Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,"

Transkriptio

1 ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, Projektipäällikkö, Karelia-amk

2

3 ASSI-hankkeen tavoitteena on Kehittää uudenlaisia menetelmiä tukea kansalaisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Kehittää ja ottaa käyttöön asiakaslähtöisiä, omahoitoa ja etäohjausta tukevia sähköisiä terveyspalveluja eri asiakasryhmille. Uudistaa hoitopolkuja, joissa otetaan käyttöön sähköisiä palveluja sekä kehittää niihin liittyviä työ- ja toimintaprosesseja. Vahvistaa henkilöstön osaamista sähköisten palvelujen toteuttamisessa ja ottaa käyttöön ammattilaisten ja lähiesimiesten väliset sähköiset konsultaatio- ja kokouskäytännöt. Mallintaa asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen kokonaisvaltainen käyttöönotto ja vaikuttavuuden arviointi

4 Pohjois-Karjala Joensuu yhteistoimintaalue Kehittäjä Karelia AMK Projektipäällikkö Suunnittelija Kehittäjä ryhmä Joensuun Työterveys Yhteistyöfoorumi Kehittäjä yhteisö Hankkeen ohjausryhmä Projektiryhmä Pohjois-Savo Ylä-Savon sote Kehittäjä Projektikoordinaattori Suunnittelija Savonia AMK Kehittäjä ryhmä Lapinlahden kunta

5 Hankkeen kohderyhmä Kansalaiset, jotka ottavat sähköisiä palveluja käyttöön Sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoon ja kehittämiseen osallistuva henkilöstö. Työterveyshuollon asiakasorganisaatioiden johto ja työterveyshuollosta vastaavat Sähköisten kokous- ja konsultaatiopalveluja käyttöönottava henkilöstö ja esimiehet.

6 Kehittämistyötä on tehty case-pilottien avulla Jokaisella osa-toteuttajalla (työelämäorganisaatiot) oli omat yksilöidymmät tavoitteet Sähköisiä terveyspalveluja kehitettiin ja otettiin käyttöön case-pilottien avulla, mm.: Pitkäaikaissairaiden (diabetes-, masennus-, sydän ja verisuonisairauksia sairastavat asiakkaat) omahoidon kehittäminen (Ylä-Savon SOTE, Joensuun yhteistoiminta-alue) Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen (kaikki toimijat) Kansalaisten sähköisen asioinnin edistäminen (mm. ajanvaraus, sähköiset lomakkeet). (kaikki toimijat) Työterveydenhuollon sähköisten palvelumuotojen kehittäminen asiakkaille ja asiakasyrityksille (Joensuun työterveys) Sähköisten konsultaatio ja kokouskäytänteiden käyttöönotto (Ylä- Savon SOTE, Joensuun yhteistoiminta-alue)

7 Kehittämistyötä tehtiin kehitettiin asiakaslähtöisiä palvelupolkuja, joihin sähköiset palvelut liittyvät yhtenä palvelun toteuttamisen tapana. Tällöin muuttuvat myös työ- ja toimintaprosessit, joita on samalla kehitetty Apuna palvelumuotoilun menetelmät ja ketterän kehittämisen periaatteet Kehittämisen periaatteet: asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus ja yhteisöllisyys

8 AMK:ien rooli hankkeessa - Hallinnolliset tehtävät - Hankkeen yhteisten tapaamisten organisointi - Kehittämistyön ohjaus ja apuna oleminen (malinnus ym.) oman alueen työelämätoimijoille - Kehittämistyöhön liittyvän näytön ja teoreettisen tiedon kokoaminen - Tiedottaminen - Arviointiin liittyvät tehtävät - Artikkelien kirjoittamisen organisointi, niihin liittyvien taustaaineistojen laadinta ja kirjoittaminen - Oppimateriaalien työstäminen yhdessä - Opetuksen ja tki integraatio (opiskelijat): opintojaksoihin liittyvä integraatio, opinnäytetyöt

9 Asiakaslähtöinen ja yhteisöllinen kehittäminen - paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti Asiakkaat Ammattilaiset Johto, esimiehet Tietotekniikan asiantuntijat Sähköisten palvelujen toimittajat Ammattikorkeakoulut Muut yhteistyötahot, kuten kolmannen sektorin toimijat (potilasyhdistykset), hyvinvointihankkeet (Hyvinvointikioski-hanke, Terveempi Itä-Suomi), alueiden perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt, Verkostot kuten SaDe Sote hanke, Digitaaliset arvopalvelu hanke

10 Assi-hankkeessa kehitettäviä ja käyttöönotettavia sähköisiä palveluita kansalaisille olivat (=ennen hanketta, = hankkeessa käyttöönotettu) Sähköiset terveyspalvelut Tietopalvelut (hoito-ohjeet, tiedot sairauksista, hoidosta ja ennaltaehkäisystä; internet, kunnan omat www. sivuilta) Erilaiset terveyden seurantaan liittyvät testit ja mittaukset Sähköinen omahoitopalvelu omahoidon tukena Laboratoriovastausten saaminen/katsominen Joensuun yhteistoiminta-alue X Joensuun työterveys X X (Medinet käyt. 2012) X X (Medinet käyt.2012) Tekstiviestipalvelu Ylä-Savon SOTE Sähköinen ajanvaraus X, Sähköiset lomakkeet X Lapinlahti X Yhteydenpito omahoitajan kanssa Terveysvalmennus (Verkkopuntari, muu ) Muistutukset, ilmoitukset Virtuaaliset vertaistukipalvelut/vertaisryhmät X (osana terveysvalmennusta) X (osana terveysvalmennusta) Sähköiset kokous- ja konsultaatiot

11 1.Kehittää uudenlaisia menetelmiä tukea kansalaisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa Selvityksiä kansalaisten osaamisesta sekä toiveista ja tarpeista sähköisiin palveluihin liittyen Kansalaisten ohjaaminen terveysasemilla ja jalkautumalla mm. kauppakeskuksiin ja kirjastoihin, ohjausvastuun jakaminen mm. kolmassektori Monikanavainen ja verkostoituva ohjausmalli ja ohjausmateriaali sähköisten palvelujen käyttöön ja hyödyntämiseen itsehoidossa ja omahoidossa 2-3.Kehittää ja ottaa käyttöön asiakaslähtöisiä, omahoitoa ja etäohjausta tukevia sähköisiä terveyspalveluja eri asiakasryhmille. Uudistaa hoitopolkuja sekä kehittää niihin liittyviä työ- ja toimintaprosesseja. Ketterän kehittämisen malli ja sen soveltaminen käyttöönotossa Palvelumuotoilun menetelmien hyödyntäminen palvelupolun suunnittelussa Uudet palvelupolut, joihin sähköiset palvelut liitetty Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto osana palvelupolkuja Uusiin palvelupolkuihin liittyvät työ- ja toimintaprosessit Pilotointeihin liittyvät arviointiyhteenvedot 4.Vahvistaa henkilöstön osaamista sähköisten palvelujen toteuttamisessa ja ottaa käyttöön ammattilaisten ja lähiesimiesten väliset sähköiset konsultaatio- ja kokouskäytännöt. Ammattilaisten sähköisten palvelujen käyttöön liittyvät osaamiset ja osaamisvaatimukset Selvitys ammattilaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamistasosta Henkilöstön valmennusmallit ja valmennusmateriaali Uusien palvelupolkuihin ja sähköisiin palveluihin liittyvät ohjeet osana toiminta ja työprosesseja 5. Mallintaa asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen kokonaisvaltainen käyttöönotto ja vaikuttavuuden arviointi Malli sähköisten palvelujen käyttöönotosta ja vaikuttavuuden arvioinnista Mallin työvälineitä

12 Sähköisten palvelujen ketteräkehittäminen ja käyttöönotto Assi-hankkeessa Palvelun seuranta ja arviointi Palvelun nykytila Asiakasymmärrys Nykyisen palvelun kehittämishaasteet Integrointi palvelutuotantoon, Käyttöönotto Käyttöönottosuunnitelma Asiakkaiden ja henkilöstön valmennus Yhteisöllinen kehittäminen työpajoissa Asiakkaat Ammattilaiset Johto, esimiehet Tietotekniikan asiantuntijat Sähköisten palvelujen toimittajat Ammattikorkeakoulut Muut yhteistyötahot Palvelupolun viimeistely, vaikuttavuusmittarit Palvelupolku: Ennen Aikana - Jälkeen Asiakkaan palvelupolun suunnittelu (sähköisten palveluosioiden liittäminen) Kokeilu ja muotoilu OPIMME Arviointi Asiakasprofiilit Palvelulupaus Case pilotointi Case 1 pilotointi n Asiakkaiden ja henkilöstön valmennus

13 Kiitos!

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Kansalaisten ja henkilöstön

Lisätiedot

Malli asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotolle

Malli asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotolle ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Malli asiakaslähtöisten

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin Annikki Jauhiainen, TtT 1, Päivi Sihvo, THM 2, Helena Ikonen, TtM 2, Pirjo Rytkönen, THM 1 1 Savonia ammattikorkeakoulu, Iisalmi, 2 Karelia ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat

AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat 26.11.2012 AVAUS Tulevaisuuden kuntalaislähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukevat teknologiat Keijo Koski 22.11.2012 Vuonna 2020 Oulussa on uuden sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.8. 5.9.2012

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.8. 5.9.2012 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.8. 5.9.2012 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

24.3.2014. Tulevaisuuden visio. Mikä on Hyvis? Sähköiset itsearviointityökalut ja hoitoon ohjautuminen 21.3.2014 Maija Paukkala STESO päivät Kuopio

24.3.2014. Tulevaisuuden visio. Mikä on Hyvis? Sähköiset itsearviointityökalut ja hoitoon ohjautuminen 21.3.2014 Maija Paukkala STESO päivät Kuopio Sähköiset itsearviointityökalut ja hoitoon ohjautuminen 21.3.2014 Maija Paukkala STESO päivät Kuopio Tulevaisuuden visio Palveluiden saatavuus, oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus varmistetaan Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017

Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017 1 Parempi Arki - hankesuunnitelma Väli-Suomen Kastehanke 1.1.2015 31.10.2017 Erja Oksman, TtM Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Doris Holmberg-Marttila, johtaja Pirkanmaan perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 projektipäällikkö Marita Pitkänen aluekoordinaattori Heta Leino aluekoordinaattori Tiina Nurmela 2 Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN

Lisätiedot

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin.

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin. Hyve -hanke Tieto ohjaamaan toimintaa Asiakkaiden tilanteita ratkaistaan yhteistyöllä ja innostuneella asenteella Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies Vanhuspalveluiden tiekartta ohjaa kotiin 1 Oulun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan alueellinen sote palvelutuotantomalli. Hankesuunnitelma 25.5.2014

Pohjois-Karjalan alueellinen sote palvelutuotantomalli. Hankesuunnitelma 25.5.2014 Pohjois-Karjalan alueellinen sote palvelutuotantomalli Hankesuunnitelma 25.5.2014 valmisteleva sihteeristö tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen (Joensuun kaupunki) ylilääkäri Anu Niemi (PKSSK/perusterveydenhuollon

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus

Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus Karri Vainio 26.11.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Työhistoria lyhyesti ICT-kehittämiseen

Lisätiedot

Sähköinen äitiyskortti - pilottitoteutus ja toimintatapojen kehittäminen Terveydenhuollon ATK-päivät 13.5.2015

Sähköinen äitiyskortti - pilottitoteutus ja toimintatapojen kehittäminen Terveydenhuollon ATK-päivät 13.5.2015 Sähköinen äitiyskortti - pilottitoteutus ja toimintatapojen kehittäminen Terveydenhuollon ATK-päivät 13.5.2015 1 Lähtötilanne Tampereen kaupunki: Toiveena pystyä tarjoamaan neuvolassa asioiville sähköisiä

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti)

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnat (Hanko, Lohja, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Siuntio, Sipoo, Karkkila, Vihti) RISTO - Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Loppuraportti 1.7.2013 31.10.2014 Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) Kouvolan kaupunki Etelä-Kymenlaakson kunnat (Kotka, Hamina,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.11.2012 Diaarinumero POKELY/484/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Sirpa

Lisätiedot

Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin osaamisen edistäminen enni -hankkeessa

Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin osaamisen edistäminen enni -hankkeessa Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin osaamisen edistäminen enni -hankkeessa Terveydenhuollon atk-päivät 2009, Jyväskylä Helena Ikonen Projektipäällikkö Laurea-ammattikorkeakoulu Valtakunnallinen hanke

Lisätiedot

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Eija Pietikäisen perusterveydenhuollon PaKaste- työskentelyjaksot 2010 Eija Pietikäinen 14.11.2010

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 11.2.2015

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 11.2.2015 Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 11.2.2015 OMAHOITO JA DIGITAALISET ARVOPALVELUT -PROJEKTIN MÄÄRITTELYVAIHE Määrittelyvaiheen tavoitteet Määritellä yhteinen toiminnallinen ja tietotekninen tahtotila

Lisätiedot

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Haasteena palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija Neljän tuuleen seminaari 12.2.2014 LAMK AUDITORIO, LAHTI 20.3.2014 Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot

perjantai 29.5.2015 klo 9.00-11.00 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen.

perjantai 29.5.2015 klo 9.00-11.00 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Muistio 10/2015 1 (3) 29.5.2015 D130/00.04.01.02/2014 Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka perjantai 29.5.2015 klo 9.00-11.00 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO

Lisätiedot

Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana

Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana Asiantuntija Pirjo Tiikkainen, RAMPE-hanke, Keski-Suomen osahanke, Jyväskylän AMK 8.10.2012 Sisältö

Lisätiedot

Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu 24.2.2012

Tietohallintoohjelma. Tampereen kaupunkiseutu 24.2.2012 Tietohallintoohjelma Tampereen kaupunkiseutu 24.2.2012 Etunimi Sukunimi 1.3.2010 1 Tietohallinto-ohjelman sisältö Taustaa Tavoitteet Laatimisprosessi Tietohallinnon Arvot Tietohallinnon Missio Tietohallinnon

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot