Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja maksuluettelo camt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja maksuluettelo camt.054.001.02"

Transkriptio

1 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja aksuluettelo cat

2 Page 2 of 15 Muutospäivä Versio Muutos Käännetty selitykset suoeksi Identification Tunnisteen pituus uuttunut, tarkennettu kenttää AtDtls, korjaus kenttään Nii uutettu Danske Bank Tää on kuvaus the BankToustoerDeditreditNotificationV02 at.054 viite- ja aksuluettelosta ISO kuvauksen ukaisesti joka on julkaistu sivustolla Sarke otsikot ISO ISO Tag-nii ISO Sanoa ISO Type Danske Bank M / / N kuvaus Esierkki Sisältö ISO index käytetään Maksustandardin virallisissa kuvauksissa. TAG nii TAG nieä vastaava ISO nii, suluissa oleva. [0..1] kertoo onko tieto pakollinen vai ei - voi olla yös nolla. Jos erkintä on [1..1] tarkoitaa pakollista kenttää ja [0..n] vallinnaista kenttää. TAG tyypin sisältö Kuinka Danske Bank käyttää kentia : M =Pakkollinen, = Valinnainen, N = ei käytössä Kentän kuvaus Esierkki sisällöstä Taulukon lyhenteitä (1..1) Tarkoittaa pakollinen ja esiintyy ainoastaan kerran (1..n) Pakollinen ja voi esiintyä kuinka onta kertaa tahansa (0..1) Vapaaehtoinen ja esiintyy ainoastaan kerran (0..n) Vapaaehtoinen ja voi esiintyä kuinka onta kertaa tahansa >> Tarkoittaa, että tietoeleentti on edeltävän tason alainen eleentti {Or..Or} Eleentit ovat vaihtoehtoisia (hoice) M Pakollinen Valinnainen N Ei käytetä

3 Page 3 of 15 XML Header XML Header tulee noudattaa suosituksia: <?xl version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Docuent xlns = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:cat " xlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/xmlschea-instance"> ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki 1.0 GrpHdr Group Header [1..1] M 1.1 +MsgId MessageIdentification [1..1] Text M Yksilöivä tunniste 21 erkkiä YMUAGYTI2T2P redtt reationdatetie [1..1] IsoDateTie M Luontiaika T11:56: MsgRcpt MessageRecipient[0..1] Text N Ei käytössä 1.4 +MsgPgntn MessagePagination [0..1] Text N Ei käytössä 1.5 +AddtlInf AdditionalInforation [0..1] Text N Ei käytössä 2.0 Ntfctn Notification [1..n] M 2.1 +Id Identification [1..1] Text M Yksilöintitieto 21 erkkiä 2.2 +ElctrncSeqNb ElectronicSequenceNuber[0.. 1] Nuber 18 M Tiliote nuero, alkaa nuerosta 1 kun palvelu aloitetaan. Koskee yös tiliotteita joissa ei ole tapahtuia YMUAGYTI2T2P LglSeqNb LegalSequenceNuber[0..1] Nuber 18 N Ei käytössä 2.4 +redtt reationdatetie [1..1] IsoDateTie M Luontiaika T11:56: FrToDt FroToDate [1..1] IsoDateTie M ++FrDtT FroDateTie [1..1] IsoDateTie M Kausiitiliotteen alkupäivä jossa aika on T01:01:01 Päivätiliotteella alku- ja loppupäivä on saa ++ToDtT ToDateTie [1..1] IsoDateTie M Kausitiliotteen loppupävä issä aika T23:59:59 on T23:59: pydplctind opyduplicateindicator[0..1] ode N Ei käytössä 2.7 +RptgSrc ReportingSource[0..1] N Ei käytössä d ode[1..1] ode N Ei käytössä Prtry Proprietary[1..1] Text N Ei käytössä Acct Account [1..1] M ++Id Identification [1..1] M +++IBAN IBAN [1..1] IBAN M IBAN tilinuero FI cy urrency [0..1] ode M Tilin valuutta EUR T01:01:01 1

4 Page 4 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki ++N Nae [0..1] Text M Tiltuotteen nii pankin järjestelässä Maksuliiketili ++Ownr Owner [0..1] M +++N Nae [0..1] Text M Tilin oistajan nii Yritys Oy +++PstlAdr PostalAddress [0..1] M Tilinoistajan osoite ++++StrtN StreetNae [0..1] Text Katuosoite Kuusitie ++++BldgNb BuildingNuber[0..1] Text Talo nueo 6 A ++++Pstd Postode [0..1] Text M Postinuero TwnN TownNae [0..1] Text M Kaupunki Helsinki ++++try ountry [0..1] ode M Maakoodi FI +++Id Identification[0..1] ++++OrdIg OrganisationIdentification [0..1] +++++Othr Other [0..n] Id Identification [1..1] Text Yrityasiakkaan tunnistetieto ScheN ScheeNae [0..1] d ode[1..1] ode UST jos LY nuero BANK jos asiakkaan tunnistieto on pankin antaa tunniste (tekninen tunnistetieto) UST ++Svcr Servicer [0..1] M +++FinInstnld FinancialInstitutionIdentification M [1..1] ++++BI BI [0..1] Identifier M DABAFIHH DABAFIHH DABAFIHX jos kyseessä Danske Bank Helsinki Branch ++++N Nae [0..1] Text N Ei käytössä Intrst Interest [0..n] N Ei käytössä TxsSury TransactionsSuary [0..1] M TtlNtries TotalEntries [0..1] M Sisältää vain tilan BOOK NbOfNtries NuberOfEntries [0..1] Text M Tapahtuien laskettu lukuäärä Su Su [0..1] Quantity M Ei käytössä TtlNetNtryA TotalNetEntryAount [0..1] Quantity M Veloitus- ja hyvitystapahtuien t netotettu rahaäärä dtdbtind reditdebitindicator [0..1] ode M Osoittaa oliko netotettu äärä hyvitys vai veloitusäärä. Seuraavat arvot: DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys RDT

5 Page 5 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki TtldtNtries TotalreditEntries [0..1] M NbOfNtries NuberOfEntries [0..1] Text M Laskettu hyvitystapahtuien 2 lukuäärä Su Su [0..1] Quantity M Laskettu hyvitytapahtuien rahaäärä TtlDbtNtries TotalDebitEntries [0..1] M NbOfNtries NuberOfEntries[0..1] Text M Laskettu veloitustapahtuien 1 lukuäärä Su Su [0..1] Quantity M Laskettu veloitustapahtuien rahaäärä Ntry Entry [0..n] M NtryRef EntryReference [0..1] Text M Tapahtuan viite tiliotteella alkaa 1 nuerosta 1 Saa kuin TITO tapahtuien nuerointi At Aount[1..1] Aount M Tapahtuan rahaäärä dtdbtind reditdebitindicator[1..1] ode M Seuraavat arvot: RDT DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys RvslInd ReversalIndicator [0..1] Indicator Jos palautus niin arvo on true, true uuten tietoa ei ole Sts Status [1..1] ode M BOOK = kirjatut tapahtuat BOOK BookgDt BookingDate [0..1] DateTie M Kirjauspäivä ValDt ValueDate [0..1] DateTie M Arvopäivä AcctSvcrRef AccountServicerReference [0..1] Text M Arkistointitunnus Pankin antaa arkistointikoodi saapuvissa viitteellisissä E tapahtuissa BkTxd BankTransactionode [1..1] M Don Doain [0..1] M d ode [1..1] ode M PMNT = Maksu PMNT Fly Faily [1..1] M d ode [1..1] ode M IDT = Hyvitystapahtuat RDT = Vastaanotetut hyvitystapahtuat MRD = Kauppiaan korttitapahtuat IDDT = Suoraveloitukset RDDT = Saapuneet suoraveloitukset IHQ =Sekit SubFly SubFailyode [1..1] ode M SALA = toistuvaissuoritukset PMDD IDDT

6 Page 6 of 15 ISO d ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki PMDD = Suoraveloitus BBDD = SEPA B2B Suoraveloitus ESDD = SEPA ore Suoraveloitus NTAV = ei saatavilla Prtry Proprietary [1..1] M d ode [1..1] ode M Saat kuin TITO koodit ja teksti aksutyypeillä Syntax [999 XXXXXXXX ] Tekstiosa aina isoilla kirjaiilla Issr Issuer [0..1] ode M FFFS FFFS AddtlInfInd AdditionalInforationIndicator M [0..1] MsgNId MessageNaeIdentification[0.. Text Ei asiakkaan käytössä 1] AtDtls AountDetails [0..1] N Ei käytössä hrgs harges [0..n] N Ei käytössä NtryDtls EntryDetails[0..n] Btch Batch [0..1] Koontiveloitus aksuaineistolla Pankin uodostava koontihyvitys- tai veloitus 700 SIIRTO MsgId MessageIdentification [0..1] Text Pain.001: Maksuaineistolla oleva viestitunniste. (1.1 MsgId) MSGIDFiFi PtInfId PayentInforationIdentificati Text Pain.001: 2.1 PtlnfId Identifikaatio 1 on [0..1] NbOfTxs NuberOfTransactions [0..1] Text Kirjattujen tapahtuien lukuäärä TtlAt TotalAount [0..1] Aount dtdbtind reditdebitindicator [0..1] ode TxDtls TransactionDetails [0..n] M Refs References [0..1] MagId MessageIdentification [0..1] Text N Ei käytössä AcctSvcr AccountServicerReference Text Erittelyapahtuan arkistointinuero E Ref [0..1] PtInfId PayentInforationIdentificati Text N Ei käytössä on [0..1] InstrId InstructionIdentification [0..1] Text Maksajan antaa sisäinen tieto aksulla T18/19 kenttä laskujen Sisäinen tieto

7 Page 7 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki aksuaineistolla LM02/03. EndToEndIdentification [0..1] Text EndToEndId aksulla. Jos ei ole niin tietoa ei esiinny EndToEnd Id TxId TransactionIdentification [0..1] Text TxId aksulla. Jos ei ole niin tieto ei esiinny MndtId MandateIdentification [0..1] Text MndtId aksulla. Jos ei ole niin tieto ei esiinny. Käytetään vain SEPA suoraveloituksella +++++Prtry Proprietary [0..1] Korjaustapahtuan alkuperäinen arkistonuero Ref Reference [1..1] Text AtDtls AountDetails [0..1] M +++++InstdAt InstructedAount [0..1] At Aount Aount Maksun alkuperäinen rahaäärä. USD TxAt TransactionAount [0..1] Aount At Aount Aount Erittelytapahtuan rahaäärä EUR cyxchg urrencyexchange [0..1] Srccy Sourceurrency [0..1] ode Maksun valuutta USD Trgtc Targeturrency [0..1] ode Tilinvaluutta EUR y Unitc Uniturrency [0..1] ode Valuutan yksikkö EUR y XchgR ate ExchangeRate [0..1] Rate Valuuttakurssi PrtryAo ProprietaryAount [0..n] Aount Jos aksun alkuperäinenvaluutta ja unt tilin valuutta on uu kuin euro, euron vasta- arvot annetaan tässä Tp Type Text AOS AOS At Aount Aount cyxchg ExchangeRate [0..1] Srccy Sourceurrency [0..1] ode Maksun valuutta USD Trgtc Targeturrency [0..1] ode Euro EUR y Unitc Uniturrency [0..1] ode Valuutan yksikkö EUR y XchgR ate ExchangeRate [0..1] Rate Valuuttakurssi

8 Page 8 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank Kuvaus Esierkki M / / N BkTxd BankTransactionsode [0..1] M Don Doain [0..1] M d ode [1..1] ode M PMNT = aksu PMNT Fly Faily [1..1] M d ode[1..1] ode M IDT = Hyvitystapahtuat RDT = Vastaanotetut hyvitystapahtuat MRD = Kauppiaan korttitapahtuat IDDT = Suoraveloitukset RDDT = Saapuneet suoraveloitukset IDT SubF lyd IHQ =Sekit Subfailyode [1..1] ode M PMDD = Suoraveloitus BBDD = SEPA B2B Suoraveloitus ESDD = SEPA ore Suoraveloitus NTAV = ei saatavilla Prtry Proprietary [0..1] M d ode [1..1] ode M Saat kuin TITO koodit ja teksti aksutyypeillä Syntax [999 XXXXXXXX ] Tekstiosa aina isoilla kirjaiilla Issr Issuer [0..1] ode M FFFS FFFS RltdPties RelatedParties [0..1] Saajan/Maksajan nientarkenne NTAV 700 Siirto Dbtr Debtor [0..1] N Nae [0..1] Text Maksajan nii Maksaja Oy PstlAdr PostalAddress[0..1] Maksajan osoite AdrTp AddressType [0..1] ode Dept Departent [0..1] Text SubDe SubDepartent [0..1] Text pt StrtN StreetNae[0..1] Text BldgNb BuildingNuber[0..1] Text Pstd Postode[0..1] Text TwnN TownNae[0..1] Text trysu ountrysubdivision[0..1] Text bdvsn try ountry[0..1] ode

9 Page 9 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki AdrLin AddressLine[0..7] Text e Id Identification[0..1] Maksajan yksilöintitieto OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritysasiakkan tunniste, jos annettu. Näytetään vain aksajan tiliotteella BIO BIOrBEI[0..1] Identifier Eg. DABAFIHH DABAFIHH rbei Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-nuero Sch ScheeNae[0..1] een d ode[1..1] ode Koodit: BANK BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY nuero Pr Proprietary[1..1] Text try Issr Issuer[0..1] Text DbtrAcct DebtorAccount [0..1] Id Identification [0..1] Text Ei käytössä Iban IBAN Account nuber [0..1] UlttDbtr UltiateDebtor [0..1] N Nae [0..1] Text Alkuperäinen aksajan nii näytetään Alkuperäinen aksaja Oy aina. Voidaan antaa eri kanavailla PstlAdr PostalAddress[0..1] Alkuperäisen aksajan osoite, jos tieto on annettu AdrTp AddressType [0..1] ode Dept Departent [0..1] Text SubDe SubDepartent [0..1] Text pt StrtN StreetNae[0..1] Text BldgNb BuildingNuber[0..1] Text Pstd Postode[0..1] Text TwnN TownNae[0..1] Text trysu ountrysubdivision[0..1] Text bdvsn try ountry[0..1] ode

10 Page 10 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki AdrLin AddressLine[0..7] e Id Identification Alkuperäisen aksajan tunnistetieto OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritys asiakkaan tunniste. Näytetään vain aksajan tiliotteella BIO BIOrBEI[0..1] Identifier Eg. DABAFIHH rbei Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-nuero Sch ScheeNae[0..1] een d ode[1..1] ode Koodit: BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY nuero Pr Proprietary[1..1] Text try Issr Issuer[0..1] Text dtr reditor [0..1] N Nae [0..1] Text Maksunsaajan nii Saaja Oy PstlAdr PostalAddress[0..1] Maksunsaajan osoite AdrTp AddressType [0..1] ode Dept Departent [0..1] Text SubDe SubDepartent [0..1] Text pt StrtN StreetNae[0..1] Text BldgNb BuildingNuber[0..1] Text Pstd Postode[0..1] Text TwnN TownNae[0..1] Text trysu ountrysubdivision[0..1] Text bdvsn try ountry[0..1] ode AdrLin AddressLine[0..7] Text e Id Identification[0..1] Maksunsaajan tunniste OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritysasiakkaan tunniste, jos annettu BIO BIOrBEI[0..1] Identifier rbei Othr Other[0..n]

11 Page 11 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki Id Identification[1..1] Text Sch ScheeNae[0..1] een d ode[1..1] ode Koodit: BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY nuero Pr Proprietary[1..1] Text try Issr Issuer[0..1] Text PrvtId PrivateIdentification[1..1] Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Id Identification [1..1] Text Henkilötunniste HETU A Sch ScheeNae [0..1] en d ode ode SOSE Pr Proprietary Text try dtracct reditoraccount [0..1] Id Identification [0..1] Text Iban IBAN Account nuber Maksunsaajan tilinuero FI Ulttdtr Ultiatereditor [0..1] N Nae [0..1] Text Jos annettu alkuperäisella aksulla niin näytetään aina. Voidaan antaa eri aksukanvailla. Lopullinen saaja Oy PstlAdr PostalAddress[0..1] AdrTp AddressType [0..1] ode Dept Departent [0..1] Text SubDe SubDepartent [0..1] Text pt StrtN StreetNae[0..1] Text BldgNb BuildingNuber[0..1] Text Pstd Postode[0..1] Text TwnN TownNae[0..1] Text trysu ountrysubdivision[0..1] Text bdvsn try ountry[0..1] ode AdrLin AddressLine[0..7] Text Maksunsaajan osoite

12 Page 12 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki e Id OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritysasiakkan tunniste, jos annettu BIO BIOrBEI[0..1] Identifier Eg. DABAFIHH rbei Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-nuero Sch ScheeNae[0..1] een d ode[1..1] ode Koodit: BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY nuero Pr Proprietary[1..1] Text try Issr Issuer[0..1] Text PrvtId PrivateIdentification[1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Text Id Identification [1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste HETU A Sch ScheeNae [0..1] en d ode ode SOSE Pr Proprietary Text try TradgPty TradingParty [0..1] N Ei käytössä Prtry Proprietary [0..n] N Ei käytössä Tp Type [1..1] N Ei käytössä Pty Party [1..1] N Ei käytössä RltdAgts RelatedAgents [0..1] DbtrAgt DebtorAgent [0..1] N Ei käytössä dtragt reditoragent [0..1] FinInstnI FinancialInstitutionIdentification d [1..1] BI BI Identifier Maksunsaajan BI kirjatulta tapahtualta. Näytetään vain aksajan tiliotteella. DABAFIHH Purp Purpose [0..1] d ode [1..1] ode Toistuvaissuoritus Esi. PENS PENS Prtry Proprietary [1..1] Text RtInf ReittanceInforation [0..1]

13 Page 13 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki Ustrd Unstructured [0..n] Text Vapaata viestiä Vapaata viestiä Strd Structured [0..n] Suoraveloituksen aksuaihe ja teksti RfrdDocIReferredDocuentInforation nf [0..n] Tp Type [0..1] dor odeorproprietary [1..1] Prtry d ode [1..1] ode INV = Lasku REN REN = Hyvitystapahtua Prtr Proprietary [1..1] y Issr Issuer [0..1] Text Nb Nuber [0..1] Text RltdDt RelatedDate [0..1] DateTie RfrfDoc ReferredDocuentAount At [0..1] DuePy DuePayableAount [0..1] Aount blat Dscnt DiscountAppliedAount [0..1] Aount ApldAt dtnot reditnoteaount [0..1] Aount Hyvitystapahtuan rahaäärä EUR eat TaxA TaxAount [0..1] Aount t AdjstAdjustentAtAndRsn [0..n] ntatandrsn At Aount [0..1] Aount dtd reditdebitindicator [0..1] ode btind Rsn Reason [0..1] Text AddtlIAdditionalInforation [0..1] Text nf RtdA ReittedAount [0..1] Aount Laskun rahaäärä EUR t dtrrefi reditorreferenceinforation nf [0..1] Tp Type [1..1] dor odeorproprietary [1..1] Prtry d ode [1..1] ode SOR SOR Prtr Proprietary [1..1] Text

14 Page 14 of 15 ISO ISO Tag-nii ISO Sanoan ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esierkki y Issr Issuer [0..1] Text ISO jos RF viite, uuten ei esiinny. ISO Ref Reference [0..1] Text RF tai kansallinen viite RF Invcr Invoicer [0..1] N Ei käytössä Invcee Invoicee [0..1] N Ei käytössä AddtlRAdditionalReittanceInforatio Text Vapaata tekstiä Viestiä tinf n [0..3] RltdDts RelatedDates [0..1] AccptncD AcceptanceDateTie [0..1] DateTie Maksupäivä T01:01:01 tt +++++TtlTaxA TotalTaxAount [0..1] N Ei käytössä t +++++Dt Date [0..1] N Ei käytössä RtrInf ReturnInforation [0..1] N Rsn Reason [0..1] N d ode [1..1] N Epäonnistuisen syykoodi Prtry Proprietary [1..1] N AddtlInf AdditionalInforation [0..n] N Epäonnistuisen syykoodi ja teksti orpactn orporateaction [0..1] N Ei käytössä d ode [0..1] N Ei käytössä Nb Nuber [0..1] N Ei käytössä Prtry Proprietary [0..1] N Ei käytössä SfkpgAcct SafekeepingAccount [0..1] N Ei käytössä AddtlTxInf AdditionalTransactionInforati on [0..1] AddtlNtryInf AdditionalEntryInforation [0..1] AddtlSttInf AdditionalStateentInfroatio n [0..1] Liite A : Tietotyypit N Tapahtuan lisätietoja Ei käytössä Text N Ei käytössä ISO Type Text INTE FLOA DateTie ode Aount Description Text in Unicode Forat Integer nuber Floating point nuber ISO date/tie forat. ISO ode. Aount of oney with currency specified as an XML attribute called cy

15 Page 15 of 15 Identifier Forat depends on the context Rate Rate expressed as a decial, eg, 0.7 is 7/10 and 70%. Forat: fractiondigits: 10, totaldigits: 11

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palveluntarjoajan ohjekirja

Palveluntarjoajan ohjekirja DANSKE BANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 4 Palveluntarjoajan ohjekirja Päiväys: 18.11.2013 Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut palveluntarjoajalle... 3 1.3 Palvelun

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15 SIVU 1/15 SAMPO PANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 SIVU 2/15 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut

Lisätiedot

Tekninen rajapintakuvaus

Tekninen rajapintakuvaus Tekninen rajapintakuvaus Checkout toiminta Testaus Maksurajapinta 3. Maksurajapinta 3.1 FORM-tiedot 3.2 Kenttien määritykset 3.3 Maksun MD5-turvatarkiste 3.4 aluutiedot 3.5 aluukentän turvatarkiste 3.6

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1 Joulukuu 2009 Helsinki 2009 ISBN 978-952-10-5941-4 (PDF) Työryhmä: Aija Vahtola, Kansalliskirjasto Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot

SEPA muuttaa maksuliikkeen

SEPA muuttaa maksuliikkeen Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio 17.11.2010 Kemi 19.11.2010 Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki

Lisätiedot

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta SEPA-asiaa pankin näkökulmasta Sampo Pankki Manu Kauppila 30.09.2009 Sisältö 1. SEPA:n eteneminen ja maksupalvelulaki 2. SEPA:n vaikutuksista tilisiirtoihin, suoraveloitukseen ja kortteihin 3. Sampo Pankin

Lisätiedot

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 1.11.2010 Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisissa

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä YLEISLASKUTUS 1 (16) LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ Tämä on Pro elaskutus 3 siirtoformaatin käyttämä liittymäkuvaus. Pro elaskutus 3 formaatti on uusi liittymä ohjelmiston

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 Glögille 16.12.2010... 2 Kurssit helmikuussa 2011... 2 Päivitä Asteri ohjelma... 3 SEPA-aikatauluja... 4 - mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan Rakennusalan käännetty

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille Yleiset toimenpiteet SEPAan siirtymiseksi Käy läpi yrityksen käyttämät maksamiskanavat (verkkopankki, pankkiyhteysohjelma, jne) ja ohjelmistot, joissa

Lisätiedot

Adcose. SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista. Erkki Piironen Huhtikuu 2011

Adcose. SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista. Erkki Piironen Huhtikuu 2011 SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista Erkki Piironen Huhtikuu 2011 lyhyesti Tarjoamme SAP-järjestelmään liittyviä palveluita ja liikkeenjohdon konsultointia asiakkaille, joilla on käytössään

Lisätiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot 04.02.2005 1 (72) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (72) Muutoshistoria

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys 2. TELEPHONE SIGNALLING ISDN-LIITTYMÄMERKINANTO (ILM) Työn tavoitteet tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon oppia ISDN-merkinannon peruskäsitteet nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon

Lisätiedot

Ulkomaanmaksun esittely

Ulkomaanmaksun esittely 1 Ulkomaanmaksun esittely Palvelun kautta voit lähettää maksutoimeksiantoja ulkomaille. Ulkomaanmaksujen tekeminen poikkeaa suuresti kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän esittelyyn sekä Lähtevien

Lisätiedot

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 E-LASKU JA SUORAMAKSU Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Vastuunrajaus...

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot