SEPA-TILISIIRTO ISO SOVELTAMISOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE"

Transkriptio

1 SEPA-TILISIIRTO ISO SOVELTAMISOHJE Versio 1.92

2 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 2 (44) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käsikirjan versiotiedot SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje UNIFI ja ISO SEPA ja ISO ISO sanomakuvaus Samlink-yhteyksissä SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähetys SEPA-XML-aineiston sovellustunnus PATU-kanavassa (Aktia, säästöpankit, paikallisosuuspankit, Itella Pankki) SEPA-XML-aineiston sovellustunnus PATU-kanavassa (Handelsbanken) SEPA-XML-aineiston lähetys PATU-suojattuna SEPA-XML-aineiston vastaanottokuittaukset PATU-kanavassa SEPA-XML-aineiston vastaanotto Web Services palvelussa Testaus Maksamisen osapuolet Maksusanoman rakenne Group Header A-osa Payment Information B-osa Credit Transfer Transaction Information C-osa Maksusanoman rakenne Maksusanoman veloituskirjauksen vaihtoehdot Maksusanoman sisältö Group Header Payment Information Credit Transfer Transaction Information Merkistöt SEPA Additional Optional Services (AOS) Maksupäivä (AcceptanceDate) (AOS1) Useamman laskun erittely (RemittanceInformation) (AOS2) Palkat, eläkkeet ja muut toistuvaissuoritukset SEPA-tilisiirtoina Esimerkit Vapaa viesti Viite Veroviesti (poistuu käytöstä syksyn 2011 aikana) Erittelyviestit Ulkomaan maksut B2C Sanoman (Payment Status Report) rakenne ja sisältö Samlinkin periaatteet palautteiden muodostamisessa: Palautesanoman rakenne GroupHeader A-osa... 37

3 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 3 (44) Sisällysluettelo OriginalGroupInformationAndStatus TransactionInformationAndStatus Esimerkit Virhekoodit... 42

4 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 4 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje Käsikirjan versiotiedot Versionro Päiväys Muutokset 1.92 Lisätty Itella Pankki Lisätty pikasiirtokuvaus Täsmennetty merkistön kuvausta Lisätty juurielementin kuvaus PATU-kanavan rivitysvaatimus Lisätty testausasiat Korjattu ja täydennetty merkistö-osuutta Toimitettu ohjelmistotaloille Muutettu/täsmennetty ulkomaan maksujen kuvauksia Muutettu ulkomaan maksun palvelutunnuksen pituus Täsmennetty tietokenttien kuvausta Täsmennetty AOS-piirteiden käsittelyä Täsmennetty palautesanoman kuvausta Lisätty esimerkkejä erilaisten viestien välittämisestä Täsmennetty Purpose-kenttää Täsmennetty ohjelmistotalojen kommenteilla, muokattu palauteaineiston kuvauksen ulkoasua Täydennetty ulkomaan maksun vaatimuksia Lisätty ulkomaan maksun vaatimat tietokentät Jakeluversio ohjelmistotaloille Täsmennetty tietokenttien sisältöjä ja sääntöjä Muutettu CtoB-aineistossa kenttä C2 Ei käytössä Muutettu PaymentInformationIdentification pakolliseksi BatchBooking = TRUE vaihtoehdossa Lisätty SEPA-XML-aineiston palauteaineiston ohje, osa Luonnos, vain lähtevä xml, palaute kuvataan erikseen

5 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 5 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje Soveltamisohjeessa kuvataan ISO Customer Credit Transfer Initiation sanoman (asiakkaalta pankille lähetettävä sanoma) käyttö sekä Payment Status Report sanoman (pankista asiakkaalle lähetettävä sanoma) käyttö SEPA-tilisiirroissa. Kuvaukset perustuvat tämänhetkiseen hyväksyttyyn SEPA Credit Transfer Implementation Guidelines versioon 2.3. SEPA-tilisiirtojen lisäksi tämän soveltamisohjeen mukaisessa maksuaineistossa voi olla myös ulkomaan maksuja. Ulkomaan maksut voivat tulla pankin käsittelyyn edelleen myös erillisenä LUM-aineistona. XML-aineistossa voi olla alkaen myös Suomessa toimivien pankkien pankkitileille meneviä pikasiirtoja. Lue tarkemmin kohdasta 1.4. Soveltamisohjetta ylläpidetään SEPA Credit Transfer Implementation Guidelinesin uusien versioiden myötä. 1.1 UNIFI ja ISO UNIFI (UNIversal Financial Industry message scheme) ja ISO (International Organization for Standardization) tarkoittavat maksuliikenteen kannalta samaa asiaa; yritysten, pankkien ja rahoitusalan edustamien organisaatioden yhdessä sopimaa kehikkoa rahoitusalan standardiksi ja standardien kehittämiseksi. ISO sanomat perustuvat Internetin myötä yleistyneeseen XML (Extensible Mark-up Language) tekniikkaan. 1.2 SEPA ja ISO Eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit sekä Euroopan komissio ovat luomassa yhtenäistä euromaksualuetta (Single Euro Payments Area, SEPA). Tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja velvollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen tai maiden välinen. Päämääränä on luoda maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja standarditaso. Peruspalveluiden lisäksi pankit voivat halutessaan tarjota asiakkailleen erilaisia lisäpalveluita. SEPA -tilisiirto otettiin käyttöön Uudet ISO sanomakuvaukseen perustuvat palvelut otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa vuoden 2010 loppuun mennessä. Siirtymäkauden aikana suomalaiset LMP-, TS- ja LUM-standardit ovat edelleen käytössä.

6 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 6 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje SEPA Credit Transfer Rulebook ja Implementation Guidelines versiot löytyvät EPC (European Payments Council) sivulta osoitteesta Suomen SEPA-siirtymäsuunnitelma löytyy Finanssialan Keskusliiton sivulta Muiden maiden siirtymäsuunnitelmat löytyvät sivuilta. 1.3 ISO sanomakuvaus Samlink-yhteyksissä Tämän kuvauksen tarkoituksena on kuvata ISO maksusanoman ja - palautesanoman tietosisältö SEPA- sekä ulkomaan maksujen näkökulmasta lähetettäessä aineistoa Samlinkiin. Myös XML-pikasiirto Suomessa toimivien pankkien pankkitileille on kuvattu tässä ohjeessa. Uudet tiedot on merkitty korostuksella. Asiakkaan pankille lähettämän ISO-standardin sanoman (C2B Customer to Bank) sanomakuvaus, jossa on mukana SEPA:n vaatimat tietoelementit, on CustomerCredit- TransferInitiationV02 ja XML-scheman tunnus on pain xsd. Pankin asiakkaalle lähettämän ISO-standardin palautesanoman (B2C Bank To Customer) sanomakuvaus on PaymentStatusReportV02 ja XML-scheman tunnus on pain xsd Täydelliset ISO sanomakuvaukset sekä ISO Message Usage Guide löytyvät ISO:n sivulta Sivuilta löytyvät myös ISOn käyttämät maksuliikenteen koodilistat (Payments Externel Code Lists). ISO schemat ovat ladattavissa ISOn sivulta. Suositus on, että XML-tiedostojen validointiin ei käytetä Internetissä olevia schemoja, vaan asiakkaan paikalliseen hakemistoon talletettuja schemoja (Internetissä olevien schemojen käytettävyys voi hankaloittaa tai aiheuttaa viivästyksiä aineiston käsittelyyn). Maksajan pankki voi välittää maksun saaja-asiakkaalle myös muita kuin SEPAsiirtokanavaa pitkin. Maksun tietojen perustella pankki voi päätellä, minkä siirtokanavan kautta maksu saaja-asiakkaalle välitetään. Valintaan vaikuttavat myös saajan pankin SEPA-valmiudet. Maksajan pankki voi myös palauttaa maksun virheellisenä maksajalle, mikäli maksu ei ole tietosisällöltään SEPA-kelpoinen, muuta siirtokanavaa ei ole käytettävissä tai saajan pankki ei ole SEPA-valmiudessa. Maksuaineistona lähetetyt XML-pikasiirrot välitetään toistaiseksi vastaanottavalle Suomessa toimivalle pankille pankkien välisen POPS-verkon välityksellä. Mikäli maksuaineistossa on myös ulkomaan maksuja, ne käsitellään maksajan pankissa ja välitetään saaja-asiakkaalle ulkomaan maksujen käsittelysääntöjen mukaisesti erillään SEPA-maksuista.

7 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 7 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje 1.4 SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähetys Maksaja tekee pankkinsa kanssa erillisen sopimuksen SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähettämisestä. Tilisiirtoaineisto voi sisältää sekä SEPA-tilisiirtoja että ulkomaan maksuja. Nykyiset suomalaiset aineistomuodot LMP, TS ja LUM ovat kuitenkin edelleen asiakkaan käytettävissä. Palkanlaskentajärjestelmiä ja pankkiyhteysohjelmia SEPA-yhteensopiviksi muutettaessa on tärkeätä huomata palkkojen ja eläkkeiden maksamisessa tapahtuvat muutokset. Näkyvin muutos on se, että pankille ei enää maksuaineistossa anneta maksupäivää, vaan eräpäivä. Oikea eräpäivä takaa, että maksut ovat oikeana päivänä saajilla ja sen antaminen on maksajan tai maksajan järjestelmän vastuulla. SEPA-tilisiirtostandardissa ei ole Maksupäivä -käsitettä. Maksupäivän sijasta maksutoimeksiannolla annetaan maksajan tilin veloituspäivä, jonka perusteella pankit huolehtivat, että palkat ja eläkkeet ovat saajien tileillä kaikissa Suomessa toimivissa pankeissa palkkapäivänä. Tämän eräpäivän tulee olla pankkipäivä ja sen on oltavan palkkapäivää edeltävä pankkipäivä. XML-pikasiirtoaineistoja voi lähettää Samlinkin käsittelyyn tavallisina pankkipäivinä klo välisenä aikana ja kiirastorstaina ja uuden vuoden aattona klo välisenä aikana. Suosittelemme, että lähetettävässä aineistossa olisi vain pikasiirtoja. Otamme kuitenkin toistaiseksi vastaan XML-pikasiirtoja myös samassa lähetyksessä muiden maksujen kanssa, kuitenkin aina omana Payment Information osana. XML-pikasiirtoaineistolle on määritelty oma sovellustunnus. Suosittelemme, että oma sovellustunnus otetaan eri ohjelmistoissa käyttöön viimeistään syksyllä Toistaiseksi XML-pikasiirtoaineistot voi lähettää SEPA XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnuksella. XML-pikasiirto määritellään Instruction Priority arvolla HIGH SEPA-XML-aineiston sovellustunnus PATU-kanavassa (Aktia, säästöpankit, paikallisosuuspankit, Itella Pankki) SEPA-XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnus on XL SEPA-tilisiirtoaineiston palautteen sovellustunnus on XP XML-pikasiirtoaineiston sovellustunnus on XF SEPA-XML-aineiston sovellustunnus PATU-kanavassa (Handelsbanken) SEPA-XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnus on 0900

8 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 8 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje SEPA-tilisiirtoaineiston palautteen sovellustunnus on 0910 XML-pikasiirtoaineiston sovellustunnus on SEPA-XML-aineiston lähetys PATU-suojattuna SEPA-XML-tilisiirtoaineistoa voidaan lähettää ja SEPA-tilisiirtoaineiston palautteita voidaan noutaa pankkiyhteysohjelmalla. Tiedoston lähetys pankkiyhteysohjelmalla pankkiin tapahtuu samoilla periaatteilla kuin muidenkin aineistojen esim. LMPaineiston lähetys. Suomalaisten pankkien sanomaliikenteessä käytetään Patu-suojausta ja VPN-salausta osapuolten keskenään sopimalla tavalla. Patu-sanomat ja suojaustietueet tulevat laskusanoman kehysten ulkopuolella. Aineisto on rivitettävä PATU-kanavassa siten, että kukin elementti (tag) on omana rivinään. Lähetettävän aineiston maksimikoko on tällä hetkellä PATU-kanavassa 10 MB. Mikäli on tarve suurempiin aineistoihin, aineisto on jaettava osiin (useampaan XMLdokumenttiin) tai on siirryttävä käyttämään Web Services palvelua SEPA-XML-aineiston vastaanottokuittaukset PATU-kanavassa Aineiston vastaanotto kuitataan nykyiseen tapaan perustuen FTP-PATU vuoropuheluun SEPA-XML-aineiston vastaanotto Web Services palvelussa Aineiston vastaanotto ja palautteet kuvataan erillisessä kuvauksessa Testaus XML-aineiston testaus PATU-kanavassa tehdään kuten muidenkin aineistojen testaus käyttämällä yleisiä testi-patu-avaimia. Lue tarkemmin Samlinkin kotisivuilta Aktian, säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien osalta Handelsbanken-aineistojen testaus on kuvattu Handelsbankenin omilla sivuilla Eräsiirtopalvelun kuvauksesta ukuvaus erasiirto_/$file/erasiirtopalvelut.pdf

9 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 9 (44) 2.1 Maksamisen osapuolet Oheisessa taulukossa on kuvattu maksuketjuun liittyvien eri osapuolten ISO-käsitteitä. Osapuoli ISO Debtor Ultimate Debtor Initiating Party Creditor Ultimate Creditor Debtor agent Originator Reference Party Beneficiary Seller Ultimate Beneficiary Beneficiary Reference Party Bank (Originating Bank Originator s Bank Payer s Bank) Synonyymeja Originator Ordering Party Buyer Tilinomistaja Maksaja Ostaja Alkuperäinen laskun saaja, laskutettava Maksun saaja Myyjä Lopullinen saaja Maksajan pankki Kuvaus Osapuoli, jonka tililtä maksu veloitetaan. Osapuoli, joka alunperin on ostanut tavaraa tai palvelua ja jolle myyjä on toimittanut laskun. Ultimate Debtor ia käytetään, kun laskun saaja on eri osapuoli, kuin maksaja. Osapuoli, joka muodostaa maksuaineiston. Tämä voi olla maksaja itse tai agentuuri tai yrityksen oma palvelukeskus. Osapuoli, joka fyysisesti lähettää maksuaineiston pankkiin ei esiinny tässä roolissa maksusanomassa. Osapuoli, jonka tilille maksu maksetaan. Osapuoli, joka on maksun lopullinen saaja. Esimerkiksi maksu maksetaan rahoitusyhtiön tilille, mutta lopullinen saaja on rahoitusyhtiön asiakas. Osapuoli on maksajan tilipankki.

10 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 10 (44) Creditor agent Bank (Beneficiary s Bank Seller s Bank) Saajan pankki Osapuoli on saajan tilipankki. 2.2 Maksusanoman rakenne Maksusanoma koostuu kolmesta osasta, joita edeltää koko sanoman juurielementti (<Document>) Group Header Payment Information Credit Transfer Transaction Information. Juurielementisssä on oltava vähintään xsi:schemalocation atribuutti, jolla kerrotaan käytetttävä schema ja sen versio. Jos atribuuttia ei ole, aineisto hylätään Group Header A-osa Group Header on maksusanomassa vain kerran ja se sisältää sanoman yhteiset tunnistetiedot. Näitä ovat mm. sanoman lähettäjän tunnistetiedot, sanoman yksilöivä viite (MessageIdentification) ja luontiaika (CreationDateAndTime). Yksi Group Header ja siihen kuuluvat maksut muodostavat yhden lähetyserän/tiedoston Payment Information B-osa Payment Information osia voi maksusanomassa olla useita. Se sisältää veloitukseen liittyvät tietoelementit. Näitä ovat mm. maksajan/tilinomistajan tiedot (Debtor), maksutili (Debtor Account), maksutyyppi (PaymentTypeInformation) ja eräpäivä (Requested Execution Date). Payment Information -osaa toistetaan jos esim. veloituksen eräpäivä ja/tai veloitustili vaihtuvat. SEPA-tilisiirrot (Euroissa) annettaan omassa PaymentInformation osassa ja muissa valuutoissa tehtävät ulkomaan maksut omassaan Credit Transfer Transaction Information C-osa Credit Transfer Transaction Information on Payment Information -osan sisällä toistuva osa. Se sisältää hyvitykseen liittyvät tietoelementit. Näitä ovat mm. saaja (Creditor), saajan pankki (Creditor Agent), saajan tili (Creditor Account) ja laskun yksilöintitiedot (RemittanceInformation). 2.3 Maksusanoman rakenne MIXED sanomassa on useampi Payment Information osa, joiden alle on liitetty yksi tai useampia Credit Transfer Transaction Information osia.

11 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 11 (44) Lähetettäessä SEPA-XML-aineistoa Samlinkiin käyetään MIXED-rakennetta. 2.4 Maksusanoman veloituskirjauksen vaihtoehdot Maksusanoma käsitellään siten, että Payment Information osasta tulee yksi veloitus maksajan tilille silloin, kun Payment Information osaan kuuluvat maksut ovat kaikki SEPA-tilisiirtoja. BatchBooking-koodia ei tarkisteta. Jos SEPA-tilisiirrot halutaan veloitettavan yksitellen maksajan tililtä, jokaisesta maksusta on tehtävä oma Payment Information. Jokaisesta pikasiirrosta on tehtävä oma Payment Information osa. Pikasiirto määritellään InstructionPriority arvolla HIGH. Jos euromääräisessä Payment Information osassa on sekä SEPA-tilisiirtoja että ulkomaan maksuja, SEPA-tilisiirroista tehdään yksi veloitus ja ulkomaan maksut käsitellään erikseen yksittäisinä veloituksina. Jos aineistossa lähetetään valuuttamääräisiä ulkomaan maksuja tai jos veloitustili on valuuttatili (oma Payment Information -osa), ne käsitellään ulkomaan maksujen käsittelysääntöjen mukaisesti ja veloitetaan asiakkaan tililtä yksittäin. 2.5 Maksusanoman sisältö SEPA-tilisiirron edellyttämän maksusanoman tietosisältö on kuvattu oheisessa taulukossa. Taulukossa ovat ISO standardista ne tietoelementit, jotka liittyvät SEPA- XML-tilisiirtoon ja jotka ovat joko pakollisia tai valinnaisia lähetettäessä aineistoa

12 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 12 (44) Samlinkiin. Ulkomaan maksun sarakkeessa kuvataan ulkomaan maksuna käsiteltävän (ei SEPA-maksu) tilisiirron soveltamisohjeet. Maksut välitetään eteenpäin ainoastaan taulukon tietokentissä olevien tietojen perusteella. Jos sanomassa on muita ISO-tietokenttiä, niitä ei käsitellä. Taulukon sarakkeiden selitykset: Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun sääntö tai soveltamisohje Sanoman tieto sarake Otsikkotalossa tason tunnus (A Group Header, B Payment Information tai C Credit Transfer Transaction Information) Tietoelementin nimi (1..1) tarkoittaa pakollinen ja esiintyy ainoastaan kerran (1..n) pakollinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa (0..1) vapaaehtoinen ja esiintyy ainoastaan kerran (0..n) vapaaehtoinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa >> tarkoittaa, että tietoelementti on edeltävän tason alainen elementti {Or... Or} tarkoittaa, että elementit ovat vaihtoehtoisia (Choice). Sääntö tai soveltamisohje -sarakkeet Elementin selitys ja alkuperäinen ISO-määritys osalle tiedoista Komponentti tarkoittaa, että tietoelementti on ryhmätason määritys sisältäen alaelementtejä AOS tietokenttä tarkoittaa, että elementti on suomalaisten pankkien sopima lisätieto AOS (Additional Optional Services) SEPA Credit Transfer Rulebook ja Implementation Guidelines versioon 2.3. SEPA CT: AT-xx, jos elementti on SEPA Credit Transferin Rulebook ja Implementation Guidelines version 2.3 tietoja. Elementin tietosisältö SEPA-tilisiirrolle ja ulkomaan maksulle niissä kohdin kuin tietosisältö poikkeaa toisistaan Käsittelysäännöt osalle tiedoista

13 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 13 (44) Group Header ISO kuvaus ja XML-schema -määritykset ovat saatavissa sivustoilta. Group Header sisältää yhteiset tunnistustiedot kaikille maksuille, jotka on sisällytetty maksusanomaan. Sanoman tieto A Group Header SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje MessageIdentification (1..1) CreationDateTime (1..1) BatchBooking (0..1) NumberOfTransactions (1..1) Maksusanoman yksilöivä tunniste, jonka maksusanoman muodostaja antaa. Pankki ei tarkista sisältöä. Suosittelemme, että tieto on tietyn ajanjakson ajan yksilöivä tieto. Tieto palautuu asiakkaalle mm. virhepalautteella. Maksusanoman luontiaika (päivä ja kellonaika), jonka maksusanoman muodostaja antaa. Tietoa ei tarkisteta, vaan SEPA-tilisiirtojen Payment Information -osasta tehdään yhteisveloitus, katso kohta 2.4 Maksusanoman yksittäisten tapahtumien lukumäärä, eli Credit Transfer Transaction Information (C-osat) maksujen lukumäärä. Sanoma hylätään, jos lukumäärä ei vastaan pankkiin lähetettyä määrää. Grouping (1..1) Katso kohta 2.3 InitiatingParty (1..1): Lähettäjän tiedot >>Name (0..1) Lähettäjän nimi Ei koske ulkomaan maksuja, jotka aina käsitellään yksitellen.

14 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 14 (44) Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje >> PostalAddress (0..1) Sisältöä ei tarkisteta >>> AddressLine (0..5) Sisältöä ei tarkisteta >>> Country (1..1) Sisältöä ei tarkisteta >> Identification (1..1) Lähettäjän tunniste >>> OrganisationIdentification Lähettäjän tunniste Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Group Headerilla annetaan lähettäjän tiedot, mutta niitä ei tarkisteta eikä käytetä maksuja käsiteltäessä Payment Information Payment Information sisältää veloitukseen liittyvät tietoelementit. Tiedot ovat yhteisiä tähän Payment Informationiin liittyville maksutapahtumille (C-osa). Kun aineistossa on myös muita kuin euromääräisiä ulkomaan maksuja, tai kun veloitustili on valuuttatili, maksujen on oltava omassa PaymentInformation-osassaan ja ne käsitellään ulkomaan maksujen käsittelysäännöillä. Sanoman tieto B Payment Information PaymentInformation Identification (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje PaymentInformation osan tunniste, jonka maksusanoman muodostaja antaa, lähetyserän tunniste. Suositellaan tunnisteen käyttöä. Tieto palautetaan tiliotteella. Seuraavassa sanomaversiossa tieto tulee olemaan pakollinen. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje

15 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 15 (44) Sanoman tieto PaymentMethod (1..1) PaymentTypeInformation (0..1) : >>InstructionPriority >>ServiceLevel (0..1) >> CategoryPurpose (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje PaymentMethod ilmaisee maksutavan - TRF pakollinen SEPA-tilisiirrolla Määrittää maksutyypin. InstructionPriority ilmaisee maksun käsittelynopeuden. SEPA-maksuilla käytössä vain arvo NORM, XMLpikasiirto ilmaistaan arvolla HIGH. SEPA-tilisiirroilla SEPA SALA, palkka- eläke- ja muut nk. toistuvaissuoritusmaksut (katso kohta 2.6). SEPA CT: AT-45 - Category Purpose of the Credit Transfer Maksun aihe annetaan tietoelementissä Purpose of the Credit Transfer. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksulla seuraavat maksutavat ovat sallittuja: TRF maksumääräys CHK SWIFT-shekki, jolloin maksulla ei ole saajapankin BIC-koodia eikä maksun saajan tilinumeroa CHK shekki, jolloin maksulla ei ole saajapankin BIC-koodia, pankin nimeä eikä osoitetta eikä maksun saajan tilinumeroa TRF pikamääräys, tämän lisäksi ServiceLevel/Priority = URGP Ulkomaan maksun pikamääräyksellä URGP

16 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 16 (44) Sanoman tieto RequestedExecution- Date (1..1) Debtor (1..1) >>Name (0..1) >> PostalAddress (0..1) >>> AddressLine (0..5) >>> Country (1..1) >> Identification (0..1) {Or >>> OrganisationIdentification (1..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Asiakkaan antama veloitus/eräpäivä SEPA CT: AT-07 Requested Execution Date of the Instruction Osapuoli, jonka tililtä maksu veloitetaan. Maksajan nimi. Pakollinen tieto SEPA-tilisiirrolla. SEPA CT: AT-02 Name of the Originator Saajalle välitetään maksutilin tilinomistajan nimi. Maksajan osoite SEPA CT: AT-03 Address of the Originator Maksajan osoiteriveinä voi käyttää ainoastaan kahta osoiterivitietoa. Maksajan maakoodi. Maakoodin on oltava validi ISOstandardin mukainen koodi, esim FI tai DE. Maakoodi on pakollinen jos osoite on annettu. Maksajan tunniste. Pakollinen tieto SEPA-tilisiirrossa. Välittyy saajalle (riippuen vastaanottavan maan ja rahalaitoksen laeista, käytännöistä ja järjestelmistä). Pankki ei tarkista tietoa. SEPA CT: AT-10 Originator Identification code Yrityksen tunniste Konekielisen tiliotekuvauksen (KTO) mukaisesti saajan tiliotteelle välittyy ainoastaan yksi allaolevista tunnuksista. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksussa maksajan nimi otetaan pankin järjestelmästä.

17 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 17 (44) Sanoman tieto >>>>BIC (0..1) >>>>IBEI (0..1) >>>>BEI (0..1) >>>>EANGLN (0..1) >>>>CHIPSUniversalIdentification (0..1) >>>>DUNS (0..1) >>>> BankPartyIdentification (0..1) >>>>TaxIdentificationNumber (0..1) >>>> ProprietaryIdentification (0..1) >>>>> Identification SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Bank Identifier Code. Ei käytössä. International Business Entity Identifier. Ei käytössä. Business Entity Identifier. Ei käytössä. Global Location Number. Ei käytössä. (United States) Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) Universal Identification (UID). Ei käytössä. Data Universal Numbering System. Ei käytössä. Palvelutunnus, pakollinen tieto. (ei välitetä saajan pankille eikä saajalle) Unique and unambiguous assignment made by a specific bank to identify a relationship as defined between the bank and its client. SEPA-tilisiirron palvelutunnuksen pituus on 9 merkkiä, palvelutunnuksesta sovitaan pankin kanssa. Number assigned by a tax authority to an entity. Ei käytössä. Maksajan Y-tunnus. Tieto välitetään saajalle. Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun palvelutunnus on 9 merkkiä. Palvelutunnuksesta sovitaan pankin kanssa. Pakollinen tieto.

18 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 18 (44) Sanoman tieto >>>>> Issuer Or} >>> PrivateIdentification DebtorAccount (1..1): >>Identification >>>IBAN Or} >>>BBAN >>Currency DebtorAgent (1..1) UltimateDebtor (0..1) >>Name (0..1) Or} >> Identification (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Entity that assigns the identification. Ei käytössä. Ei käytössä Maksun veloitustili. Vain IBAN muotoinen tili sallittu. Veloitustileistä sovitaan sopimuksella. SEPA CT: AT-01 Account Number of the Originator Maksajan tilipankki. Vain BIC-koodi sallittu. SEPA CT: AT-06 BIC of the Originator Bank Osapuoli, joka alkujaan on ostanut tavaraa tai palvelua ja jolle myyjä on toimittanut laskun (alkuperäinen maksaja, laskutettava). Ultimate Debtor ia käytetään, kun laskun saaja on eri osapuoli, kuin maksaja. Alkuperäisen laskun saajan nimi SEPA CT: AT-08 Alkuperäisen laskun saajan tunniste SEPA CT: AT-09 Vain yksi tunniste mahdollinen. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Veloitustili Veloitustili voi olla myös BBAN-muodossa Tilivaluutan ISO-koodi Ei käytössä ulkomaan maksussa.

19 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 19 (44) Sanoman tieto ChargeBearer (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ilmaisee, kuka tai ketkä osapuolet vastaavat maksuun liittyvien kulujen maksamisesta. Vain SLEV (= FollowingService level) sallittu SEPA-tilisiirrolle. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksuilla seuraavat vaihtoehdot ovat sallittuja: CRED = BorneByCreditor, V DEBT = BornebyDebtor, T SHAR = Shared, J ulkomaan maksuilla TYHJÄ tulkitaan SHARiksi ulkomaan maksuilla ChargeBearer on syytä antaa C-tasolla. Jos ChargeBearer annetaan PmtInf tasolla, sama koodi koskee kaikkia ko. PmtInfoon kuuluvia Credit- Transferejä Credit Transfer Transaction Information Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje C Credit Transfer Transaction Information Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje PaymentIdentification (1..1) >> InstructionIdentification (0..1) Maksajan antaman tapahtuman tunniste, jota käytetään maksajan ja maksajan pankin välillä. Tieto palautetaan tiliotteella. Ulkomaan maksussa asiakkaan oma tieto. XML-muodossa lähetetyistä ulkomaan maksuista ei annetaa VLU2-palalutetta, eikä tieto palaudu maksajalle konekielisellä tiliotteella., joten omien tietojen anto maksusanomalla on turhaa.

20 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 20 (44) Sanoman tieto >> EndToEndIdentification (1..1) PaymentTypeInformation (0..1) >> ServiceLevel (0..1) Ei käytössä >> CategoryPurpose (0..1) Ei käytössä Amount (1..1) >> InstructedAmount (1..1) Or} >> EquivalentAmount >>> Amount >>> CurrencyOfTransfer >>ExchangeRateInformation (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Maksajan antama tapahtuman yksilöivä tunniste, joka välitetään sekä maksajalle että saajalle. Pankki ei tarkista tiedon sisältöä. SEPA CT: AT-41 Originator s Reference to the Credit Transfer Ei käytössä yksittäisen maksun tasolla Maksun määrä Maksun valuutta ja määrä, SEPA-tilisiirrossa vain EUR sallittu. SEPA CT: AT-04 Amount of the Credit Transfer Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Ulkomaan maksuilla max 30 mrk. Tieto välitetään saajalle maksun aiheen ensimmäisenä 35 merkkinä muodossa /ROC/e2eid. Muun maksunaiheen maksimipituus on tällöin 105 merkkiä Ulkomaan maksuissa sallitaan myös muut valuutat tässä kentässä. Jos currency-attribuutti on eri kuin veloitustilin valuutta, tililtä veloitetaan maksun määrä ko. tilivaluutassa. Saajalle välitetään maksu annetussa maksun valuutassa. Maksun määrän antamista tässä kentässä ei suositella. Jos kuitenkin käytetään tätä kenttää, Amount-kentässä annetaan maksettava määrä ja sen valuutta. Currency- OfTransfer -kentässä on oltava sama valuutta kuin Amount-kentän currencyattribuutti. CurrencyOf- Transfer-tietoa ei käsitellä.

21 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 21 (44) Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje >>> ContractIdentification (0..1) Ulkomaan maksuissa kurssisopimuksen numero ChargeBearer (0..1) Ulkomaan maksuilla seuraavat vaihtoehdot ovat sal- Kts. B9. Jos tieto on annettu Payment Information - littuja: osassa (B-osa), sitä ei CRED = BorneByCreditor, V huomioida C-osassa. Vain SLEV (= FollowingService level) sallittu DEBT = BornebyDebtor, T SEPA-tilisiirrolle. SHAR = Shared, J ChequeInstruction (0..1) Käytössä vain ulkomaan sekeillä / swift-sekeillä > ChequeType (0..1) - BCHQ > DeliveryMethod (0..1) Or} >> Prtry (1..1) {Or >> Cd UltimateDebtor (0..1) CreditorAgent (0..1) >>FinancialInstitution- Identification Jos tieto on annettu Payment Information - osassa (B-osa), tämän tietokentän tietoa ei huomioida. Saajan tilipankki BIC-koodi on pakollinen SEPA-tilisiirrossa. Saajan tilipankin on oltava SEPAkelpoinen. ISO definition: Financial institution servicing an account for the creditor. Saajan pankin tunniste - arvo SWIFT, jos kysessä swift-sekki - arvo MLDB, jos kyseessä sekki (Mail to Debtor = postitetaan maksajalle) Ei käytössä ulkomaan maksussa. Ei käytössä jos maksu maksetaan shekkinä

22 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 22 (44) Sanoman tieto >>>BIC Or} >>>CombinedIdentification >>>>BIC >>>>ClearingSystem- MemberIdentification >>>>>Id >>>>> Name >>>>>PostalAddress >>>>>>AddressLine >>>>>>Country (1..1) Creditor (0..1) >>Name (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Saajan tilipankin BICkoodi, SEPA CT: AT-23 BIC of the Beneficiary Bank Osapuoli, jonka tilille maksu maksetaan. SEPA CT:lla pakollinen tieto. Saajan nimi. Pakollinen tieto. SEPA CT: AT-21 Name of the Beneficiary Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Käytössä vain ulkomaan maksussa Saajan pankin clearingkoodi sekä nimi- ja osoitetiedot (jos BIC-osoitetta ei ole) TAI Saajan pankin nimi- ja osoitetiedot (jos BIC-osoitetta eikä clearingkoodia ole). Clearing-koodi on annettava ISOn Payments External Code List: n mukaisessa muodossa, esim USABA (USA Routing number, Fedwire, Nacha) HKNCC123 (Hong Kong bank Code) Ulkomaan maksussa nimen pituus on 70 merkkiä.

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 1.93 OY SAMLINK AB ISO 20022 SOVELTAMISOHJE 2 (43) 1 SEPA-tilisiirto, ISO 20022 soveltamisohje Sisällysluettelo Käsikirjan versiotiedot... 3 1 SEPA-tilisiirto,

Lisätiedot

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 1.94 13.4.2016 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Pain.001.001.02 Pain.002.001.02 2 (49) Sisällysluettelo VERSIOLUETTELO... 3 1 SEPA-TILISIIRTO, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE... 4 1.1 UNIFI JA

Lisätiedot

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 2.4 26.1.2016 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 o otsikko kirjoitetaan tähän 2 (44) Sisällysluettelo Sisällys 1 LÄHTEVÄT MAKSUT, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE...

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT Maksuliikepalvelut Palvelukuvaus Marraskuu 2010 2/62 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 11 C2B-maksaminen 3 12 C2B-toistuvaissuoritukset 4 13 C2B-maksuaineiston tarkistukset pankissa

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

OPn C2B-PALVELUT Pain 03-versio. Maksuliiketuotteet

OPn C2B-PALVELUT Pain 03-versio. Maksuliiketuotteet OPn C2B-PALVELUT Pain 03-versio Maksuliiketuotteet Asiakasohje Maaliskuu 2015 2/103 Versio Merkittävimmät muutokset Muutettu osio Marraskuu 2012 lisätty maksuosoitukset 13 C2B-maksuosoitukset Heinäkuu

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT Pain 02-versio. Maksuliiketuotteet

OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT Pain 02-versio. Maksuliiketuotteet OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT Pain 02-versio Maksuliiketuotteet Asiakasohje Maaliskuu 2014 2/103 Versio Merkittävimmät muutokset Muutettu osio Marraskuu 2012 lisätty maksuosoitukset 1.3 C2B-maksuosoitukset

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

XML VIITELUETTELO. Palvelukuvaus. Kesäkuu

XML VIITELUETTELO. Palvelukuvaus. Kesäkuu XML VIITELUETTELO Palvelukuvaus Kesäkuu 2012 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3... 3 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (8) 1 Yleistä 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje Oy Samlink Ab 16.3.2016 Pankkiyhteys Käyttäjän ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 PANKKIYHTEYS... 4 1.1 ASIAKKAAN TUNNISTUS... 4 1.2 PALVELUAJAT... 4 1.3 ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 5 1.4 YHTEYDET...

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4.

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4. TILISIIRTO-OPAS Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje Käyttöönottopäivä 1.4.2011 30.10.2011 1 Tilisiirto-opas 2 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon.

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon. SAAPUVAT VIITEMAKSUT PALVELUKUVAUS Versio 2.1 / 20.08.2007 1 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelun toiminta... 1 3 Aineiston sisältö... 1 4 Tiedoston rakenne... 2 4.1 Erätietue... 2 4.2 Tapahtumatietue...

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 2 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE (versio 1.0) 1 Yleistä... 3 2 SenderInfo- sanoman tietoelementtien käyttö... 4 2.1 MessageActionCode...

Lisätiedot

EU:n verkkolaskudirektiivi ja CEN, sekä niiden vaikutukset Finvoiceen ja verkkolaskutukseen

EU:n verkkolaskudirektiivi ja CEN, sekä niiden vaikutukset Finvoiceen ja verkkolaskutukseen EU:n verkkolaskudirektiivi ja CEN, sekä niiden vaikutukset Finvoiceen ja verkkolaskutukseen CEN työn taustaa 1/3 European Mandates, (Standardization requests) ovat työkalu, jonka avulla Komissio voi pyytää

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Konekieliset valuuttamaksut Maakohtaiset pankkiyhteystiedot. Palvelukuvaus

Konekieliset valuuttamaksut Maakohtaiset pankkiyhteystiedot. Palvelukuvaus Maakohtaiset pankkiyhteystiedot Palvelukuvaus Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1. Pankkiyhteys... 3 1.2. (Bank Identifier Code)... 3 1.3.... 3 1.4. Clearing-koodi... 4 1.5. Laatumaksu ja korjattu maksu... 4

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 19.3.2010 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE

WEB SERVICES RAJAPINTA SAMLINKIN TEKNINEN RAJAPINTAKUVAUS OHJELMISTOTALOILLE WEB SERVICES RAJAPINTA 02.05.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 02.05.2014 2 (13) 1 SOAP-kehys... 4 2 Aineiston pakkaus... 4 3 Aineiston salaus... 4 4 Tuetut operaatiot... 4 5 Application Request Header...

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Request for Transfer -liite

Yrityksen maksut -palvelu. Request for Transfer -liite Yrityksen maksut -palvelu Request for Transfer -liite Sisältö 1 Taustaa... 2 2 Maksut Request for Transfer -toimeksiannoilla... 2 3 Käytettävät sanomat... 2 3.1 Maksutoimeksianto asiakkaalta Nordeaan...

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 27.11.2006 (päivitetty versio, päivitykset merk. punaisella, sinisellä 5/08 täsmmennyt taulukkoon) 04/2010 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 SenderInfo-sanoman

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen

Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen Kassanhallintapalveluun tehtävät muutokset johtuvat siitä, että Suomessa toimivat pankkiryhmät siirtyvät Yhtenäinen euromaksualueeseen eli SEPAan. SEPAn tavoitteena

Lisätiedot

Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta

Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta Maksuliiketilastoasetus ja suuntaviivat Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki ovat keränneet maksuliiketilastoa ennenkin, mikä nyt muuttuu? Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä

vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Asioiden välittämien työeläkealan toimijoiden ja TELKin sekä vakuutuslaitosten ja TAMLAn välillä Työeläkealan XML-käytäntöjen soveltaminen Taustaa, tämän dokumentin tarkoitus Asioiden välittäminen tapahtuu

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 12/ 2012 1.1 26.4.2013 Päivitetty lukuja 1 5. 1.2 17.1.2014 Päivitetty lukuja 1 6. Sisällys 1 Yleiskuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1010, 2007-03-21

Hyvityslasku. Sanomasuositus ja sen yleinen soveltamisohje FI1010, 2007-03-21 Toteutettu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa osana maa- ja metsätalousministeriön kansallista elintarviketalouden laatustrategiaa Sanomasuositus ja sen

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET... 5 Muutoshistoria

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

SEPA-MAKSULIIKENNE YRITYKSISSÄ

SEPA-MAKSULIIKENNE YRITYKSISSÄ Eetu Kajan SEPA-MAKSULIIKENNE YRITYKSISSÄ Case Hailuodon Osuuspankki Liiketalous ja matkailu 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa TIIVISTELMÄ Tekijä Eetu Kajan Opinnäytetyön nimi SEPA-maksuliikenne

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma

Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällysluettelo Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

2/2013 Cash Management

2/2013 Cash Management 2/2013 Cash Management Riskienhallinnan avulla vakautta yrityksen tulokseen s. 2 Business Onlinen tilitapahtumaluettelo uudistui s. 6 Uusi turva ominaisuus Business Onlinen maksuihin ja saajaluetteloon

Lisätiedot

Liite 3. Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9

Liite 3. Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9 Checkout rajapintakuvaus sivu 1/9 Checkout - Maksupalvelun tekninen rajapintakuvaus Versio 1.7 1.5.2011 Checkout rajapintakuvaus sivu 2/9 Versiohistoria Versio Muutos Pvm 1.0 Ensimmäinen versio 4.6.2008

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA. Asiakasohje

ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA. Asiakasohje ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA 2 (8) ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA Tässä ohjeessa on kuvattu osuuspankin tarjoaman rahahuoltopalvelun käytännön toimenpiteitä

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS - Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen)

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen.

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen. Lähtevien ja saapuvien 1 (6) Käytössä uusissa sopimuksissa 1.5.2010 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, - kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014 Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 100/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräitä

Lisätiedot

Järjestelmän syötteet ja tulosteet Kohahdus Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Järjestelmän syötteet ja tulosteet Kohahdus Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Järjestelmän syötteet ja tulosteet Kohahdus Helsinki 5.11.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Palvelun maat Valitse saajan pankin maa -alasvetovalikosta. Ole huolellinen, sillä monilla pankeilla on konttoreita useissa maissa.

Palvelun maat Valitse saajan pankin maa -alasvetovalikosta. Ole huolellinen, sillä monilla pankeilla on konttoreita useissa maissa. 1 Ulkomaanmaksun esittely Palvelun kautta voit lähettää maksutoimeksiantoja ulkomaille. Ulkomaanmaksujen tekeminen poikkeaa suuresti kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän esittelyyn sekä Maksujenvälityksen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

Liikekumppaniaineiston siirtotiedosto

Liikekumppaniaineiston siirtotiedosto Sivu 1(9) Liikekumppaniaineiston siirtotiedosto Liikekumppaniaineiston siirtotiedostolla voidaan liikekumppanirekisteriä täydentää tai muuttaa olemassa olevien liikekumppanien tietoja. Kohdistus liikekumppanirekisteriin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA

PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA TILITYSTEN TEKEMINEN Tässä ohjeessa on kuvattu osuuspankin tarjoaman rahahuoltopalvelun käytännön toimenpiteitä euromääräisten päiväkassatilitysten tekemisen ja

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Kari Kemppainen Suomen Pankki Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Maksuneuvoston kokous Julkinen 1 Maksaminen digitaalisessa taloudessa - raportti Selvittää ja tunnistaa meneillään olevien

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot