SEPA-TILISIIRTO ISO SOVELTAMISOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE"

Transkriptio

1 SEPA-TILISIIRTO ISO SOVELTAMISOHJE Versio 1.92

2 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 2 (44) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käsikirjan versiotiedot SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje UNIFI ja ISO SEPA ja ISO ISO sanomakuvaus Samlink-yhteyksissä SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähetys SEPA-XML-aineiston sovellustunnus PATU-kanavassa (Aktia, säästöpankit, paikallisosuuspankit, Itella Pankki) SEPA-XML-aineiston sovellustunnus PATU-kanavassa (Handelsbanken) SEPA-XML-aineiston lähetys PATU-suojattuna SEPA-XML-aineiston vastaanottokuittaukset PATU-kanavassa SEPA-XML-aineiston vastaanotto Web Services palvelussa Testaus Maksamisen osapuolet Maksusanoman rakenne Group Header A-osa Payment Information B-osa Credit Transfer Transaction Information C-osa Maksusanoman rakenne Maksusanoman veloituskirjauksen vaihtoehdot Maksusanoman sisältö Group Header Payment Information Credit Transfer Transaction Information Merkistöt SEPA Additional Optional Services (AOS) Maksupäivä (AcceptanceDate) (AOS1) Useamman laskun erittely (RemittanceInformation) (AOS2) Palkat, eläkkeet ja muut toistuvaissuoritukset SEPA-tilisiirtoina Esimerkit Vapaa viesti Viite Veroviesti (poistuu käytöstä syksyn 2011 aikana) Erittelyviestit Ulkomaan maksut B2C Sanoman (Payment Status Report) rakenne ja sisältö Samlinkin periaatteet palautteiden muodostamisessa: Palautesanoman rakenne GroupHeader A-osa... 37

3 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 3 (44) Sisällysluettelo OriginalGroupInformationAndStatus TransactionInformationAndStatus Esimerkit Virhekoodit... 42

4 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 4 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje Käsikirjan versiotiedot Versionro Päiväys Muutokset 1.92 Lisätty Itella Pankki Lisätty pikasiirtokuvaus Täsmennetty merkistön kuvausta Lisätty juurielementin kuvaus PATU-kanavan rivitysvaatimus Lisätty testausasiat Korjattu ja täydennetty merkistö-osuutta Toimitettu ohjelmistotaloille Muutettu/täsmennetty ulkomaan maksujen kuvauksia Muutettu ulkomaan maksun palvelutunnuksen pituus Täsmennetty tietokenttien kuvausta Täsmennetty AOS-piirteiden käsittelyä Täsmennetty palautesanoman kuvausta Lisätty esimerkkejä erilaisten viestien välittämisestä Täsmennetty Purpose-kenttää Täsmennetty ohjelmistotalojen kommenteilla, muokattu palauteaineiston kuvauksen ulkoasua Täydennetty ulkomaan maksun vaatimuksia Lisätty ulkomaan maksun vaatimat tietokentät Jakeluversio ohjelmistotaloille Täsmennetty tietokenttien sisältöjä ja sääntöjä Muutettu CtoB-aineistossa kenttä C2 Ei käytössä Muutettu PaymentInformationIdentification pakolliseksi BatchBooking = TRUE vaihtoehdossa Lisätty SEPA-XML-aineiston palauteaineiston ohje, osa Luonnos, vain lähtevä xml, palaute kuvataan erikseen

5 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 5 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje Soveltamisohjeessa kuvataan ISO Customer Credit Transfer Initiation sanoman (asiakkaalta pankille lähetettävä sanoma) käyttö sekä Payment Status Report sanoman (pankista asiakkaalle lähetettävä sanoma) käyttö SEPA-tilisiirroissa. Kuvaukset perustuvat tämänhetkiseen hyväksyttyyn SEPA Credit Transfer Implementation Guidelines versioon 2.3. SEPA-tilisiirtojen lisäksi tämän soveltamisohjeen mukaisessa maksuaineistossa voi olla myös ulkomaan maksuja. Ulkomaan maksut voivat tulla pankin käsittelyyn edelleen myös erillisenä LUM-aineistona. XML-aineistossa voi olla alkaen myös Suomessa toimivien pankkien pankkitileille meneviä pikasiirtoja. Lue tarkemmin kohdasta 1.4. Soveltamisohjetta ylläpidetään SEPA Credit Transfer Implementation Guidelinesin uusien versioiden myötä. 1.1 UNIFI ja ISO UNIFI (UNIversal Financial Industry message scheme) ja ISO (International Organization for Standardization) tarkoittavat maksuliikenteen kannalta samaa asiaa; yritysten, pankkien ja rahoitusalan edustamien organisaatioden yhdessä sopimaa kehikkoa rahoitusalan standardiksi ja standardien kehittämiseksi. ISO sanomat perustuvat Internetin myötä yleistyneeseen XML (Extensible Mark-up Language) tekniikkaan. 1.2 SEPA ja ISO Eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit sekä Euroopan komissio ovat luomassa yhtenäistä euromaksualuetta (Single Euro Payments Area, SEPA). Tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja velvollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen tai maiden välinen. Päämääränä on luoda maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja standarditaso. Peruspalveluiden lisäksi pankit voivat halutessaan tarjota asiakkailleen erilaisia lisäpalveluita. SEPA -tilisiirto otettiin käyttöön Uudet ISO sanomakuvaukseen perustuvat palvelut otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa vuoden 2010 loppuun mennessä. Siirtymäkauden aikana suomalaiset LMP-, TS- ja LUM-standardit ovat edelleen käytössä.

6 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 6 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje SEPA Credit Transfer Rulebook ja Implementation Guidelines versiot löytyvät EPC (European Payments Council) sivulta osoitteesta Suomen SEPA-siirtymäsuunnitelma löytyy Finanssialan Keskusliiton sivulta Muiden maiden siirtymäsuunnitelmat löytyvät sivuilta. 1.3 ISO sanomakuvaus Samlink-yhteyksissä Tämän kuvauksen tarkoituksena on kuvata ISO maksusanoman ja - palautesanoman tietosisältö SEPA- sekä ulkomaan maksujen näkökulmasta lähetettäessä aineistoa Samlinkiin. Myös XML-pikasiirto Suomessa toimivien pankkien pankkitileille on kuvattu tässä ohjeessa. Uudet tiedot on merkitty korostuksella. Asiakkaan pankille lähettämän ISO-standardin sanoman (C2B Customer to Bank) sanomakuvaus, jossa on mukana SEPA:n vaatimat tietoelementit, on CustomerCredit- TransferInitiationV02 ja XML-scheman tunnus on pain xsd. Pankin asiakkaalle lähettämän ISO-standardin palautesanoman (B2C Bank To Customer) sanomakuvaus on PaymentStatusReportV02 ja XML-scheman tunnus on pain xsd Täydelliset ISO sanomakuvaukset sekä ISO Message Usage Guide löytyvät ISO:n sivulta Sivuilta löytyvät myös ISOn käyttämät maksuliikenteen koodilistat (Payments Externel Code Lists). ISO schemat ovat ladattavissa ISOn sivulta. Suositus on, että XML-tiedostojen validointiin ei käytetä Internetissä olevia schemoja, vaan asiakkaan paikalliseen hakemistoon talletettuja schemoja (Internetissä olevien schemojen käytettävyys voi hankaloittaa tai aiheuttaa viivästyksiä aineiston käsittelyyn). Maksajan pankki voi välittää maksun saaja-asiakkaalle myös muita kuin SEPAsiirtokanavaa pitkin. Maksun tietojen perustella pankki voi päätellä, minkä siirtokanavan kautta maksu saaja-asiakkaalle välitetään. Valintaan vaikuttavat myös saajan pankin SEPA-valmiudet. Maksajan pankki voi myös palauttaa maksun virheellisenä maksajalle, mikäli maksu ei ole tietosisällöltään SEPA-kelpoinen, muuta siirtokanavaa ei ole käytettävissä tai saajan pankki ei ole SEPA-valmiudessa. Maksuaineistona lähetetyt XML-pikasiirrot välitetään toistaiseksi vastaanottavalle Suomessa toimivalle pankille pankkien välisen POPS-verkon välityksellä. Mikäli maksuaineistossa on myös ulkomaan maksuja, ne käsitellään maksajan pankissa ja välitetään saaja-asiakkaalle ulkomaan maksujen käsittelysääntöjen mukaisesti erillään SEPA-maksuista.

7 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 7 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje 1.4 SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähetys Maksaja tekee pankkinsa kanssa erillisen sopimuksen SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähettämisestä. Tilisiirtoaineisto voi sisältää sekä SEPA-tilisiirtoja että ulkomaan maksuja. Nykyiset suomalaiset aineistomuodot LMP, TS ja LUM ovat kuitenkin edelleen asiakkaan käytettävissä. Palkanlaskentajärjestelmiä ja pankkiyhteysohjelmia SEPA-yhteensopiviksi muutettaessa on tärkeätä huomata palkkojen ja eläkkeiden maksamisessa tapahtuvat muutokset. Näkyvin muutos on se, että pankille ei enää maksuaineistossa anneta maksupäivää, vaan eräpäivä. Oikea eräpäivä takaa, että maksut ovat oikeana päivänä saajilla ja sen antaminen on maksajan tai maksajan järjestelmän vastuulla. SEPA-tilisiirtostandardissa ei ole Maksupäivä -käsitettä. Maksupäivän sijasta maksutoimeksiannolla annetaan maksajan tilin veloituspäivä, jonka perusteella pankit huolehtivat, että palkat ja eläkkeet ovat saajien tileillä kaikissa Suomessa toimivissa pankeissa palkkapäivänä. Tämän eräpäivän tulee olla pankkipäivä ja sen on oltavan palkkapäivää edeltävä pankkipäivä. XML-pikasiirtoaineistoja voi lähettää Samlinkin käsittelyyn tavallisina pankkipäivinä klo välisenä aikana ja kiirastorstaina ja uuden vuoden aattona klo välisenä aikana. Suosittelemme, että lähetettävässä aineistossa olisi vain pikasiirtoja. Otamme kuitenkin toistaiseksi vastaan XML-pikasiirtoja myös samassa lähetyksessä muiden maksujen kanssa, kuitenkin aina omana Payment Information osana. XML-pikasiirtoaineistolle on määritelty oma sovellustunnus. Suosittelemme, että oma sovellustunnus otetaan eri ohjelmistoissa käyttöön viimeistään syksyllä Toistaiseksi XML-pikasiirtoaineistot voi lähettää SEPA XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnuksella. XML-pikasiirto määritellään Instruction Priority arvolla HIGH SEPA-XML-aineiston sovellustunnus PATU-kanavassa (Aktia, säästöpankit, paikallisosuuspankit, Itella Pankki) SEPA-XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnus on XL SEPA-tilisiirtoaineiston palautteen sovellustunnus on XP XML-pikasiirtoaineiston sovellustunnus on XF SEPA-XML-aineiston sovellustunnus PATU-kanavassa (Handelsbanken) SEPA-XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnus on 0900

8 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 8 (44) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje SEPA-tilisiirtoaineiston palautteen sovellustunnus on 0910 XML-pikasiirtoaineiston sovellustunnus on SEPA-XML-aineiston lähetys PATU-suojattuna SEPA-XML-tilisiirtoaineistoa voidaan lähettää ja SEPA-tilisiirtoaineiston palautteita voidaan noutaa pankkiyhteysohjelmalla. Tiedoston lähetys pankkiyhteysohjelmalla pankkiin tapahtuu samoilla periaatteilla kuin muidenkin aineistojen esim. LMPaineiston lähetys. Suomalaisten pankkien sanomaliikenteessä käytetään Patu-suojausta ja VPN-salausta osapuolten keskenään sopimalla tavalla. Patu-sanomat ja suojaustietueet tulevat laskusanoman kehysten ulkopuolella. Aineisto on rivitettävä PATU-kanavassa siten, että kukin elementti (tag) on omana rivinään. Lähetettävän aineiston maksimikoko on tällä hetkellä PATU-kanavassa 10 MB. Mikäli on tarve suurempiin aineistoihin, aineisto on jaettava osiin (useampaan XMLdokumenttiin) tai on siirryttävä käyttämään Web Services palvelua SEPA-XML-aineiston vastaanottokuittaukset PATU-kanavassa Aineiston vastaanotto kuitataan nykyiseen tapaan perustuen FTP-PATU vuoropuheluun SEPA-XML-aineiston vastaanotto Web Services palvelussa Aineiston vastaanotto ja palautteet kuvataan erillisessä kuvauksessa Testaus XML-aineiston testaus PATU-kanavassa tehdään kuten muidenkin aineistojen testaus käyttämällä yleisiä testi-patu-avaimia. Lue tarkemmin Samlinkin kotisivuilta Aktian, säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien osalta Handelsbanken-aineistojen testaus on kuvattu Handelsbankenin omilla sivuilla Eräsiirtopalvelun kuvauksesta ukuvaus erasiirto_/$file/erasiirtopalvelut.pdf

9 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 9 (44) 2.1 Maksamisen osapuolet Oheisessa taulukossa on kuvattu maksuketjuun liittyvien eri osapuolten ISO-käsitteitä. Osapuoli ISO Debtor Ultimate Debtor Initiating Party Creditor Ultimate Creditor Debtor agent Originator Reference Party Beneficiary Seller Ultimate Beneficiary Beneficiary Reference Party Bank (Originating Bank Originator s Bank Payer s Bank) Synonyymeja Originator Ordering Party Buyer Tilinomistaja Maksaja Ostaja Alkuperäinen laskun saaja, laskutettava Maksun saaja Myyjä Lopullinen saaja Maksajan pankki Kuvaus Osapuoli, jonka tililtä maksu veloitetaan. Osapuoli, joka alunperin on ostanut tavaraa tai palvelua ja jolle myyjä on toimittanut laskun. Ultimate Debtor ia käytetään, kun laskun saaja on eri osapuoli, kuin maksaja. Osapuoli, joka muodostaa maksuaineiston. Tämä voi olla maksaja itse tai agentuuri tai yrityksen oma palvelukeskus. Osapuoli, joka fyysisesti lähettää maksuaineiston pankkiin ei esiinny tässä roolissa maksusanomassa. Osapuoli, jonka tilille maksu maksetaan. Osapuoli, joka on maksun lopullinen saaja. Esimerkiksi maksu maksetaan rahoitusyhtiön tilille, mutta lopullinen saaja on rahoitusyhtiön asiakas. Osapuoli on maksajan tilipankki.

10 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 10 (44) Creditor agent Bank (Beneficiary s Bank Seller s Bank) Saajan pankki Osapuoli on saajan tilipankki. 2.2 Maksusanoman rakenne Maksusanoma koostuu kolmesta osasta, joita edeltää koko sanoman juurielementti (<Document>) Group Header Payment Information Credit Transfer Transaction Information. Juurielementisssä on oltava vähintään xsi:schemalocation atribuutti, jolla kerrotaan käytetttävä schema ja sen versio. Jos atribuuttia ei ole, aineisto hylätään Group Header A-osa Group Header on maksusanomassa vain kerran ja se sisältää sanoman yhteiset tunnistetiedot. Näitä ovat mm. sanoman lähettäjän tunnistetiedot, sanoman yksilöivä viite (MessageIdentification) ja luontiaika (CreationDateAndTime). Yksi Group Header ja siihen kuuluvat maksut muodostavat yhden lähetyserän/tiedoston Payment Information B-osa Payment Information osia voi maksusanomassa olla useita. Se sisältää veloitukseen liittyvät tietoelementit. Näitä ovat mm. maksajan/tilinomistajan tiedot (Debtor), maksutili (Debtor Account), maksutyyppi (PaymentTypeInformation) ja eräpäivä (Requested Execution Date). Payment Information -osaa toistetaan jos esim. veloituksen eräpäivä ja/tai veloitustili vaihtuvat. SEPA-tilisiirrot (Euroissa) annettaan omassa PaymentInformation osassa ja muissa valuutoissa tehtävät ulkomaan maksut omassaan Credit Transfer Transaction Information C-osa Credit Transfer Transaction Information on Payment Information -osan sisällä toistuva osa. Se sisältää hyvitykseen liittyvät tietoelementit. Näitä ovat mm. saaja (Creditor), saajan pankki (Creditor Agent), saajan tili (Creditor Account) ja laskun yksilöintitiedot (RemittanceInformation). 2.3 Maksusanoman rakenne MIXED sanomassa on useampi Payment Information osa, joiden alle on liitetty yksi tai useampia Credit Transfer Transaction Information osia.

11 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 11 (44) Lähetettäessä SEPA-XML-aineistoa Samlinkiin käyetään MIXED-rakennetta. 2.4 Maksusanoman veloituskirjauksen vaihtoehdot Maksusanoma käsitellään siten, että Payment Information osasta tulee yksi veloitus maksajan tilille silloin, kun Payment Information osaan kuuluvat maksut ovat kaikki SEPA-tilisiirtoja. BatchBooking-koodia ei tarkisteta. Jos SEPA-tilisiirrot halutaan veloitettavan yksitellen maksajan tililtä, jokaisesta maksusta on tehtävä oma Payment Information. Jokaisesta pikasiirrosta on tehtävä oma Payment Information osa. Pikasiirto määritellään InstructionPriority arvolla HIGH. Jos euromääräisessä Payment Information osassa on sekä SEPA-tilisiirtoja että ulkomaan maksuja, SEPA-tilisiirroista tehdään yksi veloitus ja ulkomaan maksut käsitellään erikseen yksittäisinä veloituksina. Jos aineistossa lähetetään valuuttamääräisiä ulkomaan maksuja tai jos veloitustili on valuuttatili (oma Payment Information -osa), ne käsitellään ulkomaan maksujen käsittelysääntöjen mukaisesti ja veloitetaan asiakkaan tililtä yksittäin. 2.5 Maksusanoman sisältö SEPA-tilisiirron edellyttämän maksusanoman tietosisältö on kuvattu oheisessa taulukossa. Taulukossa ovat ISO standardista ne tietoelementit, jotka liittyvät SEPA- XML-tilisiirtoon ja jotka ovat joko pakollisia tai valinnaisia lähetettäessä aineistoa

12 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 12 (44) Samlinkiin. Ulkomaan maksun sarakkeessa kuvataan ulkomaan maksuna käsiteltävän (ei SEPA-maksu) tilisiirron soveltamisohjeet. Maksut välitetään eteenpäin ainoastaan taulukon tietokentissä olevien tietojen perusteella. Jos sanomassa on muita ISO-tietokenttiä, niitä ei käsitellä. Taulukon sarakkeiden selitykset: Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun sääntö tai soveltamisohje Sanoman tieto sarake Otsikkotalossa tason tunnus (A Group Header, B Payment Information tai C Credit Transfer Transaction Information) Tietoelementin nimi (1..1) tarkoittaa pakollinen ja esiintyy ainoastaan kerran (1..n) pakollinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa (0..1) vapaaehtoinen ja esiintyy ainoastaan kerran (0..n) vapaaehtoinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa >> tarkoittaa, että tietoelementti on edeltävän tason alainen elementti {Or... Or} tarkoittaa, että elementit ovat vaihtoehtoisia (Choice). Sääntö tai soveltamisohje -sarakkeet Elementin selitys ja alkuperäinen ISO-määritys osalle tiedoista Komponentti tarkoittaa, että tietoelementti on ryhmätason määritys sisältäen alaelementtejä AOS tietokenttä tarkoittaa, että elementti on suomalaisten pankkien sopima lisätieto AOS (Additional Optional Services) SEPA Credit Transfer Rulebook ja Implementation Guidelines versioon 2.3. SEPA CT: AT-xx, jos elementti on SEPA Credit Transferin Rulebook ja Implementation Guidelines version 2.3 tietoja. Elementin tietosisältö SEPA-tilisiirrolle ja ulkomaan maksulle niissä kohdin kuin tietosisältö poikkeaa toisistaan Käsittelysäännöt osalle tiedoista

13 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 13 (44) Group Header ISO kuvaus ja XML-schema -määritykset ovat saatavissa sivustoilta. Group Header sisältää yhteiset tunnistustiedot kaikille maksuille, jotka on sisällytetty maksusanomaan. Sanoman tieto A Group Header SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje MessageIdentification (1..1) CreationDateTime (1..1) BatchBooking (0..1) NumberOfTransactions (1..1) Maksusanoman yksilöivä tunniste, jonka maksusanoman muodostaja antaa. Pankki ei tarkista sisältöä. Suosittelemme, että tieto on tietyn ajanjakson ajan yksilöivä tieto. Tieto palautuu asiakkaalle mm. virhepalautteella. Maksusanoman luontiaika (päivä ja kellonaika), jonka maksusanoman muodostaja antaa. Tietoa ei tarkisteta, vaan SEPA-tilisiirtojen Payment Information -osasta tehdään yhteisveloitus, katso kohta 2.4 Maksusanoman yksittäisten tapahtumien lukumäärä, eli Credit Transfer Transaction Information (C-osat) maksujen lukumäärä. Sanoma hylätään, jos lukumäärä ei vastaan pankkiin lähetettyä määrää. Grouping (1..1) Katso kohta 2.3 InitiatingParty (1..1): Lähettäjän tiedot >>Name (0..1) Lähettäjän nimi Ei koske ulkomaan maksuja, jotka aina käsitellään yksitellen.

14 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 14 (44) Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje >> PostalAddress (0..1) Sisältöä ei tarkisteta >>> AddressLine (0..5) Sisältöä ei tarkisteta >>> Country (1..1) Sisältöä ei tarkisteta >> Identification (1..1) Lähettäjän tunniste >>> OrganisationIdentification Lähettäjän tunniste Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Group Headerilla annetaan lähettäjän tiedot, mutta niitä ei tarkisteta eikä käytetä maksuja käsiteltäessä Payment Information Payment Information sisältää veloitukseen liittyvät tietoelementit. Tiedot ovat yhteisiä tähän Payment Informationiin liittyville maksutapahtumille (C-osa). Kun aineistossa on myös muita kuin euromääräisiä ulkomaan maksuja, tai kun veloitustili on valuuttatili, maksujen on oltava omassa PaymentInformation-osassaan ja ne käsitellään ulkomaan maksujen käsittelysäännöillä. Sanoman tieto B Payment Information PaymentInformation Identification (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje PaymentInformation osan tunniste, jonka maksusanoman muodostaja antaa, lähetyserän tunniste. Suositellaan tunnisteen käyttöä. Tieto palautetaan tiliotteella. Seuraavassa sanomaversiossa tieto tulee olemaan pakollinen. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje

15 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 15 (44) Sanoman tieto PaymentMethod (1..1) PaymentTypeInformation (0..1) : >>InstructionPriority >>ServiceLevel (0..1) >> CategoryPurpose (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje PaymentMethod ilmaisee maksutavan - TRF pakollinen SEPA-tilisiirrolla Määrittää maksutyypin. InstructionPriority ilmaisee maksun käsittelynopeuden. SEPA-maksuilla käytössä vain arvo NORM, XMLpikasiirto ilmaistaan arvolla HIGH. SEPA-tilisiirroilla SEPA SALA, palkka- eläke- ja muut nk. toistuvaissuoritusmaksut (katso kohta 2.6). SEPA CT: AT-45 - Category Purpose of the Credit Transfer Maksun aihe annetaan tietoelementissä Purpose of the Credit Transfer. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksulla seuraavat maksutavat ovat sallittuja: TRF maksumääräys CHK SWIFT-shekki, jolloin maksulla ei ole saajapankin BIC-koodia eikä maksun saajan tilinumeroa CHK shekki, jolloin maksulla ei ole saajapankin BIC-koodia, pankin nimeä eikä osoitetta eikä maksun saajan tilinumeroa TRF pikamääräys, tämän lisäksi ServiceLevel/Priority = URGP Ulkomaan maksun pikamääräyksellä URGP

16 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 16 (44) Sanoman tieto RequestedExecution- Date (1..1) Debtor (1..1) >>Name (0..1) >> PostalAddress (0..1) >>> AddressLine (0..5) >>> Country (1..1) >> Identification (0..1) {Or >>> OrganisationIdentification (1..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Asiakkaan antama veloitus/eräpäivä SEPA CT: AT-07 Requested Execution Date of the Instruction Osapuoli, jonka tililtä maksu veloitetaan. Maksajan nimi. Pakollinen tieto SEPA-tilisiirrolla. SEPA CT: AT-02 Name of the Originator Saajalle välitetään maksutilin tilinomistajan nimi. Maksajan osoite SEPA CT: AT-03 Address of the Originator Maksajan osoiteriveinä voi käyttää ainoastaan kahta osoiterivitietoa. Maksajan maakoodi. Maakoodin on oltava validi ISOstandardin mukainen koodi, esim FI tai DE. Maakoodi on pakollinen jos osoite on annettu. Maksajan tunniste. Pakollinen tieto SEPA-tilisiirrossa. Välittyy saajalle (riippuen vastaanottavan maan ja rahalaitoksen laeista, käytännöistä ja järjestelmistä). Pankki ei tarkista tietoa. SEPA CT: AT-10 Originator Identification code Yrityksen tunniste Konekielisen tiliotekuvauksen (KTO) mukaisesti saajan tiliotteelle välittyy ainoastaan yksi allaolevista tunnuksista. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksussa maksajan nimi otetaan pankin järjestelmästä.

17 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 17 (44) Sanoman tieto >>>>BIC (0..1) >>>>IBEI (0..1) >>>>BEI (0..1) >>>>EANGLN (0..1) >>>>CHIPSUniversalIdentification (0..1) >>>>DUNS (0..1) >>>> BankPartyIdentification (0..1) >>>>TaxIdentificationNumber (0..1) >>>> ProprietaryIdentification (0..1) >>>>> Identification SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Bank Identifier Code. Ei käytössä. International Business Entity Identifier. Ei käytössä. Business Entity Identifier. Ei käytössä. Global Location Number. Ei käytössä. (United States) Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) Universal Identification (UID). Ei käytössä. Data Universal Numbering System. Ei käytössä. Palvelutunnus, pakollinen tieto. (ei välitetä saajan pankille eikä saajalle) Unique and unambiguous assignment made by a specific bank to identify a relationship as defined between the bank and its client. SEPA-tilisiirron palvelutunnuksen pituus on 9 merkkiä, palvelutunnuksesta sovitaan pankin kanssa. Number assigned by a tax authority to an entity. Ei käytössä. Maksajan Y-tunnus. Tieto välitetään saajalle. Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun palvelutunnus on 9 merkkiä. Palvelutunnuksesta sovitaan pankin kanssa. Pakollinen tieto.

18 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 18 (44) Sanoman tieto >>>>> Issuer Or} >>> PrivateIdentification DebtorAccount (1..1): >>Identification >>>IBAN Or} >>>BBAN >>Currency DebtorAgent (1..1) UltimateDebtor (0..1) >>Name (0..1) Or} >> Identification (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Entity that assigns the identification. Ei käytössä. Ei käytössä Maksun veloitustili. Vain IBAN muotoinen tili sallittu. Veloitustileistä sovitaan sopimuksella. SEPA CT: AT-01 Account Number of the Originator Maksajan tilipankki. Vain BIC-koodi sallittu. SEPA CT: AT-06 BIC of the Originator Bank Osapuoli, joka alkujaan on ostanut tavaraa tai palvelua ja jolle myyjä on toimittanut laskun (alkuperäinen maksaja, laskutettava). Ultimate Debtor ia käytetään, kun laskun saaja on eri osapuoli, kuin maksaja. Alkuperäisen laskun saajan nimi SEPA CT: AT-08 Alkuperäisen laskun saajan tunniste SEPA CT: AT-09 Vain yksi tunniste mahdollinen. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Veloitustili Veloitustili voi olla myös BBAN-muodossa Tilivaluutan ISO-koodi Ei käytössä ulkomaan maksussa.

19 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 19 (44) Sanoman tieto ChargeBearer (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ilmaisee, kuka tai ketkä osapuolet vastaavat maksuun liittyvien kulujen maksamisesta. Vain SLEV (= FollowingService level) sallittu SEPA-tilisiirrolle. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksuilla seuraavat vaihtoehdot ovat sallittuja: CRED = BorneByCreditor, V DEBT = BornebyDebtor, T SHAR = Shared, J ulkomaan maksuilla TYHJÄ tulkitaan SHARiksi ulkomaan maksuilla ChargeBearer on syytä antaa C-tasolla. Jos ChargeBearer annetaan PmtInf tasolla, sama koodi koskee kaikkia ko. PmtInfoon kuuluvia Credit- Transferejä Credit Transfer Transaction Information Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje C Credit Transfer Transaction Information Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje PaymentIdentification (1..1) >> InstructionIdentification (0..1) Maksajan antaman tapahtuman tunniste, jota käytetään maksajan ja maksajan pankin välillä. Tieto palautetaan tiliotteella. Ulkomaan maksussa asiakkaan oma tieto. XML-muodossa lähetetyistä ulkomaan maksuista ei annetaa VLU2-palalutetta, eikä tieto palaudu maksajalle konekielisellä tiliotteella., joten omien tietojen anto maksusanomalla on turhaa.

20 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 20 (44) Sanoman tieto >> EndToEndIdentification (1..1) PaymentTypeInformation (0..1) >> ServiceLevel (0..1) Ei käytössä >> CategoryPurpose (0..1) Ei käytössä Amount (1..1) >> InstructedAmount (1..1) Or} >> EquivalentAmount >>> Amount >>> CurrencyOfTransfer >>ExchangeRateInformation (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Maksajan antama tapahtuman yksilöivä tunniste, joka välitetään sekä maksajalle että saajalle. Pankki ei tarkista tiedon sisältöä. SEPA CT: AT-41 Originator s Reference to the Credit Transfer Ei käytössä yksittäisen maksun tasolla Maksun määrä Maksun valuutta ja määrä, SEPA-tilisiirrossa vain EUR sallittu. SEPA CT: AT-04 Amount of the Credit Transfer Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Ulkomaan maksuilla max 30 mrk. Tieto välitetään saajalle maksun aiheen ensimmäisenä 35 merkkinä muodossa /ROC/e2eid. Muun maksunaiheen maksimipituus on tällöin 105 merkkiä Ulkomaan maksuissa sallitaan myös muut valuutat tässä kentässä. Jos currency-attribuutti on eri kuin veloitustilin valuutta, tililtä veloitetaan maksun määrä ko. tilivaluutassa. Saajalle välitetään maksu annetussa maksun valuutassa. Maksun määrän antamista tässä kentässä ei suositella. Jos kuitenkin käytetään tätä kenttää, Amount-kentässä annetaan maksettava määrä ja sen valuutta. Currency- OfTransfer -kentässä on oltava sama valuutta kuin Amount-kentän currencyattribuutti. CurrencyOf- Transfer-tietoa ei käsitellä.

21 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 21 (44) Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje >>> ContractIdentification (0..1) Ulkomaan maksuissa kurssisopimuksen numero ChargeBearer (0..1) Ulkomaan maksuilla seuraavat vaihtoehdot ovat sal- Kts. B9. Jos tieto on annettu Payment Information - littuja: osassa (B-osa), sitä ei CRED = BorneByCreditor, V huomioida C-osassa. Vain SLEV (= FollowingService level) sallittu DEBT = BornebyDebtor, T SEPA-tilisiirrolle. SHAR = Shared, J ChequeInstruction (0..1) Käytössä vain ulkomaan sekeillä / swift-sekeillä > ChequeType (0..1) - BCHQ > DeliveryMethod (0..1) Or} >> Prtry (1..1) {Or >> Cd UltimateDebtor (0..1) CreditorAgent (0..1) >>FinancialInstitution- Identification Jos tieto on annettu Payment Information - osassa (B-osa), tämän tietokentän tietoa ei huomioida. Saajan tilipankki BIC-koodi on pakollinen SEPA-tilisiirrossa. Saajan tilipankin on oltava SEPAkelpoinen. ISO definition: Financial institution servicing an account for the creditor. Saajan pankin tunniste - arvo SWIFT, jos kysessä swift-sekki - arvo MLDB, jos kyseessä sekki (Mail to Debtor = postitetaan maksajalle) Ei käytössä ulkomaan maksussa. Ei käytössä jos maksu maksetaan shekkinä

22 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 22 (44) Sanoman tieto >>>BIC Or} >>>CombinedIdentification >>>>BIC >>>>ClearingSystem- MemberIdentification >>>>>Id >>>>> Name >>>>>PostalAddress >>>>>>AddressLine >>>>>>Country (1..1) Creditor (0..1) >>Name (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Saajan tilipankin BICkoodi, SEPA CT: AT-23 BIC of the Beneficiary Bank Osapuoli, jonka tilille maksu maksetaan. SEPA CT:lla pakollinen tieto. Saajan nimi. Pakollinen tieto. SEPA CT: AT-21 Name of the Beneficiary Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Käytössä vain ulkomaan maksussa Saajan pankin clearingkoodi sekä nimi- ja osoitetiedot (jos BIC-osoitetta ei ole) TAI Saajan pankin nimi- ja osoitetiedot (jos BIC-osoitetta eikä clearingkoodia ole). Clearing-koodi on annettava ISOn Payments External Code List: n mukaisessa muodossa, esim USABA (USA Routing number, Fedwire, Nacha) HKNCC123 (Hong Kong bank Code) Ulkomaan maksussa nimen pituus on 70 merkkiä.

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE o otsikko kirjoitetaan tähän 2 (44) Sisällysluettelo Sisällys 1 LÄHTEVÄT MAKSUT, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE... 5 1.1 ISO 20022-SANOMAKUVAUS SAMLINK-YHTEYKSISSÄ...

Lisätiedot

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 ISO 20022 MAKSAMISOPAS Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 20.11.2012 1 ISO 20022 Maksamisopas Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 SEPA ja ISO 20022... 3 1.2 ISO 20022 käyttö Suomessa... 3 2 Maksusanoman

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo ISO20022 Tiliote-opas V 1.0 11.1.2010 ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 1 2.2 Tehtävät... 1 3 Konekielinen tiliotepalvelu...

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 16.4.2012 1 Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa 2 Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 15.11.2012 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification kentän

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy

SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy Piippo, Maija 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy Maija Piippo Liiketalouden

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Päivitetty 04.05.2004

Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE 1 Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE Versio 1.1/ 19.12.2003 FINVOICE 2 Päivitykset: Finvoice-soveltamisohjetta on päivitetty julkaisun (12/2002) jälkeen saatujen kommenttien perusteella. Kaikki kuvaukseen

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

SEPA muuttaa maksuliikkeen

SEPA muuttaa maksuliikkeen Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio 17.11.2010 Kemi 19.11.2010 Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki

Lisätiedot

Web Services - yhteys

Web Services - yhteys Handelsbanken Versio 1.3 21.10.2014 Palvelukuvaus Web Services - yhteys 2 (13) Sisällysluettelo VERSIOLUETTELO... 3 1 YLEISTÄ... 4 2 WEB SERVICES... 4 2.1 PALVELUKUVAUKSESSA KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ JA TERMEJÄ...

Lisätiedot

Ulkomaanmaksun esittely

Ulkomaanmaksun esittely 1 Ulkomaanmaksun esittely Palvelun kautta voit lähettää maksutoimeksiantoja ulkomaille. Ulkomaanmaksujen tekeminen poikkeaa suuresti kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän esittelyyn sekä Lähtevien

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin

SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin SEPA SEPA on Euroopan yhteinen maksualue, jota eurooppalaiset pankit (European Payment Council = EPC), Euroopan keskuspankki sekä Euroopan komissio ovat luomassa.

Lisätiedot

YRITYSTEN SÄHKÖINEN MAKSULIIKENNE

YRITYSTEN SÄHKÖINEN MAKSULIIKENNE RAPORTIN NIMIÖSIVU YRITYSTEN SÄHKÖINEN MAKSULIIKENNE SEPAn tuomat muutokset Laura Liikanen Opinnäytetyö Kevät 2011 Tietojenkäsittely Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007 1(12) Nämä on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä ja sen toimintaa jatkavassa Finanssialan Keskusliitossa. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. Nämä ehdot

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

1(5) ASIAKASTIEDOTE 18.6.2010. Uudet arvonlisäverokannat voimaan 1.7.2010 alkaen

1(5) ASIAKASTIEDOTE 18.6.2010. Uudet arvonlisäverokannat voimaan 1.7.2010 alkaen 1(5) Uudet arvonlisäverokannat voimaan 1.7.2010 alkaen Kaikki arvonlisäverokannat nousevat yhdellä prosenttiyksiköllä 1.7.2010 alkaen lukuun ottamatta ravintolapalveluiden arvonlisäveroa, joka laskee 22

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot