XML MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus. Helmikuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XML MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus. Helmikuu 2013 19.2.2013"

Transkriptio

1 XML MAKSULUETTELO Palvelukuvaus Helmikuu 2013

2 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (18) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä

3 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (18) 1 Yleistä 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus XML-muotoisesta maksuluettelosta. Palvelukuvaus koskee Aktia Pankkia, Handelsbankenia, Itella Pankkia, POP Pankkeja ja Säästöpankkeja. XML-maksuluettelossa eritellään XML-maksuaineistona saapuneita maksueriä. XML-maksuluettelolla raportoidaan päivän aikana maksetut maksuerät. Maksuluettelon tapahtumat ovat SEPA-maksuja tai ulkomaan maksuja tai molempia, sen mukaan mitä asiakkaan kanssa on sovittu. XML-maksuluettelolla ei raportoida SALA- maksuerän maksuja eikä pikasiirtoja. Maksuluettelon vastaanottajasta, toimitusreitistä ja raportoitavista maksutyypeistä sovitaan asiakkaan ja pankin välillä. XML-maksuluettelon voi saada WebService kanavaan tai Yritysverkkopalveluun. Aineiston sovellustunnus on XM. Xml-maksuluettelo toimitetaan Bank-to-Customer-sanomatyyppinä camt (BankToCustomerDebitCreditNotificationV02). Aineiston : BkToCstmrDbtCdtNtfctn 1:1 1:n GrpHdr Ntfctn 1:1 1:n Acct Ntry 1:1 1:1 BkTxCd NtryDtls 1:1 1:n Btch TxDtls Refs AmtDtls RldtPties RltdAgts RmtInf

4 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 4 (18) Yhden maksuerän osalta erittely (=Notification) jakaantuu niin moneksi Entryrakenteeksi kuin erää koskien on tehty veloituksia. Kaikki erän SEPA-maksut eritellään yhdessä Entry-rakenteessa, mutta jokainen ulkomaan maksu omassa Entryrakenteessaan. Alla olevan taulukon sarakkeen toistuvuus selitykset ovat seuraavat: 1..1 tieto käytössä aina 0..1 tieto voi olla käytössä tai puuttua 1..n tieto on vähintään yhden kerran, mutta voi olla useamminkin XML-muotoisen sanoman tiedot: Sanoman tieto XML Tag Toistuvuus Arvo, Selite, Käsittely Group Header 1..1 MessageIdentification <GrpHdr><MsgId> 1..1 Aineiston yksilöivä tunniste CreationDateTime <GrpHdr><CreDtTm> 1..1 Aineiston luontiajankohta AdditionalInformation <GrpHdr><AddtlInf> Ei käytössä Notification 1..n Identification <Ntfctn><Id> 1..1 Tunniste CreationDateTime CopyDuplicateIndicator Account Currency OwnerIdentification <Ntfctn><CreDtTm> <Ntfctn><CpyDplctInd> <Ntfctn ><Acct> <Id><IBAN> <Ntfctn><Acct><Ccy> <Ntfctn><Acct> <Ownr><Id><OrgId> <Othr><Id> 1..1 Aineiston luontiajankohta 0..1 Ei käytössä 1..1 Tili, jonka tapahtumia raportoidaan Tilin valuutta Palvelutunnus. Lähtevät maksut- palvelusopimukselta.

5 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 5 (18) Servicer/ FinancialInstitutionIdentification TransactionSummary/ NumberOfEntries <Ntfctn><Acct> <Svcr><FinnInstnId> <BIC> <Ntfctn><TxSummry> <TtlNtries> <NbOfNtries> 1..1 Maksajan pankin BIC 0..1 Kpl-määrä. Erän onnistuneesti maksettujen tapahtumien kplmäärä yhteensä Entry (1/erän tapahtumia koskeva veloitus) 1..n Amount / AmountCurrency CreditDebitIndicator Status BookingDate ValueDate AccountServicer Reference Domain FamilyCode SubFamilyCode <Ntry><Amt Ccy <Ntry><CdtDbtInd> <Ntry><Sts> <Ntry><BookgDt><Dt> <Ntry><ValDt><Dt> <Ntry><AcctSvcrRef> <Ntry><BkTxCd> <Domn><Cd> <Ntry><BkTxCd> <Domn><Family><Cd> <Ntry><BkTxCd> <Domn><Family> 1..1 Tapahtumien (Entryyn sisältyvien TransactionDetails:ien) rahamäärä yhteensä. Summa vastaa tilitapahtuman rahamäärää. Ccy-attribuutilla ilmoitetaan rahamäärän valuutta 1..1 Rahamäärän etumerkki (=veloitus). Vakio DBIT vakio BOOK 0..1 Kirjauspäivä muodossa vvvv-kk-pp ei käytössä 0..1 Tiliveloituksen arkistointitunnus ( SEPA-maksut yhteensä - veloituksen tai ulkomaan maksun) vakio PMNT 1..1 SEPA-maksut- entryllä vakio RCDT, Ulkomaan maksu entryllä vakio ICDT 1..1 SEPA-maksu- entryllä vakio ESCT,

6 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 6 (18) Proprietary Code Issuer Entry Details 1/Entry MessageIdentification PaymentInformation Identification NumberOfTransactions <SubFmlyCd> <Ntry><BkTxCd> <Prtry><Cd> <Ntry><BkTxCd> <Prtry><Issr> <Btch><MsgId> <Btch><PmtInfId> <Btch><NbOfTxs> Ulkomaan maksu- entryllä vakio XBCT 0..1 ei käytössä 0..1 ei käytössä Asiakkaan aineistolle antama tunnus saapuneesta XML-maksuaineistosta. Asiakkaan erällä antama tunnus saapuneesta XMLmaksuaineistosta Tapahtumien kappalemäärä yhteensä. TotalAmount CreditDebitIndicator <Btch><TtlAmt> <Btch><CdtDbtInd> Huom: Ulkomaan maksu- entryn tapauksessa aina Sepa maksut-entryllä tapahtumien rahamäärä yhteensä. Ulkomaan maksu-entryllä tapahtuman rahamäärä. Ccy-attribuutilla ilmoitetaan veloitustilin valuutta Rahamäärän etumerkki. Vakio DBIT. TransactionDetails (1/maksuerän maksettu tapahtuma) 1..n AccountServicer Reference <TxDtls><Refs> <AcctSvcrRef> 0..1 Tapahtuman arkistointitunnus.

7 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 7 (18) InstructionIdentification EndToEndIdentification InstructedAmount TransactionAmount SourceCurrency TargetCurrency UnitCurrency ExchangeRate ContractIdentification DebtorName UltimateDebtorName <TxDtls> <Refs> <InstrId> <TxDtls><Refs> <EndToEndId> <TxDtls><AmtDtls> <InstdAmt> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt > <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <SrcCcy> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <TrgtCcy> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <UnitCcy> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <XchgRate> <TxDtls><AmtDtls> <TxAmt><CcyXchg> <CtrctId> <Dbtr><Nm> <UltmtDbtr><Nm> 0..1 Maksajan tapahtumalle antama tunnus saapuneesta XML-maksuaineistosta 0..1 Maksajan tapahtumalle antama tunnus saapuneesta XML-maksuaineistosta 0..1 VAIN Ulkomaan maksulla Maksun määrä ja valuutta 0..1 Tapahtuman rahamäärä ja valuutta veloitustilin valuutassa VAIN ulkomaan maksulla: Maksun valuutta 0..1 VAIN ulkomaan maksulla: Veloitustilin valuutta 0..1 VAIN ulkomaan maksulla: vakio EUR 0..1 VAIN ulkomaan maksulla Valuuttakurssi 0..1 VAIN ulkomaan maksulla Kurssiviite 0..1 Maksajan nimi 0..1 Alkuperäisen maksajan nimi

8 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 8 (18) CreditorName CreditorAddress/ CountryCode CreditorAddress/ AdrLine CreditorAccount CreditorAccount CreditorAccount, SchmeName CreditorAccountType UltimateCreditorName CreditorAgent,BIC CreditorAgent, ClearingSystemIdentification CreditorAgent Name <Cdtr><Nm> <Cdtr><PstlAdr><Ctry> <Cdtr><PstlAdr> <AdrLine> <CdtrAcct><Id><IBAN> <CdtrAcct><Id> <Othr><Id> <CdtrAcct><Id><Othr> <SchmeNm><Cd> <CdtrAcct><Id><Tp> <Prtry> <UltmtCdtr><Nm> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt><FinInstnId> <BIC> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt><FinInstnId> <ClrSysMmbId> <ClrSysId><Cd> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt><FinInstnId> <Nm> 0..1 Saajan nimi 0..1 Saajan osoitteen maakoodi 0..1 Saajan osoite 0..1 Saajan tili IBAN-muodossa 0..1 VAIN ulkomaan maksulla, kun saajan tili muu kuin IBAN VAIN ulkomaan maksulla: 0..1 Saajan tilin muoto vakio BBAN jos saajan tili on BBAN-muotoinen Ei käytössä Lopullisen saajan nimi 0..1 Saajan pankki, BIC 0..1 VAIN ulkomaan maksulla Saajan pankki, clearingkoodi 0..1 VAIN ulkomaan maksulla Saajan pankin nimi

9 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 9 (18) CreditorAgent,Country CreditorAgent,Address RemittanceInformation = tapahtuman viesti(t) 0..1 VAIN ulkomaan maksulla Saajan pankin maa 0..1 VAIN ulkomaan maksulla 1..n Saajan pankin osoite kun maksulla on ollut vain1 remittance info (Ustrd tai Strd) RemittanceInformation 0..1 Vapaa viesti Unctructured <Ustrd> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt> <FinInstnId><PstlAdr><Ctry> <TxDtls><RltdAgts> <CdtrAgt><FinInstnId> <PstlAdr><AdrLine> CreditorReferenceInformation, Code Issuer Reference <Strd><CdtrRefInf> <Tp><CdOrPrty><Cd> <Strd><CdtrRefInf> <Tp><Issr> <Strd><CdtrRefInf> <Ref> 0..1 SCOR, kun maksu on käsitelty viitteellisenä Kun viite on kansainvälisen viitestandardin mukainen, niin tässä: ISO 0..1 Viite Remittance information, ReferredDocumentInformation = tapahtuma erittelyviesti 1..n Vain SEPA-maksuilla, ei ulkomaan maksuilla. ReferredDocument Information, Code <Strd><RfrdDocInf> <Tp><CdOrPrtry><Cd> ReferredDocument Information, Number ReferredDocument Information, CreditNoteAmount ReferredDocument Information, <Strd><RfrdDocInf> <Tp><Nb> <Strd><RfrdDocAmt> <CdtNoteAmt> 0..1 Laskulaji/tyyppi CINV/CREN 0..1 Laskun numero 0..1 Rahamäärä, hyvityslasku 0..1 Rahamäärä, lasku

10 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 10 (18) RemittedAmount Code Issuer Reference AdditionalRemittanceInformation <Strd><RfrdDocAmt> <RmtdAmt> <Strd><CdtrRefInf> <Tp><CdOrPrty><Cd> <Strd><CdtrRefInf> <Tp><Issr> <Strd><CdtrRefInf> <Ref> <Strd><AddtlRmtInf> 0..1 Ei käytössä 0..1 Ei käytössä 0..1 Viite 0..1 Viesti ESIMERKKEJÄ XML-MAKSULUETTELOISTA Asiakkaan maksuerästä on maksettu 1 sepa-maksu ja 1 ulkomaan maksu: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt camt xsd" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt "> <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> <GrpHdr> <MsgId> XM </MsgId> <CreDtTm> T09:43:08+02:00</CreDtTm> </GrpHdr> <Ntfctn> <Id>XM </Id> <CreDtTm> T09:43:08+02:00</CreDtTm> <Acct> <Id> <IBAN>FI </IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> <Ownr>

11 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 11 (18) <Id> <OrgId> <Othr><Id> </Id></Othr> </OrgId> </Id> </Ownr> <Svcr> <FinInstnId> <BIC>BANKFIHH</BIC> </FinInstnId> </Svcr> </Acct> <TxsSummry> <TtlNtries> <NbOfNtries>2</NbOfNtries> </TtlNtries> </TxsSummry> <Ntry> <Amt Ccy="EUR">8.00</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt> </Dt> </BookgDt> <AcctSvcrRef> LX000008</AcctSvcrRef> <BkTxCd> <Domn> <Cd>PMNT</Cd> <Fmly> <Cd>RCDT</Cd> <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd> </Fmly> </Domn> </BkTxCd> <NtryDtls> <Btch> <MsgId>Asiakkaan_oma_tunniste1</MsgId> <PmtInfId>Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInfId> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <TtlAmt Ccy="EUR">8.00</TtlAmt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> </Btch> <TxDtls> <Refs> <AcctSvcrRef> LX000007</AcctSvcrRef> <InstrId>Asiakkaan_lahettama_Instrid1</InstrId> <EndToEndId>Asiakkaan_lahettama_E2EId1</EndToEndId> </Refs>

12 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 12 (18) <AmtDtls> <InstdAmt> <Amt Ccy="EUR">8.00</Amt> </InstdAmt> </AmtDtls> <RltdPties> <Dbtr> <Nm>Matti Maksaja oy</nm> </Dbtr> <Cdtr> <Nm>Saaja Saksalainen</Nm> <PstlAdr> <Ctry>DE</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE </IBAN> </Id> </CdtrAcct> </RltdPties> <RltdAgts> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DEUTDEDD</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> </RltdAgts> <RmtInf> <Ustrd>Vapaa viesti</ustrd> </RmtInf> </TxDtls> </NtryDtls> </Ntry> <Ntry> <Amt Ccy="EUR">9.00</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt> </Dt> </BookgDt> <AcctSvcrRef> U60003</AcctSvcrRef> <BkTxCd> <Domn> <Cd>PMNT</Cd> <Fmly> <Cd>ICDT</Cd> <SubFmlyCd>XPCT</SubFmlyCd>

13 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 13 (18) </Fmly> </Domn> </BkTxCd> <NtryDtls> <Btch> <MsgId> Asiakkaan_oma_tunniste1</MsgId> <PmtInfId> Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInfId> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <TtlAmt Ccy="EUR">9.00</TtlAmt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> </Btch> <TxDtls> <Refs> <AcctSvcrRef> U60002</AcctSvcrRef> <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid2</InstrId> <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId2</EndToEndId> </Refs> <AmtDtls> <InstdAmt> <Amt Ccy="GBP">8.10</Amt> </InstdAmt> <TxAmt> <Amt Ccy="EUR">9.00</Amt> <CcyXchg> <SrcCcy>GBP</SrcCcy> <TrgtCcy>EUR</TrgtCcy> <UnitCcy>EUR</UnitCcy> <XchgRate> </XchgRate> </CcyXchg> </TxAmt> </AmtDtls> <RltdPties> <Dbtr> <Nm>Matti Maksaja Oy</Nm> </Dbtr> <Cdtr> <Nm>Saaja Britti</Nm> <PstlAdr> <Ctry>GB</Ctry> <AdrLine>Accrington</AdrLine> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN> </IBAN> </Id> </CdtrAcct> </RltdPties>

14 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 14 (18) <RltdAgts> <CdtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <ClrSysId> <Cd>SC010</Cd> </ClrSysId> <MmbId>004</MmbId> </ClrSysMmbId> </FinInstnId> </CdtrAgt> </RltdAgts> <RmtInf> <Ustrd>Free message</ustrd> </RmtInf> </TxDtls> </NtryDtls> </Ntry> </Ntfctn> </BkToCstmrDbtCdtNtfctn> </Document> Asiakkaan maksuerästä on maksettu 3 sepa-maksua: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt camt xsd" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt "> <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> <GrpHdr> <MsgId> XM </MsgId> <CreDtTm> T09:43:08+02:00</CreDtTm> </GrpHdr> <Ntfctn> <Id>XM </Id> <CreDtTm> T09:43:08+02:00</CreDtTm> <Acct> <Id> <IBAN>FI </IBAN> </Id> <Ccy>EUR</Ccy> <Ownr> <Id> <OrgId> <Othr><Id> </Id></Othr>

15 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 15 (18) </OrgId> </Id> </Ownr> <Svcr> <FinInstnId> <BIC>BANKFIHH</BIC> </FinInstnId> </Svcr> </Acct> <TxsSummry> <TtlNtries> <NbOfNtries>3</NbOfNtries> </TtlNtries> </TxsSummry> <Ntry> <Amt Ccy="EUR">30.88</Amt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt> </Dt> </BookgDt> <AcctSvcrRef> LX000004</AcctSvcrRef> <BkTxCd> <Domn> <Cd>PMNT</Cd> <Fmly> <Cd>RCDT</Cd> <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd> </Fmly> </Domn> </BkTxCd> <NtryDtls> <Btch> <MsgId> Asiakkaan_oma_tunniste2</MsgId> <PmtInfId> Asiakkaan_oma_eran_tunniste1</PmtInfId> <NbOfTxs>3</NbOfTxs> <TtlAmt Ccy="EUR">30.88</TtlAmt> <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> </Btch> <TxDtls> <Refs> <AcctSvcrRef> LX000002</AcctSvcrRef> <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid3</InstrId> <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId3</EndToEndId> </Refs> <AmtDtls> <InstdAmt> <Amt Ccy="EUR">8.90</Amt>

16 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 16 (18) </InstdAmt> </AmtDtls> <RltdPties> <Dbtr> <Nm>Matti Maksaja oy</nm> </Dbtr> <Cdtr> <Nm>Sakke Saaja</Nm> <PstlAdr> <Ctry>FI</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI </IBAN> </Id> </CdtrAcct> </RltdPties> <RltdAgts> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>NDEAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> </RltdAgts> <RmtInf> <Ustrd>vapaata viestiä</ustrd> </RmtInf> </TxDtls> <TxDtls> <Refs> <AcctSvcrRef> LX000003</AcctSvcrRef> <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid4</InstrId> <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId4</EndToEndId> </Refs> <AmtDtls> <InstdAmt> <Amt Ccy="EUR">11.99</Amt> </InstdAmt> </AmtDtls> <RltdPties> <Dbtr> <Nm>Samlink</Nm> </Dbtr> <Cdtr> <Nm>Matti Maksaja oy</nm> <PstlAdr> <Ctry>FI</Ctry>

17 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 17 (18) </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>FI </IBAN> </Id> </CdtrAcct> </RltdPties> <RltdAgts> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>DABAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> </RltdAgts> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdOrPrtry><Cd>SCOR</Cd></CdOrPrtry> </Tp> <Ref> </Ref> </CdtrRefInf> </Strd> </RmtInf> </TxDtls> <TxDtls> <Refs> <AcctSvcrRef> LX000001</AcctSvcrRef> <InstrId> Asiakkaan_lahettama_Instrid5</InstrId> <EndToEndId> Asiakkaan_lahettama_E2EId5</EndToEndId> </Refs> <AmtDtls> <InstdAmt> <Amt Ccy="EUR">9.99</Amt> </InstdAmt> </AmtDtls> <RltdPties> <Dbtr> <Nm>Samlink</Nm> </Dbtr> <Cdtr> <Nm>Niilo Nordea</Nm> <PstlAdr> <Ctry>FI</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct>

18 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 18 (18) <Id> <IBAN>FI </IBAN> </Id> </CdtrAcct> </RltdPties> <RltdAgts> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>NDEAFIHH</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> </RltdAgts> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>SCOR</Cd></CdOrPrtry> </Tp> <Ref> </Ref></CdtrRefInf> </Strd> </RmtInf> </TxDtls> </NtryDtls> </Ntry> </Ntfctn> </BkToCstmrDbtCdtNtfctn> </Document>

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 15.11.2012 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification kentän

Lisätiedot

XML-TILIOTE Palvelukuvaus

XML-TILIOTE Palvelukuvaus XML-TILIOTE Palvelukuvau Lokakuu 2011 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (17) Siällyluettelo Siällyluettelo 1 Yleitä... 3 2 XML-tiliote... 3 3 Tilioteaineiton rakenne... 5 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (17)

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02 15.11.2012 2 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification kentän pituus muuttunut,

Lisätiedot

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.2 OY SAMLINK AB ISO 20022 SOVELTAMISOHJE 2 (38) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Lähtevät maksut, ISO 20022 soveltamisohje... 5 1.1 ISO 20022-sanomakuvaus

Lisätiedot

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE o otsikko kirjoitetaan tähän 2 (44) Sisällysluettelo Sisällys 1 LÄHTEVÄT MAKSUT, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE... 5 1.1 ISO 20022-SANOMAKUVAUS SAMLINK-YHTEYKSISSÄ...

Lisätiedot

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo ISO20022 Tiliote-opas V 1.0 11.1.2010 ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 1 2.2 Tehtävät... 1 3 Konekielinen tiliotepalvelu...

Lisätiedot

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 1.92 OY SAMLINK AB ISO 20022 SOVELTAMISOHJE 2 (44) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käsikirjan versiotiedot... 4 1 SEPA-tilisiirto, ISO 20022 soveltamisohje...

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja maksuluettelo camt.054.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja maksuluettelo camt.054.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja aksuluettelo cat.054.001.02 15.11.2012 Page 2 of 15 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suoeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification

Lisätiedot

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 ISO 20022 MAKSAMISOPAS Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 20.11.2012 1 ISO 20022 Maksamisopas Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 SEPA ja ISO 20022... 3 1.2 ISO 20022 käyttö Suomessa... 3 2 Maksusanoman

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Versio 4.1.9 2(15) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 5 3. Maksun välityksen tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet - Maksun välityksen

Lisätiedot

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15 SIVU 1/15 SAMPO PANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 SIVU 2/15 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut

Lisätiedot

Palveluntarjoajan ohjekirja

Palveluntarjoajan ohjekirja DANSKE BANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 4 Palveluntarjoajan ohjekirja Päiväys: 18.11.2013 Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut palveluntarjoajalle... 3 1.3 Palvelun

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.4 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Ulkomaanmaksun esittely

Ulkomaanmaksun esittely 1 Ulkomaanmaksun esittely Palvelun kautta voit lähettää maksutoimeksiantoja ulkomaille. Ulkomaanmaksujen tekeminen poikkeaa suuresti kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän esittelyyn sekä Lähtevien

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 1.11.2010 Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisissa

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS

YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS YRITYSTEN VERKKOPANKIN ALOITUSOPAS Sisällysluettelo 1. PERUSASETUKSET...2 2. TOIMINTOVALIKOT JA ETUSIVUN TIEDOT...4 3. PERUSTOIMINNOT...5 3.1 MAKSAMINEN...5 3.1.1 SEPA-tilisiirto kotimaahan ja ulkomaille...5

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä

LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ. N = numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä YLEISLASKUTUS 1 (16) LASKUTUSTAPAHTUMIEN VASTAANOTTO OPERATIIVISISTA JÄRJESTELMISTÄ Tämä on Pro elaskutus 3 siirtoformaatin käyttämä liittymäkuvaus. Pro elaskutus 3 formaatti on uusi liittymä ohjelmiston

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot