Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02"

Transkriptio

1 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt

2 2 Muutospäivä Versio Muutos Käännetty selitykset suomeksi Identification kentän pituus muuttunut, tarkennus kenttään AmtDtls, korjaus kenttään 2.313AddtlTxInf Nimi muutettu Danske Bank Tämä on kuvaus BankToustomerTiliotteestaV02 amt053 ISO kuvauksen mukaisesti joka on julkaistu sivustolla Sarke otsikot ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N kuvaus Esimerkki Sisältö ISO index käytetään Maksustandardin virallisissa kuvauksissa. TAG nimi TAG nimeä vastaava ISO nimi, suluissa oleva. kertoo onko tieto pakollinen vai ei - voi olla myös nolla. Jos merkintä on [1..1] tarkoitaa pakollista kenttää ja [0..n] vallinnaista kenttää. TAG tyypin sisältö Kuinka Danske Bank käyttää kentia : M =Pakkollinen, = Valinnainen, N = ei käytössä Kentän kuvaus Esimerkki sisällöstä Taulukon lyhenteitä (1..1) Tarkoittaa pakollinen ja esiintyy ainoastaan kerran (1..n) Pakollinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa (0..1) Vapaaehtoinen ja esiintyy ainoastaan kerran (0..n) Vapaaehtoinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa >> Tarkoittaa, että tietoelementti on edeltävän tason alainen elementti {Or..Or} Elementit ovat vaihtoehtoisia (hoice) M Pakollinen Valinnainen N Ei käytetä

3 3 XML Header XML Header tulee noudattaa suosituksia <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Document xmlns = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt " xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki 1.0 GrpHdr Group Header [1..1] M 1.1 +MsgId MessageIdentification [1..1] Text M Yksilöivä tunniste 21 merkkiä GXXFFD9UGT2P redttm reationdatetime [1..1] IsoDateTime M Luontiaika T11:56: MsgRcpt MessageRecipient Text N Ei käytössä 1.4 +MsgPgntn MessagePagination Text N Ei käytössä 1.5 +AddtlInf AdditionalInformation Text N Ei käytössä 2.0 Stmt Statement [1..n] M 2.1 +Id Identification [1..1] Text M Yksilöintitieto 21 merkkiä 2.2 +ElctrncSeqNb ElectronicSequenceNumber Number 18 M Tiliote numero, alkaa numerosta 1 kun palvelu aloitetaan. Koskee myös tiliotteita joissa ei ole tapahtumia LglSeqNb LegalSequenceNumber[0..1 Number 18 M Juokseva tiliote numero alkaa jokaisen vuoden alusta. ] Numero on aina nollaa jos tiliote ei sisällä tapahtumia. GXXFFD9UGT2P Sama numerointi kuin TITO tiliotteella 2.4 +redttm reationdatetime [1..1] IsoDateTime M Luontiaika T11:56: FrToDt FromToDate [1..1] IsoDateTime M FrDtTm FromDateTime [1..1] IsoDateTime M Kausiitiliotteen alkupäivä jossa aika on T01:01: T01:01:01 Päivätiliotteella alku- ja loppupäivä on sama ToDtTm ToDateTime [1..1] IsoDateTime M Kausitiliotteen loppupävä missä aika on T23:59: T23:59: Acct Account [1..1] M ++Id Identification [1..1] M +++IBAN IBAN [1..1] IBAN M IBAN tilinumero FI cy urrency ode M Tilin valuutta EUR ++Nm Name Text M Tiltuotteen nimi pankin järjestelmässä Maksuliiketili ++Ownr Owner M +++Nm Name Text M Tilin omistajan nimi Yritys Oy +++PstlAdr PostalAddress Text M Tilinomistajan osoite 1 1 1

4 4 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki ++++StrtNm StreetName Text Katuosoite Kuusitie ++++BldgNb BuildingNumber Text Talo numeo 6 A ++++Pstd Postode Text M Postinumero TwnNm TownName Text M Kaupunki Helsinki ++++try ountry ode M Maakoodi FI +++Id Identification M ++++OrdIg OrganisationIdentification +++++Othr Other [0..n] Id Identification [1..1] Text Yrityasiakkaan tunnistetieto SchmeNm SchemeName d ode[1..1] ode UST jos LY numero BANK jos asiakkaan tunnistieto on pankin antama tunniste (tekninen tunnistetieto) UST ++++PrvtId PrivateIdentification [1..1] N Ei käytössä Id Identification [1..1] N Ei käytössä SchmeNm SchemeName N Ei käytössä d ode [1..1] N Ei käytössä ++Svcr Servicer M +++FinInstnld FinancialInstitutionIdentifica M tion [1..1] ++++BI BI ode M DABAFIHH DABAFIHH DABAFIHX jos kyseessä Danske Bank Helsinki Branch ++++Nm Name N Ei käytössä RltdAcct RelatedAccount Käytetään konsernitiliotteilla. Seuraava ylempi taso konsernitili rakenteessa. Ei esiinny, jos jäsentilistä muodostetaan erillinen tiliote.. ++Id Identification [1..1] +++IBAN IBAN [1..1] Seuraavan tason tilinumero FI cy urrency Seuraavan tason tilin valuutta EUR ++Nm Name N Ei käytössä Bal Balance [1..n] M Kaikki alla (ode) luetellut saldotyypit raportoidaan tiliotteella aina Tp Type [1..1] M dorprtry odeorproprietary [1..1] M d ode [1..1] ode M OPBD = Alkusaldo OPAV LBD = Loppusaldo

5 5 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki LAV = Käytettävissä oleva loppusaldo (sisältäen luottolimiitin ja varaukset) OPAV = Käytettävissä oleva alkusaldo (sisältäen luottolimiitin ja varaukset) PRD = Viimeisin loppusaldo Prtry Proprietary [1..1] N Ei käytössä +++SubTp SubType N Ei käytössä ++++d ode[1..1] N Ei käytössä dtline reditline Käytössä jos on luottolimiitti ja saldo koodi LAV tai OPAV Incl Included[1..1] Jos true luottolimiitti sisältyy saldoon true Amt Amount Limiitin määrä EUR Amt Amount [1..1] Amount M Saldo EUR dtdbtind reditdebitindicator [1..1] ode M Seuraavat arvot : DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys Nollasaldossa oletuksena hyvityssaldo RDT Dt Date [1..1] Date M Kirjauspäivä TxsSummry TransactionsSummary M TtlNtries TotalEntries M Tila BOOK sisältyy NbOfNtries NumberOfEntries Text M Tapahtumien laskettu lukumäärä Sum Sum Quantity N Ei käytössä TtlNetNtryAmt TotalNetEntryAmount Quantity M Veloitus- ja hyvitystapahtumien netotettu rahamäärä dtdbtind reditdebitindicator ode M Osoittaa oliko netotettu määrä hyvitys vai veloitusmäärä. RDT Seuraavat arvot: DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys TtldtNtries TotalreditEntries M NbOfNtries NumberOfEntries Text M Laskettu hyvitystapahtumien lukumäärä Sum Sum Quantity M Laskettu hyvitytapahtumien rahamäärä TtlDbtNtries TotalDebitEntries M NbOfNtries NumberOfEntries Text M Laskettu veloitustapahtumien lukumäärä Sum Sum Quantity M Laskettu veloitustapahtumien rahamäärä Ntry Entry [0..n] M NtryRef EntryReference M Tapahtuman viite tiliotteella alkaa numerosta 1 Sama kuin TITO tapahtumien numerointi 1

6 6 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Amt Amount[1..1] Amount M Tapahtuman rahamäärä EUR dtdbtind reditdebitindicator[1..1] ode M Seuraavat arvot: DBIT DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys RvslInd ReversalIndicator Indicator Jos palautus niin arvo on true, muuten tietoa ei ole. true Sts Status [1..1] ode M BOOK = kirjatut tapahtumat BookgDt BookingDate DateTime M Kirjauspäivä ValDt ValueDate DateTime M Arvopäivä AcctSvcrRef AccountServicerReference Text M Arkistointitunnus E Pankin antama arkistointikoodi saapuvien viitteellisisten koontitapahtumissa BkTxd BankTransactionode [1..1] M Domn Domain M d ode [1..1] ode M PMNT = Maksu PMNT LDAS = Lainat, korot AMT = ash management Fmly Family [1..1] M d ode [1..1] ode M IDT = Hyvitystapahtumat IDT RDT = Vastaanotetut hyvitystapahtumat MRD = Kauppiaan korttitapahtumat IDDT = Suoraveloitukset RDDT = Saapuneet suoraveloitukset IHQ =Sekit RD = Asiakkaan korttitapahtumat MDOP= Erilaiset veloitustapahtumat AB = Zero Blancing, Sweeping, tai Topping SubFmlyd SubFamilyode [1..1] ode M SALA = toistuvaissuoritukset NTAV PMDD = Suoraveloitus BBDD = SEPA B2B Suoraveloitus ESDD = SEPA ore Suoraveloitus HRG = palvelumaksut INTR = korko OTHR = muu ZABA = Zero Balancing SWEP = Sweeping TOPG = Topping NTAV = ei saatavilla Prtry Proprietary [1..1] M d ode [1..1] ode M Samat kuin TITO koodit ja teksti maksutyypeillä Syntax [999 XXXXXXXX ] Tekstiosa aina isoilla kirjaimilla 700 SIIRTO

7 7 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Issr Issuer ode M FFFS FFFS AddtlInfInd AdditionalInformationIndicat M or MsgNmId MessageNameIdentification Text Ei asiakkaan käytössä NtryDtls EntryDetails[0..n] Btch Batch Koontiveloitus maksuaineistolla Pankin muodostava koontihyvitys- tai veloitus MsgId MessageIdentification Text Pain.001: Maksuaineistolla oleva viestitunniste. (1.1 MsgId) MSGIDFiFi PmtInfId PaymentInformationIdentific ation Ei esiinny PATU -aineistoilla Text Pain.001: 2.1 PmtlnfId PATU aineistolla: LM02/03 erätietueella oleva erän tunniste (field 11), PELL maksajan summatietueella oleva tieto (field 10), Tietoa ei ole saapuvilla koontihyvityksillä Identifikaatio NbOfTxs NumberOfTransactions Text Kirjattujen tapahtumien lukumäärä TtlAmt TotalAmount Amount Käytetään vain koontiveloituksilla dtdbtind reditdebitindicator ode Seuraavat arvot: DBIT = Veloitus RDT = Hyvitys Käytössä jos TtlAmt on käytetty TxDtls TransactionDetails [0..n] M Refs References MsgId MessageIdentification Text N Ei käytössä AcctSvcrRef AccountServicerReference Text Erittelytapahtuman arkistointinumero E PmtInfId PaymentInformationIdentific Text N Ei käytössä ation InstrId InstructionIdentification Text Maksajan antama sisäinen tieto maksulla Sisäinen tieto EndToEndId EndToEndIdentification T18/19 kenttä laskujen maksuaineistolla LM02/03. Text EndToEndId maksulla. Jos ei ole niin tietoa ei esiinny..

8 8 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki TxId TransactionIdentification Text TxId maksulla. Jos ei ole niin tieto ei esiinny MndtId MandateIdentification Text MndtId maksulla. Jos ei ole niin tieto ei esiinny. Käytetään vain SEPA suoraveloituksella hqnb hequenumber Text Sekin numero lrsysref learingsystemreference[0 Text N Ei käytössä..1] Prtry Proprietary Tp Type [1..1] ORIG jos alkuperäinen arkistonumero on annettu kentässä Ref. ARD jos korttinumero on annettu kentässä Ref Ref Reference [1..1] Korttinumero. Vain 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numero näytetään korttinumerosta. Muiden numeroiden tilalla näytetään X Korjaustapahtuman alkuperäinen arkistonumero AmtDtls AmountDetails M +++++InstdAmt InstructedAmount Maksun alkuperäinen rahamäärä Amt Amount Amount USD TxAmt TransactionAmount Amount M Tapahtuman rahamäärä On aina sekä yksittäsellä että erittelytapahtumalla Amt Amount Amount EUR cyxchg ExchangeRate Srccy Sourceurrency ode Maksun valuutta USD Trgtcy Targeturrency ode Tilinvaluutta EUR Unitcy Uniturrency ode Valuutan yksikkö EUR XchgRate ExchangeRate Rate Valuuttakurssi ntrvalamt ountervalueamount Amount Ei käytössä +++++AnncdPstngAAnnouncedPostingAmount mt Amount N Ei käytössä

9 9 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki +++++PrtryAmount ProprietaryAmount [0..n] Amount Jos maksun alkuperäinenvaluutta ja tilin valuutta on muu kuin euro, euron vasta- arvot annetaan tässä Tp Type Text AOS AOS Amt Amount Amount cyxchg ExchangeRate Srccy Sourceurrency ode Maksun valuutta USD Trgtcy Targeturrency ode Euro EUR Unitcy Uniturrency ode Valuutan yksikkö EUR XchgRate ExchangeRate Rate Valuuttakurssi BkTxd BankTransactionsode Domn Domain M d ode [1..1] ode M PMNT = Maksu LDAS = Lainat, korot AMT = ash management Fmly Family [1..1] M d ode[1..1] ode M IDT = Hyvitystapahtumat RDT = Vastaanotetut hyvitystapahtumat MRD = Kauppiaan korttitapahtumat IDDT = Suoraveloitukset RDDT = Saapuneet suoraveloitukset IHQ =Sekit RD = Asiakkaan korttitapahtumat MDOP= Erilaiset veloitustapahtumat AB = Zero Balance, Topping, Sweeping SubFmly d Subfamilyode [1..1] ode M SALA = toistuvaissuoritukset PMDD = Suoraveloitus BBDD = SEPA B2B Suoraveloitus ESDD = SEPA ore Suoraveloitus HRG = palvelumaksut INTR = korko OTHR = muu ZABA = Zero Balancing SWEP = Sweeping TOPG = Topping NTAV = ei saatavilla Prtry Proprietary M d ode [1..1] ode M Samat kuin TITO koodit ja teksti maksutyypeillä Syntax [999 XXXXXXXX ] Tekstiosa aina isoilla kirjaimilla PMNT IDT NTAV 700 SIIRTO

10 10 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Issr Issuer ode M FFFS FFFS hrgs harges [0..n] N Ei käytössä Intrst Interest [0..n] N Ei käytössä RltdPties RelatedParties Saajan/Maksajan nimentarkenne InitgPty InitiatingParty N Ei käytössä Dbtr Debtor Nm Name Text Maksajan nimi Maksaja Matti PstlAdr PostalAddress Maksajan osoite AdrTp AddressType ode Dept Department Text SubDept SubDepartment Text StrtNm StreetName Text BldgNb BuildingNumber Text Pstd Postode Text TwnNm TownName Text trysubdvountrysubdivision Text sn try ountry ode AdrLine AddressLine[0..7] Id Identification Maksajan yksilöintitieto OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritysasiakkan tunniste, jos annettu. Näytetään vain maksajan tiliotteella BIOrBEI BIOrBEI Identifier Eg. DABAFIHH DABAFIHH Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-numero Schem SchemeName enm d ode[1..1] ode Koodit: UST BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text Issr Issuer Text DbtrAcct DebtorAccount Sweeping tapahtumilla Id Identification Text Iban IBAN Account number Sweeping tapahtumilla maksajan tilinnumero

11 11 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki UltmtDbtr UltimateDebtor Nm Name Text Alkuperäinen maksajan nimi näytetään aina. Voidaan antaa Alkuperäinen maksaja Oy eri kanavailla. PATU laskujen maksuaineiston LM02/03 kenttä 10 näytetään tässä tiedossa PstlAdr PostalAddress Alkuperäisen maksajan osoite, jos tieto on annettu AdrTp AddressType ode Dept Department Text SubDept SubDepartment Text StrtNm StreetName Text BldgNb BuildingNumber Text Pstd Postode Text TwnNm TownName Text trysubdvountrysubdivision Text sn try ountry ode AdrLine AddressLine[0..7] Id Identification Alkuperäisen maksajan tunnistetieto OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritys asiakkaan tunniste. Näytetään vain maksajan tiliotteella BIOrBEI BIOrBEI Identifier Eg. DABAFIHH DABAFIHH Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-numero Schem SchemeName enm d ode[1..1] ode Koodit: UST BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text Issr Issuer Text dtr reditor Nm Name Text Maksunsaajan nimi Saaja Oy PstlAdr PostalAddress Maksunsaajan osoite AdrTp AddressType ode Dept Department Text SubDept SubDepartment Text StrtNm StreetName Text BldgNb BuildingNumber Text Pstd Postode Text

12 12 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank Kuvaus Esimerkki M / / N TwnNm TownName Text trysubdvountrysubdivision Text sn try ountry ode AdrLine AddressLine[0..7] Id Identification Maksunsaajan tunniste OrgId OrganisationIdentification[1. Yritysasiakkaan tunniste, jos annettu.1] BIOrBEI BIOrBEI Identifier Eg. DABAFIHH DABAFIHH Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-numero Schem SchemeName enm d ode[1..1] ode Koodit: BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text Issr Issuer Text PrvtId PrivateIdentification[1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Text Id Identification [1..1] Text Henkilötunniste HETU A Schme SchemeName Nm d ode ode SOSE Prtry Proprietary Text dtracct reditoraccount Id Identification Text Iban IBAN Account number Maksunsaajan tilinumero Ultmtdtr Ultimatereditor Nm Name Text Jos annettu alkuperäisella maksulla niin näytetään aina. Voidaan antaa eri maksukanvailla. UST PstlAdr PostalAddress Maksunsaajan osoite AdrTp AddressType ode Dept Department Text SubDept SubDepartment Text StrtNm StreetName Text BldgNb BuildingNumber Text Pstd Postode Text

13 13 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank Kuvaus Esimerkki M / / N TwnNm TownName Text trysubdvountrysubdivision Text sn try ountry ode AdrLine AddressLine[0..7] Id Identification OrgId OrganisationIdentification[1. Yritysasiakkan tunniste, jos annettu.1] BIOrBEI BIOrBEI Identifier Eg. DABAFIHH Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text Eg. LY-numero Schem SchemeName enm d ode[1..1] ode Koodit: BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. UST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text Issr Issuer Text PrvtId PrivateIdentification[1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Text Id Identification [1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste HETU A Schme SchemeName Nm d ode ode SOSE Prtry Proprietary Text TradgPty TradingParty N Ei käytössä Prtry Proprietary [0..n] N Ei käytössä Tp Type [1..1] N Ei käytössä Pty Party [1..1] N Ei käytössä RltdAgts RelatedAgents DbtrAgt DebtorAgent N dtragt reditoragent Maksunsaajan BI kirjatulta tapahtumalta. Näytetään vain maksajan tiliotteella. UST DABAFIHH FinInstnId FinancialInstitutionIdentifica tion[1..1] BI BI Identifier Maksunsaajan BI kirjatulta tapahtumalta. Näytetään vain DABAFIHH maksajan tiliotteella.

14 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Purp Purpose d ode [1..1] ode Toistuvaissuoritus Eg. PENS PENS Prtry Proprietary [1..1] Text Suoraveloituksen maksuaihe ja teksti 79 Jäsenmaksu RmtInf RemittanceInformation Ustrd Unstructured [0..n] Text Vapaata tekstiä Vapaata viestiä Strd Structured [0..n] Täytetään pain, pacs, pmj tai PATU aineistolla olevalla tiedolla RfrdDocInf ReferredDocumentInformati on [0..n] Tp Type dorprtr odeorproprietary [1..1] y d ode [1..1] ode INV = Lasku REN REN = Hyvitystapahtuma Prtry Proprietary [1..1] Issr Issuer Text Nb Number Text RltdDt RelatedDate DateTime RfrfDocAmt ReferredDocumentAmount DuePyblA DuePayableAmount Amount mt DscntApld DiscountAppliedAmount Amount Amt dtnotea reditnoteamount Amount Hyvitystapahtuman rahamäärä EUR mt TaxAmt TaxAmount Amount AdjstmntA[0..n] mtandrsn Amt Amount Amount dtdbtin reditdebitindicator ode d Rsn Reason Text AddtlInf AdditionalInformation Text RmtdAmt RemittedAmount Amount Laskun rahamäärä EUR dtrrefinf reditorreferenceinformati on Tp Type [1..1] dorprtr odeorproprietary [1..1]

15 15 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki y d ode [1..1] ode SOR SOR Prtry Proprietary [1..1] Text Issr Issuer Text ISO jos RF viite, muuten ei esiinny. ISO Ref Reference Text RF tai kansallinen viite RF Invcr Invoicer N Invcee Invoicee N AddtlRmtInf AdditionalRemittanceInform Text ation [0..3] RltdDts RelatedDates AccptncDtT AcceptanceDateTime DateTime Maksupäivä T01:01:01 m RtrInf ReturnInformation N Orgtr Originator N Rsn Reason N d ode [1..1] ode Epäonnistumisen syykoodi A Prtry Proprietary [1..1] Text N AddtlInf AdditionalInformation [0..n] Text Epäonnistumisen syykoodi ja teksti 1+TILIÄ EI LÖYDY orpactn orporateaction N d ode Text N Nb Number Text N Prtry Proprietary Text N SfkpgAcct SafekeepingAccount N AddtlTxInf AdditionalTransactionInfor mation AddtlNtryInf AdditionalEntryInformation AddtlStmtInf AdditionalStatementInfrom ation Text Tapahtuman lisätietoja Text N Text N Ei käytössä

16 16 Liite A: Tietotyypit. ISO Tyyppi Text Kuvaus Text in Unicode Format INTE FLOA DateTime ode Amount Integer number Floating point number ISO date/time format. ISO ode. Amount of money with currency specified as an XML attribute called cy Format depends on the context Identifier Rate Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%. Format: fractiondigits: 10, totaldigits: 11

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 15.11.2012 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification kentän

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja maksuluettelo camt.054.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja maksuluettelo camt.054.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja aksuluettelo cat.054.001.02 15.11.2012 Page 2 of 15 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suoeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification

Lisätiedot

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo ISO20022 Tiliote-opas V 1.0 11.1.2010 ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 1 2.2 Tehtävät... 1 3 Konekielinen tiliotepalvelu...

Lisätiedot

XML-TILIOTE Palvelukuvaus

XML-TILIOTE Palvelukuvaus XML-TILIOTE Palvelukuvau Lokakuu 2011 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (17) Siällyluettelo Siällyluettelo 1 Yleitä... 3 2 XML-tiliote... 3 3 Tilioteaineiton rakenne... 5 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (17)

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE o otsikko kirjoitetaan tähän 2 (44) Sisällysluettelo Sisällys 1 LÄHTEVÄT MAKSUT, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE... 5 1.1 ISO 20022-SANOMAKUVAUS SAMLINK-YHTEYKSISSÄ...

Lisätiedot

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 ISO 20022 MAKSAMISOPAS Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 20.11.2012 1 ISO 20022 Maksamisopas Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 SEPA ja ISO 20022... 3 1.2 ISO 20022 käyttö Suomessa... 3 2 Maksusanoman

Lisätiedot

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 1.92 OY SAMLINK AB ISO 20022 SOVELTAMISOHJE 2 (44) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käsikirjan versiotiedot... 4 1 SEPA-tilisiirto, ISO 20022 soveltamisohje...

Lisätiedot

Päivitetty 04.05.2004

Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE 1 Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE Versio 1.1/ 19.12.2003 FINVOICE 2 Päivitykset: Finvoice-soveltamisohjetta on päivitetty julkaisun (12/2002) jälkeen saatujen kommenttien perusteella. Kaikki kuvaukseen

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Versio 4.1.9 2(15) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 5 3. Maksun välityksen tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet - Maksun välityksen

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.4 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Palveluntarjoajan ohjekirja

Palveluntarjoajan ohjekirja DANSKE BANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 4 Palveluntarjoajan ohjekirja Päiväys: 18.11.2013 Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut palveluntarjoajalle... 3 1.3 Palvelun

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009 ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51 53 B, 00100 Helsinki PL 100, 00101 Helsinki Puhelin: (09) 530 520, faksi:

Lisätiedot

OHJE TEAPPSXML v.2.7. Digital Innovations 15.12.2006. TEAPPSXML v.2.7. TietoEnator Oyj

OHJE TEAPPSXML v.2.7. Digital Innovations 15.12.2006. TEAPPSXML v.2.7. TietoEnator Oyj 15.12.2006 TEAPPSXML v.2.7 15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...1 1.1 TEAPPSXML-PUURAKENTEESSA KÄYTETTYJEN MERKINTÖJEN SELITYKSET...1 1.2 ENTITEETIT...2 1.3 DESIMAALIEROTIN...2 1.4 DESIMAALIEN LUKUMÄÄRÄ...2

Lisätiedot

Suomen Verkkomaksut Oy

Suomen Verkkomaksut Oy Maksujärjestelmän rajapintakuvaus Kanavamalli Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Kanavapalvelun kuvaus... 4 Rajapinnan kuvaus...5 Yleistä... 5 Lähetettävät kentät... 5 Kenttien selitteet... 7 Maksutiedon

Lisätiedot

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15 SIVU 1/15 SAMPO PANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 SIVU 2/15 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

SEPA muuttaa maksuliikkeen

SEPA muuttaa maksuliikkeen Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio 17.11.2010 Kemi 19.11.2010 Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki

Lisätiedot