Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt.054.001.02"

Transkriptio

1 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt

2 Page 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos Käännetty selitykset suomeksi Lisätty ISO iin valuuttatietoja Nimi muutettu Danske Bank Tämä on kuvaus the BankToustomerDeditreditNotificationV02 amt.054 ulkomaan maksujen XML-palautteesta ISO kuvauksen mukaisesti joka on julkaistu sivustolla Sarke otsikot ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / / N kuvaus Esimerkki Sisältö ISO index käytetään Maksustandardin virallisissa kuvauksissa. TAG nimi TAG nimeä vastaava ISO nimi, suluissa oleva. [0..1] kertoo onko tieto pakollinen vai ei - voi olla myös nolla. Jos merkintä on [1..1] tarkoitaa pakollista kenttää ja [0..n] vallinnaista kenttää. TAG tyypin sisältö Kuinka Danske Bank käyttää kentia : M =Pakkollinen, = Valinnainen, N = ei käytössä Kentän kuvaus Esimerkki sisällöstä Taulukon lyhenteitä (1..1) Tarkoittaa pakollinen ja esiintyy ainoastaan kerran (1..n) Pakollinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa (0..1) Vapaaehtoinen ja esiintyy ainoastaan kerran (0..n) Vapaaehtoinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa >> Tarkoittaa, että tietoelementti on edeltävän tason alainen elementti {Or..Or} Elementit ovat vaihtoehtoisia (hoice) M Pakollinen Valinnainen N Ei käytetä

3 Page 3 of 14 XML Header XML Header tulee noudattaa <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Document xmlns = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt " xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki 1.0 GrpHdr Group Header [1..1] M 1.1 +MsgId MessageIdentification [1..1] Text M Yksilöivä tunniste 21 merkkiä YMUAGYTI2T2P redttm reationdatetime [1..1] IsoDateTime M Luontiaika T11:56: MsgRcpt MessageRecipient[0..1] Text N Ei käytössä 1.4 +MsgPgntn MessagePagination [0..1] Text N Ei käytössä 1.5 +AddtlInf AdditionalInformation [0..1] Text N Ei käytössä 2.0 Ntfctn Notification [1..n] M 2.1 +Id Identification [1..1] Text M Yksilöintitieto 12 merkkiä YMUAGYTI2T2P, ElctrncSeqNb ElectronicSequenceNumber[0.. Number 18 N Ei käytössä 1] 2.3 +LglSeqNb LegalSequenceNumber[0..1] Number 18 N Ei käytössä 2.4 +redttm reationdatetime [1..1] IsoDateTime M Luontiaika T11:56: FrToDt FromToDate [0..1] IsoDateTime N ++FrDtTm FromDateTime [1..1] IsoDateTime N Ei käytössä ++ToDtTm ToDateTime [1..1] IsoDateTime N Ei käytössä 2.6 +pydplctind opyduplicateindicator[0..1] ode N Ei käytössä 2.7 +RptgSrc ReportingSource[0..1] N Ei käytössä d ode[1..1] ode N Ei käytössä Prtry Proprietary[1..1] Text N Ei käytössä Acct Account [1..1] M ++Id Identification [1..1] M +++IBAN IBAN [1..1] IBAN M IBAN tilinumero FI cy urrency [0..1] ode M Tilin valuutta EUR ++Nm Name [0..1] Text N Ei käytössä ++Ownr Owner [0..1] M 1

4 Page 4 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki +++Nm Name [0..1] Text M Tilin omistajan nimi Yritys Oy +++PstlAdr PostalAddress [0..1] N Ei käytössä ++++StrtNm StreetName [0..1] Text N Ei käytössä ++++BldgNb BuildingNumber[0..1] Text N Ei käytössä ++++Pstd Postode [0..1] Text N Ei käytössä ++++TwnNm TownName [0..1] Text N Ei käytössä ++++try ountry [0..1] ode N Ei käytössä +++Id Identification ++++OrdIg OrganisationIdentification [0..1] +++++Othr Other [0..n] Id Identification [1..1] Text Yrityasiakkaan tunnistetieto SchmeNm SchemeName [0..1] N d ode[1..1] ode N Ei käytössä ++Svcr Servicer [0..1] M +++FinInstnld FinancialInstitutionIdentification [1..1] M ++++BI BI [0..1] Identifier M Pankin BI numero DABAFIHH ++++Nm Name [0..1] Text N Ei käytössä Intrst Interest [0..n] N Ei käytössä TxsSummry TransactionsSummary [0..1] M TtlNtries TotalEntries [0..1] N Ei käytössä NbOfNtries NumberOfEntries [0..1] Text N Ei käytössä Sum Sum [0..1] Quantity N Ei käytössä TtlNetNtryAmt TotalNetEntryAmount [0..1] Quantity N Ei käytössä dtdbtind reditdebitindicator [0..1] ode N Ei käytössä TtldtNtries TotalreditEntries [0..1] N Ei käytössä NbOfNtries NumberOfEntries [0..1] Text N Ei käytössä Sum Sum [0..1] Quantity N Ei käytössä TtlDbtNtries TotalDebitEntries [0..1] M NbOfNtries NumberOfEntries[0..1] Text M Veloitustapahtumien laskettu lukumäärä Sum Sum [0..1] Quantity M Veloitustapahtumien laskettu rahamäärä Ntry Entry [0..n] M NtryRef EntryReference [0..1] Text M Tapahtuman viite tiliotteella alkaa numerosta Amt Amount[1..1] Amount M Tapahtuman rahamäärä dtdbtind reditdebitindicator[1..1] ode M Seuraavat arvot: DBIT DBIT = Veloitus

5 Page 5 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki RvslInd ReversalIndicator [0..1] Indicator N Ei käytössä Sts Status [1..1] ode M BOOK = kirjatut tapahtumat BOOK BookgDt BookingDate [0..1] DateTime M Kirjauspäivä ValDt ValueDate [0..1] DateTime M Arvopäivä AcctSvcrRef AccountServicerReference Text M Pankin antama arkistointikoodi tapahtumalla E [0..1] BkTxd BankTransactionode [1..1] M Domn Domain [0..1] M d ode [1..1] ode M PMNT = Maksu PMNT Fmly Family [1..1] M d ode [1..1] ode M I IDT = Hyvitystapahtumat IDT SubFmlyd SubFamilyode [1..1] ode M NTAV = ei saatavilla NTAV SALA = toistuvaissuoritukset Prtry Proprietary [1..1] M d ode [1..1] ode M Samat kuin TITO koodit ja teksti maksutyypeillä 720 ULKOMAANMAKSU Syntax [999 XXXXXXXX ] Tekstiosa aina isoilla kirjaimilla e.g 720 ULKOMAANMAKSU Issr Issuer [0..1] ode M FFFS FFFS AddtlInfInd AdditionalInformationIndicator N [0..1] MsgNmId MessageNameIdentification[0.. Text N Ei käytössä 1] AmtDtls AmountDetails [0..1] N Ei käytössä hrgs harges [0..n] N Ei käytössä NtryDtls EntryDetails[0..n] M Btch Batch [0..1] N Ei käytössä MsgId MessageIdentification [0..1] Text N Ei käytössä PmtInfId PaymentInformationIdentificati Text N Ei käytössä on [0..1] NbOfTxs NumberOfTransactions [0..1] Text N Ei käytössä TtlAmt TotalAmount [0..1] Amount N Ei käytössä dtdbtind reditdebitindicator [0..1] ode N Ei käytössä TxDtls TransactionDetails [0..n] M Refs References [0..1] MagId MessageIdentification [0..1] Text N Ei käytössä AcctSvcrRef AccountServicerReference Text N Ei käytössä

6 Page 6 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki [0..1] PmtInfId PaymentInformationIdentificati on [0..1] Text Maksajan antama PmtInfId maksulla InstrId InstructionIdentification [0..1] Text Pain.001: dttrftxinf/pmtid/instrid Maksajan antama Sisäinen tieto InstrId maksulla EndToEndId EndToEndIdentification [0..1] Text Pain.001: dttrftxinf/pmtid/endtoendid Maksajan antama EndToEndId maksulla TxId TransactionIdentification [0..1] Text OTU-viitenumero OTU -järjestelmästä MndtId MandateIdentification [0..1] Text N Ei käytössä +++++Prtry Proprietary [0..1] N Ei käytössä Ref Reference [1..1] Text AmtDtls AmountDetails [0..1] M +++++InstdAmt InstructedAmount [0..1] Amt Amount Amount Tapahtuman rahamäärä. USD TxAmt TransactionAmount [0..1] Amount Amt Amount Amount Rahamäärä tilin valuutassa EUR cyxchg urrencyexchange [0..1] Srccy Sourceurrency [0..1] ode Maksun valuutta USD Trgtcy Targeturrency [0..1] ode Tilinvaluutta EUR Unitcy Uniturrency [0..1] ode Valuutanyksikkö. VAluuttayksikkö, jota käytettään EUR valuuttakurssina valuutanvaihdossa.. Eg. 1EUR=xxx USD -> Unit currency =EUR XchgRate ExchangeRate [0..1] Rate Valuuttakurssi PrtryAmount ProprietaryAmount [0..n] Amount O Euro vasta-arvo silloin kun tapahtuman rahamäärä ei ole annettu euroissa Tp Type [1..1] Text AOS = Additional Optional Service AOS Amt Amount [1..1] Amount Valuutta ja määrä. Valuutta on aina EUR. EUR cyxchg urrencyexchange [0..1]

7 Page 7 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Srccy Sourceurrency [1..1] ode Veloitustilin valuutta USD Tgtcy Targeturrency [0..1] ode Aina EUR EUR Unitcy Uniturrency [0..1] ode Aina EUR EUR BkTxd BankTransactionsode [0..1] N Ei käytössä Domn Domain [0..1] N d ode [1..1] ode N Ei käytössä Fmly Family [1..1] N d ode[1..1] ode N Ei käytössä. I SubFmly Subfamilyode [1..1] ode N Ei käytössä. d Prtry Proprietary [0..1] N d ode [1..1] ode N Ei käytössä Issr Issuer [0..1] ode N Ei käytössä RltdPties RelatedParties [0..1] Dbtr Debtor [0..1] Nm Name [0..1] Text N Ei käytössä PstlAdr PostalAddress[0..1] Ei käytössä AdrTp AddressType [0..1] ode N Ei käytössä Dept Department [0..1] Text N Ei käytössä SubDept SubDepartment [0..1] Text N Ei käytössä StrtNm StreetName[0..1] Text N Ei käytössä BldgNb BuildingNumber[0..1] Text N Ei käytössä Pstd Postode[0..1] Text N Ei käytössä TwnNm TownName[0..1] Text N Ei käytössä trysubdv ountrysubdivision[0..1] Text N Ei käytössä sn try ountry[0..1] ode N Ei käytössä AdrLine AddressLine[0..7] Text N Ei käytössä Id Identification[0..1] N Ei käytössä OrgId OrganisationIdentification[1..1] N Ei käytössä BIOrBEI BIOrBEI[0..1] Identifier N Ei käytössä

8 Page 8 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Othr Other[0..n] N Ei käytössä Id Identification[1..1] Text N Ei käytössä Schem SchemeName[0..1] N Ei käytössä enm d ode[1..1] ode N Ei käytössä Prtry Proprietary[1..1] Text N Ei käytössä Issr Issuer[0..1] Text N Ei käytössä DbtrAcct DebtorAccount [0..1] N Ei käytössä Id Identification [0..1] Text N Ei käytössä Iban IBAN Account number [0..1] N Ei käytössä UltmtDbtr UltimateDebtor [0..1] Nm Name [0..1] Text Alkuperäinen maksajan nimi. Jos alkuperäinen maksaja on annettu, niin tämä näytetään aina PstlAdr PostalAddress[0..1] N Ei käytössä AdrTp AddressType [0..1] ode N Ei käytössä Dept Department [0..1] Text N Ei käytössä SubDept SubDepartment [0..1] Text N Ei käytössä StrtNm StreetName[0..1] Text N Ei käytössä BldgNb BuildingNumber[0..1] Text N Ei käytössä Pstd Postode[0..1] Text N Ei käytössä TwnNm TownName[0..1] Text N Ei käytössä trysubdv ountrysubdivision[0..1] Text N Ei käytössä sn try ountry[0..1] ode N Ei käytössä AdrLine AddressLine[0..7] N Ei käytössä Id Identification N Ei käytössä OrgId OrganisationIdentification[1..1] N Ei käytössä BIOrBEI BIOrBEI[0..1] Identifier N Ei käytössä Othr Other[0..n] N Ei käytössä Id Identification[1..1] Text N Ei käytössä Schem SchemeName[0..1] N Ei käytössä enm d ode[1..1] ode N Ei käytössä Prtry Proprietary[1..1] Text N Ei käytössä Issr Issuer[0..1] Text N Ei käytössä dtr reditor [0..1] Nm Name [0..1] Text Maksunsaajan nimi Saaja Oy PstlAdr PostalAddress[0..1] Maksunsaajan osoite Alkuperäinen maksaja Oy,

9 Page 9 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki AdrTp AddressType [0..1] ode N Ei käytössä Dept Department [0..1] Text N Ei käytössä SubDept SubDepartment [0..1] Text N Ei käytössä StrtNm StreetName[0..1] Text BldgNb BuildingNumber[0..1] Text Pstd Postode[0..1] Text TwnNm TownName[0..1] Text trysubdv ountrysubdivision[0..1] Text N Ei käytössä sn try ountry[0..1] ode AdrLine AddressLine[0..7] Text Id Identification[0..1] OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritysasiakkaan tunniste, jos annettu BIOrBEI BIOrBEI[0..1] Identifier N Ei käytössä Othr Other[0..n] N Ei käytössä Id Identification[1..1] Text N Ei käytössä Schem SchemeName[0..1] N Ei käytössä enm d ode[1..1] ode N Ei käytössä Prtry Proprietary[1..1] Text N Ei käytössä Issr Issuer[0..1] Text N Ei käytössä PrvtId PrivateIdentification[1..1] Othr Other[0..n] Id Identification [1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste, jos annettu A Schme SchemeName [0..1] Ei käytössä Nm d ode ode N Ei käytössä Prtry Proprietary Text N Ei käytössä dtracct reditoraccount [0..1] Id Identification [0..1] Text Iban IBAN Account number Maksunsaajan IBAN tilinumero FI Othr Other Id Id Text Maksunsaajan BBAN tilinumero Ultmtdtr Ultimatereditor [0..1] Nm Name [0..1] Text Lopullinen saajan nimi. Jos lopullisen saajan nimi on annettu, niin tämä näytetään aina. Lopullinen saaja Oy PstlAdr PostalAddress[0..1] N Ei käytössä

10 Page 10 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki AdrTp AddressType [0..1] ode N Ei käytössä Dept Department [0..1] Text N Ei käytössä SubDept SubDepartment [0..1] Text N Ei käytössä StrtNm StreetName[0..1] Text N Ei käytössä BldgNb BuildingNumber[0..1] Text N Ei käytössä Pstd Postode[0..1] Text N Ei käytössä TwnNm TownName[0..1] Text N Ei käytössä trysubdv ountrysubdivision[0..1] Text N Ei käytössä sn try ountry[0..1] ode N Ei käytössä AdrLine AddressLine[0..7] Text N Ei käytössä Id OrgId OrganisationIdentification[1..1] Yritysasiakkan tunniste, jos annettu BIOrBEI BIOrBEI[0..1] Identifier Othr Other[0..n] Id Identification[1..1] Text LY-numero Schem SchemeName[0..1] N Ei käytössä enm d ode[1..1] ode N Ei käytössä Prtry Proprietary[1..1] Text N Ei käytössä Issr Issuer[0..1] Text N Ei käytössä PrvtId PrivateIdentification[1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Text Id Identification [1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste HETU A Schme SchemeName [0..1] Ei käytössä Nm d ode ode N Ei käytössä Prtry Proprietary Text Ei käytössä TradgPty TradingParty [0..1] N Ei käytössä Prtry Proprietary [0..n] N Ei käytössä Tp Type [1..1] N Ei käytössä Pty Party [1..1] N Ei käytössä RltdAgts RelatedAgents [0..1] Ei käytössä DbtrAgt DebtorAgent [0..1] N Ei käytössä dtragt reditoragent [0..1] FinInstnId FinancialInstitutionIdentification [1..1] BI BI Identifier Maksunsaajan BI kirjatulta tapahtumalta. DABAFIHH.

11 Page 11 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki lrsysmm learingsystemmemberidentifi bid cation lrsysid learingsystemidentification d ode Nm Name PstlAdr PostalAddress StrtNm BldgNb Pstd TwnNm try AdrLine Purp Purpose [0..1] d ode [1..1] ode Toistuvaissuoritus esim. PENS PENS Prtry Proprietary [1..1] Text N Ei käytössä RmtInf RemittanceInformation [0..1] Ustrd Unstructured [0..n] Text Vapaata viestiä Vapaata viestiä Strd Structured [0..n] RfrdDocInf ReferredDocumentInformation N Ei käytössä [0..n] Tp Type [0..1] N Ei käytössä dorprtr odeorproprietary [1..1] N Ei käytössä y d ode [1..1] ode N Ei käytössä Prtry Proprietary [1..1] N Ei käytössä Issr Issuer [0..1] Text N Ei käytössä Nb Number [0..1] Text N Ei käytössä RltdDt RelatedDate [0..1] DateTime N Ei käytössä RfrfDocAmt ReferredDocumentAmount N Ei käytössä [0..1] DuePyblA DuePayableAmount [0..1] Amount N Ei käytössä mt DscntApld DiscountAppliedAmount [0..1] Amount N Ei käytössä Amt dtnotea mt reditnoteamount [0..1] Amount N Ei käytössä

12 Page 12 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank Kuvaus Esimerkki M / / N TaxAmt TaxAmount [0..1] Amount N Ei käytössä AdjstmntAAdjustmentAmtAndRsn [0..n] N Ei käytössä mtandrsn Amt Amount [0..1] Amount N Ei käytössä dtdbtin reditdebitindicator [0..1] ode N Ei käytössä d Rsn Reason [0..1] Text N Ei käytössä AddtlInf AdditionalInformation [0..1] Text N Ei käytössä RmtdAmt RemittedAmount [0..1] Amount N Ei käytössä dtrrefinf reditorreferenceinformation [0..1] Tp Type [1..1] dorprtr odeorproprietary [1..1] y d ode [1..1] ode SOR SOR Prtry Proprietary [1..1] Text Ei käytössä Issr Issuer [0..1] Text ISO jos RF viite, muuten ei esiinny. ISO Ref Reference [0..1] Text RF tai kansallinen viite RF Invcr Invoicer [0..1] N Ei käytössä Invcee Invoicee [0..1] N Ei käytössä AddtlRmtInf AdditionalRemittanceInformatio Text Vapaata tekstiä Viestiä n [0..3] RltdDts RelatedDates [0..1] AccptncDtT AcceptanceDateTime [0..1] DateTime Maksupäivä T01:01:01 m +++++IntrBkSttlmD InterbankSettlementDate [0..1] Date Time Ulkomainen arvopäivä t +++++TtlTaxAmt TotalTaxAmount [0..1] N Ei käytössä +++++Dt Date [0..1] N Ei käytössä RtrInf ReturnInformation [0..1] N Rsn Reason [0..1] d ode [1..1] Arvo AS hyväkstyillä maksuilla Prtry Proprietary [1..1] N Ei käytössä AddtlInf AdditionalInformation [0..n] Arvo PROESSED hyväkstyillä maksuilla orpactn orporateaction [0..1] N Ei käytössä d ode [0..1] N Ei käytössä

13 Page 13 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank M / / N 1 Kuvaus Esimerkki Nb Number [0..1] N Ei käytössä Prtry Proprietary [0..1] N Ei käytössä SfkpgAcct SafekeepingAccount [0..1] N Ei käytössä AddtlTxInf AdditionalTransactionInformati Vastaanottajan palvelumaksu OUR-maksuilla on [0..1] AddtlNtryInf AdditionalEntryInformation N Ei käytössä [0..1] AddtlStmtInf AdditionalStatementInfromatio n [0..1] Text Ei käytössä

14 Page 14 of 14 Appendix A: Data Types. ISO Type Text INTE FLOA DateTime ode Amount Description Text in Unicode Format Integer number Floating point number ISO date/time format. ISO ode. Amount of money with currency specified as an XML attribute called cy Format depends on the context Identifier Rate Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%. Format: fractiondigits: 10, totaldigits: 11