SEPA-TILISIIRTO ISO SOVELTAMISOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE"

Transkriptio

1 SEPA-TILISIIRTO ISO SOVELTAMISOHJE Versio 1.93

2 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 2 (43) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje Sisällysluettelo Käsikirjan versiotiedot SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje UNIFI ja ISO SEPA ja ISO ISO sanomakuvaus Samlink-yhteyksissä SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähetys SEPA-XML-aineiston sovellustunnus (Aktia, säästöpankit, paikallisosuuspankit) SEPA-XML-aineiston sovellustunnus (Handelsbanken) Lähtevät maksut-aineiston lähetys Web Services palvelussa Maksamisen osapuolet Maksusanoman rakenne Group Header A-osa Payment Information B-osa Credit Transfer Transaction Information C-osa Maksusanoman rakenne Maksusanoman veloituskirjauksen vaihtoehdot Maksusanoman sisältö Group Header Payment Information Credit Transfer Transaction Information Merkistöt SEPA Additional Optional Services (AOS) Maksupäivä (AcceptanceDate) (AOS1) Useamman laskun erittely (RemittanceInformation) (AOS2) Palkat, eläkkeet ja muut toistuvaissuoritukset SEPA-tilisiirtoina Esimerkit Vapaa viesti Viite Veroviesti (poistuu käytöstä syksyn 2011 aikana) Erittelyviestit Ulkomaan maksut B2C Sanoman (Payment Status Report) rakenne ja sisältö Samlinkin periaatteet palautteiden muodostamisessa: Palautesanoman rakenne GroupHeader A-osa OriginalGroupInformationAndStatus TransactionInformationAndStatus... 38

3 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 3 (43) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje 3.3 Esimerkit Virhekoodit Käsikirjan versiotiedot Versionro Päiväys Muutokset 1.93 Muutettu: saajan BIC ei ole pakollinen tieto SEPAmaksuilla Poistettu PATU-kanavaviittaukset Lisätty Itella Pankki Lisätty pikasiirtokuvaus Täsmennetty merkistön kuvausta Lisätty juurielementin kuvaus PATU-kanavan rivitysvaatimus Lisätty testausasiat Korjattu ja täydennetty merkistö-osuutta Toimitettu ohjelmistotaloille Muutettu/täsmennetty ulkomaan maksujen kuvauksia Muutettu ulkomaan maksun palvelutunnuksen pituus Täsmennetty tietokenttien kuvausta Täsmennetty AOS-piirteiden käsittelyä Täsmennetty palautesanoman kuvausta Lisätty esimerkkejä erilaisten viestien välittämisestä Täsmennetty Purpose-kenttää Täsmennetty ohjelmistotalojen kommenteilla, muokattu palauteaineiston kuvauksen ulkoasua Täydennetty ulkomaan maksun vaatimuksia Lisätty ulkomaan maksun vaatimat tietokentät Jakeluversio ohjelmistotaloille Täsmennetty tietokenttien sisältöjä ja sääntöjä Muutettu CtoB-aineistossa kenttä C2 Ei käytössä Muutettu PaymentInformationIdentification pakolliseksi BatchBooking = TRUE vaihtoehdossa Lisätty SEPA-XML-aineiston palauteaineiston ohje, osa Luonnos, vain lähtevä xml, palaute kuvataan erikseen

4 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 4 (43) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje Soveltamisohjeessa kuvataan ISO Customer Credit Transfer Initiation sanoman (asiakkaalta pankille lähetettävä sanoma) käyttö sekä Payment Status Report sanoman (pankista asiakkaalle lähetettävä sanoma) käyttö SEPA-tilisiirroissa. Kuvaukset perustuvat tämänhetkiseen hyväksyttyyn SEPA Credit Transfer Implementation Guidelines versioon 2.3. SEPA-tilisiirtojen lisäksi tämän soveltamisohjeen mukaisessa maksuaineistossa voi olla myös ulkomaan maksuja. XML-aineistossa voi olla alkaen myös Suomessa toimivien pankkien pankkitileille meneviä pikasiirtoja. Lue tarkemmin kohdasta 1.4. Soveltamisohjetta ylläpidetään SEPA Credit Transfer Implementation Guidelinesin uusien versioiden myötä. 1.1 UNIFI ja ISO UNIFI (UNIversal Financial Industry message scheme) ja ISO (International Organization for Standardization) tarkoittavat maksuliikenteen kannalta samaa asiaa; yritysten, pankkien ja rahoitusalan edustamien organisaatioden yhdessä sopimaa kehikkoa rahoitusalan standardiksi ja standardien kehittämiseksi. ISO sanomat perustuvat Internetin myötä yleistyneeseen XML (Extensible Mark-up Language) tekniikkaan. 1.2 SEPA ja ISO Eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit sekä Euroopan komissio ovat luomassa yhtenäistä euromaksualuetta (Single Euro Payments Area, SEPA). Tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja velvollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen tai maiden välinen. Päämääränä on luoda maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja standarditaso. Peruspalveluiden lisäksi pankit voivat halutessaan tarjota asiakkailleen erilaisia lisäpalveluita. SEPA -tilisiirto otettiin käyttöön Uudet ISO sanomakuvaukseen perustuvat palvelut otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa vuoden 2010 loppuun mennessä. SEPA Credit Transfer Rulebook ja Implementation Guidelines versiot löytyvät EPC (European Payments Council) sivulta osoitteesta

5 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 5 (43) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje Suomen SEPA-siirtymäsuunnitelma löytyy Finanssialan Keskusliiton sivulta Muiden maiden siirtymäsuunnitelmat löytyvät sivuilta. 1.3 ISO sanomakuvaus Samlink-yhteyksissä Tämän kuvauksen tarkoituksena on kuvata ISO maksusanoman ja - palautesanoman tietosisältö SEPA- sekä ulkomaan maksujen näkökulmasta lähetettäessä aineistoa Samlinkiin. Myös XML-pikasiirto Suomessa toimivien pankkien pankkitileille on kuvattu tässä ohjeessa. Uudet tiedot on merkitty korostuksella. Asiakkaan pankille lähettämän ISO-standardin sanoman (C2B Customer to Bank) sanomakuvaus, jossa on mukana SEPA:n vaatimat tietoelementit, on CustomerCreditTransferInitiationV02 ja XML-scheman tunnus on pain xsd. Pankin asiakkaalle lähettämän ISO-standardin palautesanoman (B2C Bank To Customer) sanomakuvaus on PaymentStatusReportV02 ja XML-scheman tunnus on pain xsd Täydelliset ISO sanomakuvaukset sekä ISO Message Usage Guide löytyvät ISO:n sivulta Sivuilta löytyvät myös ISOn käyttämät maksuliikenteen koodilistat (Payments Externel Code Lists). ISO schemat ovat ladattavissa ISOn sivulta. Suositus on, että XML-tiedostojen validointiin ei käytetä Internetissä olevia schemoja, vaan asiakkaan paikalliseen hakemistoon talletettuja schemoja (Internetissä olevien schemojen käytettävyys voi hankaloittaa tai aiheuttaa viivästyksiä aineiston käsittelyyn). Maksajan pankki voi välittää maksun saaja-asiakkaalle myös muita kuin SEPAsiirtokanavaa pitkin. Maksun tietojen perustella pankki voi päätellä, minkä siirtokanavan kautta maksu saaja-asiakkaalle välitetään. Valintaan vaikuttavat myös saajan pankin SEPA-valmiudet. Maksajan pankki voi myös palauttaa maksun virheellisenä maksajalle, mikäli maksu ei ole tietosisällöltään SEPA-kelpoinen, muuta siirtokanavaa ei ole käytettävissä tai saajan pankki ei ole SEPA-valmiudessa. Maksuaineistona lähetetyt XML-pikasiirrot välitetään toistaiseksi vastaanottavalle Suomessa toimivalle pankille pankkien välisen POPS-verkon välityksellä. Mikäli maksuaineistossa on myös ulkomaan maksuja, ne käsitellään maksajan pankissa ja välitetään saaja-asiakkaalle ulkomaan maksujen käsittelysääntöjen mukaisesti erillään SEPA-maksuista.

6 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 6 (43) 1 SEPA-tilisiirto, ISO soveltamisohje 1.4 SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähetys Maksaja tekee pankkinsa kanssa erillisen sopimuksen SEPA-XML-tilisiirtoaineiston lähettämisestä. Tilisiirtoaineisto voi sisältää sekä SEPA-tilisiirtoja että ulkomaan maksuja. Palkanlaskentajärjestelmiä ja pankkiyhteysohjelmia SEPA-yhteensopiviksi muutettaessa on tärkeätä huomata palkkojen ja eläkkeiden maksamisessa tapahtuvat muutokset. Näkyvin muutos on se, että pankille ei enää maksuaineistossa anneta maksupäivää, vaan eräpäivä. Oikea eräpäivä takaa, että maksut ovat oikeana päivänä saajilla ja sen antaminen on maksajan tai maksajan järjestelmän vastuulla. SEPA-tilisiirtostandardissa ei ole Maksupäivä -käsitettä. Maksupäivän sijasta maksutoimeksiannolla annetaan maksajan tilin veloituspäivä, jonka perusteella pankit huolehtivat, että palkat ja eläkkeet ovat saajien tileillä kaikissa Suomessa toimivissa pankeissa palkkapäivänä. Tämän eräpäivän tulee olla pankkipäivä ja sen on oltavan palkkapäivää edeltävä pankkipäivä. XML-pikasiirtoaineistoja voi lähettää Samlinkin käsittelyyn tavallisina pankkipäivinä klo välisenä aikana ja kiirastorstaina ja uuden vuoden aattona klo välisenä aikana. Suosittelemme, että lähetettävässä aineistossa olisi vain pikasiirtoja. Otamme kuitenkin toistaiseksi vastaan XML-pikasiirtoja myös samassa lähetyksessä muiden maksujen kanssa, kuitenkin aina omana Payment Information osana. XML-pikasiirtoaineistolle on määritelty oma sovellustunnus. Suosittelemme, että oma sovellustunnus otetaan eri ohjelmistoissa käyttöön viimeistään syksyllä Toistaiseksi XML-pikasiirtoaineistot voi lähettää SEPA XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnuksella. XML-pikasiirto määritellään Instruction Priority arvolla HIGH SEPA-XML-aineiston sovellustunnus (Aktia, säästöpankit, paikallisosuuspankit) SEPA-XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnus on SEPA-tilisiirtoaineiston palautteen sovellustunnus on XML-pikasiirtoaineiston sovellustunnus on XL XP XF SEPA-XML-aineiston sovellustunnus (Handelsbanken) SEPA-XML-tilisiirtoaineiston sovellustunnus on 0900 SEPA-tilisiirtoaineiston palautteen sovellustunnus on 0910 XML-pikasiirtoaineiston sovellustunnus on 0905

7 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 7 (43) Lähtevät maksut-aineiston lähetys Web Services palvelussa Aineiston lähetys ja palautteet kuvataan erillisessä kuvauksessa, joka löytyy Samlinkin kotisivuilta osoitteesta Maksamisen osapuolet Oheisessa taulukossa on kuvattu maksuketjuun liittyvien eri osapuolten ISO-käsitteitä. Osapuoli ISO Debtor Ultimate Debtor Initiating Party Creditor Ultimate Creditor Synonyymej a Originator Ordering Party Buyer Originator Reference Party Beneficiary Seller Ultimate Beneficiary Beneficiary Reference Party Tilinomistaj a Maksaja Ostaja Alkuperäine n laskun saaja, laskutettava Maksun saaja Myyjä Lopullinen saaja Kuvaus Osapuoli, jonka tililtä maksu veloitetaan. Osapuoli, joka alunperin on ostanut tavaraa tai palvelua ja jolle myyjä on toimittanut laskun. Ultimate Debtor ia käytetään, kun laskun saaja on eri osapuoli, kuin maksaja. Osapuoli, joka muodostaa maksuaineiston. Tämä voi olla maksaja itse tai agentuuri tai yrityksen oma palvelukeskus. Osapuoli, joka fyysisesti lähettää maksuaineiston pankkiin ei esiinny tässä roolissa maksusanomassa. Osapuoli, jonka tilille maksu maksetaan. Osapuoli, joka on maksun lopullinen saaja. Esimerkiksi maksu maksetaan rahoitusyhtiön tilille, mutta lopullinen saaja on rahoitusyhtiön asiakas.

8 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 8 (43) Debtor agent Creditor agent Bank (Originating Bank Originator s Bank Payer s Bank) Bank (Beneficiary s Bank Seller s Bank) Maksajan pankki Saajan pankki Osapuoli on maksajan tilipankki. Osapuoli on saajan tilipankki. 2.2 Maksusanoman rakenne Maksusanoma koostuu kolmesta osasta, joita edeltää koko sanoman juurielementti (<Document>) Group Header Payment Information Credit Transfer Transaction Information. Juurielementisssä on oltava vähintään xsi:schemalocation atribuutti, jolla kerrotaan käytetttävä schema ja sen versio. Jos atribuuttia ei ole, aineisto hylätään Group Header A-osa Group Header on maksusanomassa vain kerran ja se sisältää sanoman yhteiset tunnistetiedot. Näitä ovat mm. sanoman lähettäjän tunnistetiedot, sanoman yksilöivä viite (MessageIdentification) ja luontiaika (CreationDateAndTime). Yksi Group Header ja siihen kuuluvat maksut muodostavat yhden lähetyserän/tiedoston Payment Information B-osa Payment Information osia voi maksusanomassa olla useita. Se sisältää veloitukseen liittyvät tietoelementit. Näitä ovat mm. maksajan/tilinomistajan tiedot (Debtor), maksutili (Debtor Account), maksutyyppi (PaymentTypeInformation) ja eräpäivä (Requested Execution Date). Payment Information -osaa toistetaan jos esim. veloituksen eräpäivä ja/tai veloitustili vaihtuvat. SEPA-tilisiirrot (Euroissa) annettaan omassa PaymentInformation osassa ja muissa valuutoissa tehtävät ulkomaan maksut omassaan Credit Transfer Transaction Information C-osa Credit Transfer Transaction Information on Payment Information -osan sisällä toistuva osa. Se sisältää hyvitykseen liittyvät tietoelementit. Näitä ovat mm. saaja (Creditor), saajan pankki (Creditor Agent), saajan tili (Creditor Account) ja laskun yksilöintitiedot (RemittanceInformation).

9 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 9 (43) 2.3 Maksusanoman rakenne MIXED sanomassa on useampi Payment Information osa, joiden alle on liitetty yksi tai useampia Credit Transfer Transaction Information osia. Lähetettäessä SEPA-XML-aineistoa Samlinkiin käyetään MIXED-rakennetta. 2.4 Maksusanoman veloituskirjauksen vaihtoehdot Maksusanoma käsitellään siten, että Payment Information osasta tulee yksi veloitus maksajan tilille silloin, kun Payment Information osaan kuuluvat maksut ovat kaikki SEPA-tilisiirtoja. BatchBooking-koodia ei tarkisteta. Jos SEPA-tilisiirrot halutaan veloitettavan yksitellen maksajan tililtä, jokaisesta maksusta on tehtävä oma Payment Information. Jokaisesta pikasiirrosta on tehtävä oma Payment Information osa. Pikasiirto määritellään InstructionPriority arvolla HIGH. Jos euromääräisessä Payment Information osassa on sekä SEPA-tilisiirtoja että ulkomaan maksuja, SEPA-tilisiirroista tehdään yksi veloitus ja ulkomaan maksut käsitellään erikseen yksittäisinä veloituksina. Jos aineistossa lähetetään valuuttamääräisiä ulkomaan maksuja tai jos veloitustili on valuuttatili (oma Payment Information -osa), ne käsitellään ulkomaan maksujen käsittelysääntöjen mukaisesti ja veloitetaan asiakkaan tililtä yksittäin.

10 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 10 (43) 2.5 Maksusanoman sisältö SEPA-tilisiirron edellyttämän maksusanoman tietosisältö on kuvattu oheisessa taulukossa. Taulukossa ovat ISO standardista ne tietoelementit, jotka liittyvät SEPA-XML-tilisiirtoon ja jotka ovat joko pakollisia tai valinnaisia lähetettäessä aineistoa Samlinkiin. Ulkomaan maksun sarakkeessa kuvataan ulkomaan maksuna käsiteltävän (ei SEPA-maksu) tilisiirron soveltamisohjeet. Maksut välitetään eteenpäin ainoastaan taulukon tietokentissä olevien tietojen perusteella. Jos sanomassa on muita ISO-tietokenttiä, niitä ei käsitellä. Taulukon sarakkeiden selitykset: Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun sääntö tai soveltamisohje Sanoman tieto sarake Otsikkotalossa tason tunnus (A Group Header, B Payment Information tai C Credit Transfer Transaction Information) Tietoelementin nimi (1..1) tarkoittaa pakollinen ja esiintyy ainoastaan kerran (1..n) pakollinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa (0..1) vapaaehtoinen ja esiintyy ainoastaan kerran (0..n) vapaaehtoinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa >> tarkoittaa, että tietoelementti on edeltävän tason alainen elementti {Or... Or} tarkoittaa, että elementit ovat vaihtoehtoisia (Choice). Sääntö tai soveltamisohje -sarakkeet Elementin selitys ja alkuperäinen ISO-määritys osalle tiedoista Komponentti tarkoittaa, että tietoelementti on ryhmätason määritys sisältäen alaelementtejä AOS tietokenttä tarkoittaa, että elementti on suomalaisten pankkien sopima lisätieto AOS (Additional Optional Services) SEPA Credit Transfer Rulebook ja Implementation Guidelines versioon 2.3. SEPA CT: AT-xx, jos elementti on SEPA Credit Transferin Rulebook ja Implementation Guidelines version 2.3 tietoja.

11 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 11 (43) Group Header Elementin tietosisältö SEPA-tilisiirrolle ja ulkomaan maksulle niissä kohdin kuin tietosisältö poikkeaa toisistaan Käsittelysäännöt osalle tiedoista ISO kuvaus ja XML-schema -määritykset ovat saatavissa sivustoilta. Group Header sisältää yhteiset tunnistustiedot kaikille maksuille, jotka on sisällytetty maksusanomaan. Sanoman tieto A Group Header SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje MessageIdentification (1..1) CreationDateTime (1..1) BatchBooking (0..1) Maksusanoman yksilöivä tunniste, jonka maksusanoman muodostaja antaa. Pankki ei tarkista sisältöä. Suosittelemme, että tieto on tietyn ajanjakson ajan yksilöivä tieto. Tieto palautuu asiakkaalle mm. virhepalautteella. Maksusanoman luontiaika (päivä ja kellonaika), jonka maksusanoman muodostaja antaa. Tietoa ei tarkisteta, vaan SEPA-tilisiirtojen Payment Information -osasta tehdään yhteisveloitus, katso kohta 2.4 Ei koske ulkomaan maksuja, jotka aina käsitellään yksitellen.

12 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 12 (43) Sanoman tieto NumberOfTransactions (1..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Maksusanoman yksittäisten tapahtumien lukumäärä, eli Credit Transfer Transaction Information (C-osat) maksujen lukumäärä. Sanoma hylätään, jos lukumäärä ei vastaan pankkiin lähetettyä määrää. Grouping (1..1) Katso kohta 2.3 InitiatingParty (1..1): Lähettäjän tiedot >>Name (0..1) Lähettäjän nimi >> PostalAddress (0..1) Sisältöä ei tarkisteta >>> AddressLine (0..5) Sisältöä ei tarkisteta >>> Country (1..1) Sisältöä ei tarkisteta >> Identification (1..1) Lähettäjän tunniste >>> OrganisationIdentification Lähettäjän tunniste Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Group Headerilla annetaan lähettäjän tiedot, mutta niitä ei tarkisteta eikä käytetä maksuja käsiteltäessä Payment Information Payment Information sisältää veloitukseen liittyvät tietoelementit. Tiedot ovat yhteisiä tähän Payment Informationiin liittyville maksutapahtumille (C-osa). Kun aineistossa on myös muita kuin euromääräisiä ulkomaan maksuja, tai kun veloitustili on valuuttatili, maksujen on oltava omassa PaymentInformation-osassaan ja ne käsitellään ulkomaan maksujen käsittelysäännöillä. Sanoman tieto B Payment Information SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje

13 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 13 (43) Sanoman tieto PaymentInformation Identification (0..1) PaymentMethod (1..1) PaymentTypeInformati on (0..1) : >>InstructionPriority >>ServiceLevel (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje PaymentInformation osan tunniste, jonka maksusanoman muodostaja antaa, lähetyserän tunniste. Suositellaan tunnisteen käyttöä. Tieto palautetaan tiliotteella. Seuraavassa sanomaversiossa tieto tulee olemaan pakollinen. PaymentMethod ilmaisee maksutavan - TRF pakollinen SEPA-tilisiirrolla Määrittää maksutyypin. InstructionPriority ilmaisee maksun käsittelynopeuden. SEPA-maksuilla käytössä vain arvo NORM, XMLpikasiirto ilmaistaan arvolla HIGH. SEPA-tilisiirroilla SEPA pakollinen Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksulla seuraavat maksutavat ovat sallittuja: TRF maksumääräys CHK SWIFT-shekki, jolloin maksulla ei ole saajapankin BIC-koodia eikä maksun saajan tilinumeroa CHK shekki, jolloin maksulla ei ole saajapankin BIC-koodia, pankin nimeä eikä osoitetta eikä maksun saajan tilinumeroa TRF pikamääräys, tämän lisäksi ServiceLevel/Priority = URGP Ulkomaan maksun pikamääräyksellä URGP

14 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 14 (43) Sanoman tieto >> CategoryPurpose (0..1) RequestedExecutionDat e (1..1) Debtor (1..1) >>Name (0..1) >> PostalAddress (0..1) >>> AddressLine (0..5) >>> Country (1..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje SALA, palkka- eläke- ja muut nk. toistuvaissuoritusmaksut (katso kohta 2.6). SEPA CT: AT-45 - Category Purpose of the Credit Transfer Maksun aihe annetaan tietoelementissä Purpose of the Credit Transfer. Asiakkaan antama veloitus/eräpäivä SEPA CT: AT-07 Requested Execution Date of the Instruction Osapuoli, jonka tililtä maksu veloitetaan. Maksajan nimi. Pakollinen tieto SEPA-tilisiirrolla. SEPA CT: AT-02 Name of the Originator Saajalle välitetään maksutilin tilinomistajan nimi. Maksajan osoite SEPA CT: AT-03 Address of the Originator Maksajan osoiteriveinä voi käyttää ainoastaan kahta osoiterivitietoa. Maksajan maakoodi. Maakoodin on oltava validi ISO-standardin mukainen koodi, esim FI tai DE. Maakoodi on pakollinen jos osoite on annettu. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksussa maksajan nimi otetaan pankin järjestelmästä.

15 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 15 (43) Sanoman tieto >> Identification (0..1) {Or >>> OrganisationIdentificati on (1..1) >>>>BIC (0..1) >>>>IBEI (0..1) >>>>BEI (0..1) >>>>EANGLN (0..1) >>>>CHIPSUniversal- Identification (0..1) >>>>DUNS (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Maksajan tunniste. Pakollinen tieto SEPAtilisiirrossa. Välittyy saajalle (riippuen vastaanottavan maan ja rahalaitoksen laeista, käytännöistä ja järjestelmistä). Pankki ei tarkista tietoa. SEPA CT: AT-10 Originator Identification code Yrityksen tunniste Konekielisen tiliotekuvauksen (KTO) mukaisesti saajan tiliotteelle välittyy ainoastaan yksi allaolevista tunnuksista. Bank Identifier Code. Ei käytössä. International Business Entity Identifier. Ei käytössä. Business Entity Identifier. Ei käytössä. Global Location Number. Ei käytössä. (United States) Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) Universal Identification (UID). Ei käytössä. Data Universal Numbering System. Ei käytössä. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje

16 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 16 (43) Sanoman tieto >>>> BankPartyIdentification (0..1) >>>>TaxIdentificationNumber (0..1) >>>> ProprietaryIdentification (0..1) >>>>> Identification >>>>> Issuer Or} >>> PrivateIdentification DebtorAccount (1..1): >>Identification >>>IBAN Or} >>>BBAN SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Palvelutunnus, pakollinen tieto. (ei välitetä saajan pankille eikä saajalle) Unique and unambiguous assignment made by a specific bank to identify a relationship as defined between the bank and its client. SEPA-tilisiirron palvelutunnuksen pituus on 9 merkkiä, palvelutunnuksesta sovitaan pankin kanssa. Number assigned by a tax authority to an entity. Ei käytössä. Maksajan Y-tunnus. Tieto välitetään saajalle. Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution. Entity that assigns the identification. Ei käytössä. Ei käytössä Maksun veloitustili. Vain IBAN muotoinen tili sallittu. Veloitustileistä sovitaan sopimuksella. SEPA CT: AT-01 Account Number of the Originator Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun palvelutunnus on 9 merkkiä. Palvelutunnuksesta sovitaan pankin kanssa. Pakollinen tieto. Veloitustili Veloitustili voi olla myös BBAN-muodossa

17 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 17 (43) Sanoman tieto >>Currency DebtorAgent (1..1) UltimateDebtor (0..1) >>Name (0..1) Or} >> Identification (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Maksajan tilipankki. Vain BIC-koodi sallittu. SEPA CT: AT-06 BIC of the Originator Bank Osapuoli, joka alkujaan on ostanut tavaraa tai palvelua ja jolle myyjä on toimittanut laskun (alkuperäinen maksaja, laskutettava). Ultimate Debtor ia käytetään, kun laskun saaja on eri osapuoli, kuin maksaja. Alkuperäisen laskun saajan nimi SEPA CT: AT-08 Alkuperäisen laskun saajan tunniste SEPA CT: AT-09 Vain yksi tunniste mahdollinen. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Tilivaluutan ISO-koodi Ei käytössä ulkomaan maksussa.

18 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 18 (43) Sanoman tieto ChargeBearer (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ilmaisee, kuka tai ketkä osapuolet vastaavat maksuun liittyvien kulujen maksamisesta. Vain SLEV (= FollowingService level) sallittu SEPA-tilisiirrolle. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksuilla seuraavat vaihtoehdot ovat sallittuja: CRED = BorneByCreditor, V DEBT = BornebyDebtor, T SHAR = Shared, J ulkomaan maksuilla TYHJÄ tulkitaan SHARiksi ulkomaan maksuilla ChargeBearer on syytä antaa C-tasolla. Jos ChargeBearer annetaan PmtInf tasolla, sama koodi koskee kaikkia ko. PmtInfoon kuuluvia CreditTransferejä Credit Transfer Transaction Information Sanoman tieto SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje C Credit Transfer Transaction Information Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje PaymentIdentification (1..1) >> InstructionIdentification (0..1) Maksajan antaman tapahtuman tunniste, jota käytetään maksajan ja maksajan pankin välillä. Tieto palautetaan tiliotteella. Ulkomaan maksussa asiakkaan oma tieto. XML-muodossa lähetetyistä ulkomaan maksuista ei annetaa VLU2-palalutetta, eikä tieto palaudu maksajalle konekielisellä tiliotteella., joten omien tietojen anto maksusanomalla on turhaa.

19 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 19 (43) Sanoman tieto >> EndToEndIdentificatio n (1..1) PaymentTypeInformation (0..1) >> ServiceLevel (0..1) Ei käytössä >> CategoryPurpose (0..1) Ei käytössä Amount (1..1) >> InstructedAmount (1..1) Or} >> EquivalentAmount >>> Amount >>> CurrencyOfTransfer SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Maksajan antama tapahtuman yksilöivä tunniste, joka välitetään sekä maksajalle että saajalle. Pankki ei tarkista tiedon sisältöä. SEPA CT: AT-41 Originator s Reference to the Credit Transfer Ei käytössä yksittäisen maksun tasolla Maksun määrä Maksun valuutta ja määrä, SEPA-tilisiirrossa vain EUR sallittu. SEPA CT: AT-04 Amount of the Credit Transfer Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Ulkomaan maksuilla max 30 mrk. Tieto välitetään saajalle maksun aiheen ensimmäisenä 35 merkkinä muodossa /ROC/e2eid. Muun maksunaiheen maksimipituus on tällöin 105 merkkiä Ulkomaan maksuissa sallitaan myös muut valuutat tässä kentässä. Jos currency-attribuutti on eri kuin veloitustilin valuutta, tililtä veloitetaan maksun määrä ko. tilivaluutassa. Saajalle välitetään maksu annetussa maksun valuutassa. Maksun määrän antamista tässä kentässä ei suositella. Jos kuitenkin käytetään tätä kenttää, Amount-kentässä annetaan maksettava määrä ja sen valuutta. CurrencyOfTransfer - kentässä on oltava sama valuutta kuin Amountkentän currency-attribuutti. CurrencyOfTransfer-tietoa ei käsitellä.

20 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 20 (43) Sanoman tieto >>ExchangeRateInform ation (0..1) >>> ContractIdentification (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Ulkomaan maksuissa kurssisopimuksen numero Kts. B9. Jos tieto on annettu Payment Information -osassa (Bosa), Ulkomaan maksuilla seuraavat vaihtoehdot ovat sallittuja: ChargeBearer (0..1) sitä ei huomioida C- CRED = osassa. BorneByCreditor, V Vain SLEV (= FollowingService level) sallittu SEPA-tilisiirrolle. DEBT = BornebyDebtor, T SHAR = Shared, J ChequeInstruction (0..1) Käytössä vain ulkomaan sekeillä / swift-sekeillä > ChequeType (0..1) - BCHQ > DeliveryMethod (0..1) Or} >> Prtry (1..1) {Or >> Cd UltimateDebtor (0..1) CreditorAgent (0..1) >>FinancialInstitutionIdentification Jos tieto on annettu Payment Information - osassa (B-osa), tämän tietokentän tietoa ei huomioida. Saajan tilipankki BIC-koodi on pakollinen SEPA-tilisiirrossa. Saajan tilipankin on oltava SEPAkelpoinen. ISO definition: Financial institution servicing an account for the creditor. Saajan pankin tunniste - arvo SWIFT, jos kysessä swift-sekki - arvo MLDB, jos kyseessä sekki (Mail to Debtor = postitetaan maksajalle) Ei käytössä ulkomaan maksussa. SEPA-maksuilla saajan pankki (BIC ei pakollinen). Jos tietoa ei ole annettu, BIC lisätään maksulle. Ei käytössä jos maksu maksetaan shekkinä

21 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 21 (43) Sanoman tieto >>>BIC Or} >>>CombinedIdentification >>>>BIC >>>>ClearingSystem- MemberIdentification >>>>>Id >>>>> Name >>>>>PostalAddress >>>>>>AddressLine >>>>>>Country (1..1) Creditor (0..1) >>Name (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Saajan tilipankin BICkoodi, SEPA CT: AT-23 BIC of the Beneficiary Bank Osapuoli, jonka tilille maksu maksetaan. SEPA CT:lla pakollinen tieto. Saajan nimi. Pakollinen tieto. SEPA CT: AT-21 Name of the Beneficiary Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Käytössä vain ulkomaan maksussa Saajan pankin clearingkoodi sekä nimi- ja osoitetiedot (jos BICosoitetta ei ole) TAI Saajan pankin nimi- ja osoitetiedot (jos BICosoitetta eikä clearingkoodia ole). Clearing-koodi on annettava ISOn Payments External Code List: n mukaisessa muodossa, esim USABA (USA Routing number, Fedwire, Nacha) HKNCC123 (Hong Kong bank Code) Ulkomaan maksussa nimen pituus on 70 merkkiä.

22 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 22 (43) Sanoman tieto >> PostalAddress (0..1) >>> AddressLine (0..5) >>> Country (1..1) {Or >> Identification (0..1) CreditorAccount (0..1) {Or >>> OrganisationIdentification Or} >>> PrivateIdentification >>CreditorAccountIdentification >>>IBAN >>>BBAN >>>ProprietaryAccount InstructionForDebtorA gent (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Saajan osoite SEPA CT: AT-22 Address of the Beneficiary Saajan osoiteriveinä voi käyttää ainoastaan kahta osoiterivitietoa SEPAtilisiirrossa. Saajan maakoodi. Maakoodin on oltava validi ISO-standardin mukainen koodi, esim FI tai DE. Maakoodi on pakollinen jos osoite on annettu. Saajan tunniste SEPA CT: AT-24 Beneficiary Identification code Yrityksen tunniste, vain yksi tunniste sallittu. Yksityishenkilön tunniste Saajan tili SEPA-tilisiirrossa vain IBAN sallittu. Saajan tilin muoto, SEPA CT: AT-20 Account Number of the Beneficiary Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Ulkomaan maksussa osoitetietoja voi antaa yhden AddressLinen, eli 70 merkkiä Ulkomaan maksussa tilin muoto voi olla myös muu kuin IBAN. Ei käytössä jos maksu maksetaan shekkinä Sallittu ulkomaan maksussa Sallittu ulkomaan maksussa Ohjeita maksajan pankille, käytössä ulkomaan maksuissa.

23 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 23 (43) Sanoman tieto UltimateCreditor (0..1) >>Name (0..1) Or} >> Identification (0..1) Purpose (0..1) SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Osapuoli, joka on maksun lopullinen saaja. Esimerkiksi maksu maksetaan rahoitusyhtiön tilille, mutta lopullinen saaja on rahoitusyhtiön asiakas. Lopullisen maksun saajan nimi SEPA CT: AT-28 Lopullisen maksun saajan tunniste SEPA CT: AT-29 Vain yksi tunniste mahdollinen Toistuvaissuoritustyyppise en maksuun liittyvä maksunaihe koodina, katso kohta 2.6. SEPA CT: AT-44 >> Code Katso kohta 2.6 RemittanceInformation (0..1) >> Unstructured (0..n) Maksun viestitiedot. SEPA CT: AT-05 Remittance Information Katso mallit kohta 2.7 Vapaamuotoinen viesti, 1 esiintymä (max 140 ch). Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Vain ISOn Payments Externel Code Lists in mukaiset arvot sallittuja! Ulkomaan maksun maksunaihe, välitetään saajalle. Jos ulkomaan maksulla on annettu End-to-end-Id, se välitetään vapaamuotoisen viestin ensimmäisenä 35 merkkinä. Muuhun maksunaiheeseen on tällöin käytössä max 105 merkkiä

24 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 24 (43) Sanoman tieto >> Structured (0..n) >>>ReferredDocumentI nformation >>>>ReferredDocumen ttype >>>>>Code >>>ReferredDocument Amount Or} >>>>DuePayableAmount Or} >>>> DiscountAppliedAmount Or} >>>> RemittedAmount Or} >>>> CreditNoteAmount Or} >>>> TaxAmount. SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Strukturoitu viesti, 1 esiintymä (XML tagit ja tietoelementit mukaan lukien yhteensä max 140 merkkiä). Useamman laskun yhdistely msaksulle, katso kohta 2.6. Katso mallit kohta 2.7 tai Finanssialan Keskusliiton kuvauksesta osoitteessa Käytetään, jos maksuun yhdistellään laskuja tai hyvityslaskuja Yhdisteltävän laskun tyyppi CINV = lasku CREN = hyvityslasku Yhdisteltävän laskun määrä, ei pakollinen tieto, jos käytössä, rahamäärä jossakin seuraavista kentistä, vain yhdessä Ei käytössä. Ei käytössä. Laskun määrä Hyvityslaskun määrä Ei käytössä. Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Ulkomaan maksun Laskuttietue. XML-muodossa lähetetyistä ulkomaan maksuista ei annetaa VLU2-palalutetta, eikä tieto palaudu maksajalle konekielisellä tiliotteella., joten Laskuttietueiden anto maksusanomalla on turhaa. Laskulaji CINV = lasku, 0 CREN = hyvityslasku, 2 Valuuttamäärä

25 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 25 (43) Sanoman tieto >>>CreditorReferenceI nformation >>>>CreditorReference Type Or} >>>>>Code SEPA-tilisiirron sääntö tai soveltamisohje Jos käytössä, oltava myös CreditorReferenceType ja CreditorReference SCOR Or} >>>>>Proprietary >>>>>Issuer >>>>CreditorReference suomalainen viite >>>Invoicer >>>Invoicee >>>AdditionalRemittan ceinformation Yhdisteltävän laskun viesti, esim. laskun numero, laskun päiväys, vaihtoehto viitteelle (viitettä suositellaan) Ulkomaan maksun erityissääntö tai soveltanisohje Ei käytössä ulkomaan maksussa Ulkomaan maksussa asiakkaan omat tiedot max 50 merkkiä Merkistöt Suomessa käytettävät skandinaaviset aakkoset välittyvät Suomessa toimivien pankkien välillä. Muihin SEPA maihin välittyy vähintään Basic Latin merkistö. Web Services palvelussa käytetään UTF8-merkistöä. (UTF16 ja UTF32 eivät ole tutettuja) Byte Order Mark (BOM) -esitysmuotoa ei saa käyttää. Merkit Hexa arvot numeerinen merkki 0 9 X 30 X 39 ISO KIRJAIN A Z X 41 X 5A pieni kirjain a z X 61 X 7A Å, å X C5, X E5 Ä, ä X C4*, X E4 Ö, ö X D6, X F6 sitaatti ( puoliheivari ) eli X 27 kaksoipiste : X 3A kysymysmerkki? X 3F pilkku, X 2C

26 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 26 (43) miinus - X 2D tyhjä X 20 vasen sulku ( X 28 plus + X 2B piste. X 2E oikea sulku ) X 29 kauttaviiva / X 2F Jos käytetään muita merkkejä, pankilla on oikeus hylätä koko aineisto tai korvata eisallittu merkki tyhjä-merkillä, alaviivalla tai samankaltaisella merkillä. Jos aineistossa on nk. kontrollimerkkejä, esim. tabulaattori, se hylätään vastanotossa aina. Aineiston muotoiluun on käytettävä tabulaattorin sijaan blankoa. XML-standardin mukaisesti korvataan tietyt erikoismerkit. Entiteetteinä pitää ilmoittaa seuraavat erikoismerkit: Merkki & Entiteetti & < < > > " " ' &apos; Esimerkiksi yrityksen nimi TILI & Tiliöinti Oy ilmoitetaan TILI & Tiliöinti Oy. Entiteetteinä ei saa ilmoittaa muita merkkejä. 2.6 SEPA Additional Optional Services (AOS) SEPA siirtymävaiheen helpottamiseksi Suomessa toimivat pankit ovat määritelleet alla mainitut AOS-toiminnallisuudet Maksupäivä (AcceptanceDate) (AOS1) Pankkien välillä on sovittu, että alkaen maksupäivä kulkee maksajan pankista saajalle. Maksajan pankki liittää päivämäärän tapahtumalle.

27 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 27 (43) Useamman laskun erittely (RemittanceInformation) (AOS2) SEPA-Rulebookissa on määritelty, että vain yksi RemittanceInformation data-elementti on sallittu. Voidaan käyttää joko Structured tai Unstructured muotoa, kuitenkin sisältäen max. 140 merkkiä. Suomalaisten pankkien ja EBA Clearingin kanssa on sovittu että RemittanceInformation -elementtiä voidaan toistaa max 10 kertaa (1. esiintymä max 140 merkkiä, 2-10 esiintymät max 280 merkkiä). Tällöin maksaja voi eritellä samalla maksusanomalla enintään 9 veloitus- tai hyvityslaskua. Maksusanoman summan on oltava positiivinen. Pankki ei tarkista erittelytietoja eikä laske summaa. Käytettäesssä useamman laskun erittelyä maksajan on laitettava maksusanomalle ensimmäiseksi Remittance information esiintymäksi Unstructured-muotoinen ja enintään 140 merkkiä pitkä maksun erittely. Tässä kerrotaan koodisanojen avulla maksun erittelytiedot (esim. koodisana, laskun viite, kauttaviiva, seuraava koodisana, jne). seuraavien, yhteensä enintään yhdeksän, RemittanceInformation -esiintymien on oltava Structured - muodossa, max 280 merkkiä. Erittelyissä yksilöidään onko kysymyksessä lasku vai hyvityslasku, niiden summat, sekä viitenumerot tai vapaata tekstiä kentässä AddtlRmtInf. Maksajan pankki välittää ensimmäisen erittelytiedon saajan pankille vain, jos saajan pankki ei kuulu AOS2 - lisäpalveluita tarjoavien pankkien joukkoon. Muita RemittanceInformation -esiintymiä (2-10) ei välitetä ei-aos2-pankkeihin. Suomessa toimivat AOS2-pankit on lueteltu Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla Jos maksu on menossa saajalle, jonka pankki kuuluu AOS2-pankkeihin, maksajan pankki välittää erittelytiedot 2-10 saajan pankille. Saajan pankki välittää erittelyt saajalle vain tiliotteella. Maksajan toimittamaa 1. RemittanceInformation -esiintymää ei välitetä AOS2 pankille Palkat, eläkkeet ja muut toistuvaissuoritukset SEPA-tilisiirtoina Yrityksen maksuaineisto voi sisältää palkkoja ja eläkkeitä tai muita toistuvaissuorituksia riippumatta saajan pankista. Palkat ja eläkkeet hyvitetään saajien tileille eräpäivää seuraavana pankkipäivänä. Aineistossa annettavan eräpäivän on oltava pankkipäivä ja sen on oltava palkkapäivää edeltävä pankkipäivä.

28 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 28 (43) Erityisesti on huomattava, että jos palkkapäivä sattuu viikonlopuksi tai kansalliseksi pyhäpäiväksi, palkan on oltava saajan tilillä edellisenä pankkipäivänä. Tällöin eräpäivän on vastaavasti oltava tätä edeltävä pankkipäivä. Esim. jos palkkapäivä sattuu lauantaiksi, on palkan oltava saajan tilillä perjantaina ja maksun eräpäiväksi on laitettava torstai Eläkkeiden maksussa on pidettävä huolta, että eläkkeiden maksupäivät kohdistuvat oikealle kuukaudelle. Tällöinkin saajan kannalta oikeaa maksupäivää säädellään eräpäivällä, jonka on oltava eläkkeensaajan tilille kirjauspäivää edeltävä pankkipäivä. Esimerkiksi vuodenvaihteessa eräpäivä on , jos eläkkeet halutaan kirjata saajien tileille 2.1. Palkat ja eläkkeet tunnistetaan SEPA-tilisiirtosanomassa PaymentInformation osassa CategoryPurpose-kentässä olevasta koodista, jonka arvona on SALA. Palkkojen ja eläkkeiden lisäksi muissa maksupäiväsidonnaisissa maksuissa (maksut oltava saajalla samana päivänä pankista riippumatta) voidaan käyttää SALA -koodia. Maksajan pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti SALA-koodilla varustetut SEPA-tilisiirrot veloitetaan maksajan tililtä eräpäivänä. Maksut hyvitetään saajille seuraavana pankkipäivänä myös silloin, kun saajan tili on samassa pankissa tai pankkiryhmässä kuin maksajan tili. Maksajalle ei toimiteta erittelyä SALA-koodillisista maksuista palkkasalaisuuden vuoksi. Jos PaymentInformation osan CategoryPurpose kentässä ei ole koodia SALA, aineisto käsitellään kuten normaali tilisiirtoaineisto. CreditTransfer osan Purpose kentässä voi antaa toistuvaissuorituksen aiheen seuraavilla koodeilla: SALA = palkka PENS = eläke STDY = opintoetuus BECH = lapsilisä BENE = etuus SSBE = korvaus AGRT = maataloussuoritus TAXS = veronpalautus Maksunsaajan tiliotteelle välitetään yo. koodin selväkielinen selite. Muita mahdollisia ISO-koodeja ei käsitellä.

29 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 29 (43) 2.7 Esimerkit Esimerkkejä eri sanomatyypeistä on julkaistu Finanssialan Keskusliiton kuvauksessa osoitteessa Alla olevien esimerkkien pohjalta muodostetut viestitiedot käsitellään pankissa ja välitetään saajan pankkiin Vapaa viesti <RmtInf> <Ustrd>this is free remittance information</ustrd> </RmtInf> Viite <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd>SCOR</Cd> <CdtrRefTp> <CdtrRef> </CdtrRef> </CdtrRefInf> </Strd> </RmtInf> Veroviesti (poistuu käytöstä syksyn 2011 aikana) <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd>SCOR</Cd> <CdtrRefTp> <CdtrRef> </CdtrRef> </CdtrRefInf> <AddtlRmtInf>21= /30= </AddtlRmtInd> </Strd> </RmtInf> <RmtInf> Erittelyviestit

30 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 30 (43) <Ustrd>this is free summary of following strd s </Ustrd> <! viitteeelinen erittely --> <Strd> <RfrdDocInf> <RfrdDocTp> <Cd>CINV</Cd> </RfrdDocTp> </RfrdDocInf> <RfrdDocAmt> <RmtdAmt Ccy="EUR">300.00</RmtdAmt> </RfrdDocAmt> <CdtrRefInf> <CdtrRefTp> <Cd>SCOR</Cd> </CdtrRefTp> <CdtrRef>55</CdtrRef> </CdtrRefInf> </Strd> <! viestillinen erittely, hyvityslasku --> <Strd> <RfrdDocInf> <RfrdDocTp> <Cd>CREN</Cd> </RfrdDocTp> </RfrdDocInf> <RfrdDocAmt> <CdtNoteAmt Ccy="EUR"> </CdtNoteAmt> </RfrdDocAmt> <AddtlRmtInf>Hyvitysviesti</AddtlRmtInf> </Strd> </RmtInf> Ulkomaan maksut Normaali ulkomaanmaksu (CdtTrfTxInf osuus) <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId>First info in remittance!</endtoendid> </PmtId>

31 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 31 (43) <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">123.45</InstdAmt> </Amt> <ChrgBr>SHAR<ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <! - - jos saajapankin BIC ei ole tiedosssa, käytetaan ClrSysMmbId - - > <CmbndId> <ClrSysMmbId> <Id>USABA </Id> </ClrSysMmbId> <! - - huom tassa kaytettava ISOn kooditusta. USABA vastaa LUMissa //FW > <Nm>Yankee-Bank</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Streetname 123, Texas</AdrLine> <Ctry>US</Ctry> </PstlAdr> </CmbndId> </FinInstnId> </CdtrAgt> <! - - vaihtoehtoinen tapa jos saajapankin ClrSysMmbId: ei ole tiedossa <CdtrAgt> <FinInstnId> <NmAndAdr> <Nm>Yankee-Bank</Nm <AdrLine>Streetname 123, Texas</AdrLine> </NmAndAdr> </FinInstnId> </CdtrAgt> - - > <Cdtr> <Nm>Name of beneficiaryr</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Street Address of beneficiary</adrline> <Ctry>US</Ctry>

32 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 32 (43) </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <BBAN> </BBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>105 characters of information! Without e2eid 140 chars is possible!</ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> Ulkomaan pikamaksu (CdtTrfTxInf osuus) <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId> First info in remittance!</endtoendid> </PmtId> <PmtTpInf> <SvcLvl> <Prtry>URGP</Prtry> </SvcLvl> </PmtTpInf> <Amt> <InstdAmt Ccy="USD">123.45</InstdAmt> </Amt> <XchgRateInf> <CtrctId>123456</CtrctId> </XchgRateInf> <ChrgBr>CRED<ChrgBr> <CdtrAgt> <FinInstnId> <CmbndId> <ClrSysMmbId> <Id>USABA </Id> </ClrSysMmbId> <Nm>Yankee-Bank</Nm> <PstlAdr> <CtrySubDvsn>TEXAS</CtrySubDvsn> <Ctry>US</Ctry> </PstlAdr> </CmbndId> </FinInstnId>

33 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 33 (43) </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Name of beneficiary</nm> <PstlAdr> <AdrLine> Street Address of beneficiary</adrline> <Ctry>US</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <BBAN> </BBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>105 characters of information!</ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> Ulkomaan swift-sekki ja sekki (PmtInf ja CdtTrfTxInf osuus <PmtInf> <PmtInfId> </PmtInfId> <PmtMtd>CHK</PmtMtd> <ReqdExctnDt> </ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>Oy Customer Ab</Nm> <PstlAdr> <AdrLine>Osoitetie 123</AdrLine> <AdrLine>FI Helsinki</AdrLine> <Ctry>FI</Ctry> </PstlAdr> <Id> <OrgId> <BkPtyId> </BkPtyId> </OrgId> </Id> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>FI </IBAN> </Id> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId>

34 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 34 (43) </DbtrAgt> <BIC>BANKFIHH</BIC> </FinInstnId> SWIFT-shekki (välitetään ulkomaille SWIFT-sanomalla) <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId>asiakkaanomatieto</InstrId> <EndToEndId>e2eid for both debtorandcreditor</endtoendid> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="GBP">123.45</InstdAmt> </Amt> <ChqInstr> <ChqTp>BCHQ</ChqTp> <DlvryMtd> <Prtry>SWIFT</Prtry> </DlvryMtd> </ChqInstr> <Cdtr> <Nm>Name of beneficiary</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Street Address of beneficiary</adrline> <Ctry>US</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <RmtInf> <Ustrd>remittance information</ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf>- Ulkomaan shekki (postitetaan maksajalle) <CdtTrfTxInf> <PmtId> <EndToEndId> e2eid for both debtorandcreditor </EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="GBP">123.45</InstdAmt> </Amt> <ChqInstr> <ChqTp>BCHQ</ChqTp> <DlvryMtd> <Cd>MLDB</Cd> </DlvryMtd>

35 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 35 (43) 3 B2C Sanoman (Payment Status Report) rakenne ja sisältö </ChqInstr> <Cdtr> <Nm>Name of beneficiary</nm> <PstlAdr> <AdrLine>Street Address of beneficiary</adrline> <Ctry>US</Ctry> </PstlAdr> </Cdtr> <RmtInf> <Ustrd>Invoices 111, 222 and 333</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> 3 B2C Sanoman (Payment Status Report) rakenne ja sisältö ISO-standardissa on mahdollista antaa asiakkaalle palautteita lähetetyistä aineistoista sanomatasolla (sanoma=group) tai yksittäisen maksutapahtuman (=credit transfer) tasolla tai näiden yhdistelmänä. Palautteita voi myös antaa monesta vaiheesta, esim. aineisto vastaanotettu, validoitu, veloitus maksajan tililtä tehty jne. Alla on kuvattu Samlinkin käytäntö, palautesanoman rakenne ja esimerkit Payment Status Reportin käytöstä. 3.1 Samlinkin periaatteet palautteiden muodostamisessa: Web Services palvelun kuittaukset ja palautteet kuvataan erikseen maksetut SEPA-tilisiirrot raportoidaan tiliotteella asiakkaan sopimuksen mukaisesti, SALA-aineistoa ei eritellä tiliotteelle XML-pikasiirrot kirjataan yksittäin maksajan tiliotteelle, pikasiirroista ei anneta erillistä palautetta Payment Status Report palaute tehdään vain epäonnistuneista SEPAtilisiirtoaineistoista (joko sanoma- tai yksittäisen maksutapahtuman tasolla). Koko aineiston hylkäys voi johtua esim. xml-validoinnissa ilmenneistä virheistä (aineisto ei ole scheman/xml-syntaksin mukainen), sopimuksen puuttumisesta, sopimusristiriidasta jne.. Yksittäisen maksutapahtuman hylkäytyminen voi aiheutua esim. saajan tilinumeron virheellisyydestä, puutteellisesta tietosisällöstä jne. Myös hylättäessä koko maksuerä esim katteen puuttumisen vuoksi, tehdään virhepalaute jokaisesta erään kuuluneesta maksusta (samalla virhekoodilla/selitteellä)

36 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 36 (43) 3 B2C Sanoman (Payment Status Report) rakenne ja sisältö jos koko aineisto (sanoma) hylätään, Status Reportilla käytetään vain GroupHeader ja OriginalGroupInformationAndStatus tasoja, yksittäisiin alkuperäisiin maksutapahtumiin ei viitata jos yksittäisiä maksutapahtumia hylätään, Status Reportilla käytetään alkuperäiseen tapahtumaan viittaamiseen alkuperäistä EndtoEndId:tä ja InstructionId:tä, kaikkia maksutapahtuman tietoja ei palauteta asiakkaalle, tämä palaute koskee ainoastaan SEPA-tilisiirtoja aineistotason hylkäämisessä käytetään GroupStatusta RJCT (rejected) ja joko StatusReasonia PRTRY (proprietary) eli vapaata tekstiä, esimerkiksi Aineiston validointivirhe tai StatusReasonia Cd (Code) arvolla NARR (narrative) ja lisäksi virheen selväkielistä syytä kentässä AdditionalStatusReasonInformation, esimerkiksi Aineistoa ei kyetty käsittelemään. yksittäisen maksutapahtuman hylkäämisessä käytetään TxStatusta RJCT (rejected) ja Statusreason Cd (code) sekä koodia selventävää tekstiä kentässä AdditionalStatusReasonInformation. Jos koodeista ei löydy selkeää vastaavuutta virheen syyhyn, käytetään koodia arvolla NARR (narrative) sekä selventävää tekstiä kentässä AdditionalStatusReasonInformation. Tämä koskee vain SEPAtilisiirtoja. epäonnistuneista ulkomaan maksuista toimitetaan asiakkaallle erillinen ilmoitus 3.2 Palautesanoman rakenne Palautesanoma koostuu kolmesta osasta: GroupHeader, OriginalGroupInformationAndStatus ja TransactionInformationAndStatus GroupHeader A-osa GroupHeader esiintyy palautesanomassa kerran ja se sisältää sanoman yhteiset tunnistetiedot. Sanoman tieto A Group Header MessageIdentification (1..1) CreationDateTime (1..1) Initiating Party (1..1) Forwarding Agent (0..1) Debtor Agent (0..1) Creditor agent (0..1): Instructing Agent (0..1) Sääntö tai soveltamisohje Pankin muodostama maksusanoman yksilöivä tunniste Maksusanoman luontiaika (päivä ja kellonaika) Ei käytössä Ei käytössä Maksajan pankki (BIC-koodi) Ei käytössä Ei käytössä

37 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 37 (43) 3 B2C Sanoman (Payment Status Report) rakenne ja sisältö Sanoman tieto Instructed Agent (0..1) Sääntö tai soveltamisohje Ei käytössä OriginalGroupInformationAndStatus OriginalGroupInformationAndStatus esiintyy palautesanomassa kerran ja se sisältää viittaukset alkuperäiseen sanomaan sekä mahdolliset sanomatason palautekoodit/tekstit. Sanoman tieto B OriginalGroupInfoAndStatus Sääntö tai soveltamisohje OriginalMessageIdentific ation (1..1) Alkuperäisen maksusanoman MessageId (MsgId) NetworkFilename (1..1) Ei käytössä OriginalMessagenameIde ntification (1..1) Alkuperäisen maksusanoman tyyppi, käytännössä vakio pain OriginalCreationDateTi me (0..1) Ei käytössä FileOriginator (0..1) Ei käytössä OriginalNumberOfTrans actions (0..1) Ei käytössä OriginalControlSum (0..1) Ei käytössä GroupStatus (0..1) Ryhmä (sanoma) tason palaute StatusReasonInformation (0..n) Palautteen lähettäjä ja syy >> StatusOriginator Palautteen lähettäjän BIC-koodi >> StatusReason Palautteen syy. (Huom! voi olla useita) {Or >>> Code Palautteen syy koodina Or} >>> Proprietary Palautteen syy tekstinä tai koodina (ei ISO) >> Lisäselvennystä palautteen syyhyn, AdditionalStatusreasonIn max 5 esiintymää formation (0..n) NumberOfTranasctionsP erstatus Ei käytössä

38 OY SAMLINK AB ISO SOVELTAMISOHJE 38 (43) 3 B2C Sanoman (Payment Status Report) rakenne ja sisältö TransactionInformationAndStatus TransactionInformationAndStatus voi esiintyä sanomalla useita kertoja ja se sisältää viittaukset alkuperäisiin (virheellisiin) yksittäisiin maksutapahtumiin. Sanoman tieto Sääntö tai soveltamisohje C TransactionInformationAndStatus StatusIdentification (0..1) Ei käytössä OriginalPaymentInforma tionidentification (0..1) Ei käytössä OriginalInstructionIdenti fication (0..1) Alkuperäisen maksutapahtuman OriginalInstructionId OriginalEndToEndIdenti fication (0..1) Alkuperäisen maksutapahtuman End-to-end-id OriginalTransactionIdent ification (0..1) Ei käytössä TransactionStatus (0..1) Vakiona RJCT eli rejected koska palaute annetaan vain epäonnistuneista maksutapahtumista StatusReasonInformation (0..n) Palautteen syy >> StatusOriginator (0..1) Palautteen lähettäjän BIC-koodi >> StatusReason (0..1) Palautteen syy (Huom! voi olla useita) {Or >>> Code (1..1) Palautteen syy koodina Or} >>> Proprietary Palautteen syy tekstinä tai koodina (ei ISO) (1..1) >> AdditionalStatusReasonI nformation (0..n) ChargesInformation AcceptancedateTime InstructingAgent InstructedAgent OriginalTransactionRefer ence Lisäselvennystä palautteen syyhyn, max 5 esiintymää Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 3.3 Esimerkit

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 1.94 13.4.2016 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Pain.001.001.02 Pain.002.001.02 2 (49) Sisällysluettelo VERSIOLUETTELO... 3 1 SEPA-TILISIIRTO, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE... 4 1.1 UNIFI JA

Lisätiedot

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 2.4 26.1.2016 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 o otsikko kirjoitetaan tähän 2 (44) Sisällysluettelo Sisällys 1 LÄHTEVÄT MAKSUT, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE...

Lisätiedot

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012 Tietuekuva Aineistosiirrot XML 20022 XML pain.001.001.02 sanomasäännöt 15.11.2012 2 1. Maksusanoman rakenne ja sisältö Dokumentti on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä C2B tietuekuvauksen kanssa pain 001.001.02

Lisätiedot

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE SEPA-TILISIIRTO ISO 20022 SOVELTAMISOHJE Versio 1.92 OY SAMLINK AB ISO 20022 SOVELTAMISOHJE 2 (44) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käsikirjan versiotiedot... 4 1 SEPA-tilisiirto, ISO 20022 soveltamisohje...

Lisätiedot

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän

Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE. o otsikko kirjoitetaan tähän Versio 2.3 16.3.2015 LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE o otsikko kirjoitetaan tähän 2 (44) Sisällysluettelo Sisällys 1 LÄHTEVÄT MAKSUT, ISO 20022 SOVELTAMISOHJE... 5 1.1 ISO 20022-SANOMAKUVAUS SAMLINK-YHTEYKSISSÄ...

Lisätiedot

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE

LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE LÄHTEVÄT MAKSUT ISO 20022 SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.2 OY SAMLINK AB ISO 20022 SOVELTAMISOHJE 2 (38) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Lähtevät maksut, ISO 20022 soveltamisohje... 5 1.1 ISO 20022-sanomakuvaus

Lisätiedot

XML MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus. Helmikuu 2013 19.2.2013

XML MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus. Helmikuu 2013 19.2.2013 XML MAKSULUETTELO Palvelukuvaus Helmikuu 2013 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (18) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3... 3 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (18) 1 Yleistä 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvauksen esimerkkiliite pain.001 versio 3

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvauksen esimerkkiliite pain.001 versio 3 Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvauksen esimerkkiliite pain.001 versio 3 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Yrityksen maksut -palvelusta... 3 3 Maksusanoman rakenne... 3 4 Esimerkki maksusanomasta... 4 4.1 Kuvaus...

Lisätiedot

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 ISO 20022 MAKSAMISOPAS Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 20.11.2012 1 ISO 20022 Maksamisopas Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 SEPA ja ISO 20022... 3 1.2 ISO 20022 käyttö Suomessa... 3 2 Maksusanoman

Lisätiedot

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ 5.7.2015 1 IBAN JA BIC maksujenvälityksessä Sisällysluettelo 1 IBAN... 2 1.1 Rakenne... 2 1.2 Validointi... 2 1.3 Käyttö... 3 1.3.1 IBAN saapuvissa maksuissa... 3 1.3.2

Lisätiedot

Palvelukuvaus XML - tiliraportointi

Palvelukuvaus XML - tiliraportointi Palvelukuvaus XML - tiliraportointi 6.10.2016 Sisällysluettelo 1 XML-tiliraportointi... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 XML-tiliraportointipalvelut... 3 1.2.1 XML-saldokysely (camt.052)... 3 1.2.2 XML-tapahtumakysely

Lisätiedot

SEPA -katsaus. Jorma Jolkkonen 18.5.2011

SEPA -katsaus. Jorma Jolkkonen 18.5.2011 SEPA -katsaus Jorma Jolkkonen 18.5.2011 Kohti yhtenäistä euromaksualuetta Miten SEPA on lähtenyt liikkeelle Yrityksen maksut palvelu Suoraveloitus Kansainvälinen RF-viite ISO-standardin mukainen raportointi

Lisätiedot

Maksu ulkomaille valuuttamaksut

Maksu ulkomaille valuuttamaksut Maksu ulkomaille valuuttamaksut Lue ohjeet läpi ennen kuin teet maksun. Maksut ulkomaille - toiminnolla voi tehdä: tilisiirtoja Nordea Suomessa olevien eri valuuttaisten tilien välillä valuuttamääräisiä

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT Maksuliikepalvelut Palvelukuvaus Marraskuu 2010 2/62 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 11 C2B-maksaminen 3 12 C2B-toistuvaissuoritukset 4 13 C2B-maksuaineiston tarkistukset pankissa

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE KONEKIELINEN TILIOTE OHJE 6.4.2011 OY SAMLINK AB OHJE 2 (10) Sisällysluettelo 6.4.2011 Sisällysluettelo 1 Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue... 3 3 Tapahtuman/Ilmoitustapahtuman perustietue...

Lisätiedot

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Mikä SEPA? Mikä SEPA? SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE 32 maata Euroopassa: EU-maat, ETA-maat (Islanti, Norja, Liechtenstein, Monaco) ja Sveitsi Yhtenäinen infrastruktuuri, säännöt ja

Lisätiedot

Lähtevät maksut. Palvelukuvaus Pain

Lähtevät maksut. Palvelukuvaus Pain Lähtevät maksut Palvelukuvaus Pain.001.001.03 1 Sisällys 1 C2B-maksaminen... 3 1.1 Lähtevät maksut palvelu... 3 1.1.1 Käsitteitä... 3 1.1.2 Maksusanomat... 4 1.1.3 Maksusanoma asiakkaalta pankkiin... 5

Lisätiedot

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI?

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? Juha Eerikäinen Head of Cash Management Process Development Finland Nordea Pankki Suomi Oyj 1 2 MITEN SEPA ETENEE - TILASTOTIETOJA MAKSAMISESTA JA VERKKOLASKUISTA

Lisätiedot

QR-KOODIN KÄYTTÖ TILISIIRTOLOMAKKEELLA

QR-KOODIN KÄYTTÖ TILISIIRTOLOMAKKEELLA QR-KOODIN KÄYTTÖ TILISIIRTOLOMAKKEELLA Heinäkuu 2015 1 QR-koodin käyttö tilisiirtolomakkeella Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 QR-koodi... 2 3 Tietojen esittäminen... 2 4 Vastuu oikeellisuudesta... 2

Lisätiedot

Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin. FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB

Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin. FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB Uudistuva tiliraportointi konekielisestä tiliotteesta XMLraportointiin FK 18.5.2010: SEPA foorumi Harri Rantanen, SEB Tausta > Suomessa on ollut käytössä kansallinen tiliotestandardi (Konekielinen tiliote)

Lisätiedot

OPn C2B-PALVELUT Pain 03-versio. Maksuliiketuotteet

OPn C2B-PALVELUT Pain 03-versio. Maksuliiketuotteet OPn C2B-PALVELUT Pain 03-versio Maksuliiketuotteet Asiakasohje Maaliskuu 2015 2/103 Versio Merkittävimmät muutokset Muutettu osio Marraskuu 2012 lisätty maksuosoitukset 13 C2B-maksuosoitukset Heinäkuu

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt.054.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt.054.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt.054.001.02 15.11.2012 Page 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 7.12.2011 1.1 Lisätty ISO iin

Lisätiedot

OpusCapita ja SEPA. Tapani Oksala

OpusCapita ja SEPA. Tapani Oksala OpusCapita ja SEPA Tapani Oksala Agenda SEPA on liikkuva maali Suomalaisten yritysten SEPA-tietous Mikä muuttuu maksatuksessa Siirtyminen SEPA-aikaan OpusCapita Juhlavuosi 2009: OpusCapita 25 vuotta Ydinosaamistamme

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT Pain 02-versio. Maksuliiketuotteet

OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT Pain 02-versio. Maksuliiketuotteet OP-POHJOLA-RYHMÄN C2B-PALVELUT Pain 02-versio Maksuliiketuotteet Asiakasohje Maaliskuu 2014 2/103 Versio Merkittävimmät muutokset Muutettu osio Marraskuu 2012 lisätty maksuosoitukset 1.3 C2B-maksuosoitukset

Lisätiedot

Muutokset ulkomaanmaksatukseen ISO XML

Muutokset ulkomaanmaksatukseen ISO XML Marraskuu 2010 1 (9) Muutokset ulkomaanmaksatukseen Versio 5.60 Marraskuu 2010 2 (9) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Muutokset ulkomaanmaksatuksen lisätiedoissa... 4 2.1. Toimittajan nimi... 4 2.2.

Lisätiedot

Lähtevät maksut. Palvelukuvaus. Pain

Lähtevät maksut. Palvelukuvaus. Pain Lähtevät maksut Palvelukuvaus Pain.001.001.02 1 Sisällys 1 C2B-maksaminen... 3 1.1 Lähtevät maksut palvelu... 3 1.1.1 Käsitteitä... 3 1.1.2 Maksusanomat... 4 1.1.3 Maksusanoma asiakkaalta pankkiin... 5

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 15.11.2012 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification kentän

Lisätiedot

XML Tiliraportointi ja eräitä palvelueroja SEPA-foorumin workshop. Basware Oyj, Matti Luoto 10.2.2012

XML Tiliraportointi ja eräitä palvelueroja SEPA-foorumin workshop. Basware Oyj, Matti Luoto 10.2.2012 XML Tiliraportointi ja eräitä palvelueroja SEPA-foorumin workshop Basware Oyj, Matti Luoto 10.2.2012 SEPA-foorumin workshop 13.2.2012 Aiheet XML-tiliraportoinnin taustat ja tavoitteet Tili- ja tapahtumaraportoinnin

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus

Lisätiedot

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa Heeros Systems Oy Tilitoimistoristeilyi i t i t 2010 Mikko Kalliovaara SEPA virtaviivaistaa SEPA ja Heeros - SEPA yleisesti (FKL) - SEPA siirtymäaikataulu (FKL) - SEPA Heeroksen sovelluksissa - Identa

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 1.1 Palvelun edut... 3 1.2 Aikataulu... 3 1.3 Virhetilanteet ja yhteydenotto... 3 2 Palvelusopimus ja käyttöönotto...

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus, Baltian liite Sisällys 1 Aineiston rakenne... 3 2 Tietuekuvaukset... 4 Maksun perustietue, tietuetunnus = T03... 4 Maksutapahtuman tiedot, tietuetunnus

Lisätiedot

XML-VIITELUETTELO. Palvelukuvaus

XML-VIITELUETTELO. Palvelukuvaus XML-VIITELUETTELO Palvelukuvaus 10.07.2016 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 XML-viiteluetteloaineiston rakenne... 3 3 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus XML-muotoisesta viiteluettelosta. XML-viiteluettelo

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa SEPA, yhtenäinen euromaksualue? Miten SEPA vaikuttaa yrittäjän liiketoimintaan? Miten yritys valmistautuu SEPAan?

Mitä tarkoittaa SEPA, yhtenäinen euromaksualue? Miten SEPA vaikuttaa yrittäjän liiketoimintaan? Miten yritys valmistautuu SEPAan? Tervetuloa! Tilaisuuden aiheet Mitä tarkoittaa SEPA, yhtenäinen euromaksualue? Miten SEPA vaikuttaa yrittäjän liiketoimintaan? Tilisiirrot, maksukortit, e-laskut Miten yritys valmistautuu SEPAan? Taloushallinnon

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4.

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4. TILISIIRTO-OPAS Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje Käyttöönottopäivä 1.4.2011 30.10.2011 1 Tilisiirto-opas 2 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula

Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula Ohjelma Eurooppalainen maksualue SEPA käynnistyy tänä vuonna! Mikä on SEPAn tavoite Mitä SEPA merkitsee yrityksellenne

Lisätiedot

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille Yleiset toimenpiteet SEPAan siirtymiseksi Käy läpi yrityksen käyttämät maksamiskanavat (verkkopankki, pankkiyhteysohjelma, jne) ja ohjelmistot, joissa

Lisätiedot

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3 Maksut Yrityksen Classic 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Saapuvat viitemaksut. Palvelukuvaus

Saapuvat viitemaksut. Palvelukuvaus Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus Kesäkuu 2014 Sisällysluettelo Viitteen käyttö laskutuksessa... 2 Viitteen muodostaminen... 2 Suomalainen viite... 2 Kansainvälinen viite... 2 Viitteen merkitseminen laskuun...

Lisätiedot

Request for Transfer Kansainvälinen maksutoimeksiantopalvelu. Palvelukuvaus

Request for Transfer Kansainvälinen maksutoimeksiantopalvelu. Palvelukuvaus Request for Transfer Kansainvälinen maksutoimeksiantopalvelu Palvelukuvaus Tammikuu 2017 Sisällysluettelo 1 Request for Transfer palvelu... 2 2 Sopimus ja testaus... 2 2.1 Sopimus... 2 2.2 Testaus... 3

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje Oy Samlink Ab 16.3.2016 Pankkiyhteys Käyttäjän ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 PANKKIYHTEYS... 4 1.1 ASIAKKAAN TUNNISTUS... 4 1.2 PALVELUAJAT... 4 1.3 ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 5 1.4 YHTEYDET...

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä

Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä Siirto mahdollistaa erilaiset käyttötavat Henkilöltä henkilölle Verkkokaupassa Kaupassa tai kahvilassa myös kahden eri pankin välillä Nordea ottanut käyttöön.3.207.

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Yrityksen maksut - palvelu. Palvelukuvauksen esimerkkiliite - pain.001 versio 3

Yrityksen maksut - palvelu. Palvelukuvauksen esimerkkiliite - pain.001 versio 3 Yrityksen maksut - palvelu Palvelukuvauksen esimerkkiliite - pain.001 versio 3 Tammikuu 2018 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 2 2 Yrityksen maksut -palvelusta... 2 3 Maksusanoman rakenne... 2 4 Esimerkki

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta SEPA-asiaa pankin näkökulmasta Sampo Pankki Manu Kauppila 30.09.2009 Sisältö 1. SEPA:n eteneminen ja maksupalvelulaki 2. SEPA:n vaikutuksista tilisiirtoihin, suoraveloitukseen ja kortteihin 3. Sampo Pankin

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

1 (12) 11.1.2010. Maksujärjestelmät

1 (12) 11.1.2010. Maksujärjestelmät ISO20022 Tapahtumaraportointi-opas v. 1.0 Ohje 1 (12) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 3 Notification-sanoman rakenne... 2 3.1 Group Header- tiedot... 2 3.2 Notification-osan tiedot... 4

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon.

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon. SAAPUVAT VIITEMAKSUT PALVELUKUVAUS Versio 2.1 / 20.08.2007 1 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelun toiminta... 1 3 Aineiston sisältö... 1 4 Tiedoston rakenne... 2 4.1 Erätietue... 2 4.2 Tapahtumatietue...

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

ISO20022 TAPAHTUMARAPORTTI- OPAS. v 1.3

ISO20022 TAPAHTUMARAPORTTI- OPAS. v 1.3 ISO20022 TAPAHTUMARAPORTTI- OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tapahtumaraportti-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleistä... 2 3 Notification-sanoman rakenne... 3 3.1 Group Header- tiedot... 3 3.2

Lisätiedot

XML VIITELUETTELO. Palvelukuvaus. Kesäkuu

XML VIITELUETTELO. Palvelukuvaus. Kesäkuu XML VIITELUETTELO Palvelukuvaus Kesäkuu 2012 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3... 3 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (8) 1 Yleistä 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Konekieliset valuuttamaksut Maakohtaiset pankkiyhteystiedot. Palvelukuvaus

Konekieliset valuuttamaksut Maakohtaiset pankkiyhteystiedot. Palvelukuvaus Maakohtaiset pankkiyhteystiedot Palvelukuvaus Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1. Pankkiyhteys... 3 1.2. (Bank Identifier Code)... 3 1.3.... 3 1.4. Clearing-koodi... 4 1.5. Laatumaksu ja korjattu maksu... 4

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Finanssialan Keskusliitto Syyskuu 2011 Kysymyksiä ja vastauksia Mistä SEPA:ssa on kyse? SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Alueeseen kuuluvat kaikki 27 EU-maata

Lisätiedot

Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen

Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen Kassanhallintapalveluun tehtävät muutokset johtuvat siitä, että Suomessa toimivat pankkiryhmät siirtyvät Yhtenäinen euromaksualueeseen eli SEPAan. SEPAn tavoitteena

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalaute 2 (19) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet

Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet A Basware Presentation Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet 03 09/2011

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02 15.11.2012 2 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification kentän pituus muuttunut,

Lisätiedot

Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta

Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta Maksuliiketilastoasetus ja suuntaviivat Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki ovat keränneet maksuliiketilastoa ennenkin, mikä nyt muuttuu? Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot

Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Tämän taulukon tiedot raportoidaan Suomen Pankille ensimmäisen kerran helmikuussa 2015 (vuoden 2014 tiedot). Taulukko on luettelo raportoitavista tiedoista,

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä

Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä Siirto helppo ja nopea mobiilimaksujärjestelmä Siirto mahdollistaa erilaiset käyttötavat Henkilöltä henkilölle Verkkokaupassa Kaupassa tai kahvilassa myös kahden eri pankin välillä Nordea ottanut käyttöön.3.207.

Lisätiedot

Adcose. SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista. Erkki Piironen Huhtikuu 2011

Adcose. SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista. Erkki Piironen Huhtikuu 2011 SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista Erkki Piironen Huhtikuu 2011 lyhyesti Tarjoamme SAP-järjestelmään liittyviä palveluita ja liikkeenjohdon konsultointia asiakkaille, joilla on käytössään

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE YRITYKSILLE

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE YRITYKSILLE YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE YRITYKSILLE Huhtikuu 2009 Finanssialan Keskusliitto Bulevardi 28 00120 Helsinki etunimi.sukunimi@fkl.fi www.fkl.fi YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA) MITÄ SE MERKITSEE YRITYKSILLE?

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 28.12.201 Sisällys 1 Yleistä... 4 2 Palautteet... 4 Kuluttajan e-lasku, e-laskujen

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Vastaanottokuittaus 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje TILISIIRTO-OPAS maksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje 26.8.2014 1 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo 1. Saajan tilinumero... 3 2. Saaja... 3 3. Maksaja...

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Sisältö SEPA end-date asetus tilastotietoa suoraveloituksen tilalle

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Yhtenäinen euromaksualue SEPA Yhtenäinen euromaksualue SEPA Miten maksaminen muuttuu ja kehittyy 1 Euro on paras asia EU:ssa Ostovoima säilyy vaikka liikutaan rajojen yli. Hintoja on helppo verrata. Ei rahanvaihto- tai siirtelykuluja.

Lisätiedot

SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin

SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin SEPAn vaikutukset yrityksen maksupalveluihin SEPA SEPA on Euroopan yhteinen maksualue, jota eurooppalaiset pankit (European Payment Council = EPC), Euroopan keskuspankki sekä Euroopan komissio ovat luomassa.

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE Palvelukuvaus

KONEKIELINEN TILIOTE Palvelukuvaus KOEKIELIE TILIOTE alvelukuvaus 0.07.206 Aktia ankki Oyj L 207 000 Helsinki uh. 00 247 5000 Faksi 00 247 6356 Y-tunnus 28702-8 www.aktia.fi Sisällys Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue...

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Rajapintakuvaus 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 13.10.2008

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 13.10.2008 ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 13.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 2 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE (versio 1.0) 1 Yleistä... 3 2 SenderInfo- sanoman tietoelementtien käyttö... 4 2.1 MessageActionCode...

Lisätiedot

MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ

MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ Ari Keskitalo Senior Product Development Manager Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Request for Transfer -liite

Yrityksen maksut -palvelu. Request for Transfer -liite Yrityksen maksut -palvelu Request for Transfer -liite Sisältö 1 Taustaa... 2 2 Maksut Request for Transfer -toimeksiannoilla... 2 3 Käytettävät sanomat... 2 3.1 Maksutoimeksianto asiakkaalta Nordeaan...

Lisätiedot

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut.

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut. Ohje 1 (5) RAPORTIN TÄYTTÖOHJEITA Technical reporting firm identification Yhtiö, joka raportin toimittaa. Joko arvopaperinvälittäjä itse tai tämän puolesta toimiva muu taho. Raportin toimittavan yhtiön

Lisätiedot

SEPA muuttaa maksuliikkeen

SEPA muuttaa maksuliikkeen Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio 17.11.2010 Kemi 19.11.2010 Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki

Lisätiedot

PANKKIVIIVAKOODI-OPAS. Versio 5.3

PANKKIVIIVAKOODI-OPAS. Versio 5.3 PANKKIVIIVAKOODI-OPAS Versio 5.3 8.11.2012 1 Pankkiviivakoodi-opas Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Pankkiviivakoodi... 2 3 2 Tietojen esittäminen... 2 4 Vastuu oikeellisuudesta... 2 5 Edellytykset pankkiviivakoodin

Lisätiedot