Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02"

Transkriptio

1 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt

2 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos Käännetty selitykset suomeksi Identification kentän pituus muuttunut, tarkennus kenttään AmtDtls, korjaus kenttään 2.313AddtlTxInf Nimi muutettu Danske Bank Tämä on kuvaus BankToCustomerTiliraportistaV02 Camt052 ISO kuvauksen mukaisesti joka on julkaistu sivustolla Sarke otsikot ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoma ISO Type Danske Bank M / C / N kuvaus Esimerkki Sisältö ISO index käytetään Maksustandardin virallisissa kuvauksissa. TAG nimi TAG nimeä vastaava ISO nimi, suluissa oleva. [0..1] kertoo onko tieto pakollinen vai ei - voi olla myös nolla. Jos merkintä on [1..1] tarkoitaa pakollista kenttää ja [0..n] vallinnaista kenttää. TAG tyypin sisältö Kuinka Danske Bank käyttää kentia : M =Pakkollinen, C = Valinnainen, N = ei käytössä Kentän kuvaus Esimerkki sisällöstä Taulukon lyhenteitä (1..1) Tarkoittaa pakollinen ja esiintyy ainoastaan kerran (1..n) Pakollinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa (0..1) Vapaaehtoinen ja esiintyy ainoastaan kerran (0..n) Vapaaehtoinen ja voi esiintyä kuinka monta kertaa tahansa >> Tarkoittaa, että tietoelementti on edeltävän tason alainen elementti {Or..Or} Elementit ovat vaihtoehtoisia (Choice) M Pakollinen C Valinnainen N Ei käytetä

3 3 of 14 XML Header XML Header tulee noudattaa suosituksia <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Document xmlns = "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt " xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank 1.0 GrpHdr Group Header [1..1] M 1.1 +MsgId MessageIdentification [1..1] Text M Yksilöivä tunniste 21 merkkiä GXXFFD9UGT2P CreDtTm CreationDateTime [1..1] IsoDateTime M Luontiaika T11:56: MsgRcpt MessageRecipient[0..1] Text N Ei käytössä 1.4 +MsgPgntn MessagePagination [0..1] Text N Ei käytössä 1.5 +AddtlInf AdditionalInformation [0..1] Text N Ei käytössä 2.0 Rpt Report [1..n] M 2.1 +Id Identification [1..1] Text M Yksilöintitieto 21 merkkiä GXXFFD9UGT2P ElctrncSeqNb ElectronicSequenceNumber[0..1] Number 18 M Aina LglSeqNb LegalSequenceNumber[0..1] Number 18 M Aina CreDtTm CreationDateTime [1..1] IsoDateTime M Luontiaika T11:56: FrToDt FromToDate [1..1] IsoDateTime M FrDtTm FromDateTime [1..1] IsoDateTime M Ensimmäisen tapahtuman kirjausaika T08:20: ToDtTm ToDateTime [1..1] IsoDateTime M Tapahtuma aika on IsoDateTime muodossa, jossa aika on taoahtumankyselyn pyyntöaika T11:56: Acct Account [1..1] M ++Id Identification [1..1] M +++IBAN IBAN [1..1] IBAN M IBAN tilinumero FI Ccy Currency [0..1] Code M Tilin valuutta EUR ++Nm Name [0..1] Text M Tiltuotteen nimi pankin järjestelmässä Maksuliiketili ++Ownr Owner [0..1] M +++Nm Name [0..1] Text M Tilin omistajan nimi Yritys Oyj +++PstlAdr PostalAddress [0..1] Text M Tilinomistajan osoite ++++StrtNm StreetName [0..1] Text C Katuosoite Kuusitie ++++BldgNb BuildingNumber[0..1] Text C Talo numeo 6 A ++++PstCd PostCode [0..1] Text M Postinumero TwnNm TownName [0..1] Text M Kaupunki Helsinki ++++Ctry Country [0..1] Code M Maakoodi FI 1

4 4 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank +++Id Identification [0..1] M ++++OrdIg OrganisationIdentification [0..1] C KÄytössä jos kyseessä yritysasiakas +++++Othr Other [0..n] C Id Identification [1..1] Text C Yrityasiakkaan tunnistetieto SchmeNm SchemeName [0..1] C Cd Code[1..1] Code C CUST jos LY numero BANK jos asiakkaan tunnistieto on pankin antama tunniste (tekninen tunnistetieto) CUST ++++PrvtId PrivateIdentification [1..1] N Ei käytössä ++Svcr Servicer [0..1] M +++FinInstnld FinancialInstitutionIdentification [1..1] M ++++BIC BIC [0..1] Code M DABAFIHH DABAFIHH DABAFIHX jos kyseessä Danske Bank Helsinki Branch Bal Balance [1..n] M Tp Type [1..1] M CdOrPrtry CodeOrProprietary [1..1] M Cd Code [1..1] Code M Seuraavat arvot käytössä: ITAV ITAV Kyselyn ajankohdan käyttövara. Sisältää kirjatut tapahtumat, varaukset ja luottolimiitin. ITBD Tilin Saldo kyselyn ajankohtana Prtry Proprietary [1..1] Text N Ei käytössä SubTp SubType [0..1] N Ei käytössä Cd Code [1..1] Code N Ei käytössä Prtry Proprietary [1..1] Text N Ei käytössä CdtLine CreditLine[0..1] C Käytössä jos on luottolimiitti ja saldo koodi ITAV Incl Included[1..1] Indicator C Jos on, luottolimiitti sisältyy saldoon true Amt Amount [0..1] Amount C Limiitin määrä EUR Amt Amount [1..1] Amount M Saldo EUR CdtDbtInd CreditDebitIndicator [1..1] Code M Seuraavat arvot : CRDT DBIT = Veloitus CRDT = Hyvitys Dt Date [1..1] Date M Kirjauspäivä TxsSummry TransactionsSummary [0..1] M TtlNtries TotalEntries [0..1] M Tila BOOK sisältyy NbOfNtries NumberOfEntries [0..1] Text M Tapahtumien laskettu lukumäärä 20

5 5 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank Sum Sum [0..1] Quantity N Ei käytössä TtlNetNtryAmt TotalNetEntryAmount [0..1] Quantity M Veloitus- ja hyvitystapahtumien netotettu rahamäärä. CRDT CdtDbtInd CreditDebitIndicator [0..1] Code M Seuraavat arvot: CRDT DBIT = Veloitus CRDT = Hyvitys TtlCdtNtries TotalCreditEntries [0..1] M NbOfNtries NumberOfEntries [0..1] Text M Laskettu hyvitystapahtumien lukumäärä Sum Sum [0..1] Quantity M Laskettu hyvitytapahtumien rahamäärä TtlDbtNtries TotalDebitEntries [0..1] M NbOfNtries NumberOfEntries[0..1] Text M Laskettu veloitustapahtumien lukumäärä Sum Sum [0..1] Quantity M Laskettu veloitustapahtumien rahamäärä Ntry Entry [0..n] M NtryRef EntryReference [0..1] Text M Tapahtuman viite tiliotteella alkaa numerosta Amt Amount[1..1] Amount M Tapahtuman rahamäärä EUR CdtDbtInd CreditDebitIndicator[1..1] Code M Seuraavat arvot: DBIT DBIT = Veloitus CRDT = Hyvitys RvslInd ReversalIndicator [0..1] Indicator C Jos palautus niin arvo on true, muuten tietoa ei true ole Sts Status [1..1] Code M BOOK = kirjatut tapahtumat BOOK BookgDt BookingDate [0..1] DateTime M Kirjauspäivä ValDt ValueDate [0..1] DateTime M Arvopäivä AcctSvcrRef AccountServicerReference [0..1] Text M Pankin antama arkistointikoodi saapuvissa E viitteellisissä tapahtumissa BkTxCd BankTransactionCode [1..1] M Domn Domain [0..1] M Cd Code [1..1] Code M PMNT = Maksu PMNT LDAS = Lainat, korot CAMT = Cash management Fmly Family [1..1] M Cd Code [1..1] Code M ICDT = Hyvitystapahtumat RCDT = Vastaanotetut hyvitystapahtumat MCRD = Kauppiaan korttitapahtumat IDDT = Suoraveloitukset RDDT = Saapuneet suoraveloitukset ICHQ =Sekit CCRD = Asiakkaan korttitapahtumat ICDT

6 6 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Type Danske Bank Kuvaus Esimerkki M / C / N 1 MDOP= Erilaiset veloitustapahtumat ACCB = Zero Balancing, Topping, Sweeping SubFmlyCd SubFamilyCode [1..1] Code M SALA = toistuvaissuoritukset PMDD = Suoraveloitus BBDD = SEPA B2B Suoraveloitus ESDD = SEPA Core Suoraveloitus CHRG = palvelumaksut INTR = korko OTHR = muu ZABA = Zero Balancing SWEP = sweeping TOPG = topping NTAV = ei saatavilla Prtry Proprietary [1..1] M Cd Code [1..1] Code M Samat kuin TITO koodit ja teksti maksutyypeillä Syntax [999 XXXXXXXX ] Tekstiosa aina isoilla kirjaimilla Issr Issuer [0..1] Code M Aina FFFS FFFS MsgNmId MessageNameIdentification[0..1] Text C Ei asiakkaan käytössä NtryDtls EntryDetails[0..n] C Btch Batch [0..1] C Koontiveloitus maksuaineistolla Pankin muodostava koontihyvitys- tai veloitus MsgId MessageIdentification [0..1] Text C Pain.001: Maksuaineistolla oleva viestitunniste. (1.1 MsgId) NTAV 700 SIIRTO MSGIDFiFi02 Ei esiinny PATU -aineistoilla PmtInfId PaymentInformationIdentification [0..1] Text C Pain.001: 2.1 PmtlnfId Identifikaatio 1 PATU aineistolla: LM02/03 erätietueella oleva erän tunniste (field 11), PELL maksajan summatietueella oleva tieto (field 10), NbOfTxs NumberOfTransactions [0..1] Text C Kirjattujen tapahtumien lukumäärä TtlAmt TotalAmount [0..1] Amount C KÄytetään vain koontiveloituksilla CdtDbtInd CreditDebitIndicator [0..1] Code C Seuraavat arvot: DBIT = Veloitus CRDT = Hyvitys Käytössä jos TtlAmt on käytetty TxDtls TransactionDetails [0..n] M

7 7 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank Refs References [0..1] C MagId MessageIdentification [0..1] Text N Ei käytössä AcctSvcrRef AccountServicerReference [0..1] Text N Erittelypahtuman arkistointinumero E PmtInfId PaymentInformationIdentification [0..1] Text N Ei käytössä InstrId InstructionIdentification [0..1] Text C Maksajan antama sisäinen tieto maksulla Sisäinen tieto T18/19 kenttä laskujen maksuaineistolla LM02/ EndToEndId EndToEndIdentification [0..1] Text C EndToEndId maksulla. Jos ei ole niin tietoa ei esiinny TxId TransactionIdentification [0..1] Text C TxId maksulla. Jos ei ole niin tieto ei esiinny MndtId MandateIdentification [0..1] Text C MndtId maksulla. Jos ei ole niin tieto ei esiinny. Käytetään vain SEPA suoraveloituksella ChqNb ChequeNumber [0..1] Text N ClrSysRef ClearingSystemReference[0..1] Text N Prtry Proprietary [0..1] C Tp Type [1..1] Text C ORIG jos alkuperäinen arkistonumero on annettu kentässä Ref. CARD jos korttinumero on annettu kentässä Ref Ref Reference [1..1] Text C Korttinumero. Vain 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numero näytetään korttinumerosta. Muiden numeroiden tilalla näytetään X Korjaustapahtuman alkuperäinen arkistonumero AmtDtls AmountDetails [0..1] M +++++InstdAmt InstructedAmount [0..1] C Maksajan ja maksunsaajan rahamäärä Amt Amount Amount C USD TxAmt TransactionAmount [0..1] Amount C Tapahtuman rahamäärä Amt Amount Amount C EUR CcyXchg CurrencyExhange [0..1] C SrcCcy SourceCurrency [0..1] Code C Maksun valuutta USD TrgtCcy TargetCurrency [0..1] Code C Tilinvaluutta EUR UnitCcy UnitCurrency [0..1] Code C Valuutan yksikkö EUR XchgRate ExchangeRate [0..1] Rate C Valuuttakurssi

8 8 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank Kuvaus Esimerkki Type M / C / N CntrValAmt CounterValueAmount [0..1] Amount C Ei käytössä PrtryAmount ProprietaryAmount [0..n] Amount C Jos maksun alkuperäinenvaluutta ja tilin valuutta on muu kuin euro, euron vasta- arvot annetaan tässä Tp Type Text C AOS AOS Amt Amount Amount C CcyXchg ExchangeRate [0..1] C SrcCcy SourceCurrency [0..1] Code C Maksun valuutta USD TrgtCcy TargetCurrency [0..1] Code C Euro EUR UnitCcy UnitCurrency [0..1] Code C Valuutan yksikkö EUR XchgRate ExchangeRate [0..1] Rate C Valuuttakurssi BkTxCd BankTransactionsCode [0..1] N Ei käytössä Domn Domain [0..1] N Ei käytössä Cd Code [1..1] Code N Ei käytössä Fmly Family [1..1] N Ei käytössä Cd Code[1..1] Code N Ei käytössä SubFmlyCd SubfamilyCode [1..1] Code N Ei käytössä Prtry Proprietary [0..1] N Ei käytössä Cd Code [1..1] Text N Ei käytössä Issr Issuer [0..1] Text N Ei käytössä RltdPties RelatedParties [0..1] C InitgPty InitiatingParty [0..1] N Ei käytössä Dbtr Debtor [0..1] C Hyvitystapahtumilla Nm Name [0..1] Text C Maksajan nimi Maksaja Matti PstlAdr PostalAddress[0..1] C Maksajan osoite AdrTp AddressType [0..1] Code C Dept Department [0..1] Text C SubDept SubDepartment [0..1] Text C StrtNm StreetName[0..1] Text C BldgNb BuildingNumber[0..1] Text C PstCd PostCode[0..1] Text C TwnNm TownName[0..1] Text C CtrySubDvs CountrySubDivision[0..1] Text C n Ctry Country[0..1] Code C AdrLine AddressLine[0..7] Text C

9 9 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank Kuvaus Esimerkki Type M / C / N Id Identification[0..1] C Maksajan yksilöintitieto OrgId OrganisationIdentification[1..1] C Yritysasiakkan tunniste, jos annettu. Näytetään vain maksajan tiliotteella BICOrBEI BICOrBEI[0..1] Identifier C Eg. DABAFIHH DABAFIHH Othr Other[0..n] C Id Identification[1..1] Text C Eg. LY-numero Scheme SchemeName[0..1] C Nm Cd Code[1..1] Code C Koodit: CUST BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. CUST = LY numero Prtry Proprietary[[1..1] Text C Issr Issuer[0..1] Text C DbtrAcct DebtorAccount [0..1] C Sweeping tapahtumilla Id Identification [0..1] Text C Iban IBAN Account number [0..1] Identifier C Sweeping tapahtumilla maksajan tilinnumero UltmtDbtr UltimateDebtor [0..1] C Nm Name [0..1] Text C Alkuperäinen maksajan nimi näytetään aina. Voidaan antaa eri kanavailla. PATU laskujen maksuaineiston LM02/03 kenttä 10 näytetään tässä tiedossa PstlAdr PostalAddress[0..1] C AdrTp AddressType [0..1] Code C Dept Department [0..1] Text C SubDept SubDepartment [0..1] Text C StrtNm StreetName[0..1] Text C BldgNb BuildingNumber[0..1] Text C PstCd PostCode[0..1] Text C TwnNm TownName[0..1] Text C Alkuperäisen maksajan osoite, jos tieto on Alkuperäinen maksaja Oy annettu CtrySubDvs CountrySubDivision[0..1] Text C n Ctry Country[0..1] Code C AdrLine AddressLine[0..7] Text C Id Identification[0..1] C Alkuperäisen maksajan tunnistetieto OrgId OrganisationIdentification[1..1] C Yritys asiakkaan tunniste. Näytetään vain maksajan tiliotteella BICOrBEI BICOrBEI[0..1] Identifier C Eg. DABAFIHH Othr Other[0..n] C Id Identification[1..1] Text C Eg. LY-numero

10 10 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank Scheme SchemeName[0..1] C Nm Cd Code[1..1] Code C Koodit: BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs. CUST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text C Issr Issuer[0..1] Text C Cdtr Creditor [0..1] C Nm Name [0..1] Text C Maksunsaajan nimi Saaja Oy PstlAdr PostalAddress[0..1] AdrTp AddressType [0..1] Code C Dept Department [0..1] Text C SubDept SubDepartment [0..1] Text C StrtNm StreetName[0..1] Text C BldgNb BuildingNumber[0..1] Text C PstCd PostCode[0..1] Text C TwnNm TownName[0..1] Text C Maksunsaajan osoite CtrySubDvs CountrySubDivision[0..1] Text C n Ctry Country[0..1] Code C AdrLine AddressLine[0..7] Text C Id Identification[0..1] C Maksunsaajan tunniste OrgId OrganisationIdentification[1..1] C Yritysasiakkaan tunniste, jos annettu BICOrBEI BICOrBEI[0..1] Identifier C Eg. DABAFIHH DABAFIHH Othr Other[0..n] C Id Identification[1..1] Text C Eg. LY-numero Scheme SchemeName[0..1] C Nm Cd Code[1..1] Code C Koodit: CUST BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs sanomalla CUST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text C Issr Issuer[0..1] Text C PrvtId PrivateIdentification[1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Text Id Identification [1..1] Text C Henkilötunniste HETU A SchmeN SchemeName [0..1] m Cd Code Code C SOSE Prtry Proprietary Text C

11 11 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank CdtrAcct CreditorAccount [0..1] C Id Identification [0..1] Text C Iban IBAN Account number C Maksunsaajan tilinumero UltmtCdtr UltimateCreditor [0..1] C Nm Name [0..1] Text C Jos annettu alkuperäisella maksulla niin näytetään aina. Voidaan antaa eri maksukanvailla PstlAdr PostalAddress[0..1] AdrTp AddressType [0..1] Code C Dept Department [0..1] Text C SubDept SubDepartment [0..1] Text C StrtNm StreetName[0..1] Text C BldgNb BuildingNumber[0..1] Text C PstCd PostCode[0..1] Text C TwnNm TownName[0..1] Text C Maksunsaajan osoite CtrySubDvs CountrySubDivision[0..1] Text C n Ctry Country[0..1] Code C AdrLine AddressLine[0..7] C Id Identification[0..1] C OrgId OrganisationIdentification[1..1] C Yritysasiakkan tunniste, jos annettu BICOrBEI BICOrBEI[0..1] Identifier C Eg. DABAFIHH Othr Other[0..n] C Id Identification[1..1] Text C Eg. LY-numero Scheme SchemeName[0..1] C Nm Cd Code[1..1] Code C Koodit: CUST BANK = Pankin tunniste joka on pain tai pacs sanomilla CUST = LY numero Prtry Proprietary[1..1] Text C Issr Issuer[0..1] Text C PrvtId PrivateIdentification[1..1] Text Henkilöasiakkaan tunniste Othr Other[0..n] Text Id Identification [1..1] Text C Henkilöasiakkaan tunniste HETU A SchmeN SchemeName [0..1] m Cd Code Code C SOSE Prtry Proprietary Text TradgPty TradingParty [0..1] N Ei käytössä

12 12 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank Prtry Proprietary [0..n] N Ei käytössä Tp Type [1..1] N Ei käytössä Pty Party [1..1] N Ei käytössä RltdAgts RelatedAgents [0..1] C DbtrAgt DebtorAgent [0..1] N CdtrAgt CreditorAgent [0..1] C Maksunsaajan BIC kirjatulta tapahtumalta. Näytetään vain maksajan tiliotteella FinInstnId FinancialInstitutionIdentification[1..1] BIC BIC Identifier C DABAFIHH DABAFIHH Purp Purpose [0..1] C Cd Code [1..1] Code C Toistuvaissuoritus Eg. PENS PENS Prtry Proprietary [1..1] Text C RmtInf RemittanceInformation [0..1] C Ustrd Unstructured [0..n] Text C Vapaata tekstiä Vapaata viestiä Strd Structured [0..n] C Täytetään pain, pacs, pmj tai PATU aineistolla olevalla tiedolla RfrdDocInf ReferredDocumentInformation [0..n] C Tp Type [0..1] C CdOrPrtry CodeOrProprietary [1..1] C Cd Code [1..1] Code C CINV = Lasku CREN CREN = Hyvitystapahtuma Prtry Proprietary [1..1] Text C Issr Issuer [0..1] Text C Nb Number [0..1] Text C RltdDt RelatedDate [0..1] DateTime C RfrfDocAmt ReferredDocumentAmount [0..1] C DuePyblAmt DuePayableAmount [0..1] Amount C DscntApldA DiscountAppliedAmount [0..1] Amount C mt CdtNoteAmt CreditNoteAmount [0..1] Amount C Hyvitystapahtuman rahamäärä EUR TaxAmt TaxAmount [0..1] Amount C AdjstmntA AdjustmentAmountAndReason[0..n] C mtandrsn Amt Amount [0..1] Amount C CdtDbtInd CreditDebitIndicator [0..1] Code C Rsn Reason [0..1] Text C AddtlInf AdditionalInformation [0..1] Text C RmtdAmt RemittedAmount [0..1] Amount C Laskun rahamäärä EUR CdtrRefInf CreditorReferenceInformation [0..1] C Tp Type [1..1] C

13 13 of 14 ISO ISO Tag-nimi ISO Sanoman ISO Danske Bank CdOrPrtry CodeOrProprietary [1..1] C Cd Code [1..1] Code C SCOR SCOR Prtry Proprietary [1..1] Text C Issr Issuer [0..1] Text C ISO jos RF viite, muuten ei esiinny. ISO Ref Reference [0..1] Text C RF tai kansallinen viite RF Invcr Invoicer [0..1] + N Invcee Invoicee [0..1] + N AddtlRmtInf AdditionalRemittanceInformation [0..3] Text C Filled with info from incomming posting RltdDts RelatedDates [0..1] C AccptncDtTm AcceptanceDateTime [0..1] DateTime C Maksupäivä T01:01: RtrInf ReturnInformation [0..1] N OrgnlBkTxCd OriginalBankTransactionCode [0..1] N Domn Domain [0..1] N Cd Code [1..1] N Fmly Family [1..1] N Cd Code [1..1] N SubFmlyC SubFamilyCode [1..1] N d Prtry Proprietary [0..1] N Cd Code [1..1] N Issr Issuer [0..1] N Orgtr Originator [0..1] N Rsn Reason [0..1] N Cd Code [1..1] Code N Epäonnistumisen syykoodi AC Prtry Proprietary [1..1] Text N AddtlInf AdditionalInformation [0..n] Text N Epäonnistumisen syykoodi ja teksti 1+TILIÄ EI LÖYDY CorpActn CorporateAction [0..1] N Ei käytössä Cd Code [0..1] N Ei käytössä Nb Number [0..1] N Ei käytössä Prtry Proprietary [0..1] N Ei käytössä SfkpgAcct SafekeepingAccount [0..1] N Ei käytössä AddtlTxInf AdditionalTransactionInformation C Tapahtuman lisätietoja [0..1] AddtlNtryInf AdditionalEntryInformation [0..1] N Ei käytössä AddtlRptInf AdditionalReportInfromation [0..1] N Ei käytössä

14 14 of 14 Liite A: Tietotyypit. ISO Tyyppi Kuvaus Text Text in Unicode Format INTE Integer number FLOA Floating point number DateTime ISO date/time format. Code ISO Code. Amount Amount of money with currency specified as an XML attribute called Ccy Identifier Format depends on the context Rate Rate expressed as a decimal, eg, 0.7 is 7/10 and 70%. Format: fractiondigits: 10, totaldigits: 11

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja maksuluettelo camt.054.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja maksuluettelo camt.054.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Viite- ja aksuluettelo cat.054.001.02 15.11.2012 Page 2 of 15 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suoeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification

Lisätiedot

XML-TILIOTE Palvelukuvaus

XML-TILIOTE Palvelukuvaus XML-TILIOTE Palvelukuvau Lokakuu 2011 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (17) Siällyluettelo Siällyluettelo 1 Yleitä... 3 2 XML-tiliote... 3 3 Tilioteaineiton rakenne... 5 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (17)

Lisätiedot

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo ISO20022 Tiliote-opas V 1.0 11.1.2010 ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 1 2.2 Tehtävät... 1 3 Konekielinen tiliotepalvelu...

Lisätiedot

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03

ISO 20022 MAKSAMISOPAS. Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 ISO 20022 MAKSAMISOPAS Sanomat: Pain.001.001.03 Pain.002.001.03 20.11.2012 1 ISO 20022 Maksamisopas Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 SEPA ja ISO 20022... 3 1.2 ISO 20022 käyttö Suomessa... 3 2 Maksusanoman

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

Päivitetty 04.05.2004

Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE 1 Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE Versio 1.1/ 19.12.2003 FINVOICE 2 Päivitykset: Finvoice-soveltamisohjetta on päivitetty julkaisun (12/2002) jälkeen saatujen kommenttien perusteella. Kaikki kuvaukseen

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

Palveluntarjoajan ohjekirja

Palveluntarjoajan ohjekirja DANSKE BANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 4 Palveluntarjoajan ohjekirja Päiväys: 18.11.2013 Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut palveluntarjoajalle... 3 1.3 Palvelun

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15 SIVU 1/15 SAMPO PANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 SIVU 2/15 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen Verkkomaksut Oy

Suomen Verkkomaksut Oy Maksujärjestelmän rajapintakuvaus Kanavamalli Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Kanavapalvelun kuvaus... 4 Rajapinnan kuvaus...5 Yleistä... 5 Lähetettävät kentät... 5 Kenttien selitteet... 7 Maksutiedon

Lisätiedot

SEPA muuttaa maksuliikkeen

SEPA muuttaa maksuliikkeen Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio 17.11.2010 Kemi 19.11.2010 Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 16.4.2012 1 Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa 2 Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat

JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 30.3.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Sanastotyön ja

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

Tekninen rajapintakuvaus

Tekninen rajapintakuvaus Tekninen rajapintakuvaus Checkout toiminta Testaus Maksurajapinta 3. Maksurajapinta 3.1 FORM-tiedot 3.2 Kenttien määritykset 3.3 Maksun MD5-turvatarkiste 3.4 aluutiedot 3.5 aluukentän turvatarkiste 3.6

Lisätiedot

Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula

Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula Mitä eurooppalainen maksualue (SEPA) tarkoittaa yritykselleni? 15.1.2008 Juha Keski-Nisula Ohjelma Eurooppalainen maksualue SEPA käynnistyy tänä vuonna! Mikä on SEPAn tavoite Mitä SEPA merkitsee yrityksellenne

Lisätiedot

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009

KIRJA-ALAN ONIX. SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1. Joulukuu 2009 KIRJA-ALAN ONIX SUOMALAINEN SOVELLUS Versio 2.1 Joulukuu 2009 Helsinki 2009 ISBN 978-952-10-5941-4 (PDF) Työryhmä: Aija Vahtola, Kansalliskirjasto Mirja Anttila, Kansalliskirjasto Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta SEPA-asiaa pankin näkökulmasta Sampo Pankki Manu Kauppila 30.09.2009 Sisältö 1. SEPA:n eteneminen ja maksupalvelulaki 2. SEPA:n vaikutuksista tilisiirtoihin, suoraveloitukseen ja kortteihin 3. Sampo Pankin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot