Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. Oikeustiede:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:"

Transkriptio

1 Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain veroinen) - verohallituksen ohjeet o esim. Yhtenäistämisohjeet - oikeuskirjallisuus o Andersson ym. Verovelkasuhde Veronsaaja (esim. Valtio) Verovelvollinen 1. Asetetaan vero - perustuu lakiin 2. Verovelka - perustuu asetettuun veroon ja lain määräämään verovastuuseen Veropolitiikan tavoitteet a) fiskaalinen tavoite - verotuksen tavoitteena on taata julkisvallan tulot

2 esim. Yritys maksaa alv:n 2 kuukauden sakaisesta liikevaihdosta. Jos liikevaihto 1 milj. -> alv Ostanut > eli maksaa = Veropako ja verokertymä 1) Kiinteistövero (ei pakene, kiinteistö ei liiku) 2) Ansiotuloverot (ei pakene helposti, työ liikkuu hitaasti) 3) Yhtiövero (tuotantopääoma liikkuu, esim. Nokian tuotanto) 4) Kulutusverot (kulutus liikkuu, esim. alkoholin ja auton verotus) 5) Pääomavero (liikkuu vapaasti, kova verokilpailu) b) Neutraliteettitavoite - verotuksella ei pitäisi olla vaikutusta taloudellisiin päätöksiin (ellei sitä nimenomaan haluta) esim. Oy:n verokanta 26 %, pääomaverokanta 28% c) Suhdannepoliittiset tavoitteet - verotuksella pyritään vaikuttamaan suhdanteisiin - esim. vienti pyritään pitämään verottomana d) Jakopoliittiset tavoitteet - verotus on tehokkain keino tulojen tasaamiseksi o valtion vero progressiivinen o kunnallisvero on lievästi progressiivinen (TVL 105a ) e) Tulopoliittiset tavoitteet - veronalennuksia palkan korotusten sijasta? - jos margiinaali vero 50 %, niin 100 palkankorotus maksaa sivukulut - jos kk-tulo on 3 000, ja verokanta laskee 1 %-yksikön, niin tulo kasvaa 30. Kulut työnantajalle 0, mutta valtiolle ja kunnalle kulut inflaation torjunta syynä ja ns. dynaamiset vaikutukset esim. muutos yritysverotuksessa 62 % -> 25 % nousi verotulot 2 miljardista 20 miljardiin -> kannatti maksaa veroja.

3 2. Tuloverolaki Tulolajit ja tulolähteet - pääomatulot on määritelty - muut tulot ovat ansiotuloja Tulolähteet: a) elinkeinotulo (EVL) b) maataloustulo (MVL) c) henkilökohtainen tulo (TVL) Ansiotulot: Palkka Palkkiot Eläkkeet Ammatin ansiotulo-osuus Yhtymän ansiotulo-osuus Maatalouden ansiotulo-osuus = Ansiotulot yhteensä - luonnolliset vähennykset = Puhdas ansiotulo Kunnallisverovähennys Valtion verovähennys - tappiot Kunnallisverotuksen tulo (vero) Valtionverotuksen tulo (vero) vähennys = maksettava ansiotulovero Pääomatulot: Vuokratulo Korkotulo (rajoituksin) Sijoitusrahastosta saatu tulo Luovutusvoitot Ammatin pääomatulo-osuus Yhtymän pääomatulo-osuus Osingon pääomatulo-osuus Maatalouden pääomatulo-osuus Maa-ainesten myyntitulo = pääomatulot yhteensä - luonnolliset vähennykset = puhdas pääomatulo - tappiot - maksetut korot (TVL 58) = verotettava pääomatulo Jos verotettava pääomatulo < 0, summa menee alijäämävähennyksenä, 28 % negatiivisesta tulosta. Jos positiivinen, peritään vero 28 %.

4 Vero kunnallisvero Veronsaajat kunta kiinteistövero valtion tulovero lähdevero n. 20 % valtio n. 1 % seurakunta pääomavero 28 % yhteisövero kirkollisvero sairausvakuutusmaksu työttömyysväh.maksu Kela Työttömyyskassojen keskuskassa eläkelaitokset TEL- ja muut eläkemaksut Käsitteistä a) Verovuosi - verotuksen aikayksikkö - vuoden tulot lasketaan yhteen esim. 1: Tulot jakautuneet siten, että ansaittu vuoden 2005 puolivälin jälkeen ja toiset vuoden 2006 puoliväliin mennessä -> yhteensä euroa vuoden aikana. Kuitenkin molemmista lasketaan ansiotulovero omina vuosinaan, eli esim euroa 2005 aikana ja 1900 euroa 2006 aikana -> yhteensä 3800 euroa. esim. 2: Tulot jakautuneet vuoden 2005 alusta koko vuodelle, yhteensä euroa -> periaatteessa tilanne sama, kuin edellisessä esimerkissä, ajankohdilla vain on puoli vuotta eroa. Nyt verot maksetaan kokonaan vuonna 2005, joten verotusaste nousee -> maksetaankin 7000 euroa. Hittolainen b) Verotusvuosi - verotus toimitetaan verotusvuotena - verotusvuosi on verovuotta seuraava vuosi

5 - verotusvuoden päättymisestä lasketaan määräajat esim. Verovuosi > verotusvuosi Valitusaika ja jälkiverotusaika vuoden 2006 veroista päättyy vuoden 2012 lopussa. c) Yhtymä - vero-oikeudellinen yritysmuoto - avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, ns. Verotusyhtymä - ei itsenäisiä verosubjekteja - tulos lasketaan yhtymässä, verot omistajille d) Yhteisö - itsenäinen verosubjekti - esim. Oy, Oyj, AsOy, osuuskunta, sijoitusrahasto, valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä - mutta rekisteröimätön Oy on yhtymä!! e) Verotuspaikka - tavallisesti kotikunta - hallinnollisesti verotus voi tapahtua muuallakin (esim. Konserniverotus) f) Veropohja - verotuksen kohde - esim. Tuloverotuksessa vuositulo - perintöverotuksessa perintöosuus - myyntivoitoissa esim. 10 v. omistuksen jälkeen max. 60 % myyntihinnasta - jos veropohja on laaja, niin veroprosentti voi olla alempi g) Verokanta - prosenttimäärä, jolla veropohjaa verotetaan -> vero = verokanta * veropohja esim. oy:n verokanta 26 % pääomavero 28 % koron lähdevero 28 % ALV 0 %, 8 %, 17 %, 22 % h) marginaalivero - viimeisestä eurosta maksettu vero o esim. tulo / vuosi vero vero% on siis 30 %. o nyt tulo nousee: / vuosi vero siis kahdesta viimeisestä vero oli 50 % (marginaalivero) - ansiotuloverotuksessa valtionvero + kunnallisvero + kirkollisvero + sv-maksu + työttömyysvak.maksu + TEL-maksu = marginaalivero (max. n. 60 %) Verovelvolliset - asuinvaltioperiaate - Suomessa asuva

6 - Henkilö asuu Suomessa, jos hänellä on täällä asunto ja koti Yleisesti verovelvolliset: - globaalista tulosta - 6 kk sääntö -> 3 v sääntö VAI Rajoitetusti verovelvolliset: - Suomesta saadusta tulosta - 6 kk sääntö - tietyt toimijat ovat verovapaita o laissa luettelo TVL 21 :ssa o lisäksi yleishyödylliset yhteisöt (TVL 22 ) 1) toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyödyksi 2) ei rajoitettu henkilöpiiri 3) ei tuota toimintaan osallistuville kohtuullista suurempaa taloudellista etua - verovelvolliset subjektien mukaan jaoteltuna: - a) luonnolliset henkilöt o kaikki henkilöt (myös lapset) o perheenjäsenet erillisiä verovelvollisia b) yhteisöt o verosubjekteja c) yhtymät o laskentayksikköjä d) kuolinpesä o kuten luonnollinen henkilö o kuolinvuodesta sekä vainajan että pesän tulot yhteen o jakamaton pesä voi olla pysyvästi verosubjeksi o mutta elinkeinotoiminnassa vain 3 vuotta e) yhteisetuus o esim. yhteismetsä o esim. jakokunta, kalastuskunta f) konkurssipesä o ei erillinen jakosubjekti, mutta jos pesä harjoittaa liiketoimintaa, on se verosta vastuullinen (realisointi ei ole liiketoimintaa) g) perhe o useissa maissa verosubjekti o Suomessa itsenäiset verovelvolliset perheenjäsenet o vähennykset voivat olla yhteisiä

7 Verotettava tulo esim. perhe 1: henkilö A tienaa , henkilö B tienaa 0 perhe 2: henkilö A tienaa , henkilö B ei tasausta -> perhe 1 maksaa enemmän veroja kuin perhe 2 (syynä progressio) - tuloverolaissa ansiotulot ja pääomatulot - esim. ennakkoperintälaki EPL 13 palkka - EPL:n mukaan palkkaa on esim. vaihtotyö, luontaisedut o Työsuhdelaina Työnantaja antaa velkaa työntekijälle Korko voi olla luontaisetua, jos alle peruskoron o työsuhteeseen perustuva osakeanti jos etu yli 10 %, niin etu on palkkaa jos etu on vain tietylle rajatulle ryhmälle, voi olla verollista vaikka alle 10 % o vaihtovelkakirjat ja optiot koko etu on verollista ei 10 % sääntöä verotus sinä vuonna, jolloin etu realisoidaan esim. työntekijä saa kpl optioita, merkintöoikeus osakkeelta à 3,40 v kurssi on 3,40 v kurssi on 6,40 v kurssi on 9,40 henkilö merkitsee osakkeet (tai myy optiot) etu (9,40 3,40) = on v verotettavaa ansiotuloa (kunnallisvero + valtionvero + SV-maksu + kirkollisvero) Verovapaat tulot - henkilökuntaedut o terveydenhuolto o normaalit henkilökunta-alennukset o merkkipäivälahjat o virkistystoiminta o yhteiskuljetus työpaikalle - päivärahat o kokopäiväraha, jos > 10 h o osapäiväraha, jos > 6 h o verohallitus antaa ohjeet - kilometrikorvaukset o verohalinnon ohjeiden mukaan - apurahat ja stipendit o valtiolta ilman rajaa (julkiset) o yksityisiltä max. taiteilijan palkka

8 - sosiaalietuudet - lakkoavustukset (verohallinnon asettamaan rajaan asti) - luonnontuotteista saatu tulo (kävyt, sienet, marjat) - perintö (perintövero, ei lahjaveroa) - lahja (lahjavero, ei tuloveroa) - eräät vakuutukset (esim. vanhemmat ottavat lapselle) Yleistä Vähennykset Luonnolliset vähennykset -> tulonhankintatarkoitus Muut vähennykset -> muu tarkoitus, esim. sosiaaliperusteet Tulosta tehtävät -> vähennys tulosta Verosta tehtävät -> vähennetään maksettavasta verosta Tulolajikohtaiset -> ansiotulosta/pääomatulosta Veronsaajakohtaiset -> valtio/kunta Luonnolliset vähennykset: - tulonhankkimistarkoitus - ns. elantokulut eivät ole vähennyskelpoisia o esim. ammattikirjallisuus o työvälineet o koulutusmenot peruskoulutus EI jatkokoulutus EI tutkintokoulutus EI täydennyskoulutus JOO - opintomatkat - työmarkkinajäsenmaksut - työhuonevähennys - työvälineet - tulonhankintaan liittyvä vahingonkorvaus - työmatkakulut (omavastuu) - ns. valtion tulonhankkimisvähennys Muut vähennykset: - eläketulovähennys o eläketulosta o valtionverotus TVL 100 o kunnallisverotus TVL eläkevakuutusvähennyt

9 o eläkemaksut vapaaehtoisesta eläkkeestä o max 8500 / vuosi - opintorahavähennys TVL 106 o opintorahasta o max 2200 o vähenee 50 % tulojen ylittäessä 2200 siis 2200-[(X-2200)/2] jos tulot > 2200-[( )/2]=800 - perusvähennys o pienituloisen vähennys o vähäisistä tuloista ei ole tarkoitus periä veroa siksi perusvähennys o 1480 asti väh. = tulot o 1480 jälkeen alenema 20 % - ansiotulovähennys o palkkatuloista, työtuloista, osingon ansiotulo-osasta, yritystulon ansiotulo-osasta o 2500 ylittävältä osalta 49 % o 7230 jälkeen 26 % o jälkeen alenema 4 % ylittävältä osalta tulo esim /100*( )~ Yritysverotus - yritykset merkitään YTJ-rekisteriin - verottajan rekisteri - yrityksen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi (paitsi osakeyhtiössä) - verotus tapahtuu omistajatasolla - yritykselle lasketaan tulos ja se verotetaan omistajilta - pääomatuloa on 20 % yrityksen nettovaroista Yritys Nettovara Tulos Omistajat 20 % Pääomatulo Pääomavero 28 % Ansiotulo Ansiovero

10 Ammatinharjoittaja ja yksityisliike eli toiminimi (T:mi) (yritys=yrittäjä) - tulos lasketaan yritystasolla, verot maksaa yrittäjä (ja puoliso, jos mukana yrityksessä) - kirjanpidollinen tulos on verotuksen pohjana esim. 1. Yrityksen tulos , nettovarat , yksi yrittäjä. Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % vähennetään 2000 tuloksesta -> jäljelle jäävä ansiotuloverotuksen kautta (esim. Kempele 32,5 %) esim. 2. Yrityksen tulos , nettovarat , yksi yrittäjä. Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % taas vähennetään tuloksesta -> jäljelle jäävät ansiotulona (esim. Kempele 25,5 %) esim. 3.a Yrityksen tulos , nettovarat , puoliso mukana (tulot tasan). Sama homma kuin esimerkeissä 1 ja 2, mutta rahat jaetaan ensin henkilöiden mukaan tasan. Siten kummallekin: Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % = > ansiotulovero (n. 15 %) 3. b Toinen vaihtoehto on, että verot jaetaan suoraan tuloksen perusteella -> kummallekin, sitten siitä summasta 20 % (= 5000 ) pääomatulona, loput ansiotulona. Henkilöyhtiöt ja verotusyhtymä - avoin yhtiö - kommandiittiyhtiö - verotusyhtymä - mikään edellä mainituista ei itsenäisiä verosubjekteja o yhtymälle lasketaan tulos, mutta verot määrätään omistajille a) Verotusyhtymä - yhteisesti ostettu metsä- tai maatila - kirjanpito tilakohtaista - verotus omistajakohtaista - myös yhteisesti omistettu kiinteistö voi olla verotusyhtymä - tulo kahteen lajiin: pääomatuloa on n. 20 % yhtymän nettovaroista, loput ansiotuloa b) Avoin yhtiö - väh. 2 yhtiömiestä - yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti o rajaton, välitön ja solidaarinen vastuu - tulo jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi - yhtiömiehet maksavat verot, yhtiö ei maksa tuloveroa - kirjanpidollinen voitto verotetaan - yhtiömiehet voivat ottaa yksityisottoja, mutta siitä ei veroteta erikseen - voitto jaetaan pääomatuloksi (20 % nettovaroista) ja ansiotuloksi (loput)

11 esim. 1. Avoin yhtiö X, tulos , kaksi yhtiömiestä, tasaosuudet tuloon ja omaisuuteen, nettovarat > sama skenaario kuin 3.a edellisellä sivulla esim. 2. Samat luvut kuin edellä, mutta nettovarat Nyt kummallekin tuleva pääomatulo-osuus on 0.5*20%* = Kuitenkin tulos on vain > verotetaan tuloksen mukaan kummaltakin, mutta kaikki menee pääomatulona. esim. 3. Tulos , nettovarat , kaksi yhtiömiestä tasaosuuksin. Nyt pääomatulon osuus on 0.5*20%* = Siten ansiotulolle jää / = kummallekin. Vero > 50 %. esim. 4. Tulos , nettovarat A:n osuus ¼ nettovaroista ja tuloksesta, B:n osuus ¾ nettovaroista ja tuloksesta. A maksaa pääomatulona ¼ * 20% * = Siten ansiotuloksi jää * ¼ = B maksaa pääomatulona ¾ * 20% * = Siten ansiotuloksi jää * ¾ = c) kommandiittiyhtiö - vähintään yksi äänetön yhtiömies - vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies - vastuunalainen päättää ja vastaa - ky on laskentasubjekti eli yhtiölle lasketaan tulos, mutta verot määrätään yhtiömiehille - yksityisottoja ei ky:ssä veroteta erikseen (sama sääntö kuin avoimessa, toiminimessä sekä ammatissa) - tulosta 20 % nettovarallisuuden perusteella on pääomatuloa - äänettömän nettovara on hänen sijoittamansa panos o esim. äänetön on sijoittanut yhtiöön -> hänen nettovara on > siitä pääomatuloa 20 % ( ) esim. 1. Ky:ssä yksi äänetön ja yksi vastuunalainen. Äänettömän panos , sovittu korko 25 % äänettömälle. Nettovarat , tulos Äänetön saa 25 % eurosta eli Kuitenkin 20 % eurosta on > pääomatulona 2 000, ansiotulona 500. Vastaavalle merkitään loput tuloksesta eli Pääomatulona menee 20 %hänen osuudestaan nettovaroista, eli 20 % * ( ) = Loput ansiotulona. esim. 2. Tulos , äänettömän panos , korko 10 %. Nettovarat Äänettömälle merkitään 10 % eurosta, eli % hänen panoksestaan olisi euroa, mutta hän ei ole saanut niin paljoa. Siispä koko merkitään pääomatuloksi, ansiotulot 0. Vastaavalle jää euroa. Hänen osuutensa nettovaroista on negatiivinen > kaikki menee ansiotulona.

12 - yhtiömiehelle voi myös maksaa palkkaa. Palkanmaksu kannattaa silloin, kun veroprosentti on alhaisempi kuin 28 % (pääomatulon veroprosentti) - palkka on aina ansiotuloa, mutta palkasta pitää maksaa o sosiaaliturvamaksut, työtapaturmavakuutus, tapaturmavakuutus - eläkemaksuja ei tarvitse maksaa yrittäjäpalkasta 4. Osakeyhtiö - Oy on itsenäinen verosubjekti - Oyj on verotuksellisesti osakeyhtiö, mutta pörssinoteeratut ovat eri asemassa - Oy:n verokanta on 26 % - osingot ovat osittain veronalaisia - tavalliset yhtiöt (Oy ja Oyj) ovat verosubjekteja ja osakkaat erillisiä verosubjekteja - osakeyhtiöistä yksityisotto ei ole sallittu (peiteltyä osinkoa) Pörssiyhtiöt - yhtiön verokanta 26 % - osingot osittain verollisia - osinko on aina pääomatuloa - yhtiövero maksetaan valtiolle - valtio tilittää kuntaosuuden ja seurakuntaosuuden - osingosta 70 % on verollista, jos osingonsaaja on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä - jos osingonsaaja on oy, niin 75 % on verollista esim. 1. Nokia Oyj. Osakkaalla osinkoa -> :sta menee 26 % pääomavero, verotonta. Jos osakas Oy, verollista, verotonta. esim. 2. Henkilö saa osinkoa kahdesta pörssiyhtiöstä; A:sta ja B:stä Osingot lasketaan yhteen, joten verollista 7 000, verotonta Osingon maksaja tekee ennakonpidätyksen osingosta. Ennakko on 19 %; A:sta 1140, B:stä 760. Niinpä jälkiverona jää maksettavaksi 60. esim. 2. jatkuu... X on osakeyhtiö, joka saa samat osingot (6000 ja 4000). Vero maksetaan eurosta, 26 % -> 1950 euron vero (yhtiön maksettava). Henkilölle vero on Kokonaisvero: yhtiö 26 %, osakas 19,6 % (70% * 28 %) kokonaisvero n. 41 % Muut osakeyhtiöt - yhtiö maksaa 26 % - jos osakas saa yhtiöstä osinkoa, jaetaan osinko pääoma- ja ansiotuloksi - pääomatuloa voi olla 9 % yhtiön nettovaroista (osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta) - osingosta 30 % on verovapaata ja 70 % verollista - osingosta voi olla kokonaan verovapaata / osakas, jos nettovarat riittävät - ansiotulot osingosta saa tehdä ansiotulovähennyksenä

13 Oy Nettotulos Tulos vero 26 % Pääomatulo-osinko kork. 9 % osakkeiden mat. arvosta Ansiotulo-osinko > 9 % osakkeiden mat. arvosta < verovapaa > verollinen 30 % verovapaata 70 % verollista 30 % verovapaata 70 % verollista (28 %) esim. 1. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat Yksi osakas, yhtiö jakaa osinkoa Käyttämällä edellistä kaaviota: verot > nettotulos Osinko , josta korkeintaan 9 % nettovaroista verotonta = Loput 1000 ansiotulona, josta 30 % verotonta = 300 ja 70 %:sta (=700 ) maksetaan ansiotulovero. esim. 2. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat 1 milj. yksi osakas, yhtiö jakaa osinkoa Osingosta (9 % nettovaroista) verotonta, jakaantuu: 3000 verotonta, 7000 ansiotuloverona. esim. 3. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat 2 milj., yhtiö jakaa osinkoa % nettovaroista = Kuitenkin max voi olla verotonta, joten lopuista eurosta verot. 30 % verotonta ( = ), 70 % (= ) maksetaan vero 28 %. nettovarojen jälkeen jää vielä ansiotulona -> 30 % verotonta (6000 ), 70 % ansiotuloverotukseen ( ). 5. Pääomatulot Luovutusvoitto eli ns. myyntivoitto - ongelma: inflaatio o verotetaanko todellista voittoa vai inflaatiota

14 o lähtökohtana nominaaliset hinnat (inflaatiota ei huomioida) esim. ostohinta , inflaatio 10 % -> arvo Jos omaisuus myydään, on voittoa saatu 1 000, josta verotetaan pääomavero 28 %. esim. Kesämökki rakennettu vuonna Kulut kuittien mukaan rakentamisesta Mökki myydään 2006 hintaan Laskelma: (myyntihinta) (ostohinta) (myyntikulut) = ( voitto ) verotus: verotuksessa sää käyttää hankintameno-olettamaa: - jos omistettu yli 10 vuotta, olettama 40 % - jos omistettu alle 10 vuotta, olettama 20 % (ei muita portaita, vain nämä kaksi) (myyntihinta) (olettama 40 %, sis. myyntikulut) = , josta vero 28 % näistä kahdesta vaihtoehdosta ( ja ) valitaan edullisempi. esim. Ostettu pörssiosakkeita vuonna Myynti vuonna Kulut 100. Laskelma: = (vero 28 %) Olettamalaskelma: (20 % olettama) = (vero 28 %) ei käytetä olettamaa esim. A ostaa pörssiosakkeita X Oyj 100 kpl á 400 = ja 100 kpl á 500 = A myy vuonna 2006 X Oyj 100 kpl á 600 = Voitto = = > vero 28 % FIFO-periaate, siksi ei vaan A myy vuonna 2007 loput osakkeet 100 kpl á 300 = Voitto = = (tappio) Tappion saa vähentää 2007, 2008, 2009, 2010 voitoista - luovutusvoiton erityistilanteita o vaihto myös vaihtovoitto on verollista esim. A luovuttaa B:lle arvoisen kiinteistön ja saa B:ltä :n arvoisen kiinteistön -> B saa vaihtovoittoa -> vero 28 %. o pakkoluovutus A on velallinen B on velkoja (hakee pakkohuutokauppaa)

15 A:n omaisuutta myydään hankintahinta oli (rahat B:lle) = (vero 28 % A:lle, A saa vain verot!) o jaoton yhteisomistus A ja B omistavat yhdessä 1000 osaketta. Omistus jaetaan siten, että molemmat omistavat erikseen 500 osaketta kumpikin -> ei realisoida mahdollista myyntivoittoa o ositus puoliso A omistaa , puoliso B > ositus = molemmille Ositus ei ole veronalainen. o yhtiön perustaminen tai sijoitus yhtiöön ns. apportti on luovutus yhtiölle jos käypä arvo on suurempi kuin hankintahinta -> verotus esim. A sijoittaa perustettavaan yhtiöön arvoisen kiinteistön. Kiinteistö oli ostettu :lla -> :sta maksetaan 28 % vero. o IPR oikeudet patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus, mallioikeus jne. keksijä tms. myy patentin, tavaramerkin tms. -> ansiotuloa. Jos ostaja myy edelleen -> pääomatuloa. o yhtiön purku yhtiöstä saatu omaisuus arvostetaan käypään hintaan o osakkeiden lunastus Oy lunastaa osakkeitaan pois, maksaa siitä rahaa. Verotuksellisesti lunastus = kauppa. o yrityskauppa koko yritys vai substanssi yritys myydään (esim. sen osakkeet) -> rahat yrityksen omistajille = myyntivoitto myydään liiketoiminta ja substanssi -> rahat yritykselle = sen liiketoiminta o optiot 20 % ja 40 % olettamia ei käytetä esim. optio maksaa 0,10 /kpl ostetaan 1000 kpl = 100 myynti kurssin noustua 10 euroon (myyntihinta) 100 (ostohinta) = (voitto, 28 % vero) Verovapaat luovutusvoitot

16 - oman asunnon luovutus o asuntoa on käytetty > 2 vuotta omistusaikana omana tai perheen asuntona o lasten käytössä oleva asunto voi olla omistusasunto perheen käytössä o kesämökki ei ole omistusasunto o poikkeuksena verovapaudesta voivat olla ns. kirvesmiestalot - koti-irtaimisto o enintään 5000 /vuosi - sukupolvenvaihdosluovutukset o yritysomaisuus o maatalousomaisuus o metsätilaomaisuus o osuus: väh. 10% o luovutus: lapselle, lapsenlapselle jne., sisarelle, lapsen puoliso, lapsenlapsen puoliso o ei esim. sisaren lapselle o omistusaika: luovuttaja > 10 vuotta, saaja > 5 vuotta o luovuttaja ei maksa veroa, jos ehdot täyttyvät Korkotulot - lähdeverolliset o vero 28 % (lähdevero) - muut korkotulot o pääomavero 28 % - vastaavasti vähennyskelpoisia ovat o opintolainakorot o asuntolainakorot o tulonhankkimislainan korot o takausvelan korot Vuokratulot - esinevuokra - asunnonvuokra - liikehuoneiston vuokra - maanvuokra - maatilan vuokra jne - kaikki vuokratulo on pääomatuloa esim. vuokratulo vastike 2000 korkokulut 1000 korjaus 1000 (- perusparannus 10000, perusparannus lisätään hankintahintaan ja vähennetään luovutusvoitosta jos mahdollista) = 6000, josta 28 % vero Sijoitusrahastotulo

17 osinko osakkeet osto tuotto Rahasto myyntivoitto Sijoittaja Tuotto 28% pääomavero - tuotot - myyntivoitot raha myyntivoitto osto korko joukkovelkakirja sijoitustodistukset debenduntit (tjsp, en saa selvää) jne. - rahasto itse on verovapaa Puun myynti - verotettavaa on puun myynti, lahjoitus ja oma käyttö - vero on 28 % - menot voi vähentää, esim. ostetut koneet, vakuutukset, metsänhoitomaksu, matkakulut, istutustyö jne - myynti arvonlisäverollista (jos on ilmoittautunut verovelvolliseksi) - ostaja maksaa ALV:n ja myyjä tilittää sen seuraavan vuoden helmikuussa esim. puun myynti , ALV 2 200, yht vähennyksenä ostetusta metsätilasta on ns. metsävähennys - vähennys on 50 % tilan hinnasta - kerralla saa vähentää 40 % puunmyyntitulosta

18 esim. ostettu tila > vähennys 50 % = Puuta myydään v > vähennys 40 % = > jää , josta vero 28 %. vähennystä jää = Veron kiertäminen - verosuunnittelu -> sallittu - harmaa alue -> epävarmuus, ennakkotieto? - veron kiertäminen -> kielletty, ei kuitenkaan rikos. Seuraamuksena määrätään verot ja mahdollisesti veronkorotus ja korot - verorikosalue -> rangaistuksen uhalla kielletty Oikeudellisten muotojen väärinkäyttö - siviilioikeudellisesti toimi on hyväksyttävä, mutta verottaja ei sitä hyväksy a) virheellinen otsikko i. sopimus on otsikoitu väärin ii. esim. AsOy:ssä rahoitusvastike/hoitovastike iii. esim. kiinteistökaupassa kauppahinta ei verottajan mielestä ole oikein jaettu b) henkilöyhtiön sivuuttaminen i. esim. KY, jossa kaksi vastuunalaista (lääkäri ja hänen puolisonsa) ja edellisten lapsi äänettömänä. Tulos > lääkäri , puoliso , lapsi Verottaja: esim. lääkäri , puoliso , lapsi 0. c) osakeyhtiön sivuuttaminen i. yhtiötä ei pureta, vaan tulo vain kohdistetaan osakkaalle Oy valmennus korvaus Oy urheiluseura X valmentaja työ (palvelun myynti) ii. korvaus katsotaan EPL 13 :n mukaiseksi palkaksi iii. Valmennus Oy:n tulo ohjataan suoraan verotettavaksi X:ltä

19 d) Yhtiöiden yhdistäminen i. samojen omistajien yhtiöt = yhtiöt kootaan yhdeksi verotusyksiköksi e) ulkomaisten väliyhtiöiden käyttö i. tulot siirretään siirtohinnoittelulla ulkomaille lievempään verotukseen ii. Esim. osakeyhtiö, nettovara 10 milj. jakaa osinkoa tästä verotonta ja verollista. Osakkeet lahjoitetaan kolmelle lapselle kullekin 25 % -> lahjavero. Osinko jaetaan kullekin osakkaalle, euroa /lärvi. Osinko on verotonta, jos laillisia muotoja on käytetty. f) kauppaan rinnastuvat oikeustoimet i. esim. vuokrataan maatila v. 2004, ja sama tila myydään vuokraajalle v ii. hinta oikeutti vasta v % hankintameno-olettamaan iii. verottaja: tehtiinkö kauppa jo 2004? -> vuokra+kauppa=kauppa esim. Sarjatoimet - oikeustoimi jaetaan osiksi (sarjaksi) verotuksen vuoksi - esim. kaupat peräkkäisinä päivinä henkilö omistus OY myi osakkeita myi samat osakkeet OY:llä vähentämättömiä luovutustappioita - vero luovutusvoitossa määrätty - esim. lahjaverotuksessa sarjatoimet voivat olla laillisia (äiti ja iskä molemmat antaa kullekin lapselle 3400 (max.), kolmen vuoden päästä voi lahjoittaa uudestaan) Intressin puute

20 - toiselta osapuolelta puuttuu verotuksellisia intressejä - esim. toinen on verovapaa - sopimus voidaan tehdä epätasapainoisesti - A ja B tekevät sopimuksen, B on verovapaa. B on kiinnostunut vain kokonaishinnasta (ehdot voivat olla muuten mitä vain). - esim. kiinteistökauppa: metsä ( ) / talo (1000 ) / irtain (0 ) -> metsävähennys verottaja: metsä ( ) / talo ( ) / irtain ( ) -> metsävähennys onkin vain Etuyhteys - osapuolilla on yhteinen etu - esim. sukulaiset tekevät sopimuksen - sopimusehdot voivat olla verotuksen kannalta suunniteltuja - samoin jos henkilö omistaa yhtiön, jonka kanssa tekee sopimuksen -> verottaja tarkistaa sopimusehdot 7. Peitelty osinko - oy:stä saa jakaa veroja vain lain mukaisilla tavoilla - mm. voitonjako on peiteltyä osinkoa - eswim. lahja yhtiöstä omistajille - peitelty osinko on veronalaista ansiotuloa 70 %:sti - jakaja voi olla osakeyhtiö tai osuuskunta (esim. ky tai avoin yhtiö EI) - saajana voi olla osakas tai lähipiiri (sukulainen tai muu läheinen tai bulvaaniyhtiö) - yhtiössä on verottajalle selvitysvelvollisuus, jos alle 10 osakasta tai jos yksi osakas omistaa yli 10 % - verottajalle annetaan tieto a) palkasta b) vuokrista c) koroista d) lainoista e) autoeduista f) asuntoedusta g) muista hyvityksistä h) sopimuksista osakkaiden kanssa peitelty osinko voi tapahtua: 1) ylihyvityksenä - yhtiö maksaa osakkaalle tai lähipiirille liian suuren hyvityksen i. palkka ii. palkkio iii. lahja iv. matkakorvaus v. vakuutus

21 vi. asuntoetu vii. autoetu viii. loma ix. sopimuskorvaus x. kauppahinta xi. vuokra xii. preemio esim. Oy maksaa osakkaalle palkkaa 4000 / kk, osakkaan lapselle 2000 /kk + autoetu. Verottaja selvittää, onko lapsen palkka kohtuullinen, ja liittyykö autoetu yrityksen toimintaan -> onko taloudellisia perusteita. esim. A myy omistamansa liikehuoneiston omalle yhtiölleen. Huoneiston arvo on , kauppahinta > ylihinta peiteltyä osinkoa 2) aliveloituksena - yhtiö perii liian vähän osakkaalta esim. Yhtiö omistaa auton, jonka arvo on Yhtiöpn kirjanpidossa arvo Osakas ostaa auton kirjanpitoarvolla > peiteltyä osinkoa. esim. Oy omistaa viisi autoa, joista neljä on työsuhdeautoja. Viides on yhtiön osakkaan lapsen käytössä, vaikka kirjanpidossa auto yhtiön käytössä. -> peitelty osinko esim. Oy omistaa asunnon, jossa osakkaan sisar asuu. Normaalivuokra on 500 / kk, mutta osakkaan sisar maksaa vain 300 / kk. Näin ollen 200 / kk on osakkaalle verotettavaa peiteltyä osinkoa. - mutta omasta As Oy:stä saatu alivuokra ei ole peiteltyä osinkoa esim. Kaksi samanlaista asuntoa, omistajat A ja B. A asuu asunnosta As Oy:n osakkuuden perusteella, ja maksaa vastikkeen 100 / kk. B asuu vuokralla, vuokra / kk. -> etu EI ole verotettavaa! 3) Osakkeen lunastaminen - yhtiö lunastaa osakkaalta osakkaan omistamie osakkeita (maksaa lunastushinnan) - jos lunastamiselle on taloudellinen peruste -> ei peiteltyä osinkoa - jos syy lunastamiseen veronkierto -> peiteltyä osinkoa esim. Osakas A (vanhempi) omistaa 50 osaketta, osakkaat B-F omistavat kukin 10 osaketta. Yhteensä 100 osaketta. A:lta lunastetaan 50 osaketta á , yht. 5 milj. -> sukupolvenvaihdos, mahdollisesti taloudellisesti hyväksyttävää - myyntivoittovero: (hankintaolettama 40 %) = > pääomatuloa, vero 28 %

22 - vai peitelty osinko: (30 % verotonta) = > ansiotuloa, vero > 50 % 4) Osakaslainat - osakaslainalla on erilaiset yhtiöoikeudelliset ja vero-oikeudelliset edellytykset - jos osakkaan yhtiöstä saama laina on maksamatta 31.12, laina on pääomatuloa - jos lainaa ei ilmoiteta verottajalle -> peiteltyä osinkoa - alikorko voi olla peiteltyä osinkoa - jos lainalla ei ole lyhennyssuunnitelmaa -> koko laina voi olla peiteltyä osinkoa 8. Arvioverotus - verottaja ei luota saatuihin tietoihin - tietoja ei ole saatu ollenkaan - tai esim. yrityksen kirjanpito puuttuu tai on epäluotettava -> arvioverotus esim. kassatili: alkusaldo 200, myynti 100 = 300 ostot 1300, palkat 500 = kassa > ei voi olla! -> arvioverotus - vertailuarvioverotus a) verrataan vastaavassa asemassa oleviin, esim. taksinkulujettaja, jonka auto kuluttaa 20 % enemmän kuin muilla - elinkustannusarvioverotus a) henkilön tulot eivät näy kaikki, koska hän elää kalliimmasti kuin tulot edellyttävät 9. Ennakkotieto ja ennakkoratkaisu a) Ennakkotieto - haetaan verovirastosta - verovelvollinen esittää selvityksen a) miten aikoo menetellä TAI b) millaisen sopimuksen tekee jne. -> verottaja vastaa, miten verotetaan - sitoo verottajaa, jos veroasiamies ei varaa valitusmahdollisuutta b) Ennakkoratkaisu - haetaan keskusverolautakunnasta (KVL)

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä Kansainvälisesti tunnetaan Dual Income Tax (DIT) järjestelmänä, jossa

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA Valtuutussäännös VEROHALLINNON OHJE Päivämäärä Laki Verohallinnosta (237/08) 2 2 momentti 21.4.2010 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 330/349/2010 Vastaanottaja Verohallinnon yksiköt YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO

VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Taskutilasto 2016 VEROTUS SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

VEROTUS - KOKOOMA. APV-sijoitustutkinnot materiaali. Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén

VEROTUS - KOKOOMA. APV-sijoitustutkinnot materiaali. Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén VEROTUS - KOKOOMA APV-sijoitustutkinnot materiaali Atso Andersén 2017 Tekijänoikeudet Atso Andersén Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 VEROTUKSEEN LIITTYVÄ TUTKINTOMATERIAALI... 4 2 1 Johdanto Tähän monisteeseen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Matti Myrsky Esko Linnakangas

Matti Myrsky Esko Linnakangas Matti Myrsky Esko Linnakangas TALENTUM Helsinki 2010 Kolmas, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Esko Linnakangas Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1402-2 Kariston

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Osakeyhtiömuotoinen maatalous

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Osakeyhtiömuotoinen maatalous KoneAgria 2016 Juhani Paavilainen, ProAgria Pohjois-Savo ry Hannu Laitinen, ProAgria Keski-Suomi ry Maatilojen yritysmuodot 2016 kpl Yksityinen henkilöt 44.800 Yhtymät 4.400

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU

YRITYSVEROTUS TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU YRITYSVEROTUS JA TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU Päivityspaketti 2012 Tämä päivityspaketti sisältää muutoksia kirjan 23. ja 23. 24. painoksiin (painovuodet 2009 ja 2010),. Muutokset koskevat seuraavia asioita:

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 763 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri

1. Yleinen hallinto. TVL ja siihen liittyvä verotus. ym. saamien eräiden korvausten verovapaus, 2. Maanpuolustus. 3. Opetus, tiede ja kulttuuri Eritellyt tiedot taloudellisesti merkittävistä verotuista valtion talousarvion tehtäväalueen ja veromuodon mukaan Verotuet tehtäväalueittain Arvioitu verotuki miljoonaa euroa Huomautuksia 1. Yleinen hallinto

Lisätiedot