Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. Oikeustiede:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:"

Transkriptio

1 Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain veroinen) - verohallituksen ohjeet o esim. Yhtenäistämisohjeet - oikeuskirjallisuus o Andersson ym. Verovelkasuhde Veronsaaja (esim. Valtio) Verovelvollinen 1. Asetetaan vero - perustuu lakiin 2. Verovelka - perustuu asetettuun veroon ja lain määräämään verovastuuseen Veropolitiikan tavoitteet a) fiskaalinen tavoite - verotuksen tavoitteena on taata julkisvallan tulot

2 esim. Yritys maksaa alv:n 2 kuukauden sakaisesta liikevaihdosta. Jos liikevaihto 1 milj. -> alv Ostanut > eli maksaa = Veropako ja verokertymä 1) Kiinteistövero (ei pakene, kiinteistö ei liiku) 2) Ansiotuloverot (ei pakene helposti, työ liikkuu hitaasti) 3) Yhtiövero (tuotantopääoma liikkuu, esim. Nokian tuotanto) 4) Kulutusverot (kulutus liikkuu, esim. alkoholin ja auton verotus) 5) Pääomavero (liikkuu vapaasti, kova verokilpailu) b) Neutraliteettitavoite - verotuksella ei pitäisi olla vaikutusta taloudellisiin päätöksiin (ellei sitä nimenomaan haluta) esim. Oy:n verokanta 26 %, pääomaverokanta 28% c) Suhdannepoliittiset tavoitteet - verotuksella pyritään vaikuttamaan suhdanteisiin - esim. vienti pyritään pitämään verottomana d) Jakopoliittiset tavoitteet - verotus on tehokkain keino tulojen tasaamiseksi o valtion vero progressiivinen o kunnallisvero on lievästi progressiivinen (TVL 105a ) e) Tulopoliittiset tavoitteet - veronalennuksia palkan korotusten sijasta? - jos margiinaali vero 50 %, niin 100 palkankorotus maksaa sivukulut - jos kk-tulo on 3 000, ja verokanta laskee 1 %-yksikön, niin tulo kasvaa 30. Kulut työnantajalle 0, mutta valtiolle ja kunnalle kulut inflaation torjunta syynä ja ns. dynaamiset vaikutukset esim. muutos yritysverotuksessa 62 % -> 25 % nousi verotulot 2 miljardista 20 miljardiin -> kannatti maksaa veroja.

3 2. Tuloverolaki Tulolajit ja tulolähteet - pääomatulot on määritelty - muut tulot ovat ansiotuloja Tulolähteet: a) elinkeinotulo (EVL) b) maataloustulo (MVL) c) henkilökohtainen tulo (TVL) Ansiotulot: Palkka Palkkiot Eläkkeet Ammatin ansiotulo-osuus Yhtymän ansiotulo-osuus Maatalouden ansiotulo-osuus = Ansiotulot yhteensä - luonnolliset vähennykset = Puhdas ansiotulo Kunnallisverovähennys Valtion verovähennys - tappiot Kunnallisverotuksen tulo (vero) Valtionverotuksen tulo (vero) vähennys = maksettava ansiotulovero Pääomatulot: Vuokratulo Korkotulo (rajoituksin) Sijoitusrahastosta saatu tulo Luovutusvoitot Ammatin pääomatulo-osuus Yhtymän pääomatulo-osuus Osingon pääomatulo-osuus Maatalouden pääomatulo-osuus Maa-ainesten myyntitulo = pääomatulot yhteensä - luonnolliset vähennykset = puhdas pääomatulo - tappiot - maksetut korot (TVL 58) = verotettava pääomatulo Jos verotettava pääomatulo < 0, summa menee alijäämävähennyksenä, 28 % negatiivisesta tulosta. Jos positiivinen, peritään vero 28 %.

4 Vero kunnallisvero Veronsaajat kunta kiinteistövero valtion tulovero lähdevero n. 20 % valtio n. 1 % seurakunta pääomavero 28 % yhteisövero kirkollisvero sairausvakuutusmaksu työttömyysväh.maksu Kela Työttömyyskassojen keskuskassa eläkelaitokset TEL- ja muut eläkemaksut Käsitteistä a) Verovuosi - verotuksen aikayksikkö - vuoden tulot lasketaan yhteen esim. 1: Tulot jakautuneet siten, että ansaittu vuoden 2005 puolivälin jälkeen ja toiset vuoden 2006 puoliväliin mennessä -> yhteensä euroa vuoden aikana. Kuitenkin molemmista lasketaan ansiotulovero omina vuosinaan, eli esim euroa 2005 aikana ja 1900 euroa 2006 aikana -> yhteensä 3800 euroa. esim. 2: Tulot jakautuneet vuoden 2005 alusta koko vuodelle, yhteensä euroa -> periaatteessa tilanne sama, kuin edellisessä esimerkissä, ajankohdilla vain on puoli vuotta eroa. Nyt verot maksetaan kokonaan vuonna 2005, joten verotusaste nousee -> maksetaankin 7000 euroa. Hittolainen b) Verotusvuosi - verotus toimitetaan verotusvuotena - verotusvuosi on verovuotta seuraava vuosi

5 - verotusvuoden päättymisestä lasketaan määräajat esim. Verovuosi > verotusvuosi Valitusaika ja jälkiverotusaika vuoden 2006 veroista päättyy vuoden 2012 lopussa. c) Yhtymä - vero-oikeudellinen yritysmuoto - avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, ns. Verotusyhtymä - ei itsenäisiä verosubjekteja - tulos lasketaan yhtymässä, verot omistajille d) Yhteisö - itsenäinen verosubjekti - esim. Oy, Oyj, AsOy, osuuskunta, sijoitusrahasto, valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä - mutta rekisteröimätön Oy on yhtymä!! e) Verotuspaikka - tavallisesti kotikunta - hallinnollisesti verotus voi tapahtua muuallakin (esim. Konserniverotus) f) Veropohja - verotuksen kohde - esim. Tuloverotuksessa vuositulo - perintöverotuksessa perintöosuus - myyntivoitoissa esim. 10 v. omistuksen jälkeen max. 60 % myyntihinnasta - jos veropohja on laaja, niin veroprosentti voi olla alempi g) Verokanta - prosenttimäärä, jolla veropohjaa verotetaan -> vero = verokanta * veropohja esim. oy:n verokanta 26 % pääomavero 28 % koron lähdevero 28 % ALV 0 %, 8 %, 17 %, 22 % h) marginaalivero - viimeisestä eurosta maksettu vero o esim. tulo / vuosi vero vero% on siis 30 %. o nyt tulo nousee: / vuosi vero siis kahdesta viimeisestä vero oli 50 % (marginaalivero) - ansiotuloverotuksessa valtionvero + kunnallisvero + kirkollisvero + sv-maksu + työttömyysvak.maksu + TEL-maksu = marginaalivero (max. n. 60 %) Verovelvolliset - asuinvaltioperiaate - Suomessa asuva

6 - Henkilö asuu Suomessa, jos hänellä on täällä asunto ja koti Yleisesti verovelvolliset: - globaalista tulosta - 6 kk sääntö -> 3 v sääntö VAI Rajoitetusti verovelvolliset: - Suomesta saadusta tulosta - 6 kk sääntö - tietyt toimijat ovat verovapaita o laissa luettelo TVL 21 :ssa o lisäksi yleishyödylliset yhteisöt (TVL 22 ) 1) toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyödyksi 2) ei rajoitettu henkilöpiiri 3) ei tuota toimintaan osallistuville kohtuullista suurempaa taloudellista etua - verovelvolliset subjektien mukaan jaoteltuna: - a) luonnolliset henkilöt o kaikki henkilöt (myös lapset) o perheenjäsenet erillisiä verovelvollisia b) yhteisöt o verosubjekteja c) yhtymät o laskentayksikköjä d) kuolinpesä o kuten luonnollinen henkilö o kuolinvuodesta sekä vainajan että pesän tulot yhteen o jakamaton pesä voi olla pysyvästi verosubjeksi o mutta elinkeinotoiminnassa vain 3 vuotta e) yhteisetuus o esim. yhteismetsä o esim. jakokunta, kalastuskunta f) konkurssipesä o ei erillinen jakosubjekti, mutta jos pesä harjoittaa liiketoimintaa, on se verosta vastuullinen (realisointi ei ole liiketoimintaa) g) perhe o useissa maissa verosubjekti o Suomessa itsenäiset verovelvolliset perheenjäsenet o vähennykset voivat olla yhteisiä

7 Verotettava tulo esim. perhe 1: henkilö A tienaa , henkilö B tienaa 0 perhe 2: henkilö A tienaa , henkilö B ei tasausta -> perhe 1 maksaa enemmän veroja kuin perhe 2 (syynä progressio) - tuloverolaissa ansiotulot ja pääomatulot - esim. ennakkoperintälaki EPL 13 palkka - EPL:n mukaan palkkaa on esim. vaihtotyö, luontaisedut o Työsuhdelaina Työnantaja antaa velkaa työntekijälle Korko voi olla luontaisetua, jos alle peruskoron o työsuhteeseen perustuva osakeanti jos etu yli 10 %, niin etu on palkkaa jos etu on vain tietylle rajatulle ryhmälle, voi olla verollista vaikka alle 10 % o vaihtovelkakirjat ja optiot koko etu on verollista ei 10 % sääntöä verotus sinä vuonna, jolloin etu realisoidaan esim. työntekijä saa kpl optioita, merkintöoikeus osakkeelta à 3,40 v kurssi on 3,40 v kurssi on 6,40 v kurssi on 9,40 henkilö merkitsee osakkeet (tai myy optiot) etu (9,40 3,40) = on v verotettavaa ansiotuloa (kunnallisvero + valtionvero + SV-maksu + kirkollisvero) Verovapaat tulot - henkilökuntaedut o terveydenhuolto o normaalit henkilökunta-alennukset o merkkipäivälahjat o virkistystoiminta o yhteiskuljetus työpaikalle - päivärahat o kokopäiväraha, jos > 10 h o osapäiväraha, jos > 6 h o verohallitus antaa ohjeet - kilometrikorvaukset o verohalinnon ohjeiden mukaan - apurahat ja stipendit o valtiolta ilman rajaa (julkiset) o yksityisiltä max. taiteilijan palkka

8 - sosiaalietuudet - lakkoavustukset (verohallinnon asettamaan rajaan asti) - luonnontuotteista saatu tulo (kävyt, sienet, marjat) - perintö (perintövero, ei lahjaveroa) - lahja (lahjavero, ei tuloveroa) - eräät vakuutukset (esim. vanhemmat ottavat lapselle) Yleistä Vähennykset Luonnolliset vähennykset -> tulonhankintatarkoitus Muut vähennykset -> muu tarkoitus, esim. sosiaaliperusteet Tulosta tehtävät -> vähennys tulosta Verosta tehtävät -> vähennetään maksettavasta verosta Tulolajikohtaiset -> ansiotulosta/pääomatulosta Veronsaajakohtaiset -> valtio/kunta Luonnolliset vähennykset: - tulonhankkimistarkoitus - ns. elantokulut eivät ole vähennyskelpoisia o esim. ammattikirjallisuus o työvälineet o koulutusmenot peruskoulutus EI jatkokoulutus EI tutkintokoulutus EI täydennyskoulutus JOO - opintomatkat - työmarkkinajäsenmaksut - työhuonevähennys - työvälineet - tulonhankintaan liittyvä vahingonkorvaus - työmatkakulut (omavastuu) - ns. valtion tulonhankkimisvähennys Muut vähennykset: - eläketulovähennys o eläketulosta o valtionverotus TVL 100 o kunnallisverotus TVL eläkevakuutusvähennyt

9 o eläkemaksut vapaaehtoisesta eläkkeestä o max 8500 / vuosi - opintorahavähennys TVL 106 o opintorahasta o max 2200 o vähenee 50 % tulojen ylittäessä 2200 siis 2200-[(X-2200)/2] jos tulot > 2200-[( )/2]=800 - perusvähennys o pienituloisen vähennys o vähäisistä tuloista ei ole tarkoitus periä veroa siksi perusvähennys o 1480 asti väh. = tulot o 1480 jälkeen alenema 20 % - ansiotulovähennys o palkkatuloista, työtuloista, osingon ansiotulo-osasta, yritystulon ansiotulo-osasta o 2500 ylittävältä osalta 49 % o 7230 jälkeen 26 % o jälkeen alenema 4 % ylittävältä osalta tulo esim /100*( )~ Yritysverotus - yritykset merkitään YTJ-rekisteriin - verottajan rekisteri - yrityksen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi (paitsi osakeyhtiössä) - verotus tapahtuu omistajatasolla - yritykselle lasketaan tulos ja se verotetaan omistajilta - pääomatuloa on 20 % yrityksen nettovaroista Yritys Nettovara Tulos Omistajat 20 % Pääomatulo Pääomavero 28 % Ansiotulo Ansiovero

10 Ammatinharjoittaja ja yksityisliike eli toiminimi (T:mi) (yritys=yrittäjä) - tulos lasketaan yritystasolla, verot maksaa yrittäjä (ja puoliso, jos mukana yrityksessä) - kirjanpidollinen tulos on verotuksen pohjana esim. 1. Yrityksen tulos , nettovarat , yksi yrittäjä. Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % vähennetään 2000 tuloksesta -> jäljelle jäävä ansiotuloverotuksen kautta (esim. Kempele 32,5 %) esim. 2. Yrityksen tulos , nettovarat , yksi yrittäjä. Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % taas vähennetään tuloksesta -> jäljelle jäävät ansiotulona (esim. Kempele 25,5 %) esim. 3.a Yrityksen tulos , nettovarat , puoliso mukana (tulot tasan). Sama homma kuin esimerkeissä 1 ja 2, mutta rahat jaetaan ensin henkilöiden mukaan tasan. Siten kummallekin: Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % = > ansiotulovero (n. 15 %) 3. b Toinen vaihtoehto on, että verot jaetaan suoraan tuloksen perusteella -> kummallekin, sitten siitä summasta 20 % (= 5000 ) pääomatulona, loput ansiotulona. Henkilöyhtiöt ja verotusyhtymä - avoin yhtiö - kommandiittiyhtiö - verotusyhtymä - mikään edellä mainituista ei itsenäisiä verosubjekteja o yhtymälle lasketaan tulos, mutta verot määrätään omistajille a) Verotusyhtymä - yhteisesti ostettu metsä- tai maatila - kirjanpito tilakohtaista - verotus omistajakohtaista - myös yhteisesti omistettu kiinteistö voi olla verotusyhtymä - tulo kahteen lajiin: pääomatuloa on n. 20 % yhtymän nettovaroista, loput ansiotuloa b) Avoin yhtiö - väh. 2 yhtiömiestä - yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti o rajaton, välitön ja solidaarinen vastuu - tulo jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi - yhtiömiehet maksavat verot, yhtiö ei maksa tuloveroa - kirjanpidollinen voitto verotetaan - yhtiömiehet voivat ottaa yksityisottoja, mutta siitä ei veroteta erikseen - voitto jaetaan pääomatuloksi (20 % nettovaroista) ja ansiotuloksi (loput)

11 esim. 1. Avoin yhtiö X, tulos , kaksi yhtiömiestä, tasaosuudet tuloon ja omaisuuteen, nettovarat > sama skenaario kuin 3.a edellisellä sivulla esim. 2. Samat luvut kuin edellä, mutta nettovarat Nyt kummallekin tuleva pääomatulo-osuus on 0.5*20%* = Kuitenkin tulos on vain > verotetaan tuloksen mukaan kummaltakin, mutta kaikki menee pääomatulona. esim. 3. Tulos , nettovarat , kaksi yhtiömiestä tasaosuuksin. Nyt pääomatulon osuus on 0.5*20%* = Siten ansiotulolle jää / = kummallekin. Vero > 50 %. esim. 4. Tulos , nettovarat A:n osuus ¼ nettovaroista ja tuloksesta, B:n osuus ¾ nettovaroista ja tuloksesta. A maksaa pääomatulona ¼ * 20% * = Siten ansiotuloksi jää * ¼ = B maksaa pääomatulona ¾ * 20% * = Siten ansiotuloksi jää * ¾ = c) kommandiittiyhtiö - vähintään yksi äänetön yhtiömies - vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies - vastuunalainen päättää ja vastaa - ky on laskentasubjekti eli yhtiölle lasketaan tulos, mutta verot määrätään yhtiömiehille - yksityisottoja ei ky:ssä veroteta erikseen (sama sääntö kuin avoimessa, toiminimessä sekä ammatissa) - tulosta 20 % nettovarallisuuden perusteella on pääomatuloa - äänettömän nettovara on hänen sijoittamansa panos o esim. äänetön on sijoittanut yhtiöön -> hänen nettovara on > siitä pääomatuloa 20 % ( ) esim. 1. Ky:ssä yksi äänetön ja yksi vastuunalainen. Äänettömän panos , sovittu korko 25 % äänettömälle. Nettovarat , tulos Äänetön saa 25 % eurosta eli Kuitenkin 20 % eurosta on > pääomatulona 2 000, ansiotulona 500. Vastaavalle merkitään loput tuloksesta eli Pääomatulona menee 20 %hänen osuudestaan nettovaroista, eli 20 % * ( ) = Loput ansiotulona. esim. 2. Tulos , äänettömän panos , korko 10 %. Nettovarat Äänettömälle merkitään 10 % eurosta, eli % hänen panoksestaan olisi euroa, mutta hän ei ole saanut niin paljoa. Siispä koko merkitään pääomatuloksi, ansiotulot 0. Vastaavalle jää euroa. Hänen osuutensa nettovaroista on negatiivinen > kaikki menee ansiotulona.

12 - yhtiömiehelle voi myös maksaa palkkaa. Palkanmaksu kannattaa silloin, kun veroprosentti on alhaisempi kuin 28 % (pääomatulon veroprosentti) - palkka on aina ansiotuloa, mutta palkasta pitää maksaa o sosiaaliturvamaksut, työtapaturmavakuutus, tapaturmavakuutus - eläkemaksuja ei tarvitse maksaa yrittäjäpalkasta 4. Osakeyhtiö - Oy on itsenäinen verosubjekti - Oyj on verotuksellisesti osakeyhtiö, mutta pörssinoteeratut ovat eri asemassa - Oy:n verokanta on 26 % - osingot ovat osittain veronalaisia - tavalliset yhtiöt (Oy ja Oyj) ovat verosubjekteja ja osakkaat erillisiä verosubjekteja - osakeyhtiöistä yksityisotto ei ole sallittu (peiteltyä osinkoa) Pörssiyhtiöt - yhtiön verokanta 26 % - osingot osittain verollisia - osinko on aina pääomatuloa - yhtiövero maksetaan valtiolle - valtio tilittää kuntaosuuden ja seurakuntaosuuden - osingosta 70 % on verollista, jos osingonsaaja on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä - jos osingonsaaja on oy, niin 75 % on verollista esim. 1. Nokia Oyj. Osakkaalla osinkoa -> :sta menee 26 % pääomavero, verotonta. Jos osakas Oy, verollista, verotonta. esim. 2. Henkilö saa osinkoa kahdesta pörssiyhtiöstä; A:sta ja B:stä Osingot lasketaan yhteen, joten verollista 7 000, verotonta Osingon maksaja tekee ennakonpidätyksen osingosta. Ennakko on 19 %; A:sta 1140, B:stä 760. Niinpä jälkiverona jää maksettavaksi 60. esim. 2. jatkuu... X on osakeyhtiö, joka saa samat osingot (6000 ja 4000). Vero maksetaan eurosta, 26 % -> 1950 euron vero (yhtiön maksettava). Henkilölle vero on Kokonaisvero: yhtiö 26 %, osakas 19,6 % (70% * 28 %) kokonaisvero n. 41 % Muut osakeyhtiöt - yhtiö maksaa 26 % - jos osakas saa yhtiöstä osinkoa, jaetaan osinko pääoma- ja ansiotuloksi - pääomatuloa voi olla 9 % yhtiön nettovaroista (osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta) - osingosta 30 % on verovapaata ja 70 % verollista - osingosta voi olla kokonaan verovapaata / osakas, jos nettovarat riittävät - ansiotulot osingosta saa tehdä ansiotulovähennyksenä

13 Oy Nettotulos Tulos vero 26 % Pääomatulo-osinko kork. 9 % osakkeiden mat. arvosta Ansiotulo-osinko > 9 % osakkeiden mat. arvosta < verovapaa > verollinen 30 % verovapaata 70 % verollista 30 % verovapaata 70 % verollista (28 %) esim. 1. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat Yksi osakas, yhtiö jakaa osinkoa Käyttämällä edellistä kaaviota: verot > nettotulos Osinko , josta korkeintaan 9 % nettovaroista verotonta = Loput 1000 ansiotulona, josta 30 % verotonta = 300 ja 70 %:sta (=700 ) maksetaan ansiotulovero. esim. 2. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat 1 milj. yksi osakas, yhtiö jakaa osinkoa Osingosta (9 % nettovaroista) verotonta, jakaantuu: 3000 verotonta, 7000 ansiotuloverona. esim. 3. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat 2 milj., yhtiö jakaa osinkoa % nettovaroista = Kuitenkin max voi olla verotonta, joten lopuista eurosta verot. 30 % verotonta ( = ), 70 % (= ) maksetaan vero 28 %. nettovarojen jälkeen jää vielä ansiotulona -> 30 % verotonta (6000 ), 70 % ansiotuloverotukseen ( ). 5. Pääomatulot Luovutusvoitto eli ns. myyntivoitto - ongelma: inflaatio o verotetaanko todellista voittoa vai inflaatiota

14 o lähtökohtana nominaaliset hinnat (inflaatiota ei huomioida) esim. ostohinta , inflaatio 10 % -> arvo Jos omaisuus myydään, on voittoa saatu 1 000, josta verotetaan pääomavero 28 %. esim. Kesämökki rakennettu vuonna Kulut kuittien mukaan rakentamisesta Mökki myydään 2006 hintaan Laskelma: (myyntihinta) (ostohinta) (myyntikulut) = ( voitto ) verotus: verotuksessa sää käyttää hankintameno-olettamaa: - jos omistettu yli 10 vuotta, olettama 40 % - jos omistettu alle 10 vuotta, olettama 20 % (ei muita portaita, vain nämä kaksi) (myyntihinta) (olettama 40 %, sis. myyntikulut) = , josta vero 28 % näistä kahdesta vaihtoehdosta ( ja ) valitaan edullisempi. esim. Ostettu pörssiosakkeita vuonna Myynti vuonna Kulut 100. Laskelma: = (vero 28 %) Olettamalaskelma: (20 % olettama) = (vero 28 %) ei käytetä olettamaa esim. A ostaa pörssiosakkeita X Oyj 100 kpl á 400 = ja 100 kpl á 500 = A myy vuonna 2006 X Oyj 100 kpl á 600 = Voitto = = > vero 28 % FIFO-periaate, siksi ei vaan A myy vuonna 2007 loput osakkeet 100 kpl á 300 = Voitto = = (tappio) Tappion saa vähentää 2007, 2008, 2009, 2010 voitoista - luovutusvoiton erityistilanteita o vaihto myös vaihtovoitto on verollista esim. A luovuttaa B:lle arvoisen kiinteistön ja saa B:ltä :n arvoisen kiinteistön -> B saa vaihtovoittoa -> vero 28 %. o pakkoluovutus A on velallinen B on velkoja (hakee pakkohuutokauppaa)

15 A:n omaisuutta myydään hankintahinta oli (rahat B:lle) = (vero 28 % A:lle, A saa vain verot!) o jaoton yhteisomistus A ja B omistavat yhdessä 1000 osaketta. Omistus jaetaan siten, että molemmat omistavat erikseen 500 osaketta kumpikin -> ei realisoida mahdollista myyntivoittoa o ositus puoliso A omistaa , puoliso B > ositus = molemmille Ositus ei ole veronalainen. o yhtiön perustaminen tai sijoitus yhtiöön ns. apportti on luovutus yhtiölle jos käypä arvo on suurempi kuin hankintahinta -> verotus esim. A sijoittaa perustettavaan yhtiöön arvoisen kiinteistön. Kiinteistö oli ostettu :lla -> :sta maksetaan 28 % vero. o IPR oikeudet patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus, mallioikeus jne. keksijä tms. myy patentin, tavaramerkin tms. -> ansiotuloa. Jos ostaja myy edelleen -> pääomatuloa. o yhtiön purku yhtiöstä saatu omaisuus arvostetaan käypään hintaan o osakkeiden lunastus Oy lunastaa osakkeitaan pois, maksaa siitä rahaa. Verotuksellisesti lunastus = kauppa. o yrityskauppa koko yritys vai substanssi yritys myydään (esim. sen osakkeet) -> rahat yrityksen omistajille = myyntivoitto myydään liiketoiminta ja substanssi -> rahat yritykselle = sen liiketoiminta o optiot 20 % ja 40 % olettamia ei käytetä esim. optio maksaa 0,10 /kpl ostetaan 1000 kpl = 100 myynti kurssin noustua 10 euroon (myyntihinta) 100 (ostohinta) = (voitto, 28 % vero) Verovapaat luovutusvoitot

16 - oman asunnon luovutus o asuntoa on käytetty > 2 vuotta omistusaikana omana tai perheen asuntona o lasten käytössä oleva asunto voi olla omistusasunto perheen käytössä o kesämökki ei ole omistusasunto o poikkeuksena verovapaudesta voivat olla ns. kirvesmiestalot - koti-irtaimisto o enintään 5000 /vuosi - sukupolvenvaihdosluovutukset o yritysomaisuus o maatalousomaisuus o metsätilaomaisuus o osuus: väh. 10% o luovutus: lapselle, lapsenlapselle jne., sisarelle, lapsen puoliso, lapsenlapsen puoliso o ei esim. sisaren lapselle o omistusaika: luovuttaja > 10 vuotta, saaja > 5 vuotta o luovuttaja ei maksa veroa, jos ehdot täyttyvät Korkotulot - lähdeverolliset o vero 28 % (lähdevero) - muut korkotulot o pääomavero 28 % - vastaavasti vähennyskelpoisia ovat o opintolainakorot o asuntolainakorot o tulonhankkimislainan korot o takausvelan korot Vuokratulot - esinevuokra - asunnonvuokra - liikehuoneiston vuokra - maanvuokra - maatilan vuokra jne - kaikki vuokratulo on pääomatuloa esim. vuokratulo vastike 2000 korkokulut 1000 korjaus 1000 (- perusparannus 10000, perusparannus lisätään hankintahintaan ja vähennetään luovutusvoitosta jos mahdollista) = 6000, josta 28 % vero Sijoitusrahastotulo

17 osinko osakkeet osto tuotto Rahasto myyntivoitto Sijoittaja Tuotto 28% pääomavero - tuotot - myyntivoitot raha myyntivoitto osto korko joukkovelkakirja sijoitustodistukset debenduntit (tjsp, en saa selvää) jne. - rahasto itse on verovapaa Puun myynti - verotettavaa on puun myynti, lahjoitus ja oma käyttö - vero on 28 % - menot voi vähentää, esim. ostetut koneet, vakuutukset, metsänhoitomaksu, matkakulut, istutustyö jne - myynti arvonlisäverollista (jos on ilmoittautunut verovelvolliseksi) - ostaja maksaa ALV:n ja myyjä tilittää sen seuraavan vuoden helmikuussa esim. puun myynti , ALV 2 200, yht vähennyksenä ostetusta metsätilasta on ns. metsävähennys - vähennys on 50 % tilan hinnasta - kerralla saa vähentää 40 % puunmyyntitulosta

18 esim. ostettu tila > vähennys 50 % = Puuta myydään v > vähennys 40 % = > jää , josta vero 28 %. vähennystä jää = Veron kiertäminen - verosuunnittelu -> sallittu - harmaa alue -> epävarmuus, ennakkotieto? - veron kiertäminen -> kielletty, ei kuitenkaan rikos. Seuraamuksena määrätään verot ja mahdollisesti veronkorotus ja korot - verorikosalue -> rangaistuksen uhalla kielletty Oikeudellisten muotojen väärinkäyttö - siviilioikeudellisesti toimi on hyväksyttävä, mutta verottaja ei sitä hyväksy a) virheellinen otsikko i. sopimus on otsikoitu väärin ii. esim. AsOy:ssä rahoitusvastike/hoitovastike iii. esim. kiinteistökaupassa kauppahinta ei verottajan mielestä ole oikein jaettu b) henkilöyhtiön sivuuttaminen i. esim. KY, jossa kaksi vastuunalaista (lääkäri ja hänen puolisonsa) ja edellisten lapsi äänettömänä. Tulos > lääkäri , puoliso , lapsi Verottaja: esim. lääkäri , puoliso , lapsi 0. c) osakeyhtiön sivuuttaminen i. yhtiötä ei pureta, vaan tulo vain kohdistetaan osakkaalle Oy valmennus korvaus Oy urheiluseura X valmentaja työ (palvelun myynti) ii. korvaus katsotaan EPL 13 :n mukaiseksi palkaksi iii. Valmennus Oy:n tulo ohjataan suoraan verotettavaksi X:ltä

19 d) Yhtiöiden yhdistäminen i. samojen omistajien yhtiöt = yhtiöt kootaan yhdeksi verotusyksiköksi e) ulkomaisten väliyhtiöiden käyttö i. tulot siirretään siirtohinnoittelulla ulkomaille lievempään verotukseen ii. Esim. osakeyhtiö, nettovara 10 milj. jakaa osinkoa tästä verotonta ja verollista. Osakkeet lahjoitetaan kolmelle lapselle kullekin 25 % -> lahjavero. Osinko jaetaan kullekin osakkaalle, euroa /lärvi. Osinko on verotonta, jos laillisia muotoja on käytetty. f) kauppaan rinnastuvat oikeustoimet i. esim. vuokrataan maatila v. 2004, ja sama tila myydään vuokraajalle v ii. hinta oikeutti vasta v % hankintameno-olettamaan iii. verottaja: tehtiinkö kauppa jo 2004? -> vuokra+kauppa=kauppa esim. Sarjatoimet - oikeustoimi jaetaan osiksi (sarjaksi) verotuksen vuoksi - esim. kaupat peräkkäisinä päivinä henkilö omistus OY myi osakkeita myi samat osakkeet OY:llä vähentämättömiä luovutustappioita - vero luovutusvoitossa määrätty - esim. lahjaverotuksessa sarjatoimet voivat olla laillisia (äiti ja iskä molemmat antaa kullekin lapselle 3400 (max.), kolmen vuoden päästä voi lahjoittaa uudestaan) Intressin puute

20 - toiselta osapuolelta puuttuu verotuksellisia intressejä - esim. toinen on verovapaa - sopimus voidaan tehdä epätasapainoisesti - A ja B tekevät sopimuksen, B on verovapaa. B on kiinnostunut vain kokonaishinnasta (ehdot voivat olla muuten mitä vain). - esim. kiinteistökauppa: metsä ( ) / talo (1000 ) / irtain (0 ) -> metsävähennys verottaja: metsä ( ) / talo ( ) / irtain ( ) -> metsävähennys onkin vain Etuyhteys - osapuolilla on yhteinen etu - esim. sukulaiset tekevät sopimuksen - sopimusehdot voivat olla verotuksen kannalta suunniteltuja - samoin jos henkilö omistaa yhtiön, jonka kanssa tekee sopimuksen -> verottaja tarkistaa sopimusehdot 7. Peitelty osinko - oy:stä saa jakaa veroja vain lain mukaisilla tavoilla - mm. voitonjako on peiteltyä osinkoa - eswim. lahja yhtiöstä omistajille - peitelty osinko on veronalaista ansiotuloa 70 %:sti - jakaja voi olla osakeyhtiö tai osuuskunta (esim. ky tai avoin yhtiö EI) - saajana voi olla osakas tai lähipiiri (sukulainen tai muu läheinen tai bulvaaniyhtiö) - yhtiössä on verottajalle selvitysvelvollisuus, jos alle 10 osakasta tai jos yksi osakas omistaa yli 10 % - verottajalle annetaan tieto a) palkasta b) vuokrista c) koroista d) lainoista e) autoeduista f) asuntoedusta g) muista hyvityksistä h) sopimuksista osakkaiden kanssa peitelty osinko voi tapahtua: 1) ylihyvityksenä - yhtiö maksaa osakkaalle tai lähipiirille liian suuren hyvityksen i. palkka ii. palkkio iii. lahja iv. matkakorvaus v. vakuutus

21 vi. asuntoetu vii. autoetu viii. loma ix. sopimuskorvaus x. kauppahinta xi. vuokra xii. preemio esim. Oy maksaa osakkaalle palkkaa 4000 / kk, osakkaan lapselle 2000 /kk + autoetu. Verottaja selvittää, onko lapsen palkka kohtuullinen, ja liittyykö autoetu yrityksen toimintaan -> onko taloudellisia perusteita. esim. A myy omistamansa liikehuoneiston omalle yhtiölleen. Huoneiston arvo on , kauppahinta > ylihinta peiteltyä osinkoa 2) aliveloituksena - yhtiö perii liian vähän osakkaalta esim. Yhtiö omistaa auton, jonka arvo on Yhtiöpn kirjanpidossa arvo Osakas ostaa auton kirjanpitoarvolla > peiteltyä osinkoa. esim. Oy omistaa viisi autoa, joista neljä on työsuhdeautoja. Viides on yhtiön osakkaan lapsen käytössä, vaikka kirjanpidossa auto yhtiön käytössä. -> peitelty osinko esim. Oy omistaa asunnon, jossa osakkaan sisar asuu. Normaalivuokra on 500 / kk, mutta osakkaan sisar maksaa vain 300 / kk. Näin ollen 200 / kk on osakkaalle verotettavaa peiteltyä osinkoa. - mutta omasta As Oy:stä saatu alivuokra ei ole peiteltyä osinkoa esim. Kaksi samanlaista asuntoa, omistajat A ja B. A asuu asunnosta As Oy:n osakkuuden perusteella, ja maksaa vastikkeen 100 / kk. B asuu vuokralla, vuokra / kk. -> etu EI ole verotettavaa! 3) Osakkeen lunastaminen - yhtiö lunastaa osakkaalta osakkaan omistamie osakkeita (maksaa lunastushinnan) - jos lunastamiselle on taloudellinen peruste -> ei peiteltyä osinkoa - jos syy lunastamiseen veronkierto -> peiteltyä osinkoa esim. Osakas A (vanhempi) omistaa 50 osaketta, osakkaat B-F omistavat kukin 10 osaketta. Yhteensä 100 osaketta. A:lta lunastetaan 50 osaketta á , yht. 5 milj. -> sukupolvenvaihdos, mahdollisesti taloudellisesti hyväksyttävää - myyntivoittovero: (hankintaolettama 40 %) = > pääomatuloa, vero 28 %

22 - vai peitelty osinko: (30 % verotonta) = > ansiotuloa, vero > 50 % 4) Osakaslainat - osakaslainalla on erilaiset yhtiöoikeudelliset ja vero-oikeudelliset edellytykset - jos osakkaan yhtiöstä saama laina on maksamatta 31.12, laina on pääomatuloa - jos lainaa ei ilmoiteta verottajalle -> peiteltyä osinkoa - alikorko voi olla peiteltyä osinkoa - jos lainalla ei ole lyhennyssuunnitelmaa -> koko laina voi olla peiteltyä osinkoa 8. Arvioverotus - verottaja ei luota saatuihin tietoihin - tietoja ei ole saatu ollenkaan - tai esim. yrityksen kirjanpito puuttuu tai on epäluotettava -> arvioverotus esim. kassatili: alkusaldo 200, myynti 100 = 300 ostot 1300, palkat 500 = kassa > ei voi olla! -> arvioverotus - vertailuarvioverotus a) verrataan vastaavassa asemassa oleviin, esim. taksinkulujettaja, jonka auto kuluttaa 20 % enemmän kuin muilla - elinkustannusarvioverotus a) henkilön tulot eivät näy kaikki, koska hän elää kalliimmasti kuin tulot edellyttävät 9. Ennakkotieto ja ennakkoratkaisu a) Ennakkotieto - haetaan verovirastosta - verovelvollinen esittää selvityksen a) miten aikoo menetellä TAI b) millaisen sopimuksen tekee jne. -> verottaja vastaa, miten verotetaan - sitoo verottajaa, jos veroasiamies ei varaa valitusmahdollisuutta b) Ennakkoratkaisu - haetaan keskusverolautakunnasta (KVL)

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

16145 0, 19 = 3067, 55 euroa. Kirkkoon henkilö ei kuulu, joten kirkollisveroa ei makseta. Sairausvaikutusmaksu

16145 0, 19 = 3067, 55 euroa. Kirkkoon henkilö ei kuulu, joten kirkollisveroa ei makseta. Sairausvaikutusmaksu Talousmatematiikka Kotitehtävät 2 - Pakollisten tehtävien ratkaisut 1. Laske valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero ja sairausvakuutusmaksu taulukon jokaisen rivin tilanteessa. Laske myös kuinka

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Marjut Vierimaa Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous 25.1.2010, MMM Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin.

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot.

VEROTUS SUOMESSA. Veronmaksajilla on oikeus vähentää tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. 2015 Taskutilasto VEROTUS SUOMESSA.Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014

// VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROHALLINTO TASKUTILASTO 2014 // VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä

Lisätiedot

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Esityksen sisältö Kysymys: Miten verottaa yhtiön oman pääoman tuottoa? Suomen nykyjärj

Lisätiedot

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS Mika Kavakka Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja 1. Ulkomaille muutosta huolimatta Suomesta saatu eläke verotetaan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT

MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT MUUTOSPAINEITA VEROTUKSESSA KEURUU 23.9.2010 DELOITTE ANNE ROININEN, KHT 1 LÄHTÖKOHTA VERONSAAJAN RAHANTARVE KASVUSSA KANSAINVÄLINEN VEROKILPAILU KIRISTYY LUONNOLLISEN HENKILÖN KOKONAISVERORASITE KASVAA

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset V. 2015 kunnallisveron tuottoja vähentää n. -78 milj. hallituksen päätös osittaisesta

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Kaija Kess Asianajaja, varatuomari Sisältö: Yritysmuodot Yksityisliike Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Professori, ma. Juha Lindgren Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Kauppatieteellinen tiedekunta Tutkimusryhmästä ja oppiaineesta Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Lisätiedot