Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. Oikeustiede:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:"

Transkriptio

1 Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain veroinen) - verohallituksen ohjeet o esim. Yhtenäistämisohjeet - oikeuskirjallisuus o Andersson ym. Verovelkasuhde Veronsaaja (esim. Valtio) Verovelvollinen 1. Asetetaan vero - perustuu lakiin 2. Verovelka - perustuu asetettuun veroon ja lain määräämään verovastuuseen Veropolitiikan tavoitteet a) fiskaalinen tavoite - verotuksen tavoitteena on taata julkisvallan tulot

2 esim. Yritys maksaa alv:n 2 kuukauden sakaisesta liikevaihdosta. Jos liikevaihto 1 milj. -> alv Ostanut > eli maksaa = Veropako ja verokertymä 1) Kiinteistövero (ei pakene, kiinteistö ei liiku) 2) Ansiotuloverot (ei pakene helposti, työ liikkuu hitaasti) 3) Yhtiövero (tuotantopääoma liikkuu, esim. Nokian tuotanto) 4) Kulutusverot (kulutus liikkuu, esim. alkoholin ja auton verotus) 5) Pääomavero (liikkuu vapaasti, kova verokilpailu) b) Neutraliteettitavoite - verotuksella ei pitäisi olla vaikutusta taloudellisiin päätöksiin (ellei sitä nimenomaan haluta) esim. Oy:n verokanta 26 %, pääomaverokanta 28% c) Suhdannepoliittiset tavoitteet - verotuksella pyritään vaikuttamaan suhdanteisiin - esim. vienti pyritään pitämään verottomana d) Jakopoliittiset tavoitteet - verotus on tehokkain keino tulojen tasaamiseksi o valtion vero progressiivinen o kunnallisvero on lievästi progressiivinen (TVL 105a ) e) Tulopoliittiset tavoitteet - veronalennuksia palkan korotusten sijasta? - jos margiinaali vero 50 %, niin 100 palkankorotus maksaa sivukulut - jos kk-tulo on 3 000, ja verokanta laskee 1 %-yksikön, niin tulo kasvaa 30. Kulut työnantajalle 0, mutta valtiolle ja kunnalle kulut inflaation torjunta syynä ja ns. dynaamiset vaikutukset esim. muutos yritysverotuksessa 62 % -> 25 % nousi verotulot 2 miljardista 20 miljardiin -> kannatti maksaa veroja.

3 2. Tuloverolaki Tulolajit ja tulolähteet - pääomatulot on määritelty - muut tulot ovat ansiotuloja Tulolähteet: a) elinkeinotulo (EVL) b) maataloustulo (MVL) c) henkilökohtainen tulo (TVL) Ansiotulot: Palkka Palkkiot Eläkkeet Ammatin ansiotulo-osuus Yhtymän ansiotulo-osuus Maatalouden ansiotulo-osuus = Ansiotulot yhteensä - luonnolliset vähennykset = Puhdas ansiotulo Kunnallisverovähennys Valtion verovähennys - tappiot Kunnallisverotuksen tulo (vero) Valtionverotuksen tulo (vero) vähennys = maksettava ansiotulovero Pääomatulot: Vuokratulo Korkotulo (rajoituksin) Sijoitusrahastosta saatu tulo Luovutusvoitot Ammatin pääomatulo-osuus Yhtymän pääomatulo-osuus Osingon pääomatulo-osuus Maatalouden pääomatulo-osuus Maa-ainesten myyntitulo = pääomatulot yhteensä - luonnolliset vähennykset = puhdas pääomatulo - tappiot - maksetut korot (TVL 58) = verotettava pääomatulo Jos verotettava pääomatulo < 0, summa menee alijäämävähennyksenä, 28 % negatiivisesta tulosta. Jos positiivinen, peritään vero 28 %.

4 Vero kunnallisvero Veronsaajat kunta kiinteistövero valtion tulovero lähdevero n. 20 % valtio n. 1 % seurakunta pääomavero 28 % yhteisövero kirkollisvero sairausvakuutusmaksu työttömyysväh.maksu Kela Työttömyyskassojen keskuskassa eläkelaitokset TEL- ja muut eläkemaksut Käsitteistä a) Verovuosi - verotuksen aikayksikkö - vuoden tulot lasketaan yhteen esim. 1: Tulot jakautuneet siten, että ansaittu vuoden 2005 puolivälin jälkeen ja toiset vuoden 2006 puoliväliin mennessä -> yhteensä euroa vuoden aikana. Kuitenkin molemmista lasketaan ansiotulovero omina vuosinaan, eli esim euroa 2005 aikana ja 1900 euroa 2006 aikana -> yhteensä 3800 euroa. esim. 2: Tulot jakautuneet vuoden 2005 alusta koko vuodelle, yhteensä euroa -> periaatteessa tilanne sama, kuin edellisessä esimerkissä, ajankohdilla vain on puoli vuotta eroa. Nyt verot maksetaan kokonaan vuonna 2005, joten verotusaste nousee -> maksetaankin 7000 euroa. Hittolainen b) Verotusvuosi - verotus toimitetaan verotusvuotena - verotusvuosi on verovuotta seuraava vuosi

5 - verotusvuoden päättymisestä lasketaan määräajat esim. Verovuosi > verotusvuosi Valitusaika ja jälkiverotusaika vuoden 2006 veroista päättyy vuoden 2012 lopussa. c) Yhtymä - vero-oikeudellinen yritysmuoto - avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, ns. Verotusyhtymä - ei itsenäisiä verosubjekteja - tulos lasketaan yhtymässä, verot omistajille d) Yhteisö - itsenäinen verosubjekti - esim. Oy, Oyj, AsOy, osuuskunta, sijoitusrahasto, valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä - mutta rekisteröimätön Oy on yhtymä!! e) Verotuspaikka - tavallisesti kotikunta - hallinnollisesti verotus voi tapahtua muuallakin (esim. Konserniverotus) f) Veropohja - verotuksen kohde - esim. Tuloverotuksessa vuositulo - perintöverotuksessa perintöosuus - myyntivoitoissa esim. 10 v. omistuksen jälkeen max. 60 % myyntihinnasta - jos veropohja on laaja, niin veroprosentti voi olla alempi g) Verokanta - prosenttimäärä, jolla veropohjaa verotetaan -> vero = verokanta * veropohja esim. oy:n verokanta 26 % pääomavero 28 % koron lähdevero 28 % ALV 0 %, 8 %, 17 %, 22 % h) marginaalivero - viimeisestä eurosta maksettu vero o esim. tulo / vuosi vero vero% on siis 30 %. o nyt tulo nousee: / vuosi vero siis kahdesta viimeisestä vero oli 50 % (marginaalivero) - ansiotuloverotuksessa valtionvero + kunnallisvero + kirkollisvero + sv-maksu + työttömyysvak.maksu + TEL-maksu = marginaalivero (max. n. 60 %) Verovelvolliset - asuinvaltioperiaate - Suomessa asuva

6 - Henkilö asuu Suomessa, jos hänellä on täällä asunto ja koti Yleisesti verovelvolliset: - globaalista tulosta - 6 kk sääntö -> 3 v sääntö VAI Rajoitetusti verovelvolliset: - Suomesta saadusta tulosta - 6 kk sääntö - tietyt toimijat ovat verovapaita o laissa luettelo TVL 21 :ssa o lisäksi yleishyödylliset yhteisöt (TVL 22 ) 1) toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyödyksi 2) ei rajoitettu henkilöpiiri 3) ei tuota toimintaan osallistuville kohtuullista suurempaa taloudellista etua - verovelvolliset subjektien mukaan jaoteltuna: - a) luonnolliset henkilöt o kaikki henkilöt (myös lapset) o perheenjäsenet erillisiä verovelvollisia b) yhteisöt o verosubjekteja c) yhtymät o laskentayksikköjä d) kuolinpesä o kuten luonnollinen henkilö o kuolinvuodesta sekä vainajan että pesän tulot yhteen o jakamaton pesä voi olla pysyvästi verosubjeksi o mutta elinkeinotoiminnassa vain 3 vuotta e) yhteisetuus o esim. yhteismetsä o esim. jakokunta, kalastuskunta f) konkurssipesä o ei erillinen jakosubjekti, mutta jos pesä harjoittaa liiketoimintaa, on se verosta vastuullinen (realisointi ei ole liiketoimintaa) g) perhe o useissa maissa verosubjekti o Suomessa itsenäiset verovelvolliset perheenjäsenet o vähennykset voivat olla yhteisiä

7 Verotettava tulo esim. perhe 1: henkilö A tienaa , henkilö B tienaa 0 perhe 2: henkilö A tienaa , henkilö B ei tasausta -> perhe 1 maksaa enemmän veroja kuin perhe 2 (syynä progressio) - tuloverolaissa ansiotulot ja pääomatulot - esim. ennakkoperintälaki EPL 13 palkka - EPL:n mukaan palkkaa on esim. vaihtotyö, luontaisedut o Työsuhdelaina Työnantaja antaa velkaa työntekijälle Korko voi olla luontaisetua, jos alle peruskoron o työsuhteeseen perustuva osakeanti jos etu yli 10 %, niin etu on palkkaa jos etu on vain tietylle rajatulle ryhmälle, voi olla verollista vaikka alle 10 % o vaihtovelkakirjat ja optiot koko etu on verollista ei 10 % sääntöä verotus sinä vuonna, jolloin etu realisoidaan esim. työntekijä saa kpl optioita, merkintöoikeus osakkeelta à 3,40 v kurssi on 3,40 v kurssi on 6,40 v kurssi on 9,40 henkilö merkitsee osakkeet (tai myy optiot) etu (9,40 3,40) = on v verotettavaa ansiotuloa (kunnallisvero + valtionvero + SV-maksu + kirkollisvero) Verovapaat tulot - henkilökuntaedut o terveydenhuolto o normaalit henkilökunta-alennukset o merkkipäivälahjat o virkistystoiminta o yhteiskuljetus työpaikalle - päivärahat o kokopäiväraha, jos > 10 h o osapäiväraha, jos > 6 h o verohallitus antaa ohjeet - kilometrikorvaukset o verohalinnon ohjeiden mukaan - apurahat ja stipendit o valtiolta ilman rajaa (julkiset) o yksityisiltä max. taiteilijan palkka

8 - sosiaalietuudet - lakkoavustukset (verohallinnon asettamaan rajaan asti) - luonnontuotteista saatu tulo (kävyt, sienet, marjat) - perintö (perintövero, ei lahjaveroa) - lahja (lahjavero, ei tuloveroa) - eräät vakuutukset (esim. vanhemmat ottavat lapselle) Yleistä Vähennykset Luonnolliset vähennykset -> tulonhankintatarkoitus Muut vähennykset -> muu tarkoitus, esim. sosiaaliperusteet Tulosta tehtävät -> vähennys tulosta Verosta tehtävät -> vähennetään maksettavasta verosta Tulolajikohtaiset -> ansiotulosta/pääomatulosta Veronsaajakohtaiset -> valtio/kunta Luonnolliset vähennykset: - tulonhankkimistarkoitus - ns. elantokulut eivät ole vähennyskelpoisia o esim. ammattikirjallisuus o työvälineet o koulutusmenot peruskoulutus EI jatkokoulutus EI tutkintokoulutus EI täydennyskoulutus JOO - opintomatkat - työmarkkinajäsenmaksut - työhuonevähennys - työvälineet - tulonhankintaan liittyvä vahingonkorvaus - työmatkakulut (omavastuu) - ns. valtion tulonhankkimisvähennys Muut vähennykset: - eläketulovähennys o eläketulosta o valtionverotus TVL 100 o kunnallisverotus TVL eläkevakuutusvähennyt

9 o eläkemaksut vapaaehtoisesta eläkkeestä o max 8500 / vuosi - opintorahavähennys TVL 106 o opintorahasta o max 2200 o vähenee 50 % tulojen ylittäessä 2200 siis 2200-[(X-2200)/2] jos tulot > 2200-[( )/2]=800 - perusvähennys o pienituloisen vähennys o vähäisistä tuloista ei ole tarkoitus periä veroa siksi perusvähennys o 1480 asti väh. = tulot o 1480 jälkeen alenema 20 % - ansiotulovähennys o palkkatuloista, työtuloista, osingon ansiotulo-osasta, yritystulon ansiotulo-osasta o 2500 ylittävältä osalta 49 % o 7230 jälkeen 26 % o jälkeen alenema 4 % ylittävältä osalta tulo esim /100*( )~ Yritysverotus - yritykset merkitään YTJ-rekisteriin - verottajan rekisteri - yrityksen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi (paitsi osakeyhtiössä) - verotus tapahtuu omistajatasolla - yritykselle lasketaan tulos ja se verotetaan omistajilta - pääomatuloa on 20 % yrityksen nettovaroista Yritys Nettovara Tulos Omistajat 20 % Pääomatulo Pääomavero 28 % Ansiotulo Ansiovero

10 Ammatinharjoittaja ja yksityisliike eli toiminimi (T:mi) (yritys=yrittäjä) - tulos lasketaan yritystasolla, verot maksaa yrittäjä (ja puoliso, jos mukana yrityksessä) - kirjanpidollinen tulos on verotuksen pohjana esim. 1. Yrityksen tulos , nettovarat , yksi yrittäjä. Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % vähennetään 2000 tuloksesta -> jäljelle jäävä ansiotuloverotuksen kautta (esim. Kempele 32,5 %) esim. 2. Yrityksen tulos , nettovarat , yksi yrittäjä. Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % taas vähennetään tuloksesta -> jäljelle jäävät ansiotulona (esim. Kempele 25,5 %) esim. 3.a Yrityksen tulos , nettovarat , puoliso mukana (tulot tasan). Sama homma kuin esimerkeissä 1 ja 2, mutta rahat jaetaan ensin henkilöiden mukaan tasan. Siten kummallekin: Nettovaroista 20 % = > pääomavero 28 % = > ansiotulovero (n. 15 %) 3. b Toinen vaihtoehto on, että verot jaetaan suoraan tuloksen perusteella -> kummallekin, sitten siitä summasta 20 % (= 5000 ) pääomatulona, loput ansiotulona. Henkilöyhtiöt ja verotusyhtymä - avoin yhtiö - kommandiittiyhtiö - verotusyhtymä - mikään edellä mainituista ei itsenäisiä verosubjekteja o yhtymälle lasketaan tulos, mutta verot määrätään omistajille a) Verotusyhtymä - yhteisesti ostettu metsä- tai maatila - kirjanpito tilakohtaista - verotus omistajakohtaista - myös yhteisesti omistettu kiinteistö voi olla verotusyhtymä - tulo kahteen lajiin: pääomatuloa on n. 20 % yhtymän nettovaroista, loput ansiotuloa b) Avoin yhtiö - väh. 2 yhtiömiestä - yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti o rajaton, välitön ja solidaarinen vastuu - tulo jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi - yhtiömiehet maksavat verot, yhtiö ei maksa tuloveroa - kirjanpidollinen voitto verotetaan - yhtiömiehet voivat ottaa yksityisottoja, mutta siitä ei veroteta erikseen - voitto jaetaan pääomatuloksi (20 % nettovaroista) ja ansiotuloksi (loput)

11 esim. 1. Avoin yhtiö X, tulos , kaksi yhtiömiestä, tasaosuudet tuloon ja omaisuuteen, nettovarat > sama skenaario kuin 3.a edellisellä sivulla esim. 2. Samat luvut kuin edellä, mutta nettovarat Nyt kummallekin tuleva pääomatulo-osuus on 0.5*20%* = Kuitenkin tulos on vain > verotetaan tuloksen mukaan kummaltakin, mutta kaikki menee pääomatulona. esim. 3. Tulos , nettovarat , kaksi yhtiömiestä tasaosuuksin. Nyt pääomatulon osuus on 0.5*20%* = Siten ansiotulolle jää / = kummallekin. Vero > 50 %. esim. 4. Tulos , nettovarat A:n osuus ¼ nettovaroista ja tuloksesta, B:n osuus ¾ nettovaroista ja tuloksesta. A maksaa pääomatulona ¼ * 20% * = Siten ansiotuloksi jää * ¼ = B maksaa pääomatulona ¾ * 20% * = Siten ansiotuloksi jää * ¾ = c) kommandiittiyhtiö - vähintään yksi äänetön yhtiömies - vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies - vastuunalainen päättää ja vastaa - ky on laskentasubjekti eli yhtiölle lasketaan tulos, mutta verot määrätään yhtiömiehille - yksityisottoja ei ky:ssä veroteta erikseen (sama sääntö kuin avoimessa, toiminimessä sekä ammatissa) - tulosta 20 % nettovarallisuuden perusteella on pääomatuloa - äänettömän nettovara on hänen sijoittamansa panos o esim. äänetön on sijoittanut yhtiöön -> hänen nettovara on > siitä pääomatuloa 20 % ( ) esim. 1. Ky:ssä yksi äänetön ja yksi vastuunalainen. Äänettömän panos , sovittu korko 25 % äänettömälle. Nettovarat , tulos Äänetön saa 25 % eurosta eli Kuitenkin 20 % eurosta on > pääomatulona 2 000, ansiotulona 500. Vastaavalle merkitään loput tuloksesta eli Pääomatulona menee 20 %hänen osuudestaan nettovaroista, eli 20 % * ( ) = Loput ansiotulona. esim. 2. Tulos , äänettömän panos , korko 10 %. Nettovarat Äänettömälle merkitään 10 % eurosta, eli % hänen panoksestaan olisi euroa, mutta hän ei ole saanut niin paljoa. Siispä koko merkitään pääomatuloksi, ansiotulot 0. Vastaavalle jää euroa. Hänen osuutensa nettovaroista on negatiivinen > kaikki menee ansiotulona.

12 - yhtiömiehelle voi myös maksaa palkkaa. Palkanmaksu kannattaa silloin, kun veroprosentti on alhaisempi kuin 28 % (pääomatulon veroprosentti) - palkka on aina ansiotuloa, mutta palkasta pitää maksaa o sosiaaliturvamaksut, työtapaturmavakuutus, tapaturmavakuutus - eläkemaksuja ei tarvitse maksaa yrittäjäpalkasta 4. Osakeyhtiö - Oy on itsenäinen verosubjekti - Oyj on verotuksellisesti osakeyhtiö, mutta pörssinoteeratut ovat eri asemassa - Oy:n verokanta on 26 % - osingot ovat osittain veronalaisia - tavalliset yhtiöt (Oy ja Oyj) ovat verosubjekteja ja osakkaat erillisiä verosubjekteja - osakeyhtiöistä yksityisotto ei ole sallittu (peiteltyä osinkoa) Pörssiyhtiöt - yhtiön verokanta 26 % - osingot osittain verollisia - osinko on aina pääomatuloa - yhtiövero maksetaan valtiolle - valtio tilittää kuntaosuuden ja seurakuntaosuuden - osingosta 70 % on verollista, jos osingonsaaja on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä - jos osingonsaaja on oy, niin 75 % on verollista esim. 1. Nokia Oyj. Osakkaalla osinkoa -> :sta menee 26 % pääomavero, verotonta. Jos osakas Oy, verollista, verotonta. esim. 2. Henkilö saa osinkoa kahdesta pörssiyhtiöstä; A:sta ja B:stä Osingot lasketaan yhteen, joten verollista 7 000, verotonta Osingon maksaja tekee ennakonpidätyksen osingosta. Ennakko on 19 %; A:sta 1140, B:stä 760. Niinpä jälkiverona jää maksettavaksi 60. esim. 2. jatkuu... X on osakeyhtiö, joka saa samat osingot (6000 ja 4000). Vero maksetaan eurosta, 26 % -> 1950 euron vero (yhtiön maksettava). Henkilölle vero on Kokonaisvero: yhtiö 26 %, osakas 19,6 % (70% * 28 %) kokonaisvero n. 41 % Muut osakeyhtiöt - yhtiö maksaa 26 % - jos osakas saa yhtiöstä osinkoa, jaetaan osinko pääoma- ja ansiotuloksi - pääomatuloa voi olla 9 % yhtiön nettovaroista (osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta) - osingosta 30 % on verovapaata ja 70 % verollista - osingosta voi olla kokonaan verovapaata / osakas, jos nettovarat riittävät - ansiotulot osingosta saa tehdä ansiotulovähennyksenä

13 Oy Nettotulos Tulos vero 26 % Pääomatulo-osinko kork. 9 % osakkeiden mat. arvosta Ansiotulo-osinko > 9 % osakkeiden mat. arvosta < verovapaa > verollinen 30 % verovapaata 70 % verollista 30 % verovapaata 70 % verollista (28 %) esim. 1. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat Yksi osakas, yhtiö jakaa osinkoa Käyttämällä edellistä kaaviota: verot > nettotulos Osinko , josta korkeintaan 9 % nettovaroista verotonta = Loput 1000 ansiotulona, josta 30 % verotonta = 300 ja 70 %:sta (=700 ) maksetaan ansiotulovero. esim. 2. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat 1 milj. yksi osakas, yhtiö jakaa osinkoa Osingosta (9 % nettovaroista) verotonta, jakaantuu: 3000 verotonta, 7000 ansiotuloverona. esim. 3. Yhtiön tulos 1 milj., nettovarat 2 milj., yhtiö jakaa osinkoa % nettovaroista = Kuitenkin max voi olla verotonta, joten lopuista eurosta verot. 30 % verotonta ( = ), 70 % (= ) maksetaan vero 28 %. nettovarojen jälkeen jää vielä ansiotulona -> 30 % verotonta (6000 ), 70 % ansiotuloverotukseen ( ). 5. Pääomatulot Luovutusvoitto eli ns. myyntivoitto - ongelma: inflaatio o verotetaanko todellista voittoa vai inflaatiota

14 o lähtökohtana nominaaliset hinnat (inflaatiota ei huomioida) esim. ostohinta , inflaatio 10 % -> arvo Jos omaisuus myydään, on voittoa saatu 1 000, josta verotetaan pääomavero 28 %. esim. Kesämökki rakennettu vuonna Kulut kuittien mukaan rakentamisesta Mökki myydään 2006 hintaan Laskelma: (myyntihinta) (ostohinta) (myyntikulut) = ( voitto ) verotus: verotuksessa sää käyttää hankintameno-olettamaa: - jos omistettu yli 10 vuotta, olettama 40 % - jos omistettu alle 10 vuotta, olettama 20 % (ei muita portaita, vain nämä kaksi) (myyntihinta) (olettama 40 %, sis. myyntikulut) = , josta vero 28 % näistä kahdesta vaihtoehdosta ( ja ) valitaan edullisempi. esim. Ostettu pörssiosakkeita vuonna Myynti vuonna Kulut 100. Laskelma: = (vero 28 %) Olettamalaskelma: (20 % olettama) = (vero 28 %) ei käytetä olettamaa esim. A ostaa pörssiosakkeita X Oyj 100 kpl á 400 = ja 100 kpl á 500 = A myy vuonna 2006 X Oyj 100 kpl á 600 = Voitto = = > vero 28 % FIFO-periaate, siksi ei vaan A myy vuonna 2007 loput osakkeet 100 kpl á 300 = Voitto = = (tappio) Tappion saa vähentää 2007, 2008, 2009, 2010 voitoista - luovutusvoiton erityistilanteita o vaihto myös vaihtovoitto on verollista esim. A luovuttaa B:lle arvoisen kiinteistön ja saa B:ltä :n arvoisen kiinteistön -> B saa vaihtovoittoa -> vero 28 %. o pakkoluovutus A on velallinen B on velkoja (hakee pakkohuutokauppaa)

15 A:n omaisuutta myydään hankintahinta oli (rahat B:lle) = (vero 28 % A:lle, A saa vain verot!) o jaoton yhteisomistus A ja B omistavat yhdessä 1000 osaketta. Omistus jaetaan siten, että molemmat omistavat erikseen 500 osaketta kumpikin -> ei realisoida mahdollista myyntivoittoa o ositus puoliso A omistaa , puoliso B > ositus = molemmille Ositus ei ole veronalainen. o yhtiön perustaminen tai sijoitus yhtiöön ns. apportti on luovutus yhtiölle jos käypä arvo on suurempi kuin hankintahinta -> verotus esim. A sijoittaa perustettavaan yhtiöön arvoisen kiinteistön. Kiinteistö oli ostettu :lla -> :sta maksetaan 28 % vero. o IPR oikeudet patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus, mallioikeus jne. keksijä tms. myy patentin, tavaramerkin tms. -> ansiotuloa. Jos ostaja myy edelleen -> pääomatuloa. o yhtiön purku yhtiöstä saatu omaisuus arvostetaan käypään hintaan o osakkeiden lunastus Oy lunastaa osakkeitaan pois, maksaa siitä rahaa. Verotuksellisesti lunastus = kauppa. o yrityskauppa koko yritys vai substanssi yritys myydään (esim. sen osakkeet) -> rahat yrityksen omistajille = myyntivoitto myydään liiketoiminta ja substanssi -> rahat yritykselle = sen liiketoiminta o optiot 20 % ja 40 % olettamia ei käytetä esim. optio maksaa 0,10 /kpl ostetaan 1000 kpl = 100 myynti kurssin noustua 10 euroon (myyntihinta) 100 (ostohinta) = (voitto, 28 % vero) Verovapaat luovutusvoitot

16 - oman asunnon luovutus o asuntoa on käytetty > 2 vuotta omistusaikana omana tai perheen asuntona o lasten käytössä oleva asunto voi olla omistusasunto perheen käytössä o kesämökki ei ole omistusasunto o poikkeuksena verovapaudesta voivat olla ns. kirvesmiestalot - koti-irtaimisto o enintään 5000 /vuosi - sukupolvenvaihdosluovutukset o yritysomaisuus o maatalousomaisuus o metsätilaomaisuus o osuus: väh. 10% o luovutus: lapselle, lapsenlapselle jne., sisarelle, lapsen puoliso, lapsenlapsen puoliso o ei esim. sisaren lapselle o omistusaika: luovuttaja > 10 vuotta, saaja > 5 vuotta o luovuttaja ei maksa veroa, jos ehdot täyttyvät Korkotulot - lähdeverolliset o vero 28 % (lähdevero) - muut korkotulot o pääomavero 28 % - vastaavasti vähennyskelpoisia ovat o opintolainakorot o asuntolainakorot o tulonhankkimislainan korot o takausvelan korot Vuokratulot - esinevuokra - asunnonvuokra - liikehuoneiston vuokra - maanvuokra - maatilan vuokra jne - kaikki vuokratulo on pääomatuloa esim. vuokratulo vastike 2000 korkokulut 1000 korjaus 1000 (- perusparannus 10000, perusparannus lisätään hankintahintaan ja vähennetään luovutusvoitosta jos mahdollista) = 6000, josta 28 % vero Sijoitusrahastotulo

17 osinko osakkeet osto tuotto Rahasto myyntivoitto Sijoittaja Tuotto 28% pääomavero - tuotot - myyntivoitot raha myyntivoitto osto korko joukkovelkakirja sijoitustodistukset debenduntit (tjsp, en saa selvää) jne. - rahasto itse on verovapaa Puun myynti - verotettavaa on puun myynti, lahjoitus ja oma käyttö - vero on 28 % - menot voi vähentää, esim. ostetut koneet, vakuutukset, metsänhoitomaksu, matkakulut, istutustyö jne - myynti arvonlisäverollista (jos on ilmoittautunut verovelvolliseksi) - ostaja maksaa ALV:n ja myyjä tilittää sen seuraavan vuoden helmikuussa esim. puun myynti , ALV 2 200, yht vähennyksenä ostetusta metsätilasta on ns. metsävähennys - vähennys on 50 % tilan hinnasta - kerralla saa vähentää 40 % puunmyyntitulosta

18 esim. ostettu tila > vähennys 50 % = Puuta myydään v > vähennys 40 % = > jää , josta vero 28 %. vähennystä jää = Veron kiertäminen - verosuunnittelu -> sallittu - harmaa alue -> epävarmuus, ennakkotieto? - veron kiertäminen -> kielletty, ei kuitenkaan rikos. Seuraamuksena määrätään verot ja mahdollisesti veronkorotus ja korot - verorikosalue -> rangaistuksen uhalla kielletty Oikeudellisten muotojen väärinkäyttö - siviilioikeudellisesti toimi on hyväksyttävä, mutta verottaja ei sitä hyväksy a) virheellinen otsikko i. sopimus on otsikoitu väärin ii. esim. AsOy:ssä rahoitusvastike/hoitovastike iii. esim. kiinteistökaupassa kauppahinta ei verottajan mielestä ole oikein jaettu b) henkilöyhtiön sivuuttaminen i. esim. KY, jossa kaksi vastuunalaista (lääkäri ja hänen puolisonsa) ja edellisten lapsi äänettömänä. Tulos > lääkäri , puoliso , lapsi Verottaja: esim. lääkäri , puoliso , lapsi 0. c) osakeyhtiön sivuuttaminen i. yhtiötä ei pureta, vaan tulo vain kohdistetaan osakkaalle Oy valmennus korvaus Oy urheiluseura X valmentaja työ (palvelun myynti) ii. korvaus katsotaan EPL 13 :n mukaiseksi palkaksi iii. Valmennus Oy:n tulo ohjataan suoraan verotettavaksi X:ltä

19 d) Yhtiöiden yhdistäminen i. samojen omistajien yhtiöt = yhtiöt kootaan yhdeksi verotusyksiköksi e) ulkomaisten väliyhtiöiden käyttö i. tulot siirretään siirtohinnoittelulla ulkomaille lievempään verotukseen ii. Esim. osakeyhtiö, nettovara 10 milj. jakaa osinkoa tästä verotonta ja verollista. Osakkeet lahjoitetaan kolmelle lapselle kullekin 25 % -> lahjavero. Osinko jaetaan kullekin osakkaalle, euroa /lärvi. Osinko on verotonta, jos laillisia muotoja on käytetty. f) kauppaan rinnastuvat oikeustoimet i. esim. vuokrataan maatila v. 2004, ja sama tila myydään vuokraajalle v ii. hinta oikeutti vasta v % hankintameno-olettamaan iii. verottaja: tehtiinkö kauppa jo 2004? -> vuokra+kauppa=kauppa esim. Sarjatoimet - oikeustoimi jaetaan osiksi (sarjaksi) verotuksen vuoksi - esim. kaupat peräkkäisinä päivinä henkilö omistus OY myi osakkeita myi samat osakkeet OY:llä vähentämättömiä luovutustappioita - vero luovutusvoitossa määrätty - esim. lahjaverotuksessa sarjatoimet voivat olla laillisia (äiti ja iskä molemmat antaa kullekin lapselle 3400 (max.), kolmen vuoden päästä voi lahjoittaa uudestaan) Intressin puute

20 - toiselta osapuolelta puuttuu verotuksellisia intressejä - esim. toinen on verovapaa - sopimus voidaan tehdä epätasapainoisesti - A ja B tekevät sopimuksen, B on verovapaa. B on kiinnostunut vain kokonaishinnasta (ehdot voivat olla muuten mitä vain). - esim. kiinteistökauppa: metsä ( ) / talo (1000 ) / irtain (0 ) -> metsävähennys verottaja: metsä ( ) / talo ( ) / irtain ( ) -> metsävähennys onkin vain Etuyhteys - osapuolilla on yhteinen etu - esim. sukulaiset tekevät sopimuksen - sopimusehdot voivat olla verotuksen kannalta suunniteltuja - samoin jos henkilö omistaa yhtiön, jonka kanssa tekee sopimuksen -> verottaja tarkistaa sopimusehdot 7. Peitelty osinko - oy:stä saa jakaa veroja vain lain mukaisilla tavoilla - mm. voitonjako on peiteltyä osinkoa - eswim. lahja yhtiöstä omistajille - peitelty osinko on veronalaista ansiotuloa 70 %:sti - jakaja voi olla osakeyhtiö tai osuuskunta (esim. ky tai avoin yhtiö EI) - saajana voi olla osakas tai lähipiiri (sukulainen tai muu läheinen tai bulvaaniyhtiö) - yhtiössä on verottajalle selvitysvelvollisuus, jos alle 10 osakasta tai jos yksi osakas omistaa yli 10 % - verottajalle annetaan tieto a) palkasta b) vuokrista c) koroista d) lainoista e) autoeduista f) asuntoedusta g) muista hyvityksistä h) sopimuksista osakkaiden kanssa peitelty osinko voi tapahtua: 1) ylihyvityksenä - yhtiö maksaa osakkaalle tai lähipiirille liian suuren hyvityksen i. palkka ii. palkkio iii. lahja iv. matkakorvaus v. vakuutus

21 vi. asuntoetu vii. autoetu viii. loma ix. sopimuskorvaus x. kauppahinta xi. vuokra xii. preemio esim. Oy maksaa osakkaalle palkkaa 4000 / kk, osakkaan lapselle 2000 /kk + autoetu. Verottaja selvittää, onko lapsen palkka kohtuullinen, ja liittyykö autoetu yrityksen toimintaan -> onko taloudellisia perusteita. esim. A myy omistamansa liikehuoneiston omalle yhtiölleen. Huoneiston arvo on , kauppahinta > ylihinta peiteltyä osinkoa 2) aliveloituksena - yhtiö perii liian vähän osakkaalta esim. Yhtiö omistaa auton, jonka arvo on Yhtiöpn kirjanpidossa arvo Osakas ostaa auton kirjanpitoarvolla > peiteltyä osinkoa. esim. Oy omistaa viisi autoa, joista neljä on työsuhdeautoja. Viides on yhtiön osakkaan lapsen käytössä, vaikka kirjanpidossa auto yhtiön käytössä. -> peitelty osinko esim. Oy omistaa asunnon, jossa osakkaan sisar asuu. Normaalivuokra on 500 / kk, mutta osakkaan sisar maksaa vain 300 / kk. Näin ollen 200 / kk on osakkaalle verotettavaa peiteltyä osinkoa. - mutta omasta As Oy:stä saatu alivuokra ei ole peiteltyä osinkoa esim. Kaksi samanlaista asuntoa, omistajat A ja B. A asuu asunnosta As Oy:n osakkuuden perusteella, ja maksaa vastikkeen 100 / kk. B asuu vuokralla, vuokra / kk. -> etu EI ole verotettavaa! 3) Osakkeen lunastaminen - yhtiö lunastaa osakkaalta osakkaan omistamie osakkeita (maksaa lunastushinnan) - jos lunastamiselle on taloudellinen peruste -> ei peiteltyä osinkoa - jos syy lunastamiseen veronkierto -> peiteltyä osinkoa esim. Osakas A (vanhempi) omistaa 50 osaketta, osakkaat B-F omistavat kukin 10 osaketta. Yhteensä 100 osaketta. A:lta lunastetaan 50 osaketta á , yht. 5 milj. -> sukupolvenvaihdos, mahdollisesti taloudellisesti hyväksyttävää - myyntivoittovero: (hankintaolettama 40 %) = > pääomatuloa, vero 28 %

22 - vai peitelty osinko: (30 % verotonta) = > ansiotuloa, vero > 50 % 4) Osakaslainat - osakaslainalla on erilaiset yhtiöoikeudelliset ja vero-oikeudelliset edellytykset - jos osakkaan yhtiöstä saama laina on maksamatta 31.12, laina on pääomatuloa - jos lainaa ei ilmoiteta verottajalle -> peiteltyä osinkoa - alikorko voi olla peiteltyä osinkoa - jos lainalla ei ole lyhennyssuunnitelmaa -> koko laina voi olla peiteltyä osinkoa 8. Arvioverotus - verottaja ei luota saatuihin tietoihin - tietoja ei ole saatu ollenkaan - tai esim. yrityksen kirjanpito puuttuu tai on epäluotettava -> arvioverotus esim. kassatili: alkusaldo 200, myynti 100 = 300 ostot 1300, palkat 500 = kassa > ei voi olla! -> arvioverotus - vertailuarvioverotus a) verrataan vastaavassa asemassa oleviin, esim. taksinkulujettaja, jonka auto kuluttaa 20 % enemmän kuin muilla - elinkustannusarvioverotus a) henkilön tulot eivät näy kaikki, koska hän elää kalliimmasti kuin tulot edellyttävät 9. Ennakkotieto ja ennakkoratkaisu a) Ennakkotieto - haetaan verovirastosta - verovelvollinen esittää selvityksen a) miten aikoo menetellä TAI b) millaisen sopimuksen tekee jne. -> verottaja vastaa, miten verotetaan - sitoo verottajaa, jos veroasiamies ei varaa valitusmahdollisuutta b) Ennakkoratkaisu - haetaan keskusverolautakunnasta (KVL)

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191

MAATILAN. ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 MAATILAN VEROTUS ProAgria Länsi-Suomi Esko Aalto 050 55 44 191 Aihealueet verotuksen perusteet muutokset 2013 ja 2014 yhtenäistämisohjeet 2013 metsäverotus 2013 arvonlisäverotus kotitalousvähennys verotuksen

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

16145 0, 19 = 3067, 55 euroa. Kirkkoon henkilö ei kuulu, joten kirkollisveroa ei makseta. Sairausvaikutusmaksu

16145 0, 19 = 3067, 55 euroa. Kirkkoon henkilö ei kuulu, joten kirkollisveroa ei makseta. Sairausvaikutusmaksu Talousmatematiikka Kotitehtävät 2 - Pakollisten tehtävien ratkaisut 1. Laske valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero ja sairausvakuutusmaksu taulukon jokaisen rivin tilanteessa. Laske myös kuinka

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, tavoitteita rakenne. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, tavoitteita rakenne. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, tavoitteita rakenne Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä Kansainvälisesti tunnetaan Dual Income Tax (DIT) järjestelmänä, jossa

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit sijoittajan verotuksen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioon otettavia yksityiskohtia,

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Marjut Vierimaa Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous 25.1.2010, MMM Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS Mika Kavakka Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin.

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot