Tuloverotus klo 9.50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloverotus klo 9.50"

Transkriptio

1 Tuloverotus klo 9.50

2 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi

3 EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Verotuksen erillisyys Ei Ei Kyllä Tuloverotus Jako ansio- ja pääomatuloon ansiotulo: progressiivinen verotus pääomatulo: 30 %; ylittävältä osalta 32 % (v. 2014; ) Yhtiömiesten tulona - jako ansio- ja pääomatuloon Yhtiön tulona (20 %) Pääomatulon laskentapohja Nettovarat plus 30 % palkoista Nettovarat plus 30 % palkoista Nettovarat (osakkeen matemaattinen arvo) Nettovarojen laskenta Vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat ja velat Erikseen tulolähteittäin; yhtiömieskohtaiset oikaisut Kaikki varat ja velat; osakaskohtaiset oikaisut Tappion vähentäminen Voidaan siirtää yrittäjälle Vain yrityksessä Vain yrityksessä Rahan yksityisotto On mahdollista On mahdollista Ei ole mahdollista Palkanmaksu yrittäjälle Ei Kyllä Kyllä Oikeustoimet yrityksen ja omistajan välillä Ei Kyllä Kyllä, käyvin hinnoin VML 29 3

4 Muistilista uudelle yrittäjälle Muista oman kuntasi Uusyrityskeskuksen ja elinkeinoelämän kehitysyhtiön palvelut! Hoida vakuutusasiat kuntoon (esim. YEL) Käytä kirjanpitäjää! Ilmoita sähköisesti! Ota selvää verotuksesta! vero.fi tai valtakunnallisista palvelunumeroista Verohallinto 4

5 Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto

6 Sisältö Tulolähteet ja niiden merkitys verotuksessa Yritystoiminnasta saadun tulon (elinkeinotoiminnan tulolähteen) verottaminen Yritystulon jakaminen pääoma- ja ansiotuloon Yritystulon jakaminen puolisoiden kesken Ennakkoverot Yksityisotot ja yksityissijoitukset Autokulujen vähentäminen Työhuonevähennys Verohallinto 6

7 Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Elinkeinotoiminnan tulolähde Verotettava tulo lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan Maatalouden tulolähde Verotettava tulo lasketaan maatilatalouden tuloverolain mukaan Henkilökohtainen tulolähde (muun toiminnan tulolähde) Verotettava tulo lasketaan tuloverolain mukaan Verohallinto 7

8 Tulolähteiden merkitys verotuksessa Tulot ja menot on kohdistettava oikeaan tulolähteeseen, kun verotettavaa tuloa lasketaan. Yhden tulolähteen menoja ei voi vähentää toisen tulolähteen tuloista. Myös tappiot vahvistetaan tulolähteittäin. Kullekin tulolähteelle on oma veroilmoitus, jolla tulolähteen verotettavat tulot ja niistä vähennettävät kulut ilmoitetaan. Verohallinto 8

9 Verotus perustuu kirjanpitoon TILIKAUSITTAIN Liiketapahtumat kirjataan tilikauden aikana tositteiden perusteella kirjanpidon tileille Tilikauden päätyttyä laaditaan tilinpäätös Elinkeinotoiminnan veroilmoitus 5 Verohallinto 9

10 Verotettavan tulon muodostuminen Tuloveroa maksetaan verovuonna saadusta tulosta Verovuosi on kalenterivuosi tai kalenterivuonna päättyneet tilikaudet Elinkeinotoiminnan tulos on verovuoden tuottojen ja kulujen erotus Kaikki elinkeinotoiminnassa saadut tulot ovat veronalaisia. (EVL 4 ) Kaikki elinkeinotulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot ja menetykset ovat vähennyskelpoisia. (EVL 7 ) Verohallinto 10

11 Elinkeinotoiminnan tuloksen ja jaettavan yritystulon laskenta > < Tuotot Kulut Kulut Tuotot Tulot suuremmat kuin menot = Elinkeinotoiminnan tulos - aikaisempien verovuosien tappiot = Verovuoden jaettava yritystulo = Elinkeinotoiminnan tappio - pääomatuloista vähennettävä elinkeinotoiminnan tappio = Verovuodelle vahvistettava elinkeinotoiminnan tappio Menot suuremmat kuin tulot

12 Jaettava yritystulo Yritystulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi Vero pääomatulo-osuudesta 30%, kalenterivuoden aikana euron ( e v. 2015) ylittävältä osalta 32 % (33 % v. 3015). Ansiotulo-osuuden vero progressiivinen Ensin määritellään pääomatulon määrä, jonka jälkeen jäävä osuus on ansiotuloa. Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 % vuotuista tuottoa verovuotta edeltäneen verovuoden elinkeinotoiminnan nettovarallisuudelle Pääomatulo-osuudeksi voidaan valita joko 0 % tai 10 % Poikkeava tilikauden pituus (yli tai alle 12 kk) vaikuttaa pääomatulo-osuuden määrään. Verohallinto 12

13 Nettovarallisuuden laskeminen Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus lasketaan vähentämällä elinkeinotoiminnan varoista elinkeinotoiminnan velat. Omaisuus kuuluu elinkeinotoiminnan varoihin, jos sitä käytetään pääasiallisesti (yli 50 %) elinkeinotoiminnassa. Lähdeveron alaisia talletuksia ei lasketa mukaan. Nettovarallisuuteen lisätään 30 % viimeisen 12 kk aikana maksetuista palkoista Verohallinto 13

14 Yritystulon jakaminen puolisoiden kesken Kun liikkeen- tai ammatinharjoittaja harjoittaa elinkeinotoimintaa yhdessä aviopuolisonsa kanssa tai puoliso osallistuu toisen puolison elinkeinotoimintaan, yritystulo jaetaan verotuksessa puolisoiden kesken. Yritystulon ansiotulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken heidän työpanostensa suhteessa. Pääomatulo-osuus jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on toimintaan kuuluvaan nettovarallisuuteen Verohallinto 14

15 Pääomatulojen ja ansiotulojen verotus Yritystulon pääomatulo-osuus lisätään liikkeen- tai ammatinharjoittajan muihin pääomatuloihin. Yritystulon ansiotulo-osuus puolestaan lisätään liikkeen- tai ammatinharjoittajan muihin ansiotuloihin. Verotettavasta ansiotulosta maksetaan valtion tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan ja kunnallisvero sekä mahdollinen kirkollisvero. Verotettavasta pääomatulosta vero suhteellisen verokannan mukaisesti Verohallinto 15

16 Ennakkoverot

17 Ennakkoperintä ja ennakkoverot

18 Verojen ennakkoperintä verovuoden aikana Elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan tuloista tehdään ennakonpidätys yleensä ennakonkantona (määrätään ennakkovero). Vrt. palkan ennakonpidätys Ennakonkannon alaisia tuloja ovat mm. elinkeinotoiminnan tulot, maa- ja metsätalouden tulot sekä muun tulonhankkimistoiminnan tulot Ennakoiden määrä perustuu elinkeinotoiminnan verotettavaan tulokseen. Ennakoiden on vastattava mahdollisimman tarkoin verovuoden lopullista veroa. Verohallinto 18

19 Ennakkoveron hakeminen Haettava hyvissä ajoin ennen kalenterivuoden päättymistä Elinkeinonharjoittaja arvioi itse liikevaihdon ja verotettavan tulon Luonnollisen henkilön ennakkovero määrätään kalenterivuosittain verovuonna saatujen veronalaisten kokonaistulojen perusteella (ennakkoveropäätös ja tilisiirtolomakkeet) Ennakon erät Ennakon määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä Ennakkoveron maksaminen Maksupäivä on kunkin kuun 23. päivä Verohallinto 19

20 Ennakkoveron muuttaminen Ennakkoveron korottaminen Haettava hyvissä ajoin ennen kalenterivuoden päättymistä Ennakkoveron alentaminen Voidaan alentaa koko kalenterivuoden ajan verovelvollisen antaman selvityksen perusteella Ê muutos verovuoden alussa: selvitys ja edellisen vuoden tuloslaskelma tai veroilmoitus Ê myöhemmin verovuoden aikana: selvitys ja verovuoden välitilinpäätös ja talousarvio loppuvuodelle Verohallinto 20

21 Ennakkoveron poistaminen Ennakkovero poistetaan, jos verovelvollinen selvittää, ettei hänellä ole verovuonna lainkaan sellaista tuloa, josta ennakko on määrätty, tai että ennakon kantaminen on muusta syystä aiheetonta. Esim. tulon määrä vähäinen (voi huomioida ennakonpidätyksessä) ei jää verotettavaa tuloa edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen toiminta päättynyt edellisenä vuonna (aiheeton ennakkovero) elinkeinotoiminta tappiollista. Aiheettoman ennakon poistamista haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen verotuksen päättymistä Verohallinto 21

22 Ennakon täydennysmaksu Maksetaan oma-aloitteisesti à täydentää ennakkoperintää Luetaan verovuoden verojen hyväksi Ei jäännösveron korkoa, jos maksettu riittävästi verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä Alentaa jäännösveron koron määrää, jos maksettu verovuotta seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä à (maksettu helmi-syyskuussa) Jäännösveron koron määrä Jos jäännösvero on alle euroa, korko on 0,5 % (v. 2014) euroa ylittävältä osalta korko on 2,5 % (vuonna 2014) Korko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko + 2 prosenttiyksikköä Verohallinto 22

23 Yksityisotot ja -sijoitukset

24 Yksityisotot Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen tai alle 14 -vuotiaalle perheenjäsenelleen ei myöskään päivärahoja eikä kilometrikorvauksia Elinkeinonharjoittaja voi ottaa yrityksestään rahaa omaan käyttöön eivät ole yrittäjän verotettavaa tuloa eivätkä myöskään vähennyskelpoista kulua jos yksityisotot johtavat oman pääoman negatiivisuuteen, on osa koroista vähennyskelvottomia (EVL 18 2mom) Verohallinto 24

25 Yksityisotot ja yksityissijoitukset Rahan yksityisotto Tavaran tai palvelun yksityisotto Rahan yksityissijoitus Tavaran yksityissijoitus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Luovutushinnaksi katsotaan otetun tavaran tai palvelun alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta Hankintamenoksi katsotaan alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta siirtohetkellä Huom! Tulona ei huomioida arvonnousua Verohallinto 25

26 Elinkeinonharjoittajan autokulut Todelliset kulut vai lisävähennys Verohallinto 26

27 Autokulujen vähentäminen Elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvät autokulut liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluina. Autokulujen vähentämistapa riippuu siitä, kuuluuko auto elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vai onko se henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva yksityisauto. Kummassakin tapauksessa autolla ajetuista matkoista on pidettävä ajopäiväkirjaa, johon merkitään elinkeinotoiminnan ja yksityisajojen määrät sekä kokonaiskilometrit. Verohallinto 27

28 Lisävähennys / EVL 55 Veroilmoituksella voi todellisten menojen lisäksi vähentää lisääntyneitä elantokustannuksia työmatkasta, jonka liikkeen- ja ammatinharjoittaja tilapäisesti tekee elinkeinotoimintaan liittyvänä tavanmukaisen toimintaalueensa ulkopuolelle: päivärahan määrä./. todelliset kirjanpitoon kirjatut lisääntyneet elantokustannukset autokuluja yksityisvaroihin kuuluvalla autolla tehdystä matkasta: kilometrikorvaus./. todelliset kirjanpitoon kirjatut menot Verohallinto 28 ja

29 Lisävähennys lisääntyneistä elantokustannuksista Lisävähennyksen vähentämisen perusedellytys Tilapäinen työmatka tavanomaisen toimintaalueen ulkopuolelle Etäisyysvaatimus Kesto Näyttövaatimus Vähennettävä määrä 2014 (kotimaan päiväraha) Yli 15 kilometriä lähtöpaikkana olevasta toimipaikasta tai asunnosta ja yli 5 kilometriä molemmista Yli 6 tuntia tai yli 10 tuntia Matkan liittyminen yritystoimintaan, matkan kohde ja kesto (alkoi - päättyi) yli 6 tuntia 18,00 yli 10 tuntia 39,00 matkavuorokauden ylittyessä vähintään 2 tunnilla 18,00 yli 6 tunnilla 39,00 Lisävähennys verotuksessa Verovapaan päivärahan enimmäismäärä - kirjanpidossa vähennetyt kulut Verohallinto 29

30 Autokulut/auton käyttö Pääasiallinen käyttö = yli puolet ajokilometreistä Auto pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä Ei oikeutta lisävähennykseen todelliset kulut kirjanpitoon " EVL 7 Auto kuuluu elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen (EVL 53.2 ) Auto pääasiallisesti muussa käytössä Oikeus lisävähennykseen Edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä auton käytöstä ja elinkeinotoimintaan liittyvistä matkoista Auto ei kuulu elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen Verohallinto 30

31 Työhuonevähennys Jos elinkeinonharjoittajalla on erillinen toimitila asunnon yhteydessä, vähennetään elinkeinotoimintaan kohdistuvina kuluina toimitilan todelliset kulut (vuokra, vastike, sähkö) Vähennys esim. pinta-alojen suhteessa Työhuonevähennys Ns. kaavamainen työhuonevähennys (vero.fi) Verohallinto 31

32 Yrityksen tuloverotus pähkinänkuoressa maksa ennakkoverot anna veroilmoitus maksa jäännösverot Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus 5 Elinkeinoyhtymän veroilmoitus 6A Osakeyhtiön ja osuuskunnan veroilmoitus 6B Tuloveroilmoitus sähköisesti vero.fi/asioi verkossa vero.fi/yhteisonveroilmoitus Lisätietoa sähköisen asioinnin mahdollisuuksista: vero.fi Verohallinto 32

33 Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tuloverotus Verohallinto

34 Sisältö Tulolähteet ja niiden merkitys verotuksessa Elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksen laskeminen ja verottaminen Nettovarallisuuden laskeminen Yhtiömiehen tulo-osuus ja sen jakaminen pääoma- ja ansiotuloksi Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön suoritukset yhtiömiehelle 34

35 Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Elinkeinotoiminnan tulolähde Verotettava tulo lasketaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan Maatalouden tulolähde Verotettava tulo lasketaan maatilatalouden tuloverolain mukaan Henkilökohtainen tulolähde (muun toiminnan tulolähde) Verotettava tulo lasketaan tuloverolain mukaan 35

36 Elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksen laskeminen Tulot suuremmat kuin menot Veronalaiset tuotot vähennyskelpoiset kulut ja poistot = Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos - aikaisempien vuosien tappiot = Jaettava yritystulo > < Veronalaiset tuotot vähennyskelpoiset kulut ja poistot = Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vahvistettava tappio 36 Menot suuremmat kuin tulot

37 Elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksen verottaminen Elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona. Yhtiömiesten tulo-osuudet jaetaan yhtiömiesten verotuksessa pääoma- ja ansiotuloksi. 37

38 Nettovarallisuuden laskeminen Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on elinkeinotoiminnan varojen ja velkojen erotus. Elinkeinotoiminnan varoina ei pidetä saamisia, joita yhtymällä on osakkailta. Nettovarallisuutta laskettaessa otetaan huomioon 30 % palkoista, jotka yhtymä on maksanut verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. 38

39 Yhtiömieskohtaisen nettovarallisuuden laskeminen Yhtiömiehen osuudesta yhtymän elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen vähennetään yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin kuuluva asunto, jota yhtiömies on käyttänyt omana tai perheensä asuntona korollinen velka, jonka avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on käyttänyt yhtiöosuutensa hankintaan. 39

40 Yhtiömieskohtaiset vähennykset tuloosuudesta Vastuunalaisen yhtiömiehen tulo-osuudesta vähennetään ennen pääomatulo-osuuden laskemista yhtiöosuuden hankintavelan korot verovapaa osa osingoista, jotka on saatu elinkeinotoiminnan (ja maatalouden) tulolähteisiin kuuluvista osakkeista. 40

41 Yhtiömiehen tulo-osuuden jakaminen pääoma- ja ansiotuloksi Pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 %:n vuotuista tuottoa yhtiömiehen osuudelle yhtymän edellisen vuoden elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta. Poikkeava tilikauden pituus (yli tai alle 12 kk) vaikuttaa pääomatulo-osuuden määrään. Pääomatulo-osuutta ei muodostu, jos yhtymän nettovarallisuus on negatiivinen. 41

42 Avoimen yhtiön tulon verottaminen ELINKEINOTOIMINNAN TULOS - AIKAISEMPIEN VUOSIEN TAPPIOT = JAETTAVA YRITYSTULO (jaetaan yhtiösopimuksen mukaisesti yhtiömiesten tulona verotettavaksi) YHTIÖMIES A:N TULO-OSUUS, josta YHTIÖMIES B:N TULO-OSUUS, josta PÄÄOMATULOA 20 % nettovarallisuusosuudesta ANSIOTULOA loput tulo-osuudesta PÄÄOMATULOA 20 % nettovarallisuusosuudesta ANSIOTULOA loput tulo-osuudesta 42

43 Kommandiittiyhtiön tulon verottaminen ELINKEINOTOIMINNAN TULOS - AIKAISEMPIEN VUOSIEN TAPPIOT = JAETTAVA YRITYSTULO (jaetaan yhtiösopimuksen mukaisesti yhtiömiesten tulona verotettavaksi) ÄÄNETTÖMÄN YHTIÖMIEHEN TULO-OSUUS, josta VASTUUNALAISEN YHTIÖMIEHEN TULO-OSUUS, josta PÄÄOMATULOA 20 % nettovarallisuusosuudesta ANSIOTULOA loput tulo-osuudesta PÄÄOMATULOA 20 % nettovarallisuusosuudesta ANSIOTULOA loput tulo-osuudesta 43

44 Yhtiön ja yhtiömiehen väliset toimet ELINKEINOYHTYMÄ Palkka, luontoisetu ja kustannusten korvaukset tai rahan yksityisotto Palvelun tai omaisuuden ottaminen yksityiskäyttöön Omaisuuden vuokraaminen ja luovutus Rahalainan antaminen Rahan sijoittaminen Muun omaisuuden sijoittaminen YHTIÖMIES 44

45 Osakeyhtiön tuloverotus Verohallinto

46 Sisältö Yleistä Osakeyhtiön tuloverotus nettovarallisuuden laskeminen osakkeen matemaattinen arvo Osakeyhtiön suoritukset osakkeenomistajille osakeyhtiön maksama palkka osakeyhtiön antama osakaslaina osinkotulon verotus Verohallinto

47 Yleistä Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tulona. Verotus ei vaikuta yksittäisen osakkaan tai jäsenen verotukseen. Tulos lasketaan niin, että veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Tulot > menot Menot > tulot vahvistetaan verotettava tulo vahvistetaan tappio Verotettavan tulon laskeminen perustuu kirjanpitoon, mutta kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksien vuoksi verotettava tulo voi poiketa kirjanpidon tuloksesta. Verohallinto

48 Yleistä Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat verovuodesta 2014 alkaen tuloveroa 20 % verotettavasta tulostaan Verohallinnolle ilmoitetaan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituslomakkeella 6B Veroilmoitus annetaan kultakin tilikaudelta erikseen. Veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden loppumisesta. Verohallinto suosittelee, että veroilmoitus annetaan sähköisesti. Lisää tietoa vero.fi-sivuilla: Veroilmoitus 6B sähköisesti - osakeyhtiö ja osuuskunta Verohallinto

49 Osakeyhtiön tuloverotus Osakeyhtiöllä voi olla kolme eri tulolähdettä: elinkeinotulolähde maatalouden tulolähde henkilökohtainen tulolähde (esim. ulkopuoliselle vuokratusta kiinteistöstä, joka ei välittömästi tai välillisesti palvele elinkeinotoimintaa). Osakeyhtiön kunkin tulolähteen verotettava tulo lasketaan erikseen vähentämällä verovuoden tulosta aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut saman tulolähteen tappiot. Tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan yhteen ja verotetaan yhtiön tulona. Yhtiö maksaa yhteisön tuloveroa. Verohallinto

50 Nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo Osakeyhtiön tuloverotuksessa vahvistetaan nettovarallisuus, jonka perusteella lasketaan yhtiön osakkeen matemaattinen arvo. Osakkeen matemaattista arvoa käytetään laskettaessa, miten listaamattomista yhtiöistä saadut osingot jakautuvat osakkaan verotuksessa verovapaaseen tuloon, pääomatuloon ja ansiotuloon. Listaamaton yhtiö = muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö. Verohallinto

51 Nettovarallisuuden laskeminen Nettovarallisuus saadaan vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat. Osakeyhtiön nettovarallisuuteen luetaan mukaan yhtiön kaikkien eri tulolähteiden varat ja velat: myös yhtiön maatalouden tulolähteeseen ja henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva varallisuus ja velat. Verohallinto

52 Nettovarallisuuden laskeminen (jatkoa) Varoja ovat käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus Varoihin ei lueta laskennallisia verosaamisia eikä sellaisia pitkävaikutteisia menoja, joilla ei ole varallisuusarvoa Velkoja ovat taseen vastattaviin vieraaseen pääomaan merkityt erät. Myös pääomalaina on velkaa silloin, kun se on taloudelliselta luonteeltaan vierasta pääomaa Velkana ei pidetä laskennallisia verovelkoja Osakeyhtiön nettovarallisuuden perusteella lasketaan sekä osakkeen matemaattinen arvo että vertailuarvo. Vertailuarvoa laskettaessa yhtiön nettovarallisuudesta vähennetään tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. Verohallinto

53 Osakkeen matemaattinen arvo Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan niin, että yhtiön tarkistettu nettovarallisuus jaetaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä Matemaattisen arvon laskenta perustuu tilinpäätöksen mukaiseen tarkistettuun nettovarallisuuteen, joka yhtiöllä on ollut verovuotta edeltävänä vuonna Verovuoden matemaattisen arvon perusteella saman verovuoden aikana saatu osinko jaetaan, pääomatuloon ja ansiotuloon Esimerkki päättyneen tilikauden perusteella lasketaan matemaattinen arvo verovuodelle Matemaattisen arvon perusteella määräytyy osakkaan vuonna 2014 saaman osingon pääomatulona ja ansiotulona verotettava osuus. Verohallinto

54 Osakkeen matemaattinen arvo (jatkoa) Yrittäjäosakkaan osakkeiden matemaattista arvoa oikaistaan ennen kuin osingot jaetaan pääoma- ja ansiotulo-osinkoihin Osakkeiden arvosta vähennetään yrittäjäosakkaan tai hänen perheenjäsenensä yhtiöstä ottama osakaslaina. Tässä tilanteessa kyseessä on yrittäjäosakas, jos osakas tai hänen perheenjäsenensä omistaa vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä osakkaan tai hänen perheensä käytössä olleen asunnon arvo, jos asunto kuuluu yhtiön varoihin. Tässä tilanteessa kyseessä on yrittäjäosakas, jos osakas ei ole työntekijäin eläkelain mukaan työsuhteessa osinkoa jakavaan yhtiöön. Verohallinto

55 Osakeyhtiön suoritukset osakkeenomistajille Osakeyhtiön osakkaita verotetaan vasta sitten, kun he nostavat tuloa osakeyhtiöstä Tuloa voidaan nostaa palkkana, osakaslainana tai osinkona Mitkään yksityisotot eivät ole osakeyhtiössä mahdollisia Osakeyhtiön ja osakkaan välisissä oikeustoimissa on aina noudatettava ehtoja, joita voidaan pitää kohtuullisina ja tavanomaisina Esimerkiksi jos yhtiö myy auton osakkaalleen, kauppahintana on käytettävä käypää hintaa Verohallinto

56 Osakeyhtiön maksama palkka Osakeyhtiö voi maksaa osakkailleen palkkaa ja antaa luontoisetuja, jotka on käsiteltävä myös yhtiön palkkakirjanpidossa palkkana Jos näin ei ole toimittu, etu katsotaan peitellyksi osingoksi todellisten kustannusten suuruisena Myös palkansaajan päivärahan ja kilometrikorvausten maksaminen osakkaille on mahdollista Osakkaalle maksetun palkan ja luontoisetujen tulee olla tehtyyn työhön nähden kohtuulliset Kohtuullista suurempien etuuksien antaminen osakkaalle voi johtaa niiden verotukseen peiteltynä osinkona Verohallinto

57 Osakeyhtiön antama osakaslaina Osakeyhtiö voi myöntää osakkailleen ja näiden lähisukulaisille osakaslainoja Osakkaalle annettu rahalaina katsotaan verotuksessa osakkaan pääomatuloksi, jos hän ei ole maksanut lainaa takaisin yhtiölle verovuoden loppuun mennessä edellytyksenä pääomatulon verotukselle on, että osakas, hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat vähintään 10 % osakkeista suoraan tai välillisesti Verohallinto

58 Osakeyhtiön antama osakaslaina Pääomatulon veroprosentti on 30. Jos verotettavan pääomatulon määrä ylittää euroa (v. 2014), ylittävästä osasta menee veroa 32 % (v. 2014). Jos osakas maksaa lainan takaisin viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen, hän saa vähentää takaisin maksetun määrän pääomatuloistaan. Verohallinto

59 Osinkotulon verotus Osakeyhtiö voi päättää jakaa osinkona osan viimeksi kuluneen tilikauden voitosta. Osinkona voidaan jakaa enintään se määrä, joka jää jäljelle, kun tilinpäätöksen taseesta on vähennetty tappiot tietyt pakolliset menot, kuten mahdolliset yhtiöjärjestyksen mukaiset siirrot vararahastoihin. Osinkoa voidaan jakaa aina, kun yhtiöllä on vapaata omaa pääomaa. Voitonjaon edellytyksenä ei ole nimenomaan edellisen tilikauden voitollisuus. Osinkoa voidaan jakaa vain tilikauden hyväksymisestä päättävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Verohallinto

60 Osinkotulon verotus Julkisesti noteeratuissa (listatuissa) yhtiöissä osingot ovat saajalleen aina osittain veronalaista tuloa Muissa kuin julkisesti noteeratuissa (listaamattomissa) yhtiöissä Osinko jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon osakkeiden matemaattisen arvon perusteella. Matemaattinen arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen. Osingon jakaminen ei aiheuta veroseuraamuksia osinkoa jakavalle yhtiölle Verohallinto

61 Osinko listatusta yhtiöstä Listatun yhtiön maksama osinko on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle kokonaan pääomatuloosinkoa Osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Verohallinto 61 25/11/14

62 Osinko listaamattomasta yhtiöstä Verohallinto 62 25/11/14

63 Ennakonpidätyksen toimittaminen Julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava 25,5 % suuruinen ennakonpidätys, jos osingon saajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä Osingonsaaja voi osinkotuloa varten hakea muutosverokortin Rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista peritään lähdevero verosopimuksen tai lähdeverokortin mukaan. Verohallinto 63 25/11/14

64 Ennakonpidätyksen toimittaminen Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava ennakonpidätys luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksettavista osingoista ennakonpidätyksen määrä on 7,5 % jos osingon määrä ylittää euroa, ylittävästä määrästä ennakonpidätys on 27 % Osingon maksajan on seurattava samalle saajalle maksamiensa osinkojen euron rajan ylittymistä. Verohallinto 64 25/11/14

65 Ennakonpidätyksen toimittaminen Ennakonpidätys on toimitettava tai lähdevero perittävä sinä ajankohtana, jolloin osingot ovat osingonsaajan nostettavissa Osingonjakopäätöksessä määrättynä maksupäivänä tai sinä päivänä, jona osingonjakopäätös on tehty, jos maksupäivää ei ole määrätty Ennakonpidätys toimitetaan ja lähdevero peritään nostettavissa olevien osinkojen koko määrästä. Verohallinto 65 25/11/14

66 Verovelkarekisteri Maksuvaikeudet Verohallinto

67 Verovelkarekisteri alkaen YTJ.fisivuilta Rekisteriote korvaa verovelkatodistuksen 67

68 Verovelkarekisteriin merkittävät tiedot 1. Verovelka ml. laiminlyödyt Verohallinnon määräämät muut maksut (on/ei) Verovelkana ei huomioida verotilin alijäämää vanhentunutta veroa valituksenalaista veroa, jolla on täytäntöönpanon kielto 2. Kausiverojen ilmoituspuutteet (on/ei) Verovelan julkaisun rekisterissä estää Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely Tuomioistuimen vahvistama yrityssaneerauksen tai velkajärjestelyn maksuohjelma 68 25/11/14

69 Verovelkarekisterimerkinnät Rekisteriin merkitään kaikki kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt: elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset ja yhteisöt elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt tai kuolinpesät Tiedot veroveloista ja ilmoituspuutteista päivittyvät verovelkarekisterissä automaattisesti sen jälkeen, kun puute on korjattu: maksu tai kausiveroilmoitus on saapunut Verohallinnolle Rekisterimerkintä ei ole lopullinen Poistot rekisteristä tehdään jokaisena arkipäivänä (jos verovelka ja/tai ilmoituspuute poistuu) 69

70 Tietojen hakeminen verovelkarekisteristä Haku tehdään sivulla Yritysten tiedot haettavissa ilman tunnistautumista (yhteisöt, säätiöt, yms.) Elinkeinonharjoittajien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien tiedot aina Katsotunnisteella Tähän ryhmään kuuluvien tietojen katselu edellyttää perustetta tilaajavastuulaki hankintalaki omien verovelkarekisteritietojen tarkistaminen 70

71 Maksuvaikeudet Verohallinto

72 Maksuvaikeudet Verohallinnon kanssa voi sopia verojen maksujärjestelystä, jos sille on olemassa edellytykset Asiakkaalla on maksukykyä ja -halua kyse tilapäisistä maksuvaikeuksista Maksujärjestelyä ei tehdä, jos ilmoittamisvelvollisuutta ei ole täytetty erääntynyttä ennakkoveroa on maksamatta asiakkaalla on verovelkaa, joka on jo maksujärjestelyssä asiakkaalla on ulosotossa verovelkaa Maksujärjestelyn kesto enintään 12 kk 72

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus

Eri yritysmuotojen verotuksellinen edullisuus Tuki: - Puhelin 020 795 9960 (vain ennen koulutusta) - Sähköposti info@opinahjo.fi Kysymykset koulutuksen aikana: - Kaikki kysymykset pikaviestien kautta - Mikrofonit avataan tarvittaessa keskustelua varten

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU

YRITYSVEROTUS TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU YRITYSVEROTUS JA TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU Päivityspaketti 2012 Tämä päivityspaketti sisältää muutoksia kirjan 23. ja 23. 24. painoksiin (painovuodet 2009 ja 2010),. Muutokset koskevat seuraavia asioita:

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1254/2014 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Annettu Helsingissä 18 joulukuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen

KIRJANPITO 22C Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 10a: Tilikauden verot ja voitonjaon verottaminen Luento 10 Verot tilinpäätöksessä: Tilikauden verot Laskennalliset verot Voitonjaon verottaminen: Osakkeen matemaattinen arvo

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Osinkotulojen verotus

Osinkotulojen verotus Osinkotulojen verotus Antopäivä: 7.2.2012 Diaarinumero: 843/345/2011 Voimassaolo: Toistaiseksi Valtuutussäännös: Laki Verohallinnosta 2 2 momentti Korvaa ohjeen: 570/345/2011, 25.8.2011 Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖJEN VEROILMOITUS (4) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan HE 47/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että maatalouden

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Ulkoasiainministeriön ilmoitus

SISÄLLYS. N:o 1. Ulkoasiainministeriön ilmoitus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2006 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Yritysmuotojen verotus yrittäjälle Suomessa ja Ruotsissa Mikko Harjuoja Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Kansainvälinen suuntautumisvaihtoehto Tradenomi (AMK)

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Veroilmoitus verkossa Täydennä tai korjaa esitäytetty veroilmoitus verkossa. Palvelu on auki veroilmoitukseesi

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet Anne Roininen RSM Finland Oy

Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet Anne Roininen RSM Finland Oy Toiminimen ja henkilöyhtiöiden verokysymykset - keskeiset periaatteet 22.11.2016 --- Anne Roininen RSM Finland Oy Ennen koulutusta 1. Mitä tiedän aiheesta etukäteen? 2. Mitä haluan oppia koulutuksessa?

Lisätiedot