Radiotekniikan sovelluksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radiotekniikan sovelluksia"

Transkriptio

1 Poutanen: GPS-paikanmääritys sivut Kai Hahtokari

2 Konventionaalinen inertiaalijärjestelmä (CIS) Järjestelmä, jossa z - akseli osoittaa maapallon impulssimomenttivektorin suuntaan standardiepookkina J ja x - akseli saman epookin kevättasauspisteeseen ja origo on sijoitettu aurinkokunnan barysentriin. Kvasaareihin sidottuna CIS muodostaa eräänlaisen "absoluuttisen" ajasta ja paikasta riippumattoman koordinaatiston. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 2

3 Siirtyminen maahan sidottuun koordinaatistoon Siirryttäessä taivaallisista koordinaateista maahan sidottuihin koordinaatteihin tehdään muunnos CIS:stä CTS:ään neljällä kierrolla, ts. x y z CT S x = R M R S R N R P y z CIS, (1) missä R M = napavariaatio, R S = tähtiaika, R N = nutaatio ja R P = prekessio. Ensin tehdään prekessiosta ja nutaatiosta johtuva korjaus havaintoepookkiin. Tämän jälkeen tehdään kierto z - akselin ympäri Greenwichin keskimääräisen tähtiajan verran, jolloin saadaan x - akseli osoittamaan kevättasauspisteen sijasta havaintohetken keskimääräiseen Greenwichin meridiaaniin. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 3

4 Siirtyminen maahan sidottuun koordinaatistoon Viimeinen muunnos R M kääntää CIS-koordinaatiston z - akselin CTS:ään ottamalla huomioon napavariaation, ts. 1 0 x p R M = 0 1 y p, (2) x p y p 1 missä x p ja y p ovat hetkellisen navan koordinaatit CIO:n suhteen. GPS-järjestelmän koordinaatit ovat jo alunperin havaintohetkessä, koska sateliittien rataelementit annetaan havaintoepookille. Muunnoksissa joudutaan tekemään siis vain tähtiaika- ja napavariaatiokorjaukset. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 4

5 Koordinaattimuunnokset Koordinaattimuunnoksia tehdään, jotta päästään GPS:n avulla saadusta järjestelmästä johokin paikalliseen koordinaatiastoon tai jotta saamme lähtöpisteen koordinaatit paikallisesta globaaliin koordinaatistoon. Toisena koordinaatistona on usein KKJ tai ED50 ja toisena on WGS84, ITRF-nn tai EUREF89. Koordinaattimuunnokset ja niihin liittyvät muunnosparametrit sekä eri koordinaatistojen olemassaolo ovat yleisimmät GPS:n käyttöön liittyvistä ongelmista. Tarkkuusvaatimuksesta ja mitattavan verkon koosta riippuu muunnoksen vaikeus. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 5

6 Helmert-muunnos Siirtyminen kahden eri koordinaatiston välillä suoritetaan usein yleisen yhdenmuotoisuusmuunnoksen eli Helmert-muunnoksen avulla, ts. käytetään kiertoja, origon siirtoa ja mahdollista mittakaavan muutosta: x 2 y 2 = µr x 1 y 1 z 2 z 1 x + y, (3) z missä µ = 1 + m on koordinaatistojen välinen mittakaavakerroin, x, y, z ovat origojen väliset koordinaattierot ja R on kiertomatriisi; 1 e z e y R = e z 1 e x, e y e x 1 missä e x,e y,e z ovat kiertokulmia (laskuissa kulmat radiaaneina, taulukoissa kaarisekuntteina). GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 6

7 Bursa Wolf -muunnos Bursa Wolf -muunnoksessa muunnos suoritetaan koordinaatiston origon suhteen: x 2 y 2 z 2 = x 1 y 1 z 1 m e z e y + e z m e x e y e x m missä m, x, y, z,e x,e y,e z kuten Helmert-muunnoksessa. x 1 y 1 z 1 x + y, (4) z GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 7

8 Molodensky Badekas -muunnos Molodensky Badekas -muunnoksessa muunnos tehdään mitatun verkon painopisteen suhteen: x 2 y 2 z 2 x 1 x m x = µr y 1 y m + y + z 1 z m z x m y m z m, (5) missä µ,r, x, y, z kuten Helmert-muunnoksessa ja (x m,y m,z m ) T ovat järjestelmän painopisteen koordinaatit: x m y m z m = 1 n x 1i n y 1i n. z 1i n GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 8

9 Kartastokoordinaattijärjestelmä Kartastokoordinaattijärjestelmä (KKJ) on Suomen kartoissa käytetty järjestelmä. Ennen KKJ:ää Suomen kartoissa oli Helsingin Yliopiston tähtitornia lähtöpisteenä käyttäen luotu koordinaatisto (Helsingin järjestelmä, Vanha valtion järjestelmä). Vuonna 1970 Maanmittaushallitus siirtyi käyttämään KKJ:ää. Kyseessä on tasoprojektio, jossa maantieteelliset koordinaatit on projisoitu tasolle Gauss Krüger -projektiota käyttäen. Projektion jälkeen koordinaatistoa on siirretty ja kierretty tasossa (kaksiulotteinen Helmert-muunnos). Jos jälkimmäinen vaihe jää pois (kuten usein ulkolaisissa muunnosohjelmissa), niin seurauksena on sadan metrin suuruusluokkaa oleva virhe. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 9

10 Kartastokoordinaattijärjestelmä Tasolle projisoidusta ED50-koordinaateista päästään KKJ:ään tekemällä Helmert-muunnos tasossa: x KKJ = y KKJ a b b x ED50 x a y y ED50, (6) missä a, b, x, y ovat muunnosparametreja. Muunnosketju WGS84/EUREF89 ED50 KKJ on formaalisti oikea ja takaa yhtenäisen tuloksen koko maan alueella. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 10

11 Kartastokoordinaattijärjestelmä Siirtyminen suoraan WGS84/EUREF89:stä KKJ:ään voidaan kohtuullisella tarkkuudella tehdä seuraavalla polynomikaavalla: ϕ KKJ λ KKJ = ϕ WGS + ϕ = λ WGS + λ (7) missä ϕ λ = a 0 + a 10 ϕ WGS + a 01 λ WGS + a 20 ϕ 2 WGS + a 11ϕ WGS λ WGS + a 02 λ 2 WGS = a 0 + b 10 ϕ WGS + b 01 λ WGS + b 20 ϕ 2 WGS + b 11ϕ WGS λ WGS + b 02 λ 2 WGS kertoimet a i j,b i j löytyvät taulukoista ja korjaukset ϕ, λ saadaan kaarisekunteina, kun kulmat ϕ, λ annetaan asteina. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 11

12 Lähtöpisteen koordinaatit Suhteellisessa GPS-mittauksessa vähintään yksi piste jonka koordinaatit tunnetaan. Täydellisen kontrollin saaminen vaatii vähintään kolme tunnettua pistettä. Jos lähtöpisteiden koordinaatit eivät ole samassa koordinaatistossa kuin missä satelliittien rataelementit on annettu, niin on tehtävä koordinaattimuunnos. Väärin valittu koordinaatisto voi olla suurin yksittäinen virhelähde. Jos lähtöpisteitä on vain yksi, niin virhe ei välttämättä tule esiin edes tasoituslaskennan yhteydessä. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 12

13 Lähtöpisteen koordinaatit Käytännössä lähtöpisteistön valinnassa ja laskennassa on otettava huomioon seuraavat seikat: 1. Paikallinen mittaus, jossa tunnetut pisteet ovat KKJ:ssä. Riittää katsoa KKJ-koordinaatteihin tehtävä korjaus kuvasta, jossa on WGS-84:n ja KKJ:n väliset leveys- ja pituusaste-erot, tai laskea korjaus kavalla (7). Lähtökoordinaatin arvoiksi otetaan pisteen KKJ-koordinaatit ja korkeudeksi N60-korkeus. 2. Alueellinen mittaus, jossa on EUREF-FIN -koordinaatistossa tunnettuja pisteitä. Tarkkuusvaatimuksesta ja alueen koosta riippuu mitä muunnoksia tarvitsee tehdä. 3. Valtakunnan laajuinen tai laajempi mitaus, jossa on mukana IGSverkon pisteitä, joiden koordinaatit ovat ITRF-nn:ssä. Tarvitaan kaikkia edellä esitettyjä koordinaattimuunnoksia. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 13

14 Lähtöpisteen väärin valitusta koordinaatistosta johtuva virhe Etäisyydestä ja atsimuutista johtuvat virheet vältetään, kun suoritetaan laskut globaalissa koordinaatistossa ja vasta lopuksi muunnetaan uusi piste haluttuun koordinaatistoon ja karttaprojektiolle. Käytettäessä todellisen ellipsoidikorkeuden sijasta pisteen N60-korkeutta saadaan virheellinen skaalaus. Kun saatu avaruusvektori projisoidaan takaisin ellipsoidille virhe kasvaa huomattavasti. Jotta skaalan oikeellisuus maanlaajuisissa mittauksissa taattaaisiin millimetritasolla, on lähtökoordinaatin ellipsoidikorkeus tunnettava senttimetritarkkuudella. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 14

15 Suomen GPS-verkko Perusverkko on ollut varsin harva. Peruspisteenä on Metsähovin tutkimusaseman IGS-verkkoon kuuluva pysyvä GPS-piste. EUREF-FIN -koordinaatiston peruspisteistön muodostaa Suomen pysyvä GPS-verkko ja vuosina mitatut luokan kolmiopistettä. GPS:n käytön ja sovellusten lisääntyessä pitäisi pyrkiä luopumaan KKJ:stä ja siirtymään esim. EUREF-FIN -pohjaisiin koordinaatteihin. GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 15

16 Mahdollisia tenttikysymyksiä Esitä ja selosta muunnos CIS:stä CTS:ään. Esitä Helmert-muunnos. Miten KKJ on määritelty? Mitä on otettava huomioon lähtöpisteistön valinnassa ja laskennassa? GPS paikanmääritys Kai Hahtokari 16

Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Markku Poutanen Geodeettinen laitos Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Taustaa Uuden koordinaattijärjestelmän perusteet JHS ja käyttöönotto Uusi korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

AVOMERINAVIGOINTI eli paikanmääritys taivaankappaleiden avulla

AVOMERINAVIGOINTI eli paikanmääritys taivaankappaleiden avulla AVOMERINAVIGOINTI eli paikanmääritys taivaankappaleiden avulla Tähtitieteellinen merenkulkuoppi on oppi, jolla määrätään aluksen sijainti taivaankappaleiden perusteella. Paikanmääritysmenetelmänäon ristisuuntiman

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 NC-ohjelmisto 340 420-xx 340 421-xx Käyttäjän käsikirja Suomi (fi) 12/2002 TNC-tyyppi, Ohjelmisto ja toiminnot Tässä käsikirjassa esitellään toiminnot, jotka

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä A1. Antiikin kreikkalainen monitieteilijä Eratosthenes (276-194) eaa. onnistui ensimmäisenä mittaamaan 240 eaa. maapallon ympärysmitan

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Kolmiomittauksen historiaa

Kolmiomittauksen historiaa Maanmittaus 84:1 (2009) 65 Maanmittaus 84:1 (2009) Historiallinen tietoisku Kolmiomittauksen historiaa Jyrki Puupponen jyrki.puupponen@iki.fi Tiivistelmä. Vuonna 2008 Maanmittauslaitos juhlii 375-vuotistaivaltaan

Lisätiedot

Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen

Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen Esimerkkitapaus: Svartisen Maa-57.290 Erikoistyö Kirsi Karila 50825A 1. Johdanto... 2 2. SAR-tutkakuvan ominaisuuksia... 3 2.1

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Kuisma Lappalainen TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Tämä kirja on lisensoitu avoimella CC-BY 3.0 -lisenssillä. Voit: - Jakaa kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7

Digiroad. Tietolajien kuvaus. Versio 3.7 Digiroad Tietolajien kuvaus Versio 3.7 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 VERSIOHISTORIA 5 2 SANASTO 7 3 JOHDANTO 9 3.1 Tiedon rakenne Digiroad-tietojärjestelmässä 9 3.1.1 Liikenne-elementti, tie-elementti 10 3.1.2

Lisätiedot