Palautekooste: JHS XXX EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako (korvaa JHS 154-suosituksen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palautekooste: JHS XXX EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako (korvaa JHS 154-suosituksen)"

Transkriptio

1 Palautekooste: JHS XXX EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako (korvaa JHS 154-suosituksen) 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 9 - Työ- ja elinkeinoministeriö - Yksityishenkilö - Tampereen kaupunki - STM - Väestörekisterikeskus - Sanastokeskus TSK - Oulun kaupunki - Espoon kaupunki - Maanmittauslaitos 2. Yhteyshenkilön tiedot Vastaajien määrä: 9 3. Yleiskommentit Vastaajien määrä: 2 - Ei ole kommentoitavaa - Internetin käytön myötä tulisi suhtautua kriittisesti oppikirjamaiseen materiaaliin JHS-suosituksessa. JHS-jaoston tulisi kontrolloida tätä paremmin ja esim. ohjeistaa varsinaisen suosituksen tausta-aineiston sijoittamisessa muualle kuin varsinaiseen suositukseen ja tarvittaessa liittämään tausta-aineisto linkin avulla suositukseen. 4. Anna arviosi seuraavista suositusluonnokseen liittyvistä väitteistä asteikolla 1-5 (5 = samaa mieltä, 1 = eri mieltä) Vastaajien määrä: Yhteensä Keskiarvo Suositus on tarpeellinen ,88 Suositus on otettavissa käyttöön ilman tukea ja koulutusta Suosituksen luettavuus ja ymmärrettävyys ovat hyvällä tasolla , ,71 Yhteensä ,01 5. Suositusluonnoksen hyväksyminen Vastaajien määrä: 9

2 6. Vastustusperusteet 7. Yleiset muutosehdotukset - Suosituksen käytettävyyden edistämiseksi olisi parempi, että suosituksen suositusosuudet olisivat loogisessa järjestyksessä ja helpommin luettavaa. Siksi dokumentaatio kaipaa jäsennystä. Ehdotamme, että suositukset-kohdat kootaan yhteen esim. johdantoon omaksi aliluvuksi (nyt niitä on johdannossa, karttaprojektioissa sekä luvussa 6). Suosituksen soveltamisala sekä perustelut suosituksen uusimiselle terminologian yhtenäistämiseksi ovat sellaiset, että suositukselta edellytetään huolellista terminologian käyttöä - vaikka jokapäiväisessä käytössä ei ehkä aina jakseta käyttää tasokoordinaattijärjestelmä tms. pitkähköä termiä. Täsmällisyys näyttää heikkenevän suositustekstin loppua kohden. Ehdotamme, että suosituksessa suositeltaisiin mieluiten uusimman EPSG-tietokannan v mukaisia koordinaattijärjestelmien nimiä. Esimerkiksi GK-27-kaistalle siis ETRS89 / GK27FIN kuten tässä raportissa: =urn:uuid:report-style:default-with-code&style_name=ogp%20default%20with%20code&title=epsg:3881 Vastaavasti TM-koodeilla, joissa on N-E koordinaattijärjestys, se saisi näkyä nimessäkin, eli ETRS89 / UTM zone 36N (N-E) : =urn:uuid:report-style:default-with-code&style_name=ogp%20default%20with%20code&title=epsg:3048 Jälkimmäisessä raportissa lukee: See ETRS89 / UTM zone 36N (CRS code 25836) for CRS with preferred east-north axis order. JHS-tekstissä tämä voisi näkyä myös niin, että N-E -järjestyksen koodeja suositellaan vain INSPIRE:n yhteyteen, mutta muihin yhteensopivuutta vaativiin käyttötapauksiin E-N -versioita. 8. Muutosehdotukset kappaleeseen 1. Johdanto - Teksti muodostuu johdannosta, historiaosuudesta ja suosituksista (joista lopussa olevat suositukset ovat oikeastaan koko JHS:n ydinsisältö). Ehdotamme, että johdanto jaetaan aliluvuiksi kuvaavien otsikoiden alle. Ensimmäinen kappale:...suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille. pitäisikö olla..suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmien ja kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille 9. Muutosehdotukset kappaleeseen 2. Soveltamisala - Oikeastaan vain ensimmäinen virke kuvaa soveltamisalaa. Ainakin kolme viimeistä tulisi siirtää lukuun 8 tai

3 jättää pois. 10. Muutosehdotukset kappaleeseen 3. Viittaukset - JHS XXX (ex JHS 153) nimi on hyväksytty muodossa vertauskehyksen syksyn 2014 palautekierroksella. 11. Muutosehdotukset kappaleeseen 4. Termit ja lyhenteet Vastaajien määrä: 2-1) EUREF-FIN Suomeen määritetty datumi, joka on Euroopan terrestrisen vertausjärjestelmän ETRS89 kansallinen realisaatio Kommentti/kysymys: Ex- JHS 153:ssa EUREF-FINilla eri määritelmä: "terrestrinen vertauskehys, joka on Euroopan terrestrisen vertausjärjestelmän 1989:n (ETRS89) kansallinen realisaatio Suomessa". Onko tässä ex- JHS 154:ssä kysymys eri käsitteestä kuin ex- JHS 153:ssa (esim. toinen geodesian käsite, toinen paikkatietotekniikan)? Jos kyse on eri käsitteestä, määritelmät voivat poiketa toisistaan, mutta olisi hyvä kummankin JHS:n EUREF-FIN-käsitteen kohdalle laittaa huomautus, jossa selostetaan, mistä (esim. minkä alan) käsitteestä on kyse. Kommentti/kysymys: Julkaisemattomassa Geodesian sanastossa paikkatietotekniikan alan määritelmä EUREF-FINille on "Suomen kansallinen, 2000-luvun alussa käyttöön otettu geodeettinen datumi, jonka määrittelee EUREF-FIN (1)". Onko ex- JHS 154:ssä pyritty ratkaisemaan määritelmän viittausongelma (viittaus geodesian alan käsitteeseen EUREF-FIN (1)) sillä, että määritelmä muotoillaan eri tavalla kuin julkaisemattomassa Geodesian sanastossa? Jos näin on (ja uudelleenmuotoiltu määritelmä on asiallisesti oikein), niin tällaiseen ratkaisuun voidaan toki tarvittaessa päätyä. Kommentti/kysymys: Määritelmässä esiintyvän lyhenteen ETRS89 ympärille voisi laittaa sulkeet. 2) kartastokoordinaattijärjestelmä; KKJ; kkj määritelmä: Suomeen määritelty geodeettinen datumi ja joukko siihen pohjautuvia Suomen kansallisia koordinaattijärjestelmiä, jotka otettiin käyttöön vuonna 1970 huomautus: Tässä suosituksessa puhuttaessa kartastokoordinaattijärjestelmästä ISO mukaisena koordinaattijärjestelmänä, tarkoitetaan kaikkia niitä koordinaattijärjestelmiä, joilla on tämä datumi. Kommentti/kysymys: Ex- JHS 154:ssä kartastokoordinaattijärjestelmällä on eri määritelmä. Kannattaa varmistaa, että kummassakin sama(, julkaisemattomassa Geodesian sanastossa käytetty?). 3) tasokoordinaatisto määritelmä: kaksiulotteiseen tasoon muodostettu koordinaatisto, joka on yleensä suorakulmainen huomautus: ISO käsitteistä kaksiulotteiset affiininen ja karteesinen koordinaatisto muodostavat tasokoordinaatistot. Kysymys/kommmentti: Pitäisikö huomautuksessa lukea "ISO 19111:n käsitteistä --" (eikä "ISO käsitteistä --")? - Yhtenäiskoordinaatisto: huomautus-kohdan historia ei kuulu tähän lukuun. UTM: Viittaus Yhdysvaltoihin ei kuulu määritelmään ja on jo esitelty sivulla 9. Samoin täsmennettävä tasoille -kohta. 12. Muutosehdotukset kappaleeseen 5. Karttaprojektiot - Luvun rakenne on sen verran haastava, että kovin helposti ei selviä, mitä kuvatuista projektioista pitäisi käyttää mihinkin tarkoitukseen: Toisessa kappaleessa asiaa on jollain tasolla kuvattu, mutta vain Lambertin atsimutaalinen pinta-alatarkka karttaprojektio on mainittu samalla nimellä kuin seuraavissa luvuissa. Sen jälkeen seuraa oppikirjamaista kuvausta projektioiden teoriasta ja historiasta. Kuvausten välissä (luku 5.1.4) ilmeisesti tarkennetaan alun ohjetta poikittaisten lieriöprojektioiden osalta? Onko luvussa kuvattu myös sellaisia projektioita, joiden käyttöä Suomessa ei suositella? Jos projektioiden teoriaosuus on ylipäänsä tarpeellista ottaa mukaan suosituksen tekstiin, eikö se voisi olla ensin kokonaan ja sitten toisessa luvussa selkeästi

4 samoilla nimillä kerrottu, mitä niistä tulisi käyttää missäkin tilanteessa? Toisessa kappaleessa suositellaan käytettäväksi kulmatarkkoja projektioita, jossain tulisi mainita, mitkä projektioista ovat kulmatarkkoja (joko kunkin projektion kohdalla tai luettelossa). Toisessa kappaleessa mainitaan Lambertin konforminen lieriöprojekti - mikä tekstiosuus vastaa ko. projektiota? Toisaalta on kuvattu kohdassa 5.4 normaaliasentoinen lieriöprojekti ja mercator, joihin ei kuitenkaan missään suosituksessa viitata? Toinen kappale: Ilman erityisiä vaatimuksia - mitä tarkoittaa - kirjoitettava selkeämmin, esim. Suomessa tulee käyttää kulmatarkkoja poikittaisia lieriöprojektioita, ellei ole muita tarpeita tai vaatimuksia., kuten yleensä tilastotiedon kuvauksissa, pitänee olla kuten yleensä pinta-alaan perustuvissa tilastotiedon kuvauksissa Kolmas kappale EUREF-FIN-järjestelmän voisi tarkentaa. 13. Muutosehdotukset kappaleeseen 5.1 Poikittainen lieriöprojektio 14. Muutosehdotukset kappaleeseen Poikittainen Mercator ja Gauss-Krüger -projektio 15. Muutosehdotukset kappaleeseen UTM-karttaprojektiojärjestelmä 16. Muutosehdotukset kappaleeseen Gauss-Krüger -karttaprojektiojärjestelmä - Tai paikallisesti kuvattavan valtion yli - mitä tarkoittaa - selkeytettävä lausetta 17. Muutosehdotukset kappaleeseen Suositeltavat karttaprojektiot 18. Muutosehdotukset kappaleeseen 5.2 Oikea-asentoinen kartioprojektio 19. Muutosehdotukset kappaleeseen Lambertin kulmatarkka kartioprojektio - Pitäisikö otsikkoon lisätä "LCC", jotta termin yhteys asiaan olisi selvempi? Pitäisikö LCC avata myös sanastossa? 20. Muutosehdotukset kappaleeseen 5.3 Lambertin atsimutaalinen pinta-alatarkka projektio Vastaajien määrä: 2 - Pitäisikö otsikkoon lisätä LAEA, jotta yhteys termiin olisi selvempi? Pitäisikö LAEA lisätä myös sanastoon? - Punainen väri ei näy kuvassa - tulee käyttää symboliikkaa tms. esittämisessä.

5 21. Muutosehdotukset kappaleeseen 5.4 Normaaliasentoinen lieriöprojektio 22. Muutosehdotukset kappaleeseen Mercator 23. Muutosehdotukset kappaleeseen Kolmiulotteinen suorakulmainen koordinaattijärjestelmä EUREF-FIN-XYZ - YLEISKOMMENTIT LUKUUN 6: Suositellaanko luvussa 6 jotain käytettäväksi? Vai pitääkö päätellä luvun 1 johdannosta? Luvun 6 alussa voisi olla yleisviittaus liitteeseen 3 (ovatko kaikki?) taikka viittaus kussakin tarpeellisessa kohdassa, nyt viittauksia puuttuu. 24. Muutosehdotukset kappaleeseen Kolmiulotteinen ellipsoidinen koordinaattijärjestelmä EUREF-FIN-GRS80h - Viittaus liitteeseen 3 puuttuu. 25. Muutosehdotukset kappaleeseen 6.2 Kaksiulotteinen ellipsoidinen koordinaattijärjestelmä EUREF-FIN-GRS80 - Viittaus liitteeseen 3 puuttuu. 26. Muutosehdotukset kappaleeseen 6.3 Tasokoordinaattijärjestelmät - Onko ensimmäinen kappale tämän suosituksen suositusosuutta (mm. voi käyttää )? Toisessa kappaleessa on toistoa, samat lauseet ovat kummankin koordinaattijärjestelmän kohdalla (6.3.4 ja 6.3.5). Kolmannessa kappaleessa tasokoordinaattijärjestelmien mukaan lukien vuodesta - lauseen sanajärjestyksessä tulkintaongelma -, mukaan lukien... järjestelmien, onko korjaus noin 27. Muutosehdotukset kappaleeseen ETRS-TM35FIN tasokoordinaattijärjestelmä - Toinen kappale, miten niin suositellaan, voiko ETRS-TM35FIN olla jonkun muunkin pituusasteen kuin 27 ympärillä? Kohtien ETRS-TM35FIN -tasokoordinaattijärjestelmä ja Suositeltavat karttaprojektiot teksteissä on toistoa ja jopa samoja lauseita. Tekstit tulisi muokata otsikon mukaisiksi tai käyttää viittausta toiseen kappaleeseen. 28. Muutosehdotukset kappaleeseen ETRS-TMn -tasokoordinaattijärjestelmät - Viittaus liitteeseen 3 puuttuu. 29. Muutosehdotukset kappaleeseen ETRS-GKn -tasokoordinaattijärjestelmät - Näitä voivat olla esimerkiksi kaavoitus- ja rakentamistoiminta. -> Näitä tehtäviä voi olla esimerkiksi kaavoitus-

6 ja rakentamistoiminnassa. 30. Muutosehdotukset kappaleeseen ETRS-LAEA-tasokoordinaattijärjestelmä 31. Muutosehdotukset kappaleeseen ETRS-LCC-tasokoordinaattijärjestelmä 32. Muutosehdotukset kappaleeseen 6.4 Yhdistelmäkoordinaattijärjestelmät 33. Muutosehdotukset kappaleeseen 7. Projektiokorjaukset 34. Muutosehdotukset kappaleeseen 7.1 Mittakaavakorjaus - Kuvien numerointi tarkistettava. Taulukko 3: Kuvastekstissä 100 m x 100 m pinta-alaan -> 1000 m2:n pinta-alaan (tai 100 m x 100 m kokoisen alueen pinta-alaan). Samoin taulukossa 100x100 -> 1000 m2 35. Muutosehdotukset kappaleeseen 7.2 Suuntakorjaukset - Mitä tässä suositellaan eli miten tämä kappale liittyy tämän suosituksen soveltamisalaan? 36. Muutosehdotukset kappaleeseen 8. Koordinaattijärjestelmien väliset muunnokset - Ensimmäisessä kappaleessa KKJ- ja EUREF-FIN-koordinaattien -> KKJ ja EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmien koordinaattien. Samoin KKJ-koordinaatit -> KKJ-koordinaattijärjestelmän koordinaatit Toisessa kappaleessa viitataan liitteeseen 4 Tarkka muunnos YKJ ETRS-TM35FIN ja sen tarkkuus, mutta tekstissä mainitaan KKJ. Onko siis kaista mainittu liitteessä parametrina? Selvennettävä. Toisessa kappaleessa Tyypillinen esimerkki on kiinteistötietojen tai haja-asutusalueen rajamerkkien koordinaattien muuntaminen koordinaattijärjestelmästä toiseen. -> Tyypillinen esimerkki on kiinteistöjen rajamerkkien - varsinkin haja-asutusalueella - koordinaattien muuntaminen koordinaattijärjestelmästä toiseen. 37. Muutosehdotukset kappaleeseen 8.1 Likimääräinen muunnos KKJ EUREF-FIN - Kolmannessa kappaleessa täsmennettävä: EUREF-FIN:n kiintopisteverkon, EUREF-FIN:n ja 38. Muutosehdotukset kappaleeseen 8.2 Tarkempi muunnos KKJ EUREF-FIN 39. Muutosehdotukset kappaleeseen Kuvaus ellipsoidin ja tason välillä

7 - Kuvien numerointi tarkistettava. Neljännessä kappaleessa täsmennettävä: KKJ:ssä, EUREF-FIN tapauksessa, GRS Muutosehdotukset kappaleeseen Mittakaavan muutos ETRS-GK27 ETRS-TM35FIN - Täsmällisempi termien käyttö, myös otsikossa. 41. Muutosehdotukset kappaleeseen Muunnos YKJ ETRS-TM35FIN 42. Muutosehdotukset kappaleeseen Muunnosohjelmat ja -palvelut - Koordinaattimuunnospalvelu voidaan mainita täällä. Kiinteistötietopalvelu on käyttöluvanvarainen sovellus eikä sitä ole syytä mainita tekstissä. Jos karttapaikka halutaan mainita, niin se on eräs esimerkki sovelluksesta, joka tarjoaa muunnosta. Karttapaikan voi mainita esimerkkinä sovelluksesta, joka tarjoaa muunnosta. Maanmittauslaitoksessa ei ole Tukipalvelut-yksikköä. Mikäli viittaus on tarpeen, viittaus Maanmittauslaitokseen riittää. 43. Muutosehdotukset kappaleeseen 9. Karttalehtijako - Karttalehtijaosta on kerrottu päädokumentissa luvussa 9 sekä liitteissä 6 ja 7. Yhtenäisen kuvan saamiseksi nämä tuli yhdistää. Lisäksi digitaaliseen maailmaan siirryttäessä karttalehtijako ei näyttele enää niin suurta osaa kuin aiemmin. Voisikohan osan sisällöstä siirtää esim. Internettiin saataville, esim. puolikaskarttalehtien kuvat liitteestä 7? 44. Muutosehdotukset kappaleeseen 9.1 Karttalehtijaon ja tunnusjärjestelmän määrittely - Taulukoiden ja kuvien numerointi tarkistettava. 45. Muutosehdotukset kappaleeseen 10. Yhteiskäyttöisyys ja paikkatietosovellukset - Epätäsmällistä termien käyttöä. Kolmas kappale: www-sovelluspalvelut -> joko www-palvelut tai www-sovellukset Viimeinen kappale, lakimerkintä täsmennettävä (1253/2013), EU:n lainsäädäntöä, ei Suomen. 46. Muutosehdotukset kappaleeseen 11. Opastavat tiedot 47. Muutosehdotukset kappaleeseen 11.1 Kirjallisuusviitteet ja muut viittaukset

8 48. Muutosehdotukset kappaleeseen 12. Liitteet 49. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 1.1 Ellipsoidien parametrit 50. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 1.2 Kaavoissa esiintyvät ellipsoidin parametrien symbolit 51. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 1.3 Ellipsoidin parametrien laskentakaavat 52. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 2. Hyperboliset ja käänteiset hyperboliset funktiot 53. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 3. Poikittainen Mercator-projektio - LIITE 1: Päädokumentin sivulla 9: Esimerkiksi liitteessä 1 olevat projektiokaavat ovat Gauss-Krüger -projektion kaavat. Tulisiko liitteessä 1 mainita Gauss-Kruger taikka muotoilla päädokumentin viittaus toisella tavalla? 54. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 3.1 Kaavoissa esiintyvät symbolit ja niiden määritelmät 55. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 3.2 Apusuureet 56. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 3.3 Projektiokaavat 57. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 3.4 Meridiaanikonvergenssi 58. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 3.5 Mittakaavakorjaus ja pituuskorjaus

9 59. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 3.6 Suuntakorjaus 60. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 4. Lambertin pinta-alatarkka projektio 61. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 4.1 Kaavoissa esiintyvät symbolit ja niiden määritelmät 62. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 4.2 Projektiokaavat 63. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 5. Lambertin konforminen kartioprojektio 64. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 5.1 Kaavoissa esiintyvät symbolit ja niiden määritelmät 65. Muutosehdotukset liitteen 1. Projektiokaavat kappaleeseen 5.2 Projektiokaavat 66. Muutosehdotukset liitteen 2. Projektiolaskujen esimerkit kappaleeseen 1. Projektiolaskut ETRS-TM35FIN -tasokoordinaattijärjestelmässä - Desimaaliasteet tännekin, katso seuraavasta laatikosta perustelut. 67. Muutosehdotukset liitteen 2. Projektiolaskujen esimerkit kappaleeseen 2. Projektiolaskut ETRS-GK -tasokoordinaattijärjestelmissä - Lähtökoordinaatit voisi antaa myös kolmannella tavalla eli desimaaliasteina, on lähinnä kiusantekoa laittaa ihmiset laskimen kanssa muuntamaan minuutteja ja desimaalisekunteja kokonaisiksi asteiksi, tai sitten radiaaneista alkaen. Eli nämä voisi lisätä 60, P 26, I Koko taulukkoon päivitettävä itäkoordinaatit, koska niissä ei ole käytetty kaistoittaisia valeitäarvoja. Esim. 19 asteen kaista I = ,823

10 68. Muutosehdotukset liitteen 2. Projektiolaskujen esimerkit kappaleeseen 3. Projektiolaskut ETRS-LAEA -tasokoordinaattijärjestelmässä - Desimaaliasteet tännekin. 69. Muutosehdotukset liitteen 2. Projektiolaskujen esimerkit kappaleeseen 4. Projektiolaskut ETRS-LCC -tasokoordinaattijärjestelmässä - Desimaaliasteet tännekin. 70. Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 1. EUREF-FIN -geodeettinen datumi - KOKO LIITE 3: Jos liitteen 3 sisältö on kopioitu jostakin ja se halutaan esittää näin, niin laitettava linkki tai muutoin editoitava tiiviimpään muotoon. 71. Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 2. EUREF-FIN-GRS80 -koordinaattijärjestelmä 72. Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 3. EUREF-FIN-GRS80h -koordinaattijärjestelmä 73. Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 4. EUREF-FIN-XYZ -koordinaattijärjestelmä 74. Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 5. ETRS-TM35FIN -tasokoordinaattijärjestelmä 75. Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 6. ETRS-GKn -tasokoordinaattijärjestelmien esimerkkinä ETRS-GK24 - Miksei käytetä muotoa ETRS89 / GK19FIN kuten uusimmassa EPSG-tietokannassa 8.7.4? Tämän suosituksen mukaiset nimet eivät ole tietokannassa edes alias-niminä, kuten näkyy esimerkiksi linkistä: Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 7. ETRS-TMn -tasokoordinaattijärjestelmien esimerkkinä ETRS-TM34 - Näistä voisi myös käyttää EPSG-tietokannan v mukaisia nimiä kuten [ETRS89 / UTM zone 34N (N-E). Olisi tärkeää osoittaa, että koordinaattiakselit ovat nimenomaan N-E järjestyksessä, eikä E-N, kuten vastaavassa EPSG:25834:ssa, jonka nimi tietokannassa on [ETRS89 / UTM zone 34N].

11 Saisi myös mainita EPSG-rekisterin huomautuksen "See ETRS89 / UTM zone 34N (CRS code 25834) for CRS with preferred east-north axis order." Näitä UTM-koodeja pitäisi oikesti välttää käyttämästä mihinkään muuhun kuin INSPIRE:een, jos ne nyt siinä sitten ovat pakollisia. 77. Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 8. ETRS-LAEA -tasokoordinaattijärjestelmä 78. Muutosehdotukset liitteen 3. Koordinaattijärjestelmien kuvaukset ISO 19111:2007 mukaisesti kappaleeseen 9. ETRS-LCC -tasokoordinaattijärjestelmä 79. Muutosehdotukset liitteeseen 4. Tarkka muunnos YKJ ETRS-TM35FIN ja sen tarkkuus - JHS:n digitaaliseksi liitteeksi pitäisi lisätä niin sanotut gridshift-tiedostot, joiden avulla esimerkiksi GDAL-ohjelmistoilla voitaisiin päästä yksinkertaisesti desimetriluokan muunnostarkkuuteen, tiheällä muunnoshilalla tarkempaankin. Näitä hiloja on uskoakseni valmiiksi laskettuina alan tutkimuslaitoksissa. 80. Muutosehdotukset liitteeseen 5. EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmän ja KKJ:n välisen likimääräisen 3D-muunnoksen tarkkuus 81. Muutosehdotukset liitteeseen 6. Karttalehtijako - JHS:n digitaaliseksi liitteeksi pitäisi lisätä karttalehtijako paikkatietoaineistona (GML, GeoPackege, Shapefile tms.) 82. Muutosehdotukset liitteeseen 7. Karttalehtijako- ja tunnusjärjestelmä puolikaslehdille Vastaajien määrä: 2 - JHS:n digitaaliseksi liitteeksi pitäisi lisätä karttalehtijako paikkatietoaineistona (GML, GeoPackege, Shapefile tms.) - Voiko karttalehtien tunnusjärjestelmää puolikaslehtien osalta noudattaa myös muilla kuin maastokartoilla, kuten kuvien tekstissä mainitaan? 83. Muutosehdotukset liitteeseen 8. Suomalaisten koordinaattijärjestelmien kansainväliset tunnistekoodit - Koordinaattijärjestelmien nimet EPSG-tietokannan mukaisesti. EPSG-rekisteri on yleisin tietolähde netissä, ja siinä käytetyt nimet ovat täsmällisemmät esimerkiksi UTM-kaistojen koordinaattiakseleiden suhteen. Nyt viitataan tietokannan versioon Muutosehdotukset liitteeseen 9. Listaus KKJ EUREF-FIN -muunnoksen pisteistä - Onko liitteen 9 tiedoista jotain hyötyä suosituksen mukaisten järjestelmien tai muunnosten käyttäjälle? Ehdotamme liitteen sisällön siirtämistä saataville internettiin ja ainoastaan linkkiä tähän suositukseen.

4. Anna arviosi seuraavista suositusluonnokseen liittyvistä väitteistä asteikolla 1-5 (5 = samaa mieltä, 1 = eri mieltä)

4. Anna arviosi seuraavista suositusluonnokseen liittyvistä väitteistä asteikolla 1-5 (5 = samaa mieltä, 1 = eri mieltä) kooste ja työryhmän vastine: JHS XXX EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako (korvaa JHS 154-suosituksen) 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 9 - Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016 Paikkatiedon JHS-seminaari Paikkatietomarkkinat 2016 Ohjelma 9:00 Tervetuloa JHS-seminaarin Katsaus Paikkatiedon JHS:iin Pekka Sarkola, paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatiedot JUHTAn toiminnassa Jari

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Palautekooste: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 1. Organisaatio - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Puolustusvoimat - Joensuun kaupunki - Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako

JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Versio: 1.1 / 9.12.2016 Julkaistu: 5.4.2016 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...2 2 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa kooste ja työryhmän vastine: JHS 153 / JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 9 - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Puolustusvoimat - Joensuun

Lisätiedot

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Esityksen sisältö Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Voimassaolevat paikkatiedon JHS:t Työryhmävaiheessa olevat hankkeet Suunnitteilla

Lisätiedot

JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 2: Projektiokaavat

JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 2: Projektiokaavat JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 2: Projektiokaavat Versio: 1.0 / 5.2.2016 Julkaistu: 5.4.2016 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1

Lisätiedot

JHS XXX EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako

JHS XXX EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako JHS XXX EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Versio: 27.7.2015 palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2

Lisätiedot

EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA

EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA 1 (10) EUREF-FIN/N2000-MUUNNOKSET HELSINGIN KAUPUNGISSA 5.3.2012 2 (10) Sisältö: 1 Johdanto... 3 1.1 Muunnosasetukset paikkatieto-ohjelmistoissa... 3 1.2 Lisätiedot... 3 2 Korkeusjärjestelmän muunnos NN

Lisätiedot

JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako

JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset...

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 6: EUREF-FIN:n ja KKJ:n välinen kolmiulotteinen yhdenmuotoisuusmuunnos ja sen tarkkuus Versio: 1.0 / 3.2.2016

Lisätiedot

JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako, Liite 1: Projektiokaavat

JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako, Liite 1: Projektiokaavat LUONNOS 008-09-0 JHS 15 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako, Liite 1: Projektiokaavat Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Transverse Mercator-projektiolle

Lisätiedot

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu

Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu Janne Kovanen Geodeettinen laitos 10.3.2010 Koordinaattimuunnospalvelusta lyhyesti Ilmainen palvelu on ollut tarjolla syksystä 2008 lähtien. Web-sovellus

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut

Koordinaattimuunnospalvelut Koordinaattimuunnospalvelut 07.05.2010 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2010 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo

EUREF ja GPS. Matti Ollikainen Geodeettinen laitos. EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo EUREF ja GPS Matti Ollikainen Geodeettinen laitos EUREF-päivä 29.1.2004 Teknillinen korkeakoulu Espoo Kuinka EUREF sai alkunsa? EUREF (European Reference Frame) o Perustettiin Kansainvälisen geodeettisen

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 24.6.2015 1. Organisaatio - Väestörekisterikeskus - Työ- ja elinkeinoministeriö - Espoon kaupunki - Tilastokeskus

Lisätiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen kooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 31.8.2015 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 5 - Väestörekisterikeskus - Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Markku Poutanen Geodeettinen laitos Uusi koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Taustaa Uuden koordinaattijärjestelmän perusteet JHS ja käyttöönotto Uusi korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen

Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Pieksämäen kaupunki, Euref-koordinaatistoon ja N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Mittausten laadun tarkastus ja muunnoskertoimien laskenta Kyösti Laamanen 2.0 4.10.2013 Prosito 1 (9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot päivitys

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot päivitys 21761c9 (Valtiovarainministeriö), olet kirjautuneena sisään. 1. tammikuuta 21 12:2:22 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS XXX EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Versio: 29.9.2014 (luonnos palautekierrosta varten) Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

EUREF-FIN/N2000 käyttöönotto Helsingissä

EUREF-FIN/N2000 käyttöönotto Helsingissä EUREF-FIN/N2000 käyttöönotto Helsingissä http://www.hel.fi/hki/kv/fi/kaupunkimittausosasto/kartat+ja+paikkatiedot/koordinaatisto Muutokset Helsngissä: Korkeusjärjestelmä: Tasokoordinaatisto: Pohjoiskoordinaatti

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen

Koordinaattimuunnospalvelut Reino Ruotsalainen Koordinaattimuunnospalvelut 11.12.2009 Reino Ruotsalainen MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA 2009 Lisätietoja: http://www.fgi.fi/julkaisut/pdf/gltiedote30.pdf Geodeettisen laitoksen tiedote 30/2009: SUOMEN

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

Palautekooste (1. vaihe): JHS XXX Toimipaikkatieto

Palautekooste (1. vaihe): JHS XXX Toimipaikkatieto Palautekooste (1. vaihe): JHS XXX Toimipaikkatieto 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 16 - Toivakan kunta - Sulkavan kunta - Kihniön kunta - Kela - Oulun kaupunki, konsernipalvelut - Väestörekisterikesku

Lisätiedot

Radiotekniikan sovelluksia

Radiotekniikan sovelluksia Poutanen: GPS-paikanmääritys sivut 72 90 Kai Hahtokari 11.2.2002 Konventionaalinen inertiaalijärjestelmä (CIS) Järjestelmä, jossa z - akseli osoittaa maapallon impulssimomenttivektorin suuntaan standardiepookkina

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 1 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa Versio: 1.0 / 7..016 Julkaistu: 5.4.016 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 Soveltamisala... 3 Viittaukset... 4 Termit ja

Lisätiedot

Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään. Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9.

Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään. Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9. Rauman kaupungin siirtyminen EUREF-FIN-tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään Ari-Pekka Asikainen kiinteistö- ja mittaustoimi 13.9.2012 Johdanto sisältöön Menneiden ja nykyisten järjestelmien

Lisätiedot

Palautepyyntö: Avointen tietoaineistojen käyttölupa -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautepyyntö: Avointen tietoaineistojen käyttölupa -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautepyyntö: Avointen tietoaineistojen käyttölupa -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio 2. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla 3. Vastustusperusteet

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

ETRS89:n ja N2000:n käyttöönotosta

ETRS89:n ja N2000:n käyttöönotosta ETRS89:n ja N2000:n käyttöönotosta Esitelmän sisältö: Miksi pitäisi vaihtaa? Mihin vaihtaa? ETRS89 - koordinaattijärjestelmä N2000- korkeusjärjestelmä Uuden järjestelmän käyttöönotto Käyttöönottoprosessi

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut kunnan omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

TIEDÄ SIJAINTISI. Koordinaattihaku. satakunta.punainenristi.fi

TIEDÄ SIJAINTISI. Koordinaattihaku. satakunta.punainenristi.fi TIEDÄ SIJAINTISI Koordinaattihaku satakunta.punainenristi.fi Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa Karttakoordinaattien avulla on mahdollista selvittää tarkka sijainti Koordinaatit on mahdollista

Lisätiedot

JHS-suositus (ei julkaistu): Asemakaavan pohjakartan laatiminen

JHS-suositus (ei julkaistu): Asemakaavan pohjakartan laatiminen JHS-suositus (ei julkaistu): Asemakaavan pohjakartan laatiminen Marko Ollikainen Maanmittauslaitos MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Esityksen sisältö Taustaa JHS:lle MML:n projekti -> JHS-hanke Suosituksen

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe>

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa ESITYKSEN SISÄLTÖ: Koordinaattijärjestelmän uudistus (EUREF-FIN) Korkeusjärjestelmän uudistus (N2000) MML:n tasokiintopistemittaukset MML:n korkeuskiintopistemittaukset Mittaukset

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN MUUNNOSVAIHTOEHDOT EUREF-FIN- JA N2000-JÄRJESTELMIIN SIIRTYMISEKSI

VIRTAIN KAUPUNGIN MUUNNOSVAIHTOEHDOT EUREF-FIN- JA N2000-JÄRJESTELMIIN SIIRTYMISEKSI OPINNÄYTETYÖ ANTTI VÄÄTÄINEN 2010 VIRTAIN KAUPUNGIN MUUNNOSVAIHTOEHDOT EUREF-FIN- JA N2000-JÄRJESTELMIIN SIIRTYMISEKSI MAANMITTAUSTEKNIIKKA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Maanmittaustekniikka

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

KARTAT JA KOORDINAATIT

KARTAT JA KOORDINAATIT KARTAT JA KOORDINAATIT Esityksen sisältöä KARTAT JA KOORDINAATIT Yleistä kartoista ja karttapalveluista http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat/koordinaatit/koordinaatti-korkeusjarjestelmat Peruskartan

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa Rajapinnat tehokäyttöön 7.3.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut suoraan organisaation omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet) FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

KOORDINAATTEJA KARTTAPALVELUIHIN Koordinaattien ohjelmallinen muuntaminen

KOORDINAATTEJA KARTTAPALVELUIHIN Koordinaattien ohjelmallinen muuntaminen Heli Manninen KOORDINAATTEJA KARTTAPALVELUIHIN Koordinaattien ohjelmallinen muuntaminen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.3.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 1 - Tilastokeskus 2. Yhteyshenkilön tiedot Vastaajien määrä: 1 3. Suositusluonnoksen

Lisätiedot

3. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla

3. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla Palautekooste toisen vaiheen palautteesta: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 2 - Aalto yliopisto

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: ICT palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: ICT palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 76c39 (Valtiovarainministeriö), olet kirjautuneena sisään.. toukokuuta 9 :9:46 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta. EUREF-päivä 2.0 4.9.2012

Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta. EUREF-päivä 2.0 4.9.2012 Lahden kaupunki ja EUREF, kokemuksia 7-vuoden yhteiselosta EUREF-päivä 2.0 4.9.2012 ETRS-89 /EUREF-FIN muunnos Lahden kaupungissa 1. Taustaa 2. Muunnosprosessi 2.1 testaus 3. Vaikutukset toimintaympäristöön

Lisätiedot

Marko Nieminen. Jämsän kaupungin EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmien muunnosprojektin tarkastusmittaukset

Marko Nieminen. Jämsän kaupungin EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmien muunnosprojektin tarkastusmittaukset Marko Nieminen Jämsän kaupungin EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmien muunnosprojektin tarkastusmittaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 21.5.2015

Lisätiedot

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien XBRLtaksonomia

Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien XBRLtaksonomia Palautekooste ja työryhmän vastine: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien XBRLtaksonomia 14.4.2015 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 8 - Rautjärven kunta - Väestörekisterikeskus - Lappeenrannan kaupunki, rakennusvalvonta

Lisätiedot

Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio

Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio Koordinaattijärjestelmä sisältää määritelmät, koordinaatisto on sen realisaatio maastossa ja karttaprojektio tämän esitysmuoto kaksiulotteisella kartalla

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot

Koordinaatistoista. Markku Poutanen Geodeettinen laitos. Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio

Koordinaatistoista. Markku Poutanen Geodeettinen laitos. Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio Koordinaatistoista Markku Poutanen Geodeettinen laitos Koordinaattijärjestelmä Koordinaatisto Karttaprojektio Koordinaattijärjestelmä sisältää määritelmät, Reference system contains definitions koordinaatisto

Lisätiedot

MITTAUSSUUNNITELMA. EUREF-FIN pisteverkkojen mittaaminen Lapin ammattikorkeakoulun kampusalueelle. Pätilä, Tapio

MITTAUSSUUNNITELMA. EUREF-FIN pisteverkkojen mittaaminen Lapin ammattikorkeakoulun kampusalueelle. Pätilä, Tapio ; MITTAUSSUUNNITELMA EUREF-FIN pisteverkkojen mittaaminen Lapin ammattikorkeakoulun kampusalueelle Pätilä, Tapio Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Maanmittausinsinööri

Lisätiedot

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Esimerkkinä Excel-taulukkona ladattavat Helsingin pysäköintilippuautomaatit Viimeksi muokattu 27. huhtikuuta

Lisätiedot

JHS-suositus 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen. Geodeettien kerhon Geodesian teemapäivä 2014 Marko Ollikainen Maanmittauslaitos

JHS-suositus 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen. Geodeettien kerhon Geodesian teemapäivä 2014 Marko Ollikainen Maanmittauslaitos JHS-suositus 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen Geodeettien kerhon Geodesian teemapäivä 2014 Marko Ollikainen Maanmittauslaitos Esityksen sisältö Asemakaavan pohjakartan laatiminen Tausta/tarve JHS:lle

Lisätiedot

KOORDINAATTI- JA KORKEUS- JÄRJESTELMÄT. Infrasuunnittelijan opas

KOORDINAATTI- JA KORKEUS- JÄRJESTELMÄT. Infrasuunnittelijan opas KOORDINAATTI- JA KORKEUS- JÄRJESTELMÄT Infrasuunnittelijan opas Petra Brunnila Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Rakennustekniikka Infrarakentaminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka

Lisätiedot

Koordinaattimuunnospalvelu

Koordinaattimuunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Janne Kovanen, Lassi Lehto Department of Geoinformatics and Cartography GL:n Web-sovellus coordtrans.fgi.fi Toimeenpanosääntö INSPIRE Muunnospalvelu Muunnospalvelu rajapintana;

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN KOORDINAATTIMUUNNOKSET

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN KOORDINAATTIMUUNNOKSET GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN KOORDINAATTIMUUNNOKSET ArcGIS 10.1-paikkatietojärjestelmä Taskila Tuula Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Maanmittaustekniikan opetusohjelma Insinööri (AMK) 2016 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5.

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. Koordinaattijärjestelmä Koordinaattijärjestelmä määrittyy WMS- ja WFS-palveluita

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MITTAUSTEN TARKKUUDESTA JA RAJAMERKEISTÄ KIINTEISTÖTOIMITUKSISSA

MÄÄRÄYS MITTAUSTEN TARKKUUDESTA JA RAJAMERKEISTÄ KIINTEISTÖTOIMITUKSISSA MÄÄRÄYS MITTAUSTEN TARKKUUDESTA JA RAJAMERKEISTÄ KIINTEISTÖTOIMITUKSISSA 1. Johdanto... 2 1.1. Määräyksen soveltamisala... 2 1.2. Termit, määritelmät ja lyhenteet... 2 2. Mittausluokat... 5 3. Koordinaattijärjestelmät...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin siirtyminen EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmiin ja muutosten vaikutukset Staran mittaustoimintaan

Helsingin kaupungin siirtyminen EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmiin ja muutosten vaikutukset Staran mittaustoimintaan Eero Jalkanen Helsingin kaupungin siirtyminen EUREF-FIN- ja N2000-järjestelmiin ja muutosten vaikutukset Staran mittaustoimintaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Maanmittaustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

1. PERUSKÄSITTEITÄ 1.1 MAAPALLON MUOTO

1. PERUSKÄSITTEITÄ 1.1 MAAPALLON MUOTO 1. PERUSKÄSITTEITÄ 1.1 MAAPALLON MUOTO Vertausellipsoidi Geoidi Geoidi on valtamerien keskivedenpintaan liittyvä pinta, jolla painovoima on vakio ja joka on kohtisuorassa luotiviivan suuntaa vastaan. Geodeettiset

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

JHS xxx GNSS-MITTAUS EUREF-FIN -KOORDINAATISTOSSA. Hankesuunnitelma v.0.3

JHS xxx GNSS-MITTAUS EUREF-FIN -KOORDINAATISTOSSA. Hankesuunnitelma v.0.3 JHS xxx GNSS-MITTAUS EUREF-FIN -KOORDINAATISTOSSA Hankesuunnitelma v.0.3 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Hankkeen perustamisen tausta 4 1.2 Hankkeen tavoitteet 4 1.3 Hankkeen sidosryhmät

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Valtakunnalliset kolmiomittaukset alkavat. Helsingin järjestelmä (vanha valtion järjestelmä)

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

MUISTIO 1 (6) JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi 1 (6) JHS-työ JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Aika: 16.04.2012, klo 13:00 16:00 Paikka: Liikennevirasto, Pasila, nh Asema, Helsinki Läsnä: Matti

Lisätiedot

Paikkatiedot metsäkeskussanomissa soveltamisohjeet

Paikkatiedot metsäkeskussanomissa soveltamisohjeet Muutospäivä Kuvaus 30.11.2015 Metsätietostandardien metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjeiden versio 1.0. Janne Loikkanen, Bitcomp Oy. 31.11.2015 Viivojen ja pisteiden osalta lisätty informaatio

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

Kartografian historiaa ja perusteita. Taru Tiainen

Kartografian historiaa ja perusteita. Taru Tiainen Kartografian historiaa ja perusteita Taru Tiainen 18.4.2016 Alkutehtävä Piirrä Joensuun kartta Aikaa n. 5 minuuttia Alkutehtävä Mikä vaikuttaa karttasi tekoon? Miksi kartta on näköisensä? Mitä tämän tehtävän

Lisätiedot

Savonlinnan runkoverkon homogeenisuus

Savonlinnan runkoverkon homogeenisuus Tuomas Kyllönen Savonlinnan runkoverkon homogeenisuus Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Joulukuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 22..21.2010 Tekijä(t) Tuomas Kyllönen Nimeke

Lisätiedot

Luonto-Liiton metsäryhmän GIS-kurssi

Luonto-Liiton metsäryhmän GIS-kurssi Luonto-Liiton metsäryhmän GIS-kurssi Markku Koskinen 10.12.2010 1 Johdanto 1.1 GIS GIS on lyhenne sanoista Geographic Information System. Suomeksi GISjärjestelmiä kutsutaan paikkatietojärjestelmiksi. Nimensä

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet), FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus KOKOUSMUISTIO 8/2011 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen päivittäminen Paikka: Kuntatalo, Toinen linja

Lisätiedot

ETRS-GK25 JA N2000. Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla. Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Kimmo Junttila

ETRS-GK25 JA N2000. Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla. Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Kimmo Junttila ETRS-GK25 JA N2000 Uuden koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän käyttöönotto Vantaalla Mittausosasto Kaupunkimittausinsinööri Taitekohtia Vantaalla kolmioverkon GPS-mittaukset ja tasoitus 1990-luvulla paikallinen

Lisätiedot

Tommi Helander. KYY-paikkatietohanke ja siihen liittyvät koordinaatistomuunnokset

Tommi Helander. KYY-paikkatietohanke ja siihen liittyvät koordinaatistomuunnokset Metropolia Ammattikorkeakoulu Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Tommi Helander KYY-paikkatietohanke ja siihen liittyvät koordinaatistomuunnokset Insinöörityö 5.5.2010 Ohjaaja: maanmittausteknikko Sami

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

EUREF-FIN JA KORKEUDET. Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010

EUREF-FIN JA KORKEUDET. Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010 EUREF-FIN JA KORKEUDET Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010 EUREF-FIN:n joitain pääominaisuuksia ITRF96-koordinaatiston kautta globaalin koordinaattijärjestelmän paikallinen/kansallinen realisaatio

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Palautekooste ja vastine: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste ja vastine: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste ja vastine: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 2 - Aalto yliopisto - TEM &

Lisätiedot

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt 1 (7) 14.3.2017 SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS HSY:n tuottamia käyttöoikeuden vaatimia aineistoja on mahdollista hyödyntää OGC-standardin mukaisena rajapintana. WFS-rajapinta

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

JHS 154 ETRS89 järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako, Liite 1: Projektiokaavat

JHS 154 ETRS89 järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako, Liite 1: Projektiokaavat JHS 5 ETRS89 järjestelmää liittyvät karttaprojektiot, tasokoordiaatistot ja karttalehtijako, Liite : Projektiokaavat Versio: 6.6.008 Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Trasverse Mercator projektiolle

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Lingsoft. Tietotermit-palaveri. Täyden palvelun kielitalo. Tapaaminen VM:n kanssa, Lingsoft Oy

Lingsoft. Tietotermit-palaveri. Täyden palvelun kielitalo. Tapaaminen VM:n kanssa, Lingsoft Oy Lingsoft Täyden palvelun kielitalo Tietotermit-palaveri Tapaaminen VM:n kanssa, 24.2.2017 Lingsoft Oy Tietosisällöt-palautekierroksen tulokset Ensimmäinen palautekierros päättynyt: kommentoitavana Tietosisällöt-luokan

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa

JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa 1 JHS-suositukset ja standardit paikkatietotuotteiden toteuttamisessa Paikkatietoverkoston työpaja 15.11.2016 Lassi Lehto MML Paikkatietokeskus Sisältö 2 JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 1: Karttakuvapalvelu

Lisätiedot

3.4 Käänteiskuvauslause ja implisiittifunktiolause

3.4 Käänteiskuvauslause ja implisiittifunktiolause 3.4 Käänteiskuvauslause ja implisiittifunktiolause Tässä luvussa käsitellään kahta keskeistä vektorianalyysin lausetta. Esitellään aluksi kyseiset lauseet ja tutustutaan niiden käyttötapoihin. Lause 3.4.1

Lisätiedot

Sipoon kunnan EUREF-hanke. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö. Espoo, syyskuu 2012

Sipoon kunnan EUREF-hanke. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö. Espoo, syyskuu 2012 Sipoon kunnan EUREF-hanke Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, syyskuu 2012 Insinööri (AMK) Ville Jussila Valvoja: Professori Martin

Lisätiedot

LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA

LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA LENTOESTELAUSUNTOREKISTERI ESRI-SHAPEFILE-FORMAATISSA 1. YLEISTIETOA 1.1 Nimi ja tunnisteet Lentoestelausuntorekisteri Esri-shapefile-formaatissa 1.2 Vapaamuotoinen kuvailu Tuote sisältää Air Navigation

Lisätiedot

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin

EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREFin vaikutukset organisaatioiden tietojärjestelmiin EUREF-päivä 4.9.2012 ALEKSI LESKINEN Sisältö Tietojärjestelmät ja EUREF Keskeiset haasteet EUREF-muunnoksissa EUREF-muunnosprosessin vaiheet Yhteenveto

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.2014 Esityksen sisältö Mikä on Digiroad? Suosituksen tausta ja tavoitteet Valmistelussa

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot