TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä"

Transkriptio

1 TERMIINI (forward) - termiinisopimus on kauppa, jonka ehdot sovitaan kauppaa tehtäessä, mutta kauppahinta ja kohde-etuus siirtyvät sopimusosapuolten välillä vasta tulevaisuudessa sovittuna ajankohtana (osa termiineistä selvitetään netotusperiaatteella, jolloin kohde-etuus voi olla nimellinen eikä näin ollen vaihda omistajaa missään vaiheessa) - sitova (ehdoton) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä - sopimusehdot useimmiten pankkien tai välittäjien laatimia, ei standardoituja eikä lakiin perustuvaa sääntelyä - suurin ero futuureihin verrattuna hinta- ja kauppainformaation saatavuudessa ja siinä, kuka toimii ns. selvitysyhteisönä - kohde-etuutena useimmiten valuutat, mutta myös muut hyödykkeet sekä bondit ja korot (FRAs = forward rate agreement) sekä Pohjoismaissa myös osakkeet (markkinoilla ei kuitenkaan hintanoteerauksia, jolloin aito likviditeetti puuttuu) - suurin osa transaktiokustannuksista on yleensä kiinteitä, jolloin kohde-etuuden arvolla vain vähän vaikutusta todellisiin transaktiokustannuksiin - hinnoittuminen tapahtuu tehokkailla markkinoilla siten, että arbitraasivoittojen mahdollisuus kohde-etuuden spot- ja termiinimarkkinoiden välillä eliminoituu

2 ESIMERKKI VALUUTTOJENVÄLISEN TERMIINIKURSSIN MÄÄRÄYTYMISESTÄ Termiinikurssi = / ,2826 EUR SEK ,5 % 5 % Spot-kurssi = / = 9,1500 EUR SEK Suomalaisyritys tarvitsee vuoden päästä Ruotsin kruunua (SEK) tuontilaskun maksamiseen, jolloin yritys voi toimia kolmella tavalla: 1) Se voi ostaa SEK nyt kurssiin 0,1093 ja tallettaa kyseisen valuuttaposition SEK-korolla 5 % vuodeksi, jolloin talletustilin saldo vuoden päästä on SEK ) Se voi ostaa valuutat heti termiinillä. 3) Se voi odottaa vuoden ja ostaa valuutan spot-transaktiona. Viimeinen vaihtoehto altistaa yrityksen valuuttakurssiriskille, kun taas kahdessa ensimmäisessä tämä on eliminoitu. Jotta arbitraasimahdollisuus eliminoituisi, täytyy kahden ensiksi mainitun vaihtoehdon johtaa samaan lopputulokseen, jonka perusteella (ns. katetun korkopariteetin kautta) määräytyy valuuttojenvälinen termiinikurssi. Katetun korkopariteetin mukaan valuuttojenväliset korkoerot kompensoituvat valuuttakurssimuutosodotuksilla. Jos euron termiinikurssi olisi vaikkapa 9,25 SEK, voisi valuuttaarbitraattori toimia esim. seuraavasti: ottaa lainaa 3,5 %:n korolla ostaa SEK tallettaa 5 %:n korolla SEK ottaa pitkän -termiiniposition lainan takaisinmaksuun kurssiin 9,25 SEK

3 jolloin vuoden päästä: nostaa SEK-talletuksen SEK maksaa termiinisopimuksesta vastapuolelle ,25SEK/ = SEK saa termiinisopimuksen vastapuolelta , jolla maksaa -lainan pois Kuittaa SEK 3375 arbitraasivoittoa Jos euron termiinikurssi olisi vaikkapa 9,30 SEK, voisi valuuttaarbitraattori toimia esim. seuraavasti: ottaa SEK-lainaa 5 %:n korolla SEK ostaa tallettaa 3,5 %:n korolla ottaa pitkän SEK-termiiniposition SEK lainan takaisinmaksuun kurssiin 9,30 SEK jolloin vuoden päästä: nostaa -talletuksen maksaa termiinistä /9,30 = ja saa vastapuolelta SEK , jolla maksaa SEK-lainan pois Kuittaa 194 arbitraasivoittoa Kaikkien termiinien ja futuurien hinnat voidaan määrittää vastaavan cost of carry mallin perusteella. (cost of carry = implisiittinen rahoituskustannus = futuuri-/termiinikurssin ja spotkurssin välisen tasoeron selittävä kustannus/tuotto, joka syntyy kohde-etuuden pitämisestä tarkasteluhetkestä futuurin/termiinin erääntymispäivään). Korkotermiini (FRA)

4 - sopimus tulevasta lyhytaikaisen rahoituksen tai sijoituksen korkotasosta - kohde-etuus nimellinen, yleensä 3 kk:n lainasopimus. - korkotermiinin ostaja sitoutuu nimellisesti ottamaan lainaa (tai nimellisesti vastaanottamaan talletuksen) termiinin sulkemispäivänä termiinin solmimishetkellä sovitulla korolla, kun taas myyjä taas sitoutuu nimellisesti tallettamaan (eli nimellisesti antamaan lainaa) sopimuskorolla ostaja hyötyy korkotason noususta, myyjä puolestaan korkotason laskusta rahoituksen tarvitsija suojautuessaan rahoituskustannusten nousulta ostaa, sijoittaja suojautuakseen korkotason laskulta myy - selvitys tapahtuu käytännössä netotusperiaatteella, ts. sopimusja sulkemiskoron (ennalta sovittu viitekorko (esim. 3 kk:n Euribor) sulkemispäivänä) erotuksen hyvityksenä (jos sulkemispv:nä sulkemiskorko alittaa sopimuskoron (l. termiinikoron), ostaja hyvittää myyjää. Jos sulkemiskorko on sopimuskorkoa korkeampi, toimitaan päinvastoin). Hyvityksen määrä voidaan laskea kaavasta: L d rs rc 360 d 1 + rs 360 jossa r s = sulkemiskorko r c = sopimuskorko d = päivien lukumäärä selvityspäivän ja erääntymispäivän välillä L = kohde-etuuden nimellispääoma - korkotermiinin ostoa voidaan käyttää suojana korkotason nousua vastaan muodostamalla sellainen positio, jossa termiinin voitto kompensoi muun salkun arvostustappiot.

5 FUTUURI - futuurisopimus on kauppa, jonka sopimusehdoista sovitaan kaupantekohetkellä, mutta kauppahinta ja kohde-etuus siirtyvät sopimusosapuolten välillä vasta tulevaisuudessa sovittuna ajankohtana, jos silloinkaan (Usein futuuripositio suljetaan ennen toimituspäivää vastakkaisella futuuritransaktiolla (reversing trade)). - sekä sopimuskoko että sopimuksen pituus yleensä vakioituja - futuurisopimuksia säätelee laki kaupankäynnistä johdannaisilla - kohde-etuutena voivat olla esim. maataloustuotteet (viljat, liha, elävä karja & hedelmät), raaka-aineet (kulta, hopea, muut metallit, maakaasu, öljy & sähkö), valuutat, korkoinstrumentit tai indeksit. - futuurin ostaja (ns. pitkän position haltija) sitoutuu (nimellisesti) ostamaan kohde-etuuden futuurin erääntymispäivänä, kun taas futuurin myyjä (ns. lyhyen position haltija) sitoutuu (nimellisesti) myymään kohde-etuuden samana ajankohtana. - selvitysyhteisö ottaa futuurikaupassa vastapuolen roolin ja (näin ollen myös vastapuoliriskin), jolloin futuurin ostaja ja myyjä eivät ole keskenään suorassa sopimussuhteessa vastapuoliriskin välttämiseksi - sekä ostajalta että myyjältä vaaditaan laskennallinen vakuus (initial margin = performance margin), mutta muita maksusuorituksia ei futuurisopimuksen solmimishetkeen liity. - selvitysyhteisö veloittaa/hyvittää sopimusosapuolten tilejä päivittäin summalla, joka määräytyy kohde-etuuden markkinahinnan muutoksen perusteella (marking to market).

6 Marking to market prosessissa selvitysyhteisö korvaa joka päivä avoimet futuurisopimukset (open interest) uusilla, joiden ostohintana on edellisen päivän tilityshinta (settlement price), joka lasketaan yleensä viimeisten kaupankäyntiminuuttien aikana (ns. closing period) tehtyjen kauppojen hintojen perusteella Futuuri voidaan mieltää sarjaksi peräkkäisiä termiinejä. - Vakuustilillä oltava kaikissa tilanteissa vähintään marginaalivakuus, jonka selvitysyhteisö määrää yleensä %:iin laskennallisen vakuuden määrästä (pörssi määrää minimivakuuden). Jos marginaalivakuus alitetaan, broker ilmoittaa asiakkaalle takuusummavaatimuksella (margin call) vaadittavasta lisäkäteistalletuksesta (= vaihteluvakuus = variation margin), joka nostaa vakuustilin saldon takaisin vakuustalletuksen tasolle. - Futuuripörssit määräävät futuureille hinnanmuutoslimiitin, joka sanelee suurimman mahdollisen yhden kaupankäyntipäivän aikana sallittavan hinnanmuutoksen. - Laskennallinen vakuus hinnanmuutoslimiitti sopimuskoko laskennallinen vakuus on teoreettinen maksimitappio yhdelle päivälle, koska hinnanmuutoslimiitti suojelee sijoittajaa ja selvitysyhteisöä menettämästä tämän enempää yhtenä päivänä (Käytännössä position neutraloivaa kauppaa ei kuitenkaan välttämättä saada syntymään tähän hinnanmuutoslimiitin määräämään rajahintaan, vaan vasta sitten, kun hinnanmuutos on riittävä tasapainottamaan kysyntätarjonta suhteen). - raaka-ainefutuureilla sovittu usein vain erääntymiskuukausi, finanssifutuureilla täsmällisempi erääntymispäivä (joitakin korkofutuureita lukuun ottamatta)

7 TIEDOSSA OLEVAN KASSATULON VAIKUTUS TERMIININ/FUTUURIN HINTAAN Esim. termiinin/futuurin hinnoittumisesta, kun kohde-etuudelle maksetaan esim. osinkoa, jonka suuruus on etukäteen tiedossa: 10 kk:n termiini/futuuri kohde-etuutena osake, jonka markkinahinta on 50 $ ja jolle maksetaan osinkoja 0,75 $ 3, 6 ja 9 kk:n kuluttua. Riskitön korko r = 8 % kaikille maturiteeteille. Tapa 1: Osinkojen nykyarvo: 0,75/1,08 1/4 + 0,75/1,08 1/2 + 0,75/1,08 3/4 = 2,165 Termiinikurssin on oltava: (50 2,165)* 1,08 10/12 = 51,00 $ Tapa 2: Prolongoidaan kaikki osakkeen kassavirrat 10 kk:n päähän: 0,75* 1,08 7/12 + 0,75* 1,08 4/12 + 0,75* 1,08 1/12 = 2,31, jolloin termiinikurssiksi saadaan: 50* 1,08 10/12 = 51,00 $ TIEDOSSA OLEVAN TUOTON VAIKUTUS TERMIININ HINTAAN Cost of carry yleisesti: F 0 = S (1 + c) 0 T t - osakkeelle, jolle ei makseta osinkoa c = r - osakkeelle, jolle maksetaan osinkoa tai osakeindeksille c = r q, jossa q = keskimääräinen osinko-% - valuutalle c = r r f, jossa r f = ulkomaan valuutalle maksettava korko - raaka-aineelle c = r + u, jossa u = varastointikustannukset

8 Esim. suojautumisesta korkofutuurilla: Yritys haluaa lukita :n 3 kk:n bullet-lainan rahoituskustannukset korkofutuurilla. Huhtikuun puolessa välissä futuurikorko kesäkuussa avattavalle 3 kk:n futuurille (sopimuskorkoa sovelletaan 3 kk:n ajan kesäkuusta syyskuuhun) on 4 %. Miten yritys toimii? Myy futuurin, jolloin lainan korko lukkiutuu 4 %:iin /4 = Jos korko nousee kesäkuussa esim. %-yksiköllä ja futuuri on erääntymässä, myös futuurikorko nousee saman verran, jolloin futuurikurssin muutos kompensoi kohonneet korkokustannukset: Korkokustannukset: /4 = Voitto futuuriposition sulkemisesta: /4 = suojatun position nettokorko = (vastaa 4 %:n vuosikorkoa) koron ja futuurin hinnan kausaliteetti: Kun r, niin korkofutuurin hinta laskee ja päinvastoin. koronnousupelko (esim. tuleva lainannosto): lyhyt futuuripositio koronlaskupelko (esim. tuleva talletus): pitkä futuuripositio

9 Esim. valuuttariskiltä suojautumisesta futuurilla (No basis) Amerikkalaisyritys maksaa suomalaisyritykselle ostovelkansa $ 2. toukokuuta. Euron spot-dollarikurssi on 1,50 (1 = $1,50). Kuinka suomalaisyritys suojaa valuutttasaatavansa futuurin avulla? Spot-markkinat: Euron spot-dollarikurssi heikentynyt 2.5. mennessä 1,6:een spot-markkinoilla hävitään : $ 1,5$ / $ 1,6$ / = = Futuurimarkkinat: ostetaan futuurivaihtokurssilla 1, kesäkuun eurofutuuria ( /kpl), mistä sitoudutaan maksamaan $ suljetaan futuuripositio (myydään kaikki eurofutuurit) futuurivaihtokurssilla 1,6 saadaan $ Futuuripositio tuottaa voittoa = $, joka vastaa 2.5. vallitsevalla spot-kurssitasolla Caset 2-5 seuraavilla sivulla variaatioita yllä esitystä, pelkistetystä ideaalimaailman peruscasesta

10 1 No basis spotmarkkinat futuurimarkkinat spot-kurssi sopimuskoko kpl futuurikurssi helmikuu , , $ toukokuu , , ,00 "tappio" euroissa voitto taaloissa ,00 (laskennallinen) voitto euroissa Basis unchanged spot-markkinat futuurimarkkinat spot-kurssi sopimuskoko kpl futuurikurssi helmikuu , , $ toukokuu , , ,00 "tappio" euroissa voitto taaloissa ,00 voitto euroissa Contract size dilemma spot-markkinat futuurimarkkinat spot-kurssi sopimuskoko kpl futuurikurssi helmikuu , , , , $ toukokuu , , ,00 "tappio" euroissa ,51 voitto taaloissa ,00 voitto euroissa sopimuskoosta johtuva tappio ( ) 1 013,51

11 4 Narrowing basis spot-markkinat futuurimarkkinat spot-kurssi sopimuskoko kpl futuurikurssi helmikuu , , , , $ toukokuu , , ,00 "tappio" euroissa ,51 voitto taaloissa ,00 voitto euroissa basisin kapenemisesta johtuva tappio ( ) 5 Widening basis spot-markkinat futuurimarkkinat spot-kurssi sopimuskoko kpl futuurikurssi helmikuu , , , , $ toukokuu , , ,00 "tappio" euroissa ,51 voitto taaloissa ,00 voitto euroissa basisin levenemisestä johtuva voitto ( )

12 Spot-markkinat: Euro heikentynyt 2.5 mennessä 1,4 $:iin spot-markkinoilla voitetaan : $ 1,4$/ $ 1,5$ / = , = ,57. Futuurimarkkinat: ostetaan 8 kesäkuun eurofutuuria ( /kpl) futuurivaihtokurssilla 1,5000, josta sitoudutaan maksamaan $ suljetaan futuuripositio (myydään kaikki eurofutuurit) futuurivaihtokurssilla 1,4 saadaan $ Futuuripositio tuottaa tappiota = $, joka vastaa 2.5. vallitsevalla spot-kurssitasolla ,57.

13 SWAP - kahdenvälinen sopimus vaihtaa kohde-etuuksien ennalta määrättynä ajanjaksona kerryttämiä kassavirtoja keskenään - käytetään tavallisimmin korkoriskiltä suojautumiseen tai erilaisten rahoitusinstrumenttien kassavirtojen uudelleenpaketointiin, joista neljä yleisintä ovat: 1) lyhyt synteettinen FRN (floating-rate note): liikkeellelasketaan bondi ja vaihdetaan sille maksettava kiinteä kuponkikassavirta vaihtuvakorkoiseksi swapilla 2) lyhyt synteettinen bondi: lainataan vaihtuvalla korolla, joka vaihdetaan swapilla kiinteään 3) pitkä synteettinen FRN: ostetaan bondi (yleensä jälkimarkkinoilta) ja vaihdetaan saatava kiinteä kuponkikassavirta vaihtuvakorkoiseksi swapilla 4) pitkä synteettinen bondi: ostetaan FRN ja swapataan saatava vaihtuvakorkoinen kassavirta kiinteäksi swapilla - valuutanvaihtosopimuksissa (currency swap) osapuolet sopivat vaihtavansa keskenään eri valuutoissa maksettavat kassavirrat. Valuutanvaihtosopimukseen voi lisäksi liittyä korkokassavirranvaihto kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseen tai päinvastoin (cross-currency interest rate swap) ja/tai nimellispääoman vaihto sopimuksen alussa tai lopussa. - swap-markkinoiden likviditeettiä parantavat ns. swap-pankit, jotka voivat toimia vastapuolena (swap-diilereinä) esim. silloin, kun muuta vastapuolta ei ole saatavilla tai silloin, kun toinen sopimusosapuoli haluaa irrottautua swap ista - swap voidaan mieltää sarjaksi osittain limittäisiä termiinejä - swap-sopimuksen solmimishetkellä sopimuksen arvo on 0, ts. sopimusosapuolten välillä ei tällöin liiku rahaa - vakioimattomat markkinat, josta johtuen sopimusosapuolet altistuvat vastapuoliriskille (counterparty risk) vastapuolen luottokelpoisuuteen syytä kiinnittää huomiota

14 SWAPPIEN 2 HINNOITTELUTAPAA TAPA 1: swap voidaan mieltää kiinteä/vaihtuvakorkoista kuponkia maksavan bondin vaihtamisena bondiin, jossa kuponkien suuruus on sidottu vaihtuvaan/kiinteään viitekorkoon TAPA 2: swap voidaan mieltää termiiniportfolioksi, joka koostuu erimittaisista limittäisistä termiineistä

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6. Swap -sopimukset

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6. Swap -sopimukset Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 6 Swap -sopimukset 1. Swapit eli vaihtosopimukset Swap -sopimus on kahden yrityksen välinen sopimus vaihtaa niiden saamat tai maksamat rahavirrat keskenään.

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos

FINANSSIRISKIEN HALLINTA. Timo Ahjos FINANSSIRISKIEN HALLINTA Timo Ahjos 28.4.1994 1 LUKIJALLE Tämä kirjoitus on syntynyt harrastuspohjalta Vakuutusalan Liikkeenjohdollisessa Täydennyskoulutusohjelmassa ("VALIKO") vuosina 1993-94 pitämieni

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Merkittävissä 15. toukokuuta 2015 saakka EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta eurooppalaisten vientiyhtiöiden arvonnousuun. Euroopan dollarihyötyjät

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot