Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi."

Transkriptio

1 Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin nnistuneeksi, mutta mukana li myös hulta herättäviä aiheita. Julkaisemme nyt hallituksen vastineen saatuun palautteeseen, jssa kmmentimme saatua palautetta. Kneinsinöörikillan hallitus tiv, että saamme jatkssakin palautetta ympäri vuden ja hulet tudaan esille, jtta niihin vidaan puuttua. Nrmaalit tekstit vat yhteenvedettyjä yleisiä havaintja palautteesta. Kursividut tekstit vat suran palautteen kmmentisuuksista, eikä niitä le sensuritu lainkaan. Punaisella värillä n vastattu kmmentteihin. Kaikkea saatua palautetta emme pysty julkaisemaan, mutta lemme pyrkineet valitsemaan laajasti erilaisia kmmentteja - niin psitiivisia kuin negatiivisiakin. Muistutamme myös, että jkaista killan hallituksen jäsentä ja timihenkilöä vi rhkeasti lähestyä ja kerta hänelle suraan hulenaihensa ja ajatuksensa ja tiveensa killasta. Killan timist n ehdttmasti hyvä paikka tulla juttelemaan ja kmmentimaan, mutta hihasta saa ja pitää nykiä millin tahansa & missä tahansa. Lpuksi vielä muistutus, että kaikki killan piirissä timivat henkilöt vat mukana täysin vapaaehtisesti :) Palvelut Kiltahune n killan yleisin käytössä leva palvelu, jka ketaan varsin helpsti lähestyttäväksi. Kiltahune saatetaan kuitenkin kkea vain tiettyjen ihmisten khtauspaikaksi, mikä n hyvin valitettavaa, sillä kiltahune n tarkitettu jkaiselle killan jäsenelle ja sinne vat kaikki tervetulleita. Hallitus pyrkii muuttamaan tätä käsitystä ja lisäämään avimuutta killan timinnassa. Erilaisia timintatapja n j mietitty ja syksyn fukseille tullaan erityisesti painttamaan asiaa. Kiltahuneelle n tivttu kaikenlaisia pelejä ja härveleitä, jiden hankkimista hallitus phtii tapauskhtaisesti. Kiltahunetta pidetään hieman kulahtaneena ja pimeänä, mutta kuitenkin viihtyisänä. Hallitus muistuttaa, että kiltahuneen siistimiseen vi jkainen käyttäjä vaikuttaa siivamalla jälkensä. Kiltahune visi lla viihtyisämpikin vaikka ei se mikään ankeakaan le lpettakaa sen kiltahuneen mediatistimen käyttiksen mdaus ja päivitys! päivittäkää tistimeen musiikkikirjastn sisältö ja antakaa sen lla!!! Mediabksin kanssa n llut hieman ngelmia, mutta nyt kaiken pitäisi lla niin kunnssa kuin nykyisellä kalustlla vi lla. Musiikkikirjast n laitteessa. Paremman laitteen hankkimista mietitään

2 Tenttiarkistn pitäisi saada ahkerammin tenttejä Tenttejä n niin paljn siellä, kuin niitä palautetaan kiltahuneen edessä levaan tenttibksiin. Kiltahunetta visi ehstaa, sillä nyt sen nurkista löytyy turhan paljn kaikenlaista pölyyntyvää sälää ja mm. rikkinäisiä tuleja. Esimerkiksi vitriinikin tuntuu levan täynnä kaikkea puliturhaa tavaraa. Hallitus ylläpitää kiltiksen siivusvurja, mutta nykyisellä käyttöasteella vastuu kiltahuneen siisteydestä n myös jkaisen käyttäjän vastuulla. Kaikki saavat vapaasti siivta ja myös ilmittaa turhasta rinasta, jka pitäisi pistaa. Tapahtumat Tapahtumien laatuun n ltu pääsin tyytyväisiä, jskin jitain ngelmia n esiintynyt. Näistä n pittu ja palaute n tettu vastaan. Syksyllä samja ngelmia ei pitäisi enää ilmetä. Tapahtumista saatavassa palautteessa tistuu vudesta tiseen muutamat seikat, esim. sa tiv enemmän ja pienempää ja sa vähemmän ja ismpaa. Klassinen palautelmake sisältää ensin tiveen enemmän geneerisiä saunailtja ja seuraava kmmentti vähemmän geneerisiä saunailtja. Tapahtumien järjestelyssä tasapainillaan jssain näiden välimaastssa. Seuraava palaute tuntuu tistuvan jssain mudssa vudesta tiseen. Tämä aihe herättää aina paljn keskustelua hallituksen piirissä ja haluamme nyt kmmentida tätä erittäin tärkeää aihetta. Nyt killalla n samat naamat mukana tapahtumissa, ja he vat mudstaneet sisäpiirin. Olen hulissani hieman ujmmista ihmisistä, kska he eivät selvästikään le tervetulleita tähän sisäpiiriin. Lisäksi kiltahuneesta n tehty tiettyjen ihmisten khtauspaikka ja ns. tuntemattmammat kiltalaiset eivät selvästikään le tervetulleita Tapahtumissa käy samat ihmiset, kska he viihtyvät niissä. Ihmiset myös tapaavat verkstitua keskenään, kun löytävät mieluisia tuttavuuksia. Verkstituminen n juuri yksi killan tarkitus. Sisäpiirien tinen nimi n usein kaveripiiri :) Useimmiten asiaa auttaa parhaiten menemällä sanmaan Hei!. Kilta järjestää tapahtumia kaikille jäsenilleen, ja ne vat aina avimia kaikille. J ensimmäisestä päivistä lähtien pyritään saamaan kaikki uudet fuksit liittymään mukaan killan timintaan, käymään tapahtumissa ja tutustumaan tisiinsa. Tiset henkilöt vat enemmän aktiivisia kuin tiset ja tämä vi vaikuttaa saltaan siihen, että nämä henkilöt ketaan sisäpiiriläisiksi. Kneinsinöörikillan kiltahune n tarkitettu kaikille jäsenille ja ehdttmasti kaikki vat tervetulleita! On valitettavaa, että tällaisia tuntemuksia n tullut esille, sillä kiltahuneesta ei tdellakaan le llut tarkitus rakentaa sisäpiirin khtaamispaikkaa. Hallitus kannustaa kaikkia jäseniä viettämään aikaa kiltahuneellamme, jnka n tarkitus lla khtaus- ja verkttumispaikka samaa alaa piskeleville ihmisille. Kiltahuneella n aina tarjlla jäsenille ilmaista kahvia ja ainakin useimmiten hyvää keskusteluseuraa. Kiltahuneella sijaitsee myös killan timist, jssa hallitus useimmiten työskentelee. Timistn sijainti aiheuttaa lunnllisesti sen, että hallitus viettää paljn aikaa

3 kiltahuneella. Ulkpulisen silmin tämä vi vaikuttaa siltä, etteivät muut lisi tervetulleita paikalle. Tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa! Tivmme, että kaikki jäsenet viihtyisivät kiltiksellä, viettäisivät siellä aikaansa ja kkisivat sen makseen. Tinen asia, jka tistui palautteessa n alkhlin käyttö/näkyvyys tapahtumissa. Yleisesti tivttiin vähemmän alkhlipaintteisia tapahtumia ja enemmän paintusta sisältöön. Tämä n hyvä asia, ja tänä vunna asiaan nkin j pyritty panstamaan. Alkhlin käyttö n jkaisen malla vastuulla ja kilta pyrkii siihen, että ketään ei painsteta jumaan tapahtumissa. Tätä tullaan myös painttamaan syksyllä uusille fukseille. Varsinkin js n yhteissitsit jnkun tisen ainejärjestön kanssa saattaisivat myös baarijatkt keskustassa lla timivia erityisesti viiknlppuisin vaikka päätapahtuma lisikin Otaniemessä. Valitettavasti ainaki arki-iltaisin baarijatkt vivat lla hankalat, sillä is sa väestä asuu Otaniemessä ja arkisin julkiset kulkuyhteydet timivat hunsti iltaisin. Hämissitsit vat timineet periaatteella, että sitsit Otaniemessä ja jatkt Helsingissä. Alkhlin rlia pitää vähentää. Vaikka alkhlittmuus "aiheuttaa ylimääräistä kurmaa" esim. IE:lle, se n hyväksyttävä. Js tapahtumassa ei le hauskaa ilman alkhlia, sellaisen järjestämiseen n turha tuhlata kenenkään aikaa ja vaivaa. Tänä vunna n j pyritty panstamaan tapahtumien sisältöön siten, että tapahtumien pintti ei le alkhlin käyttö. Alkhlin rlia n j pidemmän aikaa pyritty pienentämään, eikä killan tapahtumissa tarkitus le juminen. Alkhlin käyttö n myös jkaisen tapahtumassa käyvän vastuulla, mihin killan n vaikea vaikuttaa, sillä ilmeisen mni tuntuu haluavan käyttää paljn alkhlia. Kilta yrittää viestiä, että tämä ei le pakllista eikä aina tarpeellista. Vähemmän ja laadukkaampia tapahtumia. Järjestäjiltä tivisin hiukan rennmpaa asennetta, välillä tuntuu, että se kyrpä lisi hyvä ttaa pis tsasta ja laittaa takaisin husuun. Ymmärrän kyllä, että n rankkaa järjestää paljn tapahtumia ja lla vastuussa kännisestä apinalaumasta. Tapahtumia järjestetään täysin vapaaehtisuus phjalta, ja usein pelkkien sitsien järjestämiseen alusta lppuun vi kulua 18 tuntia jhn päälle sitsejä edeltävät valmistelut. Siksi usein vi lla rankkaa siivta teekkarilauman jälkiä aamuyöstä. Tivmme, että tapahtumissa kävijät muistavat, että jku aina lpuksi siivaa stkut. Yleisesti kuitenkin järjestely n hauskaa ja tiskin takana n parhaat bileet! Kattavampi tiedtus, esim hinnat ja dresscde. Itse tapahtumat vat lleet nnistuneita. Asia n tiedssa ja syksyllä pyritään välttämään nämä ngelmat! Tiedtus Infmaili ja internetsivut vat palautteen mukaan tärkeimmät viestintäkanavat. Killan nettisivuja uusitaan kesän aikana, ja niistä pyritään saamaan entistä paremmat ja niiden päivitystä ja uutisintia tullaan lisäämään.

4 Infmaili n mielestäni ikein hyvä tiedtuskanava. Mailia visi tärkeimmistä tapahtumista lähettää vaikka vieläkin enemmän. Hallitus n pyrkinyt välttämään ylimääräistä tiedttamista, sillä mni tärkeä tapahtuma saattaa kskea vain pientä jukka kiltamme jäsenmäärään verrattuna. Phdimme syksyllä uudestaan, miten tiedtusta tteutetaan jatkssa. Tiedtusmailissa n liikaa tavaraa, rakenne sinänsä n tsi hyvä. Määrä n välillä aika mittava, mutta välillä ei le perusteita jättää asiita pis. Sisällysluetteln tarkituksena n kerta ihmisille npeasti sisältö ja sieltä vi pimia mieleisensä asiat. Killan infmaili n hieman tylsä. Siihen visi yrittää saada lisää räväkkyyttä jtenkin. Infmailin selkeyttä n pidetty tärkeämpänä kuin räväkkyyttä. Lisäksi infmailin kstamiseen menee j nyt paljn aikaa. Tiedtusmaili n paras tapa pysyä kärryillä kulun tapahtumista! Hiena, että työ saa kiitsta! Infmailia visi vähän sudattaa... Melkinen tietjysäys. Sudatusta järjestetäänkin, tietäisittepä, mitä sinne halutaan! Näin suuren killan kanssa n välillä vaikea arviida, mistä tiedtusta haluttaisiin. Tiedtusmaili n llu mnesti myöhässä, muutamien sitsien meni itseltä täysin hi, kun ilmttautuminen li alkanut ennen kun sitseistä li tullut infrmaatita mailiin. Tilanteeseen vaikuttaa myös facebk-tilin tyypin muuts jnka jälkeen tapahtumakutsuja ei le enää juurikaan tullut ajissa. Nettisivujen tapahtumakalenteri tuntuu myös päivittyvän lähinnä viime tingassa. Lieneekö tapahtumat suunnattu lähinnä sisäpiirille ja fukseille Tiedtusmaili tulee aina sunnuntaisin. Tapahtumien tiedtusta tullaan parantamaan syksyksi. Ongelma n llut enemmänkin siinä, että tapahtumat n ilmitettu infmailiin myöhässä, kuin että itse infmaili lisi myöhässä. Tapahtumien tiedtuksessa n llut ngelmia myös siksi, että ajankhta ei le llut kenenkään tiedssa. Tapahtumia ei le tarkitettu vain sisäpiirille vaan jkaiselle killan jäsenelle. Fuksitapahtumat vat tarkitettu fukseille, mutta nämä vat erikseen ilmitettuja. Opint Ggle Drive kansita kehitetään ja pyrimme lisäämään tietisuutta siitä. Samin kandiuudistuksesta tiedttamista parannetaan ja pyrimme lemaan ehdttman ajan tasalla mahdllisista käänteistä. ISOja tudaan paremmin perille pintasiissa. Tarkituksena n, että ISOt saavat auttaa myös muissa, kuin teekkarikulttuuriin liittyvissä asiissa. Tenttitärppäilyjä järjestetään jatkssakin. Niistä n saatu hyvää palautetta.

5 Opintsektria tudaan enemmän esille ja samalla tietisuutta vaikutusmahdllisuuksista.

6 Tärkeää n: Jatkaa tenttien tulsten aikataulun valvntaa. Edelleen tulksia tulee yli kuukauden päästä. Näissä yhteistyö AYY:n kanssa tärkeää! Kertkaa meille näistä, niin me hidamme hmman! Tutkintuudistuksen aiheuttamiin mahdllisiin ngelmiin lisi syytä kiinnittää erityistä humita. Kandiuudistuksen kurssien kanssa tivttavasti llaan tarkkana, ja nämä saamisprfiilit kuulstaa hyvältä idealta. Tämä n varsin selkeä tavite ja aimme lla hyvin tarkkana siitä, miten uudet hjelmat lähtevät timimaan. Kurssien kurmituksen tasaaminen. Opintpisteet eivät le kurssien kesken vertailukelpisia. Paras tapa vaikuttaa n antaa kurssipalatutetta. Räikeissä epäkhdissa ttakaa yhteyttä pintsektriin! Pakllinen tentteihin ilmittautuminen n sulannut usean tilaisuuden ja täten myöhästää valmistautumista. Ongelma n tiedssa ja aihetta n kritisitu. Keinja ngelmaan phditaan. Fuksitiminta Miten killan fuksitimintaa- ja tapahtumia visi parantaa? Isille vastuu kk vudeksi phukseista ja ryhmäyttämisestä. Omassa ryhmässäkin n prukkaa jiden sukunimiä ei muista kska ne ei käy missään tapahtumissa. Jku visi kutsua syrjäytymiseksi. ISOtiminta n valehtelematta yksi haasteellisimmista hmmista. ISOt timivat täysin vapaaehtisestija ilman palkkaa fuksikasvatuksen eteen, jten mtivinnin n tapahduttava vaihtehtisilla tavilla. Meillä n Otaniemen isin kilta, mikä tekee myös fuksien hallinasta tdella haastavaa. Viime aikina timintaa n parannettu mm. ISOiltatuilla, ISOkkuksilla, HYVÄ ISO -merkeillä, ISOjen milla FB-ryhmillä, ISOhaun vaatimusten nstlla sekä ISOryhmien haastatteluilla ennen fuksien saapumista. Näillä n llut erittäin psitiivinen vaikutus ja ISOtiminta nkin kehittynyt huimasti viime vusina. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti kehittämään ISOtimintaamme. On kuitenkin muistettava, että ISOjen aktiivisuudella n aina suuria ryhmäkhtaisia erja. Myöskin kaikkia ryhmän fukseja n miltein mahdtnta saada aktiivisiksi, sillä kaikkia ei vain yksinkertaisesti kiinnsta teekkaritiminta - ja se n aivan k! "Tervettä" alkhlitnta teekkaritimintaa visi kehittää lisää. Kaikki eivät viitsi kulkea örveltävässä äijälaumassa kvinkaan pitkään. Muunmuuassa jakset tarjavat mnia alkhlittmia tapahtumia laajalla skaalalla aina Laskiaisriehan ajvälineen rakentamisesta vaaellusreissuihin. On aivan ttta,että alkhlittmia tapahtumia visi lla lisää, mutta valitettavasti ne eivät le kskaan lleet hirveän susittuja. Fuksitapahtumissa ei le kuitenkaan kskaan

7 kannustettu jumaan, vaan se n tapahtunut piskelijiden henkilökhtaisilla valinnilla. Katstaan, js kuitenkin jtain "tervettä" timintaa keksittäisiin! Tivttavasti tässä ei llut ngelmana naisten vähyys? ;) ISOja pitää muistuttaa kk vuden mittaisesta vastuustaan Miten sallistaa ne, jilla n kaveripiiri j valmiiksi lemassa eivätkä täten kaipaa lisää kavereita? Ehkä jtain piskelua mtivivaa - eli tieta tulevista hmmista, yritysiltjen tapaisia tjsp. Nykyinen malli n hyvä, eikä tapahtumia saisi liikaakaan lla. Kneinsinöörikilta järjestää mnipulisesti yritysiltja, excursiita ja jpa kesätyösaunan fukseille kevään kynnyksellä.lisää syvyyttä piskeluun vi hakea ammattiainekerhilta, jtka vat erikistuneet man alansa ammattitaidn kehittämiseen. Killan hallint Killan hallinttavasta llaan hyvin perillä ja hallituksen ketaan surituvan tehtävästään jk hyvin tai erittäin hyvin. Kaikista timinnista ei aina tunnu levan tieta. Hallitus alkaa myös julkaista saatua palautetta harkinnan mukaan ja esittää vastauksensa julkisesti nettisivujen kautta. Mikäli kiltapalautteeseen ei lisää maa sähköpstisitettaan, n hyvin hankala antaa henkilökhtaista vastausta. Hallitus pyrkii aktivimaan kaikkia jäseniään mukaan timintaan ja tapahtumiin. Kiltatiminnassa tärkeää n vaihtuvuus ja sitä saadaan aktivimalla mahdllisimman mni jäsen mukaan timintaan. Jkaisella n syksyisin mahdllisuus lähteä ehdlle kiltakuntavaaleihin sekä hakea hallitukseen ja/tai timihenkilöksi. On erittäin tivttavaa, että mahdllisimman mni innstuisi ja lähtisi mukaan timintaan. Killasta löytyy paljn erilaisia timintja ja tehtäviä, jtka vivat viedä hyvinkin paljn maa aikaa, mutta myös hmmia jihin ei tarvitse uhrata maa piskeluaikaa juurikaan. Tärkeintä n, että kaikki edes hieman uteliaat henkilöt lähtisivät mukaan! Hallituksen tulisi yrittää saada kaikkia jäseniään mukaan tapahtumaa. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että killassa n pieni jukk, hallitus ja timarit, jtka puuhaavat asiita, ja jita varten kilta n. Kilta n kuitenkin kaikkia jäseniä varten, ja tämän vuksi myös tavallisia rivijäseniä tulisi saada paremmin mukaan timintaan. Ideaalihallitushan n sellainen, että se tekee päätöksen ja jhtaa, mutta kenttäväki tteuttaa päätöksen käytännössä. Kilta timii siten, että meillä n hallitus ja timihenkilöt, jtka tteuttavat erilaisia asiita, kuten edunvalvntaa, fuksikasvatusta, tapahtumia ja ylläpitävät kiltahunetta. Näillä henkilöillä n myös vastuu eri timintjen, kuten killan rahituksen timimisesta. Kilta n jäseniään varten ja myös hallituksen jäsenet kuuluvat kiltaan. Fakta n, että kun jka vusi n tietyt vastuuhenkilöt, niin he myös vat näkyvästi esillä eri paikissa, sillä heidän tehtävänsä n pyörittää näitä timintja. Timintaa ei vida pyörittää niin, että hallitus käskee jäsenistöä tekemään jtain ja itse istuu timistssa. Js hallitus ja timihenkilöt eivät pyörittäisi timintaa nykyisellään, ei mitään tapahtumia tai edunvalvntaa tai tiedtusta

8 tapahtuisi. Hallituksen mielestä n valitettavaa, että vudesta tiseen tulee palautetta sisäpiiriydestä ja timinnan pyörittämisestä itseään varten, sillä tilanne n juuri päinvastin. Timintaa tehdään jäseniä varten ja siksi, että timinnan pyörittäminen n hauskaa hyvässä prukassa. Jäsenistön aktiviminen n tavitteena, mutta valitettavan harva tuntuu levan kiinnstunut hakemaan mukaan timintaan. Hallitus tivttaa jkaisen tervetulleeksi mukaan timintaan ja kannustaa kaikkia jäseniään rhkeasti aktivitumaan kiltaa khtaan! Jkainen hallituksen jäsen ja timihenkilökin n jskus llut ensimmäistä kertaa mukana timinnassa. Hallituksen timinnasta pitäisi tiedttaa paremmin jäsenistölle. Tämä n asia, jta tullaan kehittämään paljn syksyllä. Internetsivuilla tulee lemaan hallituksen päätökset si, jhn kerätään tehdyt päätökset. Lisäksi sivuja tullaan päivittämään aktiivisemmin ja uutisintia lisätään. Mainittakn, että kaikki hallituksen pöytäkirjat löytyvät sensurimattmina nettisivuilta, khdasta Pöytäkirjat. Timintaa visi ehkä esitellä "rivikiltalaisille" enemmän. Aika mni ei taida lla ikein jyvällä siitä mitä kaikkea hallitus tekee Hallitus esittäytyy fukseille aina rientaativiiklla. Tämä ei tietenkään le läheskään riittävää. Hallituksen löytää internetsivuiltamme ja useimmiten hallitusta vi tavata kiltahuneella ja timistssa. Visimme tuda itseämme enemmän esille eri tapahtumissa ja krstaa itseämme, mutta usein tämänkaltainen timinta jhtaa sisäpiiri kmmentteihin. Hallitus phtii visik se järjestää vaikkapa saunaillan hallitusrekryn yhteydessä, jssa esitellään timintaa tarkemmin ja jkainen hallituslainen saa kerta masta timinnastaan.

9 Mnissa muissa tuttavapiirini piskelijajärjestöissä annetaan/työnnetään phukseille enemmän vastuuta ja tehtäviä tminnassa ja tapahtumien järjestelyissä kuin Kneinsinöörikillassa. Killalla n fuksitiimi juuri tätä varten! Fuksien sallistumista halutaan pitää mahdllisimman vapaaehtisena, pislukien paklliset työpisteet lakkia varten, sillä fuksivunna tapahtuu paljn muitakin asiita, kuin killan tapahtumissa työskentely. Emme halua pakttaa ketään tekemään mitään. Miten killan rlia muutettaisiin Aalt-ylipistssa? Kandiuudistuksen vaikutukset kiltajakihin tuntuvat levan vielä hieman epäselvät. Selvennyksen vuksi: Kneinsinöörikiltaan tulee Kne- ja rakennustekniikan tutkint-hjelman fuksit, jille tulee vaaleanpunaiset haalarit. Jatkssa ei siis le le knefukseja tai raksafukseja, vaan KIK-fuksit, jtka piskelevat Kne- ja Rakennustekniikan tutkint-hjelmassa. Rakennusinsinöörikiltaan menevät Energia- ja ympäristötekniikan fuksit. Kneinsinöörikillassa ei siis enää tulevaisuudessa tule lemaan energiatekniikan fukseja. Tki nykyiset jäsenet piskelevat vanhjen tutkint-hjelmien mukaan, jten Kilta tulee jatkssakin vielä valvmaan energiatekniikan piskelijiden etuja. Rli vaikuttaa hyvältä, mutta pääaineiden jakautuminen kandiuudistuksen jälkeen killan vaikutuspiiriin ei. Valitettavasti pääainejassa ei kulu ajatellut kiltja llenkaan. Killat jutuivat speutumaan tilanteeseen yhteisesti parhaaksi katsmallaan tavalla. Kandiuudistuksessa aktiivisen rlin ttaminen n hyvä juttu! Tämä n llut tärkein tehtävä killassa j pidemmän aikaa! Palautetta, ideita, kritiikkiä ja ajatuksia? Onnea kandiuudistuksen tumiin haasteisiin. Lutan täysin, että killan erinmainen prukka selvittää nu haasteet. Kiitksia :) Jhnkin hyväntekeväisyyteen lisi kiva tempaista. Meitä n niin paljn, että visimme saada paljn hyvää aikaiseksi. En siis tdellakaan puhu mistään kehitysyhteistyöstä, vaan jstain esim. lasten pulesta tehtävään hmmaan... Tämä n hyvä idea! Tällaisesta n llut kkuksissa puhetta ja vunna 2010 järjestetty Teekkarit tissien asialla- tempaus timi hiensti. Hallituksen vimavarat vat kuitenkin rajalliset, mutta tarkastelemme nk mahdllista saada järjestettyä uutta samantyylistä tempausta! Mikään ei tietenkään estä ketään yksittäistä jäsentä plkaisemasta tällaista käyntiin ja ttamasta kiltaa siihen mukaan ;)

10 Kknaisuudessaan hmma timii hyvin. Kneinsinöörikillan jäsenenä n mukava lla. Kaiken kaikkiaan kilta visi vielä paremmin tuda esille mitä kaikkea killassa tapahtuu ja minkälaisia mahdllisuuksia se tarjaa. Hiena kuulla! Tiedtuksesta nkin j puhuttu aiemmissa kmmenteissa. Ostakaa uus kahvinkeitin. Hankittu kesällä tuliterä MccaMasteri! Iln kautta ja rennlla tteella, hyvältä näyttää! Sanisin että hallitus n muuttunut helpmmin lähestyttäväksi tänä vunna. Hauska kuulla, sillä tämä n llut yksi hallituksen tavitteista :) lkää plttak itseänne puhki, keskittykää ikeasti tärkeisiin asiihin. Mieluummin timanttia kuin paljn kuraa. Me llaan aina timanttia! Kaikki palaute n tettu kiitllisena vastaan! Haluamme krjata ngelmakhtia ja kehittyä niissä asiissa, jissa llaan j parhaita. Kannustamme palautteen antamiseen jatkssakin ja tivmme, että mahdllisimman mni myös antaisi sitä läpi vuden. Lppujen lpuksi jäseniltä saatu palaute n paras tie kiltatiminnan kehitykseen!

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot