Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi."

Transkriptio

1 Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin nnistuneeksi, mutta mukana li myös hulta herättäviä aiheita. Julkaisemme nyt hallituksen vastineen saatuun palautteeseen, jssa kmmentimme saatua palautetta. Kneinsinöörikillan hallitus tiv, että saamme jatkssakin palautetta ympäri vuden ja hulet tudaan esille, jtta niihin vidaan puuttua. Nrmaalit tekstit vat yhteenvedettyjä yleisiä havaintja palautteesta. Kursividut tekstit vat suran palautteen kmmentisuuksista, eikä niitä le sensuritu lainkaan. Punaisella värillä n vastattu kmmentteihin. Kaikkea saatua palautetta emme pysty julkaisemaan, mutta lemme pyrkineet valitsemaan laajasti erilaisia kmmentteja - niin psitiivisia kuin negatiivisiakin. Muistutamme myös, että jkaista killan hallituksen jäsentä ja timihenkilöä vi rhkeasti lähestyä ja kerta hänelle suraan hulenaihensa ja ajatuksensa ja tiveensa killasta. Killan timist n ehdttmasti hyvä paikka tulla juttelemaan ja kmmentimaan, mutta hihasta saa ja pitää nykiä millin tahansa & missä tahansa. Lpuksi vielä muistutus, että kaikki killan piirissä timivat henkilöt vat mukana täysin vapaaehtisesti :) Palvelut Kiltahune n killan yleisin käytössä leva palvelu, jka ketaan varsin helpsti lähestyttäväksi. Kiltahune saatetaan kuitenkin kkea vain tiettyjen ihmisten khtauspaikaksi, mikä n hyvin valitettavaa, sillä kiltahune n tarkitettu jkaiselle killan jäsenelle ja sinne vat kaikki tervetulleita. Hallitus pyrkii muuttamaan tätä käsitystä ja lisäämään avimuutta killan timinnassa. Erilaisia timintatapja n j mietitty ja syksyn fukseille tullaan erityisesti painttamaan asiaa. Kiltahuneelle n tivttu kaikenlaisia pelejä ja härveleitä, jiden hankkimista hallitus phtii tapauskhtaisesti. Kiltahunetta pidetään hieman kulahtaneena ja pimeänä, mutta kuitenkin viihtyisänä. Hallitus muistuttaa, että kiltahuneen siistimiseen vi jkainen käyttäjä vaikuttaa siivamalla jälkensä. Kiltahune visi lla viihtyisämpikin vaikka ei se mikään ankeakaan le lpettakaa sen kiltahuneen mediatistimen käyttiksen mdaus ja päivitys! päivittäkää tistimeen musiikkikirjastn sisältö ja antakaa sen lla!!! Mediabksin kanssa n llut hieman ngelmia, mutta nyt kaiken pitäisi lla niin kunnssa kuin nykyisellä kalustlla vi lla. Musiikkikirjast n laitteessa. Paremman laitteen hankkimista mietitään

2 Tenttiarkistn pitäisi saada ahkerammin tenttejä Tenttejä n niin paljn siellä, kuin niitä palautetaan kiltahuneen edessä levaan tenttibksiin. Kiltahunetta visi ehstaa, sillä nyt sen nurkista löytyy turhan paljn kaikenlaista pölyyntyvää sälää ja mm. rikkinäisiä tuleja. Esimerkiksi vitriinikin tuntuu levan täynnä kaikkea puliturhaa tavaraa. Hallitus ylläpitää kiltiksen siivusvurja, mutta nykyisellä käyttöasteella vastuu kiltahuneen siisteydestä n myös jkaisen käyttäjän vastuulla. Kaikki saavat vapaasti siivta ja myös ilmittaa turhasta rinasta, jka pitäisi pistaa. Tapahtumat Tapahtumien laatuun n ltu pääsin tyytyväisiä, jskin jitain ngelmia n esiintynyt. Näistä n pittu ja palaute n tettu vastaan. Syksyllä samja ngelmia ei pitäisi enää ilmetä. Tapahtumista saatavassa palautteessa tistuu vudesta tiseen muutamat seikat, esim. sa tiv enemmän ja pienempää ja sa vähemmän ja ismpaa. Klassinen palautelmake sisältää ensin tiveen enemmän geneerisiä saunailtja ja seuraava kmmentti vähemmän geneerisiä saunailtja. Tapahtumien järjestelyssä tasapainillaan jssain näiden välimaastssa. Seuraava palaute tuntuu tistuvan jssain mudssa vudesta tiseen. Tämä aihe herättää aina paljn keskustelua hallituksen piirissä ja haluamme nyt kmmentida tätä erittäin tärkeää aihetta. Nyt killalla n samat naamat mukana tapahtumissa, ja he vat mudstaneet sisäpiirin. Olen hulissani hieman ujmmista ihmisistä, kska he eivät selvästikään le tervetulleita tähän sisäpiiriin. Lisäksi kiltahuneesta n tehty tiettyjen ihmisten khtauspaikka ja ns. tuntemattmammat kiltalaiset eivät selvästikään le tervetulleita Tapahtumissa käy samat ihmiset, kska he viihtyvät niissä. Ihmiset myös tapaavat verkstitua keskenään, kun löytävät mieluisia tuttavuuksia. Verkstituminen n juuri yksi killan tarkitus. Sisäpiirien tinen nimi n usein kaveripiiri :) Useimmiten asiaa auttaa parhaiten menemällä sanmaan Hei!. Kilta järjestää tapahtumia kaikille jäsenilleen, ja ne vat aina avimia kaikille. J ensimmäisestä päivistä lähtien pyritään saamaan kaikki uudet fuksit liittymään mukaan killan timintaan, käymään tapahtumissa ja tutustumaan tisiinsa. Tiset henkilöt vat enemmän aktiivisia kuin tiset ja tämä vi vaikuttaa saltaan siihen, että nämä henkilöt ketaan sisäpiiriläisiksi. Kneinsinöörikillan kiltahune n tarkitettu kaikille jäsenille ja ehdttmasti kaikki vat tervetulleita! On valitettavaa, että tällaisia tuntemuksia n tullut esille, sillä kiltahuneesta ei tdellakaan le llut tarkitus rakentaa sisäpiirin khtaamispaikkaa. Hallitus kannustaa kaikkia jäseniä viettämään aikaa kiltahuneellamme, jnka n tarkitus lla khtaus- ja verkttumispaikka samaa alaa piskeleville ihmisille. Kiltahuneella n aina tarjlla jäsenille ilmaista kahvia ja ainakin useimmiten hyvää keskusteluseuraa. Kiltahuneella sijaitsee myös killan timist, jssa hallitus useimmiten työskentelee. Timistn sijainti aiheuttaa lunnllisesti sen, että hallitus viettää paljn aikaa

3 kiltahuneella. Ulkpulisen silmin tämä vi vaikuttaa siltä, etteivät muut lisi tervetulleita paikalle. Tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa! Tivmme, että kaikki jäsenet viihtyisivät kiltiksellä, viettäisivät siellä aikaansa ja kkisivat sen makseen. Tinen asia, jka tistui palautteessa n alkhlin käyttö/näkyvyys tapahtumissa. Yleisesti tivttiin vähemmän alkhlipaintteisia tapahtumia ja enemmän paintusta sisältöön. Tämä n hyvä asia, ja tänä vunna asiaan nkin j pyritty panstamaan. Alkhlin käyttö n jkaisen malla vastuulla ja kilta pyrkii siihen, että ketään ei painsteta jumaan tapahtumissa. Tätä tullaan myös painttamaan syksyllä uusille fukseille. Varsinkin js n yhteissitsit jnkun tisen ainejärjestön kanssa saattaisivat myös baarijatkt keskustassa lla timivia erityisesti viiknlppuisin vaikka päätapahtuma lisikin Otaniemessä. Valitettavasti ainaki arki-iltaisin baarijatkt vivat lla hankalat, sillä is sa väestä asuu Otaniemessä ja arkisin julkiset kulkuyhteydet timivat hunsti iltaisin. Hämissitsit vat timineet periaatteella, että sitsit Otaniemessä ja jatkt Helsingissä. Alkhlin rlia pitää vähentää. Vaikka alkhlittmuus "aiheuttaa ylimääräistä kurmaa" esim. IE:lle, se n hyväksyttävä. Js tapahtumassa ei le hauskaa ilman alkhlia, sellaisen järjestämiseen n turha tuhlata kenenkään aikaa ja vaivaa. Tänä vunna n j pyritty panstamaan tapahtumien sisältöön siten, että tapahtumien pintti ei le alkhlin käyttö. Alkhlin rlia n j pidemmän aikaa pyritty pienentämään, eikä killan tapahtumissa tarkitus le juminen. Alkhlin käyttö n myös jkaisen tapahtumassa käyvän vastuulla, mihin killan n vaikea vaikuttaa, sillä ilmeisen mni tuntuu haluavan käyttää paljn alkhlia. Kilta yrittää viestiä, että tämä ei le pakllista eikä aina tarpeellista. Vähemmän ja laadukkaampia tapahtumia. Järjestäjiltä tivisin hiukan rennmpaa asennetta, välillä tuntuu, että se kyrpä lisi hyvä ttaa pis tsasta ja laittaa takaisin husuun. Ymmärrän kyllä, että n rankkaa järjestää paljn tapahtumia ja lla vastuussa kännisestä apinalaumasta. Tapahtumia järjestetään täysin vapaaehtisuus phjalta, ja usein pelkkien sitsien järjestämiseen alusta lppuun vi kulua 18 tuntia jhn päälle sitsejä edeltävät valmistelut. Siksi usein vi lla rankkaa siivta teekkarilauman jälkiä aamuyöstä. Tivmme, että tapahtumissa kävijät muistavat, että jku aina lpuksi siivaa stkut. Yleisesti kuitenkin järjestely n hauskaa ja tiskin takana n parhaat bileet! Kattavampi tiedtus, esim hinnat ja dresscde. Itse tapahtumat vat lleet nnistuneita. Asia n tiedssa ja syksyllä pyritään välttämään nämä ngelmat! Tiedtus Infmaili ja internetsivut vat palautteen mukaan tärkeimmät viestintäkanavat. Killan nettisivuja uusitaan kesän aikana, ja niistä pyritään saamaan entistä paremmat ja niiden päivitystä ja uutisintia tullaan lisäämään.

4 Infmaili n mielestäni ikein hyvä tiedtuskanava. Mailia visi tärkeimmistä tapahtumista lähettää vaikka vieläkin enemmän. Hallitus n pyrkinyt välttämään ylimääräistä tiedttamista, sillä mni tärkeä tapahtuma saattaa kskea vain pientä jukka kiltamme jäsenmäärään verrattuna. Phdimme syksyllä uudestaan, miten tiedtusta tteutetaan jatkssa. Tiedtusmailissa n liikaa tavaraa, rakenne sinänsä n tsi hyvä. Määrä n välillä aika mittava, mutta välillä ei le perusteita jättää asiita pis. Sisällysluetteln tarkituksena n kerta ihmisille npeasti sisältö ja sieltä vi pimia mieleisensä asiat. Killan infmaili n hieman tylsä. Siihen visi yrittää saada lisää räväkkyyttä jtenkin. Infmailin selkeyttä n pidetty tärkeämpänä kuin räväkkyyttä. Lisäksi infmailin kstamiseen menee j nyt paljn aikaa. Tiedtusmaili n paras tapa pysyä kärryillä kulun tapahtumista! Hiena, että työ saa kiitsta! Infmailia visi vähän sudattaa... Melkinen tietjysäys. Sudatusta järjestetäänkin, tietäisittepä, mitä sinne halutaan! Näin suuren killan kanssa n välillä vaikea arviida, mistä tiedtusta haluttaisiin. Tiedtusmaili n llu mnesti myöhässä, muutamien sitsien meni itseltä täysin hi, kun ilmttautuminen li alkanut ennen kun sitseistä li tullut infrmaatita mailiin. Tilanteeseen vaikuttaa myös facebk-tilin tyypin muuts jnka jälkeen tapahtumakutsuja ei le enää juurikaan tullut ajissa. Nettisivujen tapahtumakalenteri tuntuu myös päivittyvän lähinnä viime tingassa. Lieneekö tapahtumat suunnattu lähinnä sisäpiirille ja fukseille Tiedtusmaili tulee aina sunnuntaisin. Tapahtumien tiedtusta tullaan parantamaan syksyksi. Ongelma n llut enemmänkin siinä, että tapahtumat n ilmitettu infmailiin myöhässä, kuin että itse infmaili lisi myöhässä. Tapahtumien tiedtuksessa n llut ngelmia myös siksi, että ajankhta ei le llut kenenkään tiedssa. Tapahtumia ei le tarkitettu vain sisäpiirille vaan jkaiselle killan jäsenelle. Fuksitapahtumat vat tarkitettu fukseille, mutta nämä vat erikseen ilmitettuja. Opint Ggle Drive kansita kehitetään ja pyrimme lisäämään tietisuutta siitä. Samin kandiuudistuksesta tiedttamista parannetaan ja pyrimme lemaan ehdttman ajan tasalla mahdllisista käänteistä. ISOja tudaan paremmin perille pintasiissa. Tarkituksena n, että ISOt saavat auttaa myös muissa, kuin teekkarikulttuuriin liittyvissä asiissa. Tenttitärppäilyjä järjestetään jatkssakin. Niistä n saatu hyvää palautetta.

5 Opintsektria tudaan enemmän esille ja samalla tietisuutta vaikutusmahdllisuuksista.

6 Tärkeää n: Jatkaa tenttien tulsten aikataulun valvntaa. Edelleen tulksia tulee yli kuukauden päästä. Näissä yhteistyö AYY:n kanssa tärkeää! Kertkaa meille näistä, niin me hidamme hmman! Tutkintuudistuksen aiheuttamiin mahdllisiin ngelmiin lisi syytä kiinnittää erityistä humita. Kandiuudistuksen kurssien kanssa tivttavasti llaan tarkkana, ja nämä saamisprfiilit kuulstaa hyvältä idealta. Tämä n varsin selkeä tavite ja aimme lla hyvin tarkkana siitä, miten uudet hjelmat lähtevät timimaan. Kurssien kurmituksen tasaaminen. Opintpisteet eivät le kurssien kesken vertailukelpisia. Paras tapa vaikuttaa n antaa kurssipalatutetta. Räikeissä epäkhdissa ttakaa yhteyttä pintsektriin! Pakllinen tentteihin ilmittautuminen n sulannut usean tilaisuuden ja täten myöhästää valmistautumista. Ongelma n tiedssa ja aihetta n kritisitu. Keinja ngelmaan phditaan. Fuksitiminta Miten killan fuksitimintaa- ja tapahtumia visi parantaa? Isille vastuu kk vudeksi phukseista ja ryhmäyttämisestä. Omassa ryhmässäkin n prukkaa jiden sukunimiä ei muista kska ne ei käy missään tapahtumissa. Jku visi kutsua syrjäytymiseksi. ISOtiminta n valehtelematta yksi haasteellisimmista hmmista. ISOt timivat täysin vapaaehtisestija ilman palkkaa fuksikasvatuksen eteen, jten mtivinnin n tapahduttava vaihtehtisilla tavilla. Meillä n Otaniemen isin kilta, mikä tekee myös fuksien hallinasta tdella haastavaa. Viime aikina timintaa n parannettu mm. ISOiltatuilla, ISOkkuksilla, HYVÄ ISO -merkeillä, ISOjen milla FB-ryhmillä, ISOhaun vaatimusten nstlla sekä ISOryhmien haastatteluilla ennen fuksien saapumista. Näillä n llut erittäin psitiivinen vaikutus ja ISOtiminta nkin kehittynyt huimasti viime vusina. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti kehittämään ISOtimintaamme. On kuitenkin muistettava, että ISOjen aktiivisuudella n aina suuria ryhmäkhtaisia erja. Myöskin kaikkia ryhmän fukseja n miltein mahdtnta saada aktiivisiksi, sillä kaikkia ei vain yksinkertaisesti kiinnsta teekkaritiminta - ja se n aivan k! "Tervettä" alkhlitnta teekkaritimintaa visi kehittää lisää. Kaikki eivät viitsi kulkea örveltävässä äijälaumassa kvinkaan pitkään. Muunmuuassa jakset tarjavat mnia alkhlittmia tapahtumia laajalla skaalalla aina Laskiaisriehan ajvälineen rakentamisesta vaaellusreissuihin. On aivan ttta,että alkhlittmia tapahtumia visi lla lisää, mutta valitettavasti ne eivät le kskaan lleet hirveän susittuja. Fuksitapahtumissa ei le kuitenkaan kskaan

7 kannustettu jumaan, vaan se n tapahtunut piskelijiden henkilökhtaisilla valinnilla. Katstaan, js kuitenkin jtain "tervettä" timintaa keksittäisiin! Tivttavasti tässä ei llut ngelmana naisten vähyys? ;) ISOja pitää muistuttaa kk vuden mittaisesta vastuustaan Miten sallistaa ne, jilla n kaveripiiri j valmiiksi lemassa eivätkä täten kaipaa lisää kavereita? Ehkä jtain piskelua mtivivaa - eli tieta tulevista hmmista, yritysiltjen tapaisia tjsp. Nykyinen malli n hyvä, eikä tapahtumia saisi liikaakaan lla. Kneinsinöörikilta järjestää mnipulisesti yritysiltja, excursiita ja jpa kesätyösaunan fukseille kevään kynnyksellä.lisää syvyyttä piskeluun vi hakea ammattiainekerhilta, jtka vat erikistuneet man alansa ammattitaidn kehittämiseen. Killan hallint Killan hallinttavasta llaan hyvin perillä ja hallituksen ketaan surituvan tehtävästään jk hyvin tai erittäin hyvin. Kaikista timinnista ei aina tunnu levan tieta. Hallitus alkaa myös julkaista saatua palautetta harkinnan mukaan ja esittää vastauksensa julkisesti nettisivujen kautta. Mikäli kiltapalautteeseen ei lisää maa sähköpstisitettaan, n hyvin hankala antaa henkilökhtaista vastausta. Hallitus pyrkii aktivimaan kaikkia jäseniään mukaan timintaan ja tapahtumiin. Kiltatiminnassa tärkeää n vaihtuvuus ja sitä saadaan aktivimalla mahdllisimman mni jäsen mukaan timintaan. Jkaisella n syksyisin mahdllisuus lähteä ehdlle kiltakuntavaaleihin sekä hakea hallitukseen ja/tai timihenkilöksi. On erittäin tivttavaa, että mahdllisimman mni innstuisi ja lähtisi mukaan timintaan. Killasta löytyy paljn erilaisia timintja ja tehtäviä, jtka vivat viedä hyvinkin paljn maa aikaa, mutta myös hmmia jihin ei tarvitse uhrata maa piskeluaikaa juurikaan. Tärkeintä n, että kaikki edes hieman uteliaat henkilöt lähtisivät mukaan! Hallituksen tulisi yrittää saada kaikkia jäseniään mukaan tapahtumaa. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että killassa n pieni jukk, hallitus ja timarit, jtka puuhaavat asiita, ja jita varten kilta n. Kilta n kuitenkin kaikkia jäseniä varten, ja tämän vuksi myös tavallisia rivijäseniä tulisi saada paremmin mukaan timintaan. Ideaalihallitushan n sellainen, että se tekee päätöksen ja jhtaa, mutta kenttäväki tteuttaa päätöksen käytännössä. Kilta timii siten, että meillä n hallitus ja timihenkilöt, jtka tteuttavat erilaisia asiita, kuten edunvalvntaa, fuksikasvatusta, tapahtumia ja ylläpitävät kiltahunetta. Näillä henkilöillä n myös vastuu eri timintjen, kuten killan rahituksen timimisesta. Kilta n jäseniään varten ja myös hallituksen jäsenet kuuluvat kiltaan. Fakta n, että kun jka vusi n tietyt vastuuhenkilöt, niin he myös vat näkyvästi esillä eri paikissa, sillä heidän tehtävänsä n pyörittää näitä timintja. Timintaa ei vida pyörittää niin, että hallitus käskee jäsenistöä tekemään jtain ja itse istuu timistssa. Js hallitus ja timihenkilöt eivät pyörittäisi timintaa nykyisellään, ei mitään tapahtumia tai edunvalvntaa tai tiedtusta

8 tapahtuisi. Hallituksen mielestä n valitettavaa, että vudesta tiseen tulee palautetta sisäpiiriydestä ja timinnan pyörittämisestä itseään varten, sillä tilanne n juuri päinvastin. Timintaa tehdään jäseniä varten ja siksi, että timinnan pyörittäminen n hauskaa hyvässä prukassa. Jäsenistön aktiviminen n tavitteena, mutta valitettavan harva tuntuu levan kiinnstunut hakemaan mukaan timintaan. Hallitus tivttaa jkaisen tervetulleeksi mukaan timintaan ja kannustaa kaikkia jäseniään rhkeasti aktivitumaan kiltaa khtaan! Jkainen hallituksen jäsen ja timihenkilökin n jskus llut ensimmäistä kertaa mukana timinnassa. Hallituksen timinnasta pitäisi tiedttaa paremmin jäsenistölle. Tämä n asia, jta tullaan kehittämään paljn syksyllä. Internetsivuilla tulee lemaan hallituksen päätökset si, jhn kerätään tehdyt päätökset. Lisäksi sivuja tullaan päivittämään aktiivisemmin ja uutisintia lisätään. Mainittakn, että kaikki hallituksen pöytäkirjat löytyvät sensurimattmina nettisivuilta, khdasta Pöytäkirjat. Timintaa visi ehkä esitellä "rivikiltalaisille" enemmän. Aika mni ei taida lla ikein jyvällä siitä mitä kaikkea hallitus tekee Hallitus esittäytyy fukseille aina rientaativiiklla. Tämä ei tietenkään le läheskään riittävää. Hallituksen löytää internetsivuiltamme ja useimmiten hallitusta vi tavata kiltahuneella ja timistssa. Visimme tuda itseämme enemmän esille eri tapahtumissa ja krstaa itseämme, mutta usein tämänkaltainen timinta jhtaa sisäpiiri kmmentteihin. Hallitus phtii visik se järjestää vaikkapa saunaillan hallitusrekryn yhteydessä, jssa esitellään timintaa tarkemmin ja jkainen hallituslainen saa kerta masta timinnastaan.

9 Mnissa muissa tuttavapiirini piskelijajärjestöissä annetaan/työnnetään phukseille enemmän vastuuta ja tehtäviä tminnassa ja tapahtumien järjestelyissä kuin Kneinsinöörikillassa. Killalla n fuksitiimi juuri tätä varten! Fuksien sallistumista halutaan pitää mahdllisimman vapaaehtisena, pislukien paklliset työpisteet lakkia varten, sillä fuksivunna tapahtuu paljn muitakin asiita, kuin killan tapahtumissa työskentely. Emme halua pakttaa ketään tekemään mitään. Miten killan rlia muutettaisiin Aalt-ylipistssa? Kandiuudistuksen vaikutukset kiltajakihin tuntuvat levan vielä hieman epäselvät. Selvennyksen vuksi: Kneinsinöörikiltaan tulee Kne- ja rakennustekniikan tutkint-hjelman fuksit, jille tulee vaaleanpunaiset haalarit. Jatkssa ei siis le le knefukseja tai raksafukseja, vaan KIK-fuksit, jtka piskelevat Kne- ja Rakennustekniikan tutkint-hjelmassa. Rakennusinsinöörikiltaan menevät Energia- ja ympäristötekniikan fuksit. Kneinsinöörikillassa ei siis enää tulevaisuudessa tule lemaan energiatekniikan fukseja. Tki nykyiset jäsenet piskelevat vanhjen tutkint-hjelmien mukaan, jten Kilta tulee jatkssakin vielä valvmaan energiatekniikan piskelijiden etuja. Rli vaikuttaa hyvältä, mutta pääaineiden jakautuminen kandiuudistuksen jälkeen killan vaikutuspiiriin ei. Valitettavasti pääainejassa ei kulu ajatellut kiltja llenkaan. Killat jutuivat speutumaan tilanteeseen yhteisesti parhaaksi katsmallaan tavalla. Kandiuudistuksessa aktiivisen rlin ttaminen n hyvä juttu! Tämä n llut tärkein tehtävä killassa j pidemmän aikaa! Palautetta, ideita, kritiikkiä ja ajatuksia? Onnea kandiuudistuksen tumiin haasteisiin. Lutan täysin, että killan erinmainen prukka selvittää nu haasteet. Kiitksia :) Jhnkin hyväntekeväisyyteen lisi kiva tempaista. Meitä n niin paljn, että visimme saada paljn hyvää aikaiseksi. En siis tdellakaan puhu mistään kehitysyhteistyöstä, vaan jstain esim. lasten pulesta tehtävään hmmaan... Tämä n hyvä idea! Tällaisesta n llut kkuksissa puhetta ja vunna 2010 järjestetty Teekkarit tissien asialla- tempaus timi hiensti. Hallituksen vimavarat vat kuitenkin rajalliset, mutta tarkastelemme nk mahdllista saada järjestettyä uutta samantyylistä tempausta! Mikään ei tietenkään estä ketään yksittäistä jäsentä plkaisemasta tällaista käyntiin ja ttamasta kiltaa siihen mukaan ;)

10 Kknaisuudessaan hmma timii hyvin. Kneinsinöörikillan jäsenenä n mukava lla. Kaiken kaikkiaan kilta visi vielä paremmin tuda esille mitä kaikkea killassa tapahtuu ja minkälaisia mahdllisuuksia se tarjaa. Hiena kuulla! Tiedtuksesta nkin j puhuttu aiemmissa kmmenteissa. Ostakaa uus kahvinkeitin. Hankittu kesällä tuliterä MccaMasteri! Iln kautta ja rennlla tteella, hyvältä näyttää! Sanisin että hallitus n muuttunut helpmmin lähestyttäväksi tänä vunna. Hauska kuulla, sillä tämä n llut yksi hallituksen tavitteista :) lkää plttak itseänne puhki, keskittykää ikeasti tärkeisiin asiihin. Mieluummin timanttia kuin paljn kuraa. Me llaan aina timanttia! Kaikki palaute n tettu kiitllisena vastaan! Haluamme krjata ngelmakhtia ja kehittyä niissä asiissa, jissa llaan j parhaita. Kannustamme palautteen antamiseen jatkssakin ja tivmme, että mahdllisimman mni myös antaisi sitä läpi vuden. Lppujen lpuksi jäseniltä saatu palaute n paras tie kiltatiminnan kehitykseen!

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Muistio keskustelusta

Muistio keskustelusta Kemian tekniikan krkeakulun kiltjen tulevaisuuskeskustelu Maanantai 16.4.2012 kell 14.15, Kemian tekniikan laitksen Sali 2 Muisti keskustelusta Missä mennään nyt? Kemian tekniikan krkeakulussa n näillä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015 Tivn, että tulen pärjäämään Raprtti uusien piskelijiden kyselystä 2015 Minna Savlainen, Annina Lindberg, Glria Sal, Katja Kaulimäki, Pasi Aklahti ja Leena Tuuttila 2016 Sisältö 1 Jhdannksi... 3 2 Kyselyn

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut RYHMÄT JA TEHTÄVÄT Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut YLEISTÄ Twist-ryhmistä kaksitista n teemallisia ja viisi n perustwist-ryhmiä. Kaikkien ryhmien tehtäviin kuuluu lisäksi siivusta ja

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot