Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi."

Transkriptio

1 Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin nnistuneeksi, mutta mukana li myös hulta herättäviä aiheita. Julkaisemme nyt hallituksen vastineen saatuun palautteeseen, jssa kmmentimme saatua palautetta. Kneinsinöörikillan hallitus tiv, että saamme jatkssakin palautetta ympäri vuden ja hulet tudaan esille, jtta niihin vidaan puuttua. Nrmaalit tekstit vat yhteenvedettyjä yleisiä havaintja palautteesta. Kursividut tekstit vat suran palautteen kmmentisuuksista, eikä niitä le sensuritu lainkaan. Punaisella värillä n vastattu kmmentteihin. Kaikkea saatua palautetta emme pysty julkaisemaan, mutta lemme pyrkineet valitsemaan laajasti erilaisia kmmentteja - niin psitiivisia kuin negatiivisiakin. Muistutamme myös, että jkaista killan hallituksen jäsentä ja timihenkilöä vi rhkeasti lähestyä ja kerta hänelle suraan hulenaihensa ja ajatuksensa ja tiveensa killasta. Killan timist n ehdttmasti hyvä paikka tulla juttelemaan ja kmmentimaan, mutta hihasta saa ja pitää nykiä millin tahansa & missä tahansa. Lpuksi vielä muistutus, että kaikki killan piirissä timivat henkilöt vat mukana täysin vapaaehtisesti :) Palvelut Kiltahune n killan yleisin käytössä leva palvelu, jka ketaan varsin helpsti lähestyttäväksi. Kiltahune saatetaan kuitenkin kkea vain tiettyjen ihmisten khtauspaikaksi, mikä n hyvin valitettavaa, sillä kiltahune n tarkitettu jkaiselle killan jäsenelle ja sinne vat kaikki tervetulleita. Hallitus pyrkii muuttamaan tätä käsitystä ja lisäämään avimuutta killan timinnassa. Erilaisia timintatapja n j mietitty ja syksyn fukseille tullaan erityisesti painttamaan asiaa. Kiltahuneelle n tivttu kaikenlaisia pelejä ja härveleitä, jiden hankkimista hallitus phtii tapauskhtaisesti. Kiltahunetta pidetään hieman kulahtaneena ja pimeänä, mutta kuitenkin viihtyisänä. Hallitus muistuttaa, että kiltahuneen siistimiseen vi jkainen käyttäjä vaikuttaa siivamalla jälkensä. Kiltahune visi lla viihtyisämpikin vaikka ei se mikään ankeakaan le lpettakaa sen kiltahuneen mediatistimen käyttiksen mdaus ja päivitys! päivittäkää tistimeen musiikkikirjastn sisältö ja antakaa sen lla!!! Mediabksin kanssa n llut hieman ngelmia, mutta nyt kaiken pitäisi lla niin kunnssa kuin nykyisellä kalustlla vi lla. Musiikkikirjast n laitteessa. Paremman laitteen hankkimista mietitään

2 Tenttiarkistn pitäisi saada ahkerammin tenttejä Tenttejä n niin paljn siellä, kuin niitä palautetaan kiltahuneen edessä levaan tenttibksiin. Kiltahunetta visi ehstaa, sillä nyt sen nurkista löytyy turhan paljn kaikenlaista pölyyntyvää sälää ja mm. rikkinäisiä tuleja. Esimerkiksi vitriinikin tuntuu levan täynnä kaikkea puliturhaa tavaraa. Hallitus ylläpitää kiltiksen siivusvurja, mutta nykyisellä käyttöasteella vastuu kiltahuneen siisteydestä n myös jkaisen käyttäjän vastuulla. Kaikki saavat vapaasti siivta ja myös ilmittaa turhasta rinasta, jka pitäisi pistaa. Tapahtumat Tapahtumien laatuun n ltu pääsin tyytyväisiä, jskin jitain ngelmia n esiintynyt. Näistä n pittu ja palaute n tettu vastaan. Syksyllä samja ngelmia ei pitäisi enää ilmetä. Tapahtumista saatavassa palautteessa tistuu vudesta tiseen muutamat seikat, esim. sa tiv enemmän ja pienempää ja sa vähemmän ja ismpaa. Klassinen palautelmake sisältää ensin tiveen enemmän geneerisiä saunailtja ja seuraava kmmentti vähemmän geneerisiä saunailtja. Tapahtumien järjestelyssä tasapainillaan jssain näiden välimaastssa. Seuraava palaute tuntuu tistuvan jssain mudssa vudesta tiseen. Tämä aihe herättää aina paljn keskustelua hallituksen piirissä ja haluamme nyt kmmentida tätä erittäin tärkeää aihetta. Nyt killalla n samat naamat mukana tapahtumissa, ja he vat mudstaneet sisäpiirin. Olen hulissani hieman ujmmista ihmisistä, kska he eivät selvästikään le tervetulleita tähän sisäpiiriin. Lisäksi kiltahuneesta n tehty tiettyjen ihmisten khtauspaikka ja ns. tuntemattmammat kiltalaiset eivät selvästikään le tervetulleita Tapahtumissa käy samat ihmiset, kska he viihtyvät niissä. Ihmiset myös tapaavat verkstitua keskenään, kun löytävät mieluisia tuttavuuksia. Verkstituminen n juuri yksi killan tarkitus. Sisäpiirien tinen nimi n usein kaveripiiri :) Useimmiten asiaa auttaa parhaiten menemällä sanmaan Hei!. Kilta järjestää tapahtumia kaikille jäsenilleen, ja ne vat aina avimia kaikille. J ensimmäisestä päivistä lähtien pyritään saamaan kaikki uudet fuksit liittymään mukaan killan timintaan, käymään tapahtumissa ja tutustumaan tisiinsa. Tiset henkilöt vat enemmän aktiivisia kuin tiset ja tämä vi vaikuttaa saltaan siihen, että nämä henkilöt ketaan sisäpiiriläisiksi. Kneinsinöörikillan kiltahune n tarkitettu kaikille jäsenille ja ehdttmasti kaikki vat tervetulleita! On valitettavaa, että tällaisia tuntemuksia n tullut esille, sillä kiltahuneesta ei tdellakaan le llut tarkitus rakentaa sisäpiirin khtaamispaikkaa. Hallitus kannustaa kaikkia jäseniä viettämään aikaa kiltahuneellamme, jnka n tarkitus lla khtaus- ja verkttumispaikka samaa alaa piskeleville ihmisille. Kiltahuneella n aina tarjlla jäsenille ilmaista kahvia ja ainakin useimmiten hyvää keskusteluseuraa. Kiltahuneella sijaitsee myös killan timist, jssa hallitus useimmiten työskentelee. Timistn sijainti aiheuttaa lunnllisesti sen, että hallitus viettää paljn aikaa

3 kiltahuneella. Ulkpulisen silmin tämä vi vaikuttaa siltä, etteivät muut lisi tervetulleita paikalle. Tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa! Tivmme, että kaikki jäsenet viihtyisivät kiltiksellä, viettäisivät siellä aikaansa ja kkisivat sen makseen. Tinen asia, jka tistui palautteessa n alkhlin käyttö/näkyvyys tapahtumissa. Yleisesti tivttiin vähemmän alkhlipaintteisia tapahtumia ja enemmän paintusta sisältöön. Tämä n hyvä asia, ja tänä vunna asiaan nkin j pyritty panstamaan. Alkhlin käyttö n jkaisen malla vastuulla ja kilta pyrkii siihen, että ketään ei painsteta jumaan tapahtumissa. Tätä tullaan myös painttamaan syksyllä uusille fukseille. Varsinkin js n yhteissitsit jnkun tisen ainejärjestön kanssa saattaisivat myös baarijatkt keskustassa lla timivia erityisesti viiknlppuisin vaikka päätapahtuma lisikin Otaniemessä. Valitettavasti ainaki arki-iltaisin baarijatkt vivat lla hankalat, sillä is sa väestä asuu Otaniemessä ja arkisin julkiset kulkuyhteydet timivat hunsti iltaisin. Hämissitsit vat timineet periaatteella, että sitsit Otaniemessä ja jatkt Helsingissä. Alkhlin rlia pitää vähentää. Vaikka alkhlittmuus "aiheuttaa ylimääräistä kurmaa" esim. IE:lle, se n hyväksyttävä. Js tapahtumassa ei le hauskaa ilman alkhlia, sellaisen järjestämiseen n turha tuhlata kenenkään aikaa ja vaivaa. Tänä vunna n j pyritty panstamaan tapahtumien sisältöön siten, että tapahtumien pintti ei le alkhlin käyttö. Alkhlin rlia n j pidemmän aikaa pyritty pienentämään, eikä killan tapahtumissa tarkitus le juminen. Alkhlin käyttö n myös jkaisen tapahtumassa käyvän vastuulla, mihin killan n vaikea vaikuttaa, sillä ilmeisen mni tuntuu haluavan käyttää paljn alkhlia. Kilta yrittää viestiä, että tämä ei le pakllista eikä aina tarpeellista. Vähemmän ja laadukkaampia tapahtumia. Järjestäjiltä tivisin hiukan rennmpaa asennetta, välillä tuntuu, että se kyrpä lisi hyvä ttaa pis tsasta ja laittaa takaisin husuun. Ymmärrän kyllä, että n rankkaa järjestää paljn tapahtumia ja lla vastuussa kännisestä apinalaumasta. Tapahtumia järjestetään täysin vapaaehtisuus phjalta, ja usein pelkkien sitsien järjestämiseen alusta lppuun vi kulua 18 tuntia jhn päälle sitsejä edeltävät valmistelut. Siksi usein vi lla rankkaa siivta teekkarilauman jälkiä aamuyöstä. Tivmme, että tapahtumissa kävijät muistavat, että jku aina lpuksi siivaa stkut. Yleisesti kuitenkin järjestely n hauskaa ja tiskin takana n parhaat bileet! Kattavampi tiedtus, esim hinnat ja dresscde. Itse tapahtumat vat lleet nnistuneita. Asia n tiedssa ja syksyllä pyritään välttämään nämä ngelmat! Tiedtus Infmaili ja internetsivut vat palautteen mukaan tärkeimmät viestintäkanavat. Killan nettisivuja uusitaan kesän aikana, ja niistä pyritään saamaan entistä paremmat ja niiden päivitystä ja uutisintia tullaan lisäämään.

4 Infmaili n mielestäni ikein hyvä tiedtuskanava. Mailia visi tärkeimmistä tapahtumista lähettää vaikka vieläkin enemmän. Hallitus n pyrkinyt välttämään ylimääräistä tiedttamista, sillä mni tärkeä tapahtuma saattaa kskea vain pientä jukka kiltamme jäsenmäärään verrattuna. Phdimme syksyllä uudestaan, miten tiedtusta tteutetaan jatkssa. Tiedtusmailissa n liikaa tavaraa, rakenne sinänsä n tsi hyvä. Määrä n välillä aika mittava, mutta välillä ei le perusteita jättää asiita pis. Sisällysluetteln tarkituksena n kerta ihmisille npeasti sisältö ja sieltä vi pimia mieleisensä asiat. Killan infmaili n hieman tylsä. Siihen visi yrittää saada lisää räväkkyyttä jtenkin. Infmailin selkeyttä n pidetty tärkeämpänä kuin räväkkyyttä. Lisäksi infmailin kstamiseen menee j nyt paljn aikaa. Tiedtusmaili n paras tapa pysyä kärryillä kulun tapahtumista! Hiena, että työ saa kiitsta! Infmailia visi vähän sudattaa... Melkinen tietjysäys. Sudatusta järjestetäänkin, tietäisittepä, mitä sinne halutaan! Näin suuren killan kanssa n välillä vaikea arviida, mistä tiedtusta haluttaisiin. Tiedtusmaili n llu mnesti myöhässä, muutamien sitsien meni itseltä täysin hi, kun ilmttautuminen li alkanut ennen kun sitseistä li tullut infrmaatita mailiin. Tilanteeseen vaikuttaa myös facebk-tilin tyypin muuts jnka jälkeen tapahtumakutsuja ei le enää juurikaan tullut ajissa. Nettisivujen tapahtumakalenteri tuntuu myös päivittyvän lähinnä viime tingassa. Lieneekö tapahtumat suunnattu lähinnä sisäpiirille ja fukseille Tiedtusmaili tulee aina sunnuntaisin. Tapahtumien tiedtusta tullaan parantamaan syksyksi. Ongelma n llut enemmänkin siinä, että tapahtumat n ilmitettu infmailiin myöhässä, kuin että itse infmaili lisi myöhässä. Tapahtumien tiedtuksessa n llut ngelmia myös siksi, että ajankhta ei le llut kenenkään tiedssa. Tapahtumia ei le tarkitettu vain sisäpiirille vaan jkaiselle killan jäsenelle. Fuksitapahtumat vat tarkitettu fukseille, mutta nämä vat erikseen ilmitettuja. Opint Ggle Drive kansita kehitetään ja pyrimme lisäämään tietisuutta siitä. Samin kandiuudistuksesta tiedttamista parannetaan ja pyrimme lemaan ehdttman ajan tasalla mahdllisista käänteistä. ISOja tudaan paremmin perille pintasiissa. Tarkituksena n, että ISOt saavat auttaa myös muissa, kuin teekkarikulttuuriin liittyvissä asiissa. Tenttitärppäilyjä järjestetään jatkssakin. Niistä n saatu hyvää palautetta.

5 Opintsektria tudaan enemmän esille ja samalla tietisuutta vaikutusmahdllisuuksista.

6 Tärkeää n: Jatkaa tenttien tulsten aikataulun valvntaa. Edelleen tulksia tulee yli kuukauden päästä. Näissä yhteistyö AYY:n kanssa tärkeää! Kertkaa meille näistä, niin me hidamme hmman! Tutkintuudistuksen aiheuttamiin mahdllisiin ngelmiin lisi syytä kiinnittää erityistä humita. Kandiuudistuksen kurssien kanssa tivttavasti llaan tarkkana, ja nämä saamisprfiilit kuulstaa hyvältä idealta. Tämä n varsin selkeä tavite ja aimme lla hyvin tarkkana siitä, miten uudet hjelmat lähtevät timimaan. Kurssien kurmituksen tasaaminen. Opintpisteet eivät le kurssien kesken vertailukelpisia. Paras tapa vaikuttaa n antaa kurssipalatutetta. Räikeissä epäkhdissa ttakaa yhteyttä pintsektriin! Pakllinen tentteihin ilmittautuminen n sulannut usean tilaisuuden ja täten myöhästää valmistautumista. Ongelma n tiedssa ja aihetta n kritisitu. Keinja ngelmaan phditaan. Fuksitiminta Miten killan fuksitimintaa- ja tapahtumia visi parantaa? Isille vastuu kk vudeksi phukseista ja ryhmäyttämisestä. Omassa ryhmässäkin n prukkaa jiden sukunimiä ei muista kska ne ei käy missään tapahtumissa. Jku visi kutsua syrjäytymiseksi. ISOtiminta n valehtelematta yksi haasteellisimmista hmmista. ISOt timivat täysin vapaaehtisestija ilman palkkaa fuksikasvatuksen eteen, jten mtivinnin n tapahduttava vaihtehtisilla tavilla. Meillä n Otaniemen isin kilta, mikä tekee myös fuksien hallinasta tdella haastavaa. Viime aikina timintaa n parannettu mm. ISOiltatuilla, ISOkkuksilla, HYVÄ ISO -merkeillä, ISOjen milla FB-ryhmillä, ISOhaun vaatimusten nstlla sekä ISOryhmien haastatteluilla ennen fuksien saapumista. Näillä n llut erittäin psitiivinen vaikutus ja ISOtiminta nkin kehittynyt huimasti viime vusina. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti kehittämään ISOtimintaamme. On kuitenkin muistettava, että ISOjen aktiivisuudella n aina suuria ryhmäkhtaisia erja. Myöskin kaikkia ryhmän fukseja n miltein mahdtnta saada aktiivisiksi, sillä kaikkia ei vain yksinkertaisesti kiinnsta teekkaritiminta - ja se n aivan k! "Tervettä" alkhlitnta teekkaritimintaa visi kehittää lisää. Kaikki eivät viitsi kulkea örveltävässä äijälaumassa kvinkaan pitkään. Muunmuuassa jakset tarjavat mnia alkhlittmia tapahtumia laajalla skaalalla aina Laskiaisriehan ajvälineen rakentamisesta vaaellusreissuihin. On aivan ttta,että alkhlittmia tapahtumia visi lla lisää, mutta valitettavasti ne eivät le kskaan lleet hirveän susittuja. Fuksitapahtumissa ei le kuitenkaan kskaan

7 kannustettu jumaan, vaan se n tapahtunut piskelijiden henkilökhtaisilla valinnilla. Katstaan, js kuitenkin jtain "tervettä" timintaa keksittäisiin! Tivttavasti tässä ei llut ngelmana naisten vähyys? ;) ISOja pitää muistuttaa kk vuden mittaisesta vastuustaan Miten sallistaa ne, jilla n kaveripiiri j valmiiksi lemassa eivätkä täten kaipaa lisää kavereita? Ehkä jtain piskelua mtivivaa - eli tieta tulevista hmmista, yritysiltjen tapaisia tjsp. Nykyinen malli n hyvä, eikä tapahtumia saisi liikaakaan lla. Kneinsinöörikilta järjestää mnipulisesti yritysiltja, excursiita ja jpa kesätyösaunan fukseille kevään kynnyksellä.lisää syvyyttä piskeluun vi hakea ammattiainekerhilta, jtka vat erikistuneet man alansa ammattitaidn kehittämiseen. Killan hallint Killan hallinttavasta llaan hyvin perillä ja hallituksen ketaan surituvan tehtävästään jk hyvin tai erittäin hyvin. Kaikista timinnista ei aina tunnu levan tieta. Hallitus alkaa myös julkaista saatua palautetta harkinnan mukaan ja esittää vastauksensa julkisesti nettisivujen kautta. Mikäli kiltapalautteeseen ei lisää maa sähköpstisitettaan, n hyvin hankala antaa henkilökhtaista vastausta. Hallitus pyrkii aktivimaan kaikkia jäseniään mukaan timintaan ja tapahtumiin. Kiltatiminnassa tärkeää n vaihtuvuus ja sitä saadaan aktivimalla mahdllisimman mni jäsen mukaan timintaan. Jkaisella n syksyisin mahdllisuus lähteä ehdlle kiltakuntavaaleihin sekä hakea hallitukseen ja/tai timihenkilöksi. On erittäin tivttavaa, että mahdllisimman mni innstuisi ja lähtisi mukaan timintaan. Killasta löytyy paljn erilaisia timintja ja tehtäviä, jtka vivat viedä hyvinkin paljn maa aikaa, mutta myös hmmia jihin ei tarvitse uhrata maa piskeluaikaa juurikaan. Tärkeintä n, että kaikki edes hieman uteliaat henkilöt lähtisivät mukaan! Hallituksen tulisi yrittää saada kaikkia jäseniään mukaan tapahtumaa. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että killassa n pieni jukk, hallitus ja timarit, jtka puuhaavat asiita, ja jita varten kilta n. Kilta n kuitenkin kaikkia jäseniä varten, ja tämän vuksi myös tavallisia rivijäseniä tulisi saada paremmin mukaan timintaan. Ideaalihallitushan n sellainen, että se tekee päätöksen ja jhtaa, mutta kenttäväki tteuttaa päätöksen käytännössä. Kilta timii siten, että meillä n hallitus ja timihenkilöt, jtka tteuttavat erilaisia asiita, kuten edunvalvntaa, fuksikasvatusta, tapahtumia ja ylläpitävät kiltahunetta. Näillä henkilöillä n myös vastuu eri timintjen, kuten killan rahituksen timimisesta. Kilta n jäseniään varten ja myös hallituksen jäsenet kuuluvat kiltaan. Fakta n, että kun jka vusi n tietyt vastuuhenkilöt, niin he myös vat näkyvästi esillä eri paikissa, sillä heidän tehtävänsä n pyörittää näitä timintja. Timintaa ei vida pyörittää niin, että hallitus käskee jäsenistöä tekemään jtain ja itse istuu timistssa. Js hallitus ja timihenkilöt eivät pyörittäisi timintaa nykyisellään, ei mitään tapahtumia tai edunvalvntaa tai tiedtusta

8 tapahtuisi. Hallituksen mielestä n valitettavaa, että vudesta tiseen tulee palautetta sisäpiiriydestä ja timinnan pyörittämisestä itseään varten, sillä tilanne n juuri päinvastin. Timintaa tehdään jäseniä varten ja siksi, että timinnan pyörittäminen n hauskaa hyvässä prukassa. Jäsenistön aktiviminen n tavitteena, mutta valitettavan harva tuntuu levan kiinnstunut hakemaan mukaan timintaan. Hallitus tivttaa jkaisen tervetulleeksi mukaan timintaan ja kannustaa kaikkia jäseniään rhkeasti aktivitumaan kiltaa khtaan! Jkainen hallituksen jäsen ja timihenkilökin n jskus llut ensimmäistä kertaa mukana timinnassa. Hallituksen timinnasta pitäisi tiedttaa paremmin jäsenistölle. Tämä n asia, jta tullaan kehittämään paljn syksyllä. Internetsivuilla tulee lemaan hallituksen päätökset si, jhn kerätään tehdyt päätökset. Lisäksi sivuja tullaan päivittämään aktiivisemmin ja uutisintia lisätään. Mainittakn, että kaikki hallituksen pöytäkirjat löytyvät sensurimattmina nettisivuilta, khdasta Pöytäkirjat. Timintaa visi ehkä esitellä "rivikiltalaisille" enemmän. Aika mni ei taida lla ikein jyvällä siitä mitä kaikkea hallitus tekee Hallitus esittäytyy fukseille aina rientaativiiklla. Tämä ei tietenkään le läheskään riittävää. Hallituksen löytää internetsivuiltamme ja useimmiten hallitusta vi tavata kiltahuneella ja timistssa. Visimme tuda itseämme enemmän esille eri tapahtumissa ja krstaa itseämme, mutta usein tämänkaltainen timinta jhtaa sisäpiiri kmmentteihin. Hallitus phtii visik se järjestää vaikkapa saunaillan hallitusrekryn yhteydessä, jssa esitellään timintaa tarkemmin ja jkainen hallituslainen saa kerta masta timinnastaan.

9 Mnissa muissa tuttavapiirini piskelijajärjestöissä annetaan/työnnetään phukseille enemmän vastuuta ja tehtäviä tminnassa ja tapahtumien järjestelyissä kuin Kneinsinöörikillassa. Killalla n fuksitiimi juuri tätä varten! Fuksien sallistumista halutaan pitää mahdllisimman vapaaehtisena, pislukien paklliset työpisteet lakkia varten, sillä fuksivunna tapahtuu paljn muitakin asiita, kuin killan tapahtumissa työskentely. Emme halua pakttaa ketään tekemään mitään. Miten killan rlia muutettaisiin Aalt-ylipistssa? Kandiuudistuksen vaikutukset kiltajakihin tuntuvat levan vielä hieman epäselvät. Selvennyksen vuksi: Kneinsinöörikiltaan tulee Kne- ja rakennustekniikan tutkint-hjelman fuksit, jille tulee vaaleanpunaiset haalarit. Jatkssa ei siis le le knefukseja tai raksafukseja, vaan KIK-fuksit, jtka piskelevat Kne- ja Rakennustekniikan tutkint-hjelmassa. Rakennusinsinöörikiltaan menevät Energia- ja ympäristötekniikan fuksit. Kneinsinöörikillassa ei siis enää tulevaisuudessa tule lemaan energiatekniikan fukseja. Tki nykyiset jäsenet piskelevat vanhjen tutkint-hjelmien mukaan, jten Kilta tulee jatkssakin vielä valvmaan energiatekniikan piskelijiden etuja. Rli vaikuttaa hyvältä, mutta pääaineiden jakautuminen kandiuudistuksen jälkeen killan vaikutuspiiriin ei. Valitettavasti pääainejassa ei kulu ajatellut kiltja llenkaan. Killat jutuivat speutumaan tilanteeseen yhteisesti parhaaksi katsmallaan tavalla. Kandiuudistuksessa aktiivisen rlin ttaminen n hyvä juttu! Tämä n llut tärkein tehtävä killassa j pidemmän aikaa! Palautetta, ideita, kritiikkiä ja ajatuksia? Onnea kandiuudistuksen tumiin haasteisiin. Lutan täysin, että killan erinmainen prukka selvittää nu haasteet. Kiitksia :) Jhnkin hyväntekeväisyyteen lisi kiva tempaista. Meitä n niin paljn, että visimme saada paljn hyvää aikaiseksi. En siis tdellakaan puhu mistään kehitysyhteistyöstä, vaan jstain esim. lasten pulesta tehtävään hmmaan... Tämä n hyvä idea! Tällaisesta n llut kkuksissa puhetta ja vunna 2010 järjestetty Teekkarit tissien asialla- tempaus timi hiensti. Hallituksen vimavarat vat kuitenkin rajalliset, mutta tarkastelemme nk mahdllista saada järjestettyä uutta samantyylistä tempausta! Mikään ei tietenkään estä ketään yksittäistä jäsentä plkaisemasta tällaista käyntiin ja ttamasta kiltaa siihen mukaan ;)

10 Kknaisuudessaan hmma timii hyvin. Kneinsinöörikillan jäsenenä n mukava lla. Kaiken kaikkiaan kilta visi vielä paremmin tuda esille mitä kaikkea killassa tapahtuu ja minkälaisia mahdllisuuksia se tarjaa. Hiena kuulla! Tiedtuksesta nkin j puhuttu aiemmissa kmmenteissa. Ostakaa uus kahvinkeitin. Hankittu kesällä tuliterä MccaMasteri! Iln kautta ja rennlla tteella, hyvältä näyttää! Sanisin että hallitus n muuttunut helpmmin lähestyttäväksi tänä vunna. Hauska kuulla, sillä tämä n llut yksi hallituksen tavitteista :) lkää plttak itseänne puhki, keskittykää ikeasti tärkeisiin asiihin. Mieluummin timanttia kuin paljn kuraa. Me llaan aina timanttia! Kaikki palaute n tettu kiitllisena vastaan! Haluamme krjata ngelmakhtia ja kehittyä niissä asiissa, jissa llaan j parhaita. Kannustamme palautteen antamiseen jatkssakin ja tivmme, että mahdllisimman mni myös antaisi sitä läpi vuden. Lppujen lpuksi jäseniltä saatu palaute n paras tie kiltatiminnan kehitykseen!

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi?

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi? 1 Liikunta ja sallisuus -hanke: muisti Seinäjen jäsenraadeista ma 16.11.2015 Etelä-Phjanmaan MS-yhdistys ry:n jäsenraati Kuinka mni tilaisuuteen sallistuvista jäsenistä n vastannut kyselyyn? Lähes kaikki

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideoita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedottaminen ja median lähestyminen

Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideoita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedottaminen ja median lähestyminen Webinaari Maailman MS päivän tapahtuman järjestäjille Ideita tapahtuman järjestämiseen Tapahtumasta tiedttaminen ja median lähestyminen Maailman MS päivää tukevat: OSA 1: Ideita tapahtuman järjestämiseen

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika t 23.2.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Kultalakin päiväkti, Keltinmäentie 11 Läsnä Brwne Laura Jääskeläinen Sisk Kutvnen-Lappi

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Tuulivoima, Suomen Hyötytuuli Oy / TOF ja Sachtleben Kirrinsanta. Tasoristeyksien saneeraussuunnitelman toteutuminen

Tuulivoima, Suomen Hyötytuuli Oy / TOF ja Sachtleben Kirrinsanta. Tasoristeyksien saneeraussuunnitelman toteutuminen Kaupunkisuunnittelu Yleisötilaisuus Yyterinniemi Lyttylä sayleiskaava 27.5.2014 Yyterin kylpylähtelli - Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä avasi tilaisuuden ja tivtti läsnälijat tervetulleiksi.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 11/2013 TARAKI

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 11/2013 TARAKI Pöytäkirja Tampereen Rakentajakilta, Raadin kkus 11/2013 TARAKI Aika: ti 9.4.2013 kl 13.00 Paikka: Laitksen neuvttelutila Puheenjhtaja Elina Luknen läsnä Sihteeri Mark Laitinen läsnä Rahastnhitaja Markus

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjastn asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedte Vastaajaryhmä Työssäkäyvät On ihana saada ait, rehellinen kirja tai lehti käteen, selailla sitä, lukea ja saada elämyksiä. Vastaajat Vastaajia 193, jista

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa

Selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa 1 Selvitys klmiprtaisen tuen tteutumisesta varhaiskasvatuksessa Sumenkielinen varhaiskasvatus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 22.10.2014 2 1. Selvityksen taustaa Espn varhais- ja petuslautakunta n

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos

Päivärinteen koulun asemakaava ja asemakaavamuutos 1510007062 Hattulan kunta Päivärinteen kulun asemakaava ja asemakaavamuuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 5.8.2013, tark. 27.9.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 )

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot