PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke"

Transkriptio

1 PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke Virkistyskäyttöteemaryhmän klmas kkus tiistaina kl Marttilan kunnantal, Härkätie 773, Marttila Läsnä Taija Ranta, Smer Minna Hallanheim, Tarvasjki Juni Ylital, Paimi Juni Lehtiranta, Paimi Juhani Tynjälä, Marttila Ensi Kulta, Tarvasjki Art Aalt, Smer Janne Kumpulainen, Tarvasjki Juni Nummila, Marttila Oili Paavla, Tarvasjki Päivi Peurant, Ksken Tl kunta Jyrki Lehtinen, Turku Satu Juntunen, Varsinais-Sumen jkivarsikumppanit Mikk Dufva, Sumen ympäristökeskus Päivi Jki-Heiskala, prjektin krdinaattri 1. Esittelykierrs 2. Timenpidehjelma vuteen 2015; lunnksen tilanne, Päivi Jki-Heiskala. Tavitteet n muutettu takaisin visiksi. Tdettiin, että virkistyskäyttöryhmään liittyvät tavitteita ei tarvitse muuttaa. Arvstuksen nstaminen lisätään myös visin. a. Paiminjen vesistön alueen matkailuun ja virkistyskäyttöön liittyvien tahjen haastattelu, tulksia lyhyesti (liite 1). b. On nussut ajatuksia melnnan markkininti- ja kehittämishankkeeksi vudelle 2012, jita kehitellään eteenpäin. c. Marttilan kunnanjhtaja Juhani Tynjälä esitteli vunna 1996 esillä llutta pathankesuunnitelmaa, jssa Paiminjkea patamalla lisi saatu uintiin spiva allasjärvi Marttilaan. 3. Mikk Dufva, Sumen ympäristökeskuksesta esitteli Virkistyskäyttöhyödyn arviinti VIRVA mallilla ja muita Paiminjkeen liittyviä töitä vunna Pidettiin hyvänä, että hyötyjä vidaan arviida näin rahallisestikin.( 4. Miten tästä eteenpäin? a. Timenpidehjelman työstäminen, aikataulu. a. Prjektikrdinaattri työstää timenpidehjelman valmiiksi tukkuun lppuun mennessä. Se mnistetaan ja jaetaan kuntiin sekä muille sidsryhmille kesäkuun pulivälissä Paiminjkiseminaarin jälkeen. b. Huhtikuussa tiedtetaan alueen lehdistössä (Auranmaan viikklehti, Kunnallislehti, Smerlehti), että nettisivuillamme (www.paiminjki.fi/prjektit) n mahdllisuus kmmentida timenpidehjelmaa sekä esittää ideita Paiminjen vesistön kehittämiseksi. Kyläyhdistyksille lähetetään kirje, jssa tiedtetaan hankkeen nettisivuilla näkyvästä timenpidehjelmalunnksesta ja että he vivat halutessaan kmmentida hjelmaa sekä

2 antaa kehittämisideita sivuilla levaan nettikyselyyn. Kmmentinnille laitetaan selkeä lppumisajankhta. Tiet kyselystä myös kuntien tapahtumasivuille sekä Limaan seutuprtaaliin. b. Rahanhaku timenpidehjelman mukaisiin hankkeisiin Prjektikrdinaattri etsii j keväällä rahituslähteitä timenpidehjelman mukaisille hankkeille, js spivia rahitusmahdllisuuksia ilmenee. Leader-rahituksen mahdllisuuksista hankkeille li kanssamme keskustelemassa Satu Juntunen, Varsinais-Sumen jkivarsikumppaneista. (http://www.smer.fi/attachements/ t pdf) Jatkssa marahitukseen saattaa kelvata markkinilla kilpailijana timiva yritys kuten esim. Frtum. Kunta vi lla hakijana kehittämishankkeessa. Osaa hankkeista vitaneen lähteä viemään eteenpäin kuntien mina hankkeina. Tärkeintä n saada esiin kehittämistarpeita ja hankeideita ja nstaa niitä esiin. Hankkeet visivat lla jk yksittäisten kuntien mia tai useamman kunnan yhteisiä hankkeita. Hankkeita vidaan edistää myös Paiminjki-yhdistyksen ulkpulella: esim. valkuvanäyttely visi lähteä liikkeelle valkuvaajien keskuudesta ja siihen visi yrittää saada rahaa esim. Varsinais-Sumen kulttuurirahastlta. c. Seuraavat kkntumiset Kaikkien teemaryhmien yhteinen kkus pidetään kl (tai -14) Tarvasjen Tarvashvissa. Tilaisuuteen kutustaan asiantuntijita pitämään esityksiä asiista, jita teemaryhmät vat kaivanneet lisätieta. Kukin teemaryhmä esittelee man suutensa timenpidehjelmasta muille. Paiminjki-seminaari pidetään kl Paimin kaupungintaln Paimisalissa. Tilaisuudessa esitellään valmis timenpidehjelma sekä kuullaan aihepiiriin liittyviä asiantuntijaluentja. Lisäksi prjektikrdinaattri kiertää kesäkuussa mahdllisuuksiensa mukaan alueella kuntien kesätapahtumissa kertmassa Paiminjen vesistöön liittyvästä aktiviteetista (esim. Smerniemen kesätrilla, Tarvasjen kesäjuhlilla ja Paimin kesätapahtumassa ). 5. Muita esille tulleita asiita. Ksken Tl kunnan keskustassa levan Tuimalanksken kunnstushanke n etenemässä. Vunna 2012 pitäisi päästä rakentamaan. Kustannusarvi n eura, jsta pulet kunnan rahaa ja tisena rahittajana n ELY, ympäristö. Suunnitelmassa n esitetty myös kskenlaskupaikan rakentaminen kskeen. Leiripaikkaa alueelle ei tule, mutta nuti- ja taukpaikka sekä kantinlaskupaikat n j. Ksken kunnstus merkitsee myös kaljen nusuprtaiden ja altaiden rakentamista. Kskessa pidetään vusittain valkisen kalan perhkalastuksen SM-kisat. Hieman ylempänä sijaitsevan Karjaksken padn (Kartann pat) kunnstustöitä myös suunnitellaan ja asia n vesiikeuden lupahakemusvaiheessa ja suunnitelmat vat kunnissa nähtävillä. Tämän ksken hittaminen kanttia kantamalla n ngelmallista. Sen jälkeen kun n saatu timenpidehjelma valmiiksi, sille vitaisiin etsiä kiinnikettä Varsinais-Sumen ELY-keskuksen vesienhitryhmiin, jtta mahdllisesti saisi kiinnitettyä sen ELY-keskuksen hjelmiin. Smern kaupungilla lähdössä käyntiin Leader-hanke: Matkailun yhteistyön kehittäminen. Mukana myös Paiminjki ja Paiminjkea myötäilevä Härkätie. Nettisivuille visi laittaa Paiminjen alueen kartan, jta klikkaamalla avautuisi valkuvia khteesta.

3 Liite 1. Paiminjen vesistön alueen virkistyskäyttöön ja matkailuun liittyvien timijiden haastattelu puhelimitse julukuu 2010-tammikuu 2011/Päivi Jki-Heiskala Kysymykset: 1. Hyödynnättekö Paiminjkea yrityksenne/yhteisönne timinnassa? Js hyödynnätte niin miten? 2. Mitä ngelmia/esteitä liittyy Paiminjen vesistön virkistyskäyttöön? 3. Mitä visi kehittää, jtta Paiminjen virkistyskäyttömahdllisuudet lisivat paremmat? Yhteenvet vastauksista Paimi * Kesällä jen vähävetisyys * Kk jen heikk veden laatu * Kanttien laskemiseen, kuljettamiseen ja rantautumiseen liittyvät asiat * Rantautumispaikkjen ja laavujen puute * Padt n vaikea kiertää * Sillat matalat * Paiminlahden madaltuminen Kehittämistarpeita * Kanttien rantautumispaikat patjen luna, kanttien kantmahdllisuuksien parantaminen patjen hi. * Rantautumispaikkja ja päiväretkien nutipaikkja, yöpymispaikkja. * Kunnn kanttilaiturit Paimin * Edes vähän vettä kulkemaan kk ajan * Ei reitistöjä eikä massiivitapahtumia jkivarteen, kska lunt n liian herkkää. * Ei suuria prjekteja, ei plkuverksta, ei suuria tapahtumia eikä isja väkimääriä. Plut mieluummin kulkemaan ylempänä kuin aivan rannassa, jllin maisemakin n parempi. * Kävelyplku jkilaavulle Juntlan padlta ja retkeilyplku Askalan ja Juntlan välille Itä-pulelle (lunnnsujelualueelle) esimerkkinä Häntälän ntkt * Paiminlahden kehittäminen retkeily/melnta-tukikhdaksi vanhalle Fuilan rannalle (mahd. linturetkeily, laavupaikka) * Fuilan ja Sahan rannat hyviä kehittämiskhteita * Yleisesti lisää laidunnusta kk Paiminjen vesistön varsille. * Paiminlahti tulee ylläpitää ruppaamalla veneilylle spivana

4 Tarvasjki * Ei uinti/veneenlasku/tms. paikkaa tai muuta yhteistä rantaa, jilta pääsisi vesistöön * Vesi n sameaa * Jki menee syvässä umassa, jyrkät rannat, jilta ei ikein pääse vesistöön * Paikitellen vedenpinnan vaihtelut vat tdella suuret ja virtaus n kvaa Kehittämiskhteita: * Tulisi tehdä esim. kunnan timesta yhteisranta, jsta pääsisi vesistöön ja uimaan * Myllyn kunnstus matkailukhteeksi Marttila Kehittämiskhteita * Jkilaiva liikennöimään kesäisin * Laitureiden ja teiden rakentaminen, jtta rantaan ja vesistöön pääsisi * Kalastuksen järjestäytyminen sakaskunnaksi * Valkuvanäyttely jesta, jka kiertää eri kunnissa, visi lla musessa myös. Kski TL * veden sameus * kalast visi lla parempi * krkeusvaihtelut suuret Kehittämiskhteita: * Mahdllisuus esim. vunna 2012 laittaa valkuva/maisema/kalastusväline-näyttely. Smer * Vedenpinnan vaihtelu n aivan liian suurta: laiturille ei löydy spivaa krkeutta ja phja n liian pehmeä kävellä. * Vesi n sameaa ja harmaata * Sinileväkukinnat * Puuttuu krdininti matkailuun liittyvissä jutuissa. * Siltjen mataluus, ei pääse ismmalla veneellä alta. * Hvirinnankskelta Kskelle tulvii.

5 * Rantjen ja jkiuman hitamattmuus kskien jkea välillä Kirkkjärvi-Hirsjärvi. Puita kaatunut veteen ja phjassa vaarallisia upptukkeja ym. * Kaislikk kasvanut liikaa * Merikartan puuttuminen * Smernkaupungin ainan veneenlaskupaikan luiska ei le timiva * Metsästystä n vaikeaa harrastaa Paiminjen alueella, kska asutus n sangen tiuhaa. Ei spivia alueita vesilintujen metsästykseen. * Väylä hunssa kunnssa ja puutteellisesti merkitty * Yleisen virallisen laiturirannan puute Smerniemellä * Hiihtlatu aurattu sittain jäälle, mutta jäällä leva vesi vaikeuttaa tänä vunna tilannetta. Luistelurata llut myös jskus, nyt jään päällä leva vesi estää aurauksen. * Ei le asiakkaalle antaa mitään karttaa tai muuta tutetta, jsta saisi selville melntareitit tai muuta palvelut ja jta visi tarjta asiakkaille. Kehittämistarpeita * Vedenpinnan vaihteluiden tasaaminen * Vedenkirkkauden lisääminen ja vedenlaadun parantaminen, jtta ei lisi sinilevää * Melntamatkailun kehittäminen: Kanttikartast sekä fyysinen esite että nettiversi. Siellä mukana rantautumispaikat, palvelut yms. Yhdistetty esite siitä, mistä vi vukrata veneitä, kantteja, saa kalastuslupia, kantin siirtpalvelua. Kanttien ja veneiden vukrausyritys; Hvirinnanksken padn khdalta tulisi saada maihinnusumahdllisuus ja prtaat, jita pitkin visi siirtää kantti Järjestettyä kuljetusta patjen yli. * Rantautumispaikkja, jissa vi tehdä tulen ja paistaa kalaa ja makkaraa. * Smerniemelle yleinen laituri * Väylän parannus (kivet, kaatuneet puut), kunnn merkit * Kunnn merikartta vesialueesta * Useita veneenlaskupaikkja ja kaupungin veneenlaskupaikan kunnstus paremmin timivaksi. * Verkst, jssa kalastusmatkailijillemajitusta ja muita palveluja. * Kaupungin vierasvenelaituri Akustinpuistn, jllin veneilijät visivat hyödyntää kaupungin palveluksia. * Veneliikennereitti esim. Akustinpuiststa Ämyrinrantaan * Tulisi lla ismpi juttu, jssa useat yrittäjät yhdessä tekisivät markkinintia yms. * Turvallisten uintipaikkjen järjestäminen Uintipaikista tulisi lla kartta ja tiet vedenlaadusta uimiseen ja kalastukseen. Viitittaa ja pastaa uimarannat paremmin Pitää uimarannat paremmassa kunnssa * Mahdllisuus staa kalastukseen yhtenäislupa kk vesistöalueelle. * Hirsjärven leirikeskuksen kunnstus (Smern kaupungin, sijaitsee Hirsjärven rannalla) * Kävelyreittejä rannille * Kirkkvene tai -veneitä, jilla visi kilpailla