Taloushallinnon palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloushallinnon palvelukuvaus"

Transkriptio

1 1 Eurajoen kunta Taloushallinnon palvelukuvaus Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi. Palvelukuvauksissa voidaan kuvata ja sopia myös työn- ja vastuunjakoa toimittajan ja asiakkaan kesken. Varsinainen tehtäväkohtainen vastuunjakotaulukko on kuitenkin liitteessä 2 a. Toimitusehdot kuvaavat palvelun tuottajan palvelulupausta määräajoista. Luvatun määräajan ehtona on usein myös asiakkaan vastuu toimia sovitussa määräajassa tai muodossa. Tässä liitteessä on kuvattu pääasiassa palveluympäristöä, jossa tiedot kulkevat asiakkaan, palvelun tuottajan ja ulkoisten toimijoiden välillä sähköisesti, sekä palvelut sellaisena kuin ne asiakkaalle tarjotaan. Palvelukuvauksissa palvelun tuottajasta käytetään nimitystä palvelukeskus.

2 2 Sisällysluettelo: 1 PALVELUT PALVELUKUVAUKSET OSTOLASKUJEN JA MAKSUMÄÄRÄYSTEN KÄSITTELY Palvelukuvaus Sopimuksellisten laskujen käsittely Toimitusehdot OSTORESKONTRA Palvelukuvaus Tietojärjestelmät Toimitusehdot MAKSULIIKENNE Palvelukuvaus Tietojärjestelmät Toimitusehdot KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Palvelukuvaus Konsernitilinpäätös Tietojärjestelmät Toimitusehdot KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Palvelukuvaus Tietojärjestelmät Toimitusehdot MYYNTILASKUTUS Palvelukuvaus Tietojärjestelmät Toimitusehdot MYYNTIRESKONTRA Tietojärjestelmät Toimitusehdot RAPORTOINTI JA BUDJETOINTI Palvelukuvaus Peruspalvelut Vuosittaiset palvelut Tietojärjestelmät Toimitusehdot LISÄPALVELUT JOHDON RAPORTOINTI TIEDOLLA JOHTAMISEN JÄRJESTELMÄ... 17

3 Palvelukuvaus Tietojärjestelmät Toimitusehdot MAKSUVALMIUS-JÄRJESTELMÄN PÄÄKÄYTTÄPALVELU Palvelukuvaus Tietojärjestelmät Toimitusehdot ASIOINTI PALVELUKESKUKSESSA TALOUSHALLINNON PALVELUJEN LAATUTYÖRYHMÄ... 19

4 4 Liite 1a: TALOUSHALLINNON PALVELUKUVAUS 1 PALVELUT Palvelun tuottajan taloushallintopalvelutarjontaan kuuluvat seuraavat palvelut, joista rastilla merkityt sisältyvät sopijapuolten väliseen palvelusopimukseen. Peruspalvelut Ostolaskujen ja maksumääräysten käsittely Sopimuksellisten laskujen käsittely Muistiotositteiden sähköinen käsittely Ostoreskontra Maksuliike Kirjanpito ja tilinpäätös Käyttöomaisuuskirjanpito Myyntilaskutus Myyntireskontra Budjetointi Raportointi Palvelun yleiset periaatteet: Tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen Tietojen sähköisyys Kertatallennusperiaate Esimiestyön tukeminen Yhdessä sovituissa toimintaperiaatteissa pitäytyminen

5 5 Lisäpalvelut Johdon raportointi palvelu Kuntari Sijoitusomaisuuden ja lainojen hallinta sovelluksen pääkäyttäjäpalvelu Muu arkistointi Controller -palvelu Palvelukassa ohjelmiston pääkäyttäjäpalvelu Maksuvalmiussuunnittelun pääkäyttäjäpalvelu

6 6 2 PALVELUKUVAUKSET 2.1 Ostolaskujen ja maksumääräysten käsittely Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tuottaa asiakkaalle tehokas ja sujuva ostolaskujen ja maksumääräysten sähköinen hyväksymiskierto siten, että maksut suoritetaan oikeamääräisistä laskuista oikeille saajille ja eräpäivät ovat oikein, hyväksymiskäytäntö on sujuva ja riskeihin nähden riittävä sekä kirjanpitotiedosto on virheetön. Palveluun sisältyy: Ostolaskujen vastaanotto o Asiakkaalle määritellään laskutusosoite paperi- ja verkkolaskuille, joka ilmoitetaan toimittajille o Osoitteiden perusteella asiakkaan ostolaskut toimitetaan joko postitse tai sähköisesti operaattorin kautta KuntaPron käsiteltäväksi Ostolaskujen skannaaminen / verkkolaskujen vastaanottaminen järjestelmään. Ostolaskujen ja maksumääräysten alkutietojen tallennus ja lähettäminen järjestelmässä Asiakkaan asiatarkastajalle. Asiakkaan hyväksymiskierron valvonta yhdessä asiakkaan kanssa Asiakkaan hyväksymien ostolaskujen toimittaminen maksuun eräpäivinä. Hyväksyttyjen ostolaskujen säilytys sähköisessä muodossa Kirjanpitolain edellyttämän ajan. Palvelukeskuksen tehtävänä on valmistella ostolaskut ja maksumääräykset hyväksymiskierrolle ja valvoa kierron sujumista. Palvelukeskus ei tiliöi, asiatarkasta tai hyväksy Asiakkaan ostolaskuja. Asiakas vastaa laskujen oikeellisuuden tarkastamisesta sekä epäselvien laskujen selvittelystä, laskujen tiliöinnistä, asiatarkastuksesta sekä hyväksymisestä. Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella hyväksymiskierrolla olevia ja hyväksyttyjä ostolaskuja suoraan järjestelmästä. Ulkomaan maksujen hyväksyntä hoidetaan ostolaskujen kierrätyksessä ja kierron jälkeen maksatukseen ostoreskontran kautta Muistiotositteiden sähköinen käsittely Muistiotositteet hyväksytään laskujen kierrätyksessä. Kierrätyksessä muistiotositteilla on oma laskutyyppi (MU). Asiakas tekee muistiotositteen Excel-lomakkeella ja toimittaa sen palvelukeskukseen. Palvelukeskus lukee muistion kirjanpitojärjestelmään ja tallentaa muistiotositteen ostolaskujen kierrätysjärjestelmään, josta se lähetetään hyväksymiskiertoon tositteelle olevan tilausviitteen perusteella. Asiakas lisää tarvittaessa muistotositteelle liitteitä kierron aikana ja hyväksyy tositteen. Hyväksynnän jälkeen muistotositteen kierto päätetään kierrätysjärjestelmässä.

7 Sopimuksellisten laskujen käsittely ei käytössä Palveluntavoitetaso: Tuottaa asiakkaalle järjestelmään mahdollisuus ylläpitää sopimuksia siten, että sopimuksille kohdistuvien laskujen käsittely ilman hyväksymiskiertoa.. Asiakas ylläpitää sopimuksia toistuvaislaskujen täsmäytyssovelluksessa. Sovelluksessa lisätään ja hallitaan sopimuksia, joihin laskujen täsmäytys perustuu. Sopimuksille voidaan luoda laskutusaikatauluja sekä lisätä tiliöintitietoja, laskukategorioita ja täsmäytysääntöjä. Sovelluksesta saa myös täsmäytysraportteja. Asiakas huolehtii että ostolaskujen kierrätysjärjestelmään saapuvissa laskuissa on sopimusnumero, jonka perusteella täsmäytys tapahtuu. Kun lasku on täsmäytetty sopimukseen, saa se kierrätysjärjestelmässä automaattisesti tiliöinnin, tarkastusmerkinnän ja hyväksynnän. Mikäli lasku ei täsmää sopimukseen, palautuu lasku ostolaskukiertoon asiakkaalle. palvelukeskus siirtää täsmäytetyn laskun ostoreskontraan ja kirjanpitoon. 2.2 Tietojärjestelmät Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä järjestelmällä Toimitusehdot Ostolaskun saapuessa palvelukeskukseen sen tulee olla lähetetty Asiakkaan ensimmäiselle käsittelijälle < > työpäivän kuluessa Asiakas vastaa siitä, että ostolaskujen maksuaikaehtoja < > Ostolaskun saapuessa palvelukeskukseen hyväksymiskierrolta asiakkaalta, tulee eräpäivään olla aikaa vähintään < > työpäivää Palvelukeskus valvoo kierrossa olevia laskuja ja muistuttaa järjestelmässä olevista laskuista VASTEAIKA <2 työpäivää> <noudatetaan> <1 työpäivää> Laskun oltava hyväksyttynä klo 13 mennessä, että menee seuraavana päivänä maksuun. <päivittäin> Maksukehotuksen saapuessa palvelukeskukseen palvelukeskus pyytää laskun toimittajalta mikäli alkuperäinen lasku puuttuu kiertojärjestelmästä palvelukeskus selvittää alkuperäisen laskun tilan kiertojärjestelmästä ja kommentoi kierrossa olevaa alkuperäistä laskua <päivittäin> Maksumääräykset otetaan käsittelyyn <> tunnin kuluessa Palvelupyyntö otetaan käsittelyyn <> tunnin kuluessa palvelupyynnön esittämisestä < 2 tuntia> < 2 tuntia>

8 8 2.3 Ostoreskontra Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tuottaa asiakkaalle kokonaisvaltainen ja turvallinen ostoreskontran seurantapalvelu siten, että maksut suoritetaan oikeamääräisistä laskuista oikeille saajille ja eräpäivät ovat oikein. Palveluun sisältyy: Ostoreskontran toimittajatietojen ylläpito Asiakkaan hyväksymien ostoreskontramaksujen toimittaminen maksuun eräpäivinä Hyvityslaskujen käsittely ostoreskontrassa Palvelukeskus vastaa ostoreskontrapalvelusta kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan menojen maksaminen edellyttää Asiakkaan pankkitilin käyttöoikeutta. KuntaPro ei vastaa Asiakkaasta aiheutuneista viivästyskuluista tms. Palveluun sisältyy ostoreskontratositteiden säilytys sähköisessä muodossa Kirjanpitolain edellyttämän ajan Tietojärjestelmät Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä taloushallinnonjärjestelmällä Toimitusehdot Asiakas vastaa siitä, että ostolaskujen maksuehtoja < > Ostolaskun saapuessa hyväksymiskierrolta tai muun maksuaineiston saapuessa asiakkaalta palvelukeskukseen, tulee eräpäivään olla aikaa vähintään <> Palvelupyyntö otetaan käsittelyyn <> tunnin kuluessa palvelupyynnön esittämisestä VASTEAIKA < noudatetaan> <2 työpäivää) <2 tuntia>

9 9 2.4 Maksuliikenne Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena taloudellinen ja turvallinen Asiakkaan menojen maksaminen siten, että maksut ovat oikea-aikaisina oikeilla maksunsaajilla. Palveluun sisältyy: Asiakkaan hyväksymien ostolaskujen, palkkojen, ym. menojen maksatus myös reskontran ulkopuolisten maksujen konekielinen siirto /manuaalinen syöttäminen pankkiyhteysohjelmistoon Maksuluettelon ajaminen ja tarkistaminen, lähetettävän aineiston valitseminen, tarkastaminen ja siirto pankkiin Maksupalautteen tarkastaminen ja virheiden käsittely Asiakkaan pankkitilien hallinta Palvelukeskus hoitaa Asiakkaan maksuliikennettä kokonaisvaltaisesti. Palvelu edellyttää Asiakkaan pankkitilien käyttöoikeutta. Asiakas vastaa pankkitilejänsä koskevasta päätöksenteosta sekä niihin liittyvistä sopimuksista. Lisäksi Asiakas vastaa maksamiseen liittyvästä päätöksenteosta; Palvelukeskus siirtää maksuun vain Asiakkaan hyväksymiä menoja. Pankkitilien väliset tilisiirrot hoidetaan erillisen sopimuksen mukaan tai hyväksytyllä maksumääräyksellä. Mikäli maksuaineistoja syntyy Asiakkaan omissa erillisjärjestelmissä, edellyttää niiden keskitetty maksaminen tiedonsiirtoliittymien rakentamista Palvelukeskuksen järjestelmäympäristöön. Asiakas vastaa em. tiedonsiirron perustamis- ja ylläpitokustannuksista Tietojärjestelmät Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä Maksuliikenne järjestelmällä Toimitusehdot Ostolaskun saapuesssa hyväksymiskierrolta tai muun maksuaineiston saapuessa asiakkaalta palvelukeskukseen tulee eräpäväähn olla vähintään <> Palvelupyyntö otetaan käsittelyyn <> tunnin kuluessa palvelupyynnön esittämisestä VASTEAIKA < 1 työpäivä> <2 tuntia>

10 Kirjanpito ja tilinpäätös Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tuottaa Asiakkaalle kokonaisvaltainen, ajantasainen sekä luotettava kirjanpitopalvelu, jolla tuotetaan numeerista tietoa Asiakkaan toiminnasta Asiakkaan analyysin pohjaksi. Asiakkaan kirjanpito ja tilinpäätös tuotetaan noudattaen voimassaolevia säädöksiä ja määräyksiä. Kirjanpito ja tilinpäätös palveluun sisältyy: tilikauden aloituksen toimenpiteet tilikauden aikainen kirjanpito tiliotteiden käsittely kirjanpitoon automaattinen arvonlisäverolaskenta ja arvonlisäveroilmoitusten toimittaminen verottajalle tämän säätämän aikataulun mukaisesti tilinpäätösjaksotusten tekeminen asiakkaan ilmoittamien tietojen mukaisesti tilikauden päättäminen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman tuottaminen, tunnuslukuineen tilikartan ylläpito / kirjaussuunnitelman ylläpito kirjanpitoaineiston säilyttäminen sähköisessä muodossa erillisveloituksena kirjanpitolain edellyttämän ajan tasekirjan kokoaminen erillisveloituksena Palvelukeskus vastaa yleisten laki- ym. muutosten aiheuttamien arvonlisävero ohjeistusten toimittamisesta asiakkaalle. Palvelukeskuksen tehtävänä on hoitaa asiakkaan kirjanpito kirjanpitolain edellyttämällä tavalla ja tuottaa numeerista tietoa asiakasorganisaation toiminnasta asiakkaan analyysin pohjaksi. Asiakas vastaa tiliöinnistä ja tiliöintien oikeellisuudesta. Palvelukeskus tuottaa kirjanpidosta raportit tilinpäätöksen laskelmia ja liitteitä varten. Koulutus ja asiasisällön neuvonta lisäpalveluna. Asiakkaan tehtävänä on omaa raportointiaan tukevien tilipuitteiden valmistelu, sisäisten budjettitietojen ja määrärahaseurannan tiedot, kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen omalta osaltaan ja korjauspyyntöjen tekeminen. Asiakas vastaa muiden kuin kirjanpidosta saatavien tilinpäätöksen liitteiden ja erittelyjen tuottamisesta ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä virallisen tilinpäätösaineiston säilyttämisestä Konsernitilinpäätös Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tuottaa Asiakkaalle voimassolevien säädösten ja määräysten mukainen konsernitilinpäätös.palvelukeskus vastaa konsernitilinpäätöksen tekemisestä ja asiakas huolehtii tarvittavien tietojen toimittamisesta palvelukeskukselle. Konsernitilinpäätös-palveluun sisältyy: Konsernikirjeen laadinta Konserniohjelman ylläpito ja päivitys asiakkaan toimittamien tietojen perusteella Konsernintiedonkeruupohjan ylläpito ja toimittaminen konserniyhteisöille Palautetun tiedonkeruupohjan analysointi ja luku konserniohjelmaan Konsernitilinpäätöksen laadinta Konsernin tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tunnuslukujen laatiminen Konsernin liitetietojen laadinta yhdessä asiakkaan kanssa Konsernitietojen toimittaminen tasekirjan laatijalle

11 Tietojärjestelmät Kirjanpito ja tilinpäätös -palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämillä tietojärjestelmillä Toimitusehdot Asiakas ohjeistaa, palvelukeskuksen kanssa neuvoteltuaan, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä konsernitilinpäätökseen liittyvistä määräajoista erikseen sovitun aikataulun mukaan Asiakkaalla on käytössään kauden () kirjanpitotiedot viimeistään seuraavan kuukauden < > Asiakas toimittaa muistiotositteet viimeistään<> ennen kauden sulkemista. Teknisiin kirjauksiin liittyvät muistiotositteet laaditaan palvelukeskuksessa < > jolloin korjaustarve on havaittu. Tulotiliotteen tulee olla tiliöity <> kuluessa Selvittelytilille tiliöidyt erät on oikaistava oikeille tileille <> kuluessa siitä, kun asiakas on ilmoittanut tiliöinnin VASTEAIKA <sovittu aikataulu> <sovitun suljetun kauden jälkeen ei kirjauksia> <1 työpäivä> <sen kauden aikana> <2 työpäivää> <sen kauden aikana> 2.6 Käyttöomaisuuskirjanpito Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tuottaa Asiakkaan käyttöomaisuutta koskevat oikeat ja riittävät tiedot pääkirjanpitoa, tilinpäätöstä ja omaisuuden valvontaa varten noudattaen voimassaolevia säädöksiä ja määräyksiä. Käyttöomaisuuskirjanpito palveluun sisältyy: Asiakkaan käyttöomaisuusyksiköiden (hyödyke) keskitetty ylläpito tietojärjestelmässä Poistoajot ja tapahtumien siirto kirjanpitoon Kirjanpitolainsäädännön edellyttämät raportit Tilinpäätöstä varten tarvittavien tietojen kokoaminen Palvelukeskuksen tehtävänä on hoitaa asiakkaan käyttöomaisuuskirjanpito kokonaisvaltaisesti. Palvelukeskus antaa asiakkaalle mahdollisuuden raporttien tulostukseen. Asiakas voi pyytää raportteja käyttöomaisuuskirjanpidosta. Pyydettäessä asiakkaalle selvitetään käyttöomaisuuserän arvo.

12 12 Asiakas vastaa irtaimistorekisterin ylläpidosta itse. Asiakas vastaa poistosuunnitelman, käyttöomaisuustietojen ja muiden tarvittavien tietojen toimittamisesta palvelukeskukselle sovituissa muodoissa ja määräajoissa Tietojärjestelmät Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä taloudenohjauksen tietojärjestelmällä Toimitusehdot Uusi kohde tai kohteen tietojen muutos on päivitetty käyttöomaisuuskirjanpitoon < > kuluessa Aktivoinnit taseeseen <> Poistoajo tehdään edellisen kauden osalta seuraavan kuukauden <> työpäivä VASTEAIKA <3 työpäivän> <1 krt. kuukausi> <sovitaan asiakaskohtaisesti> Palvelupyyntö otetaan käsittelyyn <> tunnin kuluessa palvelupyynnön esittämisestä <2 tuntia> 2.7 Myyntilaskutus Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tuottaa Asiakkaalle tehokas ja joustava myyntilaskutuspalvelu sähköisiä menetelmiä hyödyntäen niin, että laskut lähetetään oikeille velallisille oikeamääräisinä ja -aikaisina, ja kirjanpitotiedosto on virheetön. Palveluun sisältyy: Asiakasrekisterin ylläpito Asiakkaan kanssa sovitaan erikseen, miltä osin asiakasrekisterin päivitys toteutetaan järjestelmäteknisesti automaattisesti sekä miltä osin asiakasrekisterin ylläpito toteutetaan keskitetysti palvelukeskuksen ja miltä osin hajautetusti asiakkaan toimesta Asiakkaan käyttöön tarjottava myyntilaskutusjärjestelmä: johon palvelukeskuksessa kootaan keskitetysti Asiakkaan muissa järjestelmissä tuotetut myyntilaskuaineistot jolla Asiakas voi myös tallentaa myyntilaskuja yksitellen ja toistuvaislaskuina Asiakkaan tuottamien laskutusaineistojen siirto sähköisessä muodossa tulostuspalveluun tai verkkolaskuoperaattorille Suoramaksulaskujen toimittaminen pankkeihin tiliveloitusta varten Kuluttajien e-lasku valtuutusten noutaminen pankeista taloudenohjauksen tietojärjestelmään Myyntilaskuraporttien sähköinen säilyttäminen erillisveloituksena kirjanpitolain edellyttämän ajan

13 Palvelukeskus ei tallenna Asiakkaan myyntilaskuja järjestelmään, vaan vastaanottaa liittymien kautta Asiakkaan omista erillisjärjestelmistä siirrettyjä laskutusaineistoja ja lähettää edelleen laskuoperaattorille jatkokäsiteltäväksi. Palvelukeskus ei tulosta paperilaskuja. Asiakkaan tehtävänä on toimittaa oikeat laskutustiedot aineistomuodossa tai tallentaa järjestelmään. Asiakkaan vastuulla on yritysten verkkolaskutuksen edistäminen ja vaadittavien verkkolaskutustietojen tallentaminen asiakasrekisteriin Tietojärjestelmät Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä taloudenohjauksen tietojärjestelmällä Toimitusehdot Laskutusaineisto lähetetään operaattorille < > VASTEAIKA <1 työpäivä> Massalaskutuksen osalta noudatetaan asiakkaan kanssa sovittuja vasteaikoja Palvelupyyntö otetaan käsittelyyn <> tunnin kuluessa palvelupyynnön esittämisestä <2 tuntia> 2.8 Myyntireskontra Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tarjota Asiakkaalle tehokas ja ajantasainen reskontrapalvelu sähköisiä menetelmiä hyödyntäen siten, että maksut kohdistuvat myyntireskontrassa oikeille maksajille ja laskuille ja kirjanpitotiedosto on virheetön. Palveluun sisältyy: saatavareskontran hoito saamisten seuraaminen laskutusasiakkaiden suoritusten kohdistaminen myyntireskontraan (esim. viitemaksujen konekielinen käsittely) maksukehotusten lähettäminen laskutusasiakkaille perintäaineistojen toimittaminen palvelukeskuksen perintätoimistoon sähköisessä muodossa perinnässä olevien perintätoimistolta tulevien suoritusten kohdistaminen myyntireskontraan viivästyskorkolaskutus Palvelukeskus tuottaa myyntireskontrapalvelun kokonaisvaltaisesti vastaten Asiakkaan saamien viitesuoritusten pankkinoudoista, niiden ja tiliotteiden tulojen kohdistamisesta myyntireskontraan sekä maksukehotus- ja perintäajoista. Maksukehotuksia lähetetään asiakkaan kanssa sovittava määrä / lasku, minkä jälkeen maksamattomat laskut siirretään sähköisessä muodossa perintätoimistoon perintätoimenpiteitä varten.

14 14 Jos asiakkaalla on omassa hoidossaan erillisreskontria, asiakas vastaa niiden reskontranhoidosta kokonaisuudessaan sekä niiden kirjanpitoaineistojen toimittamisesta palvelukeskukseen erikseen sovittavassa muodossa. Perintätoimisto hoitaa erääntyneiden saatavien toimittamisesta ulosottoon Tietojärjestelmät Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä taloudenohjauksen tietojärjestelmällä Toimitusehdot Viitesuoritukset sisäänluetaan ja epäselvät suoritukset kirjataan selvittelytilille < > (edellisen päivän tiliotteet seuraavan päivän aikana) Epäselvät suoritukset selvitetään ja kohdistetaan jatkuvasti ilman turhia viiveitä Saatavien perintä käynnistetään < > kuluessa laskun eräpäivästä Palvelupyyntö otetaan käsittelyyn <> tunnin kuluessa palvelupyynnön esittämisestä VASTEAIKA <päivittäin> <yksi kuukausi> <2 tuntia> 2.9 Raportointi ja budjetointi Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tarjota Asiakkaalle helppokäyttöinen ja kustannustehokas raportointi- ja budjetointipalvelu. Budjetointi ja raportointi jakaantuu kahteen palveluosa-alueeseen, peruspalvelut sekä vuosittaiset palvelut Peruspalvelut Laskentatunnisteiden ylläpito o Dimensiot 4 dimensiota (kustannuspaikka, toiminto (taloustilastoa varten) ja seuranta 1 (kohde). Kunnilla käyttötalouden dimensioita. Lisäksi Seuranta 2 numerosarjan alusta on mahdollista ottaa numeroita käyttötalouden käyttöön (käydään läpi aina tapauskohtaisesti). Investoinneissa 4 dimensiota (kustannuspaikka, investointikohde, seuranta 2 (Tekninen) ja seuranta 4 (rakentamisen ilmoittaminen)). Lisäksi projektidimensio (toiminnanohjausjärjestelmä tai sopimuslaskutus)

15 15 Dimensioihin sisältyy yksi vuosikohtainen hierarkia Käyttäjätunnusten ylläpito o Käyttöoikeuksien rajaus organisaatiohierarkian mukaan Käyttäjäryhmät (käyttöliittymien raporttien rajaus) o Kaksi käyttäjäryhmää Raportointi- ja budjetointikäyttäjät Raportointikäyttäjät Järjestelmän ylläpito o Liittymien valvonta o Tietotyypit Toteuma, kuukausibudjetti, ennuste, palkkabudjetti ja vuosibudjetti o Syöttöpohjat Syöttöpohjat organisaatiohierarkian mukaan mahdollisuus jakaa budjetti tarkemmalle tasolle (muut dimensiot) Maksimissaan viisi valmisteluversiota ja viisi suunnitelmavuotta Kunta Ulkoisten erien syöttöpohja, sisäisten erien syöttöpohja, investointisyöttöpohja Oy Budjettisyöttöpohja organisaatiohierarkian suhteen, ennustesyöttöpohja o Raporttipohjien ylläpito Neuvonta ja konsultointi Koulutus Perusraporttipaketti kunnille Talousarvioraportit (budjettisuositus) 5 kpl Kohderahoitteinen malli Budjettirahoitteinen malli Tuloslaskelma Liikelaitoksen tuloslaskelma Valmisteluvaiheraportti Toteumaraportit 17 kpl Tuloslaskelma (aikasarja) Tuloslaskelma (kumulatiivinen) Tuloslaskelma (yksiköt vierekkäin) Tuloslaskelma (yksiköt peräkkäin) Tuloslaskelma (valitut yksiköt vierekkäin) Kaikista käyttötalouden laskentatunnisteulottuvuuksista (kolme kpl) edelliset kolme raporttia Investointikohderaportti Valituista tasoista ja kaikki Tositetason raportti Tase Tilinpäätösraportit 14 kpl Tuloslaskelma tunnusluvut Tase tunnusluvut Rahoituslaskelma tunnusluvut

16 16 Käyttötalouden taulukot Käyttötalous / Kohderahoitteinen tehtävä/liikelaitos Käyttötalous / Budjettirahoitteinen tehtävä Talousarvion toteutumisvertailu Verotulot Valtionosuudet Tulos Tase Rahoituslaskelma Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma + tunnusluvut Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma + tunnusluvut Kunnallisen liikelaitoksen tase + tunnusluvut Lisäraportit ja syöttöpohjat Asiakkaan kanssa sovitaan erikseen palvelujen toteutettavasta laajuudesta ja tarpeesta Vuosittaiset palvelut Syöttöpohjien ylläpito Talousarviomuutokset Budjettipohjien valmistelu Tilinpäätökset ja välitilinpäätökset (tarvittavien raporttien toimitus) Palveluun kuuluu peruspalvelun mukainen paketti. Muusta toteutuksesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen Tietojärjestelmät Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä raportointijärjestelmillä Toimitusehdot Uusi laskentatunniste perustetaan järjestelmään < > kuluessa Laajemmat (yli 5 kpl) organisaatio-, käyttäjä- tai muut muutokset toteutetaan < > Uusi raporttipohja tai uusi budjetin syöttöpohja toteutetaan < > Vuosittaiset palvelut toteutetaan < > Asiakaspalveluun toimitettu palvelupyyntö otetaan käsittelyyn < > kuluessa palvelupyynnön esittämisestä VASTEAIKA <2 työpäivän> < erikseen asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa > < erikseen asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa > < erikseen asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa > <2 tunnin>

17 17 3 LISÄPALVELUT 3.1 Johdon raportointi tiedolla johtamisen järjestelmä Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tarjota Asiakkaalle keskitetty ja lähdejärjestelmäriippumaton raportointijärjestelmä. Kuntari jakaantuu eri moduuleihin/osa-alueisiin aihealueiden mukaisesti. Näitä moduuleja ovat Talous, Henkilöstö, Indikaattorit, Oy talous ja Asiakaspalvelu. Tämän lisäksi Kuntarissa on Asiakaskohtainen etusivu, jolle on koottu eri moduuleista oleellisimmat tiedot Tietojärjestelmät Käyttäjätunnusten ylläpito o Käyttöoikeuksien rajaus organisaatiohierarkian mukaan Eri käyttäjille voidaan rajata henkilökohtaiset oikeudet nähdä oma kustannuspaikkansa, yksikkönsä, palvelualueensa, jne. data. Rajaukset voidaan tehdä mille tahansa organisaatiohierarkian tasolle. o Raporteille pääsyn rajaaminen Mahdollisuus tehdä myös räätälöityjä raportteja pienemmälle käyttäjäryhmälle Järjestelmän ylläpito o Aineistojen lataus o Dimensionaalisten tietojen ylläpito o Liittymien valvonta o Raporttipohjien ylläpito o Tietotyypit Toteuma, käyttösuunnitelmat, talousarviot, väestötiedot, ennuste Lisäraportit ja muut lisätarpeet o Käyttöönottoon kuuluu peruspalvelun mukainen paketti. Muusta toteutuksesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä Kuntari tietojärjestelmällä Toimitusehdot Talous-moduulin aineiston päivitys Oy talous -moduulin aineiston päivitys Henkilöstö-moduulin aineiston päivitys Indikaattorit-moduulin aineiston päivitys PÄIVÄMÄÄRÄ TAI VASTEAIKA Kuukausittain Kuukausittain 16. päivä tai seuraava arkipäivä edellisen kuukauden tiedot kokonaisuudessaan Asiakkaan täyttämät syöttöpohjat ladataan järjestelmään joka kuukauden 16. päivä

18 18 Laajemmat (yli 5 kpl) organisaatio-, käyttäjä- tai muut muutokset toteutetaan < > Uusi raporttipohja tai muu raportointitarve toteutetaan < > < erikseen asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa > < erikseen asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa > 3.2 Maksuvalmius-järjestelmän pääkäyttäjäpalvelu Palvelukuvaus Palvelun tavoitetaso: Palvelun tavoitteena on tarjota Asiakkaalle maksuvalmiusohjelmiston tekninen pääkäyttäjäpalvelu. Pääkäyttäjäpalvelulla pyritään turvaamaan ajantasainen myynti- ja ostoreskontratietojen, kierrossa olevien ostolaskutietojen sekä pankkitilien saldotietojen tuottaminen maksuvalmiudenseurantaa varten. Palveluun sisältyy: osto- ja myyntireskontratietojen siirtäminen automaattisesti liittymällä maksuvalmiusjärjestelmään kierrossa olevien ostolaskutietojen siirtäminen automaattisesti liittymällä maksuvalmiusjärjestelmään Versiopäivitykset Vakiomuotoisten raporttipohjien ylläpito Palveluun eivät sisälly: Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät: o Muiden kuin osto- ja myyntireskontratietojen, ostolaskutietojen sekä pankkitilien saldotietojen tallentaminen järjestelmään Asiakas vastaa varsinaisesta maksuvalmiuden seurannasta ja raportoinnista itse Tietojärjestelmät Palvelu tuotetaan palvelukeskuksen käyttämällä tietojärjestelmillä. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjillä on käytössään sovellustoimittajan edellyttämän mukaiset työasemat Toimitusehdot Osto- ja myyntireskontratietojen sekä kierrossa olevien ostolaskutietojen siirtäminen automaattisesti liittymällä maksuvalmiusjärjestelmään <> VASTEAIKA päivittäin

19 19 4 ASIOINTI PALVELUKESKUKSESSA Palvelukeskus palvelee arkisin maanantaista perjantaihin välisenä aikana. Asiointi palvelukeskuksessa tapahtuu sähköisesti joko help desk -toiminnon tai sähköpostin välityksellä. Palvelupyynnöt esitetään sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin: Palvelukeskuksessa voi asioida myös puhelimitse (02) tai (03) TALOUSHALLINNON PALVELUJEN LAATUTYÖRYHMÄ Toimittajan ja asiakkaan välisissä laatupalavereissa käsitellään palvelutason ja kustannusseurannan raportit kaksi kertaa vuodessa (puolivuosittain). Toimittajalla on systemaattinen menettely, jolla se vastaanottaa palveluistaan jatkuvaa palautetta. Toimittaja käsittelee ja dokumentoi saamansa palautteen. Toimittaja vastaa palveluprosessien kehittämisestä. Asiakas osallistuu kehittämistoimintaan laatupalavereissa.

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 11 30 160 3.500 10.000 95 % 1.400.000 3.800.000 Yli 50 % vuotta työntekijää tilitoimistoa asiakasta käyttäjää pääkäyttäjistä suosittelee vientiä

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa

TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa TietotiliOnline TALOUSHALLINTO Älä johda sumussa Sisällysluettelo 2 2. Sisällysluettelo 3. TietotiliOnline järjestelmän esittely 4. Myyntilaskutus 5. Saatavien valvonta 6. Osto- ja kululaskut 7. Maksuliikenne

Lisätiedot

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut

Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja. Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut Lpr kaupunkikonserni haluaa vastaanottaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Sirpa Ojansuu Palvelupäällikkö, ostolaskut o Oma esittely; Sirpa Ojansuu V.2000 Lpr kaupunki; ostoreskontran pääkäyttäjä

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU Hannu Katila Markkinointipäällikkö Avoin verkko mahdollistaa globaalin kaupankäynnin ja yhteistyön 1,9 miljoonaa potentiaalista toimittajaa ~800,000

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys

Fivaldi ostolaskujen kierrätys 29.5.2012. Fivaldi ostolaskujen kierrätys Fivaldi ostolaskujen kierrätys 1 Sisältö Fivaldi ostolaskujen kierrätys... 1 1. Yleistä... 3 2. Palvelunhallinta... 3 3. Perusasetukset... 5 4. Laskun tallentaminen... 8 5. Laskun käsittely... 13 6. Laskun

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä

Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Täsmäytys kuinka tehostat tilauksellisten ja toistuvaislaskujen käsittelyä Kristiina Roni, Lead Training Consultant Risto Hautala, Lead Interface Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate.

Lisätiedot

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012

Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Sähköinen laskutus seminaari 13.6.2012 Saimaan ammattikorkeakoulu, Tulkki -projekti 13.6.2012 Visma Services Teemuaho Oy Asiakkuus- ja aluejohtaja Päivi Nieminen Visma Group Toimintaa Suomessa, Ruotsissa,

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi. 1 Liite 1 b - Eurajoen kunta Henkilöstöhallinnon palvelukuvaus Saatesanat Palvelun tuottaja kuvaa tällä liitteellä tarjoamiensa palveluiden laadullisen tavoitetason ja asiasisällön. Asia on muotoa tärkeämpi.

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät Nyyti ry Kevätkokous 29.3.2007 1 TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Nyyti ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Liite 7.3 Taloushallinnon tietojärjestelmien liittymät RISE v1.0 / 5.1.2005 Risen taloushallinnon järjestelmät

Lisätiedot

Kuntari - tiedolla johtamisen järjestelmä

Kuntari - tiedolla johtamisen järjestelmä Kuntari - tiedolla johtamisen järjestelmä Tiedolla johtamisen järjestelmä, joka tarjoaa tärkeimmät tavoitteiden seurantaa tukevat tiedot toiminnan eri osa-alueilta Talous Oy-talous Henkilöstö Indikaattorit

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Esityksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ

MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ MAKSULIIKENNE PINTAA SYVEMMÄLTÄ Ari Keskitalo Senior Product Development Manager Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi Tuoteluettelo AVISTE OY on suomalainen ohjelmistotalo. Erikoisalaamme ovat taloushallinnon ja oppilashallinnon ohjelmistot sekä toimialakohtaiset erikoisohjelmistot. Ohjelmistojemme yhteispiirteinä on

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

ProCountorin version 3.4 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 3.4 uudet ominaisuudet Sivu 1(9) ProCountorin version 3.4 uudet ominaisuudet www.procountor.com Tiivistelmä ProCountorin laskujen hyväksymiskiertoa on kehitetty merkittävästi. Hyväksymiskierto toimii aiempaa joustavammin ja

Lisätiedot

Heeros Systems Oy. Tuotekehityksen uutiset. Matti Lattu Kimmo Sundgren Tapio Kakko 14.10.2011

Heeros Systems Oy. Tuotekehityksen uutiset. Matti Lattu Kimmo Sundgren Tapio Kakko 14.10.2011 Heeros Systems Oy Tuotekehityksen uutiset Matti Lattu Kimmo Sundgren Tapio Kakko 14.10.2011 0 Tuotekehitys Heeroksella Kantavina periaatteina: Automatisointi Käytön helppous Asiakkaiden tarpeet ja ehdotukset

Lisätiedot

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

1. Taloushallinto TAVOITETILA

1. Taloushallinto TAVOITETILA Oulun yliopisto 1. Taloushallinto TAVOITETILA 3.12.2008 1.1. Menojen maksaminen 1.2. Tulojen kerääminen 1.3. Maksuliike 1.4. Kirjanpito ja tilinpäätös 1.5. Käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimistorekisteri

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

A Basware Presentation. Laskuautomaatio. Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti A Basware Presentation Laskuautomaatio Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja toistuvaislaskut Invoice Processing: Kuinka tehostat toistuvaislaskujen käsittelyä. Näe myös

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSEN JA OSTO-ORGANISAATION YHTEISTYÖLLÄ LISÄÄ VERKKOLASKUJA. Mika Mäntynen, 14.03.2013

PALVELUKESKUKSEN JA OSTO-ORGANISAATION YHTEISTYÖLLÄ LISÄÄ VERKKOLASKUJA. Mika Mäntynen, 14.03.2013 PALVELUKESKUKSEN JA OSTO-ORGANISAATION YHTEISTYÖLLÄ LISÄÄ VERKKOLASKUJA Mika Mäntynen, 14.03.2013 Kuinka monta % ostolaskuistanne on verkkolaskuja 35 30 25 20 15 10 5 0 kesä 09 helmi 10 helmi 11 helmi

Lisätiedot

LASKUMAATTI YRITYKSEN SÄHKÖINEN LASKUTUS

LASKUMAATTI YRITYKSEN SÄHKÖINEN LASKUTUS LASKUMAATTI YRITYKSEN SÄHKÖINEN LASKUTUS On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja tehokasta. Perinteiseen paperilaskutukseen verrattuna sähköinen laskutus

Lisätiedot

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto. Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen Yrityksen sähköinen laskutus On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja tehokasta.

Lisätiedot

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Sivu 1(6) ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista vuoden 2010 alusta lähtien. ProCountorissa voi nyt tehdä

Lisätiedot

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management

Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle. Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Baswaren verkkolaskuratkaisut PK-yritykselle Mikael Ylijoki VP, Network Services Product Management Mikä on verkkolasku? Verkkolasku on lasku, joka: Lähetetään ja/tai vastaanotetaan sähköisesti Sisältää

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus

E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus Sisällys Laskujen vastaanottaminen verkkopankkiin tai eräsiirtoon... 3 Kenelle palvelu on tarkoitettu?... 3 Palvelun käytettävyys... 3 Verkkolaskun käsittelyaika...

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja, tulostetaan erääntymisraportit

Lisätiedot

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditron ulkoistuspalvelut 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditro palvelee asiakkaitaan neljällä alueella Asiakasrajapinta Liiketoimintaprosessit Informaatiologistiikka Asiakassuhteen hallinta

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011

Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 CASE Valtiokonttori: Kokemukset verkkolaskuista Voiko toimittajan pakottaa lähettämään verkkolaskuja? Miten verkkolasku tehostaa ostolaskujen käsittelyä? Kristiina

Lisätiedot

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa

Mikko Kalliovaara. SEPA virtaviivaistaa Heeros Systems Oy Tilitoimistoristeilyi i t i t 2010 Mikko Kalliovaara SEPA virtaviivaistaa SEPA ja Heeros - SEPA yleisesti (FKL) - SEPA siirtymäaikataulu (FKL) - SEPA Heeroksen sovelluksissa - Identa

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki

Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki Verkkolasku osana tehokasta ostolaskuprosessia Sanna Tummunki 30.11.2011 Sanna Tummunki, Maksuliikennepäällikkö (2/2011) Rudus konsernin maksuliikenne ja kassanhallinta Ostoreskontra Pankkitakaukset ja

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Laskutus/myyntireskontra (peruspaketti)

Laskutus/myyntireskontra (peruspaketti) Laskutus/myyntireskontra (peruspaketti) Lemonsoft-peruspaketti sisältää laskutus- ja myyntireskontraohjelmien lisäksi asiakas-, toimittaja-, henkilö- ja nimikerekisterit. Vankka jalusta Lemonsoft-ohjelmille

Lisätiedot

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 Basware verkkolaskuoperaattorina Yli 25 vuoden kokemus laskujen käsittelystä ja hankinnasta maksuun -prosessista Avoin verkko

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Henna Sopanen 31/10/2012 Kotimainen suoraveloitus loppuu Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät 31.1.2014 EU lainsäädäntö Suomessa suoraveloitusta käyttäville

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Basware Käyttäjäpäivät 2011 Tietoisku: Nykyaikaisen maksuautomaation parhaat käytännöt, kontrolli, automaatio ja turvallisuus

Basware Käyttäjäpäivät 2011 Tietoisku: Nykyaikaisen maksuautomaation parhaat käytännöt, kontrolli, automaatio ja turvallisuus Basware Käyttäjäpäivät 2011 Tietoisku: Nykyaikaisen maksuautomaation parhaat käytännöt, kontrolli, automaatio ja turvallisuus Automaattitiliöinti Tiliöintisäännöt tallennetaan tiliöinnin yhteydessä Sääntö

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen sähk laasku ask tuk u s tuk een s v 2.5

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen sähk laasku ask tuk u s tuk een s v 2.5 Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen la askutukseen Yit Yrityksen sähkö öinen laskutus On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi

Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi Workshop: Konsernitason budjetointi ja estimointi IFRS Forum 29.5.2012 Seija Sneitz ja Anne-Mari Kela- Seppänen Agenda Esittäytyminen Mitä on konsernitason budjetointi ja estimointi? Mitä asioita on otettava

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla

Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla A Basware Presentation Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla Ilkka Sihvo 31.5.2011 Talousjohtajan dilemma:

Lisätiedot

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö

Epilepsialiitto ry:n taloussääntö Epilepsialiitto ry:n taloussääntö 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Epilepsialiitto ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY Palvelukeskuspalveluiden tarjoaminen maantieteellisesti laajalla alueella sijaitseville asiakkaille Marjo Helin 14.12.2011 Perustettu vuonna 2006. Kotipaikkana Rauma, toimipiste

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 3 Keskeiset tehtävänkuvat Versio 1.0 5.1.2005 Sivu 2 (11) Palvelukeskuksen johtaja - palvelukeskuksen tulostavoitteiden täsmentäminen ryhmien

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. Palkka- ja taloushallintopalvelut 1 (3) TOIMEKSIANTOSOPIMUS Palkka- ja taloushallintopalvelut 1. Sopijapuolet Kuhilas Oy (Toimittaja) ja Tuusniemen kunta (Asiakas) 2. Sopimuksen tarkoitus Asiakas siirtää tällä toimeksiantosopimuksella

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Häiriöihin varautuminen: päivittäinen maksuliike

Häiriöihin varautuminen: päivittäinen maksuliike Häiriöihin varautuminen: päivittäinen maksuliike Helena Kurki Esityksen sisältö Keskon toimialat ja markkina-alue Keskon maksuliikeprosessi maksuliikkeen häiriötilanteita Keskossa ja mitä seurauksia häiriötilanteista

Lisätiedot

Maksuliikenteen virtaviivaistaminen

Maksuliikenteen virtaviivaistaminen Maksuliikenteen virtaviivaistaminen Case Tieto Taloussanomat-seminaari Laura Hänninen Treasury Specialist Tieto, Group Treasury laura.hanninen@tieto.com Agenda Johdanto Haasteista ratkaisuihin Saavutetut

Lisätiedot

Vastaus selvityspyyntöön

Vastaus selvityspyyntöön Vastaus selvityspyyntöön 12.6.2015 Taitoa Turun toimipiste Pirjo Yli-Ikkelä Toimipisteen johtaja Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin selvityspyyntö kaupungin osto- ja myyntireskontran

Lisätiedot

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus SOPIMUS 1 KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus Eurajoen kunta KuntaPro Oy Sisällysluettelo: SOPIMUS 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 4 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot