TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TietotiliOnline TALOUSHALLINTO. Älä johda sumussa"

Transkriptio

1 TietotiliOnline TALOUSHALLINTO Älä johda sumussa

2 Sisällysluettelo 2 2. Sisällysluettelo 3. TietotiliOnline järjestelmän esittely 4. Myyntilaskutus 5. Saatavien valvonta 6. Osto- ja kululaskut 7. Maksuliikenne 8. Palkanlaskenta 9. Matka- ja kululaskut 10. Raportointi 11. Tilinpäätös 12. Veroasiat 13. Siirto sähköiseen taloushallintoon 14. Tilitoimiston kirjanpitäjän tehtävät 15. Tiedot tarjousta varten 16. Yhteystiedot

3 Tietoa johtamiseen tosiaikaisena 3 TietotiliOnline on tosiaikainen taloushallintojärjestelmä, jolla voidaan hoitaa koko yrityksen taloushallinto Myyntilaskutus Ostolaskujen käsittely Maksatukset Maksuvalmiuden hallinta Kirjanpito ja kustannuslaskenta Raportointi Ajantasaiset näkymät Tarvittaessa ajettavat raportit Jaksoittain laadittavat raportit, kuten kuukausikatkot ja ALV ilmoitukset Palkanlaskennan hoidamme eri järjestelmällä

4 Myyntilaskut 4 Laskutustiedot talletetaan TietotiliOnline laskutusjärjestelmään Laskut lähetetään operaattorin kautta Verkkolaskuina liitteineen Tulostetaan ja lähetetään paperisina laskuina Haluttaessa voidaan lähettää sähköpostin liitteenä Asiakasrekisteri Laskutusasiakkaiden perustiedot Laskutuksen perustana käytetään tuoterekisteriä, mutta se ei ole pakollinen Tuotteen perustietojen lisäksi voidaan käyttää kustannuspaikkoja Sopimuslaskutus toistuviin laskutuksiin Esimerkiksi kuukausittain lähetettävät vakiolaskut

5 Saatavien valvonta 5 Lähetetyt myyntilaskut siirtyvät automaattisesti myyntireskontraan Viitenumeroilla saapuneet suoritukset kohdistuvat automaattisesti avoimille laskuille joka yö, aamulla reskontra on ajan tasalla Manuaaliset, viitteettömät suoritukset kohdistetaan manuaalisesti avoimille laskuille Avoimista laskuista voidaan lähettää huomautuskirjeet Erääntyneet saatavat voidaan siirtää perittäväksi Suomiperintä Oy:lle joustavasti Perintävaiheet sovitaan halutulla tavalla Perintäyhtiön kulut peritään normaalisti laskun myöhässä maksaneelta asiakkailta

6 Osto- ja kululaskut 6 Saapuvat paperiset osto- ja kululaskut skannataan ja tulkitaan dataksi operaattorin toimesta Verkkolaskut haetaan operaattorilta joka yö Tarkastaja tarkastaa laskujen teknisen oikeellisuuden ja tulkinnan onnistumisen Hyväksyjä hyväksyy tarkastetut lasku, jonka jälkeen laskut siirtyvät ostoreskontraan ja kirjanpitoon Laskut on hyväksyttävä tai ne eivät siirry kirjanpitoon ja reskontraan Laskut maksetaan maksatustoiminnolla jos laskulle ei ole laitettu maksukieltoa Tiliöinti tehdään ostolaskun käsittelyssä Tiliöinnin voi tehdä ja siitä vastaa joko Tietotilin ammattitaitoinen kirjanpitäjä tai päämies itse

7 Maksuliikenne 7 Maksuliikenteen hoitaja näkee maksutilanteen ajantasaisesta kassavirtaennusteesta Tulevat maksutapahtumat voidaan ennakoida, esimerkiksi palkanmaksut ja verotilitykset Ennen maksatusta voidaan katsoa pankkitilien saldot tai noutaa tapahtumat Kassanhoitaja tekee maksatukset hyväksytyistä laskuista Myös valuuttamaksut Osasuoritukset helposti, et voi maksaa tuplana Tehdyt maksatukset kirjautuvat automaattisesti ostoreskontraan Näkymä kassatilanteesta koko ajan ajantasainen, hyvä kokonaiskuva Rahat ja erääntyvät saamiset Erääntyvät laskut ja muut maksut

8 Palkanlaskenta 8 Palkanlaskennan perustiedot toimitetaan Tietotiliin ajoissa Tapahtumat sähköisesti Perustiedot, kuten verokortit paperilla Tietotilin palkanlaskija kirjaa perustietojen muutokset tekee palkanlaskennan ja Toimittaa palkkaerittelyt työntekijöille ja hoitaa siirrot kirjanpitoon Lähettää palkat maksettavaksi pankista Siirto kirjanpitoon Palkat, vuosilomapalkat ja sosiaalikulut lasketaan ja kirjataan kuluksi kuukausittain Vuosilomakirjanpito työntekijöittäin Tehdään kirjaukset verotilille

9 Matka- ja kululaskut 9 Matkustaja tekee matkalaskun suoraan matkalaskujärjestelmään Lasku kierrätetään laskun tarkastajalle ja hyväksyjälle Yrityksen puolesta kuluja maksanut laatii kululaskun matkalaskujärjestelmässä Hyväksytyt matka- ja kululaskut siirretään palkanlaskentaan, missä ne siirretään kauden palkkalaskelmiin ja maksetaan palkkojen mukana Maksatus ja siirto kirjanpitoon voidaan tehdä myös palkanlaskennan ohi, mikäli matka- ja kululaskut eivät sisällä verottajalle ilmoitettavia eriä (kuten verovapaat korvaukset) Tositteet arkistoidaan liittämällä skannatut tositteet matkalaskuun Jos skannaus ei onnistu, voidaan matkalasku tehdä ilman liitteitä. Tällöin laskun tarkastajalla on oltava alkuperäiset tositteet ja ne on arkistoitava osaksi palkanlaskenta- ja kirjanpitomateriaalia

10 Raportointi 10 Raportointi = kaikki se tieto, mitä yrityksessä halutaan seurata Pääsy raportteihin voidaan rajata käyttäjäkohtaisesti Raportti voi olla ajantasainen näkymä järjestelmästä tai halutun muotoinen, säännöllisesti päivitettävä raportti Järjestelmän raportit ovat porautuvia raportteja, jotka voidaan yksinkertaisesti siirtää exceliin jatkokäyttöä varten Raportit arkistoidaan järjestelmään ja niitä voidaan selata milloin tahansa Esimerkkejä raporteista Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma Tilien saldot, josta voidaan porautua tapahtumatasolle Käyttäjän määrittelemä erityinen raportti kustannuslaskennasta

11 Tilinpäätös 11 Tilinpäätös on tärkein vuosittainen yrityksen taloudesta kertova raportti Tilinpäätöksen oikeellisuus on ehdottoman tärkeää Tilinpäätöksen allekirjoittaja on vastuussa sen tiedoista, vaikka tilitoimisto olisi laatinut tilinpäätöksen pahasti väärin Tilinpäätös valmistellaan Tietotilissä päämiehen toimittamien tietojen perusteella Tilinpäätöksen oikeellisuus pyritään varmistamaan huolellisella ja ammattitaitoisella työllä, käytettävissä olevin keinoin Mahdollisuus huippuammattilaisten tapaamiseen tilinpäätösneuvottelussa erityistä huomiota vaativien asioiden kohdalla Tilintarkastus Ammattitilintarkastajan käyttö on hyvin suositeltavaa.

12 Veroasiat 12 Veroilmoitukset laaditaan valmiin tilinpäätöksen perusteella Oleelliset päätökset esimerkiksi osingonjaosta edellyttävät asian ymmärtämistä ja verosuunnittelua Osingonjakoesitys ja osakaskohtainen verosuunnittelu voidaan tehdä asiantuntijan toimesta Tietotilissä osana tilinpäätösneuvottelua tai erillisenä tehtävänä Verotuksen kyselyt, oikaisut ja valitukset Vero-osaamisemme on käytettävissä verotuksen eri vaiheiden hoitamisessa Ennakkotiedot ja -ratkaisut Verottajaa sitova ennakkotieto tai ennakkoratkaisu on tehokas keino varmistaa toimenpiteiden kohtelu verotuksessa. Haemme ammattitaidolla tarvittavat päätökset.

13 Siirto sähköiseen taloushallintoon Kirjanpito laaditaan sovitun kuukauden loppuun vanhalla menetelmällä 1. Kuukauden loppu on yleensä edellisen päättyneen kuukauden loppu 2. Avataan perustiedot TietotiliOnlineen 1. Avataan pankkitilien valtuutukset ja määritetään pankeista ja operaattoreilta noudettavat tiedot 2. Sovitut laskukierrot ym. 3. Siirretään ostolaskut saapumaan palveluntuottajalle 1. Ostolaskut käsitellään ja ne siirretään järjestelmään laskujen saapuessa 2. Aloituspäivän kaikki avoimet laskut siirretään järjestelmään 3. Kaikki maksatukset tehdään järjestelmästä 1. Myyntilaskut tehdään TietotiliOnlinella tai siirretään järjestelmään viivytyksettä 1. Liittymärajapinta, esimerkiksi Finvoice 2. TietotiliOnline noutaa öisin pankkitilien tapahtumat ja tekee viennit kirjanpitoon 1. Kirjanpito on tältä osin ajan tasalla joka aamu 3. Kirjataan TietotiliOnlineen tapahtumat ajalta ennen sähköistä tapahtumakäsittelyä 1. Alkusaldot vanhasta kirjanpidosta kuukauden lopun saldoista 2. Puuttuvat tapahtumat kirjataan manuaalisesti 4. Siirto on tehty, tiedot ovat ajan tasalla 1. Kirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra, rahoitustilanne, kaikki ovat ajan tasalla sähköisessä järjestelmässä

14 Tilitoimiston kirjanpitäjän tehtävät 14 Taloushallinnon toteuttamiseen oikein tarvitaan sekä toimiva hyvä järjestelmä, että ammattitaitoinen kirjanpitäjä TietotiliOnline mahdollistaa joustavan tehtävien jaon ja siten joustaa kustannuksissa ja resurssitarpeissa Kirjanpitäjä voi olla päämiehen oma, riittävän ammattitaidon omaava henkilö, tai Tietotilin osaava kokenut kirjanpitäjä Kirjausten tekijä vastaa työn oikeellisuudesta ja mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista Kirjanpitäjän tehtävät TietotiliOnlinen käytössä Ostolaskujen ja matkalaskujen tiliöinti Manuaalisten tapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon Viitteettömien suoritusten kirjaukset myyntireskontraan Jaksotusten ja täsmäytysten teko ja kirjaaminen Kuukausikatkon laadinta, sisältäen eri työvaiheet, raportointi ALV ilmoitusten laadinta verotilille Tilinpäätöksen ja tasekirjan laadinta, erityisesti liitetietojen laadinta Perustapahtumien käsittely on automatisoitu pitkälle TietotiliOnlinessä, mutta kaikkia tapahtumia ei voida automatisoida Ammattitaitoinen kirjanpitäjä on välttämätön oikein laadittujen kuukausikatkojen ja tilinpäätösten aikaansaamiseksi. Palkanlaskijan tehtävät Palkanlaskenta oikein huomioiden jatkuvat muutokset Palkkojen ja vuosilomatietojen siirrot kirjanpitoon Ilmoitukset verotilille sekä vuosi-ilmoitukset (tärkein) Matkalaskujen käsittely jos käsitellään palkkojen mukana Asiantuntijan / yrityksen sparraajan tehtävät Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja erityiskysymysten ratkaisu

15 Tarjous 15 Tarvitsemme oheiset tiedot TietotiliOnline järjestelmän käyttötarjouksen laatimiseksi Tehtävärajaukset ammattityön tekemisestä sovitaan yrityksen tarpeiden mukaisesti Järjestelmä on nopeasti käyttöön otettavissa, joustavasti halutulla tavalla Liittymät muihin järjestelmiin otetaan käyttöön sovittavalla tavalla Tarjoukseen tarvittavat tiedot Asiakasyritys Toimiala Y-tunnus Liikevaihto, M Yhteyshenkilö Tase, M Puhelin Henkilökunta Sähköposti Taloushallinnon palvelut Määrä/kk Hinta Yhteensä Ostolaskut Myyntilaskut Kustannuslaskenta, viennit kustannuslaskentaan Henkilöstöhallinto, palkanlaskenta Määrä Hinta Yhteensä Kuukausipalkkaa saavia työntekijöitä 2 viikon välein palkkaa saavia työntekijöitä Työntekijöitä yhteensä Palkkojen lukumäärä / kk, keskimäärin Matka- ja kululaskut kpl/kk Palkanlaskenta, matka- ja kululaskujen käsittely/kk Palkkojen vuosi-ilmoitukset, palkansaajien tiedot

16 Yhteystiedot 16 Tietotili Consulting Oy Mannerheimintie Helsinki

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen sähk laasku ask tuk u s tuk een s v 2.7

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen sähk laasku ask tuk u s tuk een s v 2.7 Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen la askutukseen Yit Yrityksen sähkö öinen laskutus On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN OPAS LASKUTUKSEEN & MYYNNINHALLINTAAN Tässä oppaassa Tervehdys yrittäjä! Jokaisen yrityksen myynnin kulmakivi on toimiva asiakkuudenhallinta. Tai ainakin sen pitäisi olla, asiakkaathan mahdollistavat yrityksen

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN OPAS LASKUTUKSEEN & MYYNNINHALLINTAAN Tässä oppaassa Kaksitoista vuotta sitten allekirjoitin yrityksemme perustamiskirjan yhtiökumppanini kanssa. Meistä tuli yrittäjiä ja maailma oli avoinna. Yrittäminen

Lisätiedot

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs 30.9.2009 1 Sopimuksen solmiminen Sopimuksen solmimisen edellytyksenä vakavaraisuus ja luotettavuus Oltava valmius ottaa

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I Oikeusministeriön ja hallinnonalan talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Liite 7.3 Taloushallinnon tietojärjestelmien liittymät RISE v1.0 / 5.1.2005 Risen taloushallinnon järjestelmät

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot

ULOSOTON MAKSULIIKE JA KIRJANPITO. Kihlakuntien ulosottovirastot, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot, Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

ULOSOTON MAKSULIIKE JA KIRJANPITO. Kihlakuntien ulosottovirastot, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot, Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto OIKEUSMINISTERIÖ PL 1, 00131 Helsinki, puh. (09) 18251 MÄÄRÄYSKOKOELMA MÄÄRÄYS 30.11.1999 3980/36/99 OM ULOSOTON MAKSULIIKE JA KIRJANPITO Toimivalta UlosottoA 35 (996/1999) Voimassaoloaika 20.12.1999 lukien

Lisätiedot