KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO"

Transkriptio

1 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy

2 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto Käyttöomaisuushankinta Käytöstä poistaminen, myynti Käytöstä poistaminen, romutus uudelleenarvostaminen poistojen kirjaaminen Kauden sulkeminen... 11

3 Qnware Oy 1 YHTEENVETO PÄÄVAIHEET Käyttöomaisuuskirjanpito on jaettu viiteen päävaiheeseen, jotka ovat: 1. Käyttöomaisuushankinta 2. Käytöstä poistaminen 3. Uudelleenarvostaminen 4. Poistojen kirjaaminen 5. Kauden sulkeminen Käytöstä poistamisen prosessi on jaettu kahteen alivaiheeseen, jotka ovat 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti 2.2 Käytöstä poistaminen, romutus ROOLIT Prosessikuvauksessa on käytetty seuraavia rooleja: Osto Laskunkäsittelijä Asiakas Liiketoiminta Myynti Laskutus Raportointi

4 Qnware Oy 2 IKONIT Prosessikuvauksessa on käytetty viittä ikonia, kuvaamaan pääkirjanpitoa, alikirjanpitojaa ja suorituskyvyn mittareita. Ikonit ja niitä vastaavat kuvaukset on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Ikonit ja niitä vastaavat kuvaukset Ikoni GL Ikonia vastaava kuvaus Pääkirjanpito FA Alikirjanpito, käyttöomaisuus AP Alikirjanpito, ostoreskontra AR Alikirjanpito, myyntireskontra KPI Suorituskyvyn mittari

5 Qnware Oy 3 KÄYTETYT SYMBOLIT Taulukossa 2 on esitetty prosessikuvauksessa käytetyt symbolit ja niitä vastaavat kuvaukset. Symboleita on käytetty kuvaamaan prosessia, aliprosessia, päätöstä, dokumenttia, tietoa, alkua, loppua, käyttöomaisuushyödykettä ja vaihtoehtoista tekemistä (ja sekä tai). Taulukko 2. Prosessikuvauksessa käytetyt symbolit Symboli & kuvaus Symboli & kuvaus Alku TAI Prosessi JA Aliprosessi Tieto Päätös Käyttöomaisuus -hyödyke Dokumentti Loppu

6 Qnware Oy 4 1. KÄYTTÖOMAISUUSHANKINTA 1. Investointilupa Dokumentti Osto Ostolla on voimassa oleva investointilupa 2. Käyttöomaisuushankinta Prosessi Osto Osto hankkii käyttöomaisuushyödykkeen Käyttöomaisuushyödyke 3. Käyttöomaisuushyödyke Liiketoiminta Käyttöomaisuushyödyke vastaanotetaan 4. Lasku Dokumentti Laskunkäsittelijä Laskunkäsittelijä vastaanottaa laskun Käyttöomaisuushankinnan tunnistaminen Prosessi Laskunkäsittelijä Laskun tiliöinti investointien välitilille Prosessi Laskunkäsittelijä Laskunkäsittelijä huomaa, että lasku koskee käyttöomaisuushankinta. Laskunkäsittelijä kirjaa laskun investointien välitilille. Investointien välitili on yleensä taseessa. 7. Laskun maksaminen Prosessi Laskunkäsittelijä Lasku maksetaan saa tiedon käyttöomaisuushankinnasta. tunnistaa välitilin saldosta uuden käyttömaisuus hankinnan ja pyytää tarvittaessa lisätietoja 8. Käyttöomaisuushankinta Tieto hankinnasta. 9. Uusi hyödyke Päätös KYLLÄ Uuden hyödykkeen perustaminen Prosessi Ei-taloudellisten tietojen määrittäminen Prosessi tarkistaa, onko kyseessä uusi hyödyke. perustaa uuden hyödykkeen: - Käyttöomaisuusryhmä - Hyödykkeen tunniste ja nimi määrittelee eitaloudelliset tiedot. Esim. - Mille osastolle hyödyke kuuluu - Vakuutustiedot - Sijainti Debet: Investointien välitili Credit: Ostovelat Debet: Ostovelat Credit: Pankki

7 Qnware Oy Poistosuunnitelman määrittäminen Prosessi Veropoistojen määrittäminen Prosessi 14. Hankinnan kirjaaminen Prosessi EI 15. Käyttöomaisuushankinnan lisäys Prosessi määrittää poistosuunnitelman hyödykkeen taloudellisen pitoajan mukaan. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kirjanpitovelvollista tuloa tuottamalla. - Tasapoisto: Tasainen tuotto-odotus - Degressiivinen poisto: Tuotto-odotus laskee pitoaikana - Progressiivinen poisto: Tuotto-odotus kasvaa pitoaikana - Substanssipoisto: tuotto-odotus hyödykkeen kulumisen mukaan määrittää hyödykkeelle mahdolliset veropoistot. - Verolainsäädännön vaatimus edellyttää verotuksessa vähennettäväksi vaadittavien poistojen vähentämistä tuotoista myös kirjanpidossa. Suunnitelman mukaisista poistoista ja veropoistoista lasketaan ja kirjataan kirjanpitoon poistoeroa. kirjaa hyödykkeen hankituksi. Tämän kirjauksen jälkeen välitilillä ei pidä olla saldoa. tekee jo olemassa olevaan hyödykkeeseen lisäyksen. Debet: Käyttöomaisuus, hankinnat Credit: Investointien välitili Investointien välitilin saldo +/- 0

8 Qnware Oy KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN, MYYNTI 1. Käyttöomaisuuden myyminen Prosessi Myynti Käyttöomaisuushyödyke myydään 2. Käyttöomaisuushyödyke Käyttöomaisuushyödyke Asiakas 3. Laskutus Prosessi Laskutus Asiakas vastaanottaa ostamansa käyttöomaisuushyödykkeen Laskuttaja laatii laskun käyttöomaisuushyödykemyynnistä 4. Laskun kirjaus välitilille Prosessi Laskutus 5. Käyttöomaisuusmyynti Tieto 6. Myyntikirjaus Prosessi Laskuttaja kirjaa laskun investointien välitilille. saa tiedon käyttöomaisuusmyynnistä, tunnistaa välitilin saldosta uuden käyttömaisuus myynnin ja pyytää tarvittaessa lisätietoja myynnistä. kirjaa hyödykkeen myydyksi. 7. Lasku Dokumentti Asiakas Asiakas vastaanottaa laskun. 8. Laskun maksaminen Prosessi Asiakas Asiakas maksaa laskun 8. Suorituksen kirjaaminen Prosessi Laskutus Kun rahat ovat siirtyneet pankkiin, kirjataan lopullinen suoritus. Debet: Myyntisaamiset Credit: Investointien välitili Debet: Investointien välitili Credit: Käyttöomaisuuden hankintameno Debet: Käyttöomaisuuden kum. poistot. Credit: Voitto / Tappio käyttöomaisuushyödykkeen myynnistä Debet: Pankki Credit: Myyntisaamiset Investointien välitilin saldo +/- 0

9 Qnware Oy KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN, ROMUTUS Käyttöomaisuuden hävittäminen Prosessi Liiketoiminta Käyttöomaisuushyödyke hävitetty Tieto 3. Romutuskirjaus Prosessi Käyttöomaisuushyödyke poistetaan käytöstä. Esim. Käyttöomaisuushyödyke on mennyt rikki ja se viedään kaatopaikalle. saa tiedon hävitetystä käyttöomaisuushyödykkeestä. tekee romutuskirjauksen. Debet: Arvonalentumiset Credit: Käyttöomaisuuden hankintameno Debet: Käyttöomaisuuden kum. poistot.

10 Qnware Oy 8 3. UUDELLEENARVOSTAMINEN 1. Hyödykkeen arvon muuttumisen tunnistaminen Prosessi Liiketoiminta 2. Hyödykkeen arvo muuttunut Tieto 3. Hyödykkeen uudelleenarvostus Prosessi TAI 4. Kirjanpitoarvon alentaminen Prosessi TAI 5. Kirjanpitoarvon korottaminen Prosessi Liiketoiminta havaitsee muutoksen hyödykkeen arvossa. Esim. liikearvo. saa tiedon hyödykkeen arvon muuttumisesta. arvostaa hyödykkeen uudelleen. alentaa hyödykkeen kirjanpitoarvoa korottaa hyödykkeen kirjanpitoarvoa Debet: Arvonalentumiset Credit: Käyttöomaisuushyödyke, arvostukset Debet: Käyttöomaisuushyödyke, arvostukset Credit: Arvonkorotukset

11 Qnware Oy 9 4. POISTOJEN KIRJAAMINEN 1. SUMU Käyttöomaisuushyödykkeen perustiedot Tieto 2. SUMU-poistojen laskeminen Prosessi 3. Poistoehdotuksen tarkistaminen Prosessi Poistojen kirjaamisen pohjana toimivat käyttöomaisuushyödykkeiden perustiedot. Käyttöomaisuuden lisäykset ja vähennykset tulisi olla käsitelty ennen poistojen laskentaa. tekee käyttöomaisuuslaskentajärjestelmäs sä kerran kuussa laskennan suunnitelman mukaisista poistoista. tarkistaa poistoehdotuksen. 4. Ok? Päätös Ovatko rivit kunnossa? EI 5. Rivien korjaaminen Prosessi KYLLÄ 6. VEROPOISTO Suunnitelman mukaisten poistojen kirjaaminen Prosessi 7. Veropoistojen ajaminen Prosessi 8. Poistoehdotuksen tarkistaminen Prosessi tekee tarvittavat muutokset. kirjaa poistot tekee käyttöomaisuuslaskentajärjestelmäs sä kerran kuussa laskennan veropoistoista. Järjestelmästä riippuen veropoistojen laskenta voi muodostua SUMU-poistojen kanssa samassa yhteydessä. tarkistaa poistoehdotuksen. 9. Ok? Päätös Ovatko rivit kunnossa? Debet: Poistot (tulos) Credit: Käyttöomaisuushyödyke, poistot (tase)

12 Qnware Oy 10 EI 10. Rivien korjaaminen Prosessi tekee tarvittavat muutokset. KYLLÄ 11. Veropoistojen kirjaaminen Prosessi 12. Poistoeron laskeminen Prosessi kirjaa veropoistot. Veropoistot kirjataan vain käyttöomaisuusrekisterin tasolla. laskee poistoeron suunnitelman mukaisten poistojen ja veropoistojen erotuksena. kirjaa poistoeron. 13. Poistoeron kirjaaminen Prosessi Ennen poistoeron kirjaamista on huomioitava poistoeron kokonaissaldo. Poistoero ei voi olla negatiivinen taseessa. Negatiivisen poistoeron tapauksessa on mahdollista veroilmoituksella ilmoittaa ns. hyllypoistoja, eli jättää sumu poistoja vähentämättä verotuksessa. Veropoisto suurempi kuin SUMUpoisto: Debet: Poistoeron muutos (tulos) Credit: Kertynyt poistoero (tase) Veropoisto pienempi kuin SUMUpoisto Debet: Kertynyt poistoero (tase) Credit: Poistoeron muutos (tulos) Poistoero taseessa > 0,00

13 Qnware Oy KAUDEN SULKEMINEN Kaikki lisäykset ja vähennykset kirjattu Tieto Kaikki poistot ja arvostukset kirjattu Tieto 3. Täsmääkö kirjanpito? Päätös EI 4. KYLLÄ Selvittely ja täsmäyttäminen Prosessi 5. Raportointi Prosessi 6. Kauden sulkeminen Prosessi varmistaa, että kaikki lisäykset ja vähennykset on kirjattu varmistaa, että kaikki poistot ja arvostukset on kirjattu. tarkistaa täsmääkö kirjanpito ja käyttöomaisuus alikirjanpito. selvittää, mistä erot johtuvat ja tekee tarvittavat täsmäytykset. toimittaa johdolle ja liiketoiminnalle tarvittavat raportit toiminnan seuraamiseksi. sulkee kauden käyttöomaisuuskirjanpidon osalta. GL = FA Kuukausiraportointiaikataulun viiveettömyys

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Liite 1 Esimerkki pysyvien vastaavien hankintamenon määrittämisestä Esimerkki 1 Tietokone 2 100,00 Lisämuisti 420,00 Yhteensä 2 520,00 - alennus

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI

Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET 1.1.2010 ALKAEN 1. Soveltamisalue, käsitteet Taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) Tilikauden vaihteen muistilista Kasperin versioista... 1 Ennen tilikauden vaihteen raportointia... 1 Aja Tietokannan tarkistus - ajo... 1 Tee normaalit (kuu)kauden

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti Asta Sipola & Merja Mattila Taloushallinnon tarkoitus Paliskunnan kaikki liiketapahtumat

Lisätiedot

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7 Contents I Table of Contents Part I 1 1 Painikkeet... 1 Part II Yritys 2 1 Yritykset... 3 2 Asetukset... 4... 4 Yrityksen tiedot... 5 Myyntilaskun asetukset... 7 Ohjelm an asetukset Oletustiliöinnit...

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot