Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla"

Transkriptio

1 Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Teija Laitinen & Nina Sormunen Tilinpäätöstunnusluvut ja tilintarkastajan raportointi ennen saneerauspäätöstä

2 Tutkimuksen tausta Perinteinen maksukyvyttömyyden arviointi perustuu luotonantajan näkökulmaan Tässä tutkimuksessa lähtökohtana tilintarkastuksen tarpeet, tilintarkastajan going concern lausunto Tavoitteena on syventyä tarkemmin yrityksen maksukyvyn arvioimiseen yrityksen tilinpäätöstietoja hyödyntäen tuoda lisäarvoa yrityksen jatkamiskelpoisuuden arvioinnissa Yrityksen maksukykyä ja toiminnan jatkuvuutta on tarkasteltu kahdesta eri näkökulmasta: Taloudellinen informaatio (tilinpäätöstiedot) Ei-taloudellinen informaatio (tilintarkastuskertomukset) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 2

3 DATA Suomen Asiakastieto Oy 318 kpl suomalaista osakeyhtiötä 106 saneerausyritystä 106 tervettä vastinpariyritystä Katkeamattomat tilinpäätöstiedot vuosilta Tilintarkastuskertomukset Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 3

4 Saneerausyritykset Velallisen jättämä saneeraushakemus Kaikki aineistossa olevat saneeraushakemukset Saneeraukseen hakupäivämäärän ja sitä edeltävän tilinpäätöspäivämäärän (eli viimeisen tilinpäätöksen) välillä on päivää Saneeraushakemukset 2005: 13 kpl 2006: 28 kpl 2007: 28 kpl 2008: 37 kpl Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 4

5 Tilinpäätöstunnusluvut Yrityksen jatkamiskelpoisuutta arvioitaessa mitataan eri taloudellisten dimensioiden merkitystä Kannattavuus: Sijoitetun pääoman tuotto-%, oman pääoman tuotto-%, pääoman tuotto-% Maksuvalmius: Current ratio, quick ratio, käyttöpääoma/tase, rahoitusjäämä/vpo, nettokäyttöpääoma- %, ostovelkojen kiertoaika Vakavaraisuus: Vpo/tase, oma pääoma/vpo Kasvu: Liikevaihdon muutos Keskeiset aikaisemmat tutkimukset tunnuslukujen valinnan taustalla Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 5

6 Lähestymistapa 1 Perinteinen konkurssiennustaminen: tutkitaan 3,2,1 vuotta ennen kriisiä Nyt toinen lähestymistapa: tutkitaan yrityksen maksukykyä 365 päivän tarkastelunäkökulmasta hyödyntämällä taloudellisia tunnuslukuja Aineistona käytetään saneeraukseen hakeutuneiden yritysten ja terveiden vastinpariyritysten tilinpäätöstietoja Otettu huomioon saneeraukseen hakuajankohta päivän tarkkuudella ja tämän etäisyys edellisestä tilinpäätöksestä Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 6

7 Saneeraukseen hakuajankohta päivän tarkkuudella ja etäisyys edellisestä tilinpäätöksestä Yrityksen viimeinen tilinpäätös Saneeraustilikausi alkaa päivää San. Hakemus 15.1 San. Hakemus päivää San. Hakemus 10.8 San. Hakemus Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 7

8 Lähestymistapa 1 (jatk.) Uutena lähestymistapana on, että otetaan huomioon vuositason datan sijaan tarkka saneerausajankohta Saneerausyritykset on jaettu kahteen (2) ajanjaksoon: 1. Ajanjakso 1: päivää viimeisestä tilinpäätöksestä, kun saneeraushakemus on jätetty (45kpl) 2. Ajanjakso 2: päivää viimeisestä tilinpäätöksestä, kun saneeraushakemus on jätetty (61kpl) Tutkitaan miten eri taloudellisilla tunnusluvuilla pystytään selittämään maksukyvyttömyyttä/uhkaavaa maksukyvyttömyyttä saneerausyritysten ja niitä vastaavien terveiden yritysten kesken ja miten tunnusluvut säilyttävät luokittelukykynsä Logistinen regressioanalyysi Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 8

9 Tutkimustulokset Ilman yritysten jaottelua eri ajanjaksoihin, parhaimmiksi ennustajiksi valikoituu maksukyvyn, vakavaraisuuden ja kannattavuuden tunnusluvut (askeltava malli) perinteinen kriisin ennustaminen Uusi lähestymistapa yritykset jaoteltu ajanjaksoon 1 ja ajanjaksoon Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 9

10 Tutkimustulokset; oikein luokittelu ajanjaksolla 1 ja ajanjaksolla 2 (yhden muuttujan analyysi) Likviditeetti (Ajanjakso 1) R² p Correct Quick ratio 0,55 < ,3 % Current ratio 0,67 < ,2 % Käyttöpääoma/Tase 0, ,2 % Rahoitusjäämä/VPO 0,61 < ,6 % Nettokäyttöpääoma% 0,62 < ,6 % Ostovelkojen kiertoaika 0, ,7 % Kannattavuus (Ajanjakso 1) R² p Correct Sijoitetun pääoman tuotto% 0,67 < ,4 % Oman pääoman tuotto% 0,67 < ,3 % Pääoman tuotto% 0,70 < ,6 % Vakavaraisuus (Ajanjakso 1) R² p Correct Oma pääoma/vpo 0.76 < ,8 % VPO/Tase 0.77 < ,8 % Kasvu (Ajanjakso 1) R² p Correct Liikevaihdon muutos ,6 % Likviditeetti (Ajanjakso 2) R² p Correct Quick ratio 0,29 < ,6 % Current ratio 0,29 < ,7 % Käyttöpääoma/Tase 0, ,1 % Rahoitusjäämä/VPO 0, ,0 % Nettokäyttöpääoma% 0,46 < ,0 % Ostovelkojen kiertoaika 0, ,5 % Kannattavuus (Ajanjakso 2) R² p Correct Sijoitetun pääoman tuotto% 0,29 < ,5 % Oman pääoman tuotto% 0,27 < ,8 % Pääoman tuotto% 0, ,2 % Vakavaraisuus (Ajanjakso 2) R² p Correct Oma pääoma/vpo ,2 % VPO/Tase 0.68 < ,7 % Kasvu (Ajanjakso 2) R² p Correct Liikevaihdon muutos ,0 % R² = mallin hyvyys p = p-arvo Correct = oikein luokittelu 12/05/2010 University of Vaasa Nina Sormunen & Teija Laitinen 10

11 Analyysin tulos Tunnuslukujen ennustekyky heikkenee tilikauden edetessä ja tunnuslukujen ennustekyvyn heikkenemisessä on eroja Yhden muuttujan malli: Vain 4 tunnuslukua yhteensä 12sta tunnusluvusta säilyttivät luokittelukykynsä: Current ratio Käyttöpääoma/Tase Ostovelkojen kiertoaika VPO/Tase Askeltava malli: Maksukyvyn tunnusluvut luokittelevat parhaiten kun kriisi on lähellä (Ajanjakso 1) Myöhemmässä vaiheessa (Ajanjakso 2) taas vakavaraisuuden tunnusluvut ovat merkittävimmät luokittelijat Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 11

12 Johtopäätökset Yrityksen jatkamiskelpoisuutta arvioitaessa 365 päivän näkökulmasta, tulee kiinnittää erityistä huomiota yrityksen likviditeettiin ja vakavaraisuuteen Yrityksen taloudellinen kriisi heijastuu ensiksi ongelmina yrityksen vakavaraisuudessa (Ajanjakso 2) Kun kriisi on jo todella lähellä, niin yritys on lähes maksukyvytön, mikä heijastuu likviditeettiin (Ajanjakso 1) TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN: Koska ajanjaksolla 1 yrityksen kriisi on jo hyvin ilmeistä, niin yrityksen jatkamiskelpoisuutta arvioitaessa 365 päivän näkökulmasta, tulisi kiinnittää erityistä huomiota yrityksen vakavaraisuuteen Lisätieto? Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 12

13 Lähestymistapa 2 Lisäaineistona tunnuslukuanalyysin yrityssaneeraukseen hakeutuneiden yritysten tilintarkastuskertomukset (n=86) Ajanjakso 1: 39 kpl (mukautettuja 92%) Ajanjakso 2: 47 kpl (mukautettuja 62%) Keskittyminen tilintarkastuskertomuksien sisältämään informaatioon Mielenkiinnon kohteena on, miten tilintarkastajan antamat lausunnot ja lisätiedot heijastelevat yrityksen maksukykyyn liittyviä ongelmia ja voidaanko niitä hyödyntää maksukyvyttömyyden tai uhkaavan maksukyvyttömyyden tunnistamisessa Tarkoitus on syventyä tarkemmin tilintarkastajan antamaan mukautettuun tilintarkastuskertomukseen Mukautettuja tilintarkastuskertomuksia yhteensä 65 kpl Vakiomuotoisia tilintarkastuskertomuksia 21 kpl Lisäksi keskitytään tilintarkastuskertomuksen viiveeseen Viiveen ollessa 1-4kk mukautuksia 81% (n=43) Viiveen ollessa yli 4kk mukautuksia 70% (n=43) Laadullinen tutkimus on toteutettu NVivo-ohjelmistoa hyödyntämällä Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 13

14 Lähtökohta, mukautettu tilintarkastuskertomus Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 14

15 Esimerkkejä mukautuksista Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 15

16 Esimerkkejä mukautuksista (jatk.) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 16

17 Esimerkkejä mukautuksista (jatk.) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 17

18 Saneerausyritysten mukautukset ajanjaksolla 1 & ajanjaksolla 2 Mukautuksien esiintyminen ajanjaksolla 1 ja ajanjaksolla 2 Mukautus Ajanjakso 1 (n=39) Lakien ja säännösten vastaista toimintaa 54% 34% Oikeat ja riittävät tiedot 0% 4% Tilinpäätöksen vahvistus ja vastuuvapauden myöntäminen 33% 26% Ehdollinen 25% 13% Kielteinen 8% 13% Maininta yrityssaneerauksesta 31% 0% Ajanjakso 2 (n=47) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 18

19 Viiveen yhteys mukautuksien esiintymismääriin 50% hakeutuneista saneerausyrityksistä oli tilintarkastettu yli 4kk viiveellä tilinpäätöspäivämäärästä Viiveen yhteys mukautuksien esiintymismääriin Mukautus Viive 1-4kk (n=43) Lakien ja säännösten vastaista toimintaa 44% 42% Oikeat ja riittävät tiedot 0% 5% Tilinpäätöksen vahvistus ja vastuuvapauden myöntäminen 31% 28% Ehdollinen 26% 12% Kielteinen 5% 16% Maininta yrityssaneerauksesta 16% 12% Viive > 4kk (n=43) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 19

20 Auktorisointi ja raportointi Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 20

21 Saneerausyrityksen mukautukset liittyen toiminnan jatkuvuuteen ajanjaksolla 1 & ajanjaksolla 2 Mukautuksien esiintyminen ajanjaksoilla 1 & ajanjaksoilla 2 Mukautus liittyen toiminnan jatkuvuuteen Ajanjakso 1 (n=39) Kannattavuus 13% 11% Vakavaraisuus 62% 32% Maksukyky 21% 19% Ajanjakso 2 (n=47) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 21

22 Viiveen yhteys mukautuksien esiintymismääriin 50% hakeutuneista saneerausyrityksistä oli tilintarkastettu yli 4kk viiveellä tilinpäätöspäivämäärästä Viiveen yhteys mukautuksien esiintymismääriin Mukautus liittyen toiminnan jatkuvuuteen Viive 1-4kk (n=43) Kannattavuus 14% 9% Vakavaraisuus 49% 47% Maksukyky 14% 26% Viive > 4kk (n=43) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 22

23 Mukautuksien määrien jakautumiset ajanjaksoille 1 & 2 Mukautuksien jakautuminen ajanjaksolle 1 ja ajanjaksolle 2 Mukautus liittyen toiminnan jatkuvuuteen Ajanjakso 1 Ajanjakso 2 Kannattavuus (n=10) 50 % 50% Vakavaraisuus (n=41) 59% 41% Maksukyky (n=17) 47% 53% Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 23

24 Auktorisointi ja raportointi Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 24

25 Saneerausyrityksien mukautukset ajanjaksolla 1 ja ajanjaksolla 2 Jokin muu epävarmuutta kuvaava mukautus Mukautuksien esiintyminen ajanjaksolla 1 ja ajanjaksolla 2 Mukautus Ajanjakso 1 (n=39) On olemassa epävarmuus, joka liittyy tuleviin tapahtumiin taikka olosuhteisiin Tarkastusta/tilinpäätöstietojen oikeellisuutta ei ole voitu suorittaa riittävässä laajuudessa 8% 6% 5% 2% Tappio ilmenee tilintarkastuskertomuksessa 62% 40% Ajanjakso 2 (n=47) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 25

26 Viiveen yhteys mukautuksien esiintymismääriin 50% hakeutuneista saneerausyrityksistä oli tilintarkastettu yli 4kk viiveellä tilinpäätöspäivämäärästä Viiveen yhteys mukautuksien esiintymismääriin Mukautus On olemassa epävarmuus, joka liittyy tuleviin tapahtumiin taikka olosuhteisiin Tarkastusta/tilinpäätöstietojen oikeellisuutta ei ole voitu suorittaa riittävässä laajuudessa Viive 1-4kk (n=43) 9% 5% 7% 0% Tappio ilmenee tilintarkastuskertomuksessa 53% 47% Viive >4kk (n=43) Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 26

27 Auktorisointi ja raportointi Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 27

28 Tilastolliset merkittävät erot mukautuksien esiintymismäärissä ajanjaksolla 1 & ajanjaksolla 2 Mukautus % Jakso1 (n=39) % Jakso2 (n=47) p Lakien ja säännösten vastaista toimintaa 54% 34% 0,03** Oikeat ja riittävät tiedot 0% 4% 0,09* Tilinpäätöksen vahvistus ja vastuuvapauden myöntäminen 33% 26% - Ehdollinen 25% 13% 0,06* Kielteinen 8% 13% - Maininta yrityssaneerauksesta 31% 0% 0,00*** Vakavaraisuus 62% 36% 0,00*** Maksuvalmius 21% 19% - Kannattavuus 13% 11% - On olemassa epävarmuus, joka liittyy tuleviin tapahtumiin taikka olosuhteisiin 8% 6% - Tarkastusta ei ole voitu suorittaa täydessä laajuudessa 5% 2% - Tappio ilmenee tilintarkastuskertomuksessa 62% 40% 0,02** VAKIOMUOTOINEN 8% 38% 0,05* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 28

29 Tilastolliset merkittävät erot mukautuksien esiintymismäärissä, kun kyseessä on KHT-tilintarkastaja ja maallikkotilintarkastaja KHT ja HTM tilintarkastajien välillä ei ollut muissa mukautuksissa tilastollisesti merkitsevästi eroa kuin yrityssaneerauksen maininnassa (0.07*) Mukautus % KHT (n=38) % Maallikko (n=6) p Lakien ja säännösten vastaista toimintaa 39% 0% 0,02** Oikeat ja riittävät tiedot 3% 0% - Tilinpäätöksen vahvistus ja vastuuvapauden myöntäminen 26% 0% 0,07* Ehdollinen 18% 0% - Kielteinen 8% 0% - Maininta yrityssaneerauksesta 21% 0% - Vakavaraisuus 47% 0% 0,01** Maksuvalmius 24% 0% 0,09* Kannattavuus 16% 0% - On olemassa epävarmuus, joka liittyy tuleviin tapahtumiin taikka olosuhteisiin 11% 0% - Tarkastusta ei ole voitu suorittaa täydessä laajuudessa 3% 0% - Tappio ilmenee tilintarkastuskertomuksessa 47% 17% 0,08* VAKIOMUOTOINEN 16% 83% 0,00*** Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 29

30 Tilastolliset merkittävät erot mukautuksien esiintymismäärissä, kun kyseessä on HTM-tilintarkastaja ja maallikkotilintarkastaja Mukautus % HTM (n=42) % Maallikko (n=6) p Lakien ja säännösten vastaista toimintaa 52% 0% 0,00*** Oikeat ja riittävät tiedot 2% 0% - Tilinpäätöksen vahvistus ja vastuuvapauden myöntäminen 33% 0% 0,04** Ehdollinen 20% 0% - Kielteinen 13% 0% - Maininta yrityssaneerauksesta 10% 0% 0,07* Vakavaraisuus 55% 0% 0,00*** Maksuvalmius 19% 0% - Kannattavuus 10% 0% - On olemassa epävarmuus, joka liittyy tuleviin tapahtumiin taikka olosuhteisiin 5% 0% - Tarkastusta ei ole voitu suorittaa täydessä laajuudessa 5% 0% - Tappio ilmenee tilintarkastuskertomuksessa 7% 17% 0,03** VAKIOMUOTOINEN 24% 83% 0,00*** Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 30

31 Mukautus Tilastolliset merkittävät erot mukautuksien määrissä viiveiden osalta % 1-4kk n=43 % >4kk n=43 Lakien ja säännösten vastaista toimintaa 44% 42% - Oikeat ja riittävät tiedot 0% 5% 0,07* Tilinpäätöksen vahvistus ja vastuuvapauden myöntäminen 31% 28% - Ehdollinen 26% 12% 0,04** Kielteinen 5% 16% 0,03** Maininta yrityssaneerauksesta 16% 12% - Vakavaraisuus 49% 47% - Maksuvalmius 26% 39% 0,08* Kannattavuus 14% 9% - On olemassa epävarmuus, joka liittyy tuleviin tapahtumiin taikka olosuhteisiin 9% 5% - Tarkastusta ei ole voitu suorittaa täydessä laajuudessa 7% 0% 0,03** Tappio ilmenee tilintarkastuskertomuksessa 53% 47% - VAKIOMUOTOINEN 19% 30% - p Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 31

32 Tämänhetkinen vaihe Tuloksien raportointi: Global management konferenssi. Kesäkuu 2009, Sevilla Tutkimuksen esittäminen & julkaisu Accounting & Financial Accounting Research workshop. Helmikuu 2010, Vaasa Tutkimuksen esittäminen & julkaisu Vaasan ACA-tutkimusryhmän seminaarit Tutkimuksien esittäminen European Accounting Association kongressi. Toukokuu 2010, Istanbul Paperi hyväksytty esitettäväksi Tutkimus 1: valmis & esitetty 4 kertaa loppuraporttia hiotaan (kv lehti) Tutkimus 2: aineistoa käsitellään ja työstetään, raportointia ei vielä aloitettu Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 32

33 Seuraava vaihe tutkimusideat Tässä vaiheessa tutkimusta on tarkoitus edistää erilaisin metodein sekä erilaisella aineistolla Aineisto on hyvin laaja ja kattava ja sisältää eri vaiheessa olevia ja erikokoisia maksukyvyttömiä ja maksukykyisiä yrityksiä, maksukyvyn täsmällisempään arviointiin on hyvät perusteet Jo syntyneitä tutkimusideoita: 1) Aineistoon otetaan mukaan vastinparimenettelyllä valitut konkurssiyritykset 2) Jaetaan tilikausi lyhyempiin ajankohtiin ja katsotaan maksukyvyttömyyden ennustamismahdollisuutta pienemmissä osissa (Prihtin teorian emp. testaaminen) 3) Monen muuttujan analyysi mukautettujen tilintarkastuskertomuksien informaatiota hyödyntämällä (saneeraus- & konkurssiyritykset) 4) Luokittelusta ennustamiseen Lisäideat tervetulleita!! Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 33

34 Kiitoksia mielenkiinnosta! Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 34

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Teija Laitinen & Nina Sormunen 365 päivän maksukyky ja tilintarkastus going concern 8.5.2009 Tutkimuksen tausta Perinteinen maksukyvyttömyyden arviointi perustuu

Lisätiedot

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen

Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä. Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Osakeyhtiölain muutoksen ja tilintarkastuksen laadun vaikutus voitonjakoon heikon maksukyvyn yhtiöissä Pro Gradu tutkielma Päivi Saarelainen Maksukyky osakeyhtiölaissa Uusi OYL 21.7.2006 13 luku 2 Varoja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Sinikka Jänkälä Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 1 Toimilupaa haettaessa liitettävä selvitys vakavaraisuudesta

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2016 oli 147 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2016 oli 147 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Suomen Asiakastieto Oy 02.05.2017 16:23:59 Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 02.05.2017 Puhelin +358 10 2707000 Fax +358 0102707338

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

INFORMAATION MERKITYS SANEERAUKSEN ONNISTUMISEN ENNUSTAMISESSA

INFORMAATION MERKITYS SANEERAUKSEN ONNISTUMISEN ENNUSTAMISESSA 1 Erkki K. Laitinen, professori Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Vaasan yliopisto INFORMAATION MERKITYS SANEERAUKSEN ONNISTUMISEN ENNUSTAMISESSA Tavoitteena esitellä: - Suomen Akatemian yrityssaneeraus

Lisätiedot

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Sisältö 5 Esipuhe 14 Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Yleistä kansainvälisistä tilintarkastusalan standardeista ja tilintarkastajan tehtävistä 19 OSA 1: TILINTARKASTUSLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014 Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Alma Talent Helsinki 2017 5., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad,

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty 3.1.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty Tehty.3.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811)

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811) BALANCE CONSULTING Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus () Tehty 5..5 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 29.06.2010 Yhteenveto Puhelin: +358 0102707000 Telefax: +358 0102707338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola

Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola Maksukykytesti käytännön tilintarkastustyössä KHT Timo Markkola KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT KPMG Oy Ab 1 KHT- yht ei sö Ti mo Markkol a, KHT Tampereen al ue Hermi ankatu 8 D, 33720 Tampere puh (03)3165947

Lisätiedot

Yrityksen rating on AA+ tilinpäätöstiedoin,

Yrityksen rating on AA+ tilinpäätöstiedoin, Rating Alfa Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Kommandiittiyhtiö Lövdalintie 6 10440 Bollsta Lövdalintie 6,10440 Bollsta Tiedot luovutettu 02.02.2017 Puhelin: +358 40 8200583 Telefax: +358 19 2454085

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961 Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.05.2007 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY TILINPÄÄTÖSANALYYSI Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY Pohjanmaan Ekonomitoimisto 2016 TOIMINNAN LAAJUUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui 620 000 euroa, missä on lisäystä +12 000 euroa edelliseen tilikauteen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus. Mitä Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus kertoo?

Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus. Mitä Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus kertoo? Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus Mitä Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus kertoo? Perinteisellä luottoluokituksella tarkoitetaan yritysten ryhmittelyä niiden luottokelpoisuuden perusteella. Luottoluokitusprosessissa

Lisätiedot

MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT

MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT KÄSITTEEN MITTAAMINEN 1. KÄSITTEEN MÄÄRITTELY 2. KÄSITTEEN KVANTIFIOINTI 3. SUORITETAAN MITTAUS Puhtaalla mittaamisella on kvantitatiivinen

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä

Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen maksukykyosio 30.1.2009 Maksukyky-testi käytännön tilintarkastustyössä Tilintarkastaja maksukyvyn takuumiehenä? Tilintarkastajan mahdollisuudet ja työkalut

Lisätiedot

Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia

Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia Helsinki 16.9.2010 Tapio Laakso Tapio.laakso@saneeraaja.net 045-1133170 Liito-ohjelman projekti: Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen (www.maksukyky.fi)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872)

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.11.2008 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN LIITE 2 KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN Yliopistojen taloutta on tarkasteltu aikajaksolla 2011 2013 kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Lisäinformaatiota

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta.

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta. 1 LIITE 2: TOIMILUPAHAKEMUKSEN TALOUDELLISET SELVITYKSET Taloutta koskevat tiedot pyritään esittämään sellaisessa muodossa ja sellaisella tarkkuudella, että niiden avulla voidaan arvioida/testata toimiluvan

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Konkurssin ennustaminen tilinpäätöstietojen avulla

Konkurssin ennustaminen tilinpäätöstietojen avulla LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Konkurssin ennustaminen tilinpäätöstietojen avulla Bankruptcy prediction using financial statements 29.12.2010

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti 22.11.2013 3 OSA

Lisätiedot

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Helsinki Business Hub Ltd Oy Helsinki Business Hub Ltd Oy Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Helsingin kaupungin omistusosuus: 45 % Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Tilintarkastaja Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: ..1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Ahlsell Oy Best Friend Group Oy Dermoshop Oy Hytar Oy Machinery Oy Makita Oy Motonet Oy Onninen Oy Orbis Oy Penope Oy Würth

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

L?B88M8 D8BJLBPMPKK{DPPJ A8 FEE@JKLELK PI@KPJJ8E<<I8LJ

L?B88M8 D8BJLBPMPKK{DPPJ A8 FEE@JKLELK PI@KPJJ8E<<I8LJ TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1448-0 Kariston kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2010 Kirjan ensimmäisessä

Lisätiedot

TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS PÄÄTÖS 1 (5) TILINTARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS KHT-tilintarkastajan toiminta Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana Asian vireilletulo Asian taustaa KHT A:n toiminta X Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) päävastuullisena

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen?

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? Taloustieteen tohtori Pekka Aho Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? 1. Omaisuuden myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 2. Palkkojen nostamatta jättäminen 3. Suoriteperusteisuuden väljä

Lisätiedot

Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA

Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA 1 Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja Vaasan yliopisto Yrityksen maksukyky & strateginen johtaminen - hanke MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA Sisältö: 1. Käsite 2. Teoria 3. Mittaus 4. Ennustaminen

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Tekes projekti 40024 Yrityksen maksukyky & strateginen johtamien Jenny Väyrynen 20.11.2009 Lähtökohta Mitä valvonta on? Kenen hyödyksi valvonta on tarkoitettu?

Lisätiedot

Lehti Tuomas TILINTARKASTAJAN GOING CONCERN -RAPORTOINNISTA ENNEN KONKURSSIA

Lehti Tuomas TILINTARKASTAJAN GOING CONCERN -RAPORTOINNISTA ENNEN KONKURSSIA Lehti Tuomas TILINTARKASTAJAN GOING CONCERN -RAPORTOINNISTA ENNEN KONKURSSIA Liiketalouden koulutusohjelma 2013 TILINTARKASTAJAN GOING CONCERN -RAPORTOINNISTA ENNEN KONKURSSIA Lehti, Tuomas Satakunnan

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009 oletus, 13.8.2009 14 0000 14 0000 12 0000 12 0000 1000 1000 8 0000 8 0000 6 0000 6 0000 4 0000 4 0000 2 0000 2 0000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennus Ennus Ennus

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Yritys ja Informaatio Rahoitusmarkkinoilla Vuosikertomuspäivä 19.5.2015 Professori Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland ~ Informaatio Rahoitusmarkkinoilla ~ Informaatio Johtaa Yrityksen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

Maksukyky vs. maksukyvyttömyys

Maksukyky vs. maksukyvyttömyys Maksukyky vs. maksukyvyttömyys Tarkoitus: Selvittää maksukyky-, maksukyvyttömyys- ja maksukyvyttömyysriski-käsitteiden keskinäistä suhdetta, käsitteiden sisältöä, käyttöä ja ongelmia. Näkökulmat: - Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Sanna Murto

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Sanna Murto VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Sanna Murto VÄÄRÄN TILINPÄÄTÖSINFORMAATION TUNNISTAMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSIN AVULLA Laskentatoimen ja rahoituksen Pro

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot