Yritykset tässä vertailussa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritykset tässä vertailussa:"

Transkriptio

1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli Oy Motonet Oy Osuuskauppa KPO (Konserni) Starkki Oy Ab Stockmann Oyj Abp (Konserni) Jouni Sakki Oy Kultarikontie 1E, FIN 13 VANTAA tel

2 Tilaus toimitusketju ja liiketoiminnan kannattavuus Tilaus toimitusketju liittyy tavarakauppaan ja tavaratuotantoon. Silla tarkoitetaan samaa asiaa kuin termillä Supply Chain Management, jonka lyhenne on SCM. Tilaus toimitusketjua voidaan nimittää myös yrityksen logistiseksi prosessiksi. Sen toteuttamiseen osallistuvat vuorollaan niin myynnin, valmistuksen kuin hankinnankin henkilökunta. Tilaus toimitusketju sitoo paljon yrityksen resursseja työtä ja pääomaa. Siksi logistisista prosesseista löytyy myös paljon työn ja pääoman tehokkuuden potentiaalia. SCM Keyfigures -tunnusluvut mittaavat työn ja pääoman tuottavuutta ja yhdistävät tuottavuuden liiketoiminnan kannattavuudesta kertoviin muihin tunnusluikuihin. Jalostusarvo ja kannattavuus Jalostusarvo kertoo minkä verran yritys on omalla toiminnallaan, työntekijöittensä työllä ja käytettävissä olevalla laitteistolla lisännyt ulkopuolta ostettujen aineiden ja palvelusten arvoa. Sitä tarvitaan, sillä kun jalostusarvosta maksetaan ensin henkilöstön palkkakulut ja laitteiston vuosipoistot, jää jäljelle (toivottavasti) liikevoittoa. Sitä tarvitaan, jotta yritys voisi maksaa lainojen korot, yhteiskunnat verot, osakkaiden osingot sekä investoida uusiutumiseen ja kehittämiseen. ta kuvaava piirakka -kuva kertoo jalostusarvon jakautumisen henkilöstön, poistojen ja voiton kesken. Jalostusarvo-% ja jalostusarvo / henkilö kuvaavat henkilöstön aikaansaamaa lisäarvoa. Työn reaalituottavuutta mitataan luvulla jalostusarvo / henkilöstökulut. Tunnusluku on sidoksissa yrityksen toimintatapaan. Jos toiminta edellyttää paljon investointeja, saa tunnusluku usein arvon välillä 2,5 5. Sitä vastoin työvoimaintensiivisillä toimialoilla tunnusluku liikkuu usein välillä 2. Oleellista on kuitenkin, että tämä tunnusluku tulisi saada pysymään vuodesta toiseen nousu-uralla. Työvoiman ja pääoman välistä suhdetta voi tarkastella kuviosta, jossa verrataan käyttöomaisuuden ja niistä tehtävien vuosipoistojen arvoja henkilöstökustannuksiin. Kannattavuuden mittari on liikevoiton määrä. Työn reaalituottavuudella ja yrityksen kannattavuudella on läheinen yhteys. Kannattavuus seuraa reaalituottavuuden perässä niin hyvässä kuin huonossakin. Lisätietoja:

3 SCM KF Kauppayr_ Vert.1 Liikevaihto (1 ) Vuosi 1 Stockmann Oyj Abp (Konsern Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ( Osuuskauppa KPO (Konserni) Starkki Oy Ab Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Kon Motonet Oy Isojoen Konehalli Oy ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa Liikevaihto (1 ) Jalostusarvo % Vuosi % Motonet Oy ,1 % Isojoen Konehalli Oy ,7 % Stockmann Oyj Abp (Konsern ,8 % Kokkolan Halpa-Halli Oy (Kon , % Ikea Oy ,4 % Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ( , % Osuuskauppa KPO (Konserni) ,8 % Gigantti Oy Ab ,9 % Starkki Oy Ab % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % Ryhmän keskiarvot 19,9 % 3 3% 2 2% 1 1% % Jalostusarvo % Vuosi % Isojoen Konehalli Oy ,8 % Motonet Oy ,8 % Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ( 212 4,9 % Stockmann Oyj Abp (Konsern 212 4,1 % Gigantti Oy Ab 212 4, % Starkki Oy Ab 212 3,7 % Osuuskauppa KPO (Konserni) 212 3,3 % Ikea Oy 212 3,2 % Kokkolan Halpa-Halli Oy (Kon 212 2,6 % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % Ryhmän keskiarvot 6,6 % 2% 18% 1 14% 12% 1% 8% 4% 2% % Käyttökate % Vuosi % Isojoen Konehalli Oy ,7 % Motonet Oy ,3 % Stockmann Oyj Abp (Konsern 212 7,6 % Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö ( 212 7,4 % Osuuskauppa KPO (Konserni) 212 6,9 % Kokkolan Halpa-Halli Oy (Kon 212 4,9 % Gigantti Oy Ab 212 4,7 % Ikea Oy 212 4,3 % Starkki Oy Ab 212 4,2 % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % Ryhmän keskiarvot 8,5 % 2 2% 1 1% % Käyttökate %

4 SCM KF Kauppayr_ Vert.2 Liikevaihto / hlö (1 ) Vuosi 1 Isojoen Konehalli Oy ,4 Starkki Oy Ab , Gigantti Oy Ab Osuuskauppa KPO (Konserni) Ikea Oy ,3 Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Ko ,9 Motonet Oy ,8 Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konse ,9 Stockmann Oyj Abp (Konserni) ,6 ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - Ryhmän keskiarvot 353,3 Jalostusarvo / hlö (1 ) Vuosi 1 Isojoen Konehalli Oy Motonet Oy Gigantti Oy Ab Ikea Oy Starkki Oy Ab Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Ko Osuuskauppa KPO (Konserni) Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konse Stockmann Oyj Abp (Konserni) ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - Ryhmän keskiarvot Liikevaihto / henkilö (1 ) Jalostusarvo / hlö (1 ) Palkkakustannus / hlö (1 ) Vuosi 1 Ikea Oy Isojoen Konehalli Oy Gigantti Oy Ab Starkki Oy Ab Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Ko Osuuskauppa KPO (Konserni) Motonet Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konse Stockmann Oyj Abp (Konserni) ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - ei tietoa - Ryhmän keskiarvot Palkkakustannus / hlö (1 ) Työn tuottavuus (jalostusarvo/palkkakustannukset) Vuosi Työn tuottavuusluku Isojoen Konehalli Oy 212 3,47 Motonet Oy 212 2,28 Osuuskauppa KPO (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Ko 212 Starkki Oy Ab 212 4, Gigantti Oy Ab ,5 Stockmann Oyj Abp (Konserni) 212 3, Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konse Ikea Oy ,5 ei tietoa, 2, ei tietoa, ei tietoa, ei tietoa, 1, ei tietoa,,5 ei tietoa,, ei tietoa, ei tietoa, ei tietoa, ei tietoa, ei tietoa, Ryhmän keskiarvot 3 Työn tuottavuus (jalostusarvo/palkkakustannukset)

5 SCM KF Kauppayr_ Vert.3 Varasto / liikevaihto % Vuosi % Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Ko 212 6,2 % Gigantti Oy Ab 212 6,2 % Osuuskauppa KPO (Konserni) 212 7, % Ikea Oy 212 7,4 % Starkki Oy Ab 212 8,4 % Stockmann Oyj Abp (Konserni) ,3 % Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konser ,5 % Motonet Oy ,5 % Isojoen Konehalli Oy % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % Ryhmän keskiarvot 15,6 % 4 4% 3 3% 2 2% 1 1% % Varasto / liikevaihto % (d) Vuosi d Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Ko Gigantti Oy Ab Osuuskauppa KPO (Konserni) Starkki Oy Ab Ikea Oy Stockmann Oyj Abp (Konserni) Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konser Motonet Oy Isojoen Konehalli Oy ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa Ryhmän keskiarvot 85, (d) Sijoitetun pääoman tuotto % Vuosi % Gigantti Oy Ab , % Motonet Oy ,7 % Ikea Oy ,7 % Isojoen Konehalli Oy ,9 % Starkki Oy Ab , % Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Ko 212 % Osuuskauppa KPO (Konserni) 212 7,8 % Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konser 212 5,6 % Stockmann Oyj Abp (Konserni) 212 4,9 % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % ei tietoa, % Ryhmän keskiarvot 44, % 2 2% 1 1% % Sijoitetun pääoman tuotto % Vuosi % Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konser % Stockmann Oyj Abp (Konserni) % Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Ko % Ikea Oy % Starkki Oy Ab % Gigantti Oy Ab % Osuuskauppa KPO (Konserni) % Motonet Oy % Isojoen Konehalli Oy % ei tietoa ei tietoa Ryhmän keskiarvot 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 %

6 SCM KF Kauppayr_ Gigantti Oy Ab Gigantti Oy Ab Kuukausia ,7 284,1 252,6 38,9 352,3 388, ,7 18,6 19,3 23,6 29, 3 2,4 2,5 1,9 1,9 2,1 2,5 31, 35,1 29,8 35, 46,8 5, 3,3 2,6 2,4 2,5 3,6 Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 2,5 22,8 21,9 22,1 2 24, Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 23, % 22,3 % 2 % 2,1 % 2 % 2,7 % Käyttökate % 5, % 5,8 % 4,1 % 3,7 % 5,1 % 4,7 % 4, % 5, % 3,4 % 3,1 % 4,5 % 4, % Nettotulos % 3,1 % 4,7 % 3,1 % 3,1 % 3,7 % 4,1 % 12,6 % 12,4 % 1 % 1 % 13,3 % 12,9 % 77, % 78,5 % 78,5 % 79,9 % 78,5 % 79,3 % Materiaaliostot % 77, % 78,5 % 78,5 % 79,9 % 78,5 % 79,3 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,2 % 52,9 % 65, % 67,5 % 61,9 % 63,6 % 7,7 % 7,1 % 6,4 % 5,3 % 4,4 % 5, % jalostusarvosta 32,1 % 4, % 28,6 % 27,2 % 33,7 % 3 % Varasto / liikevaihto % 8,3 % 8, % 8,7 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % Käyttöpääoma / liikev. % 1,1 % % 12,3 % 9,5 % 7,6 % 7,5 % Varaston kierto 9,3 9,7 9,1 1 12,7 12,8 39,3 37,7 4,3 32,7 28,8 28,5 213,3 215,8 195,1 224,2 275,7 265,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 36,5 % 46,4 % 3 % 4,3 % 54,3 % 212, % Quick ratio,7,9,7,7 1,,8 Current ratio 38,4 % 29,5 % 3 % 31, % 4 % 25, % 3, % 5, % 2, % 4, % 3, % 5, % Gigantti Oy Ab Gigantti Oy Ab % 8% 7% 4% 3% 2% 1% % 77% 79% 78% 8% 79% 79% 13% 12% 12% 11% 13% 13% 31 % 5 % 64 % jalostusarvosta 2 2% 1 1% % 23, % 22,3 % 2 % 4, % Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 5, % 2,1 % 3,4 % 3,1 % 2 % 2,7 % 4,5 % 4, % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) , 1,,8 1, % 1% 1% 11% 2 1% 8,3 % 8, % 8,7 % 7,2 % 8% 8% 15 6,2 % 6,2 % 1 5 % % 1 1% % 212% 37% 4 32% 4% 54% 1,,8,6,4,2, 1,,9,7,7,7, % 3% 2% 1% % 38% 4% 41% 3% 3% 32% 31% 3% 2 2%

7 SCM KF Kauppayr_ Ikea Oy Ikea Oy Kuukausia ,3 186,2 212,5 252,7 292, ,1 29,8 34,8 41,1 1,1 2,2 3,2 18,1 37,7 5,1 58,1 53,8 4,6 4,1 8,4 1,1 16,3 Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 11,9 1,9 15,8 17,2 2 Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 36,3 % 34,6 % 38,8 % 38,1 % 34,7 % Käyttökate % 6,8 % 7,8 % 9,6 % 9,2 % 4,3 % 5,4 % 7,3 % 8,9 % 8,4 % 3,2 % Nettotulos % 5, % 5,6 % 6,9 % 6,2 % 2,5 % 18,8 % 2,2 % 23,6 % 23, % 18,4 % 68,2 % 65,1 % 6 % 62,9 % 65,4 % Materiaaliostot % 68,2 % 65,1 % 6 % 59,9 % 65,4 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,1 % 6 % 59,4 % 59,9 % 76,4 % 7, % 2,9 % 2,7 % 3,8 % 5,9 % jalostusarvosta 28,9 % 35,8 % 37,9 % 36,3 % 17,7 % Varasto / liikevaihto % 6,2 % 5,8 % 7,4 % 6,8 % 7,4 % Käyttöpääoma / liikev. % 6, % 5,8 % 7,1 % 6, % 6,1 % Varaston kierto 1 8,3 8,7 8,9 35,4 32,5 44,1 42, ,7 388,7 32,8 33,7 37,7 Sijoitetun pääoman tuotto % 132,6 % 186,7 % 98, % 93,2 % 45,7 % Quick ratio,8,9,7,8,4 Current ratio 1, 1,1,9 12,3 % 2,9 % 23, % 3, % 16,9 % -17, % 2, % -2, % -6, % 6, % Ikea Oy Ikea Oy % 7% 4% 3% 2% 1% % 68% 6 19% 2% 61% 63% 6 24% 23% 18% 6 % 18 % 76 % jalostusarvosta 4 4% 3 3% 2 2% 1 1% % Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 36,3 % 5,4 % 34,6 % 7,3 % 38,8 % 38,1 % 34,7 % 8,9 % 8,4 % ,2 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,1 1,,9, % % ,4 7% % 7,4 % 35 6,8 % 6,2 % 3 5,8 % % 1 1% % 187% 133% 98% 93% 4 1,,8,6,4,2, 1, 1,1,9,9,8,7,8, % % - -1% -1-2% 12% 21% 2% 23% 3% 17% % %

8 SCM KF Kauppayr_ Kokkolan Halpa- Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konse Kuukausia ,8 224,1 242,5 257,7 262, ,3 34,5 37,1 36,9 6,6 6,1 6,1 6, 6, 39,7 43,4 46,1 48,2 49,8 89,9 89,5 85,8 8 77,7 Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 47,4 5,1 55,3 64,4 6 Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 2,1 % 26, % 24, % 21, % 3,6 % Käyttökate % 4, % 4,1 % 4,8 % 4,3 % 4,9 %,8 % % 2,3 % 2, % 2,6 % Nettotulos % -,7 % -,1 %,9 %,7 % % 19,5 % 19,4 % 19, % 18,7 % 19, % 76, % 72,8 % 73,9 % 75,4 % 7,4 % Materiaaliostot % 76, % 72,8 % 73,8 % 75,4 % 7,4 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,6 % 78,9 % 74,7 % 76,9 % 74,1 % 16,6 % 13,9 % 13,2 % 12,5 % 12, % jalostusarvosta 3,8 % 7,2 % 12,1 % % 13,9 % Varasto / liikevaihto % 23,2 % 22,4 % 22,8 % 25, % 23,5 % Käyttöpääoma / liikev. % 15,3 % 15,8 % 16,5 % 18,7 % 17,5 % Varaston kierto 3,1 3,2 3,1 2,9 3, 117,7 114, 116,2 126,9 12,1 62,2 83,2 75,4 6,6 93, Sijoitetun pääoman tuotto % % 2,6 % 4,5 % 4,2 % 5,6 % Quick ratio,2,1,1,1,2 Current ratio 34,2 % 34, % 34,9 % 34,8 % 37,6 % 14, % 14, % 13, % 13, % 11, % Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) % 7% 4% 3% 2% 1% % 7 73% 74% 7 7% 19% 19% 19% 19% 19% 14 % 12 % 74 % jalostusarvosta 3 3% 2 2% 1 1% % Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 2,1 % 26, % 24, % 21, % 3,6 %,8 % % 2,3 % 2, % 2,6 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,1 1,,9, % 2 23,2 % 22,4 % 22,8 % 14 25, % 12 23,5 % 2% 1 19% % 18% % 4 2 % % 3% 2% 1% % 4% 3% 1% 1,,8,6,4,2,,2, ,1 21,1 211, % % 14% 14% 13% 13% 11% 34% 34% %

9 SCM KF Kauppayr_ Lidl Suomi Komm Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (K Kuukausia ,3 634,8 618,8 688,6 824, ,5 6 64,2 7,3 87,2 2 2,8 18,9 19, 2,7 85,4 8 99,4 124,8 148,2 293,9 34,1 39,9 35,2 39,2 Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 34,9 36,9 35,1 36,2 5,9 Br.kate % (liikev. - muut kulut,osoja ei raportoida!)) 14,2 % 1 % 14,8 % 16,8 % 16,6 % Käyttökate % 6,3 % 3,1 % 5,7 % 7,9 % 7,4 % 2,5 % -,1 % 2,6 % 5,2 % 4,9 % Nettotulos % % - % 2,2 % 4,6 % 4,3 % 15,3 % 12,8 % 16,1 % 18,1 % 18, % 85,8 % 88,3 % 85,2 % 83,2 % 83,4 % Materiaaliostot % 85,8 % 88,3 % 85,2 % 83,2 % 83,4 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,1 % 75,4 % 64,6 % 56,3 % 58,8 % 24,8 % 25,6 % 19, % 15,2 % 14, % jalostusarvosta 16,1 %, % 16,4 % 28,5 % 27,2 % Varasto / liikevaihto % 6,3 % 5,8 % 5,7 % 5,3 % 6,2 % Käyttöpääoma / liikev. % -5,3 % -3, % -4,5 % -4,8 % -3,5 % Varaston kierto 13,7 15,2 15, 15,8 13,5 26,7 24, 24,3 23,1 27, 193,8 177,2 223,1 265,8 224,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,1 %,3 % 5,3 % % % Quick ratio,4,4,4,9,9 Current ratio,8,7,6 35,7 % 33,8 % 36,2 % 38,5 % 4, % 1, % 12, % 8, % 9, % 8, % Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) % 9% 8% 7% 4% 3% 2% 1% % 8 88% 8 83% 83% 1 13% 1 18% 18% 27 % 14 % 59 % jalostusarvosta 2% 1 1% % - Br.kate % (liikev. - muut kulut,osoja ei raportoida!)) 14,2 % 1 % 14,8 % 16,8 % 16,6 % 5,2 % 4,9 % 2,5 % 2,6 % -,1 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) , 5 1 1,, % 3 6,3 % 5,8 % 5,7 % 5,3 % 6,2 % 25 2 % 15-3% -4% % % 1% 8% 4% 2% % 11% 11% % 1,,8,6,4,2,,8,7,6,9,9,4,4, % % 12% 1% 9% 8% 8% 3 34% 3 39% 4%

10 SCM KF Kauppayr_ Isojoen Konehal Isojoen Konehalli Oy Kuukausia ,2 65,6 69,8 72,2 85,4 92, ,9 5,7 6,1 6,4 6,8 7,4 14,1 17,7 18,3 19,8 22,3 25,7 8,5 7,9 9,8 1 Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 24,1 23,9 3,6 27,6 34,1 38,7 Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 34,9 % 35,7 % 37,8 % 37,8 % 35,4 % 36,6 % Käyttökate % 16,5 % 18,2 % 17,6 % 18,7 % 18,2 % 19,7 % 14,3 % 16,3 % 15,6 % 16,7 % 16,6 % 17,8 % Nettotulos % % 12,4 % 12,2 % 12,7 % 12,3 % 13,4 % 25,2 % 26,9 % 26,3 % 27,5 % 26,1 % 27,7 % 72,1 % 67,4 % 75, % 62,6 % 75,6 % 7 % Materiaaliostot % 72,1 % 67,4 % 75, % 62,6 % 75,6 % 7 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,89 3,9 3,2 3,12 3,3 3,47 34,6 % 32,4 % 33,1 % 32,1 % 3,3 % 28,8 % 8,6 % 6,9 % 7,5 % 7,1 % 6,1 % 7, % jalostusarvosta 56,8 % 6,7 % 59,4 % 6,8 % 63,6 % 64,2 % Varasto / liikevaihto % 43, % 36,5 % 43,8 % 38,3 % 4, % 4 % Käyttöpääoma / liikev. % 56,3 % 47,6 % 53,7 % 48,1 % 48,3 % 47,7 % Varaston kierto 1,9 229,3 196,7 244,2 29,6 214,4 227,7 55,6 66,2 56,5 65,9 6,2 58,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,5 % 25,4 % 24,3 % 23, % 23,8 % 24,9 % Quick ratio 2, 2,7 2,3 3,2 3,3 3,4 Current ratio 5,5 6, 7, 6,6 7,4 7,8 77,3 % 8 % 83,7 % 82,4 % 8,9 % 82,4 % 1, % -1, %, % -2, % -1, % -2, % Isojoen Konehalli Oy Isojoen Konehalli Oy % 7% 4% 3% 2% 1% % 72% 67% 7 63% 7 72% 2 27% 2 27% 2 28% 64 % 29 % 7 % jalostusarvosta 4% 3 3% 2 2% 1 1% % 34,9 % 35,7 % 14,3 % Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 37,8 % 37,8 % 35,4 % 36,6 % 16,3 % 15,6 % 16,7 % 16,6 % 17,8 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,8 3,3 2,8 2,3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 3, 3, % 3 3% 2 2% 1 1% % 5 43, % 48% 36,5 % 3 54% 25 48% 48% 48% 43,8 % 38,3 % 4, % 4 % % 2 2% 1 1% % 2 24% 23% 24% 2 21% 1, 8, 6, 4, 2,, 7, 7,4 7,8 6,6 5,5 6, 3,2 3,3 3,4 2,7 2, 2, % 8% 4% 2% % -2% -4% 77% 82% 84% 82% 81% 82% 1% % % % -2% %

11 SCM KF Kauppayr_ Motonet Oy Motonet Oy Kuukausia ,3 8,9 11, 128,8 15,4 172, , 9,4 12,6 15,6 18,7 21,9,9,9,8,9,9 17,1 21,9 27,7 39,2 44,2 5,1 17,2 14,4 13,8 13,1 14,5 18, Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 15,3 2 27,4 32, 39,9 45,7 Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 36,3 % 37,9 % 39,1 % 4 % 4,6 % 39,9 % Käyttökate % 16,2 % 15,5 % 15, % 18,3 % 17, % 16,3 % 13,7 % 14,4 % 14,1 % 17,7 % 16,3 % 15,8 % Nettotulos % 9,8 % 13,9 % 13,8 % 17,6 % 16,2 % 15,7 % 27,4 % 27,1 % 27,4 % 3,4 % 29,4 % 29,1 % 7 % 7, % 67,6 % 62,6 % 65,3 % 64,3 % Materiaaliostot % 7 % 7, % 67,6 % 62,6 % 64,6 % 63,9 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,44 2,33 2,2 2,52 2,37 2,28 4,9 % 42,9 % 45,4 % 39,7 % 42,3 % 43,8 % 9,2 % 3,9 % 3,1 % 2,1 % 2,1 % % jalostusarvosta 49,9 % 53,2 % 5 % 58,2 % 55,6 % 54,4 % Varasto / liikevaihto % 24,6 % 26,3 % 27,2 % 24,8 % 26,5 % 26,5 % Käyttöpääoma / liikev. % 18,5 % 2,3 % 2,4 % 2,2 % 19,1 % 2,7 % Varaston kierto 2,6 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3 14,8 153,5 161, 153,6 163,2 16, 94,1 9,2 88,8 99, 9,7 91,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 31, % 4,2 % 48,4 % 73,8 % 68,5 % 66,7 % Quick ratio,3,6,5,5,5,4 Current ratio 2,6 65,9 % 5,3 % 45,7 % 39,8 % 32,5 % 3,5 % 2, % -1, % -2, % -3, % -2, %, % Motonet Oy Motonet Oy % 7% 4% 3% 2% 1% % 72% 7% 68% 27% 27% 27% 63% 6 64% 3% 29% 29% 54 % 44 % 2 % jalostusarvosta 4 4% 3 3% 2 2% 1 1% % 36,3 % Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 37,9 % 39,1 % 13,7 % 14,4 % 14,1 % 4 % 4,6 % 39,9 % 17,7 % 16,3 % 15,8 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,,8 2,4 2,5 2,3 2,4 2,2 2, % 2 2% 1 1% % 24,6 % 26,3 % 27,2 % 24,8 % 19% 2% 2% 2% 26,5 % 26,5 % 19% 21% % 7% 4% 3% 2% 1% % 74% 69% 67% 48% 4% 31% 3, 2,5 2, 1,,5, 2,6,3,6,5,5,5, % 4% 2% % -2% -4% 6 4 4% 33% 31% 2% % % % -2% -3%

12 SCM KF Kauppayr_ Osuuskauppa KPO Osuuskauppa KPO (Konserni) Kuukausia ,7 484,1 487,6 517,9 599,3 622, ,7 43,3 45,4 47,3 54,3 55,4 14,2 16,5 19,1 19,6 2 22,6 69,4 78,2 82,7 87,9 96, 98,5 15,6 169,6 168,4 183,7 215, 23,4 Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 27,9 29,9 3,6 35,6 49,4 43,6 Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 18,9 % 2,4 % 23,4 % 2 % 17,9 % 24,2 % Käyttökate % 7, % 7,2 % 7,6 % 7,8 % 7, % 6,9 % 3,8 % 3,8 % 3,7 % 4,1 % 3,3 % 3,3 % Nettotulos % 3,1 % 3,1 % 2,9 % 3,1 % 2,5 % % 15,8 % 16,1 % 17, % 17, % 16, % 15,8 % 8 % 79,2 % 76,6 % 77,5 % 79,8 % 76,8 % Materiaaliostot % 81,1 % 78,7 % 76,2 % 77,2 % 79,4 % 76,3 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,7 % 55,4 % 54,9 % 53,8 % 56,6 % 56,3 % 2,5 % 21,1 % 23,1 % 22,3 % 22,7 % 22,9 % jalostusarvosta 23,8 % 23,5 % 22, % 23,9 % 2,7 % 2,8 % Varasto / liikevaihto % 6,4 % 6,2 % 6,3 % 6,9 % 8,2 % 7, % Käyttöpääoma / liikev. % 6, % 5,5 % 6,5 % 7,2 % 8,1 % 7,6 % Varaston kierto 12,8 12,7 12,1 11,1 9,3 11, 28,5 28,8 3,1 33, 39,1 33,1 241,9 257,7 284,4 237,9 166,9 266,4 Sijoitetun pääoman tuotto % 9,6 % 1,1 % 8,7 % 9,2 % 8, % 7,8 % Quick ratio 1,,8,8,8,7 1,1 Current ratio 8,6 % 77,9 % 78,5 % 76,8 % 74,6 % 75,7 % -1, % -1, % -1, %, %, % -1, % Osuuskauppa KPO (Konserni) Osuuskauppa KPO (Konserni) % 8% 7% 4% 3% 2% 1% % 82% 79% 77% 78% 8% 77% % 17% % 21 % 56 % jalostusarvosta 3% 2 2% 1 1% % 18,9 % Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 2,4 % 23,4 % 2 % 17,9 % 24,2 % 3,8 % 3,8 % 3,7 % 4,1 % 3,3 % 3,3 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) , 1,,8 1, % 3 8,2 8% % 25 7% 8% 6,4 7% % 6,2 % 6,3 % 6,9 % 7, % % % 1% 8% 4% 2% % 1% 1% 9% 9% 8% 8% 2, 1,,5, 1, 1,1,8,8,8, % 8% 4% 2% % -2% 81% 78% 79% 77% 7 7 % % 27-1% 28-1% 29-1% %

13 SCM KF Kauppayr_ Starkki Oy Ab Starkki Oy Ab Kuukausia ,9 557,9 467,7 469,5 516,3 518, , 38,5 34, 33,1 36,3 36,7 14,8 9,7 9,6 5,5 3,2 2,9 97,5 68,5 58,5 59,5 6,9 58,7 43,2 4,8 37,4 34,4 32,1 36,6 Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 5,1 45,3 4,1 42,3 46,5 43,4 Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 17, % 16,5 % 16,3 % 15,9 % 15,8 % 15,6 % Käyttökate % 5,9 % 5,4 % 5,2 % 5,6 % 4,8 % 4,2 % 3,9 % 3,6 % 3,2 % 4,5 % 4,1 % 3,7 % Nettotulos % 2,8 % 2,7 % 2,3 % 3,3 % 3,1 % 2,9 % 12,9 % 12,3 % 12,5 % 12,7 % 1 % 1 % 85,5 % 83, % 83, % 84,9 % 85,2 % 84,1 % Materiaaliostot % 85,4 % 82,9 % 82,9 % 84,8 % 85,1 % 84, % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,3 % 56,2 % 58,1 % 55,6 % 59,7 % 62,5 % 15,2 % 14,1 % 16,4 % 9,2 % 5,2 % 5, % jalostusarvosta 3,5 % 29,7 % 25,5 % 35,2 % 35,1 % 32,5 % Varasto / liikevaihto % 1, % 8,1 % 8,6 % 9, % 9, % 8,4 % Käyttöpääoma / liikev. %,7 %, % -2,6 % -3,9 % - % -2,2 % Varaston kierto 8,4 9,8 9,4 9,4 1,1 43,7 35,4 37,2 39, 39, 36, ,1 159,7 148,7 148,3 157, Sijoitetun pääoman tuotto % 21, % 21, % 16,1 % 2 % 2,6 % 18, % Quick ratio 1, 1,1 1,1 Current ratio 3,8 % 3 % 28,5 % 29,4 % 3,9 % 32,1 % 5, % 6, % 7, % 6, % 6, % 5, % Starkki Oy Ab Starkki Oy Ab % 8% 7% 4% 3% 2% 1% % 8 83% 83% % 13% 12% 13% 13% 12% 11% 32 % 5 % 63 % jalostusarvosta 18% 1 14% 12% 1% 8% 4% 2% % Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 17, % 16,5 % 16,3 % 15,9 % 15,8 % 15,6 % 3,9 % 3,6 % 3,2 % 4,5 % 4,1 % 3,7 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) , 1,, % % - 1, % 8,1 % 8,6 % 9, % 9, % 8,4 % 1% % % % -2% -4% % 1 1% 21% 21% 21% 21% 1 18% 2, 1,,5 1, 1,1 1,1 8% 4% 2% 7% 31% 32% 29% 29% 31% 32% %, %

14 SCM KF Kauppayr_ Stockmann Oyj A Stockmann Oyj Abp (Konserni) Kuukausia , , , ,9 2 5, , ,1 35,5 327,3 361,9 39, 45,2 36,9 6 58,4 6 77,7 74,5 386,2 533,8 471, 512,4 537,8 567, 332,2 34,8 456, 72,7 683,1 648,9 Vaihto-omaisuus yht. (Milj. ) 244,3 22,1 196, 24,3 264,7 28 Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 42,3 % 48,5 % 5 % 46,1 % 46,5 % 48,3 % Käyttökate % 1 % 9,8 % 8,5 % 8,3 % 7,4 % 7,6 % 9, % 6,5 % 5, % 4,9 % 3,5 % 4,1 % Nettotulos % 6,3 % 2,1 % 3,2 % 4,3 % % 2,5 % 27,6 % 28,4 % 27,7 % 28,1 % 26,8 % 26,8 % 57,1 % 5 % 5,2 % 52, % 52,4 % 51,1 % Materiaaliostot % 57,1 % 5 % 5,2 % 52, % 52,4 % 51,1 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) , % 65,7 % 69,5 % 7,6 % 72,5 % 7 % 9,6 % 1 % 12,4 % 12,1 % 14,4 % 13,1 % jalostusarvosta 32,4 % 22,8 % 18,1 % 17,3 % 13, % 15,4 % Varasto / liikevaihto % 17,5 % 1 % 1 % 13,2 % 13,2 % 13,3 % Käyttöpääoma / liikev. % 22,4 % % % % 1 % % Varaston kierto 3,2 4,4 4,5 3,8 3,9 3,8 112,7 82,7 8 96,1 93,9 96,1 137,1 214,1 231,1 175,2 18,6 183,4 Sijoitetun pääoman tuotto % 1 % 8, % 5,6 % 5,6 % 3,9 % 4,9 % Quick ratio,8,8,3,3,2 Current ratio 2,3,7,7,7 32,6 % 39, % 44,1 % 43,1 % 42,2 % 42,8 % 16, % 11, % 8, % 1, % 1, % 1, % Stockmann Oyj Abp (Konserni) Stockmann Oyj Abp (Konserni) % 57% 52% 52% 52% 51% 15 % 13 % 4% 42,3 % Bruttokate % (liikevaihto - ostot) 48,5 % 5 % 46,1 % 46,5 % 48,3 % 3% 2% 28% 28% 28% 28% 27% 27% 72 % 3% 2% 1% % jalostusarvosta 1% % 9, % 6,5 % 5, % 4,9 % 3,5 % 4,1 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,1 1,,9, % 2% 2 17,5 % ,2 % 13,2 % 13,3 % 1 11% % 1 % 1% 11% 1% 1% 11% 1 5 % % 12% 1% 8% 4% 2% % 12% 8% 4% 2,5 2, 1,,5, 2,3,7,7,7,8,8,3, ,2 2% 1 1% % 1 11% 1% 1% 1% 8% 33% 39% 44% 43% 42% 43%

15 SCM KF Kauppayr_ Keskiarvoyritys Ryhmän keskiarvot Kuukausia Liikevaihto (1 ) Henkilöstön määrä Jalostusarvo (1 ) Käyttöomaisuus (1 ) Liikevaihto, muutosindeks Jalostusarvo, muutosindeksi Henkilöstön määrä, muutosindeks Käyttöomaisuus, muutosindeks Bruttokate % 28,7 % 28, % 29,1 % 29, % 28,2 % 29,7 % Käyttökate % % 8,8 % 8,1 % 9,2 % 9, % 8,5 % 8,1 % 6,5 % 6, % 7,2 % 7,1 % 6,6 % Nettotulos% 5,9 % 4,9 % 4,7 % 6, % 5,7 % 5,4 % Jalostusarvo % 2,3 % 19,7 % 19,5 % 2,6 % 2,4 % 19,9 % Ostetut mater.&palv. % liikev 74,2 % 73,3 % 73, % 71,1 % 73,2 % 7 % Liikevaihto /henkilö (1 ) 391,9 38,6 311, 325,7 335,8 353,3 Jalostusarvo /hlö (1 ) 69,5 56,7 57,5 62,9 63,6 66,7 Palkkakust. / hlö (1 ) 33,8 28,8 3 32,9 33, 35,5 Materiaaliostot % 99,8 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,3 % 99,9 % Palveluostot %,5 %,3 %,2 %,2 % %,3 % 2,1 1,9 1,9 1,9 5,6 % 56,5 % 6,2 % 57,6 % 57,4 % 59,5 % 1 % 12,5 % 12,4 % % 9,6 % 9,6 % jalostusarvosta 37,6 % 31, % 27,5 % 32,1 % 33, % 3,8 % Varasto / liikevaihto % 17,7 % 15,4 % 15,6 % 15, % 15,6 % 15,6 % Käyttöpääoma / liikev. % 19, % 13,8 % 13,3 % 12,3 % 12,5 % 12,5 % Varaston kierto 6,3 7,6 7,7 7,3 7,4 7,5 99,1 79,4 85, 83,2 85,6 85,5 147,3 182,8 184,9 174,5 175,5 182,9 Sijoitetun pääoman tuotto % 2 % 32,2 % 36, % 3 % 31,9 % 44, % 54,3 % 43,6 % 44,6 % 44,1 % 45,1 % 42,6 % 43 % 29 % 53 % 43 % 4 % 53 % Ryhmän keskiarvot Ryhmän keskiarvot Liikevaihto, muutosindeksi Jalostusarvo, muutosindeksi Henkilöstön määrä, muutosindeksi Käyttöomaisuus, muutosindeksi Ostetut mater.&palv. % liikev Jalostusarvo % Bruttokate % 8% 7% 4% 3% 2% 1% % 74% 73% 73% 71% 73% 72% 2% 2% 19% 21% 2% 2% % 57 % 1 % jalostusarvosta 3 3% 2 2% 1 1% % 28,7 % 28, % 29,1 % 29, % 28,2 % 29,7 % 8,1 % 6,5 % 6, % 7,2 % 7,1 % 6,6 % Liikevaihto /henkilö (1 ) Jalostusarvo /hlö (1 ) Palkkakust. / hlö (1 ) ,3 2,1 1,9 1,1,9,7,5 2,1 1,9 1,9 1, % 1 1% % Varasto / liikevaihto % Käyttöpääoma / liikev. % 19% 17,7 % 15,4 % 15,6 % 15, % 15,6 %15,6 % 14% 13% 12% 13% 12% % 4% 5 58% 57% 51% % 3% 2% 1% % 43% Nettovelkaantumisaste (Net gearing (Net gearing %) %) 29% 53% 43% 4% % 4 4% 3 3% 2 2% 1 1% % Sijoitetun pääoman tuotto % 44% 32% 3 31% 32% 22% % 2% % 54% 44% 4 44% 4 43% SCM Keyfigures Copyright Jouni Sakki Oy

16 ekirja Jouni Sakki: TILAUS TOIMITUSJUN HALLINTA Digitalisoitumisen haasteet Tilaus toimitusketjun kaikkiin vaiheisiin tunkeutuva digitalisoituminen tuo johtamiseen, hankintatoimintaan ja logistiikkaan paljon lisähaasteita. Kirjassa käsitellään havainnollisesti lisäarvon mittaamista, toimitusketjun kulujen kartoitusta, johtamisen tunnuslukuja sekä hankintatoiminnan kehittämistarpeita. Lisätiedot Tulisiko avainhenkilöiden tuntea tarkemmin, mistä tulos koostuu ja miten siihen voi vaikuttaa? Web-työkalu Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY TILINPÄÄTÖSANALYYSI Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY Pohjanmaan Ekonomitoimisto 2016 TOIMINNAN LAAJUUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui 620 000 euroa, missä on lisäystä +12 000 euroa edelliseen tilikauteen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Korjuuyritykset

Korjuuyritykset Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Korjuuyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2011 20.10.2011 Päätapahtumia kolmannella vuosineljänneksellä Tulos viime vuoden tasolla Vesi- ja ydinvoimatuotannon volyymit kasvoivat Venäjän investointiohjelma

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti

Lisätiedot