Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)"

Transkriptio

1 Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu Helsinki PL 16, Helsinki Tiedot luovutettu Yhteenveto Puhelin: Telefax: Kaupparekisterinumero: Rekisteröity: Y-tunnus: Aloitusaika: Liikevaihto: Liikevaihto vuonna 2009 oli teur, tilikauden pituus oli 12 kk ja tilikausi päättyi Henkilöstö: Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Toimiala: Yrityksen tutkittu toimiala perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Rating > erinomainen AAA hyvä+ AA+ hyvä AA tyydyttävä+ A+ tyydyttävä A välttävä B heikko C Yrityksen rating on AAA tilinpäätöstiedoin Maksutapa Tausta Talous > erittäin positiivinen vahva erinomainen positiivinen >hyvä hyvä ei negatiivinen tyydyttävä > tyydyttävä lievästi negatiivinen välttävä välttävä negatiivinen heikko heikko ei luokittelua ei luokittelua Kertaluottosuositus EUR

2 Perustiedot Yhtiömuoto Omistajatyyppi Osakepääoma Osakkeet Toiminta Osakeyhtiö Ulkomaal.omist. Maksettu osakepääoma: EUR kpl Liikevaihto vuonna 2009 oli teur, tilikauden pituus oli 12 kk ja tilikausi päättyi Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Yrityksen ilmoituksen mukaan yrityksen keskeiset tuotteet/palvelut ovat yritys- ja luottotietopalvelut. Yhtiö on alallaan Suomen johtava yritys. Selvityksen mukaan yritys harjoittaa vientiä ja tuontia. Yritys toimii omissa toimitiloissa. Yrityksen toimipisteiden lukumäärä on 1. Yritys on alv-velvollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alkaen. Yritys on ennakkoperintärekisterissä alkaen. Voimassaolo tarkistettava Yritys on alv-velvollinen liiketoiminnasta alkaen. Yritys on työnantajarekisterissä alkaen. Muut nimet Sulautumispäätös , yritykseen sulautunut Fennorating Oy Aputoiminimi: Fennorating Aputoiminimi: Luottokontrolli Maksutapa Yrityksellä ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä. Yrityksen 6 kuukauden keskiviive on 0 päivää. Vastuuhenkilöt Toimitusjohtaja Parjanne Mikko, alkaen Puheenjohtaja Sautter Thilo, Saksan kansalainen, alkaen Varsinainen jäsen Carpén Petri Johannes, alkaen Varsinainen jäsen Lopez Cruz Daniel Jose, Espanjan kansalainen, alkaen

3 Varsinainen jäsen Parjanne Mikko, alkaen Nimenkirjoitus Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen /johtokunnan jäsenen kanssa. Yrityskiinnitykset Yrityskiinnityksiä yhteensä teur. Konsernirakenne Yritys on emoyritys konsernissa Suomen Asiakastieto -konserni. Tilinpäätösanalyysin yhteenveto heikko välttävä tyydyttävä hyvä erittäin hyvä Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Volyymi erittäin suuri Yritys Toimiala Tilinpäätösanalyysi Tilinpäätösanalyysi perustuu Suomen Asiakastieto Oy:n päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Analyysissä on hyödynnetty myös tilikausien tietoja. Toimialavertailu Volyymi Kannattavuus Tilintarkastaja on hyväksynyt tilinpäätöksen huomautuksitta. Vertailussa on käytetty 55 toimialaluokan (Perintä- ja luottotietopalvelut) yritystä tilikaudelta Toimialan konkurssiriski on 0.0 % ja maksuhäiriöriski 4.6 %. Maksuhäiriöriski on lähellä kaikkien yritysten mediaanitasoa. Suomen Asiakastieto Oy:n liikevaihto on suuri (33.4 m EUR) suhteessa kaikkiin toimiviin yrityksiin. Yritys on toimialallaan selvästi keskimääräistä (39 t EUR) suurempi. Liikevaihdon muutos edellisestä kaudesta on 9.5 %. Yrityksen palveluksessa toimi viime tilikaudella keskimäärin 130 henkilöä. Liikevaihto henkilöä kohti on 257 t EUR, mikä on toimialaan (mediaani 111 t EUR) verrattuna erittäin hyvä. Työvoiman tuottavuus on siten varsin korkealla tasolla. Yrityksen käyttökateprosentti (49.6 %) on toimialaan (mediaani 6.6 %) suhteutettuna erittäin hyvä. Tämä viittaa poikkeuksellisen hyvään tulorahoitukseen. Tunnusluvun kehitys on ollut pitkällä aikavälillä erittäin positiivinen. Myös liikevoittoprosentti (44.9 %) on toimialaan (3. 4 %) verrattuna erittäin hyvä, merkiten alan keskimääräistä selvästi korkeampaa katetta. Pitkällä aikavälillä suhdeluvun kehitys on ollut todella hyvä. Kannattavuuden keskeinen tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, on erittäin hyvä (231.7 %). Tämä on selvästi parempi kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 4.7 %) ja kertoo todella hyvistä toimintamahdollisuuksista. Viime tilikaudella kannattavuus on entisestäänkin kohonnut. Pitkällä aikavälillä kannattavuuden kehitys on ollut poikkeuksellisen suotuisa.

4 Maksuvalmius Vakavaraisuus Yhteenveto ja huomautukset Mikäli sijoitetun pääoman sijasta lasketaan tuotto kokonaispääomalle ottaen huomioon myös korottomat velat, on tuottosuhde %. Yrityksellä on erittäin paljon korottomia velkoja, minkä vuoksi kokonaispääoman tuottoprosentti jää huomattavasti sijoitetun pääoman tuottoa alemmaksi. Kokonaispääoman tuottoprosentti on toimialaan (3.6 %) nähden erittäin hyvä. Perinteinen maksuvalmius current ratiolla mitattuna on välttävä (0.8), mikä on merkittävästi alempi kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 1.4). Yrityksen rahoituspuskuri on hyvin pieni toimialan mediaanitasoon verrattuna. Yrityksen myyntisaamisten kiertoaika (34 vrk) on melko pitkä toimialaan (15 vrk) verrattuna. Suomen Asiakastieto Oy:n vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna hyvä (37.2 %). Toimialan omavaraisuusasteen mediaani on 59.3 %. Vakavaraisuuden kehitys on pitkällä aikavälillä ollut vaarallisen heikko. Yrityksen net gearing on -0.4, mitä voidaan luonnehtia erittäin hyväksi. Suhteellinen velkaantuneisuus on 27.5 %, mikä on toimialan mediaaniin (23.6 %) verrattuna tyydyttävä. Yrityksen velkarasitus on pääomarakenteen tunnuslukujen perusteella kohtuullisen turvallisella tasolla. Yrityksen kannattavuus ja vakavaraisuus ovat molemmat vähintään tyydyttävällä tasolla, joten välttävä maksuvalmius ei aiheuta välitöntä riskiä. Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta on tuotettu ohjelmallisesti oikaisemattomista tilinpäätöksistä. Suomen Asiakastieto Oy ei takaa raportissa esitettyjen tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa vahingoista, joita tämän raportin käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Ratinghistoria Yrityksen rating on AAA tilinpäätöstiedoin Yrityksen ratinghistoria AAA tilinpäätöstiedoin AAA tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietoja AAA tilinpäätöstiedoin, ilman henkilöluottotietoja Vertailutoimiala : perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Toimialan ratingjakauma Luokka Kpl % Erinomainen AAA 7 6 Hyvä + AA Hyvä AA 16 13

5 Tyydyttävä + A Tyydyttävä A Välttävä B 6 5 Heikko C Yhteensä 124 Yrityskiinnitykset Rekisteri ei vastaa virallista rekisteriotetta. Viralliset otteet saa Kaupparekisteristä. Numerot Lkm á-hinta Velkoja tai haltija Jälkipantin saaja Hakupäivä ,0 t EUR Sampo Pankki Oyj Yrityskiinnityksiä yhteensä: 6.000,0 t EUR Yrityksen tuloslaskelmatiivistelmä (t EUR) KK KK KK Liikevaihto , , ,3 Liiketoiminnan muut tuotot 501,7 641,1 888,8 Materiaalit ja palvelut , , ,1 Bruttotulos , , ,0 Liiketoiminnan muut kulut , , ,8 Poistot , , ,2 Liiketoiminnan tulos , , ,0 Rahoitustuotot 64,9 184,4 302,9 Rahoituskulut -0,2-0,2-0,9 Tulos ennen satunnaisia eriä , , ,0 Satunnaiset erät , , ,0 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 67,3 21,9 120,0 Tilinpäätössiirrot Välittömät verot -17,1-48,8 Tilikauden tulos 67,3 4,8 71,2 Yrityksen tuloslaskelmatiivistelmä (t EUR) KK KK KK Liikevaihto , , ,1 Liiketoiminnan muut tuotot 801,6 29,4 157,1 Materiaalit ja palvelut , , ,6 Bruttotulos , , ,6 Liiketoiminnan muut kulut , , ,7 Poistot , , ,1 Liiketoiminnan tulos 6.973, , ,9 Rahoitustuotot 423,4 88,7 130,3 Rahoituskulut -20,2-17,7-22,2

6 Tulos ennen satunnaisia eriä 7.376, , ,1 Satunnaiset erät -197,7 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7.376, , ,4 Tilinpäätössiirrot Välittömät verot , , ,9 Tilikauden tulos 5.450, , ,5 Yrityksen tuloslaskelma (t EUR) KK TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO ,1 Valmistus omaan käyttöön 486,9 Liiketoiminnan muut tuotot 14,8 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,7 Ulkopuoliset palvelut -111,0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,5 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -996,7 Muut henkilösivukulut -404,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Liiketoiminnan muut kulut ,7 LIIKETOIMINNAN TULOS ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 64,9 Korkokulut ja muut rahoituskulut -0,2 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,2 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,9 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 67,3 TILIKAUDEN TULOS 67,3 Yrityksen tasetiivistelmä (t EUR) KK KK KK Aineettomat hyödykkeet 2.735, , ,3 Aineelliset hyödykkeet 1.251,2 722,4 805,3 Sijoitukset 3.450, , ,8 Vaihto-omaisuus

7 Rahoitusomaisuus 7.962, , ,8 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1.880, , ,3 Rahastot 1.222, , ,7 Ed. tilikauden tulos 2.272, , ,2 Tilikauden tulos 67,3 4,8 71,2 Pääomalainat Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma 41,5 43,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 9.957, , ,3 Taseen loppusumma , , ,2 Yrityksen tasetiivistelmä (t EUR) KK KK KK Aineettomat hyödykkeet 2.693, , ,0 Aineelliset hyödykkeet 632,7 655,5 676,2 Sijoitukset 3.450, , ,3 Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus 5.608, , ,1 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1.880, , ,3 Rahastot 1.222, , ,7 Ed. tilikauden tulos 472, , ,1 Tilikauden tulos 5.450, , ,5 Pääomalainat Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma 45,5 47,6 799,6 Lyhytaikainen vieras pääoma 3.313, , ,4 Taseen loppusumma , , ,7 Yrityksen tase (t EUR) KK TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3,9 Muut pitkävaikutteiset menot 2.475,3 Ennakkomaksut 256,4 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1.249,1 Muut aineelliset hyödykkeet 2,1 Sijoitukset

8 Osuudet saman konsernin yrityksissä 2,3 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3.446,5 Muut osakkeet ja osuudet 2,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3.133,9 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 809,9 Siirtosaamiset 504,1 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 3.269,0 Rahat ja pankkisaamiset 245,7 TASEEN LOPPUSUMMA ,3 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma 1.880,3 Ylikurssirahasto 898,5 Muut rahastot Muut rahastot 324,2 Edellisten tilikausien tulos 2.272,5 Tilikauden tulos 67,3 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 766,1 Ostovelat 728,4 Velat saman konsernin yrityksille 6.535,3 Muut velat 1.093,5 Siirtovelat 834,2 TASEEN LOPPUSUMMA ,3 Yrityksen tunnusluvut Tilikausi Volyymi Liikevaihto teur , , , , ,9 Liikevaihdon muutos % 9,5 18,9 24,0 4,3 7,3 Liikevaihto teur/henkilö 257,1 221,3 187,4 151,2 140,8 Kannattavuus Käyttökate % 49,6 47,9 45,4 39,9 37,0 Liikevoitto % 44,9 43,1 39,6 33,6 30,4 Sijoitetun pääoman tuotto % 231,7 160,5 104,2 74,1 55,7 Kokonaispääoman tuotto % 101,1 95,9 81,1 60,7 47,2

9 Maksuvalmius Quick ratio 0,9 0,9 1,7 2,1 2,6 Current ratio 0,8 0,8 1,5 1,7 2,1 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 37,2 39,2 70,7 76,6 80,5 Net gearing -0,4-0,3 0,1-0,1-0,3 Suhteellinen velkaantuneisuus % 27,5 27,3 14,7 13,3 11,2 Käyttöpääoma Käyttöpääoma % 4,9 7,1 5,2 2,8 4,1 Vaihto-omaisuus/liikevaihto % Myyntisaamisten kiertoaika pv Ostovelkojen kiertoaika pv Toimialan tunnusluvut Perintä- ja luottotietopalvelut (152 kpl) Vuosi Toimialalla yrityksiä Volyymi Liikevaihto teur 39,0 37,0 35,0 45,9 68,5 Liikevaihdon muutos % 5,7 6,2 2,6 4,1 7,9 Liikevaihto teur/henkilö 111,2 93,1 91,0 69,0 64,3 Kannattavuus Käyttökate % 6,6 2,3 7,3 17,6 14,9 Liikevoitto % 3,4 2,3 6,4 14,7 12,6 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,7 3,6 11,1 20,0 18,9 Kokonaispääoman tuotto % 3,6 3,5 10,5 18,4 16,8 Maksuvalmius Quick ratio 1,4 1,9 1,7 2,0 2,1 Current ratio 1,4 2,1 1,9 1,9 2,2 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 59,3 55,4 57,1 57,0 62,5 Suhteellinen velkaantuneisuus % 23,6 24,8 23,0 17,6 23,1 Käyttöpääoma Käyttöpääoma % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vaihto-omaisuus/liikevaihto % 12,5 42,9 31,7 7,9 5,2 Myyntisaamisten kiertoaika pv Ostovelkojen kiertoaika pv Kaikki Toimiala yritykset Häiriöriski 4,6% 6,4% Konkurssiriski 0,0% 0,6% Tietojen kopioiminen, käännättäminen, muuttaminen tai jälleenmyynti on kielletty ilman Suomen Asiakastieto Oy:n antamaa kirjallista suostumusta.

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872)

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.11.2008 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Rating Alfa. Yhteenveto. Perustiedot. Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä

Rating Alfa. Yhteenveto. Perustiedot. Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä Suomen Asiakastieto Oy 17.03.2010 09:50:05 Rating Alfa Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä Tiedot luovutettu 17.03.2010 Puhelin +358 9 123456 Fax +358 9 1234561 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12 www.arctia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi BALANCE CONSULTING Alma Media konserni Tilinpäätös 27/12 www.almamedia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto

Lisätiedot

Tilintarkastuspalvelut. Tarjous Turun kaupungille

Tilintarkastuspalvelut. Tarjous Turun kaupungille Tilintarkastuspalvelut Tarjous Turun kaupungille 11.3.2013 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy PL 1037 00101 Helsinki Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 730 3000 Faksi 020 760 3399

Lisätiedot

Lukusarjat Yritysanalyysi

Lukusarjat Yritysanalyysi Lukusarjat Yritysanalyysi Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 www.malliyritys.fi Laatinut: Lukusarjat Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 10/ Lukusarjat Yritysanalyysi Sisällysluettelo Yrityksen tiedot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa 1 1(8) Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa Tilastokeskuksen yritysaineistosta on laskettu Toimiala Online -palveluun kolme tunnuslukutaulukkoa vuosilta 2006-2009e. Vuosi 2009 on ennakkotietoa,

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2011 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot