Suomen Asiakastieto Oy :21:18

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18"

Transkriptio

1 Suomen Asiakastieto Oy :21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie Helsinki Y-tunnus Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin Toiminta käynnistynyt Viimeisin muutos kaupparekisteriin Toimipisteiden lkm 2 Kaupparekisterin filmiosoite 99999L9 Toimiala (TOL) Valintamyymälät Yhtiömuoto Osakeyhtiö Osakepääoma EUR Omistajatyyppi Yks.kotimainen Osakkeet kpl Tilikausi Liiketoiminnan kehitys Liikevaihtoluokka meur Liikevaihtoluokka meur Henkilöstö henkeä Henkilöstö henkeä Muut tiedot Yritys on työnantajarekisterissä alkaen. Yritys on ennakkoperintärekisterissä alkaen. Voimassaolo tarkistettava Yritys on alv-velvollinen liiketoiminnasta alkaen. Yritys kuuluu emoyrityksenä konserniin: Malliyritykset -konserni Yritys harjoittaa tuontia Sivutoimipaikat Tampere Turku Yrityksen verkkotunnukset Verkkotunnus Myönnetty Voimassa malliyritys.fi malli.fi Saatavilla olevat Yritysfaktat Riskimittari Tase Yrityskiinnitykset Vastuuhenkilöt Tunnusluvut Päättäjät Osakkaat Uutiset Sivutoimipisteet Muut nimet Maksuhäiriöt Ei häiriöitä Tavaramerkit Tuloslaskelma Maksutapa Yrityskuvaus

2 Yrityksen tuloslaskelma (t EUR) TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , , , ,0 100 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 369,9 0,2 827,1 0, ,8 0, ,0 0,5 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,2 76, ,1 72, ,5 75, ,0 71,7 Varastojen muutos 8.041,1 4, ,0 3, ,4 8, ,0 5,5 Ulkopuoliset palvelut -68,8 0,0-120,5 0,0-0,2 0,0-1,0 0,0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9 8, ,3 9, ,2 9, ,0 9,4 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,4 1, ,0 1, ,6 1, ,0 1,6 Muut henkilösivukulut -860,9 0, ,3 0, ,3 0, ,0 0,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 2, ,4 2, ,4 2, ,0 3,0 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,5 10, ,3 11, ,8 13, ,0 16,2 LIIKETOIMINNAN TULOS ,7 5, ,0 5, ,2 5, ,0 3,4 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 2.110,5 0, ,2 0,6 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 87,2 0,1 199,9 0,1 23,9 0,0 19,0 0,0 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut ,5 1, ,1 5, ,3 4, ,0 3,0 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 7.484,3 4, ,6 1, ,0 1, ,0 0,4 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,0 3, ,0 2,5 Satunnaiset kulut ,0 0,4 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 7.484,3 4, ,6 1, ,0 4, ,0 2,5 Tilinpäätössiirrot

3 Poistoeron muutos -443,8 0,3-198,7 0,1-248,7 0,1 179,0 0,0 Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot ,6 1,1-953,1 0, ,3 1, ,0 1,1 Muut välittömät verot Laskennallinen verovelan muutos TILIKAUDEN TULOS 5.205,0 3, ,8 1, ,1 3, ,0 1,5 Yrityksen tase (t EUR) TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet 15,0 0,0 51,7 0, ,0 0,5 37,0 0,0 Liikearvo ,1 30, ,2 18, ,5 16, ,0 13,8 Muut pitkävaikutteiset menot ,0 19,5 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 90,0 0,0 Rakennukset ja rakennelmat 2.924,0 0,9 Koneet ja kalusto 3.245,9 4, ,4 1, ,8 0,9 Muut aineelliset hyödykkeet 846,2 1,1 759,5 0,3 750,2 0,2 601,0 0,2 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ,1 40, ,7 36, ,0 3,0 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä 372,7 0,1 398,4 0,1 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 45,3 0,0 180,1 0,1 Muut osakkeet ja osuudet 42,7 0,1 Muut saamiset Omat osakkeet tai osuudet 3,0 0,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat ,8 52, ,6 21, ,0 27, ,0 52,5

4 Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 1.356,1 1, ,0 0, ,2 0, ,0 0,9 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,3 11, ,6 10, ,0 0,5 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Laskennallinen verosaaminen Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 998,5 1, ,8 1, ,8 1, ,0 1,6 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5.259,5 1, ,6 2, ,0 0,6 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Laskennallinen verosaaminen Muut saamiset 1.230,3 1, ,6 2, ,6 1, ,0 2,3 Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset 721,8 1, ,2 1, ,9 1, ,0 3,1 Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Omat osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 4.046,4 5,4 518,2 0,2 901,4 0, ,0 1,0 TASEEN LOPPUSUMMA , , , ,0 100 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma 10,1 0,0 13,1 0,0 13,1 0,0 13,0 0,0 Ylikurssirahasto 669,9 0, ,0 5, ,0 4, ,0 4,4 Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Omien osakkeiden ja osuuksien rahasto Vararahasto Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot 122,4 0,0 122,4 0,0 758,0 0,2 Edellisten tilikausien tulos 81,3 0, ,3 1, ,1 2, ,0 5,2

5 Tilikauden tulos 5.205,0 7, ,8 0, ,1 3, ,0 2,5 Pääomalainat ,0 19,4 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 2.539,7 3, ,4 1, ,1 0, ,0 1,3 Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Pääomalainat ,0 6, ,0 6, ,0 5,8 Lainat rahoituslaitoksilta ,0 28, ,0 39, ,0 34, ,0 29,6 Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Laskennallinen verovelka Muut velat 6.600,0 8, ,0 15, ,0 13, ,0 17,3 Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta 3.600,0 4, ,4 18, ,7 22, ,0 16,0 Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat 9.130,0 12, ,2 4, ,9 4, ,0 8,5 Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille 3.311,3 1, ,4 1,2 70,0 0,0 Velat intressiyrityksille Muut velat 5.247,1 7, ,4 1, ,1 1, ,0 2,4 Siirtovelat 5.429,7 7, ,0 3, ,0 4, ,0 6,9 TASEEN LOPPUSUMMA , , , ,0 100

6 Yrityksen tunnusluvut Tilikausi Volyymi Liikevaihto teur , , , ,0 Liikevaihdon muutos -13,0 54,4 15,1 87,0 Liikevaihto teur/henkilö 238,0 189,2 192,8 200,5 Jalostusarvo teur /henkilo 42,7 37,1 37,1 36,2 Kannattavuus Käyttökate 7,9 8,4 7,6 6,4 Liikevoitto 5,9 5,7 5,1 3,4 Nettotulos 3,3 1,1 0,0-0,6 Sijoitetun pääoman tuotto 17,7 10,8 6,3 6,7 Kokonaispääoman tuotto 13,8 9,5 5,7 5,8 Maksuvalmius Quick ratio 0,3 0,2 0,2 0,3 Current ratio 2,0 1,0 1,0 1,8 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 11,4 9,1 11,4 13,6 Net gearing 1,4 9,0 6,9 5,1 Suhteellinen velkaantuneisuus 30,5 99,1 93,3 52,0 Käyttöpääoma Käyttöpääoma 19,1 21,2 26,3 28,0 Vaihto-omaisuus/liikevaihto 23,1 23,8 28,8 31,6 Myyntisaamisten kiertoaika pv Ostovelkojen kiertoaika pv Toimialan tunnusluvut Toimiala Valintamyymälät Vuosi Toimialalla yrityksiä Volyymi Liikevaihto teur 2.977, , , ,0 Liikevaihdon muutos 4,9 3,7 1,9 3,3 Liikevaihto teur/henkilö 197,3 204,8 223,7 209,8 Jalostusarvo teur /henkilo 34,6 38,2 38,1 31,7 Kannattavuus Käyttökate 6,1 6,7 5,7 5,5 Liikevoitto 4,3 4,9 4,8 3,7 Nettotulos 2,9 3,4 3,8 2,9 Sijoitetun pääoman tuotto 12,8 14,7 15,8 10,2 Kokonaispääoman tuotto 9,0 10,8 12,6 7,9

7 Maksuvalmius Quick ratio 0,4 0,5 0,5 0,5 Current ratio 1,8 2,0 1,8 1,9 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 38,9 42,2 35,2 39,6 Suhteellinen velkaantuneisuus 23,6 26,5 24,3 23,4 Käyttöpääoma Käyttöpääoma 17,0 15,9 15,7 16,4 Vaihto-omaisuus/liikevaihto 23,0 22,2 23,2 23,3 Myyntisaamisten kiertoaika pv Ostovelkojen kiertoaika pv Toimiala Kaikki yritykset Häiriöriski 6,9 6,2 Konkurssiriski 1,3 0,6 Tunnuslukugrafiikka Volyymi Liikevaihdon muutosprosentti Yritys -13,0 54,4 15,1 87,0 Toimiala 4,9 3,7 1,9 3,3 Alakvartiili -5,5-1,5-2,9-4,5 Yläkvartiili 12,9 17,5 9,1 11,5 Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto Yritys 17,7 10,8 6,3 6,7 Toimiala 12,8 14,7 15,8 10,2 Alakvartiili 0,9 7,4 6,3 1,9 Yläkvartiili 28,5 26,8 26,1 22,8 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste Yritys 11,4 9,1 11,4 13,6 Toimiala 38,9 42,2 35,2 39,6 Alakvartiili 16,5 13,6 12,2 6,8 Yläkvartiili 69,3 68,2 61,2 69,1 Maksuvalmius Current ratio Yritys 2,0 1,0 1,0 1,8 Toimiala 1,8 2,0 1,8 1,9 Alakvartiili 1,3 1,3 1,2 1,2 Yläkvartiili 2,8 3,1 2,9 3,5

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Perustililuettelo (laaja)

Perustililuettelo (laaja) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Bisnode-yritystiedot, palvelukuvaus, Integroidut ratkaisut 2014-05-02. TOUKOKUU 2014 Bisnode-yritystiedot. Integroidut ratkaisut.

Bisnode-yritystiedot, palvelukuvaus, Integroidut ratkaisut 2014-05-02. TOUKOKUU 2014 Bisnode-yritystiedot. Integroidut ratkaisut. TOUKOKUU 2014 Bisnode-yritystiedot Integroidut ratkaisut Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo Soliditet-yritystiedot... 2 Yleiskuvaus... 2 Palvelun edut... 2 Käytettävyys... 2 Turvallisuus... 2 Palvelun käyttöönotto...

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot