Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla"

Transkriptio

1 Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Teija Laitinen & Nina Sormunen 365 päivän maksukyky ja tilintarkastus going concern

2 Tutkimuksen tausta Perinteinen maksukyvyttömyyden arviointi perustuu luotonantajan näkökulmaan Tässä tutkimuksessa lähtökohtana tilintarkastuksen tarpeet Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 2

3 Tilintarkastuksen tutkiminen nuorta Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 3

4 Data Suomen Asiakastieto Oy 212 suomalaista osakeyhtiötä Katkeamattomat tilinpäätöstiedot vuosilta saneerausyritystä 106 vastinpariyritystä Toimiala Koko Tilikausi Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 4

5 Yrityksien toimialaluokat Toimiala N % Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 66 31,13 Rakentaminen 46 21,7 Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus 42 19,81 Kuljetus ja varastointi 18 8,49 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12 5,66 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 10 4,72 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 8 3,77 Informaatio ja viestintä 6 2,83 Kaivostoiminta ja louhinta 2 0,94 Muu palvelutoiminta 2 0,94 Yhteensä Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 5

6 Yritysten koko Yrityksien taseiden loppusummat saneerausta edeltävänä vuotena Taseen loppusumma N % , , ,42 1-5milj 46 21,7 6-10milj 12 5,66 Yli 10milj 6 2,83 Yhteensä Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 6

7 Saneerausyritykset Velallisen jättämä saneeraushakemus Kaikki aineistossa olevat saneeraushakemukset Saneeraukseen hakupäivämäärän ja sitä edeltävän tilinpäätöspäivämäärän välillä on päivää (ei datassa: pidennetty tilikausi, n. 10 kpl) Saneeraushakemukset 2005: 13 kpl 2006: 28 kpl 2007: 28 kpl 2008: 37 kpl Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 7

8 Tilinpäätöstunnusluvut Going concern-arviointi hyväksikäyttää yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten tarkastelua: Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Keskeiset aikaisemmat tutkimukset tunnuslukujen valinnan taustalla Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 8

9 Tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut Maksuvalmius: Quick Ratio Current Ratio Rahoitustulos% Nettokäyttöpääoma% Ostovelkojen kiertonopeus (Tilikauden tulos + poistot & arvonalentumiset)*100/vpo Rahoitusjäämä/VPO Rahoitusjäämä/Lyhyt VPO Rahoitusomaisuus/Lyhyt VPO Rahat & pankkisaamiset/lyhyt VPO Rahoitustulos/VPO Rahoitustulos/Lyhyt VPO Rahoitustulos/Tase Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 9

10 Tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto% Kokonaispääoman tuotto% Rahoitustulos/Liiketoiminnan tuotot Nettotulos/Tase Käyttökate/Tase Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 10

11 Tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut Vakavaraisuus Oma pääoma/vieras pääoma Omavaraisuusaste Vieras pääoma/taseen loppusumma Nettovelkaantumisaste Oma pääoma/liikevaihto Kasvu Liikevaihdon muutos% Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 11

12 Tunnuslukujen mediaanit ja keskiarvot vuotta ennen saneerausta: Maksuvalmius Tunnusluku San KA Vast KA San Med Vast Med Current Ratio Quick Ratio Rahoitustulos% Nettokäyttöpääoma% Ostovelkojen kiertonopeus 352pv 53pv 103pv 34pv Rahoitusjäämä/VPO Rahoitusjäämä/Lyhyt VPO Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 12

13 Tunnuslukujen mediaanit ja keskiarvot vuotta ennen saneerausta: Maksuvalmius Tunnusluku (Tilikauden tulos+poistot&arvonväh/vpo)*100 San KA Vast KA San Med Vast Med Rahoitusomaisuus/Lyhyt VPO Rahat & pankkisaamiset/lyhyt VPO Rahoitustulos/Lyhyt VPO Rahoitustulos/VPO Rahoitustulos/Tase Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 13

14 Tunnuslukujen mediaanit ja keskiarvot vuotta ennen saneerausta: Kannattavuus Tunnusluku San KA Vast KA San Med Vast Med Sijoitetun pääoman tuotto% Kokonaispääoman tuotto% Rahoitustulos/Liiketoiminnan tuotot Nettotulos/Tase Käyttökate/Tase Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 14

15 Tunnuslukujen mediaanit ja keskiarvot vuotta ennen saneerausta: Vakavaraisuus & kasvu Tunnusluku San KA Vast KA San Med Vast Med Oma pääoma/vieras pääoma Omavaraisuusaste Vieras pääoma/tase Nettovelkaantumisaste Oma pääoma/liikevaihto Kasvu San KA Vast KA San Med Vast Med Liikevaihdon muutos% Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 15

16 Hypoteesit H1: Tunnuslukujen ennustamiskyky heikkenee tilikauden edetessä viimeisen tilinpäätöksen jälkeen H2: Tunnuslukujen ennustamiskyvyn heikkenemisessä on eroja Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 16

17 Lähestymistapa Yritykset luokitellaan saneeraus/ei-saneeraus Perinteinen analyysi - 3, 2 ja 1 vuotta ennen saneerausta Uusi lähestymistapa - Otetaan huomioon vuositason datan sijaan tarkka saneerausajankohta Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa aineisto jaetaan päivää saneeraukseen päivää saneeraukseen Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 17

18 Käytetyt testit Logistinen yhden muuttujan regressioanalyysi R²= Nagelkerkenin selitysaste R 2 = R 2 1-e (2LL(0)/N) Nagelkerkenin R²:n tuottama arvo kertoo suoraan, minkä osuuden havaitusta malli pystyy selittämään Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 18

19 Käytetyt testit p= havainnon todennäköisyys omassa jakaumassa Todennäköisyys Riskitaso Sanallinen kuvas Taulukko p< % Erittäin merkitsevä *** p< % Merkitsevä ** p<0.1 10% Melkein merkitsevä * Correct= Oikeinluokiteltujen havaintojen määrä Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 19

20 Maksuvalmiuden tunnusluvut: Dynaaminen ja staattinen maksuvalmius Dynaamisessa maksuvalmiudessa eli tulorahoituksen riittävyydessä ollaan kiinnostuneita siitä, miten yritys selviää juoksevista maksuvelvoitteista tulorahoituksensa turvin. Tulorahoituksen riittävyyttä voidaan mitata suoritetai kassaperusteisilla katteilla Staattinen maksuvalmius perustuu siihen, että arvioidaan yrityksen mahdollisuuksia selviytyä lyhyellä aikavälillä tulevista maksuista sen hetkisten likvidien varojen avulla. Staattinen maksuvalmius ei ota huomioon juoksevia tuloja ja menoja Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 20

21 Dynaaminen maksuvalmius RAHOITUSTULOS% =(rahoitustulos/liikevaihto)*100 Rahoitustulos= Nettotulos + poistot & arvonalentumiset -Kriittinen arvo on (yrityksen toimialasta riippumatta) nolla Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 21

22 Rahoitustulos% Aikajana Correct p R² 3 v v v pv pv 77.8 < p=0,004** Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 22

23 Staattinen maksuvalmius QUICK RATIO =rahoitusomaisuus/(lyhyt vieras pääoma-lyhyet saadut ennakot) Rahoitusomaisuus= lyhyet saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat & pankkisaamiset Tavoitealaraja 1 Kriittinen raja 0,5 Luotettavuutta heikentää olennaisesti, jos lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy epävarmoja saamisia Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 23

24 Quick Ratio Aikajana Correct p R² 3 v 68.0 < v 75.0 < v 80.2 < pv 74.6 < pv 83.3 < p=0,062* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 24

25 Staattinen maksuvalmius CURRENT RATIO =rahoitus- ja vaihto-omaisuus/lyhyt vieras pääoma -Yleinen tavoitealaraja on 2 -Current ration luotettavuutta heikentää olennaisesti vaihto-omaisuuden arvostus -Toimialariippuvainen Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 25

26 Current Ratio Aikajana Correct p R² 3 v 69.1 < v 73.6 < v 82.1 < pv 78.7 < pv 82.2 < p= Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 26

27 Maksuvalmiuden tunnusluvut NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA% =Nettokäyttöpääoma/Liikevaihto Nettokäyttöpääoma=Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus lyhytaikainen vieras pääoma Dynaaminen ja staattinen maksuvalmius yhdistettynä Toimialariippuvainen Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 27

28 Nettokäyttöpääoma% Aikajana Correct p R² 3 v v 72.0 < v 78.3 < pv 73.0 < pv 85.6 < p=0.013* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 28

29 Maksuvalmiuden tunnusluvut, Kiertonopeudet OSTOVELKOJEN KIERTOAIKA =ostovelat/(ostot + ulkopuoliset palvelut) *365 Vasta kun ostovelkojen kiertoaika venyy poikkeuksellisen pitkäksi ja yrityksessä on nähtävissä muitakin kriisin merkkejä, ostovelkojen maksuajan pidentyminen voidaan tulkita kriisin oireeksi Poikkeuksellisuuden rajana 100 päivää Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 29

30 Ostovelkojen kiertoaika Aikajana Correct p R² 3v v 69.8 < v 76.4 < pv pv p= Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 30

31 Muita maksuvalmiuden tunnuslukuja (Tilikauden tulos+poistot&arvonalentumiset)/vieras pääoma Rahoitusjäämä/Vieras pääoma Rahoitusjäämä/Lyhyt vieras pääoma Rahat&pankkisaamiset/Lyhyt vieras pääoma Rahoitusomaisuus/Lyhyt vieras pääoma Rahoitustulos/Lyhyt vieraspääoma Rahoitustulos/Vieras pääoma Rahoitustulos/Taseen loppusumma Rahoitusjäämä= Liiketoiminnan tulos + poistot & arvonalentumiset - verot Rahoitustulos= Nettotulos + poistot & arvonalentumiset Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 31

32 Tilikauden tulos+poistot & arvonalentumiset/vieras pääoma Aikajana Correct p R² 3 v v v 78.8 < pv pv 86.7 < p=0.007** Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 32

33 Rahoitusjäämä/Vieras pääoma Aikajana Correct p R² 3 v v v 79.7 < pv pv 85.6 < p=0.056* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 33

34 Rahoitusjäämä/Lyhyt vieras pääoma Aikajana Correct p R² 3 v v v 80.2 < pv pv 86.7 < p=0,014* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 34

35 Rahat ja pankkisaamiset/lyhyt VPO Aikajana Correct p R² 3 v 72.2 < v 75.9 < v 77.4 < pv pv p= Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 35

36 Rahoitusomaisuus/Lyhyt VPO Aikajana Correct p R² 3 v 70.1 < v 75.9 < v 81.6 < pv pv 84.3 < p= Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 36

37 Rahoitustulos/Vieras pääoma Aikajana Correct p R² 3 v v v 79.2 < pv pv 85.6 < p=0.056* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 37

38 Rahoitustulos/Lyhyt vieras pääoma Aikajana Correct p R² 3 v v v 82.5 < pv pv 83.3 < p= Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 38

39 Rahoitustulos/Tase Aikajana Correct p R² 3 v v 69.8 < v 75.9 < pv pv 80.0 < p=0.091* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 39

40 Parhaat luokittelijat: Maksuvalmius 1v ennen saneerausta pv ennen saneerausta pv ennen saneerausta Rahoitustulos/Lyhyt vieras pääoma Current Ratio Rahoitusomaisuus/ Lyhyt vieras pääoma Rahoitusomaisuus/ Lyhyt vieras pääoma Current Ratio Ostovelkojen kiertoaika Rahoitusjäämä/ Lyhyt vieras pääoma Tilikauden tulos + poistot & arvonalent/vpo Rahoitustulos/ Vieras pääoma Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 40

41 Kannattavuuden tunnusluvut SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-% =(nettotulos + rahoituskulut + verot)/sijoitettu pääoma Mittaa nimellistä kannattavuutta Kriittinen raja 3% Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 41

42 Sijoitetun pääoman tuotto% Aikajana Correct p R² 3 v v 65.6 < v 73.1 < pv 70.5 < pv 84.4 < p=0.009** Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 42

43 Kannattavuuden tunnusluvut KOKONAISPÄÄOMAN TUOTTO-% =(nettotulos+rahoituskulut+verot)/taseen loppusumma Tunnusluku kuvaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta kaikelle sille pääomalle, joka yrityksen toimintaan on sitoutunut Sopii yritysvertailuihin sijoitetun pääoman tuottoprosenttia paremmin silloin, kun pääomien jakautumista korolliseen ja korottomaan osuuteen ei voida kunnolla selvittää Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 43

44 Kokonaispääoman tuotto% Aikajana Correct p R² 3 v v 65.6 < v 75.9 < pv 73.8 < pv 83.3 < p=0.048* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 44

45 Muita kannattavuuden tunnuslukuja Rahoitustulos/Liiketoiminnan tuotot Nettotulos/Tase Käyttökate/Tase Liiketoiminnan tuotot= Liikevaihto + liiketoiminnan tuotot Käyttökate= Liiketulos + poistot & arvonalentumiset Rahoitustulos= Nettotulos + poistot & arvonalentumiset Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 45

46 Rahoitustulos/Liiketoiminnan tuotot Aikajana Correct p R² 3 v v v pv pv 77.8 < p=0.010* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 46

47 Käyttökate/Tase Aikajana Correct p R² 3 v v 67.9 < v 72.2 < pv pv 77.8 < p= Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 47

48 Nettotulos/Tase Aikajana Correct p R² 3 v v 69.8 < v 76.4 < pv pv 86.7 < p=0.026* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 48

49 Parhaat luokittelijat: Kannattavuus 1v ennen saneerausta pv ennen saneerausta pv ennen saneerausta Nettotulos/Tase Nettotulos/Tase Nettotulos/Tase Kokonaispääoman tuotto% Rahoitustulos/ Liiketoiminnan tuotot Kokonaispääoman tuotto% Sijoitetun pääoman tuotto% Sijoitetun pääoman tuotto% Kokonaispääoman tuotto% Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 49

50 Vakavaraisuuden tunnusluvut OMAVARAISUUSASTE = oikaistu oma pääoma/(oikaistun taseenloppusumma saadut ennakot) Mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja ylipäätään kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä Kriittinen raja 10% Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 50

51 Omavaraisuusaste Aikajana Correct p R² 3 v 74.2 < v 83.0 < v 85.4 < pv 85.2 < pv 90.0 < p= Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 51

52 Vakavaraisuuden tunnusluvut NET GEARING (Nettovelkaantumisaste) =(Korollinen vieras pääoma rahat ja rahoitusarvopaperit)/oma pääoma Mittaa yrityksen rahoitusrakennetta eli korollisten velkojen ja oman pääoman keskinäistä suhdetta Tunnusluvun arvon ollessa alle 1 voidaan sitä pitää hyvänä Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 52

53 Nettovelkaantumisaste Aikajana Correct p R² 3 v v 75.0 < v 83.3 < pv pv p=0.081* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 53

54 Muita vakavaraisuuden tunnuslukuja Oma pääoma/vieras pääoma Vieras pääoma/taseen loppusumma Oma pääoma/liikevaihto Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 54

55 Oma pääoma/vieras pääoma Aikajana Correct p R² 3 v 74.7 < v 80.7 < v 80.2 < pv pv 88.8 < p=0.009** Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 55

56 Oma pääoma/liikevaihto Aikajana Correct p R² 3 v v 78.3 < v 84.0 < pv 77.9 < pv 87.7 < p=0.030* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 56

57 Vieras pääoma/taseen loppusumma Aikajana Correct p R² 3 v 72.7 < v 82.1 < v 87.3 < pv 87.7 < pv 87.8 < p= Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 57

58 Parhaat luokittelijat: Vakavaraisuus 1v ennen saneerausta pv ennen saneerausta pv ennen saneerausta Vieras pääoma/ Taseen loppusumma Omavaraisuusaste Vieras pääoma/ Taseen loppusumma Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste Oma pääoma/ Liikevaihto Oma pääoma/ Liikevaihto Oma pääoma/ Liikevaihto Vieras pääoma/ Taseen loppusumma Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 58

59 Kasvu LIIKEVAIHDON MUUTOS =Liikevaihdon muutos (12kk)/Liikevaihto edellisellä tilikaudella (12kk) Kuvaa yrityksen taloudellisen toiminnan kehittymistä ja laajenemista Kasvun epätasaisuus tai jyrkkä muutos viittaa usein riskiin, joka voi johtaa rahoitusvaikeuksiin Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 59

60 Liikevaihdon muutos% Aikajana Correct p R² 3 v v v pv pv p=0.033* Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 60

61 Johtopäätöksiä Tunnusluvut heikkenevät tilikauden edetessä Tunnuslukujen luokittelukyvyn heikkenemisessä on eroja Tunnuslukujen hyvyyttä voidaan arvioida eri kriteerien avulla Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 61

62 Tämänhetkinen vaihe Tutkimusideat ovat selkeitä Tutkimusaineisto on hyvin hallinnassa Tuloksia raportoitu jo jonkin verran Kesä-syksy 2009 laajan raportoinnin aikatauluna Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 62

63 Seuraava vaihe - tutkimusideat 1) Luokittelusta ennustamiseen 2) Tilikauden lyhentäminen lyhyempiin jaksoihin 3) Monen muuttujan analyysi 4) Vastinparien valinta terveistä yrityksistä tarkistus 5) Saneerausyritysten suhteellinen osuus aineistossa 6) Eloonjäämisanalyysi mahdollistaa päiväkohtaisen analyysin tekemisen Lisäideat tervetulleita! Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 63

64 Kiitoksia mielenkiinnosta! Vaasan yliopisto Tekes Teija Laitinen & Nina Sormunen 64

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla

Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Muokkaa otsikon perustyyliä napsauttamalla Teija Laitinen & Nina Sormunen Tilinpäätöstunnusluvut ja tilintarkastajan raportointi ennen saneerauspäätöstä 26.3.2010 Tutkimuksen tausta Perinteinen maksukyvyttömyyden

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 29.06.2010 Yhteenveto Puhelin: +358 0102707000 Telefax: +358 0102707338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Sinikka Jänkälä Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 1 Toimilupaa haettaessa liitettävä selvitys vakavaraisuudesta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961 Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.05.2007 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti 22.11.2013 3 OSA

Lisätiedot

Yrityksen rating on AA+ tilinpäätöstiedoin,

Yrityksen rating on AA+ tilinpäätöstiedoin, Rating Alfa Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Kommandiittiyhtiö Lövdalintie 6 10440 Bollsta Lövdalintie 6,10440 Bollsta Tiedot luovutettu 02.02.2017 Puhelin: +358 40 8200583 Telefax: +358 19 2454085

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014 Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2016 oli 147 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2016 oli 147 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Suomen Asiakastieto Oy 02.05.2017 16:23:59 Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 02.05.2017 Puhelin +358 10 2707000 Fax +358 0102707338

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872)

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.11.2008 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty 3.1.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty Tehty.3.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811)

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811) BALANCE CONSULTING Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus () Tehty 5..5 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Alma Talent Helsinki 2017 5., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad,

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY TILINPÄÄTÖSANALYYSI Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY Pohjanmaan Ekonomitoimisto 2016 TOIMINNAN LAAJUUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui 620 000 euroa, missä on lisäystä +12 000 euroa edelliseen tilikauteen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009

Oy Yritys Ab ( YRITYS (YR) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) oletus, 13.8.2009 oletus, 13.8.2009 14 0000 14 0000 12 0000 12 0000 1000 1000 8 0000 8 0000 6 0000 6 0000 4 0000 4 0000 2 0000 2 0000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennus Ennus Ennus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia

Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia Yrityksen maksukyky ja kasvun strategia Helsinki 16.9.2010 Tapio Laakso Tapio.laakso@saneeraaja.net 045-1133170 Liito-ohjelman projekti: Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen (www.maksukyky.fi)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Helsinki Business Hub Ltd Oy Helsinki Business Hub Ltd Oy Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Helsingin kaupungin omistusosuus: 45 % Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Tilintarkastaja Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus. Mitä Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus kertoo?

Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus. Mitä Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus kertoo? Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus Mitä Taloustutkan Tähdet - luottoluokitus kertoo? Perinteisellä luottoluokituksella tarkoitetaan yritysten ryhmittelyä niiden luottokelpoisuuden perusteella. Luottoluokitusprosessissa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 Opettaja: Maria Kankaanpää Nimi ja opintorekisterin numero: / Vuosikurssi: Pääaine

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen?

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? Taloustieteen tohtori Pekka Aho Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? 1. Omaisuuden myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 2. Palkkojen nostamatta jättäminen 3. Suoriteperusteisuuden väljä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa 1 1(8) Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa Tilastokeskuksen yritysaineistosta on laskettu Toimiala Online -palveluun kolme tunnuslukutaulukkoa vuosilta 2006-2009e. Vuosi 2009 on ennakkotietoa,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Arikoli Oy Tilinpäätös 2014/09

Arikoli Oy Tilinpäätös 2014/09 Arikoli Oy Tilinpäätös 214/9 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointi järjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö SAKE 2.0 Suorituskyyn analysointijärjestelmä Tunnuslukujen hyäksikäyttö Siu 1

Lisätiedot

Sähköasennusalan kannattavuus vuonna 2012

Sähköasennusalan kannattavuus vuonna 2012 Sähköasennusalan kannattavuus vuonna 2012 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan edunvalvonnan asiantuntija,vahva vaikuttaja ja johtava tiedontuottaja. STUL toimii yli 3 000

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

TU-A1100 Tuotantotalous 1

TU-A1100 Tuotantotalous 1 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Kaikki liikenevä raha heti

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta.

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta. 1 LIITE 2: TOIMILUPAHAKEMUKSEN TALOUDELLISET SELVITYKSET Taloutta koskevat tiedot pyritään esittämään sellaisessa muodossa ja sellaisella tarkkuudella, että niiden avulla voidaan arvioida/testata toimiluvan

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

MSc electronics Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mscelectronics.fi

MSc electronics Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mscelectronics.fi MSc electronics Oy Tilinpäätös 214/12 www.mscelectronics.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 2015/05

Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 2015/05 Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 215/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot