Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16"

Transkriptio

1 Sisältö 5 Esipuhe 14 Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Yleistä kansainvälisistä tilintarkastusalan standardeista ja tilintarkastajan tehtävistä 19 OSA 1: TILINTARKASTUSLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI 29 1 Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus Yleistä Tilintarkastuslaki (459/2007) ISA 700 Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen ja kertomuksen antaminen Ohjeistus tilintarkastuskertomuksen allekirjoittamisesta Erityislainsäädäntö Rahastoyhtiö Listayhtiö Kirjanpitolaki (1304/2004) Tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen varojenjakoesitys ja vastuuvapaus KHT-yhdistyksen tilintarkastuskertomusmallit Yksittäisen osakeyhtiön tilintarkastuskertomus Osakeyhtiön tilintarkastuskertomus (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) Osakeyhtiön tilintarkastuskertomus (ei mukana rahoituslaskelmaa eikä toimintakertomusta) Osakeyhtiön tilintarkastuskertomus (ei mukana rahoituslaskelmaa eikä toimintakertomusta) tilanteessa, jossa yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa, joten hallitus hoitaa myös toimitusjohtajan tehtävät Osakeyhtiön tilintarkastuskertomus (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) tilanteessa, jossa tilintarkastajaksi on valittu henkilö eikä yhteisöä Osakeyhtiön tilintarkastuskertomus (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) tilanteessa, jossa annetaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, varojenjakoesityksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Yksittäisen osakeyhtiön tilintarkastuskertomus ruotsiksi (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) 57

2 Sisältö Yksittäisen osakeyhtiön tilintarkastuskertomus englanniksi (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) Osakeyhtiön tilintarkastuskertomus saksaksi Maakaasuliiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tilintarkastuskertomus (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) Asianajotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tilintarkastuskertomus (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) Konsernin (osakeyhtiö) tilintarkastuskertomus Konsernin emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) Konsernin emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) tilanteessa, jossa annetaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, varojenjakoesityksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Konsernin emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus ruotsiksi (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) Konsernin emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus englanniksi (mukana rahoituslaskelma ja toimintakertomus) Konsernin (IFRS) ja emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus suomeksi Konsernin (IFRS) ja emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus tilanteessa, jossa annetaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, varojenjakoesityksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Konsernin (IFRS) ja emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus ruotsiksi Konsernin (IFRS) ja emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus englanniksi Konsernin (IFRS) ja emoyhtiön (FAS) tilintarkastuskertomus saksaksi Konsernin (IFRS) ja emoyhtiön (IFRS) tilintarkastuskertomus suomeksi Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuskertomus Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuskertomus suomeksi Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuskertomus ruotsiksi Eläkesäätiön tilintarkastuskertomus Eläkesäätiön tilintarkastuskertomus suomeksi 91

3 Eläkesäätiön tilintarkastuskertomus ruotsiksi PÄIVITETTY Eläkekassan tilintarkastuskertomus Eläkekassan tilintarkastuskertomus suomeksi Eläkekassan tilintarkastuskertomus ruotsiksi PÄIVITETTY Työttömyyskassan tilintarkastuskertomus Työttömyyskassan tilintarkastuskertomus suomeksi Työttömyyskassan tilintarkastuskertomus ruotsiksi UUSI MALLI Säätiön tilintarkastuskertomus Yksittäisen säätiön tilintarkastuskertomus suomeksi Yksittäisen säätiön tilintarkastuskertomus ruotsiksi PÄIVITETTY Yksittäisen säätiön tilintarkastuskertomus englanniksi Säätiö emoyrityksenä Osuuskunnan tilintarkastuskertomus Yksittäisen osuuskunnan tilintarkastuskertomus suomeksi Yksittäisen osuuskunnan tilintarkastuskertomus ruotsiksi Yksittäisen osuuskunnan tilintarkastuskertomus englanniksi Osuuskunta emoyrityksenä Avoimen yhtiön tilintarkastuskertomus Yksittäisen avoimen yhtiön tilintarkastuskertomus suomeksi Yksittäisen avoimen yhtiön tilintarkastuskertomus ruotsiksi Avoin yhtiö emoyhtiönä Kommandiittiyhtiön tilintarkastuskertomus Yksittäisen kommandiittiyhtiön tilintarkastuskertomus suomeksi Yksittäisen kommandiittiyhtiön tilintarkastuskertomus ruotsiksi Kommandiittiyhtiö emoyhtiönä Yhdistyksen tilintarkastuskertomus Yksittäisen yhdistyksen tilintarkastuskertomus suomeksi Yksittäisen yhdistyksen tilintarkastuskertomus ruotsiksi Yksittäisen yhdistyksen tilintarkastuskertomus englanniksi Yhdistys emoyrityksenä tilintarkastuskertomus 134 Sisältö 7

4 Sisältö Puolueen tilintarkastuskertomus Puolueen tilintarkastuskertomus suomeksi Puolueen tilintarkastuskertomus ruotsiksi UUSI MALLI Henkilöstörahaston tilintarkastuskertomus Rahastoyhtiön ja sijoitusrahastojen tilintarkastuskertomukset Rahastoyhtiön tilintarkastuskertomus suomeksi Rahastoyhtiön tilintarkastuskertomus ruotsiksi Sijoitusrahastojen tilintarkastuskertomus suomeksi Sijoitusrahastojen tilintarkastuskertomus ruotsiksi Rahastoyhtiön ja sijoitusrahastojen yhteinen tilintarkastuskertomus suomeksi Rahastoyhtiön ja sijoitusrahastojen yhteinen tilintarkastuskertomus ruotsiksi Sivuliikkeen tilintarkastuskertomus Mukautettu tilintarkastuskertomus Määritelmä Mukautetun tilintarkastuskertomuksen systematiikka Tilintarkastajan tavoitteita liittyen raportointiin Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen Mukautetun lausunnon perustelut Lisätiedot tiettyjä seikkoja painottavat kappaleet ja muita seikkoja koskevat kappaleet Ehdollinen lausunto, kielteinen lausunto ja lausunnon antamatta jättäminen Tilinpäätös on olennaisesti virheellinen Ei pystytä hankkimaan tarpeellista määrää tarkoituksen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä Alkusaldoihin ja vertailutietoihin liittyvät tilintarkastuskertomuksen mukautukset Uudet toimeksiannot alkusaldot Vertailutiedot Viittaaminen vertailulukuihin Edellisessä tilintarkastuskertomuksessa on ollut mukautettu lausunto Edellinen tilintarkastuskertomus on ollut vakiomuotoinen, mutta edellinen tilinpäätös on virheellinen Edellisen tilikauden tilinpäätöksen on tilintarkastanut edellinen tilintarkastaja Edellisen tilikauden tilinpäätös on tilintarkastamaton Toiminnan jatkuvuuteen (going concern) liittyvät tilintarkastuskertomuksen mukautukset 188

5 Sisältö Yleistä toiminnan jatkuvuutta koskevista arvioista ja mukautuksista Oletusta toiminnan jatkuvuudesta voidaan pitää perusteltuna, mutta olennainen epävarmuus on olemassa Tilinpäätöksessä esitetty riittävät tiedot lisätieto kertomuksessa Tilinpäätöksessä ei ole esitetty riittäviä tietoja ehdollinen tai kielteinen lausunto Oletusta toiminnan jatkuvuudesta ei voida pitää perusteltuna Muita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa kertomuksen mukauttamiseen Tilintarkastuslaissa määritellyt huomautukset Tilintarkastus pöytäkirja Yleistä Tilintarkastuspöytäkirjan yksilöiminen, osoittaminen ja käsittely Esimerkkejä tilintarkastuspöytäkirjaa edellyttävistä tilanteista Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätösmerkinnän tarkoitus Tilinpäätösmerkintä Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Saksaksi 212 OSA 2: RAPORTOINTI YHTEISÖLAINSÄÄDÄNNÖN ERITYISTILANTEISSA 213 Johdanto Osakeyhtiön perustaminen Maksullinen osakeanti ja osakepääoman korottaminen Yhtiön tilintarkastajan todistus rekisteriviranomaiselle maksullisen osakeannin yhteydessä, kun annetaan uusia osakkeita Yhtiön tilintarkastajan todistus rekisteriviranomaiselle maksullisen osakeannin yhteydessä, kun luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Yhtiön tilintarkastajan todistus rekisteriviranomaiselle osakepääomasijoituksen yhteydessä Yhtiön tilintarkastajan todistus rekisteriviranomaiselle korotettaessa osakepääomaa optio-oikeuksien merkintähinnalla 224

6 Sisältö 10 3 Apportti ja jälkiapportti Taustaa Apporttiomaisuutta koskeva selvitys Lausunto ja suoritettava tarkastus Lausuntoesimerkkejä Yhtiötä perustettaessa Maksullisen osakeannin yhteydessä Osakepääomasijoituksen yhteydessä Korotettaessa osakepääomaa optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden merkintähinnalla Jälkiapporttitilanteissa Sulautuminen Taustaa Sulautumissuunnitelma ja velkojen maksun vaarantuminen Sulautumissuunnitelman tarkastaminen Vastaanottavan yhtiön velkojen maksun vaarantuminen Lausuntoesimerkkejä Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta Todistus vastikkeesta Lausunto OYL 16:3.2 9k:n selvityksestä Osakeyhtiölain 16:11.1 3k:n edellyttämä tilinpäätös Sulautumisen lopputilitys Jakautuminen Taustaa Jakautumissuunnitelma Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta (OYL 17:14 ) Todistus vastikkeesta Lausunto OYL 17:3.2 9k:ssa tarkoitetusta selvityksestä Osakeyhtiölain 17:11.1 3k:n edellyttämä tilinpäätös Jakautumisen lopputilitys Osakeyhtiömuodon muuttaminen Erityinen tarkastus Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi Taustaa Lausuntoesimerkki muutettaessa avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö yksityiseksi tai julkiseksi osakeyhtiöksi Esimerkki todistuksesta rekisteriviranomaiselle 273

7 Sisältö 11 9 Negatiivista omaa pääomaa koskevan rekisterimerkinnän poistaminen Selvitystila Selvitystilaa edeltävä aika Tilintarkastuskertomus selvitystilaa edeltävältä ajalta suomeksi Tilintarkastuskertomus selvitystilaa edeltävältä ajalta ruotsiksi Tilikausi, jonka aikana yhtiö on asetettu selvitystilaan Tilintarkastuskertomus suomeksi tilikaudelta, jonka aikana yhtiö on asetettu selvitystilaan Tilintarkastuskertomus ruotsiksi tilikaudelta, jonka aikana yhtiö on asetettu selvitystilaan PÄIVITETTY Selvitystilaan asettamisen jälkeinen tilikausi Selvitystilan lopputilitys Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan jatkaminen Pääomalainan palauttaminen Johdanto Esimerkki annettavasta raportista pääomalainan palauttamiseen ja/tai sen korkojen maksuun liittyen 296 OSA 3: MUITA RAPORTTEJA JA LAUSUNTOJA SEKÄ MUUTA OHJEISTUSTA 299 Johdanto Osavuosikatsaukset Arvopaperimarkkinalainsäädäntö osavuosikatsauksista Raportti osavuosikatsauksesta liitettäväksi osavuosikatsaukseen Esimerkki osavuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta annettavasta raportista suomeksi Esimerkki osavuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta annettavasta raportista ruotsiksi PÄIVITETTY Esimerkki IAS 34:n mukaan laaditun tilinpäätöslyhennelmän sisältävän osavuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta annettavasta raportista Ei täysin IAS 34:n mukaan laaditun tilinpäätöslyhennelmän sisältävän osavuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta annettava raportti Tilintarkastajan varmennusraportti esitteeseen sisältyvän taloudellisen Pro Forma -informaation kokoamisesta raportoimiseksi Raporttimalli suomeksi PÄIVITETTY Raporttimalli englanniksi 318

8 Sisältö 12 3 Asuntokauppalaissa tarkoitettu välitilinpäätös Yrityssaneeraus Lainsäädäntö Tilintarkastajan selvitys Lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä Lausunto seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätösten perusteella Lausunto yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetusta selvityksestä Tiedot muista saneerausmenettelyn aloittamisen kannalta merkityksellisistä seikoista Esimerkki tilintarkastajan selvityksestä PÄIVITETTY Saneerauksen aikainen tilintarkastuskertomus Avustustilitykset TEKES-tilitykset Tilintarkastajan tarkastusraportti yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta PÄIVITETTY RAY avustustilitykset Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä UUSI MALLI Teleyhtiöiden kustannuslaskenta järjestelmät ja toimintojen eriyttäminen Tilintarkastajan raportti erikseen sovituista toimenpiteistä teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksiin liittyen Tilintarkastajan raportti erikseen sovituista toimenpiteistä teletoimintojen kirjanpidollisen eriyttämisen tarkastuksiin liittyen PÄIVITETTY Tilinpäätöksen yleisluonteinen tarkastus Raportti tilinpäätöksen yleisluonteisesta tarkastuksesta suomeksi Raportti tilinpäätöksen yleisluonteisesta tarkastuksesta englanniksi Raportti erikseen sovituista toimen piteistä rahan keräyksen tarkastukseen liittyen Tilintarkastajan raportti erikseen sovituista toimenpiteistä rahankeräyksen tarkastukseen liittyen PÄIVITETTY Raportti erikseen sovituista toimen piteistä kovenantti ehtojen noudattamiseen liittyen 366

9 Sisältö Tilintarkastajan suostumus Johdanto Kun tilintarkastaja on yhteisö Malli suomeksi Malli ruotsiksi Malli englanniksi Velvoitteet tilin tarkastajan eroamisen tai erottamisen yhteydessä Riippumattomuus vahvistus ja ilmoitus muista kuin tilintarkastusta koskevista tehtävistä Johdanto Tilintarkastajan palkkioiden ilmoittaminen Riippumattomuusvahvistus ja ilmoitus muista kuin tilintarkastusta koskevista tehtävistä silloin, kun ei ole havaittu riippumattomuutta uhkaavia tekijöitä Riippumattomuusvahvistus ja ilmoitus muista kuin tilintarkastusta koskevista tehtävistä silloin, kun on havaittu riippumattomuutta uhkaavia tekijöitä PÄIVITETTY Lakiasioiden vahvistus Johdanto Malli lakiasioiden vahvistuskirjepyynnöksi suomeksi Malli lakiasioiden vahvistuskirjepyynnöksi ruotsiksi Malli lakiasioiden vahvistuskirjepyynnöksi englanniksi Malli lakiasioiden vahvistuskirjeeksi suomeksi Malli lakiasioiden vahvistuskirjeeksi englanniksi Toimeksiantokirje (engagement letter) Johdanto Tilintarkastuksen toimeksiantokirje Tilintarkastuksen toimeksiantokirje suomeksi PÄIVITETTY Tilintarkastuksen toimeksiantokirje ruotsiksi PÄIVITETTY Tilintarkastuksen toimeksiantokirje englanniksi PÄIVITETTY Vahvistusilmoituskirje (representation letter) Johdanto Vahvistusilmoituskirjemalli Vahvistusilmoituskirjemalli suomeksi Vahvistusilmoituskirjemalli ruotsiksi Vahvistusilmoituskirjemalli englanniksi Tilintarkastajan varmennusraportti muusta varmennus toimeksiannosta Johdanto Esimerkki tilintarkastajan varmennusraportiksi PÄIVITETTY

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 1 JHTT-TUTKINTO 2010 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, virhettä puutetta oikaista jos tai ei Missä raportissa

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

oikaisumenettely Tarkastushavainto:

oikaisumenettely Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2012 OSA II MALLIRATKAISU JA ARVOSTELUPERUSTEET TEHTÄVÄ 1 (5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita Laavan Lämpö Oy:n tilikauden 1.1.2011 31.12.2011 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi osuuskuntalaki, jolla kumotaan vuodelta

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2014 Sisältö TILA 1/2014... 2 TILA 2/2014... 12 TILA 3/2014... 23 TILA 4/2014... 34 TILA 5/2014... 46 TILA 6/2014... 50 TILA 7/2014... 52 TILA 8/2014... 57 2 TILA 1/2014

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot