Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Sinikka Jänkälä Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

2 Toimilupaa haettaessa liitettävä selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden ajanjaksolla. Tulkinta selvityksen muodosta: Pro forma TL:t, taseet ja rahoituslaskelmat vuosille ja niihin perustuvat tunnusluvut 2

3 Maksuvalmius ja Vakavaraisuus Pystyy suoriutumaan maksuvelvoitteistaan niiden tullessa maksuun Rahoitusrakenne on sellainen, että vieraan pääoman osuus ei ole liian hallitseva Edellyttää tulorahoituksen riittävyyttä eli pystyy rahoittamaan menot tuloilla ja Rahoittamaan menoja tarvittaessa myös pääomilla (oma, vieras) 3

4 Maksuvalmius ja Vakavaraisuus Mitkä ovat hyviä tunnuslukuja? Olisiko yrityssaneerauksien ja konkurssitutkimuksen tulokset sovellettavissa toimilupakierroksen tunnuslukujen valintaan? Seuraavassa prof. Erkki K. Laitisen suomalaisten yrityksien konkursseista ja yrityssaneerauksista julkaisemia tuloksia esim. kirjassa Erkki K. Laitinen, Tapio Laakso & Harri Vento (2010). Uhkaava maksukyvyttömyys ja onnistunut yrityssaneeraus. Talentum 4

5 Konkursseista ja yrityssaneerauksista Maksukyvyttömyysprosessin vaihe: 1.a. Liian nopea, negatiivinen tai epätasainen kasvu 1.b. Huono kannattavuus Keskeinen tunnusluku: Liikevaihdon kasvuprosentti Sijoitetun pääoman tuottosuhde ja nettotulosprosentti 2. Heikko tulorahoitus Rahoitustulosprosentti 3. Rahoitusrakenteen heikkeneminen Omavaraisuusaste 4. Takaisinmaksukyvyn heikkeneminen Lainojen hoitokate ja vieraan pääoman takaisinmaksukyky 5. Rahoituspuskurin pienentyminen Quick ratio 6. Ylivelkaisuusrajan saavuttaminen Omavaraisuusaste, lainojen hoitokate ja vieraan pääoman takaisinmaksukyky 7. Yksipuolisen velan ottaminen Quick ratio ja ostovelkojen kiertoaika 8. Menojen lykkääminen ja kasvun pysähtyminen Liikevaihdon ja menojen kasvuprosentit 9. Maksamattomien laskujen kertyminen Maksuviiveet 10. Maksuhäiriöiden syntyminen Maksuhäiriöt 5

6 Prosessista havaittua Hallitsematon kasvu ja huono kannattavuus muodostavat erittäin vaarallisen yhdistelmän, josta rahoitukseen liittyvä kierre käynnistyy tulorahoituksen heikkenemisellä. Tunnusluvut Liikevaihdon kasvu-% (korkea, neg. tai vaihtelee) Sijoitetun pääoman tuotto-% (kriittinen, jos alle 5 %) Nettotulos-% (usein negatiivinen) Rahoitustulos-% (2 3 % -> negatiiviseksi) 6

7 Prosessista havaittua Tappiot pienentävät omaa pääomaa ja rahoituspuskuri pienenee, jos kierrettä ei pysäytetä. Tunnusluvut Omavaraisuusaste (tasolle % -> neg.) Quick ratio (kriittiselle 0,4-0,5 tasolle) Ja lisäksi: Lainojen hoitokate ja Vieraan pääoman takaisinmaksukyky heikkenee (jatkuvasti neg. = ylivelkainen) Ostovelkojen kiertoaika pitenee 7

8 Prosessista havaittua Jos kierre jatkuu, yritykselle kertyy väistämättä ensin maksuviiveitä ja sitten maksujen edelleen viivästyessä julkisia maksuhäiriöitä. vaarana, että lyhytaikainen maksukyvyttömyys muuttuu pitkäaikaiseksi ja pahimmassa tilanteessa pysyväksi. kaikki tunnusluvut ovat heikkoja: Quick ratio lähestyy nollaa Ostovelkojen maksuaika voi olla satoja päiviä Muut tunnusluvut negatiivisia 8

9 Aikasarjoista havaittua Häiriöttömillä yrityksillä ei esiinny selvää kehityssuuntaa eikä kierrettä ole näkyvissä tosin omavaraisuusasteen mediaani paranee Suomessa jatkuvasti (noin 50 %) liikevaihto kasvaa noin 4-8 %, sijoitetun pääoman tuottosuhde on % nettotulosprosentti 4 5 %, quick ratio noin 1.1 rahoitustulosprosentti 8 9 % ja vieraan pääoman takaisinmaksukyky % (eli noin 4 vuoden takaisinmaksuaika, jos koko rahoitustulos käytettäisiin maksuun). 9

10 Aikasarjoista havaittua Lievien maksuhäiriöyritysten tunnuslukujen mediaanit kehittyvät maksukyvyttömyysprosessin mukaisesti. Ne eivät kuitenkaan missään vaiheessa mene erittäin huonoiksi. Kierre näyttää käynnistyvän jo 4 5 vuotta ennen häiriötä. Liikevaihdon kasvu säilyy ensin normaalina (4 5 %), mutta hidastuu sitten vuotta ennen häiriötä ja pysähtyy häiriövuonna kokonaan. Sijoitetun pääoman tuottosuhde laskee vähitellen tasolle 8 9 % kun nettotulosprosentti samalla lähestyy nollaa. 10

11 Aikasarjoista havaittua Quick ratio laskee systemaattisesti lähes kriittiselle tasolle , mutta rahoitustulosprosentti pysyy laskusta huolimatta positiivisena (3 4 %). Mediaaniyrityksen omavaraisuusaste laskee myös kriittiselle tasolle %. Positiivinen rahoitustulos pitää takaisinmaksukyvyn välttävänä (7-8 %) ja takaisinmaksuaika on keskimäärin vuotta. Häiriön jälkeen tunnusluvut paranevat, mutta rahoituspuskurin kasvattaminen tapahtuu hitaasti. 11

12 Aikasarjoista havaittua Keskimääräinen saneerausyritys on 4-5 vuotta ennen hakemusta kasvanut poikkeuksellisen nopeasti (16 18 %). Vaikka mediaaniyrityksen sijoitetun pääoman tuottosuhde on tuolloin tasolla %, yritysten vakavaraisuus on kärsinyt nopeasta kasvusta, sillä omavaraisuusaste on kriittinen (12 17 %). Kolmea vuotta ennen hakemusta kannattavuus heikkenee jo olennaisesti, kasvu hidastuu ja takaisinmaksukyky romahtaa. 12

13 Aikasarjoista havaittua Kahta vuotta ennen hakemuksen jättämistä yritys on jo lähellä maksukyvyttömyyttä, sillä kannattavuuden tunnusluvut ovat negatiivisia, quick ratio 0.5 ja omavaraisuusaste 4 %. Se kuitenkin jatkaa toimintaansa positiivisen rahoitustuloksen varassa (1 %). Saneerausvuonna kasvu pysähtyy ja kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat täysin menetetyt. Hakemuksen jättämisen jälkeisinä vuosina oikaistaan rahoitusrakenne, luodaan rahoituspuskuri ja nostetaan kannattavuus positiiviseksi. 13

14 Aikasarjoista havaittua Konkurssiin haettu mediaaniyritys kannattaa hyvin vielä 4-5 vuotta ennen konkurssia. Omavaraisuusaste on kuitenkin jo tuolloin kriittinen (9-14 %). Korkean velkaisuuden vuoksi yrityksen nettotulosprosentti on lähellä nollaa. Mediaaniyrityksellä on siten korkea rahoitusriski ja kannattavuuden heikentyminen käynnistää maksukyvyttömyysprosessin. 14

15 Aikasarjoista havaittua Sijoitetun pääoman tuottosuhde lähestyy systemaattisesti nollaa ja nettotulosprosentti menee negatiiviseksi jo kahta vuotta ennen konkurssia. Samaan aikaan quick ratio putoaa kriittiselle tasolle , jonka lisäksi liikevaihdon kasvuprosentti, rahoitustulosprosentti ja omavaraisuusaste lähestyvät kaikki nollarajaa. Jos yritys selviää konkurssista, kasvu on ensin negatiivinen, kannattavuus nousee tyydyttäväksi ja rahoitustulos positiiviseksi. Omavaraisuusaste ja quick ratio alkavat parantua. 15

16 Yhteenveto tunnusluvuista Kannattavuus Liikevaihdon kasvu-% (koon muutos ajassa) Sijoitetun pääoman tuotto-% Nettotulos % Maksuvalmius Rahoitustulos-% (dynaaminen riittävyys) Quick ratio (staattinen puskuri) Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % (rahoitusrakenne) Vieraan pääoman takaisinmaksukyky (pitkä tähtäin) 16

17 Yhteenveto tunnusluvuista Lisäksi mahdollisia seurattavia: Lainojen hoitokate, Ostovelkojen kiertoaika, (Oman pääoman tuotto-%) Erkki K. Laitinen yhdistää tunnuslukuja painottaen niitä ns. Z-konkurssiluvuksi: Z = 2,6 Quick ratio + 0,6 Rahoitustulos-% + 2,4 Omavaraisuusaste Konkurssiyrityksillä mediaaniarvo jäänyt alle 25, toimivilla yrityksillä mediaani n

18 Huom. Yhteenveto tunnusluvuista Tunnuslukujen määrä ei lisää välttämättä ennusteen laatua. Tunnuslukujen laskentakaavat vaihtelevat kirjallisuudessa. Amk-toimilupakierroksen tunnusluvut tulee laskea kaikille samalla tavalla. 18

19 Muuta tunnusluvuista Tunnuslukujen ennustamistarkkuudet eivät ole kovin hyviä satunnaisia vaihteluja paljon aikasarjassa. Kuitenkin rahavirtojen keskinäinen systematiikka johtaa usein kierteeseen. Kierteen (tuleva menestys/kriisi) voi yrittää tunnistaa ja sen luonteen ymmärtää tunnuslukujen avulla, vaikka ennustaminen on haasteellista silloinkin. Ennustevirheet pienimpiä kun tunnusluvun taso laskee alenevasta trendistä kriittiselle tasolle. 19

20 Muuta tunnusluvuista Virhelähteitä tilinpäätöksen tunnuslukuihin: Liiketapahtumiin kirjattu sinne kuulumattomia eriä Kirjattu väärään aikaan, väärän suuruisena tai väärille tileille Liiketapahtuma jätetty kirjaamatta Tilinpäätös johdettu virheellisesti Liikevaihto ilmoitetaan virheellisenä (esim. luottotappiot) Kulut ilmoitetaan virheellisesti (esim. poistot) Omaisuuden (vaihto-, rahoitus- ja käyttöomaisuus) arvot kirjataan virheellisinä Tilinpäätökseen oikaisut tehdään virheellisesti Tunnusluvut lasketaan virheellisesti (laajuus, laskuvirhe) 20

21 Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöksistä v (yht. 13 osakeyhtiötä, Suomen Asiakastieto Oy) Sijoitetun pääoman tuotto-% (Tulos ennen satunnaisia eriä + vieraan pääoman kulut (12 kk)/ ((tuoreimman taseen loppusumma - korottomat velat) + (edellisen taseen loppusumma - korottomat velat )) / 2 ) Vaihteluväli: min -10,8 % ja max 30,6 % Mediaani: +10 % Keskiarvo: +10,14 % Nettotulos-% (Tulos ennen satunnaisia eriä, tp-siirtoja/ Liikevaihto) Vaihteluväli: min -2,0 % ja max 6,4 % Mediaani: 3,0 % Keskiarvo: 2,7 % 21

22 Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöksistä v (yht. 13 osakeyhtiötä, Suomen Asiakastieto Oy) Rahoitustulos-% (Tulos ennen poistoja, satunnaisia eriä, tpsiirtoja/ Liikevaihto) Vaihteluväli: min 0,7 % ja max 13,6 % Mediaani: 4,9 % Keskiarvo: 5,7 % Quick ratio (Rahoitusomaisuus/ Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Vaihteluväli: min 0,8 ja max 5,3 Mediaani: 2,3 Keskiarvo: 2,5 22

23 Ammattikorkeakoulujen tilinpäätöksistä v (yht. 13 osakeyhtiötä, Suomen Asiakastieto Oy) Omavaraisuusaste (Oma pääoma + varaukset / Taseen loppusumma - saadut ennakot) Vaihteluväli: min 31,1 % ja max 92,5 % Mediaani: 57,3 % Keskiarvo: 65,3 % Vieraan pääoman takaisinmaksukyky, % (Rahoitustulos / Vastattavaa yht. - Oikaistu Oma pääoma Taseen ulkopuoliset vastuut) Vaihteluväli: min 5,9 % ja max 81,6 % Mediaani: 42,2 % Keskiarvo: 39,1 % 23

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti 22.11.2013 3 OSA

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12 www.arctia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi BALANCE CONSULTING Alma Media konserni Tilinpäätös 27/12 www.almamedia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto

Lisätiedot

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet Ruoka-Suomi -tiedotteen 4/2002 erillisliite Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Kehittäjälle Elintarvikealan kehittämistyössä on toisinaan myös tarvetta analysoida asiakasyrityksen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

Käyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma eri teollisuudenaloilla

Käyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma eri teollisuudenaloilla 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Käyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma eri teollisuudenaloilla Working capital and net working capital

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy Kalle Holstila Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen?

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? Taloustieteen tohtori Pekka Aho Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? 1. Omaisuuden myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 2. Palkkojen nostamatta jättäminen 3. Suoriteperusteisuuden väljä

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Matilda Blomqvist Opinnäytetyö Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Matilda Blomqvist Raportin nimi Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS

TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Petri Vehmanen Anna-Mari

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Käyttäjän ohjeet. Uutta. Voitto+ CD ROM. Tutustu Voittoon Ota Voitto käyttöön Tilaa Voitto. Pikaohjeet Uutta. hakutekijät

Käyttäjän ohjeet. Uutta. Voitto+ CD ROM. Tutustu Voittoon Ota Voitto käyttöön Tilaa Voitto. Pikaohjeet Uutta. hakutekijät Voitto+ CD ROM Käyttäjän ohjeet Tutustu Voittoon Ota Voitto käyttöön Tilaa Voitto Pikaohjeet Uutta Hakutekijät Yrityslista Tilinpäätöstiedot Tunnusluvut Graafinen vertailu Tilintarkastustiedot Muut nimet

Lisätiedot

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Vilma Virtanen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Lisätiedot