Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 1 Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja Vaasan yliopisto Yrityksen maksukyky & strateginen johtaminen - hanke MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA Sisältö: 1. Käsite 2. Teoria 3. Mittaus 4. Ennustaminen 5. Prosessi

2 2 1. Käsite Maksukyky (solvency) = yrityksen kyky selviytyä maksuvelvoitteistaan määrätyllä ajanjaksolla kun ne tulevat maksettavaksi Maksukyvyttömyys (insolvency) = yrityksen kyvyttömyys selviytyä maksuvelvoitteistaan määrätyllä ajanjaksolla kun ne tulevat maksettavaksi - lyhytaikainen maksukyvyttömyys = esimerkiksi kyvyttömyys kahden viikon ajanjaksolla selviytyä maksuvelvoitteista - pitkäaikainen maksukyvyttömyys = esimerkiksi kyvyttömyys vuoden ajanjaksolla selviytyä maksuvelvoitteista - pysyvä maksukyvyttömyys = kyvyttömyys selviytyä koskaan maksuvelvoitteista Lähellä olevia käsitteitä kirjallisuudessa: Long-term solvency solidity = vakavaraisuus; vieraan pääoman takaisinmaksukyky (ei siis rahoitusrakenne) Short-term solvency liquidity = maksuvalmius; tietyllä hetkellä tai lyhyellä ajanjaksolla käytettävissä olevan rahoituksen riittävyys maksuvelvoitteiden maksamiseen 2. Teoria - teorian puute vaikeutena: maksukyvyttömyyden syntyminen laskentatoimen näkökulmasta Horrigan (1968): - laskentatoimessa mitataan yritysten maksukykyä ilman täsmällistä teoriaa siitä, millä tavalla maksukyvyttömyys syntyy - ei tiedetä, mitä tunnuslukuja pitäisi käyttää: samoja kuin muutkin - ei tiedetä, mitkä ovat tunnuslukujen kriittiset tasot: tilastojen perusteella

3 3 Beaver (1966): - yksinkertainen teoria: yritys on likvidien varojen muodostama varasto, johon tulee ja josta lähtee kassavirtoja. Kun tämä varasto tyhjenee, yritys on maksuvaikeuksissa (maksukyvytön) Prihti (1975): - paras tunnusluku: rahoitustulos / vieras pääoma - investointiteoria: yritys on sarja peräkkäisiä investointeja, jotka rahoitetaan tulorahoituksella sekä omalla ja vieraalla pääomalla: rahoituksen kustannukset = investoinnin minimituottovaatimus - investointien täytyy tuottaa tulorahoitusta ainakin sen verran, että pääoman maksuvelvoitteet voidaan hoitaa - jos näin ei käy, yritys joutuu maksuvaikeuksiin, mikäli se menettää sidosryhmien luottamuksen, eikä saa enää lisärahoitusta - tulojäämä verojen jälkeen (rahoitustulos) / tase - rahoitusomaisuus lyhytaikaiset velat = quick / tase - vieras pääoma / tase = velkaisuusaste Komponentit: tulorahoitus, quick-rahoitus, velkaisuus: Z-luku Wilcox (1971), Santomero ja Vinso (1977), Vinso (1979) ja Scott (1981): - konkurssiteoria: yrityksen tulos on satunnaismuuttuja ja yritys joutuu konkurssiin, jos yrityksen oma pääoma menee tappioiden vuoksi negatiiviseksi = yrityksen arvo jää alle vieraan pääoman

4 4 Yrityksen konkurssitodennäköisyys: D t = Yrityksen velat Todennäköisyys Konkurssiriski tit: V t = Yrityksen arvo hetkellä t = V t-1 + nettotulos - kannattavuus (nettotuloksen odotusarvo) - kannattavuuden vaihtelu (nettotuloksen varianssi, todennäköisyysjakauma) - vakavaraisuus (velkaisuus, vieras pääoma) Komponen Scott (1981): - yrityksen realisoidessa omaisuuttaan konkurssin uhatessa tästä aiheutuu kiinteitä kustannuksia: suuremmille yrityksille tulee suhteessa pienemmät kustannukset, joka vaikuttaa konkurssiriskiin: yrityksen koko on yksi komponentti - yrityksen omaisuutta ei ole helppo realisoida (imperfect markets), jolloin konkurssiriski riippuu myös maksuvalmiudesta (komponentti) - maksukyvyttömyyden ennustaminen on empiirisesti mahdollista ja teoreettisesti selitettävissä - empiiriset tulokset antavat tukea teorioille ja vastaavasti teoriat antavat perustelun empiirisille tuloksille

5 5 Ruuhela (1975), Tamminen (1976), Laitinen (1980) ja Suvas (1988): - tulorahoituksen riittävyyteen vaikuttavat yhtä voimakkaasti (symmetrisesti) yrityksen (pääoman tuottoprosentilla mitattu) kannattavuus ja kasvunopeus - jos kannattavuus ja kasvunopeus ovat samalla tasolla, yrityksellä on riittävästi tulorahoitusta - mikäli yritys kasvaa nopeasti ja kannattaa huonosti, tulorahoitukseen syntyy vaje, jota on pitkällä tähtäyksellä vaikea kattaa ja samalla yritys velkaantuu vaarallisesti, jolloin se ajautuu maksuvaikeuksiin

6 6 3. Mittaus - maksukyvyttömyyden käsite tutkimuksissa: heterogeeninen - Karels & Prakash: Table 1 Author: term Altman: bankruptcy Definition of Bankruptcy/Failure Those firms that are legally bankrupt and either placed in receivership or have been granted the right to reorganize under the provisions of the National Bankruptcy Act. Beaver: failure Blum: failure Booth: failure The inability of a firm to pay its financial obligations as they mature. Operationally, a firm is said to have failed when any of the following events have occurred: bankruptcy, bond defaults, an overdrawn bank account, or nonpayment of a preferred stock dividend. Events signifying an inability to pay debts as they come due, entrance into a bankruptcy proceeding, or an explicit agreement with creditors to reduce debts. No explicit definition provided. Companies that were delisted from trading on any Australian stock exchange. Deakin: failure The firms which experience bankruptcy, insolvency, or were otherwise liquidated for the benefit of creditors.

7 7 Edminster: failure Elam: bankruptcy El Hennawy & Morris: failure Author identifies both Beavers and Blums definitions. He does not supply his own or state which of theirs he is using. Firms are identified as bankrupt when they have undertaken at least one of the following actions: (1) filed for reorganization under Chapter XI of the Federal Bankruptcy Act (Chandler Act); (2) filed for reorganization under Chapter X of the Chandler Act; (3) voted in a stockholders meeting to file either under Chapter X or Chapter XI; (4) reached agreement with creditors to reduce firms liabilities at a loss to the creditors. Failure was defined as a business which was liquidated, wound up by court order or to which a receiver was appointed. Libby: failure Taffler: failure See Deakin s definition. Failure was defined as receivership, voluntary liquidation (creditors), winding up by court order or equivalent. Taffler & Tisshaw: failure Tamari: bankruptcy Failure was represented for our purposes by entry into receivership, creditors voluntary liquidation, compulsory winding up by order of the court, or government action undertaken as an alternative. No definition supplied

8 8 Laitinen: - konkurssi asetettu vireille - konkurssi edennyt tuomioon asti - yritys hakeutuu saneeraukseen - virallinen maksuhäiriö: lyhytaikainen maksukyvyttömyys (haluttomuus?) 4. Ennustaminen - selittäjien valinta: vaatii teoriaa, usein empiirinen Foulke (1937, s. 209): - sen sijaan että yrittäisi teoreettisesti perusteella jonkin tunnusluvun arvon merkitystä yritysten maksukyvyn arvioinnissa, otetaan 20, 50, 100 tai jopa 2000 saman toimialan yrityksen vastaavan tunnusluvun keskiarvo, mediaani tai moodi ja sitten seurataan yritysten epäonnistumisia ja päätellään, mikä on sellainen raja-arvo tunnusluvulle, joka alle meneminen merkitsee epäonnistumisen vaaraa = tieteellinen tilinpäätösanalyysi Beaverin (1966) profiilivertailu: - tunnuslukujen mediaanien kehitys maksukyvyttömissä ja muissa: profiili - paras yksittäinen tunnusluku yrityksen maksukyvyttömyyden ennakoinnissa on rahoitustuloksen (traditional cash flow) suhde vieraaseen pääomaan: vieraan pääoman takaisinmaksukyky - 1 vuotta ennen virheitä: 13 per vuotta ennen virheitä: 22 per toiseksi paras luokittelija: nettovoiton ja pääoman suhde (kannattavuus)

9 9 Tilastollinen mallinnus: - monimuuttujamallit: käytetään joukkoa tunnuslukuja ennustamaan maksukyvyttömyyttä esim. erotteluanalyysin tai logistisen regressioanalyysin avulla - Z = a1 X1 + a2 X2 + + an Xn Esim. Laitisen Z-luku (Z* = 18): - Z =1,77*(100*rahoitustulos/liikevaihto)+14,14*quick ratio+0,54*omavaraisuusaste Tutkimuksissa käytettyjä merkitseviä tunnuslukuja maksukyvyttömyyden ennustamiseen: 1. Rahat ja pankkisaamiset/lyhytaikaiset velat 2. Rahoitustulos/Lyhytaikaiset velat 3. Rahoitustulos/Tase 4. Rahoitustulos/VPO 5. Rahat ja pankkisaamiset/liikevaihto 6. Rahat ja pankkisaamiset/tase 7. Rahoitus- ja vaihto-omaisuus/lyhytaikaiset velat 8. Rahoitus- ja vaihto-omaisuus/liikevaihto 9. Rahoitus- ja vaihto-omaisuus/tase 10. Lyhytaikaiset velat/oma pääoma 11. Oma pääoma/liikevaihto 12. Vaihto-omaisuus/Liikevaihto 13. Pitkäaikainen vieras pääoma/nettopääoma 14. Oman pääoman markkina-arvo/vpo 15. Nettotulos/Koko pääoma 16. Netto quick/vaihto-omaisuus 17. Liikevaihto/Tase

10 Netto-omaisuus/Koko vieras pääoma 19. Käyttökate/Tase 20. Quick/Lyhytaikaiset velat 21. Quick/Liikevaihto 22. Quick/Tase 23. Oman pääoman tuotto% 24. Kertyneet voittovarat/tase 25. Osakepääoman tuotto% 26. Koko vieras pääoma/tase 27. Koko vieras pääoma/nettopääoma 28. Käyttöpääoma/Liikevaihto 29. Käyttöpääoma/Netto-omaisuus 30. Käyttöpääoma/Tase

11 11 Ennustamisessa käytettyjä tunnuslukujen muunnelmia ja muita muuttujia: 1. Muunnelmat Kassavirtaiset tunnusluvut Leasingoikaistut tunnusluvut Inflaatio-oikaistut tunnusluvut Toimialan keskimääräiseen arvoon suhteutetut tunnusluvut Tunnuslukujen trendit ja muutokset Tunnuslukujen keskihajonnat, poikkeamat trendistä ja muut heilahtelujen mittarit 2. Muut muuttujat Yrityksen koko Tilinpäätöslaskelmien dekompositiomittarit ja muut informaatiomittarit Lyapunovin eksponentti kaaoksen mittarina Makrotaloudellinen indeksi Toimialaa kuvaavat dummy-muuttujat Kasvu Yrityksen ikä Johtajien määrä Omistusrakenne Tilintarkastuskertomus ja sen julkistaminen Muutokset johdossa Tilinpäätöksen julkistamisviive Pankin luottokelpoisuuslausunto Toimintakertomuksen muoto ja sävy

12 12 5. Prosessi - maksukyvyttömyys on seuraus prosessista, jossa toimintaedellytykset heikkenevät kunnes maksukyvyttömyys on todettavissa - prosessi voi kestää vuosia tai sitten tapahtua muutamassa kuukaudessa - prosessi käynnistyy kannattavuuden heikkenemisellä (1), jota seuraa välittömästi tulorahoituksen loppuminen (2), siitä edelleen velkaantuminen (3) ja lopulta maksuvalmiuden menettäminen (4) - lopulta yritys ei kykene hoitamaan maksuvelvoitteitaan (5) = maksukyvytön Kriittinen taso Maksukyvyttömyys 5 Aika Käsitteitä: Käyrät järjestyksessä: 1. Kannattavuus = Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = Return on investment (kriittinen arvo 5 %) = uhkaava maksukyvyttömyys 1 (alkava) 2. Tulorahoitus = Rahoitustulosprosentti = Operating cash flow (kriittinen arvo 0 %) = uhkaava maksukyvyttömyys 2 (vahvistunut)

13 13 3. Vakavaraisuus = Omavaraisuusaste = Equity ratio (kriittinen arvo 10 %) = todennäköinen maksukyvyttömyys 1 (alkava) 4. Maksuvalmius = Quick ratio (kriittinen arvo 0.5) = todennäköinen maksukyvyttömyys 2 (vahvistunut) 5. Maksuja ei pystytä maksamaan niiden tullessa maksuun = maksukyvyttömyys (todettavissa) Nuoli 1: Nuoli 2: Nuoli 3: Saneeraus pitäisi aloittaa = kannattavuus menee kriittiseksi Saneeraukseen haetaan = maksuvalmius menee kriittiseksi Maksukyvyttömyys todettavissa = maksuja ei kyetä maksamaan

14 14 Tunnuslukujen mediaanien kehittyminen ennen häiriötä ja sen jälkeen: 1. Häiriöttämät yritykset Kalenterivuosi: Liikevaihto Havaintojen lkm Liikevaihdon logaritmi Liikevaihdon kasvu-% Sijoitetun pääoman tuotto-% Nettotulos-% Quick ratio Rahoitustulos-% Omavaraisuusaste Takaisinmaksukyky

15 15 2. Häiriölliset yritykset Vuosia häiriöön: Häiriön jälkeen: Liikevaihto Havaintojen lkm Liikevaihdon logaritmi Liikevaihdon kasvu-% Sijoitetun pääoman tuotto-% Nettotulos-% Quick ratio Rahoitustulos-% Omavaraisuusaste Takaisinmaksukyky

16 16 3. Konkurssiyritykset Vuosia häiriöön: Häiriön jälkeen: Liikevaihto Havaintojen lkm Liikevaihdon logaritmi Liikevaihdon kasvu- % Sijoitetun pääoman tuotto-% Nettotulos-% Quick ratio Rahoitustulos-% Omavaraisuusaste Takaisinmaksukyky

17 17 4. Saneerausyritykset Vuosia häiriöön: Häiriön jälkeen: Liikevaihto Havaintojen lkm Liikevaihdon logaritmi Liikevaihdon kasvu-% Sijoitetun pääoman tuotto- % Nettotulos-% Quick ratio Rahoitustulos-% Omavaraisuusaste Takaisinmaksukyky

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Sinikka Jänkälä Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 1 Toimilupaa haettaessa liitettävä selvitys vakavaraisuudesta

Lisätiedot

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa 10.5.2006 Työn ohjaaja ja

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida pienyritysten lakiperusteisen yrityssaneerauksen (YSL)

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida pienyritysten lakiperusteisen yrityssaneerauksen (YSL) LTA 3/11 E. K. Laitinen ERKKI K. LAITINEN Yrityssaneerauksen tehokkuus laman aikana pienyrityksissä* TIIVISTELMÄ Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida pienyritysten lakiperusteisen yrityssaneerauksen

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Matilda Blomqvist Opinnäytetyö Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Matilda Blomqvist Raportin nimi Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä

Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Tilinpäätösoikaisujen vaikutus tunnuslukujen kykyyn ennustaa maksuhäiriöitä suomalaisissa pk-yrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Vilma Virtanen 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu

Aloittavan yrityksen rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu Aloittavan yrityksen rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinnon koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2010 Petri Haverinen, Jani Kingelin Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy Kalle Holstila Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti 22.11.2013 3 OSA

Lisätiedot

Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma

Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Eetu Peuhkuri Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä Eetu Peuhkuri Yrityksen

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy

Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy Vlassova, Irina 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tilinpäätösanalyysi Case-Yritys Oy Vlassova Irina Liiketalouden Koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Matti Arvola Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 VILLE VALKEALAHTI VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja yliopistotutkija Teemu Laine Tarkastaja ja aihe hyväksytty rakentamisen ja talouden

Lisätiedot

Käyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma eri teollisuudenaloilla

Käyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma eri teollisuudenaloilla 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Käyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma eri teollisuudenaloilla Working capital and net working capital

Lisätiedot

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet Ruoka-Suomi -tiedotteen 4/2002 erillisliite Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Kehittäjälle Elintarvikealan kehittämistyössä on toisinaan myös tarvetta analysoida asiakasyrityksen

Lisätiedot

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Timo Leivo

Lisätiedot

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Elokuu 2011 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Erään pk-yrityksen arvonmääritys

Lisätiedot

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Lakimies 6/2010 s. 979 998 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto

Lisätiedot