Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014"

Transkriptio

1 Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Tehty..

2 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma Toimialan tunnusluvut III Rahoitusrakenne ja rahoituksen riittävyys Toimialan tunnusluvut IV Maksuvalmius ja käyttöpääoman kiertoajat Toimialan tunnusluvut V Luokitus ja toiminnan tehokkuus Tunnuslukugrafiikka I Kasvu ja kannattavuus Tunnuslukugrafiikka II Pääoman tuotto ja käyttöpääoma Tunnuslukugrafiikka III Rahoitusrakenne ja rahoituksen riittävyys Tunnuslukugrafiikka IV Maksuvalmius ja käyttöpääoman kiertoajat Tunnuslukugrafiikka V Luokitus ja toiminnan tehokkuus Huomio Graafeissa on esitetty toimialan mediaanit, ylä ja alakvartiilit värillisin käyrin. Sininen esittää 7 %:n fraktiilin, vihreä %:n ja punainen %:n. Eli ylimmän käyrän yläpuolella sijaitsee % yrityksistä, keskimmäisen yläpuolella % ja alimman alapuolella % yrityksistä. Analyysit perustuvat yksinomaan yritysten julkistamiin tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting vastaa Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan tehdyistä oikaisuista ja tilinpäätösanalyysista. Balance Consulting ei vastaa yritysten julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa ostamiensa analyysien pohjalta mahdollisesti tehtyjen päätösten ja taloudellisten sitoumusten välittömistä ja välillisistä seuraamuksista. Asiakas sitoutuu noudattamaan periaatetta, että analyysit on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Analyysitiedon julkistamisesta tai sen käyttämisestä kolmansia osapuolia koskevissa suhteissa asiakas sitoutuu neuvottelemaan Balance Consulting:n kanssa etukäteen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa analyysitiedot luottamuksellisesti luotonantajille luottokelpoisuuden toteamiseksi.

3 Balance Tilasto Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Liikevaihto tuhatta euroa (t. euroa) Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Yrityksiä Liikevaihdon kasvuprosentti Alakvartiili, 9,,7,,,9,,,9, Mediaani,9,,,,,,,,,7 Yläkvartiili,,,,9, 9,9,,,,7 Yrityksiä Henkilökunta keskimäärin hlö Alakvartiili Mediaani 7 Yläkvartiili Yrityksiä Investoinnit / liikevaihto (%) Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani,9,7,,,,,,7,7,7 Yläkvartiili,,,9,9,9,7,,,, Yrityksiä Käyttökate (%) Alakvartiili,9,,,9,9,9,7,7,, Mediaani,, 7,7,7,, 7,,,,9 Yläkvartiili,,,,,,,,7,, Yrityksiä Liiketulos (%) Alakvartiili,,,,,7,,,,, Mediaani,,9,,,,,,,, Yläkvartiili,9,7,,,,9,,,, Yrityksiä Rahoitustulos (%) Alakvartiili,,,,,,9,9,,,7 Mediaani,7,,,7,7,,,,, Yläkvartiili 7,9 9,,,9,,,,9, 9,9 Yrityksiä Nettotulos (%) Alakvartiili,,,,9,,,9,,, Mediaani,,,,,,9,9,,,7 Yläkvartiili, 7,7, 9, 9, 9,,, 7, 7, Yrityksiä Balance Consulting..

4 Balance Tilasto Toimialan tunnusluvut II Pääoman tuotto ja käyttöpääoma Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Sijoitetun pääoman tuotto (%) Alakvartiili,,,9,,,,,7,9, Mediaani,,, 9,,, 7, 7,7,, Yläkvartiili 7,,, 9,9,,9,,,,9 Yrityksiä Oman pääoman tuotto (%) Alakvartiili,,,,,,,7,,, Mediaani,,,7 7, 7,,9,9 7, 7,, Yläkvartiili,,,,,, 7,,,, Yrityksiä Koko pääoman tuotto (%) Alakvartiili,,,,,9,,,,,9 Mediaani,,,9,,,,,,, Yläkvartiili,9,,,,,,9,,,7 Yrityksiä Taloudellinen lisäarvo (%) Alakvartiili,,9,,,9, 7,7,,, Mediaani,7,,,,,,9,,, Yläkvartiili 7,,9,,,,,,,, Yrityksiä Painotettu pääoman kustannus (WACC) Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani 7, 7,,9 7, 7, 7, 7,,,, Yläkvartiili,7, 7,7,,,, 7, 7, 7, Yrityksiä Pääoman kiertonopeus vuotta Alakvartiili,,7,7,7,,,,,, Mediaani,,,7,,,,,,7, Yläkvartiili,7,,,,,7,,,, Yrityksiä Käyttöpääoma (%) Alakvartiili,,,,9,,9,,,, Mediaani,7,, 7, 7,,,,,, Yläkvartiili,,, 7,,,,,,7,7 Yrityksiä Nettokäyttöpääoma (%) Alakvartiili,,,9,9,,,,,, Mediaani, 7,, 9,,,,7, 7,7 7, Yläkvartiili 7,9 7, 9,,,,,,,, Yrityksiä 97 7 Balance Consulting..

5 Balance Tilasto Toimialan tunnusluvut III Rahoitusrakenne ja rahoituksen riittävyys Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Omavaraisuusaste (%) Alakvartiili,7,,,7,,,,,,9 Mediaani,,,7,9,,,, 9,,7 Yläkvartiili,,9,,,,7,,7,, Yrityksiä Gearing (%) Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani 7,,,, 9,,,,, 7, Yläkvartiili, 9, 7,,,,,,,, Yrityksiä Nettovelkaantumisaste Alakvartiili,,7,,,7,7,7,7,, Mediaani,,,,,,,,,, Yläkvartiili,,,,,,,7,7,,9 Yrityksiä Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Alakvartiili,,,,,,,,,9, Mediaani,,, 9, 9,9 9,7 9,, 9,, Yläkvartiili,,,,,,,,9,, Yrityksiä Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani,,,,,,,,,, Yläkvartiili,,,,,,,,,9, Yrityksiä Nettorahoituskulut / käyttökate (%) Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani,,,,,,7,,,, Yläkvartiili,7, 9,,,7, 7,,,7 9, Yrityksiä Vieraan pääoman takaisinmaksuaika vuotta Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani,,,,,,,,,, Yläkvartiili,,,9,,,,,7,, Yrityksiä Korkokulut / korolliset velat (%) Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani,,,,,,7,7,,7,7 Yläkvartiili 9, 9, 9, 9, 9, 9,7 7, 7,,, Yrityksiä Balance Consulting..

6 Balance Tilasto Toimialan tunnusluvut IV Maksuvalmius ja käyttöpääoman kiertoajat Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Quick ratio Alakvartiili,,,,,,7,7,7,7,7 Mediaani,,,,,,,,,, Yläkvartiili,,,,,,,,,, Yrityksiä 7 9 Current ratio Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani,,,,,,,,,, Yläkvartiili,,9,,,,,,,, Yrityksiä 7 9 Myyntisaamisten kiertoaika Alakvartiili 7 7 Mediaani Yläkvartiili Yrityksiä Ostovelkojen kiertoaika Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Yrityksiä Ainevaraston kiertoaika Alakvartiili 7 7 Mediaani Yläkvartiili 9 7 Yrityksiä Valmistevaraston kiertoaika Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Yrityksiä Koko vaihto omaisuuden kiertoaika Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Yrityksiä Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani,,,,7,9,,9,9,,9 Yläkvartiili,9,,7,,,,,,, Yrityksiä Balance Consulting..

7 Balance Tilasto Toimialan tunnusluvut V Luokitus ja toiminnan tehokkuus Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () AD luokituksen pisteet pistettä Alakvartiili,, 9,,,,, 7,,, Mediaani 9,,,,, 9, 7,,,, Yläkvartiili, 7, 7,, 9,,, 7,,, Yrityksiä Jalostusarvo / liikevaihto (%) Alakvartiili, 9,9,9, 7,,,,,9,7 Mediaani, 9,,9 7, 9,7, 9,,9, 7,7 Yläkvartiili,,,7,,,,,,, Yrityksiä Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) Alakvartiili,,,,,,,,,, Mediaani,,,,,,,,,, Yläkvartiili,7,7,7,7,7,7,,,, Yrityksiä Liikevaihto / henkilö Alakvartiili 7 Mediaani Yläkvartiili 79 9 Yrityksiä Henkilöstökulut / henkilö Alakvartiili 9 7 Mediaani Yläkvartiili Yrityksiä Jalostusarvo / henkilö Alakvartiili 9 Mediaani 9 7 Yläkvartiili Yrityksiä Liiketulos / henkilö Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Yrityksiä Nettotulos / henkilö Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Yrityksiä Balance Consulting..

8 Balance Tilasto Tunnuslukugrafiikka I Kasvu ja kannattavuus Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () tuhatta euroa (t. euroa) Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti hlö Henkilökunta keskimäärin Investoinnit / liikevaihto (%) 7 Käyttökate (%) Liiketulos (%) 9 7 Rahoitustulos (%) Nettotulos (%) 9 7 Balance Consulting..

9 Balance Tilasto 7 Tunnuslukugrafiikka II Pääoman tuotto ja käyttöpääoma Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7 Oman pääoman tuotto (%) Koko pääoman tuotto (%) Taloudellinen lisäarvo (%) Painotettu pääoman kustannus (WACC) 9 vuotta Pääoman kiertonopeus 7 Käyttöpääoma (%) Nettokäyttöpääoma (%) Balance Consulting..

10 Balance Tilasto Tunnuslukugrafiikka III Rahoitusrakenne ja rahoituksen riittävyys Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () 7 Omavaraisuusaste (%) Gearing (%),,, Nettovelkaantumisaste Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Nettorahoituskulut / liikevaihto (%), Nettorahoituskulut / käyttökate (%),,, Vieraan pääoman takaisinmaksuaika vuotta 9 7 Korkokulut / korolliset velat (%) Balance Consulting..

11 Balance Tilasto 9 Tunnuslukugrafiikka IV Maksuvalmius ja käyttöpääoman kiertoajat Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Quick ratio Current ratio,7,,7,,7, Myyntisaamisten kiertoaika Ostovelkojen kiertoaika Ainevaraston kiertoaika Valmistevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) Balance Consulting..

12 Balance Tilasto Tunnuslukugrafiikka V Luokitus ja toiminnan tehokkuus Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () 7 pistettä AD luokituksen pisteet Jalostusarvo / liikevaihto (%) Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat),,7,,,,,,, Liikevaihto / henkilö Henkilöstökulut / henkilö 7 Jalostusarvo / henkilö Liiketulos / henkilö Nettotulos / henkilö Balance Consulting..

13 Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys ja talousjohdolle. Balance Consulting tarjoaa ratkaisun, kun tarpeesi on: * Tunnusluvut ja luokitukset * Taloudelliset analyysit * Toimiala ja yritysjoukkovertailut Lisätietoa palveluista: Osta raportit osoitteesta: tietopalvelut.kauppalehti.fi Balance Consulting PL 7 Puh. Alvar Aallon katu C, Helsinki Helsinki Faksi

Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mikenti.fi

Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mikenti.fi Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 214/12 www.mikenti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12 www.arctia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi BALANCE CONSULTING Alma Media konserni Tilinpäätös 27/12 www.almamedia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto

Lisätiedot

Lukusarjat Yritysanalyysi

Lukusarjat Yritysanalyysi Lukusarjat Yritysanalyysi Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 www.malliyritys.fi Laatinut: Lukusarjat Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 10/ Lukusarjat Yritysanalyysi Sisällysluettelo Yrityksen tiedot

Lisätiedot

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti 22.11.2013 3 OSA

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi 2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla Malliyritys Oy 1000 Tilikausi 2009 2010 10/2011 Maksuvalmius 2009 2010 10/2011 Toiminnan

Lisätiedot

Kannattavuusselvitys vuodelta 2013. Talonrakennusteollisuus ry Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Kannattavuusselvitys vuodelta 2013. Talonrakennusteollisuus ry Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kannattavuusselvitys vuodelta 2013 Talonrakennusteollisuus ry Rakennustuoteteollisuus RTT ry RAKENNUSTEOLLISUUS RT 1 (35) KANNATTAVUUSSELVITYS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo TALONRAKENNUS 1 Selvitykseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006

TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006 LASKS140 Tilinpäätösanalyysi Joulukuu 2007 Tapani Höök 2 a ALUSTAVA YLEISARVIO 3 b AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 3 c SUBSTANSSIARVO

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872)

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.11.2008 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Rating Alfa. Yhteenveto. Perustiedot. Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä

Rating Alfa. Yhteenveto. Perustiedot. Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä Suomen Asiakastieto Oy 17.03.2010 09:50:05 Rating Alfa Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä Tiedot luovutettu 17.03.2010 Puhelin +358 9 123456 Fax +358 9 1234561 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Kannattavuusselvitys vuodelta 2011

Kannattavuusselvitys vuodelta 2011 Kannattavuusselvitys vuodelta 2011 Talonrakennus, Tuoteteollisuus Rakennusteollisuus RT ry RAKENNUSTEOLLISUUS RT 1 (34) KANNATTAVUUSSELVITYS VUODELTA 2011 Sisällysluettelo TALONRAKENNUS 1 Selvitykseen

Lisätiedot

Ulkoisen suorituskyvyn analysointi. * Kun tarkastellaan yritystä ulkoa päin ja pääasiassa kokonaisuutena.

Ulkoisen suorituskyvyn analysointi. * Kun tarkastellaan yritystä ulkoa päin ja pääasiassa kokonaisuutena. TUNNUSLUKUJEN HYVÄKSIKÄYTTÖ 1. TUNNUSLUKUJEN KÄYTTÖTILANTEET Yrityksen toiminnan * analysointiin * vertaamiseen * ohjaamiseen eli tunnuslukuja tarvitaan johtamisen tueksi 2. KÄSITTEITÄ Ulkoisen suorituskyvyn

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 29.06.2010 Yhteenveto Puhelin: +358 0102707000 Telefax: +358 0102707338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen?

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? Taloustieteen tohtori Pekka Aho Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? 1. Omaisuuden myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 2. Palkkojen nostamatta jättäminen 3. Suoriteperusteisuuden väljä

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa 1 1(8) Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa Tilastokeskuksen yritysaineistosta on laskettu Toimiala Online -palveluun kolme tunnuslukutaulukkoa vuosilta 2006-2009e. Vuosi 2009 on ennakkotietoa,

Lisätiedot

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen ENNAKOIVA YHTEISTOIMINTA Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen Ennakoiva yhteistoiminta Auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään yrityksen tilanteen sekä muutostarpeet Vahvistaa laadukasta tiedon kulkua

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot