RAKENTAMISTEKNOLOGIAN TUTKIMUSRYHMÄ. Mika Jaakkola, Rauno Heikkilä Infra kehittämisohjelma / Tuotemallit, tiedonsiirto ja automaatio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISTEKNOLOGIAN TUTKIMUSRYHMÄ. Mika Jaakkola, Rauno Heikkilä 14.9.2006. Infra 2010 -kehittämisohjelma / Tuotemallit, tiedonsiirto ja automaatio"

Transkriptio

1 RAKENTAMISTEKNOLOGIAN TUTKIMUSRYHMÄ Mika Jaakkola, Rauno Heikkilä Infra kehittämisohjelma /, tiedonsiirto ja automaatio 3D-tietomalleja ja automaatiota hyödyntävän kokonaistoimintaprosessin kehittäminen tieväylien rakenteen parantamiseen - CASE VT4-Haurukylä- Haaransilta (3D-ROAD) Projektisuunnitelma 1 TAUSTA Infra pilottien suuntaaminen siten, että tarkastellaan kokonaisuutta, sen osia sekä tehdään prosessin kuvausta ja mallintamista että testataan käytännön kentällä, on tärkeää. Eri hankkeet ja pilotit on siksi syytä katsoa myös kokonaisuutena ja näin varmistaa kehittämistyön eteneminen koko infra-prosessin aluee lla Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen Infra pilotissa Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen tuotetaan kuvaus siitä, kuinka infra -prosessia voidaan kehittää, kun yhteiset tuotetietomallit ovat olemassa. Pilotin tavoitteeksi on asetettu: Tutkimushankkeessa Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen?? kuvataan tuotemalleja hyödyntävä rakennetun infrastruktuurin koko elinkaaren kattava prosessi?? määritellään prosessin eri vaiheissa tarvittava ja syntyvä tieto määritellään tuotemallipohjaisen tiedonhallinnan vaikutukset eri osapuolten toimintaan. Kehittämistarpeet kohdistuvat tutkimussuunnitelman mukaan - infrahankkeen kokonaisprosessin hallinnan kehittämiseen (sekä investointi- että ylläpitovaihe) ja osaprosessien uudenlaiseen yhteensovittamiseen - eri osapuolten omien prosessien kehittämiseen - uuden osaamisen luomiseen joko tilaajaorganisaatioihin, suunnittelijoille, urakoitsijoille tai palveluliiketoimintana markkinoille Pilotin keskeinen toimija on TKK / Rakentamistalous ja työ tehdään INFRA osa-alueen Toimintaprosessit ohjauksessa. OULUN YLIOPISTO, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä PL 4400 (Kiilakiventie 1), FIN Oulu Puh (0) , Faksi +358 (0) ,

2 3D-ROAD-projektisuunnitelma 2 ELINKAAREN KATTAVA HALLINTAPROSESSI INVESTOINTI YLLÄPITO Toteutusmuoto elinkaarimalli ST T LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA SUUN- NITTELU RAKEN- TAMINEN JA RAKENNETUN TODENTA- MINEN TOIMIVUUS- JA RAKENNE- MITTAUKSET LUOVUTUS- MITTAUKSET LÄHTÖTIETO- TUOTE GEOMETRIA RAKENNE TIETO TOTEUTUS- RAKENNE TIETO TOTEUMA- YLLÄPITO- JÄÄNNÖS- ARVO- 3D simulointi ja visualisointi työmaaautomaatio TUOTETIETO Kuva 1. Tutkimushankkeen Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen kuvaus määriteltävästä prosessista. 1.2 Tieväylien rakenteen parantamisen automaation kehittäminen - CASE VT4- Haurukylä-Haaransilta (3D-ROAD) Infra pilotissa Tieväylien rakenteen parantamisen automaation kehittäminen - CASE VT4-Haurukylä-Haaransilta (3D-ROAD) testataan infra-prosessia käytännössä lähtien suunnitteluvaiheesta ja päätyen lopputuotemalliin. Hanke sisältää myös toteutuksen aikaisen koneautomaation testaamisen. ylläpito ja hoito hankevalmistelu suunnittelu hankinta Automa- - tisoitu työmaa Kuva 2. Tutkimushankkeen Tieväylien rakenteen parantamisen automaation kehittäminen - CASE VT4-Haurukylä -Haaransilta (3D-ROAD) toiminta-alue infra-prosessissa.

3 3D-ROAD-projektisuunnitelma 3 Tarkoituksena on, että suunittelu, hankinta ja toteutusvaiheet toteutetaan normaalien kilpailutusmenettelyjen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisällytetään suunnittelu- ja toteutusvaiheissa tehtävät kehittämisosiot ja/tai toimintatapavaatimukset. Tienrakentamisen ja -hoidon alalla on voimakas tarve rakenteen parantamisen -automaatioprosessin ja -teknologioiden kehittämiseen sekä hyödyntämiseen. Jatkossa tienrakentamisen pääpaino on yhä enemmän tienhoidon ja korjausrakentamisen sektorilla. Rakennusalan toimijoilla on paranevat valmiudet soveltaa ja ottaa käyttöön kehittyneitä mittaus-, suunnittelu ja ohjausjärjestelmiä koko tienrakentamisen toimintaprosessissa. Oulun yliopiston aiemmissa ja käynnissä olevissa tutkimuksissa on todennettu automaation merkittävät hyötypotentiaalit tienrakentamisessa. Oulun yliopisto ja VTT Tietotekniikka tutkivat parhaillaan käynnissä olevassa TIMARA-tutkimuksessa (Tietomallipohjainen automaatio tieverkon päällystämisen korjaus- ja uudisrakentamistyössä) rakenteen parantamisen automaation lähtökohtia. Oulun yliopisto suunnittelee parhaillaan rakenteen parantamisen automaation tutkimusyhteistyötä US-Kalifornian yliopiston kanssa (Development of Automation into Road Rehabilitation Process, UC Davis, Berkeley, Stanford). 1.3 Ylläpito ja hoitoprosessin testaaminen Viimeisenä osana infra-prosessin testaamisessa on ylläpito- ja hoito prosessin testaaminen käytännön toiminnassa. Tähän testaukseen parhaiten sopii konkreettinen alueurakkasopimus, jossa mukana on yleiset tiet, kadut ja yksityistiet eli käytännössä verkko, joka tienkäyttäjälle näkyy kokonaisuutena. Samalla tulee testattua useamman tilaajan näkökulmat, kuva 3. ylläpito ja hoito hankevalmistelu suunnittelu hankinta Automa- - tisoitu työmaa Kuva 3. Tutkimushankkeen Kunnossapitoprosessin testaaminen yhteisalueurakassa toiminta-alue infra-prosessissa. Ylläpito- ja hoitoprosessia testataan Infra pilotissa Kuusamon yhteisalueurakkaan liittyen. Keskeisimmät toimijat ovat muodostaneet liittouman. Pilottikoordinaattorina toimii SK-yhtiöt. 2 TAVOITE Tavoitteena on kehittää tieväylien rakenteen parantamiseen tarvittava automaatiota hyödyntävä 3Dtoimintaprosessi, jolla voidaan parantaa suunnittelu- ja rakentamisprosessin tehokkuutta ja laatua. Tiehallinnon tavoitteena on kehittää osavaihekohtaisia vaatimuksia, joilla automaation ja uuden teknologian käyttöönotto nopeutuu. Ko. vaatimukset sisällytetään tarjouspyyntöihin ja näin toimijat voivat tarjouksessaan esittää omat ratkaisut niiden toteuttamiseksi. Testauskohde luo yrityksille tarvittavat automaatioteknologian kehitys- ja testausmahdollisuudet.

4 3D-ROAD-projektisuunnitelma 4 Tavoitteena on toteuttaa projektiin osoitettu todellinen testauskohde koko maailman mittapuussa mahdollisimman edistyksellisesti 3D-automaatiota käyttäen. Läpiviennissä hyödynnetään tällä hetkellä parasta saatavilla teknologiaa ja osaamista. Tavoitteena on aktivoida yritykset automaatioteknologian kehittämistyöhön. Tavoitteena on hankkia normaalia kattavammat ja tarkemmat lähtötiedot tarkkaa 3D-paikannusta hyödyntäen. Tavoitteena on että RP -hankkeessa suunnitellaan ja mallinnetaan uusi 3D-tiegeometria ja muut uudet rakenteet. Tavoitteena on että pilottihankkeen rakentamisessa käytetään työkoneiden 3D-koneohjausta. Toteutus 2006 Toteutus 2007 Toteutus ST-urakkana Kuvataan ylläpitoprosessin vaatimukset toteutumatiedolle Tiehallinto & Oulun yliopisto LÄHTÖTIETO - VAATIMUKSET SUUNNITTELU - VAATIMUKSET RAKENTAMIS - VAATIMUKSET TUOTE - VAATIMUKSET TOIMIVUUS - VAATIMUKSET Oulun yliopisto & yritykset LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA LÄHTÖTIETO - TIE- SUUNNITTELU TUOTET TIEN RAKENNUS- SUUNNITTELU TOTEUTUS - TUOTE - TARKASTUS TOTEUTUMA - TOIMIVUUS - MITTAUKSET YLLÄPITO- Tiehallinto & Oulun yliopisto LÄHTÖTIETO - ANALYYSI TUOTE- ANALYYSI OHJAUS- ANALYYSI TOTEUTUMA - ANALYYSI YLLÄPITO- ANALYYSI Kuva 1. Vt 4 Haurukylä - Haaransilta pilottihankkeessa on tavoitteena automaation hyödyntäminen RP -toimintaprosessissa. Tiehallinto ja Oulun yliopisto määrittelevät osavaiheiden tuotevaatimukset ja analysoivat yritysten toteuttamat tehtävät. 3 HANKE HAURUKYLÄ - HAARANSILTA Testihanke sijaitsee Oulun eteläpuolella Vt4:llä. Hankkeeseen sisältyy mm. tien leventämistä, rakenteen parantamista, päällystämistä, kevyen liikenteen alikulku jne. Hankkeen kustannusarvio on hieman alle 3 milj. euroa. Testikohteeksi hanke soveltuu hyvin koska siihen sisältyy hyvin monenlaisia elementtejä joiden suunnittelussa ja toteuttamisessa voidaan testata uusia toimintamalleja ja teknologioita. Kuvassa 2 on esitetty hankkeen hankekortti.

5 5 3D-ROAD-projektisuunnitelma vt 4 väistötila, sivusuunnan tulppa kevyen liikenteen aliku lku tien leventäminen, rakenteen parantaminen, uudelleen päällystys, uudet kaiteet, laitesiirrot väistötila sivusuunnan tulppa valaistuksen saneeraus uusi valaistus sivusuunnan tulppa ohituskaistapari keskikaiteineen, yksityistiejärjestelyt Kuva 2. Vt 4 Haurukylä - Haaransilta hankekortti (Oulun tiepiiri) TOTEUTUS Projektin suunnittelu ja aloittaminen Projektin suunnittelu ja rahoituksen haku sekä piltoin läpivienti tehdään Oulun yliopiston ja Oulun tiepiirin yhteistyönä. Tiepiiri kytkee suunnittelun ja toteutuksen tarjouspyyntöihin tarvittavat vaatimukset. Näin toimijat voivat jo tarjousta tehdessään huomioida nämä erityisvaatimukset, jotka liittyvät tähän pilottiin. Toimijoille tullaan pitämään ennakkoinfotilaisuudet, jossa kerrotaan hankkeesta ja erityisvaatimuksista näin toimijat ennättävät luoda valmiuksia tarjouspyyntökierroksia ajatellen. 4.2 Syvempi perehtyminen teknologia-alueeseen sekä kansainvälisen tietokartoituksen suorittaminen Oulun yliopisto kartoittaa automaation kehitystilanteen maailmassa rakenteen parantamisessa osaalueittain. Tietokartoitukseen sisältyy vuosittaiset tutkimusmatkat valittuihin kohdemaihin. Osaraportti I.

6 3D-ROAD-projektisuunnitelma Rakenteen parantamisen 3D-kokonaistoimintaprosessin kehittäminen ja kokeellinen läpivienti Oulun yliopisto kehittää, mallintaa ja määrittelee tieväylien rakenteen parantamisen 3Dtoimintaprosessin (suunnittelu ja rakentaminen) sekä sen ensimmäiseen kokeelliseen läpivientiin VT4-Haaransilta-Haurukylä -testauskohteessa tarvittavat teknologiat, menetelmät, tiedonsiirtotavat, työkalut ja muun osaamisen. Lisäksi määritellään toteutukseen tarvittavat kehitystehtävät alan yrityksille. Prosessin mallinnusta täydennetään koko projektin ajan mittaus-, suunnittelu- ja rakentamistyön rinnalla. Hankintamenettelyn ja tuotevaatimusten kehittäminen osavaiheittain tehdään Tiehallinnon ja Oulun yliopiston yhteistyönä. Tiedonsiirto, avoimet tiedons iirtomenetelmät, -tekniikat ja - formaatit (LandXML) Lähtötietojen hankinnan kehittäminen (mallintaminen, hankinta, kontrolloitu toteutus, dokumentointi) Lähtötietojen hankinnan laatuvaatimukset Selvitetään nykyiset lähtötietomittausten tuotevaatimukset ja arvioidaan niiden käyttökelpoisuutta ja kehitystarpeita. Kehitetään uusia 3D-toimintaprosessissa tarvittavia tuotevaatimuksia pilottihankkeen kokemusten perusteella. Lähtötietomittausten tuotevaatimusten keskeisiä asioita ovat: tietosisältö, koordinaatisto, tarkkuusvaatimus, luotettavuus ja laatu sekä formaatti. EUREF-FIN-koordinaatiston perustaminen 3D-suunnitteluun tarvittavat lähtötiedot hankitaan lisämittauksina ja aiemmin tehtyjä mittauksia hyödyntäen. Lähtötietojen GPS -paikannuksessa on tavoitteena on uuden toimintatavan hyödyntäminen ja samalla mahdollisimman hyvä tarkkuus. GPS -mittauksissa käytetään EUREF- FIN koordinaatistoa. Karttaprojektiona käytetään alueellista Gauss Krugerin (ETRS-GK25) projektiota Valtion hallinnon s uositusta 154 noudattaen. Pilottialueelle perustetaan kiintopisteverkko EUREF-FIN koordinaatistossa. Valittava korkeusjärjestelmä selvitetään projektin alkuvaiheessa. Vaihtoehtoina ovat GPS:llä uusille kiintopisteille mitattu oma korkeusjärjestelmä tai olemassaoleviin N60 korkeuskiintopisteisiin sidottu järjestelmä. Pilottialueelle perustettavaa koordinaatistoa hyödynnetään paikannuksessa, suunnittelussa ja rakentamisessa koko projektin ajan. Testauskohteen mittausten hankinta Testauskohteesta on tehty vuonna 2005 PTM-mittaus, autokairaukset, pudotuspainomittaus, maatutkaus molemmilta kaistoilta ja tieanalyysi. Aiemmin tehtyjen mittausten lisäksi on tarpeen tehdä kiintopisteverkko, 3D-maatutkaus, 3D-helikopterilaserkeilaus, 3D-autolaserkeilaus, referenssimittaukset perinteisillä menetelmillä ja mahdollisesti automaattinen päällystevauriomittaus. Työmaan uudet kiintopisteet mitataan VRS-GPS paikannusmenetelmällä. Myös helikopterilaserkeilauksessa, maatutkamittauksessa ja laserkeilausauton paikannuksessa käytetään VRS-GPS-paikannusta ja samalla testataan järjestelmällä saavutettavaa tarkkuutta ja toimintakykyä mittausautojen paikannuksessa.

7 3D-ROAD-projektisuunnitelma 7 Lähtötietomittausten toteuttajiksi valitaan parhaat mahdolliset Tiehallinnon ja Oulun yliopiston yhteistyönä. Mittausten tekijöiltä edellytetään että tutkijat saavat kaiken mahdollisen tiedon toteutusprosessista. Vuoden 2006 lähtötietojen hankinta rahoitetaan Infra ohjelmasta. Mittaustietojen mallinnus Laserkeilattu maastomalli, maatutkalla mitatut tien päällysrakenteen kerrospaksuudet mallinnetaan ja luetaan ulos yleisissä (LandXML) formaateissa. Mittausten ja mallien oikeellisuus tarkastetaan. Aiemmin KKJ koordinaatistossa mitatut lähtötiedot muunnetaan EUREF-FIN koordinaatistoon. Dokumentointi Osaraportin kirjoittaminen Suunnittelun kehittäminen Oulun yliopisto ja Tiehallinto määrittelevät suunnitteluun kohdistuvat vaatimukset. Tiehallinto hankkii suunnitelluin ja soveltuvin hankintamenettelyin hankkeeseen tarvittavan suunnittelun. Oulun yliopisto ohjaa osaltaan suunnittelun toteutusta. Oulun yliopisto dokumentoi toteutuksen ja lopputulokset. Suunnittelumenetelmän mallintaminen Mittaustietojen mallinnus ja yhdistäminen Tien alueen pintamalli, päällysteen pinta-malli, maaperämallin tiedot sekä vanhat rakenteet mallinnetaan samaan 3D-suunnittelutyökaluun ja yhdistetään suunnittelijan lähtötietomalliksi. Uuden tiegeometrian suunnittelu Uuden tiegeometrian suunnittelun pohjaksi mallinnetaan tarvittaessa olemassaoleva vanha tiegeometria. Tien päällysrakenteen materiaalitietoja ja mallinnettuja kerrospaksuuksia hyödynnetään tiegeometrian suunnittelussa. Massojen optimointi Massojen optimoinnissa hyödynnetään normaalia tarkemmin tehtyjä maaperän mittaustiedot ja niiden perusteella tehtyä maaperämallia. Koneohjausmallien mallintaminen Koneohjausmallit mallinnetaan rakenneosittain suunnitelmista huomioiden rakentajaosapuolen tarpeet, toteutuksessa käytettävien työmenetelmien, työkoneiden ja koneohjausjärjestelmien perusteeella.

8 3D-ROAD-projektisuunnitelma 8 Suunnittelun hankinta Määritellään suunnittelun toteutustapa ja siihen kohdistuvat vaatimukset. Tiehallinto kilpailuttaa ja hankkii suunnittelun. Tarjouspyyntöön sisällytetään tarvittavat erityisvaatimukset (3D suunnittelua) Kontrolloitu toteutus Suunnittelun toteutuksen seuranta ja havainnointi. Dokumentointi Osaraportin kirjoittaminen Rakentamistyön kehittäminen Oulun yliopisto ja Tiehallinto määrittelevät rakentamisen toteutukseen kohdistuvat vaatimukset. Tiehallinto hankkii suunnitelluin ja sove ltuvin hankintamenettelyin hankkeeseen tarvittavat rakennustyöt. Oulun yliopisto ohjaa osaltaan rakentamisen toteutusta. Oulun yliopisto mittaa ja dokumentoi toteutuksen ja lopputulokset. Rakentamistyön mallintaminen Rakentamisen laatuvaatimusten määrittäminen. Työkoneiden 3D-koneohjausjärjestelmien suorituskyvyt ja käyttötavat. Hankinta Määritellään rakentamisen toteutustapa ja siihen kohdistuvat vaatimukset. Tiehallinto kilpailuttaa ja hankkii rakentamisen. Tarjouspyyntöön sisällytetään tarvittavat erityisvaatimukset (koneautomaatio). Kontrolloitu toteutus Rakentamisen toteutuksen seuranta, mittaukset ja muu havainnointi. Dokumentointi Osaraportin kirjoittaminen Toteutuman mittauksen kehittäminen (mallintaminen, hankinta, kontrolloitu toteutus, dokumentointi) Oulun yliopisto ja Tiehallinto määrittelevät toteutuman mittaukseen kohdistuvat vaatimukset. Tiehallinto hankkii suunnitelluin ja soveltuvin hankintamenettelyin hankkeeseen tarvittavat toteutuman mittaustyöt. Oulun yliopisto ohjaa osaltaan mittausten toteutusta. Oulun yliopisto mittaa ja dokumentoi toteutuksen ja lopputulokset.

9 3D-ROAD-projektisuunnitelma 9 Toteutuman mittauksen mallintaminen Toteutuman mittausten laatuvaatimusten määrittäminen. Hankinta Määritellään toteutuman mittausten toteutustavat ja niihin kohdistuvat vaatimukset. Tiehallinto kilpailuttaa ja hankkii toteutuman mittaukset osana toteutusta (mittaukset määritellään jo toteutuksen tarjouspyynnössä). Osan mittauksista suorittaa yliopisto. Kontrolloitu toteutus Toteutuman mittauksen toteutuksen seuranta, mittaukset ja muu havainnointi. Dokumentointi Osaraportin kirjoittaminen Ylläpitoprosessin kehittäminen Hankkeen Haurukylä-Haaransilta toteutukseen ei liity valmistumisen jälkeistä ylläpitoa vaan hanke tulee sisältymään PÄÄLPA-pilottiin, jonka kautta tullaan testaamaan ylläpitoprosessia. (PÄÄLPA = päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimuksen alueellisen mallin pilotti. Pilotti kilpailutetaan keväällä 2007 ja sopimuksen kesto tulee olemaan 2017 saakka. Sopimusperusteena on palvelutasovaatimukset ja taustalla tekniset toimivuusvaatimukset.). Tähän projektiin sisältyy kuitekin toteutumatiedon näkökulmasta ylläpidossa tarvittavien tietotarpeiden määrittäminen ja tiedon tuottaminen 3D-muodossa. Ylläpidon vaatimukset Ylläpidossa tarvittavien tietotarpeiden määrittäminen Dokumentointi Osaraportin kirjoittaminen. 4.4 Tulosten analysointi - rakenteen parantamisen prosessimallin päivittäminen ja verifiointi Tulosten analysointi osavaiheittain vertaamalla mitattuja tuloksia asetettuihin vaatimuksiin. Vaatimusten riittävyys ja kehittämistarpeet. Käytettyjen menetelmien ja teknologioiden suorituskykyjen riittävyys vaatimuksiin nähden ja jatkokehitystarpeet sekä rakenteen parantamisen kokonaistoimintaprosessimallin oikeellisuus, puutteet ja kehittämistarpeet. Oulun yliopisto päivittää tulosten perusteella rakenteen automaation toimintaprosessin malleja sekä analysoi niiden toimivuutta: tulevaisuuden RP-automaatioprosessi CASE VT4 Oulu.

10 3D-ROAD-projektisuunnitelma 10 Tulosten tarkastelussa huomioidaan Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen pilotin tulokset. Näin saadaan yhteys mallien ja käytännön kenttätestien välille. 4.5 Raportointi ja projektin päättäminen Oulun yliopisto kokoaa ja kirjoittaa projektin loppuraportin, joka julkaistaan Tiehallinnon julkaisusarjassa. Projektin tuloksia julkistetaan myös kotimaassa järjestettävissä seminaareissa, artikkeleilla yleistajuisissa alan lehdissä sekä artikkeleissa tieteellisissä konferensseissa. Päätetään projekti. 5 RESURSSIT 5.1 Osapuolet ja tehtävät Oulun yliopisto suunnittelee ja koordinoi projektin toteutuksen. Oulun yliopisto hankkii tarvittavaa tietoa parhailta osaajilta (tutkimuslaitokset, yritykset, muut toimijat) ja aktivoi tarvittavat automaation kehittämistoimet ja -toimijat. Oulun yliopisto mallintaa kokonaistoimintaprosessia, havainnoi ja kontrolloi toteutusta sekä analysoi ja raportoi projektin saavutukset. Oulun yliopiston osuuden vastuullisena johtajana toimii TkT, dosentti Rauno Heikkilä ja projektin läpiviennistä vastaavana projektipäällikkönä DI Mika Jaakkola (sijaisena Rauno Heikkilä). Lisäksi yliopiston työn toteuttamiseen osallistuu tutkija NN. Tiehallinnon Oulun tiepiiri toteuttaa hankinnat ja osallistuu hankintamenettelyjen ja tuotevaatimusten kehittämiseen. Projektille perustetaan johtoryhmä, johon alustavasti kuuluvat seuraavat henkilöt: - Markku Tervo, Tiehallinto, Puheenjohtaja - Ari Kuotesaho, Tiehallinto - Kari Holma, Tiehallinto - Keijo Pulkkinen, Tiehallinto - Pekka Toiviainen, Tiehallinto - NN, Tekes - Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto - Mika Jaakkola, Oulun yliopisto, sihteeri 5.2 Tiedonvälitys Projektille avataan kotisivut Oulun yliopiston OCI:n kotisivulla. Projektin tavoitteista tiedotetaan sidosryhmille erikseen järjestetyissä informaatiotilaisuuksissa. Ylläpidon osaamisklusteri toimii tahollaan tiedonvälityskanavana. 5.3 Aikataulu Projekti alkaa ja päättyy , kesto 3 vuotta 3 kuukautta (yhteensä 39 kk). Projektin käytännön päävaiheet ajoittuvat seuraavasti:

11 3D-ROAD-projektisuunnitelma 11 1 OY valmistelee kehityshankkeen projektisuunnitelman: syyskuu Tiepiiri ja OY hakevat lisärahoitusta kehityshankkeeseen: syyskuu Infra 2010 pilotiksi hakeutuminen: kesä-syksy Tiehallinto teettää tarvittavat lisämittaukset: syys-lokakuu Projektin informaatiotilais uus suunnittelijoille ja urakoitsijoille: lokakuu Tarjouspyyntö pilottihankkeen suunnittelusta: tammikuu Suunnittelukonsultin valinta: maaliskuu Pilottikohteen tiesuunnitelma valmistuu: syyskuu Pilottikohteen rakennesuunnitelma valmistuu: tammikuu Projektin informaatiotilaisuus urakoitsijoille: syksy Tarjouspyyntö urakoitsijoille: tammikuu Urakoitsijan valinta: maaliskuu Pilottihankken työmaatoteutus: Totetumamittaus: Ylläpidon tietotarvevaatimukset

Automaatioteknologia 3D-lähtötiedot 3D-suunnittelu- 3D-työkoneohjaus- 3d-tarkemittaukset

Automaatioteknologia 3D-lähtötiedot 3D-suunnittelu- 3D-työkoneohjaus- 3d-tarkemittaukset 3D-Road projekti Oulun tiepiirin pilottihanke: Vt 4 parantaminen Haurukylän kohdalla (levennys+rp) Infra2010 -pilottihanke: Tiehallinto / Oulun Yliopisto Automaatioteknologia 3D-lähtötiedot 3D-suunnittelu-

Lisätiedot

Infra 2010 -pilotti:

Infra 2010 -pilotti: 1(12) Infra 2010 -pilotti: Ylläpito- ja hoitoprosessin testaaminen yhteisurakassa - Kuusamon pilotti 2(12) 1. TAUSTA Infra 2010 -pilottien suuntaaminen siten, että tarkastellaan kokonaisuutta, sen osia

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Manu Marttinen Aluepäällikkö NCC Roads Oy Jyrsinnät ja kerrosstabiloinnit 1 Sisältö 1. Tieverkon ylläpito

Lisätiedot

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy Pilotointiehdotukset tiivistelmät n hanke ehdotukset 0. Yhteisiä teemoja: Infrasuunnittelun ja rakentamisen tuotetiedon siirtämisen nykytilanne ja ongelmat.

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Vt 25 parantaminen välillä Meltola-Mustio RS, pilotin esittely Lauri Harjula,

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus

Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Lähtökohdat Perinteinen päällysteen korjaus Lähtökohtana karkea maastomalli ja korjauksen suunnittelu sen pohjalta Lähtötietopoikkeamien

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki 2.3.2006 Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa?

Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki 2.3.2006 Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa? Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki 2.3.2006 Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa? Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö Johdanto

Lisätiedot

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1 Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa Manu Marttinen Työpäällikkö 3.6.2015 NCC Roads Oy 1 TIEDONHALINNAN Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Lisätiedot

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)!

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 6, 5.2.2013 VTT, Vuorimiehentie 3, Espoo VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto! Tausta! Tutkimus- ja pilottikohteena

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma LIITE A 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster - Competence Cluster 2 Sisältö Hankintastrategia - HANKINTA 2010 Tiehallinnon ydinosaaminen Mitä klusteri onnistuessaan EI ole? n tehtävä Toimintamalli Klusterin hallinta Mitä klusteri tarjoaa? Toimintamuotoja

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Kiviaines- ja murskauspäivä 19.1.2018 Juha Liukas Johtava asiantuntija, InfraBIM Dokumenttien hallinnasta

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Työpaketti: Infra FINBIM Built Built Environment Process Innovations Reengineering :n visio Vuonna 2014 suuret

Lisätiedot

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Hyvärinen RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Pilotointi ja INBIM mallinnusvaatimukset Built Environment

Lisätiedot

Koerakentamisella uusia ratkaisuja käytäntöön

Koerakentamisella uusia ratkaisuja käytäntöön 1 Jani Huttula Tiehallinto, Oulun tiepiiri 2 TAUSTAA Tienpidon niukkojen resurssien ja avautuneiden markkinoiden aikana tarpeen etsiä uusia ratkaisuja alemman verkon tienpitoon Uusien ratkaisujen kautta

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 11.1 Infran hallinta Tieverkon kunnossapidon mallivaatimukset 23.4.2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 1 (9) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Infra FINBIM Pilottipäivät 24.10.2013 Jussi Heikkilä Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilotin kesto: huhtikuu/2012 lokakuu/2012 Diplomityö Tietomallipohjaisen

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

INFRA 2010 OHJELMA Tilannekatsaus. Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 OHJELMA Tilannekatsaus. Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 OHJELMA Tilannekatsaus Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry Ohjelman organisointi INFRAFOORUMI Seuraa ja tukee Infra 2010:n toteutumista Infra 2010:n johtoryhmä Kehityshankkeet,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 2, 12.10.2011 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1

Lisätiedot

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Kehto foorumi 10.11.2016 10.11.2016 Heikki Myllymäki / Tiina Perttula 10.11.2016 Heikki Myllymäki 2 Heikki Myllymäki 3 10.11.2016 Heikki Myllymäki

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011 RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus Länsimetro Oy 13.10.2011 Länsimetro virtuaalisesti 2 Länsimetromalli Tekes hanke 5D- Tietomalli: 3D = rakenteet ja laitteet, 4D = aika, 5D =määrätiedot,

Lisätiedot

Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat. Pilottisuunnitelma 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tilaajan näkökulma Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä 6.11.2015 Liikennevirasto: Fiksut väylät älykäs liikenne Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita,

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Merenpohjan ruoppaus (Dredging BIM)

Merenpohjan ruoppaus (Dredging BIM) RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 4, 9.5.2012 VTT, Digitalo, Vuorimiehentie 4, Espoo Merenpohjan ruoppaus (Dredging BIM) Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Tausta Työkoneiden 3D-ohjausjärjestelmät olleet

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa. Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo 30.3.2006 Pilotointitoiminnan tavoitteet Käytännön kokeilujen tarkoituksena on tukea innovaatioiden

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa 2. jakso 5 7.10.2010, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa PROJEKTIHALLINTA I: 1. jakso 1 2.9.2010 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 1.9.2010: Projektin kokonaishallinta 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin

Lisätiedot

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset IPT 2 Syventävä työpaja (5.4.2017): Ryhmätöiden tulokset Aamupäivän ryhmätyöt Ryhmätyö 1. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät yhteistoimintamekanismit (must)? Ryhmätyö 2: a) Miten tilaajat voivat edesauttaa

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM Kimmo Laatunen, Built Environment Process Innovations Reengineering 6.10.2011 Mitä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

Raidegeometrian geodeettiset mittaukset osana radan elinkaarta

Raidegeometrian geodeettiset mittaukset osana radan elinkaarta Raidegeometrian geodeettiset mittaukset osana radan elinkaarta Suunnittelija (Maanmittaus DI) 24.1.2018 Raidegeometrian geodeettisen mittaukset osana radan elinkaarta Raidegeometrian geodeettisilla mittauksilla

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Tietomallinnuksen konkretisointi VR Track Oy:ssä. INFRA13 Pasi Kråknäs 5.3.2013

Tietomallinnuksen konkretisointi VR Track Oy:ssä. INFRA13 Pasi Kråknäs 5.3.2013 Tietomallinnuksen konkretisointi VR Track Oy:ssä INFRA13 Pasi Kråknäs 5.3.2013 Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten Helsinki Hämeenlinna-rataosuuden rakentaminen aloitettiin 1858 Ensimmäinen säännöllinen

Lisätiedot

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Infra FINBIM -visio Vuonna 2014 suuret infran haltijat tilaavat vain mallipohjaista palvelua,

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja KUIVAKETJU10 Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli Sisäilmapaja Tre16.11.2016 Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja Kuivaketju10-toimintamalli pähkinänkuoressa Miksi Kuivaketju10

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 12: Inframallin hyödyntäminen suunnittelun eri vaiheissa ja rakentamisessa MAANRAKENTAMISEN MALLIPOHJAINEN LAADUNVARMISTUSMENETELMÄ GEOMETRISTEN MITTOJEN LAADUNVALVONTA

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

PILOTOINTI VT8 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KOTIRANTA STORMOSSEN -HANKKEELLA

PILOTOINTI VT8 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KOTIRANTA STORMOSSEN -HANKKEELLA Vt8 parantaminen välillä Kotiranta Stormossen Projektisuunnitelma 1 (5) Tietomallintamisen hyväksikäytön kehittäminen väylärakentamissa PILOTOINTI VT8 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KOTIRANTA STORMOSSEN -HANKKEELLA

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Tavoitteet Tunnistaa integroitujen

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Inframodel-pilottihanke. Infra-alan tuotemalliseminaari

Inframodel-pilottihanke. Infra-alan tuotemalliseminaari Inframodel-pilottihanke Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006 Inframodel 2 -tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi

Lisätiedot

Vt8 Sepänkyläntie. FINBIM-pilottipäivä 3.10.2012 Kyösti Ratia, Skanska Infra Oy

Vt8 Sepänkyläntie. FINBIM-pilottipäivä 3.10.2012 Kyösti Ratia, Skanska Infra Oy Vt8 Sepänkyläntie FINBIM-pilottipäivä 3.10.2012 Kyösti Ratia, Skanska Infra Oy Aiheet Pilottiympäristö Painopisteet Norjan matkan anti Pelisäännöt Mittausaineisto Laadunvarmistus Johtopäätökset Kyösti

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

TUOTEMALLI JA TIEDONSIIRTO ROAD MAP. Arto Kiviniemi VTT

TUOTEMALLI JA TIEDONSIIRTO ROAD MAP. Arto Kiviniemi VTT TUOTEMALLI JA TIEDONSIIRTO ROAD MAP Arto Kiviniemi VTT Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Tausta: Tuotemalliteknologian käyttö elinkaaritiedon hallinnassa on nopeasti yleistynyt monilla aloilla. Keskeinen

Lisätiedot

TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus

TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus TESTIPISTE - Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet 1.Keskitetyn ja säännöllisen alkutestaustoiminnan järjestäminen pääkaupunkiseudulla Testauksen

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa 1 Tuotemallin hyödyt rakentamisessa Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 29.9.2004, FinnBuild Skanskan tavoitteet mallintamisessa 2 kehittää, testata ja ottaa käyttöön tuotemallintamiseen perustuva prosessi

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

INFRA 2010 OHJELMA Tavoitteet, organisointi, tilannekatsaus. Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 OHJELMA Tavoitteet, organisointi, tilannekatsaus. Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 OHJELMA Tavoitteet, organisointi, tilannekatsaus Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry MIKSI INFRA 2010? IT-teknologia luo uudet mahdollisuudet talopuolella jo läpimurto Pro-IT:ssä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot