Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry"

Transkriptio

1 Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

2 Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

3 Infra 2010-konenäköpilotti Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa, esiselvitys Intopii Oy

4 Tavoitteet Selvittää konenäön sovellusmahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa miten konenäköä hyödynnetään ja millä aikataululla? tuottaa suositukset jatkotoimenpiteiksi ja kehittämiskohteiksi Laajentaa Infra-alan toimijoiden tietämystä konenäön mahdollisuuksista

5 Osallistujat Tiehallinto Skanska Destia Ramboll Intopii Oy ja sen alihankkijana Oulun yliopiston konenäköryhmä MVG (Machine Vision Group)

6 Vaiheet Selvitys konenäön nykyisestä hyödyntämisestä yleisesti Selvitys konenäön nykyisestä hyödyntämisestä teiden hoidossa ja ylläpidossa sovellukset, kokemukset, puutteet, parantamiskohteet kysely/haastattelu päätoimijoille Infra-alalla Suomessa Konenäön teknisen kehittymisen ja sovellusmahdollisuuksien laajentumisen tulevaisuuden näkymät Konenäön mahdollisia uusia hyödyntämiskohteita teiden hoidossa ja ylläpidossa nykysovellusten parantaminen, uudet sovellukset uusien teknologioiden mahdollisuudet Suositukset jatkotoimenpiteiksi

7 Sovelluskohteita (1) Automaattinen päällystevaurioiden mittaus tarjottujen ratkaisujen tekninen analyysi ja suorituskyvyn vertailu tulosten parantaminen uusilla analysointimenetelmillä Tiemerkintöjen kunnon mittaus käytettävissä on kaupallisia laitteistoja suorituskyvyn parantaminen? Liikennemerkkien kunnon arviointi automaattisesti tehdään tällä hetkellä silmämääräisesti voidaanko tehdä ajoneuvosta kamerakuva perusteella?

8 Sovelluskohteita (2) Integrointi mittaustyön suorituksen tehostuminen integroimalla eri mittaukset (päällystevauriot, tiemerkinnät, liikennemerkit) samaan ajoneuvoon tulokset samaan tietojärjestelmään integroinnin tekniset edellytykset Tieliikennelaskennat kamerapohjaisella erikoislaitteistolla tiesääkameroiden käyttö liikennelaskennassa Sillat nykyisin tehdään silmämääräinen tarkastus kokeiltu Laser-keilausta hyvin tuloksin 3D ja 5D siltaprojektit miten konenäköä ja/tai sen menetelmiä voidaan hyödyntää?

9 Sovelluskohteita (3) Sorateiden kunto kuntoarviot tehdään silmämääräisesti pääteiden kunnossapidon priorisointi näkyvyysalueet risteykseen tultaessa Liikennevaloliittymät Tiehallinnolla yhteensä n. 500, Oulun seudulla 40 liikennevaloliittymää nykyisin induktiosilmukkoja, jotka ovat kalliita ja katkeavat helposti muita tekniikoita kameraan perustuva valo-ohjaus tutka infrapuna konenäön hyödyntäminen? Muita kuivatus tienvierustan palteet ojat talvikunnossapito polanteen paksuus lumen paksuus

10 Sovellusten hyöty ja arvo Välittömät hyödyt kustannussäästöt parempi ja yhtenäisempi työn tulos (esim. päällystevauriomittauksissa) Liikenneturvallisuuden paraneminen liikennemerkkien kunto ja puhtaus päällysteen kunto tien hoito Muut

11 Aikataulu Työvaihe Konenäön hyödyntäminen yleisesti Hyödyntäminen teiden ylläpidossa ja hoidossa Tulevaisuuden näkymät Hyödyntämiskohteet Suositukset jatkotoimenpiteiksi Raportointi

12 MUUTOSLABORATORIO TOIMINNAN TUTKIMISEN JA KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Verve Consulting

13 MUUTOSLABORATORIO työyhteisön kehittämisen ja oppimisen menetelmä paineistettu kehittäminen ( 3 t kerrallaan) 10 kokouksen sarja peiliaineistoa arkityöstä analyysivälineet yksittäisistä ongelmista koko toiminnan kehitysvaiheen analyysiin uusien ratkaisujen kokeilu ja käyttöönotto

14 Hankkeen menetelmänä muutoslaboratorio Muutoslaboratorio on kehittämistyön muoto, joka perustuu ohjattuun oman työn tutkimiseen ja kehittämiskokeilujen tekemiseen. Muutoslaboratorion kehittämisponnistus on paineistettu. Tämä tarkoittaa sitä, että 3 tuntia kestävään työkokoukseen osallistutaan esimerkiksi viikon tai kahden viikon välein esimerkiksi 10 kertaa. Työkokouksissa käytetään arkityöstä kerättyä aineistoa, esimerkiksi nauhoitettuja asiakashaastatteluja, työn kulkua kuvaavia videointeja ja työntekijöiden keräämiä häiriölistoja.

15 Menetelmästä lisää -työntekijät oman työnsä tutkijoina ja asiantuntijoina -tutkitaan näytteitä työstä eli arkityötä (PEILIAINEISTO) -tutkitaan toiminnan nykytilaa ja kehitysvaihetta -> tavoitteena kyseenalaistaa nykyistä toimintatapaa ja kehittää uutta -etsitään uusia ratkaisuja, joita kokeillaan

16 Muutoslaboratorion periaatteita Monta muutoksen aikajännettä: -tulevaisuuden vision luominen -visiota toteuttavien osauudistusten toteuttaminen -välitön ongelmaratkaisu ja jatkuva parantaminen Paineistettu työskentely -tiukka aikataulu; rajattu työpanos Osallistava työtapa -työntekijät itse tutkivat ja kehittävät työtään; asiat käsitellään yhdessä Kurinalainen, jäsentynyt työskentely -kokouksilla on selvästi määritellyt tehtävät -tehtävien toteuttamiseksi on välineet Teorian ja käytännön vuorovaikutus -seinätaulut palvelevat tutkivaa ajattelua,jossa havaintoja selitetään mallin avulla ja malleja kokeillaan käytännössä Pitkittäistarkastelu -nykyistä toimintaa tarkastellaan suhteessa muutokseen

17 Tavoitteena työyhteisön oppimisprosessi tarkastelun kohteeksi muodostuu kokonainen toimintajärjestelmän, työn, kokonaisuus ja sen laadullinen muutos kyseenalaistetaan nykyiset toiminnan ehdot ja puitteet oppimisen kohteeksi tulee jotain, mitä ei vielä ole olemassa oppimisprosessi on pitkäkestoinen ja kollektiivinen tapahtuma

18 Muutoslaboratorion käyttö konenäköpilotissa

19 Konenäköpilotin osallistujat mukaan Samat toimijat mukana muutoslaboratoriossa Tiehallinto Skanska Destia Ramboll Intopii Verve Consulting Työpajat järjestetään ohjausryhmän kokousten yhteyteen Mahdollistaa muutoslaboratorio-menetelmän esittelemisen myös suunnittelijoille ja urakoitsijoille

Muutoslaboratorio tuotekehitys- ja suunnitteluprojektien kehittämisessä. Tiehallinnon selvityksiä 27/2008

Muutoslaboratorio tuotekehitys- ja suunnitteluprojektien kehittämisessä. Tiehallinnon selvityksiä 27/2008 Muutoslaboratorio tuotekehitys- ja suunnitteluprojektien kehittämisessä Tiehallinnon selvityksiä 27/2008 Muutoslaboratorio tuotekehitysja suunnitteluprojektien kehittämisessä Tiehallinnon selvityksiä 27/2008

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa

Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa - lähestymistavan esittelyä - kaksi tapausesimerkkiä rakennusalalta Tyhjö-seminaari 15.1 2007 Kimmo Keskitalo, Merikoski Consulting Työhyvinvointia

Lisätiedot

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Kirsti Launis Marika Schaupp Annarita Koli Sirpa Rauas-Huuhtanen Muutospajaohjaajan opas

Lisätiedot

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 gg Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari,

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokeile ja havahdu! - menetelmiä oman ja työyhteisön työn kehittämiseen Työn imu Voimavaralähtöinen näkökulma työn arkeen Muutospaja Mielekkyyttä muutokseen ja toimintaa yhdessä uudistamaan

Lisätiedot

Imuohjaukseen siirtyminen Gemalto Vantaan tehtaalla - Uuden konseptin käyttöönotto interventiolla tuettuna ekspansiivisena oppimisena

Imuohjaukseen siirtyminen Gemalto Vantaan tehtaalla - Uuden konseptin käyttöönotto interventiolla tuettuna ekspansiivisena oppimisena Imuohjaukseen siirtyminen Gemalto Vantaan tehtaalla - Uuden konseptin käyttöönotto interventiolla tuettuna ekspansiivisena oppimisena Pro gradu tutkielma Anna-Maija Muroke Maaliskuu 2008 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

Pertti Huhtanen (taustatutkimus, haastattelu, tekniikka, raportin stilisointi ja toimitustyö)

Pertti Huhtanen (taustatutkimus, haastattelu, tekniikka, raportin stilisointi ja toimitustyö) 1 Kehittävä työntutkimus - haastatteluessee Riitta Hiltunen (haastattelun purku ja analyysi 14-26 min) Pertti Huhtanen (taustatutkimus, haastattelu, tekniikka, raportin stilisointi ja toimitustyö) Mika

Lisätiedot

Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma

Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Asiakkuusajattelun ja -osaamisen kehittämissuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 26/2004 Tiehallinto Helsinki 2004 ISSN 1458-1561 TIEH 4000424-v

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Juha Mykkänen, Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, Tuula Tuomainen, Antero Ensio Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Standardointiselvitystyön

Lisätiedot

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Ratkaisuja arkeen 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Muutoksesta toiseen Yksityismetsätalouden organisaatioissa merkittäviä muutoksia Vuoden 2012 alussa Metsäkeskuksia

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa

FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa FlowIT- virtaa IT-hankintoihin: Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa Tutkimusraportti Tiina Kalliomäki-Levanto Tuija Virtanen Työterveyslaitos Helsinki 2 (22) FlowIT- virtaa

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman sisältö

Tuottavuusohjelman sisältö Tuottavuusohjelman sisältö 1. JOHDANTO 1.1. Toimeksianto 1.2. Keskeiset käsitteet 1.3. Tuottavuusohjelma osana strategiaa 1.4. Työryhmä 2. POTILAS- JA ASIAKASPROSESSIEN SUJUVUUS 2.1. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA. Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa

GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA. Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa Loppuraportti 12.4.2011 Hilkka Ylisassi Verve Consulting 0 GAS:N

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Yhteiskehittelyllä hyvinvointia

Yhteiskehittelyllä hyvinvointia Yhteiskehittelyllä hyvinvointia Sisällys Saatteeksi... 3 Yhteiskehittely vastaa monimutkaisiin tarpeisiin... 4 Yhteiskehittelyn prosessiperiaatteet... Win win-periaate... 6 Yhteiskehittelyn käyttö ja leviäminen...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Asiakastiedon käsittelyn kehittäminen VOL-alueella

Asiakastiedon käsittelyn kehittäminen VOL-alueella Marko Forsblom, Ville Lähde ja Vesa Männistö Asiakastiedon käsittelyn kehittäminen VOL-alueella Kesän 2004 analysointi Sisäisiä julkaisuja 32/2005 Asiakastiedon käsittelyn kehittäminen VOL-alueella 1

Lisätiedot

Kuinka paljon asiakkaan sana painaa?

Kuinka paljon asiakkaan sana painaa? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 2 1 / 2 0 0 7 Juha koivisto Kuinka paljon asiakkaan sana painaa? Bikva-menetelmän relationaalinen arviointi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot