Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki 2.3.2006 Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa?"

Transkriptio

1 Infra-teknologiaohjelman päätösseminaari Helsinki Automatisoitu tietyömaa unta vai liiketoimintaa? Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä

2 Sisältö Johdanto Käyttökokemuksia tietyömaan automaatiosta Seuraavat haasteet Yhteenveto

3 Johdanto Kilpailukykyisen liiketoiminnan (business operations, activities, excellence) tunnusmerkkejä Toimintaprosessi hallitaan hyvin Toiminta tehokasta taloudellinen tulos hyvä Lopputuotteiden laatu korkea Onko automaatio tietyömaalla liiketoimintaa? 1) Onko käytössä? 2) Onko havaittu hyötyjä? 3) Onko edelleen käytössä? 4) Onko aikomus kehittää edelleen?

4 IT ja automaatio? Informaatioteknologia IT = informaation synnyttämiseen mittaustekniikat käsittelyyn mittaustulosten käsittelytekniikat jalostamiseen suunnittelu- ja mallinnustekniikat siirtämiseen tiedonsiirtotekniikat hyödyntämiseen ohjaustekniikat tarvittavia menetelmiä ja tekniikoita Automaatio Soft Robotics

5 Johdanto IT ja automaatio rakentamisprosessiin työprosessi: digitaalinen, kolmiulotteinen (), mallipohjainen, mekanisoitu, automatisoitu LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA TUOTE- SUUNNITTELU RAKENTAMISEN OHJAUS TUOTE- TARKASTUS TOIMIVUUS- MITTAUKSET LUOVUTUS- MITTAUKSET LÄHTÖTIETO- MALLI TUOTEMALLI TOTEUTUS- MALLI TOTEUTUMA- MALLI YLLÄPITOMALLI JÄÄNNÖSARVO- MALLI mallinjalostusprosessi: alussa luotua mallia jalostetaan läpi toimintaprosessin

6 Tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation nykytilanne Maa- ja vesirakentaminen Lähtötietoja mitataan ilmasta 3D-laserkeilaamalla, 3Dajoneuvolaserkeilaus ja -maatutka vielä kokeiluvaiheessa Suunnittelu TB-siltoja lukuunottamatta 3D-mallintamalla, ohjelmistoja kehitetään automaation suuntaan Työkoneiden automaattinen 3D-ohjaus yleistä (Eurooppa), järjestelmät kehittyvät edelleen voimakkaasti Toteutumatietoja mitataan jo jonkin verran 3Dlaserkeilaamalla ja 3D-maatutkalla Talonrakentaminen lähtötietojen mittaus työmaalta vähäistä rakennus-, rakenne- ja LVI-suunnittelu siirtymässä 3Dmallintamiseen IFC-tiedonsiirto kehitys- ja käyttöönottovaiheessa Työmaan automaatiokehitys toistaiseksi vähäistä

7 Automaatio tietyömaalla - Ruotsi suuri pääurakoitsija: Uppsala-Medeheby, 38 km moottoritietä (yhteensä 78 km), 67 siltaa, 140 M työmaalla 52 kpl 3D-ohjattua (RTK-GPS) työkoneiden (kaivukoneet, tiehöylät, tiivistyskoneet) ohjausjärjestelmää käytössä Koneohjausmallit poikkeuksellisesti paperisuunnitelmista (15 v. vanhat) mallintamalla (vaati 6 hlötyövuotta) pääurakoitsijalla noin 80 kpl 3Dkoneohjausjärjestelmää, Mikrofyn+Unmask, ei grafiikkaa

8 Automaatio tietyömaalla - Ruotsi Toimiva huolto ja tekninen tuki oleellista (VV/Mr. Wai-Lok Lam) Järjestelmät työmaan sisällä saman merkkisiä Ruotsissa MVRurakoiden saaminen ilman 3D-koneohjausta epätodennäköistä

9 Automaatio tietyömaalla pääurakoitsija Norja Tunneliporaus (10 järjestelmää) Merenpohjan ruoppaus (3 järjestelmää) Puskutraktori (8-10 järjestelmää) Tiehöylä (3 järjestelmää) Kaivukone (40-50 järjestelmää)

10 Automaatio tietyömaalla - pääurakoitsija Norja Käytössä jo 6 vuotta (Anmask), 3D-järjestelmiin kokonaisvaltaisesti Lähes kaikki maarakennustyöt tehdään 3D-järjestelmillä Kaikki kuljettajat tahtovat 3Djärjestelmän Parantanut tuottavuutta merkittävästi Nopeus lisääntyy, virheet jäävät pois

11 Automaatio tunnelirakentamisessa - pääurakoitsija Norja Käytössä porausjumbot (Atlas Copco), Control System (Bewer), Novapoint (Vianova) Tunnelin 3D-tuotemalli suoraan porausjumbon ohjaukseen Porausjumbossa laserskannaus Toteutuman laserkeilaustulosten vertailu 3D-malliin

12 Automaatio vesirakentamisessa - pääurakoitsija Norja Kaikkia merialuksia ohjataan GPS:n ja 3D-mallien avulla Prolecin (UK) 3D- koneohjausjärjestelm rjestelmät käytössä ruoppauksessa ja paalutuksessa Merenpohjan reaaliaikainen mallinnus mittauksiin perustuen, graafinen näyttö kuljettajalle Hyödyt maksaneet kehityskustannukset moninkertaisesti takaisin

13 Automaatio tietyömaalla - Hollanti Havaintoja kahdelta työmaalta 9/2005, ei enää lainkaan mittapaalutuksia Urakoitsijalla Trimblen Terramodelohjelmisto + 3Dtyökoneiden ohjausjärjestelmät RTK/GPS- ja takymetripaikannus Hollannissa laajasti käytössä työkoneiden ohjauksessa Myös tilaajan valvonta jo täysin GPS-laitteiden varassa

14 Automaatio tietyömaalla - Hollanti Maasto tasaista, rakennustyö sinänsä yksinkertaista, toleranssit kuivatussyistä tiukkoja Tiensuunnittelu ja koneohjausmallinnus vielä erillään (eri suunnittelijat, eri ohjelmistot) toisistaan Tiensuunnitteluohjelmat (MOSS, UK) vielä kehittymättömiä? Ohjausjärjestelmissä graafiset käyttöliittymät

15 Automaatio tietyömaalla - Puola pääurakoitsija N sekä yhteistyössä SBG (Svensk Byggnadsgeodesi Ab) Tähän asti maailman suurin 3Dkoneohjausjärjestelmäkauppa (12/2005): 50 kpl Georog TM 10 kpl GeoPad TM n kpl Geo TM softwares Tietyömaa: A1 Gdansk- Warsaw Motorway Construction Project, 570 M$

16 Suomalaisia automaatioyrityksiä maailman kartalla Terrasolid Oy, laserkeilauksen analyysi ja mallinnus, 3Dkadunsuunnittelu, integraatio 3D-suunnittelusta 3D-mittauksiin ja - koneohjaukseen Roadscanners Oy, teiden ja siltojen maatutkaus, analyysi, mallinnus, korjaussuunnittelu Tekla Oyj, rakenteiden 3D-mallinnus (Structures, Viewer, 4D PM, 5D), väylien 3D-mallinnus (Xstreet), 3D-infratietokannat (Xcity, Xenergy, ) Vianova Systems Finland Oy, väylien 3D-mallinnus (Novapoint), Civil Construction, WSP SuunnitteluKORTES, 3D-sillansuunnittelu, 3Drakennesuunnittelu Axiomatic Technologies Oy, 3D-koneohjausjärjestelmät Novatron Oy, 3D-koneohjausjärjestelmät Roadsys Oy, 3D-koneohjausjärjestelmät (Robot grader, LandXML) Tieliikelaitos, pääurakoitsijan automaation kokonaisjärjestelmä Andament Oy, automaatio rakenteen parantamisen prosesseissa Rapal Oy, infrarakenteiden kustannusarviointimenetelmät ja ohjelmistot

17 Seuraavat haasteet Maa- ja vesirakentamisessa Maaperämallin ja olemassaolevien rakenteiden geometrian ja ominaisuuksien sähköinen 3D-mittaus TB-siltojen 3D-mallintamisen kehittäminen Työkoneiden 3D-ohjauksen käyttöönotto Suomessa Toteutumamallien 3D-mittauksen kehittäminen ja hyödyntämisen aloittaminen Toimivuussuureiden mittauksien ja analysoinnin kehittäminen Talonrakentamisessa 3D-lähtötietojen mittausten kehittäminen ja siirtäminen tuotesuunnittelun lähtötiedoiksi Tuotesuunnittelumenetelmien edelleen kehittäminen Työmaa-automaation kehittäminen ja käyttöönottaminen 3D-toteutumamittausten kehittäminen ja hyödyntämisen aloittaminen

18 Seuraavat haasteet Tutkimuksessa rakentamisautomaation kokonaistoimintaprosessin, erityisesti rakenteen parantamisessa, kehittäminen täsmäkehitysprojekteilla työtestauksineen Suomessa aktiivisen kansainvälisen tutkimusyhteistyön aloittaminen (UC Berkeley, UC Davis, NIST, NCSU), suomalaisen teknologian kokeilut ulkomailla (erityisesti USA mielenkiintoinen mahdollisuus) Tuotekehityksessä tutkimus- ja yritysyhteistyöllä suomalaisen automaatioteknologian kilpailukyvyn ja vientimahdollisuuksien lisääminen keskeistä integraatio avoimeen (LandXML, IFC) kokonaistoimintaprosessiin Opetuksessa uuden teknologian korkeakoulutuksen kehittäminen (TKK, OY, USA) luo kestävällä tavalla kansainvälistä kilpailukykyä suomalaiselle teollisuudelle

19 Suomen eteneminen automaatiossa (houkuttelemalla vai) pakottamalla? Vrt. Ruotsi, Norja, Hollanti, Puola, : tilaajan rooli automaation käyttöönotossa ollut keskeinen Toimeenpanoehdotuksia: 1) Tiehallinto edellyttää vuodesta 2007 lähtien kaikissa suurehkoissa uudisväylärakentamiskohteissa työkoneiden 3Dohjausjärjestelmien käyttöä 2) Tiehallinto edellyttää vuodesta 2008 lähtien kaikissa rakenteenparantamiskohteissa työkoneiden 3Dohjausjärjestelmien käyttöä 3) Tiehallinto ja Ratahallintokeskus edellyttävät vuodesta 2007 lähtien 5D-sillansuunnittelumenetelmien käyttöä kaikissa uudissiltakohteissaan 4) Tiehallinto ja Ratahallintokeskus edellyttävät vuodesta 2008 lähtien 5D-sillansuunnittelumenetelmien käyttöä kaikissa korjausrakentamiskohteissaan 5) Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja kaupungit edellyttävät

20 Yhteenveto Automaatio laajassa käytössä (Eurooppa, paitsi Suomi!) tienrakentamisen liiketoiminnassa, jossa osoittautunut erittäin hyödylliseksi ja tulokselliseksi Rakentamisen tiedot hallittavissa, järjestettävissä ja optimoitavissa vain 3D-geometrian avulla, henkilöstön sitominen 3D-toimintatapaan oleellista Jatkossa mittaukset jalostavat yhä enemmän tietoa suunnittelun lähtötiedoiksi Tuotemallintaminen kehittyy edelleen, yhä enemmän huomiota suunnittelumenetelmien kehittämiseen Työkoneiden 3D-ohjaustekniikat kehittyvät voimakkaasti, urakoitsijat investoivat jo uusimpiin generaatioihin Suomalaisilla erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää uutta teknologiaa ennakkoluulottomasti myös vientitoiminnassa

21 Kiitos mielenkiinnosta! RAKENTAMISTEKNOLOGIAN TUTKIMUSRYHMÄ

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Toimittajat ja palvelut

Toimittajat ja palvelut Yritysesittelyt Toimittajat ja palvelut Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/ BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Destia vuonna 2012 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian palvelut 13

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI Helmikuu 2005 2 SISÄLLYS Tausta...4 1. Johdanto...5 2. Kolmas teollinen vallankumous...8 2.1. Teolliset

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa Digiasta. Vuosikertomus 2014

Sisällys. Tietoa Digiasta. Vuosikertomus 2014 Sisällys Tietoa Digiasta Digia lyhyesti Tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus Missio, visio ja strategia Toimintaympäristö 2014 Mahdollisuudet maailmalla Mahdollisuudet kotimaassa Liiketoimintakatsaus Palveluiden

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT GLOBAALISTI TOIMIVASSA YRITYKSESSÄ Laskentatoimi, Pro gradu - seminaarin

Lisätiedot

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 S I SÄLTÖ 14 15 ArcGIS Explorer Näyttävät ja monipuoliset paikkatietotoiminnot verkkoympäristöön Leican ratkaisut vaativaan kuvankäsittelyyn 4 Paikkatiedolla on keskeinen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2000 klo 14.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot