INFRA 2010 OHJELMA Tilannekatsaus. Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRA 2010 OHJELMA Tilannekatsaus. Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry"

Transkriptio

1 INFRA 2010 OHJELMA Tilannekatsaus Heikki Jämsä Ohjelmapäällikkö Rakennusteollisuus RT ry

2 Ohjelman organisointi INFRAFOORUMI Seuraa ja tukee Infra 2010:n toteutumista Infra 2010:n johtoryhmä Kehityshankkeet, joilla omat ohjausryhmät Ohjelmapäällikkö Heikki Jämsä / RT Teemakohtaiset vetäjät TEEMAVETÄJÄT: Paavo Syrjö (SML): Laura Apilo (Ramboll): Pekka Vaara (Rakli): Matti Hermunen (Tiehallinto): KAIKKI YHDESSÄ: Osaamisen siirtoa ja tulosten käyttöönottoa tukeva ryhmä Tuotemalli, tiedonsiirto, koneautomaatio Toimintamalli ja hankeprosessit Ekotehokkuus ja elinkaari Osaaminen ja innovaatiotoiminta IMPLEMENTOINTI JA PILOTOINTI

3 JOHTORYHMÄN KOKOONPANO SML / Paavo Syrjö, pj YIT / Juhani Kuusisto Tieliikelaitos / Heikki Koivisto Lemcon / Matti Mantere Skanska / Pauli Pernaa Lohja Rudus / Martti Kärkkäinen Kuntaliitto / Jussi Kauppi LVM / Mikko Ojajärvi Ramboll / Jaakko Heikkilä TEKES / Osmo Rasimus Tiehallinto / Eero Karjaluoto Ratahallintokeskus / Kari Ruohonen Helsingin kaupunki / Matti- Pekka Rasilainen Rakli / (Pekka Vaara) Espoon kaupunki / Olavi Louko RT / Ohjelmapäällikkö Heikki Jämsä SML / Tapani Karonen, siht. LISÄKSI ASIANTUNTIJAJÄSENIÄ TARPEEN MUKAAN

4 KÄYNNISTYMISVUOSI 2005 Johtoryhmän kokoukset: 4 kpl Ohjausryhmät: A. Tuotemalli, tiedonsiirto, koneautomaatio B. Toimintamallit ja hankeprosessit / Ekotehokkuus ja elinkaariosaaminen C. Osaaminen ja Innovaatiotoiminta 2 kokousta / ryhmä kannanotot kehittämispolkuihin ja sisältöön Ohjelman avausseminaari Tuotemalliseminaari Norjassa

5 Ohjelman tavoitteiden konkretisointi ja projektien priorisointi Taustalla Infra 2010 Esiselvitysraportti: projektikuvaukset yleisellä tasolla Road Map kehittämispolut valmistuneet: TULOKSENA KUVAUKSET KEINOISTA, JOLLA OHJELMALLE ASETETUT TAVOITTEET SAAVUTETAAN Tuotemalli, tiedonsiirto, koneautomaatio (VTT) Toimintamallit ja hankeprosessit (VTT) Täydennetty prosessien hallitsemisen projektiesityksellä (Jouko Kankainen, TKK) Elinkaari ja ekotehokkuus (Ramboll)

6 Osaaminen ja innovaatiotoiminta esityksiä projektiteemoiksi vuodelle 2006 Infraomistaja 2010 Raklin raportti (Pekka Vaara) Muiden käynnissä olevien hankkeiden koordinointi TIMARA - Tietomallipohjainen automaatio tieverkon päällystämisen korjaus- ja uudisrakentamistyössä (OY) 5-D Siltaprojekti (OY) JNE.

7 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien hallinta Reaaliaikainen raportointi Sensoriteknologia ja raportoivat rakenteet Koko elinkaaren aikainen tiedonhallinta Tehokas ja automatisoitu prosessi Mobiili tiedonsiirto C.1 Toimivuusvaatimusmenettelyn kehittäminen Tiedonsiirtoformaatit ja siirrettävän sisällön määritys Virtuaalimallinnus ja laadun todentaminen (simulointi) Rekisterien ja ulkoisten tietokantojen konvertointi Tuotetietomalli ja integrointi Tuotekirjastojen mallirakenteet Sähköinen kaupankäynti Tuotehyväksyntä B.3 Suunnitteluprosessin ohjeistaminen C.3 Rakenteiden kunnon todentaminen B.6 Kokonaistaloudellisuuden arviointimenetelmät Osapuolten välinen tiedonsiirto Yhteinen näkemys keskeisistä prosesseista Yhteinen näkemys mallin tietosisällöstä ja -rakenteista Prioriteetti Tuotemallipohjaisen väyläomaisuudenhallinnan yhteiskunnalliset vaikutukset, liiketoimintamahdollisuudet ja käyttäjän palvelut

8 Elinkaaren hallinnan näkökulmat Elinkaari (Life cycle): Kohteen peräkkäiset tai vuorovaikutteiset vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta loppukäsittelyyn Elinkaarisuunnittelu: haluttu tekninen toimivuus saavutetaan mahdollisimman pienillä elinkaarikustannuksilla ja ympäristöpaineella TEKNINEN OSAPROSESSIEN HALLINTA TOIMIVUUS JA YHTEENSOVITTAMINEN käyttöikä INFRASTRUKTUURIN HANKKEEN KOKONAIS- PROSESSIN LCC ELINKAAREN- PARANTAMINEN AIKAINEN LCA SOPIMUSTEN HALLINTA HALLINTA JA YHTEISTYÖ ELINKAARI- JA HANKEKOHTAISTEN YMPÄRISTÖ- TIEDONKULKU ERITYISPIIRTEIDEN KUSTANNUKSET PAINE OSAPUOLTEN VÄLILLÄ HUOMIOIMINEN

9 Tiehallinnon hankintastrategia "Perusinsinöörin näkökulmasta elinkaari- ja ekotehokkuusosaamiseen " Tässä ollaan nyt Osaamisen muuttuminen Tuotantotehtävän hallinta Tuotteen elinkaaren hallinta mitoitus, vaurioitumismallit Tuotantoketjun hallinta Ekotehokkuuden ja ympäristövaikutusten hallinta Elinkaarikustannuksetvalintaperusteena Elinkaarivastuu-urakat Kokonaisurakat Ekotehokkuus valintaperusteihin AIKA Hintakilpaillut työsuoritukset Suunnittelutoteutus

10 Elinkaariosaamisen karkea road map Kustannusmallit 3. Elinkaaritalouden esittäminen (LCC) 1. Tekninen toimivuus Vaihtoehtojen arviointi, analysointi ja vertailu Elinkaarisuunnitteluun perustuvat hankinnat Elinkaarisuunnittelun menettelytavat Arviointikriteerit ja kustannusten aiheuttajat Omaisuuden hallinta Elinkaarenaikainen tuotetieto 2. Elinkaarivaikutusten esittäminen (LCA) Toimivuusvaatimusten kehittymisen Kunnon asettaminen ennustaminen, vaurioitumismallit Toimivuusvaatimusten ja kunnon todentamisen menetelmät Ekotehokkuuden mittaristot Vaikutukset (materiaali, energia, maankäyttö )

11 Elinkaaritalouden ja vaikutusten vertailu - tarkastelutasona järjestelmät tai rakenteet Elinkaaritalouden arvo /elinkaarikustannukset Kustannustehokkuus = esittäminen (LCC) Ekotehokkuus = arvo /ympäristöpaine Elinkaarivaikutusten esittäminen (LCA) VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Ekotehokkuuden mittaristot Luokitukset: raja-arvot ja kriteerit Indikaattorien painottaminen Ekoindikaattorit Menetelmät parametrien arvojen mittaamiseksi Vaikutukset, haitat, kuormitukset Päästöt Materiaalien käyttö Kustannusmallit ja arviointikriteerit Energian käyttö Maankäyttö Ylläpito Kustannusten aiheuttajat Investointi Käyttö Loppusijoitus ja arvo Elinkaarenaikainen tuotetieto

12 INFRA 2010: Uuden tiedon maastouttaminen - oppiminen ja innovatiivisuus kiinteänä osana hankkeita T&K T&K T&K NYKYTILA PILOTOINTI PILOTOINTI PILOTOINTI OPPIMINEN Työtä tekemällä, hankkimalla, vaihtamalla ja soveltamalla uutta tietoa käytäntöön, innovaatioilla, opiskelemalla jne. NYKYTILA TIETOMALLI, TIEDONSIIRTO, AUTOMAATIO - TOIMINTAMALLIT, HANKEPROSESSIT - ELINKAARI, EKOTEHOKKUUS TAVOITETILA 2010

13 OSAAMINEN JA INNOVAATIO: Projektiesityksiä 1) INFRA 2010 panostus uuden tiedon ja innovaatioiden nopeutettuun käyttöönottoon Oppiminen ja innovaatiot osaksi teema-alueiden suunnittelua, toteutusta ja käytäntöön vientiä (rahallinen panostus) Keinoina tehostettu tiedon levitys, tulosten markkinointi toiminta- ja esitystapojen, jakelukanavien, tiedon tuottamisen tuki (esittelyaineistot, demot, mallit) 2) INFRA 2010 panostus koulutukseen Koulutuksen suunnittelun ja materiaalien tuki (rahallinen panostus) Laaditaan yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa ohjelmat ja niiden sisältö alan tarpeita vastaaviksi Uuden koulutusteknologian hyödyntäminen (simulaatiot jne.) Varmistetaan tiedon käyttöoikeus ja saanti alan käyttöön Ensimmäiset teemat Koneautomaatio Tietomalli, tiedonsiirto Hankintamenettelyt Elinkaariosaaminen

14 Projektiesityksiä (2) 3) INFRA 2010 Panostus alan oppimateriaalien parantamiseen ja päivittämiseen Oppimateriaalin valmistamisen tuki (rahallinen panostus) Priorisoidut aihepiirit (alustava) Ympäristögeotekniikka Maarakennustyömaan tuotannonsuunnittelu Tiensuunnittelu Vesirakennus Infrarakentamisen talous Projektoidaan vuosille ) Alan houkuttelevuuden parantaminen Vetovoimahankkeen, LVM/OPM -työryhmän ehdotusten toteutuksen tuki

15 OSAAMINEN JA INNOVAATIOTOIMINTA Seminaarisarja tuotemallit ja koneautomaatio LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA TUOTE- SUUNNITTELU RAKENTAMISEN OHJAUS TUOTE- TARKASTUS TOIMIVUUS- MITTAUKSET LUOVUTUS - MITTAUKSET LÄHTÖTIETO- MALLI TUOTEMALLI TOTEUTUS- MALLI TOTEUTUMA- MALLI YLLÄPITOMALLI JÄÄNNÖSARVO- MALLI Johdatteleva kokonaisseminaari Päävaihekohtaiset syventävät seminaarit

16 Infra 2010 Seminaarisarja tuotemallit ja koneautomaatio Luo kokonaisymmärryksen, syventää teemapäivittäin osa-alueita Siirtää ja levittää uutta tietoa koko alalle Toteutetaan Suunnittelu ja toteutus Infra 2010 ohjelmapäällikkö Heikki Jämsä sekä Oulun yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu, Rauno Heikkilä

17 Infra 2010 korkeakoulutuksen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu, Tietekniikka, Tienrakentamisen automaatio kurssin jatkokehityksen tukeminen Oulun yliopiston uuden käynnistyvän Rakentamisteknologian koulutuksen tukeminen, automaatiokurssien kehittäminen ja toteutus, myös kansainvälinen opetusyhteistyö

18 PILOTTITARVE: TUOTEMALLI / KONEAUTOMAATIO KESKEISET KOHDETARPEET AUTOMAATIOPILOTTEIHIN: ST-väylärakentamisen uudisrakennuskohde sisältäen koneautomaation, hankkeen koko merkittävä Sillanrakentamisen uudiskohteita, lähtötietojen mittauksista toteutuman tarkastamisen kokeisiin (5D-SILTA) RP-kohteita lähtötietojen mittauksista toteutuman tarkastamisen kokeisiin, sisältäen koneautomaation

Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita. Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry

Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita. Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry Infra 2010 kokemuksia ja T&K -kehitystarpeita Heikki Jämsä Rakennusteollisuus RT ry Painopisteet ja suunnitellut budjetit Osa A: Tuotemalli ja tiedonsiirto Tuotemalli ja automaatio Ekotehokkuus Tuotehyväksyntä

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus infra

Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus infra Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus infra Eero.Nippala@tamk.fi & Terttu.Vainio@vtt.fi Tampereen ammattikorkeakoulu ------------------------------------- 7.4.2006 SML kokousaineisto Kiinteistö-

Lisätiedot

Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005

Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 Infra Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 Teknologiaohjelmaraportti 4/2006 Loppuraportti INFRA Rakentaminen ja palvelut 2001 2005 -teknologiaohjelma Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2006 Helsinki

Lisätiedot

Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla

Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla Tuotemallipohjaisen väyläomaisuudenhallinnan vaikutukset eri osapuolten toimintatapoihin ja vuosikustannuksiin Laura Apilo11.10.2006 Sisältö

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 1 SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 2 Tiehallinnon hankintastrategian päivityksen periaatteita uuden teknologian ja tiedonhallinnan

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS visioista ja strategioista käytännön tuloksiin SISÄLTÖ 4 Rakennusteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta 6 Rakennustuotanto, laatu ja työturvallisuus 10 Rakennustuotteet,

Lisätiedot

Päällystealan neuvottelukunta Marraskuu 2005 PANK ry 1 (14) TOIMINTASUUNNITELMA

Päällystealan neuvottelukunta Marraskuu 2005 PANK ry 1 (14) TOIMINTASUUNNITELMA Päällystealan neuvottelukunta Marraskuu 2005 PANK ry 1 (14) TOIMINTASUUNNITELMA 2006 PANK ry 2 (14) 1. PANK RY:N JÄSENET PANK ry:ssä on jäseniä 15, jotka edustavat valtion virastoja ja laitoksia, kuntia,

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Miksi? Mitä? Miten? pilottityypit pilottiaiheet pilotointiprosessi verkostoituminen tulosodotuksia yhteyshenkilöt tiedonjakamisen kanavat kommentit pilottikorteista Miksi?

Lisätiedot

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy Pilotointiehdotukset tiivistelmät n hanke ehdotukset 0. Yhteisiä teemoja: Infrasuunnittelun ja rakentamisen tuotetiedon siirtämisen nykytilanne ja ongelmat.

Lisätiedot

Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä

Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä Juhani Timonen, Markku Antikainen, Keijo Pulkkinen Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä Tiehallinnon selvityksiä 30/2008 Juhani Timonen, Markku Antikainen, Keijo Pulkkinen Klusterimalli infra-alan

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja toteutustapa Odotettavat

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja

Lisätiedot

RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010

RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010 RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli KEHTO-foorumi 18.03.2010 RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Osakkaat 2. Tutkimusagenda 3. Tutkimusohjelmien valmisteluprosessi 4. Tietomalleja hyödyntävät

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo1.8.2006 Pilotoinnin tavoitteet Luodaan infra-alalle toimivat markkinat ja hankintamenettelyt, jotka

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Infra-alan tuotetietomalliselvitys (Infra PDM) Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006

Infra-alan tuotetietomalliselvitys (Infra PDM) Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006 Infra-alan tuotetietomalliselvitys (Infra PDM) Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006 Mikä on tuotemalli? Reaalimaailman kohteet (Universe of Discourse) Reaalimaailman käsitteiden kuvaus formaalilla

Lisätiedot

Päällystealan neuvottelukunta PANK ry Maaliskuu 2004 1 (11) TOIMINTAKERTOMUS 2004

Päällystealan neuvottelukunta PANK ry Maaliskuu 2004 1 (11) TOIMINTAKERTOMUS 2004 Päällystealan neuvottelukunta PANK ry Maaliskuu 2004 1 (11) TOIMINTAKERTOMUS 2004 2 (11) 1. YLEISTÄ Päällystealan neuvottelukunta toimii päällystealan yhteistyöelimenä Suomessa. Yhdistyksen asioita hoitaa

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta

Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta 1 Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta Päivitetty 8.3.2012 Yhteenvedon tausta Tässä koonnissa esitetään Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 toimintaohjelman toimenpiteiden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

Toimintamallit ja hankeprosessit Road Map. Pertti Lahdenperä VTT

Toimintamallit ja hankeprosessit Road Map. Pertti Lahdenperä VTT Toimintamallit ja hankeprosessit Road Map Pertti Lahdenperä VTT Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Tausta: Omistamisen sekä tuotannon ja ylläpidon eriytyminen on jo osin tapahtunut ja etenee vauhdilla.

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Henkilöstöresurssien ja osaamisen kehittäminen. Loppuraportti 23.4.2004

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Henkilöstöresurssien ja osaamisen kehittäminen. Loppuraportti 23.4.2004 Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Henkilöstöresurssien ja osaamisen kehittäminen Loppuraportti 23.4.2004 Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 7 Nykytila 9 Väylähallinnon strateginen

Lisätiedot

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 gg Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari,

Lisätiedot