Osaamisklusteri - Competence Cluster

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster"

Transkriptio

1 - Competence Cluster

2 2 Sisältö Hankintastrategia - HANKINTA 2010 Tiehallinnon ydinosaaminen Mitä klusteri onnistuessaan EI ole? n tehtävä Toimintamalli Klusterin hallinta Mitä klusteri tarjoaa? Toimintamuotoja Pilotteja Teknologian kehittämistarpeita Tiehallinto Hankinta- ja tietopalvelujen tuottajat ICT-foorumit ja toimijat???? Yliopistot, oppilaitokset Kunnat, kaupungit Teknologioiden kehittäjät Urakoitsijat VTT Maakunnalliset liitot Konsultit Uutta osaamista ja liiketoimintaa

3 3 Hankintastrategia - HANKINTA 2010 Tilaajan osaamisen systemaattinen kehittäminen Tiehallinnon visio Hankintastrategia, muut strategiat, Ydinosaamisen määrittely Tilaajan toiminta on korkeatasoista ja yhtenäistä Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja systemaattista valtakunnallisesti koordinoitua Valtakunnallinen ja yhteistoimintaalueiden työnjako, t Hankintapalvelut ennakoi tulevia muutoksia mahdollistaa osaltaan hankintastrategian mukaisen etenemisen keskittyy hankintakokonaisuuden hallintaan Hankintaprosessin osaamisen kehittämissuunnitelma Tiepiirin osaamisalueet ja kehittämissuunnitelma Hankkijoiden henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat

4 4 Hankintasrategia - HANKINTA 2010 t edistävät alan kehittämistä??? Tiehallinto? Hankinta- ja tietopalvelujen tuottajat ICT-foorumit ja toimijat Kunnat, kaupungit Teknologioiden kehittäjät t t Yliopistot, oppilaitokset Urakoitsijat?? Maakunnalliset liitot Konsultit t edistävät alan kehittämistä Askel I LUOTU PERUSEDELLYTYKSET TIEHALLINNON OSAAMISKESKITTYMIEN KEHITTÄMISELLE TOIMINTAMALLI YHTEISTYÖVERKOT KV. YHTEISTYÖ Askel II 2007/2008 TARKOITUS, PÄÄMÄÄRÄ JA TOIMINTAMALLI SAANEET HYVÄKSYNNÄN LAAJENTAMINEN OSAAMISKLUSTERIKSI KÄYNNISTYY UUSIA TOIMIJOITA MUKAAN Askel III 2009/2010 TIEHALLINNON MENETTELYJEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN ON KANSAINVÄLISTÄ HUIPPUTASOA ALAN OSAAMIS- KLUSTERIEN TOIMINTA ON VAKIINTUNUT JA EDISTÄÄ ALAN OSAAMISEN KEHITTYMISTÄ KANSAINVÄLISEN KONTAKTIVERKKO TOIMII "Osaamisen turvaamiseksi tullaan kokeilemaan alan toimijoiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä osaamisklusterien kehittämistä". t vapaamuotoisia virtuaaliyhteisöjä alusta innovaatioille alusta teknologioiden tutkimukselle

5 Tiehallinnon ydinosaaminen Kyvykkyyksien kehittämismahdollisuudet 5 Yksi verkottumisen muoto ovat osaamiskeskukset ja -klusterit, joista vaihtoehtoisena toimintamallina virtuaalinen osaamisyhteisö: tietämysverkosto tai "intohimoryhmä" tai esimerkiksi tietyn asiantuntijapalvelun osaajat organisaation eri tulosyksiköissä klusterin tehtävinä tietämyksen hallinta, vaaliminen ja systemaattinen kehittäminen t vapaamuotoisia virtuaaliyhteisöjä alusta innovaatioille alusta teknologioiden tutkimukselle

6 Mitä klusteri onnistuessaan EI ole? Paikallinen keskittymä, josta tieto kehittämisestä ei siirry muualle 6 Organisaatio tai keskus, johon on erikseen resurssoitu henkilöitä Rahoituslähde, joka rahoittaa mittavia kehittämisprojekteja Organisaatio- ja/tai henkilöriippuvainen toimintamallissaan

7 n tehtävä Varmistaa aihealueen kansallinen kehittyminen taloudellisuus, tehokkuus globaali kilpailukyky 7 Varmistaa osaamisen ja osaajien olemassaolo Suomessa osaamisen kehittäminen työvoiman saanti alalle Varmistaa teknologioiden kehittämistä Suomen vahvuudet tuotantoteknologia, ICT teknologioiden soveltaminen Ohjata kehittämistä kansalliset tavoitteet innovoinnin tukeminen poikkitieteellisyys

8 en toimintaperiaate CASE ylläpito Ydinryhmä: Klusteritoimintaan vahvasti sitoutunut Kehätoimijat: Aktiivisia klusteritoimintaan osallistuvia Ulkojäsenet: Aktiivisia klusteritoimintaa hyödyntäviä MOTTO: Mitä lähempänä on ydintä sitä enemmän panostaa klusteriin Yritys C INFRA2010 Kunnat, kaupungit, liitot,... Yhteisöt Asfalttiliitto SML... Yritys B Urakoitsijat YIT, NCC, TLL, SKANSKA, VR, jne... Ydinryhmä 2 - max 5 toimijaa Tiehallinto Yliopistot VTT PANK MANK Muut ohjelmat Muut tilaajat RHK, MKL, jne Yritys D Yritys A Konsultit Ramboll, Pöy, WSGroup,jne... Muut klusterit 8 Yritys... Muut ulkojäsenet

9 Klusterin hallinta MCC-portaali 9 Portaalin avulla ylläpidetään klusteriverkko ajan tasalla sekä ohjataan klusterin toiminnan painopistettä

10 10 Mitä klusteri tarjoaa? Ole tiedon äärellä: Seuraa tiedotusta ajankohtaisesta tutkimuksesta, hankkeista, tapahtumista ja hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Saa ja jaa uusia ideoita: Tule mukaan klusterin järjestämiin tapaamisiin. Tiedä missä mennään: Tutustu tapaamisissa ja verkossa muihin asiantuntijoihin, tutkijoihin ja suunnittelijoihin. Solmi hyödyllisiä kontakteja ja sitä kautta. Löydä tutkimus-, oppilaitos- tai yrityskumppaneita: Toteuta yhteistyössä haasteellisia hankkeita, joihin ei yksin ole mahdollisuutta. Hyödynnä markkinapaikkana: löydä asiantuntijoita organisaationne tarpeisiin tai tarjoa asiantuntemustasi yrityksille. Edistä tutkimus- ja kehitystyötä: pienikin askel on askel eteenpäin

11 11 en toimintamuotoja CASE ylläpito Tapaamiset Seminaarit Koulutustilaisuudet Tiedottaminen Hankevalmistelun avustaminen ja koordinointi Opinnäytetyöt Kehittämisprojektit "Klusteriakatemia" Innovaatioverkostot jne...

12 CASE ylläpito Palvelusopimusten kehittäminen HOITO * päivittäinen toimivuus * päivittäinen palvelutaso 2. Ylläpito rajankäyntiä sisällöstä * pääoma-arvon ylläpito * pitkäaikainen palvelutaso Hoidon palvelusopimukset HOIPA, VALOSÄ Ylläpidon palvelusopimukset PÄÄLPA, SILTOPA, TIEMPA rajankäyntiä sisällöstä Investoinnit * pääoma-arvon kohottaminen * palvelutason kohottaminen ST-urakat -> STt-urakat Elinkaari- ja käyttöikämallit

13 Pilotteja CASE ylläpito 13 Palvelusopimukset Sopimuskohteen kunnon hallinta Toimenpiteiden ohjelmointi Toimenpiteiden toteutus - tiemerkintöjen palvelusopimus - TIEMPA - siltojen palvelusopimus - SILTOPA - päällysteiden ylläpidon palvelusopimus - PÄÄLPA

14 14 CASE ylläpito Palvelusopimukset Hoidon alueurakka Tienkäyttäjän palvelu Kannustavat maksuperusteet Toimivuusvaatimukset Tiivis yhteistyö Joustavat laatumuutokset Tiedon ylläpitopalvelu Tiestön tilan hallinta Hoidon palvelusopimus Toimenpiteiden ohjelmointi Toimenpiteiden toteutus Muut hoidon ja ylläpidon urakat Pienet investoinnit ja asiakastarpeet Ylläpidon palvelusopimukset/erillisurakat Tiestön tilan hallinta Toimenpiteiden ohjelmointi Toimenpiteiden toteutus

15 Pilotteja, TIEMPA CASE ylläpito 15 Oulun tiepiirin tiemerkintöjen kokonaishintaperusteinen toimintavastuu-urakka Urakka sisältää kehitystyöosion, jossa lähtö- ja toteutumatiedon hallinnan kehittämistä, esitys uudeksi kuntoluokitukseksi sekä koneautomaation testausta Kehitystyöosion korvaus määräytyy laatupisteytyksen pohjalta ja on tietty %-osuus urakkahinnasta Tarjouspyyntö liikkeelle 3.3., tarjoukset (3 kpl) sisään 2.5. ja Tielinja urakoitsijaksi

16 16 Pilotteja, PÄÄLPA CASE ylläpito Tavoitteena on palveluntuottajan aikaisempaa kokonaisvaltaisempi tienpitoon tähtäävä toimintamalli. Palvelusopimus sisältää sopimusalueen kunnon / tilan hallinnan, tarvittavien toimenpiteiden ohjelmoinnin sekä näiden toimenpiteiden toteutuksen. Palvelusopimukset merkitsevät uutta toimintamallia ja edellyttävät uutta osaamista sekä palveluntuottajalle että tilaajalle.

17 1. Aluemalli CASE ylläpito Päällystettyjen teiden ylläpidon palvelumallivaihtoehdot Tieverkko jaetaan tämän mallin mukaan alueisiin, joiden sisältämä päällystetyn tieverkon pituus keskimäärin km, jolloin päällystettävän tieverkon osuus olisi noin km/v. Tämän mallin mukaisia ylläpitoalueita tulisi olemaan kpl Ylläpitoluokitukseen perustuvan malli Päällystetyn tieverkon pituudet vaihtelevat ja ovat km. Tällöin päällystettävän tieverkon pituus olisi km/v. Ylläpitoalueita tulisi olemaan noin 45 kpl. 3. Alueellisen yhteistyömalli Ylläpitoalueen päällystetyn tieverkon pituus vaihtelee 1000 km:stä. yli 3000 km:iin. Tällöin päällystettävän tieverkon pituus olisi 100 yli 300 km/v. Ylläpitoalueita tulisi olemaan kpl.

18 CASE ylläpito Pilottikohteet 2007 Vuonna 2007 käynnistettävät päällystettyjen teiden ylläpidon pilottikohteet ovat seuraavat: 18 HTU pääteiden palvelusopimus sopimusalueena valtatiet 3,9 ja10, joiden yhteispituus on 533 km (+ramppien pituus) alustavasti palvelusopimuksen kestoksi on suunniteltu 12 vuotta käynnissä on lähtötietojen kokoaminen ja tuotevaatimusten määrittely tavoitteena on kilpailuttaa palvelusopimus heti vuoden 2007 alussa Oulun hoitoalueen päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimus sopimusalueen tieverkon pituus tulee olemaan noin 1300 km koostuen eri tyyppisistä ja eri tasoisista teistä sisältää ainakin tieverkon päällystämistä, rakenteen parantamista, kuivatuksen parantamista ja varusteiden ja laitteiden ylläpitoa ja parantamista alustavasti palvelusopimuksen kesto tulee olemaan 5-10 vuotta tavoitteena on kilpailuttaa palvelusopimus kevään 2007 aikana

19 CASE ylläpito 19 Opinnäytetyöt, kehittämisprojektit Opinnäytetyöt Palvelusopimukset Infra-alalla, Antero Arola Kaakkois-Suomen tiepiiri. Käynnissä ja valmistuu kesällä Palvelusopimuksen hallinta ja kehittäminen, Case: Tiehallinnon ja ISS Proko Infra Oy:n maanhankinnan ja kiinteistönpidon palvelusopimus, Tapio Nurkkala. Valmistuu syksyllä Kestävä kehitys päällysteiden ylläpidossa Oulun tiepiirissä, Sami Törmikoski. Käynnistyy syksyllä Kehittämisprojekti Rakenteen parantamisen automaation kehittäminen, vt 4 Haurukylä - Haarasilta vuosina Toimii yhtenä Oulun yliopiston rakentamisen automaatiotutkimusten testausympäristönä ja myös INFRA2010-ohjelman hanke. Mahdollistaa rakenteen parantamisen toimijat yhteiseen automaation kehittämiseen, käyttöönottamiseen ja hyödyntämiseen.

20 CASE ylläpito 20 Esimerkkejä kehittämiskohteista 3D tiedon hallinta Koneautomaatio, konenäkö Mobiilisuus kaksisuuntaisena Laserkeilaus, siltatutkaus, sensoriteknologiat Paikkatietopohjainen tiedonhallinta ylläpidossa Teknologioiden kehittämistä palvelusopimuksissa

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008

Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 gg Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Tiehallinto

Lisätiedot

Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä

Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä Juhani Timonen, Markku Antikainen, Keijo Pulkkinen Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä Tiehallinnon selvityksiä 30/2008 Juhani Timonen, Markku Antikainen, Keijo Pulkkinen Klusterimalli infra-alan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 1 SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 2 Tiehallinnon hankintastrategian päivityksen periaatteita uuden teknologian ja tiedonhallinnan

Lisätiedot

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintatoimi

eurakka sähköinen hankintatoimi eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta 1.

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa. Tiehallinnon selvityksiä 7/2006

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa. Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Yhteistyö palveluntuottajien kanssa Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Yhteistyö palveluntuottajien kanssa Tiehallinnon selvityksiä 7/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kansikuva: Aarni Heiskanen, AE-Partners

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta

Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta Herkullista hyvinvointia Itä-Suomesta Hankesuunnitelmaluonnos KALA RIISTA MARJAT SIENET YRTIT LÄHI- JA LUOMU- RUOKA Vuokko Tuononen Sisä-Savon seutuyhtymä 22.6.2006 1 1 Taustaa...3 1.1 Elintarvikealan

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot