Seuraava kokous Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraava kokous 26.9. Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla."

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (6) Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 5/2012 Aika: Paikka: Tieke Läsnä: Kristiina Seppälä, puheenjohtaja Pirjo Ilola, Harri Korhonen, Antti Eskola, Kati Ström-Lepola, Veli-Matti Sahlberg, Timo Simell, sihteeri 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 4 EU-komission stakeholder- foorumin tilanne Seuraava kokous Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla. Dokumenttien valmistelusta vastaa Ari Pulkkinen. Tarkastetaan mitä edellytetään seuraavaan kokoukseen ja asiasta tiedotetaan muille ohjausryhmän jäsenille. Kansallisen foorumin tilanne: LVM, TEM ja VM järjestivät kesäkuussa keskinäisen palaverin aiheesta. Seuraavan kokouksen ajankohta vielä sopimatta. Asiaa vietävä aktiivisesti eteenpäin. Palveluntarjoajat kokevat tilanteen tällä hetkellä hankalaksi. 5 Työryhmien 2011 vuosikertomukset Puuttuvien osien täydentämisestä muistutus työryhmien puheenjohtajille. 6 Verkkolaskujen tilastointiehdotus Selvitetään ensin kansallisen tason tilastoinnin organisoimista. Kun selvitys on saatu tehty, niin vasta sitten ideaa ehdotetaan EU-tasolla. Seuraavassa EU Stakeholder -kokouksessa voidaan ottaa asiaa esille esim EKP edustajan kanssa

2 Pöytäkirja 2 (6) Pöytäkirjan liitteeksi laitetaan Pirjon tekemä luonnos tilastoinnin toimintamallista. 7 Välittäjäkriteerit Englannin kielinen käännös tehty. Sijoitetaan Tieken sivuille. Ehdotettiin, että Suomen käytäntöjä välittäjäkriteereistä viedään toimintamallina EU-tasolla. 8 Syksyn seminaarit FKL järjestää kaksi aamiaistilaisuutta. Esitykset klo 8-9 ja keskusteluaikaa Aiheet: suoraveloitus ja alv-direktiivin muutos. Päivät: 7.9. ja Ensimmäiset 20 mahtuvat mukaan. Jäsentilaisuuden järjestäminen. Järjestetään marraskuun alussa aamutilaisuutena. Suomen Yrittäjät järjestävät yrittäjäpäivät syksyllä. Timo selvittää vielä voiko Verkkolaskusta tulla pitämään esityksiä tai laittaa ständi messuille. 9 Työpajojen toiminnan jatkaminen Kuittaustyöpajalla jatkuu vuoden loppuun. Käyttäjätyöryhmän työpaja on loppunut toistaiseksi. Syksyllä järjestettävissä aamutilaisuuksien kutsuissa ja itse tilaisuuksissa kysytään työpajojen tarvetta jäseniltä. 10 Verkkolaskuosoitteiston kehittämisen tilanne Veli-Matti Sahlberg esitteli operaattoreiden tekemää ehdotusta verkkolaskuosoitteiston ja osoitteiden organisoimisesta. Ehdotus todettiin hyväksi. Ehdotuksen toteuttaminen edellyttäisi kuitenkin suurta muutostyötä pankkien osalta. Pankkien ehdotus olisi rakentaa ensin välivaihe, jossa YTJ:ssä ylläpidettäisiin verkkolaskuosoitteita ja välittäjätunnuksia. Tämän väliajan avulla voitaisiin ajaa uutta järjestelmää sisään. Operaattoriryhmä tekee luonnokseen etenemissuunnitelman. Antti Eskola järjestää PRH:n kanssa kokouksen syksyllä. Tilastointi TIEKEn työmääristä Osoitteisto Verkkolasku Yhteensä 11 Työlistan läpikäynti Kokouksessa ei käyty läpi työlistaa.

3 Pöytäkirja 3 (6) Sovitut tehtävä VLF esittelykalvot ja multistakeholder roolista Sanaston päivitys Vuoden 2011 ryhmien vuosikertomukset Osoitteisto-projektin käynnistys Verkkolaskuosoitteiston nykyinen kävijämäärä Verkkolaskuosoitteiston osalta selvitetään mahdollisuus sijoittaa osoitteisto Yrityssuomi.fi - palveluun. Kakkossijalla PRH-vaihtoehdon jälkeen. Kaupparekistereiden EU-tason yhdistäminen. PRH kiinnostunut aiheesta. Tilastointi Aikataulu Ari tekee pohjat Timo vetää työryhmää, Muistiopalveluun sanasto kommentoitavaksi. Seuraavaan kokoukseen mennessä. Operaattoriryhmä tekee ehdotuksen.. aikana. Operaattoriryhmä tekee luonnokseen etenemissuunnitelmasta. PRH:n kanssa järjestetään uusi kokous, jossa esitellään operaattoreiden ehdotusta Pj selvittää mahdollisuuden liittää verkkolaskuosoitteisto tähän hankkeeseen. Antti kysynyt Tilastokeskukselta asiaa. 12 Muut asiat a) Jäsenkirje lähetetään elokuussa. Aiheina: - Mäppäystaulukosta maininta - Välittäjäkriteerit - Jäsentilaisuudet b) EK:n kampanjamateraalin ylläpito. Verkkolaskufoorumi ylläpitää materialia. Toiveina olisi, että YritysSuomi.fi -palvelun ylläpitäjät hoitavat tekstin kääntämisen ruotsiksi ja englanniksi. YritysSuomi.fi - selvittää asiaa elokuussa. c) JHS-aihe: luottamukselliset laskut. Tietosuojaan vaativien tietojen suojaminen laskussa tai laajemmin myös muissakin dokumenteissa. Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä kannattaa ehdotus JHS (Julkisen hallinnon suositus):n tekemiseksi. d) Ari Pulkkinen on pyytänyt ohryn kannanoton Peppol-työstä. Ari pitää esityksen VLF:sta Peppolseminaari. Kannanottona: ei mitään estettä. 13 Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokousajankohdan sopiminen Seuraava kokous on klo 12.9 klo 9-11.

4 Pöytäkirja 4 (6) LIITE: Verkkolaskujen tilastointiehdotus Taustaa TIEKEN verkkolaskufoorumi on jossain vaiheessa tilastoinut verkkolaskuja, mutta tilastointi ei ole ollut jatkuvaa. Tavoitteena on luoda verkkolaskuvälittäjien yhteinen tilastointimenetelmä, jolla saadaan selville Suomessa välittyvät verkkolaskumäärät. Tilastoinnin kokoamisen voisi hoitaa Tilastokeskus tai muu viranomainen, joka itse ei ole mukana verkkolaskufoorumissa eikä toimi verkkolaskuvälittäjänä. Tilastoinnissa huomioon otettavat asiat: Tilastointi tehdään kerran vuodessa takautuvasti. Tilastoa ei julkaista, jos tilastoaineistoa ei ole saatu useammalta kuin neljältä toimijalta. Tilastoista ei julkaista markkinaosuuksia eikä yksittäisen toimijan lukuja, ainoastaan kokonaismäärä. Ennen tilastoinnin aloittamista kysytään kilpailujuristien kanta tilastoinnin keräämiseen. Tilastointikohta Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä vahvistaa tilastointiperusteen, jotta verkkolaskuja ei tilastoida useampaan kertaan. Kukin toimija tilastoi vain omilta asiakkailtaan vastaanotetut aineistot. Ehdotus: 1.Verkkolaskuvälittäjä tilastoi omilta asiakkailta saadut laskuaineistot (asiakas A) Verkkolaskuformaatissa sisäisessä formaatissa (esim. SAP) EDI? = verkkolaskuina vastaanotetut laskut yhteensä 2. Verkkolaskuvälittäjä tilastoi omilta asiakkailta vastaanotetut laskuaineistot (asiakas B) Verkkolaskuformaatissa sisäisessä formaatissa EDI? = verkkolaskuina vastaanotetut laskut yhteensä Verkkolaskuoperaattori 2 ei tilastoi toiselta verkkolaskuoperaattorilta tulleita verkkolaskuja, jotka välitetään verkkolaskuoperaattori 2:n asiakkaille.

5 Pöytäkirja 5 (6) Timo Simell Ehdotus tilastoitaviksi tapahtumiksi per operaattori/välittäjä vuositasolla: Verkkolasku = Suomalaisen verkkolaskumallin mukaiset laskut (Verkkolaskut/e-Laskut) Sähköpostilasku = lasku, joka on lähetetty/vastaanotettu sähköpostilla (muoto voi olla mitä tahansa) Skannattulasku = Lasku, joka on skannattu paperista ja muutettu verkkolaskuksi/sähköiseksi laskuksi Välittäjä = Verkkolaskuoperaattori tai Pankki Asiakas =Välittäjään asiakassuhteessa oleva yritys / kuluttaja Verkkolaskut B2B 1. B2B Asiakkaiden lukumäärä, joilla a) on voimassaoleva verkkolaskujen/e-laskujen lähetyssopimus välittäjällä b) on voimassaoleva verkkolaskujen/e-laskujen vastaanottosopimus välittäjällä 2. B2B Verkkolaskuna/e-Laskuna lähetetyt laskut välittäjän asiakkaalta 3. B2B Verkkolaskuna/e-Laskuna vastaanotetut laskut välittäjän asiakkaalle 4. B2B skannatut vastaanotetut laskut Ilmoittajan asiakkaalle Verkkolaskut B2C 5. B2C Verkkolaskuna/e-Laskuna välittäjän Asiakkaan lähettämät laskut 6. B2C Verkkolaskuna/e-Laskuna välittäjän Asiakkaan vastaanotetut laskut Sähköpostilaskut (Kaikki sähköpostitse välitetyt laskut) 7. Sähköpostitse lähetetyt laskut Ilmoittajan Asiakkaalta 8. Sähköpostitse vastaanotetut laskut Ilmoittajan Asiakkaalle

6 Pöytäkirja 6 (6) Kahden väliset (ns. Point to Point) transkatiot (kaikki muut sähköiset laskut, jotka eivät mene Verkkolaskuina) 9. B2B EDIFACT/XML/tms. muotoisena lähetetyt laskut välittäjän asiakkaalta 10. B2B EDIFACT/XML/tms. muotoisena vastaanotetut laskut välittäjän asiakkaalle Verkkolaskuoperaattori 1. Tilastoi: Verkkolaskut, jotka välitetään omille asiakkaille verkkolaskuina Tai toiselle verkkolaskuoperaattorille verkkolaskuina Verkkolaskuoperaattori 2. Tilastoi: Verkkolaskut, jotka välitetään omille asiakkaille verkkolaskuina Tai toiselle verkkolaskuoperaattorille verkkolaskuina

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 17.8.2006 klo 9:35-11:55 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Irmeli Koskimies Ari Muhonen (puheenjohtaja)

Lisätiedot

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 1/6 KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27 Aika: 16.6.2014 klo 12.30-15.30 Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kalevala Osallistujat: Ylitarkastaja

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika 20.11.2007 klo 14.00 16.00 Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 31.1.2011

KOKOUSMUISTIO 31.1.2011 ESATKYn johtokunnan kokous Numero 1/2011 Aika Torstaina 20.1.2011 klo 16:30-18:35 Paikka Osallistujat Poissa Technopolis Vapaudenaukio neuvotteluhuone Savander Valtakatu 49 53100 Lappeenranta Jari Harju,

Lisätiedot

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi 15.6.2009 1 (6) HaiPro:n kehittämisen ohjausryhmän kokous 3/2009 pidettiin torstaina 11.6.2009 klo 10.30 14.30 Tecnopolis-talossa Start up Centerissä, Hiilikatu 3, Helsinki. Kokouksessa olivat paikalla

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6)

PÖYTÄKIRJA 10.1.2013 1(6) 10.1.2013 1(6) VALTAKUNNALLISEN NUORISOTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2013 Aika 26.1.2013 klo 10:53 15:40 Paikka Läsnä SPEK Pasila Mika Jäntti, pj Esko Lehtonen, Länsi-Suomi Samuel Siliin, Etelä-Suomi Veli Lampela,

Lisätiedot

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10

Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Australianterrierikerho ry PÖYTÄKIRJA 1(3) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 19.02.2006 klo 11-16 Paikka Pakaa, Haaralantie 10 Läsnä Poissa Piia Keskimaa, puheenjohtaja Irma Harden Jaana Saloniemi Anna-Mari

Lisätiedot

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi.

Kokous aloitettiin juomalla kakkukahvit 30-vuotiaan Kotuksen kunniaksi. ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KEVÄTKOKOUS Aika Torstai 16.2.2006 klo 13 15.40 Paikka Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Sörnäisten rantatie 25 00500 Helsinki Puheenjohtaja Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS. Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32. Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras

MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS. Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32. Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32 Paikka: Aihe: Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras Kylien yhteistyön kehittäminen 1. Kokouksen avaus Timo Niskanen avasi

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.)

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto. Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Muistio Neuvoston kokous 4/2014 Aika: 4.12.2014 klo 10-16 Paikka: Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 A, kokoushuone 203 (2 krs.) Osallistujat: Tua Hindersson-Söderholm,

Lisätiedot