11.0 TIETOSTRATEGIA Uudenkoiviston koulun tietostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.0 TIETOSTRATEGIA Uudenkoiviston koulun tietostrategia 25.2.2003"

Transkriptio

1 11.0 TIETOSTRATEGIA Uudenkoiviston koulun tietostrategia

2 Sisällys 1. Tietostrategia Uudenkoiviston koulun it-visio Oppimisen tavoitteet 3 2. Koulun tieto- ja viestintätekniikan varustelun nykytilanne Laitteistot ja ohjelmistot Tilojen nykyinen varustelu Opettajien osaaminen Oppilaiden jatkokoultuskelppoisuus ja käyttökultuuri Opetusjärjestelyt Tietotekniikan tuki 5 3. Koulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat Riittävät laitteistot ja ohjelmistot Hankintasuunnitelma Opettajan taitojen kehittäminen Oppilaiden jatkokoulutuskelpoisuuden parantaminen Tietoturva 7 4. Hallinnon tietotekninen varustelu Hallinnon koneet Hallinto-ohjelmien käytön koulutus Koneiden käyttöjärjestelmät ja hallintokäytön ohjelmat Hallinto-ohjelmien turvallisuus Tukipalvelut 8 5. Arviointi 9 6. Uudenkoiviston koulun informaatioteknologian opetussuunnitelma Koneresurssit Opettajien koulutus Tietokoneluokan ja luokkakoneiden käyttö Koulun opetus- ja verkko-ohjelmat It-opetuksen tavoitteet Tietotekniikan opetuksen pääpiirteet Tietokoneiden käyttö eri oppiaineissa 12 Liitteet 13 2

3 1. Tietostrategia 1.1. Uudenkoiviston koulun it visio Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia on luonteva osa 1-6 luokkien opetuksen ja hallinnon jokapäiväistä työtä Oppimisen tavoitteet Tavoitteena on, että siirtyessään perusopetuksen yläluokille oppilaalla on tietotekniset perustaidot. 1. Oppilas on omaksunut tietokoneen peruskäyttötaidon. 2. Oppilas hallitsee ohjelmien perus- ja yhteiskäytön. 3. Oppilas on omaksunut tietoteknisen viestinnän perustaidon ja hallitsee verkko-opiskelun perustaidon. 3

4 2. Koulun tieto- ja viestintätekniikan varustelun nykytilanne 2.1. Laitteistot ja ohjelmistot Koulumme tietotekniikan laitteistot ovat tyydyttävät. Tietotekniikkaluokan kaikissa koneissa on sama käyttöjärjestelmä ja verkkoyhteys. Vuoden 2001 kosteusremontin yhteydessä rakennettiin päärakennuksen joka luokkahuoneeseen yksi verkkoyhteys. Ulkoisesta verkkopalvelusta vastaavat Porin Opetekin asiantuntijat. Kyetäkseen tarjoamaan oppilailleen tietotekniikkaopetuksen tavoitteiden mukaista opetusta sekä lisätäkseen opetuksen monipuolisuutta ja tiedonhankintataidon kehittymistä, koulu on hankkinut joitakin ohjelmia. Yksittäisiä ohjelmia on saatu lahjoituksina. Niitä voidaan käyttää erityis- ja tukiopetuksessa. Ohjelmien päivittäminen ei ole kattavaa eikä riittävää. Ohjelmalisenssien ostaminen monelle koneelle on kallista. Opettajien toiveena olisi saada ohjelmia, jotka ohjaavat oppilasta opitun kertaamiseen ja harjaannuttavat uusia taitoja. Opetusohjelmat eivät ole kaikissa koneissa yhteneväiset. Opettajien ja oppilaiden kotikoneet eivät ole yhteensopivia koulun koneiden kanssa. Tämä vaikeuttaa molempien kotitehtävien tekemistä. Ohjelmista on laadittu päivitettävä luettelo, josta käyvät ilmi ohjelmien lisenssit sekä millä koneella mikin ohjelma on käytettävissä. Ympäristöluonnontiedon, äidinkielen, matematiikan ja englannin oppimista tukevia ohjelmia on hankittu eniten. Tiedonhakua helpottamaan on hankittu CD-fakta. Koneille on kerätty luokka-astekohtaisesti eri oppiainekokonaisuuksiin liittyvien oppimisympäristöjen osoitteita. Tätä linkkipankkia voidaan päivittää opettajahuoneen koneelta. 2.2 Tilojen nykyinen varustelu Opetustila Tietokoneet s Oheislaitteet ja ohjelmat K Oppilaskäyttö luokissa 18 tietokonetta verkotettuna työväline- ja opetusohjelmia, tulostus kopiokoneeseen Muut audiovisuaaliset laitteet Tietokoneluokka 13+1 opettajan kone verkotettuna 1 laserkirjoitin, skanneri, työväline- ja opetusohjelmia Hallinto ja opettajien työtila 3 tietokonetta, verkossa 2 laserkirjoitinta, 1 väritulostin 1 skanneri työvälineohjelmia 1 dokumenttikamera 3 digikamera 1 digivideokamera kopiokone fax Yhteensä 35 tietokonetta 4 kirjoitinta 4

5 2.3. Opettajien osaaminen Suurimmalla osalla opettajista on OPE FI 1:n edellyttämät taidot. Yli puolella opettajista on valmiudet OPE FI 2:n tasoisiin tehtäviin. OPE FI 3 :n taidot on 10 %:lla opettajista. Koulun it kulttuuria koskevassa kyselyssä opettajat arvioivat omaa osaamistaan. Tiedot on pääasiassa hankittu ja kerrattu Opetekin järjestämissä täsmäkoulutuksissa. Opettajat valmistavat tiedotteita ja oppimateriaalia niin kotikoneilla kuin koulun koneillakin. Kaikki opettavat tietokoneen käyttötaitoja ja käyttävät niitä oppiaineiden sisältöjen opettamiseen opetussuunnitelman mukaan Oppilaiden jatkokoulutuskelpoisuus ja käyttökulttuuri Tieto- ja viestintätekniikan perustaidoilla on tärkeä merkitys oppilaiden jatkokoulutuskelpoisuuden kannalta. Oppilaat etenevät taidoisaan koulun it opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Taitojen tavoitteellista kehittymistä hidastaa se, ettei tietotekniikka ole oppiaine. Opetusohjelmat ja muut sähköiset oppimisympäristöt tuovat kuitenkin mielekkyyttä eri oppiaineiden opiskeluun Sekä eriyttävässä että yksilöllisessä opetuksessa tietotekniikan keinot lisäävät oppimisinnostusta. Tiedonhaku- ja arviointitaidot kehittyvät monien erityyppisten tehtävien suorittamisessa. Kuvien, musiikin ja kirjallisten tuotosten kopiointi rikkoo tekijänoikeuksia. Tietoverkkojen palvelujen käyttö edellyttää tekijänoikeuksien huomioimista, eettistä vastuuta ja asiallista käyttäytymistä omassa viestinnässä ja keskusteluryhmissä vierailtaessa. Oppilaiden netin käytön valvonta onnistuu hyvin oppitunneilla, mutta vapaa nettailu ja tiedonhaku välituntien aikana saattaa johtaa eettisesti arveluttaville sivuille. Oppilaita ohjataan käyttämään asiallisesti tietokoneita ja niiden kautta tavoitettavaa materiaalia Opetusjärjestelyt Tietokoneluokan varauslista on opettajienhuoneen seinällä. Sopimalla saadaan työjärjestykseen joustavuutta esim. jonkin luokan projektitöitä varten. Luokissa on 1-2 verkossa olevaa tietokonetta Tietotekniikan tuki Koulun tietotekniikkavastaava huolehtii koneiden huollon, ohjelmien asentamisen, ongelmissa opastamisen, ylläpidon, tiedostojen päivitykset, kone- ja laiteasennukset sekä monet käyttöongelmat. Lisäksi opettajat tarvitsevat hänen apuaan ongelmissa, jotka liittyvät koneen toimintaan, uuden asian opettelemiseen ja koneen käyttövarmuuteen. Opetek antaa tarvittaessa tietoteknistä tukea ja huolehtii verkkoyhteyksistä. 5

6 3. Koulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat 3.1. Riittävät laitteistot ja ohjelmistot Koulun vanhentuneet laitteistot pyritään poistamaan käyttövarmuuden lisäämiseksi. Laitehankinnat priorisoidaan sellaisiksi, että tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti opetuksessa ja opiskelussa. Jos saamme jatkossakin OPM:ltä ja kaupungilta varoja koneiden hankintaan, voimme ylläpitää riittävää konekantaa sekä hankkia lisälaitteistoja. Tavoitteena on, että jokaisessa opetustilassa on vähintään yksi verkotettu kone. Kaikki tietotekniikan hankinnat pyritään tekemään budjetoinnin ja it- strategian mukaisesti Hankintasuunnitelma Opetustila Oppilaskäyttö luokissa Tietokoneluokka Hallinto ja opettajien työtila Kaikkiin tietokoneisiin Hankintasuunnitelma 8 dataprojektoria, 10 dokumenttikameraa ja 5 uutta tietokonetta Konekannan pitäminen ajanmukaisena Konekannan pitäminen ajanmukaisena Ajanmukainen käyttöjärjestelmä Ohjelmia hankitaan sen perusteella, miten se tukee oppimista sekä kuinka paljon sen hankinta vaatii koulutusta ja varoja. Opetusverkon hankintaan anotaan Opetushallituksen tietoyhteiskuntatukea Opettajan taitojen kehittäminen Opettajille on luotava innostavia koulutuksia, joista on välitöntä hyötyä opetuksessa tai tiedonhankinnassa. It- ryhmä suunnittelee ja toteuttaa ne yhdessä koulun it- tukihenkilön avulla. Kouluttautuminen lähtee jokaisen omista tarpeista ja yhteisesti laadittujen tavoitteiden pohjalta. Opetekissa järjestettäviin koulutuksiin osallistutaan uusien taitojen hankkimiseksi ja päivitetään taitoja ohjelmien mukaisiksi Oppilaiden jatkokoulutuskelpoisuuden parantaminen Koulustamme lähtevillä oppilailla tulee olla tieto- ja viestintätekniikan perustiedot ja -taidot. Opetussuunnitelmaa päivitetään kehittyvän it -teknologian myötä. Tietotekniikan käyttötaitojen opiskelussa on keskeistä, että oppilaat saavat hyödyntää verkkoympäristöjä ja toimia vuorovaikutuksessa sen sekä oppilastovereiden kanssa. Oppilas kasvaa tiedonhankinta-, hallinta- ja viestintätaitoiseksi. Oppijan rooli muutetaan tiedon muistajasta ja hallitsijasta uuden tiedon ja ymmärryksen tuottajaksi. Oppilaille opetetaan turvallista ja eettisesti oikeaa nettikäyttäytymistä. Opetuksessa huomioidaan tekijänoikeuksien noudattaminen. Käyttökulttuurin opettelu kuuluu it -opetussuunnitelman sisältöihin. 6

7 3.5. Tietoturva Opettajilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot tietoturva-asioista. Riittävä tietämys pyritään takaamaan koulutuksella. Oppilaita ohjataan turvalliseen ja vastuulliseen tietokoneen sekä internetin käyttöön. Oppilaskäytössä olevissa koneissa ei ole virustorjuntaohjelmaa. Hallinnon koneissa on F- Secure virustorjunta. 7

8 4. Hallinnon tietotekninen varustelu 4.1. Hallinnon koneet TILA Rehtori Kanslia Opettajainhuone Keittäjä-emäntä RESURSSI 1 tietokone ja tulostin 1 tietokone ja tulostin 1 tietokone ja värilaser 1 tietokone ja tulostin Rehtorilla ja sihteerillä on vuodesta 1999 ollut omat koneet ja tulostimet. Vaikka koneet vanhenevat nopeasti, ovat hallintokoneet jaksaneet pyörittää nykyisiä ohjelmia Hallinto-ohjelmien käytön koulutus Oppilastiedostot on kirjattu Primus-ohjelmalla. Peruskoulutusta on järjestetty Opetekissa. Sihteerit saavat tarvitessaan tietokoneongelmissa apua sisäpiiristään Koneiden käyttöjärjestelmät ja hallintokäytön ohjelmat Hallintokoneissa on käyttöjärjestelmänä käytössä Windows 2000 ja Windows XP. Laskujen hyväksynnässä käytetään BasWare-ohjelmaa. Henkilöstöhallinnassa on käytössä Essi-ohjelma. Oppilasarvioinnissa käytetään Wilma-ohjelmaa Hallinto-ohjelmien turvallisuus Hallintokoneissa on virustorjuntaohjelmistona F-Secure. Koneet on yhdistetty suljettuun Poriverkkoon. Hallintokoneiden tiedostoista tulee löytyä ajan tasalla olevat varmuuskopiot P-palvelimelta Tukipalvelut Vuoden 2003 alusta lähtien koulujen apuna toimii it- tukihenkilönä Jani Setälä 8

9 5. Arviointi Strategian arviointi: Tietostrategian, opetussuunnitelman, organisaation toimintaprosessin ja it- käytäntöjen toteutumista arvioidaan tarvittaessa. Arviointitietoja käsitellään tieto- ja viestintäteknologian avulla. Tietostrategian arvioinnista vastaa it -ryhmä. Keskiviikkokokouksissa tai VESO -päivinä siihen osallistuu myös muu opettajakunta it -ryhmän esitysten pohjalta. Arviointeja tekevät opettajien, oppilaiden ja henkilöstön lisäksi vanhemmat. Strategian päivitys toimintojen kehittymisen ja arviontien mukaan on jatkuvaa. Tavoitteena on hyvin toimiva koulu. Arviointiin kuuluu myös tulosten raportointi. Sen merkitys kriittisen arvioinnin välineenä on suuri. Prosessin dokumentointi on tärkeää raportoitaessa koulun ulkopuolelle strategian toteutumista. 9

10 6. Uudenkoiviston koulun informaatioteknologian opetussuunnitelma 6.1. Koneresurssit Kouluumme valmistuu kesällä 2001 kirjaston yhteyteen tietostudio, jossa on kahdeksan konetta oppilaita ja yksi opettajaa varten. Koneet ovat kaikki uusia. Ne on hankittu vuonna 2000 anotuilla tietoyhteiskuntavaroilla. Opettajahuoneessa on yksi kone opettajien käytössä. Luokissa on vaihtelevan tasoisia koneita, joihin on saatu kesällä 2001 internetyhteys. Erityisopetuksen tilassa on myös yksi kone. Koneiden käyttöjärjestelmänä on jokowindows 98 tai Windows Tulevaisuudessa tarvitaan luokkiin uusia tehokkaampia koneita, jotka pystyvät pyörittämään uusia ohjelmia Opettajien koulutus Kaikilla opettajilla on tietotekniikan ykköstason koulutus. Tiedot on hankittu ja niitä on kerrattu pääasiassa Opetecin täsmäkoulutuksissa. Lisäksi opettajat ovat käyneet Palveluopiston, Eurajoen kristillisen opiston ja Otsola-opiston kursseilla. Nuorimmat opettajat ovat saaneet tietotekniikan taitonsa peruskoulutuksensa yhteydessä Tietokoneluokan ja luokkakoneiden käyttö Tietokoneluokan varauslista löytyy opettajienhuoneen seinältä. Luokkakoneita käytetään opiskelun tukena sopivissa oppiaineissa sekä esimerkiksi eriyttämiseen Koulun opetus- ja verkko- ohjelmat Kyetäkseen tarjoamaan oppilailleen tietotekniikkaopetuksen tavoitteiden mukaista opetusta sekä lisätäkseen opetuksen monipuolisuutta ja tiedonhankintataidon kehittymistä, koulu on hankkinut resurssien puitteissa opetus- ja verkko- ohjelmia sekä saanut joitakin ohjelmia lahjoituksina. Näistä ohjelmista on laadittu luettelo, jota päivitetään tarpeen tullen. Luettelosta käy ilmi ohjelmien lisenssit sekä missä oppiaineessa ko. ohjelmaa voi hyödyntää It-opetuksen tavoitteet Tietotekniikka on apuvälineemme suunnistaessamme kohti modernia tietoyhteiskuntaa. Tietotekniikan käyttötaidon avulla vahvistamme oppilaan taitoja viestijänä viestintä-ympäristönsä ymmärtäjänä ja viestien vastaanottajana. Koulumme tietotekniikan opetus perustuu opetushallituksen asettamiin tavoitteisiin. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppivat 1. käyttämään itsenäisesti tärkeimpiä tietokoneohjelmia ja niiden sovellutuksia sekä ottamaan vastuuta yhteisestä omaisuudesta 2. käyttämään rohkeasti tietokonetta työvälineenä sekä hyödyntämään sähköpostia ja www-ympäristöä turvallisesti 3. hakemaan tietoa tietojärjestelmistä sekä hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikan taitojaan opiskelussaan ja yksityiselämässään 4. tietokonetyöskentelyn avulla syventämään oppimistaan sekä näin välttämään syrjäytymistään 5. arvioimaan tietoa ja tiedon alkuperää 10

11 6.6. Tietotekniikan opetuksen pääpiirteet: OPPISISÄLLÖT 1-2 Tietokoneen käyttäminen ja sulkeminen Hiiren ja näppäimistön peruskäyttö Tulostaminen (oletustulostin) Tallentaminen ohjatusti (oletuskansio) Ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen (pikakuvake/käynnistä valikko) Tekstinkäsittely- ja piirrosohjelmien sekä selaimen alkeiskäyttö www osoitteen avaaminen ja www- opetusmateriaalien käyttö (OPIT) Sähköpostin alkeiskäyttö (OPIT) Rauhallinen ja systemaattinen työskentely Salasanan käyttäminen ohjatusti 3-4 Tietokoneen ja oheislaitteiston nimistö ja käyttötarkoitus Hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy molemmat kädet (hiirenpainikkeet, erikoismerkit) Oheislaitteiden hallinta (tulostusvalinnat, skannerin ohjattu käyttö) Tallentaminen (tallennusvälineet) ja kansiorakenne (tallennus ja avaaminen) Kahden ohjelman yhteiskäyttö (ohjelmaikkunoiden käyttö) Hyötyohjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö (mm. tekstinmuokkaus, kuvan liittäminen tekstiin) Multimedia www- ympäristössä, hakukoneiden käyttäminen ohjatusti Sähköpostin itsenäinen käyttö (OPIT) Toisten opastaminen työskentelyssä Laite- ja verkkoympäristön turvallisuus Salasanalla kirjautuminen itsenäisesti 5-6 Hiiren käytön monipuolisuus painikkeet, vierittäminen Dataprojektorin käyttö ohjatusti, kuvamateriaalin siirtäminen tietokoneelle (digikamera) Kopiointi, siirtäminen, poistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansiorakenteessa Ohjelmien yhteiskäyttö Esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen Yleisimpien tiedostoformaattien tunnistaminen Multimediasovellusten itsenäinen käyttäminen Hakuohjelmien itsenäinen käyttö (hakujen tekeminen) Oppimisympäristössä työskentely, mediateekki ja projektityökalujen käyttö (OPIT) Verkkokyselyyn vastaaminen Tietoturva, tekijänoikeus ja yksityisyyden suoja Salasanan vaihtaminen, suojaaminen ja (kirjautumis)profiilin muokkaus/hallinta (OPIT) 11

12 6.7. Tietokoneiden käyttö eri oppiaineissa Tietokoneen käyttöön pyritään perehtymään eri oppiaineiden tunneilla. Opettelujaksot järjestetään käytännön harjoitusten avulla oppitunneilla. Ohjaajina toimivat opettajat, oppilastoverit ja kouluavustajat. Seuraamme tietotekniikan kehitystä ja muutamme opetussuunnitelmaa sen mukaisesti. - Äidinkielessä on sopivaa materiaalia kirjain- ja lauseharjoituksista esitelmiin ja prosessikirjoituksiin. Opitaan kunnioittamaan tekijän oikeuksia ja pyytämään lupa lainatuista teksteistä ja kuvista. (OPIT) - Matematiikassa harjoitellaan perus- ja arviointitaitoja oppikirjaan liittyvien ja muiden matematiikka ohjelmien sekä netistä löytyvien että hankittujen harjoitteiden avulla (OPIT). Lisäksi laskukoneen käyttöä, diagrammien ja taulukoiden laadintaa harjoitellaan matemaattisten tutkimusten yhteydessä. - Kuvaamataidossa opetellaan piirto-ohjelmien työkalujen hallintaa esim. kuvan käsittelyä sekä tutustutaan kuuluisien taitelijoiden teoksiin. - Musiikissa äänen tallennusta ja digitaalista käsittelyä - Erilaisissa ryhmätöissä tietokoneen käyttö on tuloksellista tiedon hankinnassa ja itse työn toteuttamisessa erityisesti historiassa sekä ympäristö- ja luonnontiedossa. - Projektitöiden laadinta onnistuu tietokoneiden avulla hyvin eri oppiaineissa. (OPIT) - Vieraiden kielten opiskelussa harjoitellaan opetusohjelmien avulla ja tutkitaan vieraskielistä mielekästä tekstiä internetistä. - Tukiopetus tehostuu mielenkiintoisten harjoitteiden avulla. Erityisopetuksessa on mahdollisuus elävöittää opetusta ja harjoitella toistuvasti perustaitoja. - kirjoittamisen ( oikeinkirjoituksen ) opettelua valmiiden ohjelmien ja itse tuotetun materiaalin avulla - kirjoitusprosessin opettelua / harjoittelua joko valmiin ohjelman avulla tai itse tuottaen - lukemisen ja laskemisen tarkkuutta ja nopeutta kehittäviä ohjelmia - laskemisen, lukemisen ja kirjoittamisen testaaminen valmiiden ohjelmien avulla puheopetuksessa, kun oikea malli hallitaan. 12

13 Liitteet TIETOKONEOHJELMIA Käyttöoikeu s luokkaaste CD lev y ke ÄIDINKIELEN OPETUKSEEN: 1. ALEKSIS 1 Lukemisvalmiuksien opetusohjelma, jossa paneudutaan kielellisen tietoisuuden kehittämiseen. Puhesyntetisaattori toistaa äänet ja sanat kirjoitetussa muodossa. Ohjelma sisältää myös saneluohjelman sekä tekstinkäsittelyohjelman. 2. ALEKSIS 2 Ohjelma ääntää oikoluvun sanat kirjoitetussa muodossa ja siihen voi skannata myös omaa tekstiä. 3. SANA-HIIRI Selkeä lukemisen harjoitteluohjelma, jossa harjoitukset eri lukijatyypeille. 4. LEXIA Erityisesti lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden korjaamiseen tarkoitettu monipuolinen ohjelma. 5. LAIVA ON LASTATTU Lausetajun kehittäminen Välimerkkien harjoittelu 6. YHDYSKIITO Ohjelman avulla on tarkoitus harjoitella, kerrata ja antaa lisäopetusta yhdyssanojen tunnistamisessa ja yhdysmerkin käytössä. 7. ORVOKKI Monipuolinen tehtäväsarja äidinkielen eri osaalueista. 8. SALAISET OLIOT Peikot Romppu kertoo oudoista olioista, erityisesti peikoista. Kansanperinneopetukseen. (Liitt. kansioon.) 9.SANAKUVA Ohjelma lukemaan opetteleville, myös lukukäsitteen harjoittelemiseen matematiikassa 10.SANATOHTORI / (kertotaulukanuuna) 3 konetta 1-2 erit.op. 3 konetta 1-6 erit.op. koulukoht. 1-3 (4-6) erit.op. 1-6 erit.op. koulukoht. 1-6 erit.op. koulukoht. 3-6 erit.op. 1 kone 4-6 erit.op. ulkomaalaisop. 1 1 kone X X X koulukoht. 1 X X MATEMATIIKAN OPETUKSEEN: 13

14 1.PC-laskutaito ohjelmasarja (erikseen syys- ja koulukoht. 3-5 X kevätosa luokille 3, 4 ja 5) Ohjelmilla harjoitellaan kunkin luokan matematiikan oppisisältöjä. Ohjelmat perustuvat Laskutaitokirjaan. Värikkäissä ja motivoivissa ohjelmissa oppilas etenee omaan tahtiinsa. 2.PC-Tuumakolmonen koulukoht. 3 X Ohjelmissa on kuusi osiota, jotka sisältävät erilaisia päättelytehtäviä. Osioiden tehtävät pääsääntöisesti vaikeutuvat mitä pidemmälle niissä pääsee. Ohjelmat toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina, eikä niiden käyttö edellytä tuumavihkojen käyttöä. 3.SEVERI SAMMAKON KELLONAJAT koulukoht. 1-3 x Ohjelmalla tutustutaan kelloon, opetellaan kellonajoista täydet ja puolet tunnit, minuutit yli ja vaille, 0-24 tuntia ja digitaaliset kellonajat 4.M.A.TIKKA:Pikkutikka koulukoht. 1-3 X 5.M.A.TIKKA:Jätkänshakki peruslaskuille 5.GENIUS matematiikkaohjelma 6.Mahtava MATIKKARAKETTI Kuusi eri vaikeusastetta, yhdeksän eri aihealuetta, tehtävien muokkausohjelma, edistymisestä kertovia todistuksia, jotka voi tulostaa. koulukoht. 1-6 X koulukoht. X 2 konetta YMP. - JA LUONN. TIEDON OPETUKSEEN: 1.SUOMEN LINNUT CD-FAKTA 1 kone KALAT Suomalaisia kaloja elinympäristössään (Liitt. Ympäristö- ja luonnontieto 6 kansioon) 1 kone Suomen fauna CD-ROM- sarja esittelee kaikki "tärkeimmät" Suomessa esiintyvät eläimet. Tähän sarjaan kuuluvat seuraavat osat: koneen verkkolisenssi 3.Suomen fauna LINNUT " Suomen fauna NISÄKKÄÄT " Suomen fauna KALAT, " SAMMAKKOELÄIMET JA MATELIJAT 6. 7.CD-Flora II Sisältää tiedot yli 600:sta luonnonvaraisesta kasvista, määritysohjelman, kasvitieteellisen sanakirjan, levinneisyyskarttoja ja pelin, joka opettaa tuntemaan kasveja paremmin (toim. suomen, ruotsin ja englannin kielellä). 6 konetta LAPSI LIIKENTEESSÄ Lapsi Liikenteessä -kansioon liittyvä ATK -sovellus, joka käsittelee lapsen liikkumista maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä. 1 kone 1-6 1

15 9.LUONNONTIETEELLINEN KARTASTO Oppiromppu jakaantuu viiteen osioon: hakuun, lajikortistoon, kartastoon, ilmastopeliin ja kuvatiedostoihin. 1 kone ENGLANNIN OPETUKSEEN: 1.Lingualand: englanti WI 1 kone EARTH S CHILDREN Ohjelma sisältää kymmenen animaatioseikkailua, harjoituksia, pelejä ja lauluja. 1 kone TEKSTIILIKÄSITYÖN OPETUKSEEN: 1.OMO CD-ROM Tekstiilitietoutta sisältävä ohjelma. (Ohjelma sopii myös kansainvälisyyskasvatukseen.) ERI OPPIAINEISIIN SOPIVIA OHJELMIA: 25 konetta 3-6 (1-6) 25 1.Opetushallituksen PERUSROMPPU 20 korkeatasoista suomenkielistä opetusohjelmaa ja 100 värivalokuvaa lapsille 2.Opetushallituksen PERUSROMPPU 3 + päivitykset Sadan tietokoneohjelman, yli tuhannen valokuvan sekä useiden ääni- ja videoleikkeiden kokoelma peruskoulun ala-asteelle 3.CD-FAKTA VERKKO (20) koneen 4.VIESTINTÄTEHTÄVIÄ tietokoneella ala-asteelle 5.TERVETULOA EUROOPPAAN Euroopan unionia (EU) ja Euroopan maita koskeva kattava lähdeteos ja opas sivua tietoa, yli 500 valokuvaa, videokuvaa, interaktiivisia toimintoja ja muita multimediaominaisuuksia 6.MATKA SAMBIAAN Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa sambialaisten elämään ja saada perustiedot maasta sekä Suomen kehitysyhteistyöstä Sambian kanssa. 7.MEIDÄN LASTEN MAAILMA Tämä CD-romppu johdattaa maailman lasten ja nuorten elämään sekä Unicefin työhön. Mukana tietoa, videoita, kuvia, teemakarttoja, tilastoja, muistipeli ym. Soveltuu opiskeluun ja kansainvälisyyskasvatukseen. koulukoht koneelle X verkkolisenssi 5 konetta 5 koulukoht. 1 1 kone 1 1 kone 1 15

16 8.MEIDÄN KUNTA CD-Rom nuorille kuntalaisille kertoo kunnan palveluista ja opastaa vaikuttamaan asioihin. Pelin hahmot käyvät koulua, lainaavat kirjoja, harrastavat, asioivat kaupungintalolla, vierailevat terveyskeskuksessa ja päiväkodissa, kuljeskelevat puistoissa ja kaduilla. 9.IPO International Party Organisation on tarina Party organisaatiosta, joka laajenee telepalveluja hyväksikäyttäen kansainvälisiin mittoihin. Romppu sisältää animaatioilla kuvitetun tarinan, äänet sekä hypertekstejä telepalveluista. 10.AIVOHAKKERI multimedia epilepsiasta Opit aivojen toiminnasta, johdoista ja eristeistä; aivoissa kulkevasta sähköstä, epilepsiasta, aivojen sähköisen toiminnan häiriöistä, aivojen rakenteesta, tärkeästä ensiavusta, historian huikeista luuloista. 11.Pekka Poron JOULUKUU CD-ROM on paitsi huippuhauska joulukalenteri myös napakka jouluperinteiden ja -tapojen tietopaketti 12.Valmiina vesille ohjelma 1 2 konetta kone 1 X 16

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät Väinölän koulun tietostrategia 2008 LIITTEET: - Koulutoimen TVT-opetussuunnitelma (LIITE 1) - Koulutoimen TVT portaat; perusopetuksen sisältöjen kuvaus (LIITE 2) - Investointisuunnitelma (LIITE 3) - Tilat

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO... 4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET... 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011

KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 KOKKOLAN OPETUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2009 2011 Timonen Reijo pj Alamaa Suvi Biskop Markus Isoaho Mari Ilona Kela Panu Mäkelä Rolf Erik Salo Juha Yli Länttä Janne Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Osaaminen

Lisätiedot

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA SISÄLLYS 1 KÄSITTEET... 3 2 TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO... 4 3 KOULUN IT-TAVOITE... 4 3.1 Tuorsniemen koulun it-tavoite... 4 4 TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI...

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010

METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 2006 2010 METSOLAN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA VUOSILLE 26 2 SISÄLTÖ 1. TIETOSTRATEGIAN TEHTÄVÄ...3 1.1 Tietostrategian päivittäminen...4 1.2 Aiempi strategiamme (vuosille 21 2)...4 2. NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Oriveden Kaupunki PÄILAHDEN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 SISÄLLYS sivu 1. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 2. VISIOT JA TAVOITTEET 5 3. NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3

Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 Sivistyslautakunta 2.6.2004 40 LIITE nro 3 2004-2006 KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietostrategia...2 1.1 Tietotekniikan käytön tavoitteet...2 1.2 Oppilaiden tasavertaisuus...3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus

Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 1 Tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia ja toimenpideohjelma 2006 2008 Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus 2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 2.1 Mikä on tieto ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Kehittämiskohteet...4

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006

JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 JUANKOSKEN OPETUSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN STRATEGIA 2002-2006 Sisällys SISÄLLYS... 2 TAUSTAA... 3 LÄHTÖTILANNE... 4 TAITOTASO...4 Henkilökunta...4 Oppilaat...4 LAITTEISTO...7 Tietokonelaitteet...7

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot