11.0 TIETOSTRATEGIA Uudenkoiviston koulun tietostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.0 TIETOSTRATEGIA Uudenkoiviston koulun tietostrategia 25.2.2003"

Transkriptio

1 11.0 TIETOSTRATEGIA Uudenkoiviston koulun tietostrategia

2 Sisällys 1. Tietostrategia Uudenkoiviston koulun it-visio Oppimisen tavoitteet 3 2. Koulun tieto- ja viestintätekniikan varustelun nykytilanne Laitteistot ja ohjelmistot Tilojen nykyinen varustelu Opettajien osaaminen Oppilaiden jatkokoultuskelppoisuus ja käyttökultuuri Opetusjärjestelyt Tietotekniikan tuki 5 3. Koulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat Riittävät laitteistot ja ohjelmistot Hankintasuunnitelma Opettajan taitojen kehittäminen Oppilaiden jatkokoulutuskelpoisuuden parantaminen Tietoturva 7 4. Hallinnon tietotekninen varustelu Hallinnon koneet Hallinto-ohjelmien käytön koulutus Koneiden käyttöjärjestelmät ja hallintokäytön ohjelmat Hallinto-ohjelmien turvallisuus Tukipalvelut 8 5. Arviointi 9 6. Uudenkoiviston koulun informaatioteknologian opetussuunnitelma Koneresurssit Opettajien koulutus Tietokoneluokan ja luokkakoneiden käyttö Koulun opetus- ja verkko-ohjelmat It-opetuksen tavoitteet Tietotekniikan opetuksen pääpiirteet Tietokoneiden käyttö eri oppiaineissa 12 Liitteet 13 2

3 1. Tietostrategia 1.1. Uudenkoiviston koulun it visio Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia on luonteva osa 1-6 luokkien opetuksen ja hallinnon jokapäiväistä työtä Oppimisen tavoitteet Tavoitteena on, että siirtyessään perusopetuksen yläluokille oppilaalla on tietotekniset perustaidot. 1. Oppilas on omaksunut tietokoneen peruskäyttötaidon. 2. Oppilas hallitsee ohjelmien perus- ja yhteiskäytön. 3. Oppilas on omaksunut tietoteknisen viestinnän perustaidon ja hallitsee verkko-opiskelun perustaidon. 3

4 2. Koulun tieto- ja viestintätekniikan varustelun nykytilanne 2.1. Laitteistot ja ohjelmistot Koulumme tietotekniikan laitteistot ovat tyydyttävät. Tietotekniikkaluokan kaikissa koneissa on sama käyttöjärjestelmä ja verkkoyhteys. Vuoden 2001 kosteusremontin yhteydessä rakennettiin päärakennuksen joka luokkahuoneeseen yksi verkkoyhteys. Ulkoisesta verkkopalvelusta vastaavat Porin Opetekin asiantuntijat. Kyetäkseen tarjoamaan oppilailleen tietotekniikkaopetuksen tavoitteiden mukaista opetusta sekä lisätäkseen opetuksen monipuolisuutta ja tiedonhankintataidon kehittymistä, koulu on hankkinut joitakin ohjelmia. Yksittäisiä ohjelmia on saatu lahjoituksina. Niitä voidaan käyttää erityis- ja tukiopetuksessa. Ohjelmien päivittäminen ei ole kattavaa eikä riittävää. Ohjelmalisenssien ostaminen monelle koneelle on kallista. Opettajien toiveena olisi saada ohjelmia, jotka ohjaavat oppilasta opitun kertaamiseen ja harjaannuttavat uusia taitoja. Opetusohjelmat eivät ole kaikissa koneissa yhteneväiset. Opettajien ja oppilaiden kotikoneet eivät ole yhteensopivia koulun koneiden kanssa. Tämä vaikeuttaa molempien kotitehtävien tekemistä. Ohjelmista on laadittu päivitettävä luettelo, josta käyvät ilmi ohjelmien lisenssit sekä millä koneella mikin ohjelma on käytettävissä. Ympäristöluonnontiedon, äidinkielen, matematiikan ja englannin oppimista tukevia ohjelmia on hankittu eniten. Tiedonhakua helpottamaan on hankittu CD-fakta. Koneille on kerätty luokka-astekohtaisesti eri oppiainekokonaisuuksiin liittyvien oppimisympäristöjen osoitteita. Tätä linkkipankkia voidaan päivittää opettajahuoneen koneelta. 2.2 Tilojen nykyinen varustelu Opetustila Tietokoneet s Oheislaitteet ja ohjelmat K Oppilaskäyttö luokissa 18 tietokonetta verkotettuna työväline- ja opetusohjelmia, tulostus kopiokoneeseen Muut audiovisuaaliset laitteet Tietokoneluokka 13+1 opettajan kone verkotettuna 1 laserkirjoitin, skanneri, työväline- ja opetusohjelmia Hallinto ja opettajien työtila 3 tietokonetta, verkossa 2 laserkirjoitinta, 1 väritulostin 1 skanneri työvälineohjelmia 1 dokumenttikamera 3 digikamera 1 digivideokamera kopiokone fax Yhteensä 35 tietokonetta 4 kirjoitinta 4

5 2.3. Opettajien osaaminen Suurimmalla osalla opettajista on OPE FI 1:n edellyttämät taidot. Yli puolella opettajista on valmiudet OPE FI 2:n tasoisiin tehtäviin. OPE FI 3 :n taidot on 10 %:lla opettajista. Koulun it kulttuuria koskevassa kyselyssä opettajat arvioivat omaa osaamistaan. Tiedot on pääasiassa hankittu ja kerrattu Opetekin järjestämissä täsmäkoulutuksissa. Opettajat valmistavat tiedotteita ja oppimateriaalia niin kotikoneilla kuin koulun koneillakin. Kaikki opettavat tietokoneen käyttötaitoja ja käyttävät niitä oppiaineiden sisältöjen opettamiseen opetussuunnitelman mukaan Oppilaiden jatkokoulutuskelpoisuus ja käyttökulttuuri Tieto- ja viestintätekniikan perustaidoilla on tärkeä merkitys oppilaiden jatkokoulutuskelpoisuuden kannalta. Oppilaat etenevät taidoisaan koulun it opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Taitojen tavoitteellista kehittymistä hidastaa se, ettei tietotekniikka ole oppiaine. Opetusohjelmat ja muut sähköiset oppimisympäristöt tuovat kuitenkin mielekkyyttä eri oppiaineiden opiskeluun Sekä eriyttävässä että yksilöllisessä opetuksessa tietotekniikan keinot lisäävät oppimisinnostusta. Tiedonhaku- ja arviointitaidot kehittyvät monien erityyppisten tehtävien suorittamisessa. Kuvien, musiikin ja kirjallisten tuotosten kopiointi rikkoo tekijänoikeuksia. Tietoverkkojen palvelujen käyttö edellyttää tekijänoikeuksien huomioimista, eettistä vastuuta ja asiallista käyttäytymistä omassa viestinnässä ja keskusteluryhmissä vierailtaessa. Oppilaiden netin käytön valvonta onnistuu hyvin oppitunneilla, mutta vapaa nettailu ja tiedonhaku välituntien aikana saattaa johtaa eettisesti arveluttaville sivuille. Oppilaita ohjataan käyttämään asiallisesti tietokoneita ja niiden kautta tavoitettavaa materiaalia Opetusjärjestelyt Tietokoneluokan varauslista on opettajienhuoneen seinällä. Sopimalla saadaan työjärjestykseen joustavuutta esim. jonkin luokan projektitöitä varten. Luokissa on 1-2 verkossa olevaa tietokonetta Tietotekniikan tuki Koulun tietotekniikkavastaava huolehtii koneiden huollon, ohjelmien asentamisen, ongelmissa opastamisen, ylläpidon, tiedostojen päivitykset, kone- ja laiteasennukset sekä monet käyttöongelmat. Lisäksi opettajat tarvitsevat hänen apuaan ongelmissa, jotka liittyvät koneen toimintaan, uuden asian opettelemiseen ja koneen käyttövarmuuteen. Opetek antaa tarvittaessa tietoteknistä tukea ja huolehtii verkkoyhteyksistä. 5

6 3. Koulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat 3.1. Riittävät laitteistot ja ohjelmistot Koulun vanhentuneet laitteistot pyritään poistamaan käyttövarmuuden lisäämiseksi. Laitehankinnat priorisoidaan sellaisiksi, että tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti opetuksessa ja opiskelussa. Jos saamme jatkossakin OPM:ltä ja kaupungilta varoja koneiden hankintaan, voimme ylläpitää riittävää konekantaa sekä hankkia lisälaitteistoja. Tavoitteena on, että jokaisessa opetustilassa on vähintään yksi verkotettu kone. Kaikki tietotekniikan hankinnat pyritään tekemään budjetoinnin ja it- strategian mukaisesti Hankintasuunnitelma Opetustila Oppilaskäyttö luokissa Tietokoneluokka Hallinto ja opettajien työtila Kaikkiin tietokoneisiin Hankintasuunnitelma 8 dataprojektoria, 10 dokumenttikameraa ja 5 uutta tietokonetta Konekannan pitäminen ajanmukaisena Konekannan pitäminen ajanmukaisena Ajanmukainen käyttöjärjestelmä Ohjelmia hankitaan sen perusteella, miten se tukee oppimista sekä kuinka paljon sen hankinta vaatii koulutusta ja varoja. Opetusverkon hankintaan anotaan Opetushallituksen tietoyhteiskuntatukea Opettajan taitojen kehittäminen Opettajille on luotava innostavia koulutuksia, joista on välitöntä hyötyä opetuksessa tai tiedonhankinnassa. It- ryhmä suunnittelee ja toteuttaa ne yhdessä koulun it- tukihenkilön avulla. Kouluttautuminen lähtee jokaisen omista tarpeista ja yhteisesti laadittujen tavoitteiden pohjalta. Opetekissa järjestettäviin koulutuksiin osallistutaan uusien taitojen hankkimiseksi ja päivitetään taitoja ohjelmien mukaisiksi Oppilaiden jatkokoulutuskelpoisuuden parantaminen Koulustamme lähtevillä oppilailla tulee olla tieto- ja viestintätekniikan perustiedot ja -taidot. Opetussuunnitelmaa päivitetään kehittyvän it -teknologian myötä. Tietotekniikan käyttötaitojen opiskelussa on keskeistä, että oppilaat saavat hyödyntää verkkoympäristöjä ja toimia vuorovaikutuksessa sen sekä oppilastovereiden kanssa. Oppilas kasvaa tiedonhankinta-, hallinta- ja viestintätaitoiseksi. Oppijan rooli muutetaan tiedon muistajasta ja hallitsijasta uuden tiedon ja ymmärryksen tuottajaksi. Oppilaille opetetaan turvallista ja eettisesti oikeaa nettikäyttäytymistä. Opetuksessa huomioidaan tekijänoikeuksien noudattaminen. Käyttökulttuurin opettelu kuuluu it -opetussuunnitelman sisältöihin. 6

7 3.5. Tietoturva Opettajilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot tietoturva-asioista. Riittävä tietämys pyritään takaamaan koulutuksella. Oppilaita ohjataan turvalliseen ja vastuulliseen tietokoneen sekä internetin käyttöön. Oppilaskäytössä olevissa koneissa ei ole virustorjuntaohjelmaa. Hallinnon koneissa on F- Secure virustorjunta. 7

8 4. Hallinnon tietotekninen varustelu 4.1. Hallinnon koneet TILA Rehtori Kanslia Opettajainhuone Keittäjä-emäntä RESURSSI 1 tietokone ja tulostin 1 tietokone ja tulostin 1 tietokone ja värilaser 1 tietokone ja tulostin Rehtorilla ja sihteerillä on vuodesta 1999 ollut omat koneet ja tulostimet. Vaikka koneet vanhenevat nopeasti, ovat hallintokoneet jaksaneet pyörittää nykyisiä ohjelmia Hallinto-ohjelmien käytön koulutus Oppilastiedostot on kirjattu Primus-ohjelmalla. Peruskoulutusta on järjestetty Opetekissa. Sihteerit saavat tarvitessaan tietokoneongelmissa apua sisäpiiristään Koneiden käyttöjärjestelmät ja hallintokäytön ohjelmat Hallintokoneissa on käyttöjärjestelmänä käytössä Windows 2000 ja Windows XP. Laskujen hyväksynnässä käytetään BasWare-ohjelmaa. Henkilöstöhallinnassa on käytössä Essi-ohjelma. Oppilasarvioinnissa käytetään Wilma-ohjelmaa Hallinto-ohjelmien turvallisuus Hallintokoneissa on virustorjuntaohjelmistona F-Secure. Koneet on yhdistetty suljettuun Poriverkkoon. Hallintokoneiden tiedostoista tulee löytyä ajan tasalla olevat varmuuskopiot P-palvelimelta Tukipalvelut Vuoden 2003 alusta lähtien koulujen apuna toimii it- tukihenkilönä Jani Setälä 8

9 5. Arviointi Strategian arviointi: Tietostrategian, opetussuunnitelman, organisaation toimintaprosessin ja it- käytäntöjen toteutumista arvioidaan tarvittaessa. Arviointitietoja käsitellään tieto- ja viestintäteknologian avulla. Tietostrategian arvioinnista vastaa it -ryhmä. Keskiviikkokokouksissa tai VESO -päivinä siihen osallistuu myös muu opettajakunta it -ryhmän esitysten pohjalta. Arviointeja tekevät opettajien, oppilaiden ja henkilöstön lisäksi vanhemmat. Strategian päivitys toimintojen kehittymisen ja arviontien mukaan on jatkuvaa. Tavoitteena on hyvin toimiva koulu. Arviointiin kuuluu myös tulosten raportointi. Sen merkitys kriittisen arvioinnin välineenä on suuri. Prosessin dokumentointi on tärkeää raportoitaessa koulun ulkopuolelle strategian toteutumista. 9

10 6. Uudenkoiviston koulun informaatioteknologian opetussuunnitelma 6.1. Koneresurssit Kouluumme valmistuu kesällä 2001 kirjaston yhteyteen tietostudio, jossa on kahdeksan konetta oppilaita ja yksi opettajaa varten. Koneet ovat kaikki uusia. Ne on hankittu vuonna 2000 anotuilla tietoyhteiskuntavaroilla. Opettajahuoneessa on yksi kone opettajien käytössä. Luokissa on vaihtelevan tasoisia koneita, joihin on saatu kesällä 2001 internetyhteys. Erityisopetuksen tilassa on myös yksi kone. Koneiden käyttöjärjestelmänä on jokowindows 98 tai Windows Tulevaisuudessa tarvitaan luokkiin uusia tehokkaampia koneita, jotka pystyvät pyörittämään uusia ohjelmia Opettajien koulutus Kaikilla opettajilla on tietotekniikan ykköstason koulutus. Tiedot on hankittu ja niitä on kerrattu pääasiassa Opetecin täsmäkoulutuksissa. Lisäksi opettajat ovat käyneet Palveluopiston, Eurajoen kristillisen opiston ja Otsola-opiston kursseilla. Nuorimmat opettajat ovat saaneet tietotekniikan taitonsa peruskoulutuksensa yhteydessä Tietokoneluokan ja luokkakoneiden käyttö Tietokoneluokan varauslista löytyy opettajienhuoneen seinältä. Luokkakoneita käytetään opiskelun tukena sopivissa oppiaineissa sekä esimerkiksi eriyttämiseen Koulun opetus- ja verkko- ohjelmat Kyetäkseen tarjoamaan oppilailleen tietotekniikkaopetuksen tavoitteiden mukaista opetusta sekä lisätäkseen opetuksen monipuolisuutta ja tiedonhankintataidon kehittymistä, koulu on hankkinut resurssien puitteissa opetus- ja verkko- ohjelmia sekä saanut joitakin ohjelmia lahjoituksina. Näistä ohjelmista on laadittu luettelo, jota päivitetään tarpeen tullen. Luettelosta käy ilmi ohjelmien lisenssit sekä missä oppiaineessa ko. ohjelmaa voi hyödyntää It-opetuksen tavoitteet Tietotekniikka on apuvälineemme suunnistaessamme kohti modernia tietoyhteiskuntaa. Tietotekniikan käyttötaidon avulla vahvistamme oppilaan taitoja viestijänä viestintä-ympäristönsä ymmärtäjänä ja viestien vastaanottajana. Koulumme tietotekniikan opetus perustuu opetushallituksen asettamiin tavoitteisiin. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppivat 1. käyttämään itsenäisesti tärkeimpiä tietokoneohjelmia ja niiden sovellutuksia sekä ottamaan vastuuta yhteisestä omaisuudesta 2. käyttämään rohkeasti tietokonetta työvälineenä sekä hyödyntämään sähköpostia ja www-ympäristöä turvallisesti 3. hakemaan tietoa tietojärjestelmistä sekä hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikan taitojaan opiskelussaan ja yksityiselämässään 4. tietokonetyöskentelyn avulla syventämään oppimistaan sekä näin välttämään syrjäytymistään 5. arvioimaan tietoa ja tiedon alkuperää 10

11 6.6. Tietotekniikan opetuksen pääpiirteet: OPPISISÄLLÖT 1-2 Tietokoneen käyttäminen ja sulkeminen Hiiren ja näppäimistön peruskäyttö Tulostaminen (oletustulostin) Tallentaminen ohjatusti (oletuskansio) Ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen (pikakuvake/käynnistä valikko) Tekstinkäsittely- ja piirrosohjelmien sekä selaimen alkeiskäyttö www osoitteen avaaminen ja www- opetusmateriaalien käyttö (OPIT) Sähköpostin alkeiskäyttö (OPIT) Rauhallinen ja systemaattinen työskentely Salasanan käyttäminen ohjatusti 3-4 Tietokoneen ja oheislaitteiston nimistö ja käyttötarkoitus Hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy molemmat kädet (hiirenpainikkeet, erikoismerkit) Oheislaitteiden hallinta (tulostusvalinnat, skannerin ohjattu käyttö) Tallentaminen (tallennusvälineet) ja kansiorakenne (tallennus ja avaaminen) Kahden ohjelman yhteiskäyttö (ohjelmaikkunoiden käyttö) Hyötyohjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö (mm. tekstinmuokkaus, kuvan liittäminen tekstiin) Multimedia www- ympäristössä, hakukoneiden käyttäminen ohjatusti Sähköpostin itsenäinen käyttö (OPIT) Toisten opastaminen työskentelyssä Laite- ja verkkoympäristön turvallisuus Salasanalla kirjautuminen itsenäisesti 5-6 Hiiren käytön monipuolisuus painikkeet, vierittäminen Dataprojektorin käyttö ohjatusti, kuvamateriaalin siirtäminen tietokoneelle (digikamera) Kopiointi, siirtäminen, poistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansiorakenteessa Ohjelmien yhteiskäyttö Esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen Yleisimpien tiedostoformaattien tunnistaminen Multimediasovellusten itsenäinen käyttäminen Hakuohjelmien itsenäinen käyttö (hakujen tekeminen) Oppimisympäristössä työskentely, mediateekki ja projektityökalujen käyttö (OPIT) Verkkokyselyyn vastaaminen Tietoturva, tekijänoikeus ja yksityisyyden suoja Salasanan vaihtaminen, suojaaminen ja (kirjautumis)profiilin muokkaus/hallinta (OPIT) 11

12 6.7. Tietokoneiden käyttö eri oppiaineissa Tietokoneen käyttöön pyritään perehtymään eri oppiaineiden tunneilla. Opettelujaksot järjestetään käytännön harjoitusten avulla oppitunneilla. Ohjaajina toimivat opettajat, oppilastoverit ja kouluavustajat. Seuraamme tietotekniikan kehitystä ja muutamme opetussuunnitelmaa sen mukaisesti. - Äidinkielessä on sopivaa materiaalia kirjain- ja lauseharjoituksista esitelmiin ja prosessikirjoituksiin. Opitaan kunnioittamaan tekijän oikeuksia ja pyytämään lupa lainatuista teksteistä ja kuvista. (OPIT) - Matematiikassa harjoitellaan perus- ja arviointitaitoja oppikirjaan liittyvien ja muiden matematiikka ohjelmien sekä netistä löytyvien että hankittujen harjoitteiden avulla (OPIT). Lisäksi laskukoneen käyttöä, diagrammien ja taulukoiden laadintaa harjoitellaan matemaattisten tutkimusten yhteydessä. - Kuvaamataidossa opetellaan piirto-ohjelmien työkalujen hallintaa esim. kuvan käsittelyä sekä tutustutaan kuuluisien taitelijoiden teoksiin. - Musiikissa äänen tallennusta ja digitaalista käsittelyä - Erilaisissa ryhmätöissä tietokoneen käyttö on tuloksellista tiedon hankinnassa ja itse työn toteuttamisessa erityisesti historiassa sekä ympäristö- ja luonnontiedossa. - Projektitöiden laadinta onnistuu tietokoneiden avulla hyvin eri oppiaineissa. (OPIT) - Vieraiden kielten opiskelussa harjoitellaan opetusohjelmien avulla ja tutkitaan vieraskielistä mielekästä tekstiä internetistä. - Tukiopetus tehostuu mielenkiintoisten harjoitteiden avulla. Erityisopetuksessa on mahdollisuus elävöittää opetusta ja harjoitella toistuvasti perustaitoja. - kirjoittamisen ( oikeinkirjoituksen ) opettelua valmiiden ohjelmien ja itse tuotetun materiaalin avulla - kirjoitusprosessin opettelua / harjoittelua joko valmiin ohjelman avulla tai itse tuottaen - lukemisen ja laskemisen tarkkuutta ja nopeutta kehittäviä ohjelmia - laskemisen, lukemisen ja kirjoittamisen testaaminen valmiiden ohjelmien avulla puheopetuksessa, kun oikea malli hallitaan. 12

13 Liitteet TIETOKONEOHJELMIA Käyttöoikeu s luokkaaste CD lev y ke ÄIDINKIELEN OPETUKSEEN: 1. ALEKSIS 1 Lukemisvalmiuksien opetusohjelma, jossa paneudutaan kielellisen tietoisuuden kehittämiseen. Puhesyntetisaattori toistaa äänet ja sanat kirjoitetussa muodossa. Ohjelma sisältää myös saneluohjelman sekä tekstinkäsittelyohjelman. 2. ALEKSIS 2 Ohjelma ääntää oikoluvun sanat kirjoitetussa muodossa ja siihen voi skannata myös omaa tekstiä. 3. SANA-HIIRI Selkeä lukemisen harjoitteluohjelma, jossa harjoitukset eri lukijatyypeille. 4. LEXIA Erityisesti lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden korjaamiseen tarkoitettu monipuolinen ohjelma. 5. LAIVA ON LASTATTU Lausetajun kehittäminen Välimerkkien harjoittelu 6. YHDYSKIITO Ohjelman avulla on tarkoitus harjoitella, kerrata ja antaa lisäopetusta yhdyssanojen tunnistamisessa ja yhdysmerkin käytössä. 7. ORVOKKI Monipuolinen tehtäväsarja äidinkielen eri osaalueista. 8. SALAISET OLIOT Peikot Romppu kertoo oudoista olioista, erityisesti peikoista. Kansanperinneopetukseen. (Liitt. kansioon.) 9.SANAKUVA Ohjelma lukemaan opetteleville, myös lukukäsitteen harjoittelemiseen matematiikassa 10.SANATOHTORI / (kertotaulukanuuna) 3 konetta 1-2 erit.op. 3 konetta 1-6 erit.op. koulukoht. 1-3 (4-6) erit.op. 1-6 erit.op. koulukoht. 1-6 erit.op. koulukoht. 3-6 erit.op. 1 kone 4-6 erit.op. ulkomaalaisop. 1 1 kone X X X koulukoht. 1 X X MATEMATIIKAN OPETUKSEEN: 13

14 1.PC-laskutaito ohjelmasarja (erikseen syys- ja koulukoht. 3-5 X kevätosa luokille 3, 4 ja 5) Ohjelmilla harjoitellaan kunkin luokan matematiikan oppisisältöjä. Ohjelmat perustuvat Laskutaitokirjaan. Värikkäissä ja motivoivissa ohjelmissa oppilas etenee omaan tahtiinsa. 2.PC-Tuumakolmonen koulukoht. 3 X Ohjelmissa on kuusi osiota, jotka sisältävät erilaisia päättelytehtäviä. Osioiden tehtävät pääsääntöisesti vaikeutuvat mitä pidemmälle niissä pääsee. Ohjelmat toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina, eikä niiden käyttö edellytä tuumavihkojen käyttöä. 3.SEVERI SAMMAKON KELLONAJAT koulukoht. 1-3 x Ohjelmalla tutustutaan kelloon, opetellaan kellonajoista täydet ja puolet tunnit, minuutit yli ja vaille, 0-24 tuntia ja digitaaliset kellonajat 4.M.A.TIKKA:Pikkutikka koulukoht. 1-3 X 5.M.A.TIKKA:Jätkänshakki peruslaskuille 5.GENIUS matematiikkaohjelma 6.Mahtava MATIKKARAKETTI Kuusi eri vaikeusastetta, yhdeksän eri aihealuetta, tehtävien muokkausohjelma, edistymisestä kertovia todistuksia, jotka voi tulostaa. koulukoht. 1-6 X koulukoht. X 2 konetta YMP. - JA LUONN. TIEDON OPETUKSEEN: 1.SUOMEN LINNUT CD-FAKTA 1 kone KALAT Suomalaisia kaloja elinympäristössään (Liitt. Ympäristö- ja luonnontieto 6 kansioon) 1 kone Suomen fauna CD-ROM- sarja esittelee kaikki "tärkeimmät" Suomessa esiintyvät eläimet. Tähän sarjaan kuuluvat seuraavat osat: koneen verkkolisenssi 3.Suomen fauna LINNUT " Suomen fauna NISÄKKÄÄT " Suomen fauna KALAT, " SAMMAKKOELÄIMET JA MATELIJAT 6. 7.CD-Flora II Sisältää tiedot yli 600:sta luonnonvaraisesta kasvista, määritysohjelman, kasvitieteellisen sanakirjan, levinneisyyskarttoja ja pelin, joka opettaa tuntemaan kasveja paremmin (toim. suomen, ruotsin ja englannin kielellä). 6 konetta LAPSI LIIKENTEESSÄ Lapsi Liikenteessä -kansioon liittyvä ATK -sovellus, joka käsittelee lapsen liikkumista maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä. 1 kone 1-6 1

15 9.LUONNONTIETEELLINEN KARTASTO Oppiromppu jakaantuu viiteen osioon: hakuun, lajikortistoon, kartastoon, ilmastopeliin ja kuvatiedostoihin. 1 kone ENGLANNIN OPETUKSEEN: 1.Lingualand: englanti WI 1 kone EARTH S CHILDREN Ohjelma sisältää kymmenen animaatioseikkailua, harjoituksia, pelejä ja lauluja. 1 kone TEKSTIILIKÄSITYÖN OPETUKSEEN: 1.OMO CD-ROM Tekstiilitietoutta sisältävä ohjelma. (Ohjelma sopii myös kansainvälisyyskasvatukseen.) ERI OPPIAINEISIIN SOPIVIA OHJELMIA: 25 konetta 3-6 (1-6) 25 1.Opetushallituksen PERUSROMPPU 20 korkeatasoista suomenkielistä opetusohjelmaa ja 100 värivalokuvaa lapsille 2.Opetushallituksen PERUSROMPPU 3 + päivitykset Sadan tietokoneohjelman, yli tuhannen valokuvan sekä useiden ääni- ja videoleikkeiden kokoelma peruskoulun ala-asteelle 3.CD-FAKTA VERKKO (20) koneen 4.VIESTINTÄTEHTÄVIÄ tietokoneella ala-asteelle 5.TERVETULOA EUROOPPAAN Euroopan unionia (EU) ja Euroopan maita koskeva kattava lähdeteos ja opas sivua tietoa, yli 500 valokuvaa, videokuvaa, interaktiivisia toimintoja ja muita multimediaominaisuuksia 6.MATKA SAMBIAAN Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa sambialaisten elämään ja saada perustiedot maasta sekä Suomen kehitysyhteistyöstä Sambian kanssa. 7.MEIDÄN LASTEN MAAILMA Tämä CD-romppu johdattaa maailman lasten ja nuorten elämään sekä Unicefin työhön. Mukana tietoa, videoita, kuvia, teemakarttoja, tilastoja, muistipeli ym. Soveltuu opiskeluun ja kansainvälisyyskasvatukseen. koulukoht koneelle X verkkolisenssi 5 konetta 5 koulukoht. 1 1 kone 1 1 kone 1 15

16 8.MEIDÄN KUNTA CD-Rom nuorille kuntalaisille kertoo kunnan palveluista ja opastaa vaikuttamaan asioihin. Pelin hahmot käyvät koulua, lainaavat kirjoja, harrastavat, asioivat kaupungintalolla, vierailevat terveyskeskuksessa ja päiväkodissa, kuljeskelevat puistoissa ja kaduilla. 9.IPO International Party Organisation on tarina Party organisaatiosta, joka laajenee telepalveluja hyväksikäyttäen kansainvälisiin mittoihin. Romppu sisältää animaatioilla kuvitetun tarinan, äänet sekä hypertekstejä telepalveluista. 10.AIVOHAKKERI multimedia epilepsiasta Opit aivojen toiminnasta, johdoista ja eristeistä; aivoissa kulkevasta sähköstä, epilepsiasta, aivojen sähköisen toiminnan häiriöistä, aivojen rakenteesta, tärkeästä ensiavusta, historian huikeista luuloista. 11.Pekka Poron JOULUKUU CD-ROM on paitsi huippuhauska joulukalenteri myös napakka jouluperinteiden ja -tapojen tietopaketti 12.Valmiina vesille ohjelma 1 2 konetta kone 1 X 16

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA SISÄLLYS 1 KÄSITTEET... 3 2 TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO... 4 3 KOULUN IT-TAVOITE... 4 3.1 Tuorsniemen koulun it-tavoite... 4 4 TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI...

Lisätiedot

1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön suunnitelma

1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön suunnitelma Sisältö 1. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön suunnitelma... 1 Yleistä... 1 Opetusjärjestelyt... 2 2. Tietotekniikan opetussuunnitelma... 3 Tavoitteet... 3 1.-2. luokat... 4 3.-4. luokat...

Lisätiedot

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät

Johdanto HALLINNON STRATEGIAT. Nykytilan kuvaus ja tietotekniikan hyödyntämistä estävät sekä edistävät tekijät Väinölän koulun tietostrategia 2008 LIITTEET: - Koulutoimen TVT-opetussuunnitelma (LIITE 1) - Koulutoimen TVT portaat; perusopetuksen sisältöjen kuvaus (LIITE 2) - Investointisuunnitelma (LIITE 3) - Tilat

Lisätiedot

TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU

TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU TIETOSTRATEGIA KUNINKAANHAAN KOULU SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietostrategia osana koulun kehittämistä 2. Tietostrategian tavoitteet 3. Informaatioteknologian hyödyntämisen nykytila ja kulttuurit 4. Tavoitteet

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA 28.11.2002 1.9.2005 26.5.2008 TYÖRYHMÄ: Mikko Saine Erik Virta 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 PERUSKÄSITTEET 4 KOULUN TIETOSTRATEGINEN VISIO 5 LAITTEISTOSTRATEGIA 5 OHJELMISTOSTRATEGIA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008

Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 Porin Lyseon koulu Tietostrategia 2008 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN VISIO... 4 LYSEON KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TAVOITTEET... 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 1. Johdanto... 1 2. Visio... 1 3. Tavoitteet... 1 3.1. Hallinto... 1 3.2. Opetus... 1 4. Kulttuurimittaus... 2 4.1. Hyödyntämistä tukevat piirteet... 2 4.2. Hyödyntämistä

Lisätiedot

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA YLEISTÄ Tietostrategia sisältää perusasioiden linjaukset tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Saaristen koulussa sekä hallinnon että opetuksen käytön näkökulmasta. Hallinnon

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8

Sisällysluettelo. Visio. Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Sisällysluettelo Visio 1 Tavoite 2 Kulttuurimittaus 2 Strategiat 6 Tiivistelmä 8 Visio Porin Lyseon lukio hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa ja hallinnossa luontevasti ja tarpeen mukaan.

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka alaluokilla

Tietotekniikka. Tietotekniikka alaluokilla Tietotekniikka Tietotekniikka alaluokilla Tietotekniikka -oppiainetta ei alaluokilla ole, vaan tietokoneen käyttötaidot opitaan käyttämällä sitä työvälineenä eri oppiaineiden opiskelussa. Opetuksesta vastaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt MOISION KOULUN TVT -STRATEGIA 2012-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. TVT -tiimi 2.1 Kokoonpano 2.2 Tehtävät 3. TVT -opetuksen toteutus 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt 4. Tieto -ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

MEIDÄN KOULU 3.0 Promethean - älytaulun käyttökokemuksia ja opetusmateriaalin tuottamista ActivInspire- ohjelmalla

MEIDÄN KOULU 3.0 Promethean - älytaulun käyttökokemuksia ja opetusmateriaalin tuottamista ActivInspire- ohjelmalla MEIDÄN KOULU 3.0 Promethean - älytaulun käyttökokemuksia ja opetusmateriaalin tuottamista ActivInspire- ohjelmalla KEVÄT 2011 Riikka Mononen Meidän koulu 3.0 - hankkeen myötä mahdollistui älytaulun hankkiminen

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Perusteet 16.3.2009 Rovaniemen Design Park Kouluttaja Timo Laapotti / F4U Foto For You f4u@f4u.fi 0400 684 358 http://f4u.fi/ ATK yrittäjän työvälineenä Esityksen sisältö A-ajokorttivaatimukset

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

Porin koulutoimen tietostrategia

Porin koulutoimen tietostrategia 2008 Porin koulutoimen tietostrategia Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta Liljeroos, Pentti Mikkelsson, Harri Kivinen 15.2.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa.

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa. Turun opetustoimen 6. luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna Sisällysluettelo Yleistä... 5 Poimintoja... 6 Tietokoneen hallinta... 7 Tekstinkäsittelytaidot... 9 Kuvankäsittely...

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

Koivulan koulun tietostrategia

Koivulan koulun tietostrategia Koivulan koulun tietostrategia 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... Koivulan koulun ja koulutoimen informaatioteknologian visio... 5 Tehtäväjako... 5 Visiosta täsmennettyihin tavoitteisiin... 5 Koulutoimen

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

23.9.2013 Aki Puustinen / Muuramen lukio

23.9.2013 Aki Puustinen / Muuramen lukio MAOL syyskoulutuspäivät 5.10.2013 Ipadit opetuksessa ja johtamisessa Aki Puustinen FM (historia, yhteiskuntaoppi ja yrittäjyys) Muuramen lukion rehtori Tiimitehdas Oy toimitusjohtaja Y-love Yrittäjyyslukioverkoston

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella. Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center

Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella. Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center Monilukutaitoon kielitietoisella opetuksella Minna Harmanen, Opetushallitus Kansalliset peruskoulupäivät 20. 21.11.2014 Marina Congress Center Monilukutaito ja kielitietoisuus - kysymyksiä Mitä on monilukutaito

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA 2004-2005 1 Johdanto Opetusministeriön ja opetushallituksen tahoilta kouluille on annettu tavoitteeksi kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä Digitaaliset kokeet kemiassa Opetusneuvos Tiina Tähkä Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet www.oph.fi > Julkaisut ja oppimateriaalit > Verkkojulkaisut > Luonnontieteiden opetustilat,

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä LAAJAVUOREN KOULUN SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS LÄHTÖKOHTANA Kieli on ajattelun,

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media? Sosiaalinen media (some) liittyy internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin,

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ MeSTRADA on musiikinopetuksen ammattilaisten työskentelyn tueksi kehitetty tiedonhallintajärjestelmä. Se nopeuttaa ja helpottaa musiikinopetukseen liittyviä,

Lisätiedot

Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta. MAOL ry

Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta. MAOL ry Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta 1 Sisällys Sisällys... 2 Johdanto... 2 Työn lähtökohta... 2 Tietotekniikka valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa... 3 Koulutuksen ja

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Oppimateriaalit 2015 Luokat 0-6

Oppimateriaalit 2015 Luokat 0-6 Tuote ISBN Hinta, veroton Hinta, verollinen Kpl ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, LUOKAT 1-2 Seikkailujen aapinen 978-951-1-26983-0 25,36 27,90 Seikkailujen aapinen Opettajan opas syksy 978-951-1-27922-8 31,27

Lisätiedot

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Yläkoulujen VESO-päivä 18.11.2006, Kouvola KymiPro/ Osku Kiri & Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke/ Maria

Lisätiedot

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö

TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 TEKNOEM. Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo-malli pähkinänkuoressa 2012 Musiikkiteknologian opetus ja musiikkiteknologinen oppimisympäristö TeknoEmo www.teknoemo.blogspot.fi OPH:n Oppimisympäristöjen kehittämishanke Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Wellou-esittely opettajille. Tämä dokumentti on ladattavissa osoitteesta: http://wellou.fi/info/wellou_esittely.pdf

Wellou-esittely opettajille. Tämä dokumentti on ladattavissa osoitteesta: http://wellou.fi/info/wellou_esittely.pdf Wellou-esittely opettajille Tämä dokumentti on ladattavissa osoitteesta: http://wellou.fi/info/wellou_esittely.pdf Haasteet / Miksi Wellou on kehitetty? Lasten nopeasti yleistyvä lihavuus on yksi merkittävimmistä

Lisätiedot