It-strategia. Ahlaisten koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "It-strategia. Ahlaisten koulu"

Transkriptio

1 It-strategia Ahlaisten koulu

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma Ahlaisten koululla Kulttuurinmittaus 12 Valitut strategiat Tiivistelmä

3 Työryhmä Tyrymänä it-strategian laatimisessa ja päivittämisessä ovat toimineet: Rehtori Henri Weckström Vararehtori Kari Järvenpää Opettaja / erityisopettaja Kaija Järvenpää Opettaja Virpi Sädemäki Työryhmän tehtävänä on ollut tarkastaa koulun it-strategian ajantasaisuus sekä yhteneväisyys koulutoimen tietostrategian kanssa. 3

4 Käsitemäärittelyt It eli informaatioteknologia sisältää kaikki ne laitteet, välineet ja menetelmät, joilla tietoa etsitään, hallitaan käsitellään ja joita käytetään kommunikaatiossa sekä viestinnässä. It-visio tarkoittaa sitä asioiden toivottua, strategian avulla saavutettavissa olevaa tilaa, jossa koulun it-opetus ja laitteisto saavuttavat optimoiduimman mahdollisen käyttöasteensa ja sitä vastaavan hyödyn. It- tavoite on täsmennetty kuva visiosta eli konkreettisesti näkyvä tulos halutusta kehityksestä, tässä tapauksessa oppilaiden oppimisesta ja kehittymisestä tavoitteiden mukaisesti. It-kultturinmittaus kertoo sen, miten asioiden tila on tällä hetkellä suhteessa tavoitteisiin ja visioihin. Kulttuurianalyysin pohjalta suunnitellaan konkreettiset menetelmät saavuttaa tavoitteet. It-strategia tarkoittaa niitä toimintamalleja ja harkittuja menetelmiä, joiden avulla kehitetään oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja opiskelussa. 4

5 Koulun it-visio Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia on luotettava osa jokapäiväistä koulutyötä perusopetuksen luokilla 1-6. Koulussa tulisi olla toimiva lähiverkko, riittävästi koneita oppilaiden käytössä(1 kone / 5 oppilasta), riittävästi oheislaitteita. Sekä opettajien käytössä oma kone, jolla voitaisiin lähiverkon kautta esim. jakaa opettajan näyttö. Näin ollen opetustilanne olisi nopea ja kaikille samanaikainen. Opettajan koneen kuvannäyttömahdollisuus dataprojektorilla olisi suotavaa. Koneissa olevien ohjelmistojen ja tietoturvan tulis olla ajanmukaiset ja helposti päivitettävissä mikäli tilanne näin vaatii. Opettajien työskentelytilat tulisi varustaa riittävällä määrällä tietokoneita ja oheislaitteita. 5

6 Koulun it-tavoite A) rakenteelliset: - Laitteisto: koulut varustetaan koulutoimen tavoitteiden mukaisella laitteistolla ja verkotuksella. - Tietoturva: varmistetaan riittävä tietoturva, yhdenmukainen käyttöjärjestelmä sekä ajanmukainen ohjelmisto. B) Osaaminen: - Internet- ja laitteiston käyttämisen opetus ja tarvittava lisäkoulutus. - Henkilökoulutuksella varmistetaan tiedot ja taidot, joita opettaja tarvitsee Auttaakseen oppilaita hyödyntämään tietotekniikkaa oppimisessa. 6

7 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain Luokilla 1-6 oppilaiden motivoiminen tietotekniikkaan ei ole vaikeaa. Vastaanottokyky ja rohkeus takaavat sen, että suurin osa oppilaista sisäistää saamansa opit hyvinkin nopeasti. Tietotekniikasta ovat yhtä lailla kiinnostuneita sekä tytöt että pojat. Ongelmana on se, että oppilaat mieltävät tietokoneet ennen kaikkea viihdyttäjinä ja pelikoneina, ei niinkään oppimista tukevina laitteina. Siksi kouluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tietotekniikan tarkoituksenmukaiseen käytön opettamiseen. Työskentelyn sisällöt, toiminnan kuvaus ja opetuksen aihe Tavoitteet: - oppilas oppii käyttämään tietokonetta oppimisen välineenä - oppilas osaa käyttää eri ohjelmia tarkoituksenmukaisesti - oppilas osaa työskennellä virtuaalisessa oppimisympäristössä (opit) - oppilas oppii hyödyntämään sähköpostia ja www-ympäristöä turvallisesti - oppilas harjaantuu arvioimaan tietoa ja tiedon alkuperää 7

8 1-2 luokka Oppilaat tutustuvat yhdessä opettajansa kanssa koulun laitteistoon ja alkuopetuksen valmiisiin opetusohjelmiin. Internetistä löytyy sopivia tehtäviä joita voidaan hyödyntää. Varmistetaan, että jokainen oppilas osaa avata ja sukea tietokoneen oikeaoppisesti. OPIT avautuu oppilaille harjoittelun ja oppimisen paikkana. Käyttötaito - tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen - hiiren ja näppäimistön peruskäyttö - tulostaminen (oletustulostin) - tallentaminen (oletuskansio) Toimintakulttuuri - rauhallinen ja systemaattinen työskentely - salasanan käyttäminen ohjatusti Ohjelmiston käyttötaito - ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen (pikakuvake / käynnistä-valikko) - tekstinkäsittely- ja piirrosohjelmien sekä selaimen alkeiskäyttö - www-osoitteen avaaminen ja www-opetusmateriaalin käyttö (OPIT) - sähköpostin alkeiskäyttö (OPIT) 8

9 3-4 luokka Valmiudet tietokoneen itsenäiseen käyttöön kasvavat. Varmistetaan, että jokainen oppilas osaa avata ja sukea tietokoneen oikeaoppisesti. Löytää luokkatasolle sopivat opetusohjelmat työpöydältä ohjeen mukaisesti. Oivaltaa ja muistaa vastuunsa yhteisen laitteiston kunnossa pysymisestä. Oppilas osaa käyttää ohjelmia rinnakkain ja hallitsee tallentamisen, tulostamisen sekä sähköpostin peruskäytön OPIT-ympäristössä. Näppäimistön tullessa tutuksi harjoitellaan oikean sormijärjestelmän käyttöä. Käyttötaito - tietokoneen ja oheislaitteiston nimistö ja käyttötarkoitus - hiiren ja näppäimistön käyttö kehittyy molemmat kädet ( hiirenpainikkeet, erikoismerkit) - oheislaitteiden hallinta ( tulostusvalinnat, skannerin ohjattu käyttö) - tallentaminen ( tallennusvälineet) ja kansiorakenne (tallennus ja avaaminen) Toimintakulttuuri - toisten opastaminen työskentelyssä - laite- ja verkkoympäristön turvallisuus - salasanalla kirjautuminen itsenäisesti Ohjelmiston käyttötaito - kahden ohjelman yhteiskäyttö (ohjelmikkunoiden käyttö) - hyötyohjelmien käytön hallinta ja itsenäinen käyttö (mm. tekstin muokkaus, kuvan liittäminen tekstiin) - multimedia www-ympäristössä, hakukoneiden käyttäminen ohjatusti - sähköpostin itsenäinen käyttö (OPIT) 9

10 5-6 luokka Voidaan toteuttaa jo laajojakin projektitöitä eri oppiaineissa tietotekniikkaa apuna käyttäen. Internetiä hyödynnetään projektien valmisteluissa. Tutustutaan sähköpostiin. Omien kotisivujen suunnitteluun ja toteuttamiseen vapaaehtoisesti. OPIT oppimisympäristössä otetaan käyttöön media- ja projektityökaluja. Esitysohjelmien ja dataprojektorin alkeiskäytöllä elävöitetään esimerkiksi projektitöiden esittämistä. Tietotekniikan luokan käyttömahdollisuus tulisi jakaa tasan, tunti/viikko/opetusryhmä, painottaen kuitenkin kuudetta luokkaa. Mikäli on tarpeen, opetusryhmiä tulisi voida vaihtaa niin, että kaikilla oppilailla olisi it-avusteisissa oppimistuokioissa hyvä tuki. Kukin koulu luo itselleen sopivan toiminta-aikataulun oman tieto-/taito/taitetasonsa mukaan. Käyttötaito - hiiren käytön monipuolisuus painikkeet, vierittäminen - dataprojektorin käyttö ohjatusti, kuvamateriaalin siirtäminen tietokoneelle (digikamera) - kopiointi, siirtäminen, poistaminen ja ryhmitteleminen tallennusvälineissä ja kansiorakenteessa Toimintakulttuuri - tietoturva, tekijänoikeus ja yksityisyyden suoja - salasanan vaihtaminen, suojaaminen ja (kirjautumis)profiilin muokkasus /hallinta (OPIT-ympäristö) Ohjelmiston käyttötaito - ohjelmien yhteiskäyttö - esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen - yleisimpien tiedostoformaattien tunnistaminen - multimediasovellusten itsenäinen käyttäminen - hakuohjelmien itsenäinen käyttö (hakujen tekeminen) - oppimisympäristössä työskentely, mediateekki- ja projektityökalujen käyttö (OPIT) - verkkokyselyyn vastaaminen Tavoitteena on, että siirtyessään perusopetuksen läluokille oppilaalla on tietotekniset perustaidot: - oppilas on omaksunut tietokoneen peruskäyttötaidon (laitehallinta, oheislaitehallinta ja perusohjelmien käyttötaito) - oppilas hallitsee ohjelmien perus- ja yhteiskäytön ( tekstinkäsittely, kuvankäsittely / piirrosohjelma, laskentaohjelma ja esitysohjelma) - oppilas on omaksunut tietoteknisen viestinnän perustaidon (sähköposti) ja hallitsee verkko-opiskelun perustaidon (OPIT-ympäristön avulla) 10

11 Tietotekniikan opetussuunnitelma Ahlaisten koululla 1-2 luokka 3-4 luokka 5-6 luokka - koneen käynnistys - kirjoitusohjelman avaus ja käyttäminen - tekstin tuottaminen - piirrosohjelman avaaminen ja piirtäminen - tulostaminen ohjatusti - valmisohjelmien käyttö - www-opetusmateriaalin käyttö (OPIT) - sähköpostin alkeiskäyttö (OPIT) - oman tekstin tuottaminen kirjoitusohjelmalla - valmiin kuvan liittäminen omaan tekstiin - itsepiirretyn kuvan liittäminen - näppäimistöharjoittelua - oheislaitteiden hallinta (tulostin, skanneri, dataprojektori) - internet hakupalvelimien oikeaoppinen käyttö - valmisohjelmien käyttö - hyötyohjelmien hallinta ja itsenäinen käyttö - www-opetusmateriaalin käyttö (OPIT) - sähköpostin itsenäinen käyttö (OPIT) - kerrataan 1-4 luokan asiat - nettipalvelinten ja esitysgrafiikkaohjelman käyttö omissa esitelmissä ja tuotoksissa - kopiointi, siirtäminen, poistaminen ja tallentaminen - multimediasovellusten itsenäinen käyttäminen - salasanojen ja kirjautumisprofiilien muokkaus - oppimisympäristössä työskentely (OPIT) - sähköpostin käyttö (OPIT) 11

12 Kulttuurin mittaus Hallinto Internet yheys hallinnon asioiden hoitoon on, kuten myös hyvät hallinnon ohjelmat. Näiden täydellistä hyötykäyttöä estäviä piirteitä ovat: yhteyksien epävakaa toimivuus ja hitaus, hallintokoneen hitaus ( uusimmat sovellukset eivät toimi moitteettomasti), henkilökunnan puutteelliset taidot sekä atk-tukihenkilön puuttuminen. Opetus Innostuneisuus on suuri ja hyviä ohjelmia on saatavilla riittävästi. OPIT-ympäristö suuressa käytössä. Tietotekniikan täysipainoista hyödyntämistä estäviä piirteitä ovat: erilainen tietotaso, oheislaitteiden puute, riittävä koneiden määrä, laitteiden korkea hinta. 12

13 Valitut strategiat Hallinto SÄHKÖINEN HALLINTO Pienien koulujen hallinnossa käytetty primusohjelma osoittautunut raskaaksi tavaksi tilastoida. Koulumme hallinnossa käytetään primuksen lisäksi manuaalista arkistointia. Tiedot syötetään muiden pikkukoulujen kanssa sähköiseen muotoon keskitetysti koulusihteerin toimesta. HALLINNON KOULUTUS Koulusihteeri/vastaava käy pienillä kouluilla säännöllisesti. Tarvittaessa antaa hallinnollista koulutusta johon muiden pienten koulujen rehtorit / opettajat osallistuvat mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. HALLINNON PÄIVITYSTARVE Kouluvirastolla on henkilö, joka käy kouluilla tarvittaessa ja huolehtii ja tarkastaa päivitykset. Primuksen päivittämisen hoitaa koulusihteeri. TUKITARPEET Jatkuva it-tuki on tarpeen. Oppiminen EETTINEN AJATTELU Oppilaille opetetaan tietokonetyöskentelyssä vastuuta. Hänen tulee ymmärtää, että koneella toimiminen on asiallista niin tietojen hakemisessa kuin tuottamisessakin. Ise koneiden käsittelyssä tulee muistaa, mitenkä yhteisestä omaisuudesta huolehditaan. Varsinkin internetsivustojen osalta tulee pysyä niissä säännöissä, jotka on sovittu. IT-TUKI It-tuki on jatkuva. Tuki viraston tai tukihenkilön kautta. Laitehuolto keskitetään opetekiin. TÄYDENNYSKOULUTUS Jatkuva koulutus on tarpeellista ohjelmien jatkuvan kehittymisen vuoksi. Koulutus pitäisi tapahtua ohjelma kerrallaan ja sen tulisi palvella koulutettavan tarpeita. 13

14 LAITTEET Tavoitteena olisi, että jokaisella oppilaalla olisi käytössään oma kone ja mahdollisuus käyttää lisälaitteita esim. tulostin, skanneri ja dataprojektori. OPETUSOHJELMAT Kouluissa samat ohjelmat ja mahdollisuudet. Ohjelmistojen yhteishankinnat. 14

15 Tiivistelmä Ahlaisten koulun tietostrategia on osa Porin kaupungin koulutoimen tietostrategiaa ja noudattaa hallinnon sekä opetuksen kohdalta yhteisesti sovittuja asioita. Laitteiston päivitysten, kunnon ja toimivuuden varmistamiseksi tukihenkilö on välttämätön. Henkilöstön jatkuva koulutus on myös tärkeää. 15

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TVT-VISIO Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut.

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut. KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö KUNTALAISVERKON PALVELUT JA FRONTER Kuvaus palveluista, käyttösäännöt ja käyttöoikeussitoumus 1. KUNTALAISVERKKO Espoon suomenkielisen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo sisällysluettelo_... 2 1 Johdanto......... 2.. Kenintlmisknnmet..... 4 3. T' t -ja viestintäteknine

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot