OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat

2 Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ TEKSTINKÄSITTELY GRAFIIKKA JA JULKAISUOHJELMAT... 4 II. 9. LUOKKA TAULUKKOLASKENTA TIETOKANNAT ESITYSGRAFIIKKA INTERNET JA SÄHKÖPOSTI OHJELMOINTI

3 A. Tavoitteet Tietotekniikan opetuksen tavoitteina on antaa hyvät perustaidot tietotekniikan tärkeimmistä osaalueista siten että opetus sisällöllisesti ja vaadittavan osaamistason suhteen vastaa kehittyvän tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Tavoitteina on ymmärtää tietotekniikan merkitys yhteiskunnassa sekä tiedostaa sen vaikutukset koulutukseen, työelämään ja vapaa-aikaan. Tavoitteena on, että oppilas osaa käyttää tietotekniikan mahdollisuuksia monipuolisesti eri oppiaineissa ja saavuttaisi riittävät valmiudet tavallisimpien työvälineohjelmien tarkoituksenmukaiseen käyttöön. B. Arviointi Numeerisen arvioinnin perusteina ovat kokeet ja testit, projektityöt ja tehtäväkokonaisuudet, joista osa kotitehtävinä, jatkuva tuntinäyttö sekä oppilaan suorittama itsearviointi. Osa oppiaineen arvioinnista sisältää oppilaan työskentelyn arviointia suhteessa oppiaineelle asetettuihin tavoitteisiin, missä kiinnitetään huomiota työskentelyn vastuullisuuteen ja yhteistyökykyyn toisten kanssa; myös oppilaan taidot suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään ovat arvioinnin kohteena. Arvioinnissa otetaan huomioon myös tiedonhankintataidot sekä tarkoituksenja tavoitteidenmukaiset työskentelytaidot. Aiheiden painotus suoritetaan oppilaiden tietotason ja kiinnostuksen mukaisesti. 3

4 I. 8. luokka 1. Tietotekniikan perusteet Oppilas on tutustunut tietotekniikan historiaan ja peruskäsitteisiin kuten tiedon yksiköihin ja tietokoneiden luokitteluun. Hän ymmärtää ATK-järjestelmän koostuvan tietokonelaitteiston eri osien lisäksi myös ohjelmistoista: oppilas on tutustunut mikrotietokonelaitteiston osiin ja rakenteisiin sekä ohjelmistojen luokitteluperusteisiin. Oppilaalla on kuva tietoliikenneverkkoista ja hänellä on ymmärrystä tietotekniikan vaikutuksista yhteiskunnan muutoksiin. Hän on tutustunut verkkojen käyttöä ohjaavaan netiketti-säännöstöön sekä tietoturvaan eri suojautumismenetelmien kautta. Hän ymmärtää tietotekniikan eri soveltamisalueet. Oppilas ymmärtää tekijänoikeudet ja henkilötietolain pääkohdat sekä ymmärtää nettikiusaamisen seuraukset ja ehkäisyn. Oppilas on saanut perustiedot Internet-yhteydestä ja sen palveluista, sähköpostista, FTP-tiedonsiirrosta, palomuurista, netiketistä, tietokoneviruksista ja niiden torjunnasta. Käsitteet keskusteluryhmät ja chat sekä WWW ovat tulleet tutuiksi. 2. Käyttöjärjestelmä Oppilas osaa laitteiston käyttöön liittyvät perusasiat ja hallitsee järjestelmänhallinnan perustoiminnot. Hän hallitsee käyttöliittymän ja tuntee ohjauspaneelin sisällön. Hän on tutustunut Windows-käyttöjärjestelmän perusteisiin osaten hallita sovelluksia työpöydän tehtäväpalkin ja pikakuvakkeiden avulla. Oppilas hallitsee Windows-näppäimistön perustoiminnot, hiiren painikkeiden eri toiminnot ja on tutustunut ohjauspaneelin perusasetuksiin. Oppilaalla on käsitys ohjelmistojen käyttötavoista sekä toiminnan periaatteista. Hän hallitsee tietokoneen ja verkkoympäristön sisältöjä oma tietokone näkymän kautta ja osaa käyttää eri tallennusvälineitä. Oppilas osaa luoda ja muokata hakemistorakennetta sekä luoda, siirtää, kopioida, poistaa ja uudelleen nimetä tiedostoja sekä hakemistoja oma tietokone-näkymän tai resurssienhallinnan kautta. Oppilas on tutustunut roskakori-ikkunan toimintoihin ja osaa käyttää etsi-toimintoikkunaa, apuohjelmia ja leikepöytää. 3. Tekstinkäsittely Oppilas hallitsee tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön. Hän osaa kirjoittaa sujuvasti tekstiä, muotoilla tekstiä ja kappaleita sekä muokata asiakirjaa, yhdistellä asiakirjoja ja käyttää tehosteita. Oppilas osaa kopioida, leikata ja liittää tekstialueita leikepöydän avulla. Hän osaa käyttää tekstinkäsittelyn automaattisista toiminnoista oikoluku- ja tavutustoimintoja. Oppilas on tutustunut asiakirjastandardeihin ja vakioasetteluihin. Hän hallitsee perusasettelut asiakirjamallien pohjalta, taulukoiden käytön, kuvan ja erikoismerkkien lisäämisen, piirtotyökalujen käytön ja kielen tarkistuksen. Oppilas hallitsee asiakirjan esikatselun ja tulostamisen. 4. Grafiikka ja julkaisuohjelmat Oppilas hallitsee grafiikkaohjelman peruskäytön tietäen pikseli- ja vektorigrafiikan erot. Hän osaa kuvankäsittelyn perusteet ja on tutustunut kolmiulotteiseen mallintamiseen. 4

5 II. 9. luokka 5. Taulukkolaskenta Oppilas hallitsee taulukkolaskentaohjelman peruskäytön. Hän osaa syöttää eri tyyppistä tietoa soluihin, liikkua taulukossa, muokata sitä ja sen tietoja, muotoilla ulkoasua ja tehdä laskukaavoja halliten perusfunktiot. Hän osaa poistaa, siirtää, kopioida ja nimetä taulukoita sekä tehdä ryhmiä. Hän hallitsee automaattitäytön ja sarjat, soluviittaukset, aluetoiminnot, kaaviot, piirtotyökalujen käytön ja luettelot lajittelutoimenpiteineen. Hän ymmärtää kolmiulotteisen työkirjan ja sivun asetukset. 6. Tietokannat Oppilas hallitsee tietokantaohjelman peruskäytön ja -käsitteet. Hän osaa valmiin tietokannan tietojen ylläpidon: lisäyksen, poistamisen, muuttamisen ja muokkaamisen. Hän hallitsee kyselyn, lajittelun, suodattamisen, tulostamisen ja perusraportin tekemisen. Oppilas osaa uuden tietokannan luomisen perusteet suunnitteluvaiheesta aina tietokannan laadintaan saakka. 7. Esitysgrafiikka Oppilas osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee esitysgrafiikkaohjelman peruskäytön. Hän osaa uuden esityksen luomisen, esityksen muokkauksen, tekstiobjektien käsittelyn, kuvien ja objektien käsittelyn. Hän ymmärtää työtilaan kuuluvat osat. Hän osaa käyttää perustyylejä, valmiita malleja ja organisaatiokaavioita. Oppilaalla on käsitys viivaimesta ja tilarivistä. 8. Internet ja sähköposti Oppilas osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hänellä on peruskäyttäjän taidot sähköisessä viestinnässä. Hän osaa kirjoittaa, lähettää ja hallita sähköpostiviestejä sekä lisätä liitetiedostoja. Hän hallitsee sähköpostiohjelman osoitekirjan ylläpidon sekä osaa tehdä automaattisen allekirjoituksen. Hän tietää miten käyttää sähköpostia turvallisesti tuntien sähköpostien virusvaaran ja roskapostiongelman sekä tietää, miten niiltä voidaan suojautua. Oppilas osaa kirjoittaa ja kopioida URL -osoitteita selaimen osoitekenttään sivustojen löytämiseksi. Hän osaa käyttää hakukoneita ja netissä olevia palveluita. Hän osaa kopioida tekstiä ja kuvia www - sivuilta sekä tallentaa ja tulostaa niitä tekijänoikeudet huomioiden. Oppilas osaa käyttää suosikit - kansiota ja kirjanmerkkejä. Hän ymmärtää selaimen asetukset ja on tutustunut sivuhistoriatoimintojen käyttöön. Oppilas osaa määrittää aloitussivun sekä käyttää selainten plug-inlaajennusosia. Oppilas on tutustunut sähköiseen asiointiin ja e-kaupankäyntiin sekä julkishallinnon verkkopalveluihin. 9. Ohjelmointi Oppilas on tutustunut ohjelmoinnin peruskäsitteisiin, tunnistaa eri ohjelmointikieliä ja kykenee HTML-kuvauskieltä tai kotisivujen teko-ohjelmaa käyttäen luomaan yksinkertaiset kotisivut. Hän tietää testauksen merkityksen ohjelmistosuunnittelun osana ja on tutustunut eri testausmenetelmiin. 5

@-kortti ja Tietokoneen käyttäjän A-kortti. Tutkinnon perusteet

@-kortti ja Tietokoneen käyttäjän A-kortti. Tutkinnon perusteet @-kortti ja Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tutkinnon perusteet 1.9.2013 @-kortti ja Tietokoneen käyttäjän A-kortti, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkintojen tavoitteet ja sisällöt... 3 2 Tutkintojen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Jarkko Kultamies MODULI 1 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TIEDONHALLINTA Laitteen ja tiedon hallinta -moduulin suorittaja osoittaa itsenäisesti, että hän hallitsee valitsemansa laitteen

Lisätiedot

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV...

A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV... 2 HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 2 ARVIOINTI HP2DAL LIIKETOIMINTA 20 OV... 3 HP2DAT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV... 5 ARVIOINTI HP2DAT

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

Verkko-opetus / Atk ja media, iltakurssit. Vihti

Verkko-opetus / Atk ja media, iltakurssit. Vihti Verkko-opetus / Atk ja media, iltakurssit VERKKO-OPETUS 34051201 KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET VERKOSSA (TASO 2) 20.10.-17.11. Terävä Eija, 15 t, 33 Ilmoittautuminen 6.10. mennessä Kurssilla perehdytään valokuvien

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Tietotekniikka 131 Tietotekniikka Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Opintoneuvontaa ilmoittautumisten aikaan ks. s. 5 opetuskaudella ks. s. 168 Perustietoja kursseista Tietotekniikan kurssit

Lisätiedot

Atk ja media iltakurssit

Atk ja media iltakurssit Atk ja media Atk ja media iltakurssit SYYSLUKUKAUSI Lohja 34051200 KOTISIVUJEN SUUNNITTELUN PERUSTEET (TASO 2) 8.9. 27.10. ma 17.30-20.00 Ilmoittautuminen 26.8. mennessä Kurssilla tutustutaan yksinkertaisten,

Lisätiedot

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TVT-VISIO Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista,

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA Pieksämäki Syksy 2015 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Kurssitarjotin on tarkoitettu

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Verkko-opetuksen koulutus Kuopiossa 14.1.-26.4.2002

Verkko-opetuksen koulutus Kuopiossa 14.1.-26.4.2002 Verkko-opetuksen koulutus Kuopiossa 14.1.-26.4.2002 Sibelius-Akatemian aluekehityshankkeen myötä järjestetään Kuopion musiikikeskuksessa opetushenkilöstön verkko-opetuksen koulutusta. Kuopion alueen ensimmäiset

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04

Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04 Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04 Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Sisältö 1. Johdanto 2. Ubuntu 2.1. Arvioitava

Lisätiedot

ECDL / ICDL Verkkoviestinnän perusteet Versio 1.0

ECDL / ICDL Verkkoviestinnän perusteet Versio 1.0 ECDL / ICDL Verkkoviestinnän perusteet Versio 1.0 Tarkoitus Tämä dokumentti sisältää ECDL/ICDL Verkkoviestinnän perusteet moduulin rakenteen. Tutkinnon rakenne koostuu tiedoista ja taidoista, jotka suorittajan

Lisätiedot

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet TIETY - Tietotyötutkinto Tutkinnon perusteet 1.9.2013 TIETY - Tietotyötutkinto, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkinnon tavoitteet ja lähtökohdat... 3 1.1 Tietotyö... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Koulutuskokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008. ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008. ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 2/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf) 1 Dno 2/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALITOIMEN TIETO- TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISHANKE KAASO I LOPPURAPORTTI

KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALITOIMEN TIETO- TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISHANKE KAASO I LOPPURAPORTTI KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALITOIMEN TIETO- TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISHANKE KAASO I LOPPURAPORTTI Tuula Kontio 2007 Tiivistelmä Kaaso on seitsemän kaakkoissuomalaisen kunnan yhteinen sosiaalitoimen tietoteknologian

Lisätiedot

MusaOPE.FI-koulutus. musaope.fi I (18 h)

MusaOPE.FI-koulutus. musaope.fi I (18 h) MusaOPE.FI-koulutus Aluekehityshankkeen koulutuksellisia päämääriä toteutettiin Kuhmon musiikkiopiston opetushenkilökunnan koulutuksessa. Suunniteltu koulutus toimi myös laajemman, Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot