PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää lääkettä huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. - Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene. - Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä selosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä D-Calsor on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät D-Calsor -tabletteja 3. Miten D-Calsor -tabletteja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. D-Calsor -tablettien säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ D-CALSOR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN D-Calsor on D-vitamiinia ja kalsiumia sisältävä valmiste, joka on tarkoitettu D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon sekä kalsiumin lisääntyneeseen tarpeeseen aikuisilla ja yli 2-vuotiailla lapsilla. Mikäli saat D-Calsor-tabletteja lääkärin määräyksestä, hän kertoo mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt. D-vitamiinia tarvitaan elimistön kalsium- ja fosfaattitasapainon ylläpitämiseen. Lapsilla D-vitamiinin päivittäinen saantisuositus kahden viikon ikäisestä kolmevuotiaaksi on 10 mikrogrammaa päivässä. Yli 3-vuotiailla lapsilla ja aikuisilla saantisuositus on 7,5 mikrogrammaa päivässä. Yli 60-vuotiailla saantisuositus on 10 mikrogrammaa päivässä. Normaali ruokavalio täyttää sekä D-vitamiinin että kalsiumin saantitarpeen. D-vitamiinin puutteesta johtuva kalsiumin ja fosfaatin tasapainon häiriö aiheuttaa lapsille riisitautia ja aikuisille luiden haurastumista. Elimistön päivittäinen kalsiumintarve on: Lapset Miehet Naiset 6-11 kuukautta 540 mg 1-5-vuotiaat 600 mg 6-9-vuotiaat 700 mg vuotiaat 900 mg yli 18-vuotiaat 800 mg vuotiaat 900 mg yli 18-vuotiaat 800 mg vuotiaat (käyttää estrogeeneja) 1000 mg vuotiaat (ei käytä estrogeeneja) 1500 mg raskaana olevat ja imettävät 900 mg

2 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT D-CALSOR -TABLETTEJA Älä käytä D-Calsor -tabletteja, jos: - olet allerginen (yliherkkä) D-vitamiinille (hyvin harvinaista) tai valmisteen jollekin muulle aineelle - sinulla on todettu sairaus tai tila, joka johtaa liian korkeaan kalsiumpitoisuuteen veressä (hyperkalsemia) tai virtsassa (hyperkalsiuria) - sinulla on munuaiskivitauti - sinulla on D-vitamiinimyrkytys. Ole erityisen varovainen D-Calsor tablettien suhteen Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkityksen aloittamista, jos - sairastat sarkoidoosia - sinulla on keinomunuainen - sinulla on taipumusta munuaiskiviin. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Älä ota/käytä samanaikaisesti D-Calsor-tablettien kanssa muita D-vitamiinia sisältäviä valmisteita, kuten esimerkiksi kalanmaksaöljyä. Eräät lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia, jos niitä käytetään samanaikaisesti D-Calsorin kanssa. Tällaisia lääkeaineita ovat: - monet epilepsialääkkeet (mm. fenytoiini) - barbituraattia sisältävät unilääkkeet - tuberkuloosilääke rifampisiini - antibiootit tetrasykliini ja fluorokinoloniantibiootit, esim. ofloksasiini, siprofloksasiini, norflokasiini - syöpälääke estramustiini - bisfosfonaatti (luukadon hoitoon ja ehkäisyyn käytettävä lääke) - natriumfluoridi (kariesta estävä lääke) - sydänlääke digitalis - kalsiuminestäjät (verenpaine- ja sydänlääkkeitä) - tiatsididiureetit (nesteenpoistajia) - glukokortikoidit - sappihappoja sitovat aineet (kolestyramiini, kolestipoli); näiden lääkeaineiden ja D-Calsorin oton välillä on syytä pitää vähintään 2 tunnin tauko. Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä. Muista mainita D-Calsorin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä. Raskaus ja imetys D-Calsor-tabletteja on turvallista käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö D-Calsor ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3 Tärkeää tietoa D-Calsorin sisältämistä aineista Valmiste sisältää sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN D-CALSOR -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN Annostus aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille: 1-4 tablettia vuorokaudessa. Lääkäri on voinut määrätä lääkkeelle myös muun annostusohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. Tärkeää! Yliannostustuksen välttämiseksi D-Calsor-tablettien kanssa ei pidä käyttää samanaikaisesti muita D- vitamiinia sisältäviä valmisteita, kuten esimerkiksi kalanmaksaöljyä. D-Calsoria ei tulisi ottaa kahteen tuntiin runsaasti oksaalihappoa (esim. pinaatti ja raparperi) ja fytiinihappoa (kokojyvävilja) sisältävän ruuan syömisen jälkeen. Jos otat enemmän D-Calsor -tabletteja kuin sinun pitäisi Oikein annosteltuna D-Calsor-tablettien käyttö on turvallista, mutta päivittäisten annosten jatkuva ylittäminen voi johtaa D-vitamiinimyrkytykseen. Pitkäaikaisen liikakäytön seurauksena kalsiumia kertyy elimistöön, mistä voi seurata monien eri elinten kalkkiutumista. Ensioireita ovat heikkoudentunne, väsymys, päänsärky, janottaminen, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli sekä ummetus. Myöhemmin voi kehittyä jopa munuaisten vajaatoimintaa. Jos epäilet yliannostusta, lopeta D-Calsorin käyttö ja ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös D-Calsor voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa. D-Calsor-tablettien aiheuttamat haittavaikutukset johtuvat yleensä liian suurista päiväannoksista. Ensioireet on lueteltu kohdassa "Jos otat enemmän D-Calsor -tabletteja kuin sinun pitäisi". Hyperkalsemian muita oireita ovat: anoreksia, jano, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, vatsakipu, lihasheikkous, väsymys, mielialahäiriöt, lisääntynyt virtsaneritys, luukipu, munuaiskipu ja vakavissa tapauksissa sydämen rytmihäiriöt. Jatkuvasti korkeat kalsiumarvot saattavat aiheuttaa pysyviä munuaisvaurioita ja pehmytkudoksen kalkkiutumista. Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä selosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. 5. D-CALSOR TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN Säilytä huoneenlämmössä (15-25 C). Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

4 Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä D-Calsor -tabletit sisältävät - Vaikuttavat aineet ovat D 3 -vitamiini, jota on 100 kansainvälistä yksikköä (KY) eli 2,5 mikrog, ja kalsium, jota on 93 mg yhdessä tabletissa. - Apuaineet ovat maissitärkkelys, sakkaroosi, mikrokiteinen selluloosa, liivate, talkki ja magnesiumstearaatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä, tasainen, reunaviisteellinen tabletti, halkaisija 13 mm ja siinä koodipainatus "D CALSOR". Pakkauskoko: 100 tablettia Myyntiluvan haltija Orion Oyj Orionintie Espoo Valmistaja Orion Pharma Orionintie Espoo Pakkausseloste tarkistettu

5 BIPACKSEDEL D-Calsor tablett D 3 -vitamin och kalcium Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Läkemedlet måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras. - Om biverkningen du upplever är allvarlig eller om den inte nämns i bipacksedeln, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad D-Calsor är och vad det används för 2. Innan du använder D-Calsor 3. Hur du använder D-Calsor 4. Eventuella biverkningar 5. Hur D-Calsor ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD D-CALSOR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR D-Calsor innehåller av D-vitamin och kalcium, som används för att förebygga och för att behandla brist på D-vitamin och vid förhöjt behov av kalcium åt vuxna och åt över 2 år gamla barn. Om du får D-Calsor-tabletter på läkarordination, han eller hon informerar om för vilket ändamål han eller hon ordinerat läkemedlet. Kroppen behöver D-vitamin för upprätthållande av kalcium- och fosfatbalansen. Hos barn rekommenderat dagligt intag dos från två veckor till tre år gammal är 10 mikrogram per dag. Hos barn över tre år och vuxna rekommenderat dagligt intag dos är 7,5 mikrogram. Över 60 år rekommenderat dagligt intag dos är 10 mikrogram.. En normal diet fyller behovet av såväl D-vitamin som kalcium. En störning i kalcium- och fosfatbalansen, som förorsakas av brist på D-vitamin, leder hos barn till engelska sjukan (rakitis) och hos vuxna till benskörhet. Kroppens dagsbehov av kalcium är: Barn 6 11 månader 540 mg 1-5-år 600 mg 6-9-år 700 mg Män år 900 mg över 18-år 800 mg Kvinnor år 900 mg över 18-år 800 mg år (använder östrogener) 1000 mg år (använder inte östrogener) 1500 mg gravida och ammande 900 mg

6 2. INNAN DU ANVÄNDER D-CALSOR Använd inte D-Calsor, om: - du är allergisk (överkänslig) för D-vitamin (mycket sällsynt) eller något övrigt innehållsämne i D-Calsor. - du har konstaterats att ha sjukdom, som avleder till för hög kalciumkoncentration i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) - du har njurstenssjukdom - du har hypervitaminos D. Var särskilt försiktig med D-Calsor om: Rådgöra med läkare före medicinering, om - du lider av sarkoidos - du har dialysator - du har tendens till bildning av njurstenar. Användning av andra läkemedel Ta/använd inte samtidigt med D-Calsor-tabletter andra preparat som innehåller D-vitamin, t.ex. fiskleverolja. Vissa läkemedel kan förorsaka biverkningar om de används samtidigt med D-Calsor. Till dessa läkemedel hör: - många epilepsimediciner (t.ex. fenytoin) - sömnmedel som innehåller barbiturat - tuberkulosläkemedel rifampicin - antibiotiker som tetracyklin och fluorokinolonantibiotika (t.ex. ofloxacin, ciprofloxacin och norfloxacin) - cancermedicin estramustin - bisfosfonater (läkemedel till behandling och förebyggande av osteoporos) - natriumfluorid (läkemedel mot karies) - hjärtmedicin digitalis - kalciumblockare (blodtryck- och hjärtmediciner) - tiaziddiuretika (vätskadrivande medel) - glukokortikoider - gallsyrabindande ämnen (kolestyramin, kolestipol); dessa läkemedel tas minst 2 timmar före eller efter D-Calsor. Berätta för läkaren om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte nämna de läkemedel som du nyligen använt. Tala om att du använder D-Calsor med samband med följande läkarbesök. Graviditet och amning D-Calsor-tabletter kan tryggt användas under graviditet och amning. Körförmåga och användning av maskiner D-Calsor påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

7 Viktig information om något innehållsämne i D-Calsor Preparatet innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. 3. HUR DU ANVÄNDER D-CALSOR Dosering för vuxna och över 2 år gamla barn: 1-4 tabletter per dygn. Läkaren kan ha ordinerat en dosering av läkemedlet som avviker från den ovan nämnda. Följ alltid läkarens ordination. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. Viktigt! För att undvika överdosering bör man inte samtidigt med D-Calsor-tabletter använda andra preparat som innehåller D-vitamin, t.ex. fiskleverolja. Du bör vänta två timmar efter att du ätit mat som innehåller mycket oxalsyra (finns i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns i fullkornsflingor) innan du tar D-Calsor. Om du har tagit för stor mängd av D-Calsor Rätt doserade kan man tryggt använda D-Calsor-tabletter, men om den dagliga dosen fortlöpande överskrids kan det leda till D-vitaminförgiftning. Som följd av en långvarig överdosering anhopar sig kalcium i kroppen. Detta kan leda till förkalkning av flera olika organ. De första symtomen är svaghetskänsla, trötthet, huvudvärk, törstighet, illamående, kräkningar och diarré båda förstoppning. Senare kan t.o.m. njurinsufficiens utvecklas. Om du misstänker överdosering, sluta att använda D-Calsor och kontakta läkare så snart söm möjligt. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan D-Calsor orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. D-Calsor-tabletternas biverkningar förorsakas i allmänhet av för stora dagsdoser. De första symtomen finns uppräknade under rubriken " Om du har tagit för stor mängd av D-Calsor". Andra symtomen av hyperkalsemi är: anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksämärta, myasteni, trötthet, förstämningssyndrom, ökad urinsöndring, bensmärta, njursmärta och i akut fall hjärtans arrytmi. Om det finns kontinuerligt ökad mängd av kalcium i blod, det kan orsaka beständig skador i njuren eller forkalkning av mjuk vävnad. Om biverkningen du upplever är allvarlig eller om den inte nämns i bipacksedeln, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR D-CALSOR SKA FÖRVARAS Förvaras i rumstemperatur (15-25 C). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

8 Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur du gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - De aktiva substansena är D3-vitamin, varav det finns 100 internationella enheter (IE), d.v.s. 2,5 mikrog och calcium, varav det finns 93 mg i en tablett. - Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, sackaros, mikrokristallin cellulosa, gelatin, talk och magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Vit eller nästan vit, rund, slät, tablett med fasade kanter, diameter 13 mm och kodmärkt D CALSOR. Förpackningsstorlek: 100 tabletter Innehavare av godkännande för försäljning Orion Corporation Orionvägen Esbo Tillverkare Orion Pharma Orionvägen Esbo Bipacksedeln reviderad

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ?

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ? PAKKAUSSELOSTE PAMOL F 125 mg, dispergoituva tabletti PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Burana 40 mg/ml oraalisuspensio ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: pramipeksoli

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: pramipeksoli PAKKAUSSELOSTE Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti Pramipexol STADA 0,35 mg tabletti Pramipexol STADA 0,7 mg tabletti Vaikuttava aine: pramipeksoli Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot