TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20937

2 i STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA-ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI Tiina Härmä, DI Aki Nurkkala, Ins.(AMK) Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO SULKEMISSUUNNITELMAT TEHDASKAATOPAIKKA TANKOKARIN TUHKA-ALLAS KUSTANNUSERÄT JA KUSTANNUSARVIO KUSTANNUSERÄT KUSTANNUSARVIO VAKUUSARVIO... 4 Copyright Ahma ympäristö Oy Teollisuustie ROVANIEMI p Pohjakartat: Maanmittauslaitos 2016

3 1. JOHDANTO Tämä työ sisältää Stora Enso Oyj:n tehdaskaatopaikalle ja Tankokarin tuhka-altaalle sulkemistoimenpiteistä laaditun yhteenvedon sekä yhteenvedon perusteella lasketun kustannusarvion sekä siihen perustuvan vakuusarvion sulkemistoimenpiteiden kustannusten kattamiseksi. Tehdaskaatopaikan osalta lähtötiedot perustuvat Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaalle myöntämään ympäristölupaan (Nro 64/07/2, Dnro Psy y-193). Tahkokarin tuhka-altaan osalta lähtötiedot perustuvat Tankokarin perustilaselvitys ja sulkemissuunnitelmaan (Pöyry 2008). Tehdaskaatopaikan pinta-ala on noin 10 ha, ja tuhka-altaan pinta-ala noin 25 ha. Kaatopaikan ja tuhka-altaan sijainnit on esitetty kuvassa Kuva 1-1. Tehdaskaatopaikka ja Tankokarin tuhka-altaan sijainnit. 2. SULKEMISSUUNNITELMAT 2.1 Tehdaskaatopaikka Kaatopaikan sulkeminen oletetaan toteutettavan Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaalle myöntämän ympäristöluvan (Nro 64/07/2, Dnro Psy-2004-

4 y-193) lupamääräysten mukaisesti. Tehdaskaatopaikalle on laadittu hoito- ja täyttösuunnitelma (Miraplan Oy), jossa on esitetty maisemointitoimenpiteet. Suunnitelman laatimisen ajankohdasta ei ole tietoa, eikä suunnitelmassa esitetyt maisemointitoimenpiteet täytä ympäristöluvan (Psy-2004-y-193) lupamääräyksiä. Lupamääräyksissä mainitaan mm. seuraavaa: Kaatopaikan reunaluiskat on muotoiltava täyttötoiminnan edetessä enintään 1:3 kaltevuuteen ja lakiosat rakennettava kauttaaltaan mahdollisimman paljon reunoja kohden kallistaviksi. Lopullisen täyttötason saavuttaneen, muotoillun ja tiivistetyn jätetäytön päälle on rakennettava kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen 1 mukainen, tavanomaisen jätteen kaatopaikalta edellytettävä pintarakenne. Valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista (331/2013) liitteessä 1 mainitut tavanomaisen kaatopaikan pintarakenteen kerrokset on esitetty taulukossa 2-1. Taulukko 2-1. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenteiden kerrokset (Vna 331/2013, Liite 1) 2 Pintakerros 1m Kuivatuskerros 0,5m Tiivistyskerros 0,5m Keinotekoinen eriste Kaasunkeräyskerros Ei vaadita Kustannusarviossa pintakerroksen rakennuskustannukset on laskettu taulukossa 2-1 esitettyjen minimikerrospaksuuksien mukaan. 2.2 Tankokarin tuhka-allas Tankokarin tuhka-altaan sulkemiseen liittyvät työt ovat sulkemissuunnitelman (Pöyry 2008) mukaisesti: Mantereen puoleisen pengeraukon sulkeminen ja rakennetun reunapenkereen muotoileminen Pengertien oikaisu ja jatkaminen Täyttöalueen kuivattaminen Muotoilutäyttö Pintakerrosten rakentaminen Mantereen puoleinen pengeraukko suljetaan, jotta ylivuotoa kosteikkoalueille ei muodostuisi. Täyttöpenger rakennetaan keskimäärin 5 m korkeaksi. Pengerrys tehdään päätypengerryksenä ja ulkoluiska muotoillaan kaltevuuteen 1:3 1:5. Penkereeseen tarvitaan maa-aineksia noin m 3 rtr. Pengertietä oikaistaan noin 225 m matkalta (plv ), ja jatketaan länsipenkerelle. Rakennettava tiepituus on noin 442 m, ja tie tehdään 5 m leveänä. Tien pintaan levitetään liikennöintikerrokseksi tarpeen mukaan kantavaa maa-aineista (sora, murske). Kustannusarviossa on oletettu, että koko matkalle levitetään 0,3 m paksunen murskekerros. Pengertien reunaan täyttöalueelle kaivetaan ympärysoja ja ojan eteläpäähän rakennetaan rumpu 300M. Ojaluiskiin levitetään tiivistyskerrokseksi 0,5 m kuitusavea ja luiskien pinta viimeistellään

5 pintarakenteen teon yhteydessä. Kaivumaita muodostuu yhteensä noin m 3 rtr, jotka käytetään muotoilutäyttöihin. Muotoilutäyttö ei ole varsinainen sulkemistoimenpide. Täyttöä tehdään vuosittain, mutta materiaalin määrä riippuu mm. siitä, paljonko lentotuhkaa viedään Kemin kromikaivokselle. Muotoilutäyttöä tehdään noin 40 m leveissä vyöhykkeissä, ja lakialue muotoillaan viimeisenä. Valmiin muotoilutäytön päälle rakennetaan pintakerros, jonka paksuus on 0,7 m. Yhteensä pintakerroksen rakentamiseen tarvitaan maa-aineksia noin m 3 rtr. Tankokarin tuhka-allas suljetaan vaiheittain. Kuivatusojat, pengeraukon täyttäminen sekä pengertien jatkaminen toteutetaan sulkemisen alkuvaiheessa. Muotoilutäyttöä tehdään vuosittain. Täyttömateriaalia tarvitaan vuosittain noin m 3 rtr. Ympäristöluvan (Psy-2004-y-193) lupamääräyksen 28 mukaan Tankokarin tuhka-altaalla saa jatkaa sulkemistöitä siten, että alue on kokonaan suljettu ja maisemoitu viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä KUSTANNUSERÄT JA KUSTANNUSARVIO 3.1 Kustannuserät Kustannuserät muodostuvat sulkemistoimenpiteiden eri työvaiheista. Lähtökohtaisesti moreeni ja pintamaamateriaalit saadaan alle 5km etäisyydeltä kohteesta. Louhesalaoja ja kuivatuskerros oletetaan rakennettavan Kemin kaivoksen sivukivestä, jonka pitää täyttää vaadittavat laatuvaatimukset. 3.2 Kustannusarvio Kustannusarvion hinnat perustuvat viime vuosina kaivosten jälkihoitokustannusten arvioissa käytettyihin hintoihin, sekä maarakennuskohteiden urakkatarjouksissa annettuihin hintoihin. Kustannusarvion arvioinnissa on otettu huomioon sulkemishankkeiden suuri koko, mikä yleensä pienentää yksikköhintoja. Taulukko 3-1. Tehdaskaatopaikan sulkemistoimenpiteiden kustannusarvio Kustannuserä Kustannukset ( ) Puuston ja pintamaan poisto reuna-alueilta Jätetäytön muotoilu Kaasunkeräyskerroksen rakentaminen - Louhesalaoja Kaasunkeräysrakenne (Multa+sora) Tiivistyskerroksen (0,5 m) rakentaminen (Mr) Kuivatuskerroksen (0,5 m) rakentaminen (Louhe) Pintakerroksen (1,0 m) rakentaminen - Pintamaakerros 0,3 m Kivennäismaakerros 0,7 m (Mr) Kustannukset yhteensä

6 Taulukko 3-2. Tankokarin tuhka-altaan sulkemistoimenpiteiden kustannusarvio Kustannuserä Kustannukset ( ) Pintamaan poisto reuna-alueilta Mantereen puoleisen pengeraukon sulkeminen ja rakennetun reunapenkereen muotoileminen Pengertien rakentaminen Täyttöalueen kuivattaminen - Kuivatusoja - Ojien luiskatiiviste Täytön muotoilu Pintakerroksen (0,7 m) rakentaminen Kustannukset yhteensä VAKUUSARVIO Vakuusarvio on laadittu jaksottaisena, jossa vakuus pienenee sitä mukaa kun sulkemistoimenpiteet etenevät. Molempien kohteiden sulkemistoimenpiteitä voidaan toteuttaa vuosittain, jolloin myös tarvittavan vakuuden määrää voidaan pienentää vuosittain. Tehdaskaatopaikan jäljellä oleva täyttötilavuus vuonna 2014 oli noin m 3. Kaatopaikalle laaditun täyttötilanneselvityksen (Pöyry 2014) mukaan kaatopaikalle tulevan jätteen määrä vaihtelee vuosittain melko paljon. Vuosien välisenä aikana jätettä tuotiin kaatopaikalle noin m 3, joka tekee vuosittain keskimäärin noin m 3. Tämän perusteella tehdaskaatopaikan täyttötilavuus riittäisi noin vuoteen Tankokarin tuhka-altaan jäljellä oleva täyttötilavuus vuonna 2014 oli noin m 3. Ympäristöluvan (Psy-2004-y-193) lupamääräyksen 28 mukaan Tankokarin tuhka-altaan tulee olla suljettu ja maisemoitu vuoden 2020 loppuun mennessä. Tehdaskaatopaikan vakuuden voidaan arvioida pienenevän arvioidun käyttöajan mukaan, sekä vuosittain etenevien sulkemistoimenpiteiden seurauksena /vuosi. Tankokarin tuhka-altaan sulkemisaikataulun, ja vuosittain etenevien sulkemistoimenpiteiden perusteella vakuuden voidaan arvioida pienenevän /vuosi. Vakuus pienenee sulkemistöiden edetessä vuosittain vuoteen 2039 jolloin tehdaskaatopaikan täyttökapasiteetti on käytetty loppuun ja sulkemistoimenpiteet tehty kokonaan. Tankokarin tuhka-altaan vakuus palautuu alueen sulkemisen myötä jo vuonna Laskelmassa on käytetty oletuksena, että sulkemistöitä tehdään vuosittain tasaisesti. Palautettava vuosittainen vakuus määräytyy kuitenkin suoritettujen sulkemistöiden laajuuden mukaisesti, ja tämä tarkistetaan ennen vakuuden palauttamista. tuhka-altaan sulkemiskustannusten kattamiseen vaadittavan vakuuden suuruudeksi esitetään , joka sisältää noin 1 % ennakoimattomat kulut. Vakuus, sekä sen vuosittainen pieneneminen on esitetty taulukossa 4-1.

7 Taulukko 4-1. tuhka-altaan vakuusarvio. Vuosi Vakuuden määrä ( ) Tehdaskaatopaikka Vuosittainen vähennys ( ) Tankokarin tuhka-allas Vuosittainen vähennys ( )

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 83/08/2 Dnro Psy-2008-y-17 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 83/08/2 Dnro Psy-2008-y-17 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 83/08/2 Dnro Psy-2008-y-17 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2008 ASIA Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan Tankokarin kaatopaikan sulkemis- ja laadunvalvontasuunnitelman vahvistaminen, Kemi

Lisätiedot

ASIA. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie KAJAANI. PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.

ASIA. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie KAJAANI. PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6. 1 PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2011 ASIA HAKIJA Majasaarenkankaan jätekeskuksen jätetäytön sulkemissuunnitelman muutos, Kajaani Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 69/07/2 Dnro Psy-2007-y-43 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA HAKIJA Hituran kaivoksen sulkemissuunnitelman toimittamista koskevan määräajan jatkaminen, Nivala Outokumpu Mining Oy Kummuntie

Lisätiedot

Suiklansuon teollisuusjätteen kaatopaikka Hevossuontie 50, RAUMA

Suiklansuon teollisuusjätteen kaatopaikka Hevossuontie 50, RAUMA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 92 YLO LOS-2004-Y-1059-111 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, jolla haetaan muutosta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro Psy-2008-y-136 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro Psy-2008-y-136 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro Psy-2008-y-136 Annettu julkipanon jälkeen 14.1.2009 1 ASIA LUVAN HAKIJA Majasaarenkankaan jätekeskuksen käytöstä poistetun täyttöalueen sulkemista ja kaasunkeräysjärjestelmän

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 52/07/1 Dnro PSY-2006-Y-32 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 52/07/1 Dnro PSY-2006-Y-32 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 52/07/1 Dnro PSY-2006-Y-32 Annettu julkipanon jälkeen 22.5.2007 ASIA Kemijärven sellutehtaan kaatopaikkaa koskevien lupamääräysten muuttaminen, Kemijärvi. HAKIJA Stora Enso Oyj, Kemijärven

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2013/1 Dnro PSAVI/84/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2013

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2013/1 Dnro PSAVI/84/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2013/1 Dnro PSAVI/84/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2013 ASIA HAKIJA Nuottasaaren kaatopaikan sulkeminen ja kaatopaikan lupamääräysten muuttaminen, Oulu Stora Enso Oyj Oulun

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Ovako Wire Oy Ab:n Koverharin terästehtaan masuunin sähkösuodinpölyn kaatopaikan (ekobetonikenttä) sulkemissuunnitelma, Hanko.

Ovako Wire Oy Ab:n Koverharin terästehtaan masuunin sähkösuodinpölyn kaatopaikan (ekobetonikenttä) sulkemissuunnitelma, Hanko. Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2010/1 Dnro ESAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.3.2010 ASIA Ovako Wire Oy Ab:n Koverharin terästehtaan masuunin sähkösuodinpölyn kaatopaikan (ekobetonikenttä) sulkemissuunnitelma,

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

Päätös Nro 42/2011/1 Dnro ESAVI/44/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 42/2011/1 Dnro ESAVI/44/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/1 Dnro ESAVI/44/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Boliden Harjavalta Oy:n Lammaisten läjitysalueen IVa sulkemissuunnitelma ja siihen sisältyvien, voimassa

Lisätiedot

Kuolanniemen kaatopaikan sulkeminen

Kuolanniemen kaatopaikan sulkeminen 9M408036 7.10.2009 Sotkamon kunta Kuolanniemen kaatopaikan sulkeminen Rakentamissuunnitelma TYÖSELOSTUS Sisältö 00000 MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 1 00100 Työkohteen esitiedot 1 00110 Sijainti ja nykytila

Lisätiedot

Stora Enso Oyj, Veitsiluodon tehtaat TANKOKARIN TUHKA-ALLAS, SULKEMINEN. Suunnitelma- ja työselostus

Stora Enso Oyj, Veitsiluodon tehtaat TANKOKARIN TUHKA-ALLAS, SULKEMINEN. Suunnitelma- ja työselostus 04.03.2016 Stora Enso Oyj, Veitsiluodon tehtaat TANKOKARIN TUHKA-ALLAS, SULKEMINEN Suunnitelma- ja työselostus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/06/2 Dnro ISY-2005-Y-68 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 16/06/2 Dnro ISY-2005-Y-68 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 16/06/2 Dnro ISY-2005-Y-68 Annettu julkipanon jälkeen 24.2.2006 ASIA Summan tehtaiden ympäristölupapäätöksen täydentäminen teollisuuskaatopaikan lupamääräysten osalta Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Nro 67/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/407/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011

Nro 67/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/407/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 67/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/407/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2011 ASIA Perhon keskustan kaatopaikan ympäristöluvan Dnro 0898Y0767-121/26.7.1999 lupamääräysten

Lisätiedot

Imanteen kaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan lupaehtojen muuttaminen, Nurmes

Imanteen kaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan lupaehtojen muuttaminen, Nurmes Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 ASIA HAKIJA Imanteen kaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan lupaehtojen muuttaminen, Nurmes Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

Ovako Dalwire Oy Ab:n hakemus Hertsbölen erityisjätteen suljetun kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen materiaalin muuttamiseksi

Ovako Dalwire Oy Ab:n hakemus Hertsbölen erityisjätteen suljetun kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen materiaalin muuttamiseksi 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 77 YLO LOS-2009-Y-1091-111 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Ovako Dalwire Oy Ab:n hakemus Hertsbölen erityisjätteen suljetun kaatopaikan pintarakenteen

Lisätiedot

Nro 126/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/4268/2016 Annettu julkipanon jälkeen

Nro 126/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/4268/2016 Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 126/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/4268/2016 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2017 ASIA Kristiinankaupungin Lålbyn kaatopaikan ympäristöluvan muuttaminen sekä pintarakenteen

Lisätiedot

KUNINKAANTAMMEN SAKKA-ALTAAT ESITTELY 2.12.2015 KIMMO JÄRVINEN

KUNINKAANTAMMEN SAKKA-ALTAAT ESITTELY 2.12.2015 KIMMO JÄRVINEN KUNINKAANTAMMEN SAKKA-ALTAAT ESITTELY 2.12.2015 KIMMO JÄRVINEN Allas A Allas C Allas B Palettilampi ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Historia 2. Haasteet 3. Kunnostussuunnitelma A 1964 C A B 1976 C A B 1988 C A B

Lisätiedot

Päätös Nro 28/2011/1 Dnro ESAVI/35/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2011

Päätös Nro 28/2011/1 Dnro ESAVI/35/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 28/2011/1 Dnro ESAVI/35/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2011 ASIA Hakemus Porin Kaanaassa sijaitsevan titaanidioksidipigmenttitehtaan ympäristöluvassa annetun, ferrosulfaatin

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2016/1 Dnro PSAVI/2953/2015 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2016/1 Dnro PSAVI/2953/2015 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2016/1 Dnro PSAVI/2953/2015 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2016 ASIA Kuusiselän kaatopaikan pintarakenteessa käytettävän vaihtoehtoisen rakenneratkaisun hyväksyminen ja ympäristölupa

Lisätiedot

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 PÄÄTÖS 1(6) Dnro 0496Y0273-121 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2004 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Ruokolahden kunnan Vaittilan kaatopaikan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen YMPÄRISTÖLUPA.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen YMPÄRISTÖLUPA. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2005 Dnro 1297Y0001-121 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen YMPÄRISTÖLUPA. Ristijärven kunta Aholantie 19 88400 RISTIJÄRVI LUPAVELVOLLISUUS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 31/2011/2 Dnro ESAVI/694/04.08/2010

Päätös. Etelä-Suomi Nro 31/2011/2 Dnro ESAVI/694/04.08/2010 Päätös Etelä-Suomi Nro 31/2011/2 Dnro ESAVI/694/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO 2007 Y ASIA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO 2007 Y ASIA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2007 Dnro PPO 2007 Y 117 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikan sulkemista Raahen kaupunki / tekninen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ).

YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). YMPÄRISTÖHALLINTO PVM KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE (MAL 5a, 16b, YSL 103a ). Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan X Suunnitelma liittyy ympäristölupaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat

Metsäteollisuuden sivuvirrat Metsäteollisuuden sivuvirrat Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari Hanna Eklund, UPM 2 Sisältö Metsäteollisuus Suomi ja Kaakkois-Suomi Hyödynnettävissä olevat sivuvirrat - Potentiaali Hyötykäyttötilanne

Lisätiedot

RUNSASRIKKISEN RIKASTUSHIEKKA-ALUEEN PATO 1:350 Varastoallas 1 ja 2 Padon tyyppipoikkileikkaus 1

RUNSASRIKKISEN RIKASTUSHIEKKA-ALUEEN PATO 1:350 Varastoallas 1 ja 2 Padon tyyppipoikkileikkaus 1 1 : 100 arja tasoitetaan moreenilla ennen padon korotusta 4.0 1.0 LIMS-RIKASTUSIEKAN LÄJITYSALUE / MUU ALUE Jos lopullisessa vaiheessa käytetään louhetta, eroosiosuojaus ja suodatinkerrokset jätetään pois

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Ympäristölupahakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 33/2012/1 Dnro ISAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA HAKIJA Punkaharjun uuden kaatopaikan ympäristöluvan lupamääräyksen 2. muuttaminen jätetäytön nostamisen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola Laskelma TIESUUNNITELMA Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Kari Seitsonen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Helsinki No YS 1257

Helsinki No YS 1257 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 13.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-319-111 No YS 1257 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös ympäristöluvan muuttamisesta

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös ympäristöluvan muuttamisesta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2006 Dnro 1296Y0088-121 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös ympäristöluvan muuttamisesta Hyrynsalmen kunta PL 5 89401 HYRYNSALMI Liike- ja yhteisötunnus

Lisätiedot

PL FORTUM Liike- ja yhteisötunnus: Naantalin voimalaitoksen Härkäsuon läjitysalue Isosuontie 128, NAANTALI

PL FORTUM Liike- ja yhteisötunnus: Naantalin voimalaitoksen Härkäsuon läjitysalue Isosuontie 128, NAANTALI Etelä-Suomi Päätös Nro 17/2011/2 Dnro ESAVI/464/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2011 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n hakemus, joka koskee Härkäsuon läjitysalueen käytöstäpoistamis- ja jälkihoitosuunnitelmaa

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO. Lupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 14.5.2007. VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ

ASIAN VIREILLETULO. Lupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 14.5.2007. VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ PÄÄTÖS Nro 212/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/170 /04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Pietarsaaren keskustan kaatopaikan käytöstä poistamista kokevan ympäristöluvan muuttaminen,

Lisätiedot

Österbyn kaatopaikka Raasepori Kiinteistöt ja

Österbyn kaatopaikka Raasepori Kiinteistöt ja Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2010/2 Dnro ESAVI/187/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 101 :n 2 momentti

Ympäristönsuojelulain 101 :n 2 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2011/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2011 Annettu 21.9.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 :n 2 momentin mukainen hakemus, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 1 a)

Ympäristönsuojelulain 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 1 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 251/2013/1 Dnro ESAVI/394/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus UPM-Kymmene Oyj:n sellu- ja paperitehtaiden kaatopaikan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 20/12/1 Dnro PSAVI/102/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 20/12/1 Dnro PSAVI/102/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 20/12/1 Dnro PSAVI/102/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.2.2012 ASIA HAKIJA Vanhan teollisuuskaatopaikan sulkemis- ja maisemointisuunnitelma, sulkemisen jälkeinen tarkkailu ja perustilaselvitys,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Kymenlaakson Jäte Oy:n tavanomaisen jätteen kaatopaikan 1 2 vaiheiden maisemointisuunnitelman

Kymenlaakson Jäte Oy:n tavanomaisen jätteen kaatopaikan 1 2 vaiheiden maisemointisuunnitelman PÄÄTÖS 1(8) Dnro 0400Y0326 111 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2007 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n tavanomaisen jätteen kaatopaikan 1 2 vaiheiden maisemointisuunnitelman hyväksyminen. (YSL 55 ) HAKIJA Kymenlaakson

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös ympäristöluvan muuttamisesta

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös ympäristöluvan muuttamisesta PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2006 Dnro KAI-2006-Y-60-121 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös ympäristöluvan muuttamisesta Sotkamon kunta PL 24 88601 Sotkamo Liike- ja yhteisötunnus

Lisätiedot

1 ASIA Uuden ympäristöluvan tarve/täydennykset ympäristölupaan 4 TOIMINNAN LUVANVARAISUUS JA MERKINTÄ TIETOJÄRJESTELMÄÄN

1 ASIA Uuden ympäristöluvan tarve/täydennykset ympäristölupaan 4 TOIMINNAN LUVANVARAISUUS JA MERKINTÄ TIETOJÄRJESTELMÄÄN 1 PÄÄTÖS Dnro 0697 Y 0002-121 Annettu julkipanon jälkeen 13.7.2005 1 ASIA Uuden ympäristöluvan tarve/täydennykset ympäristölupaan 2 PÄÄTÖKSEN SAAJA Siilinjärven kunta Kasurilantie 1 71800 SIILINJÄRVI 3

Lisätiedot

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne Kunta: Liminka Isoniityn uusjako Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma Suunnitelmaselostus Nykytilanne Ängeslevän joen pohjoispuolen viljelystie liittyy maantiehen(ouluntie) numero 847. Nykyinen

Lisätiedot

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Vuosittainen kunnossapito on tieosakkaiden avaintehtävä. Kunnossapitotöiden

Lisätiedot

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on saapunut Kainuun ympäristökeskuksen käsiteltäväksi

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on saapunut Kainuun ympäristökeskuksen käsiteltäväksi K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun ympäristökeskus PÄÄTÖS PL 115 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2006 87101 Kajaani Dnro KAI-2006-Y-51-18 puh. 08-61631 ASIA Pilaantuneen alueen puhdistamista

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen).

Ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen). Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 62/10/1 Dnro ISAVI/148/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä.

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä. Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueiden YVA, Sosiaalisten vaikutusten arviointi KYSELY Hituran kaivos harjoittaa nikkelipitoisen sulfidimalmin louhintaa ja rikastusta. Rikastuksessa muodostuu tavanomaiseksi

Lisätiedot

No YS Itä Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu Porvoo

No YS Itä Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu Porvoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 23.8.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 845 111 No YS 1026 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Domargårdin jätteenkäsittelyalueen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

18116 Esikuormituspenkereet

18116 Esikuormituspenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 18116 Esikuormituspenkereet Tässä luvussa käsitellään esikonsolidoitava maapohja ja esikuormituspenger. Menetelmiä sovelletaan hienorakeisten maakerrosten tiivistämisessä.

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/05/1 Dnro PSY-2004-Y-121 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJAT

PÄÄTÖS Nro 56/05/1 Dnro PSY-2004-Y-121 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJAT PÄÄTÖS Nro 56/05/1 Dnro PSY-2004-Y-121 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2005 1 ASIA HAKIJAT Tornion ferrokromi- ja terästehtaan ympäristölupapäätösten muuttaminen Liuhanlahden sekakuona-alueen osalta, Tornio

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT MAARAKENTAMISESSA. Kiertotalous kuntien maarakentamisessa Seminaari Katja Viitikko UPM

METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT MAARAKENTAMISESSA. Kiertotalous kuntien maarakentamisessa Seminaari Katja Viitikko UPM METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT MAARAKENTAMISESSA Kiertotalous kuntien maarakentamisessa Seminaari 3.10.2017 Katja Viitikko UPM METSÄTEOLLISUUDEN TOIMIPAIKAT SUOMESSA 25.8.2017 2 METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRRAT

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen).

Ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen). Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 45/10/1 Dnro ISAVI/109/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta Outokummun kaupungin lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen YMPÄRISTÖLUPA

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen YMPÄRISTÖLUPA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2005 Dnro KAI-2005-Y-66-121 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen YMPÄRISTÖLUPA Vaalan kunta Vaalantie 14 91700 Vaala LUPAVELVOLLISUUS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan Uoma 3 Rumpukoko 600 mm F=0.30 km2 HQ=0.12 m3/s v=0.37m/s t=0.32 m A=0.4 Rumpukoko 800 mm F=0.8 km2 HQ=0.24 m3/s v=0.33 m/s t=0.48 m/s 0.75 m2 1+25 yl tien runpu ei toim enpiteitä 3+25 silta vesijuoksu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO 2007 Y ASIA

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen Dnro PPO 2007 Y ASIA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2008 Dnro PPO 2007 Y 96 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikan sulkemista. Vestia Oy PL 66 84101

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTI LANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTI LANNE YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro A 1002 Dnro KAS 2006 Y 209 121 Annettu julkipanon jälkeen 16.01.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Haminan kaupunki

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Sauvon Härmälän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2013 ASIA Kestilän suljetun kaatopaikan sulkemistöiden määräajan jatkaminen, Siikalatva LUVAN HAKIJA Siikalatvan kunta

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus on tullut vireille

Ympäristölupahakemus on tullut vireille PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 9/2009 22.9.2009 1396Y0286-111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sallan kunnan keskuskaatopaikan ympäristöluvan muuttamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nrot 13/2007/1 14/2007/1. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nrot 13/2007/1 14/2007/1. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO PÄÄTÖS Nrot 13/2007/1 14/2007/1 Dnrot LSY 2005 Y 97 LSY 2005 Y 154 Helsinki Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2007 ASIA Boliden Harjavalta Oy:n ja OMG Harjavalta Nickel

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S 8.11.2006

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S 8.11.2006 H Ä M E E N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/133/2006 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Artjärven kunnan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kalliomaan kaatopaikan sulkemisesta annetun luvan muuttamista

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kalliomaan kaatopaikan sulkemisesta annetun luvan muuttamista PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 8.9.2004 Dnro 1196Y0222-121 ASIA LUVAN HAKIJA ASIAN TAUSTAA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kalliomaan kaatopaikan sulkemisesta

Lisätiedot

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena Kosteikon rakentaminen eituotannollisena investointina Maatalousalueilla Matti Salminen Hämeen ELY keskus Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulain 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 189/2013/1 Dnro ESAVI/146/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee titaanidioksiditehtaan ja läjitysalueen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Maa-aineksen ottamisluvan myöntäminen Kytölän Tuulipuisto Ky:lle

Tekninen lautakunta Maa-aineksen ottamisluvan myöntäminen Kytölän Tuulipuisto Ky:lle Tekninen lautakunta 6 14.01.2016 Maa-aineksen ottamisluvan myöntäminen Kytölän Tuulipuisto Ky:lle Teknltk 14.01.2016 6 Maa-aineslupahakemus on toimitettu Alavieskan kunnan tekniselle lautakunnalle 17.8.2015.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 64/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-74 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 64/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-74 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 64/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-74 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2009 ASIA Hakemus Porin Kaanaassa sijaitsevan titaanidioksidipigmenttitehtaan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen suunnitelmaselostus

Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen suunnitelmaselostus Outokumpu Chrome Oy Työ n:o 11480 Kemin kaivos 4.5.2015 PL 172 94101 Kemi Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivoksen rikastushiekka-altaan 7 korotuksen suunnitelmaselostus Keminmaa GEOBOTNIA OY Koulukatu 28 p.

Lisätiedot

Päätös Nro 168/2012/1 Dnro ESAVI/701/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 168/2012/1 Dnro ESAVI/701/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 168/2012/1 Dnro ESAVI/701/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2012 ASIA Päätös Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 101/10/1 Dnro PSAVI/18/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 101/10/1 Dnro PSAVI/18/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 101/10/1 Dnro PSAVI/18/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Muonion kunnan Pietaraisenvaaran kaatopaikan sulkemisrakenteita koskeva muutoshakemus, Muonio

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen Jouko Juntusen maa-ainesten ottamista pohjaveden yläpuolelta koskeva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dno YMPVI: 3328 /739/2007 Oulun seudun ympäristölautakunta 19.11.2008 218 Oulun seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Sauvon Härmälän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

IGS-FIN teemapäivä Kaitos Oy Tomi Neva. Salaojamattojen käyttökokemuksia Suomessa

IGS-FIN teemapäivä Kaitos Oy Tomi Neva. Salaojamattojen käyttökokemuksia Suomessa 1 Salaojamattojen käyttökokemuksia Suomessa IGS-FIN teemapäivä 11.3.2013 Kaitos Oy Tomi Neva Salaojamaton toimintatavat 2 Salaojitus Salaojamaton tehtävänä on kerätä nesteitä tai kaasuja ympäröivästä maamateriaalista.

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 50/06/2 Dnro Psy-2005-y-33 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 50/06/2 Dnro Psy-2005-y-33 Annettu julkipanon jälkeen 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 50/06/2 Dnro Psy-2005-y-33 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Majasaarenkankaan kaatopaikan sulkeminen, Kajaani Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen palvelukeskus

Lisätiedot

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08)

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 13.02.2013 Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) RYL 25 Asiakirjat

Lisätiedot

Päätös Nro 41/2014/1 Dnro ESAVI/58/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2014

Päätös Nro 41/2014/1 Dnro ESAVI/58/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2014 Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2014/1 Dnro ESAVI/58/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2014 ASIA Päätös Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Katsaus käynnissä oleviin tuhkaa koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Metla-talo, Joensuu Samuli Joensuu

Katsaus käynnissä oleviin tuhkaa koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Metla-talo, Joensuu Samuli Joensuu Katsaus käynnissä oleviin tuhkaa koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Metla-talo, Joensuu 23.3.2017 Samuli Joensuu Taustaa Tuhkia syntyy energiateollisuudessa yli miljoona tonnia vuodessa Näistä

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Päätös. Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2011/1 Dnro ESAVI/604/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.7.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot