Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

2 Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Kehittämisen tulee olla toimintalähtöistä ja lähteä liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja kansalaisille tarjottavien palveluiden parantamisesta. Näin saadaan parempia tuloksia kuin lähtemällä liikkeelle teknologian näkökulmasta. Kokonaisarkkitehtuuri on suunnittelumenetelmä, jolla tuotetaan toiminnan ja IT-ratkaisujen tavoitetilan kuvaukset. kuvaukset tavoitetilasta, nykytilasta ja siirtymäpolusta tavoitetilaan. toiminta- ja hallintamalli, jonka avulla ohjataan suunnittelua, tunnistetaan ja poistetaan päällekkäinen kehittämistyö, varmistetaan laatu ja saadaan tehdyt suunnitelmat laajasti uudelleen käytettäviksi. Näkökulmat: Toiminta Toiminta t Prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Tietojärjestelmäratkaisut Käsitteet Tietomallit Teknologia Teknologia Teknologiaratkaisut Tietoturva ja integraatio Arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuuden ja sen osien rakennetta ja osien välisiä suhteita, sekä periaatteita ja suuntaviivoja niiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

3 V A L T A S A Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) hanke ja sen tulokset Tehtävänä määritellä ja kuvata valtiotason arkkitehtuuri kattavasti karkealla tasolla. hankkeen toimikausi (VM125:05/2007) Hankkeessa on keskitytty siihen, mikä on valtion toimijoille yhteistä kaikkea kehittämistä ohjaavat arkkitehtuuriperiaatteet yhteiset toiminnot (prosessit) yhteiset tiedot yhteiset ICT-palvelut hankkeessa on myös kuvattu valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuuri omana kokonaisuutenaan karkealla tasolla Muodostaessaan valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuria hanke on ottanut huomioon koko julkisen hallinnon näkökulman ja soveltuvin osin tuottanut arkkitehtuurimääritykset siten, että ne koskevat koko julkista hallintoa. erityisesti tietoarkkitehtuuria on määritelty lähtökohtaisesti koko julkiselle hallinnolle Tilanne Hankkeen ja sen projektien työskentely on päättynyt Hankkeen toimikausi on päättynyt Projektien tuottamat lopputulokset julkaistiin marraskuussa 2010 ovat nähtävissä VM:n Internet-sivustolla eivät ole arkkitehtuurin virallinen versio, vaan hankkeen projektien tuottama lopputulos, jonka pohjalta viralliset versiot arkkitehtuurista muodostetaan Hankkeen projektien lopputulokset: Yhteentoimivuus Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

4 Kohdealuejako Kohdealueet ovat suuria toiminnallisesti yhteenkuuluvia kokonaisuuksia. Kohdealuejaon muodostamisen perusteena ovat sekä asiakokonaisuuksien looginen yhteenkuuluvuus että käytännöntason yhteistoiminnan laajuus. Arkkitehtuurin kohdealuejako ei ole yhdenmukainen valtionhallinnon organisaatiorakenteen kanssa. Kohdealuejaon avulla kootaan eri toimijat yhdessä suunnittelemaan kohdealueen toimintaa ja sitä tukevia tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta. Kohdealueella on useita toimijoita, joista yksi on nimetty vastuutahoksi. Vastuutahon tehtävänä on koordinoida arkkitehtuurin kehittämistä kohdealueella. Kohdealueen toimintakokonaisuus jaetaan edelleen tarkoituksenmukaisella tavalla pienempiin kokonaisuuksiin, kohdealueen osa-alueisiin. Kullakin osa-alueella tulee myös olla nimetty vastuutaho. Arkkitehtuurin kehittäminen on yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki alueen toimijat tehtäviensä ja vastuidensa mukaisesti. VALTASA-hankkeen rinnalle valtiovarainministeriö asetti erillisen työryhmän (Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealuejakotyöryhmä, VM105:00/2010) Työryhmän tehtävänä oli VALTASA-hankkeessa muodostettujen periaatteiden pohjalta määritellä valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealuejako. Työryhmä sai työnsä päätökseen ja julkaisi loppuraporttinsa Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

5 Seuraavaksi... VALTASA-hankkeen työskentelyn aikana syntyi tietohallintolain valmistelun myötä tarve erillisille julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurille ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurille. VALTASA-hankkeen tulokset eivät sellaisenaan ole selkeästi kumpaakaan noista, vaan niiden yhdistelmä. Sen vuoksi VALTASA-hankkeen tulosten pohjalta ja niitä täydentäen muodostetaan valtiovarainministeriössä Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri ja Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Lausuntokierroksen jälkeen muodostetaan ja julkaistaan ensimmäiset viralliset versiot em. kokonaisarkkitehtuureista. Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

6 Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Oikeusturva ja demokratia kohdealueen KA Työ ja elinkeinot kohdealueen KA Liikenne ja viestintä kohdealueen KA Ympäristö ja yhdyskuntarakenne kohdealueen KA Terveys ja hyvinvointi kohdealueen KA Opetus, tiede ja kulttuuri kohdealueen KA Sisäinen turvallisuus kohdealueen KA Puolustus ja ulkosuhteet kohdealueen KA Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon yhteinen konserniarkkitehtuuri Valtiontalous kohdealueen KA Hallinto ja yhteiset palvelut kohdealueen KA Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

7 Arkkitehtuurien ohjausvaikutus Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Organisaation KA Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Organisaatioyksikön KA Organisaatioyksikön KA Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Toiminnallinen kohdealue Organisaatioyksikön KA Organisaatioyksikön KA Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

8 Arkkitehtuurien eri rakenteiden ohjausvaikutus Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Ministeriö Virasto / laitos Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Kohdealue Kohdealueen osa Toiminta Prosessi Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kunta Kuntayhtymä Ylemmän tason arkkitehtuuri ohjaa alempaa tasoa Alempi taso hyödyntää ylempää sekä tuottaa tarpeita ja muutosehdotuksia ylemmälle Kohdealueen arkkitehtuuri ohjaa ja vaikuttaa kaikkiin kyseistä toimintaa toteuttaviin organisaatioihin Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

9 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri 1. Julkisen hallinnon KA-suunnittelumenetelmät Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaus 2. Julkisen hallinnon KA-hallintamalli 3. Julkisen hallinnon KA-kohdealuejako 4. Julkisen hallinnon KA-linjaukset ja - kuvaukset 5. Julkisen hallinnon KA-kehittämispolku Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sisältää seuraavat osat: Julkisen hallinnon yhteiset kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuvausmenetelmät Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin yhteinen hallintamalli Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealuejako Julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset, jotka ilmenevät dokumentoituina tavoite- tai nykytilan kuvauksina Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen yhteinen toteutussuunnitelma ns. kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

10 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin osat Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri 1. Julkisen hallinnon KA-suunnittelumenetelmät Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaus 2. Julkisen hallinnon KA-hallintamalli 3. Julkisen hallinnon KA-kohdealuejako 4. Julkisen hallinnon KA-linjaukset ja - kuvaukset 5. Julkisen hallinnon KA-kehittämispolku 1. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuvausmenetelmät Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuvausmenetelmät pohjautuvat valmisteilla olevaan julkisen hallinnon suositukseen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelusta (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen). 2. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli on kuvaus siitä, miten kokonaisarkkitehtuurin hallinta julkisessa hallinnossa organisoidaan, mitä rooleja siihen kuuluu ja millä ylätason prosesseilla julkisen hallinnon arkkitehtuuria sekä suunnitellaan ja kehitetään että miten sitä käytännön tasolla hallitaan. Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

11 KA-suunnittelumenetelmä (JHS 179) KA-kehittäminen osana organisaation strategiaprosessia ja TTS-suunnittelua KA-suunnitteluprosessi Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

12 KA-suunnittelumenetelmä (JHS 179) Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

13 KA-hallinnan prosessit Toiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen Arkkitehtuurin kehittämisen suunnittelu ja johtaminen Arkkitehtuurin johtaminen Jatkuva kehittäminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin viestintä ja käytön varmistaminen Arkkitehtuurin hallinta kehittämisprojekteissa (arkkitehtuurin hyödyntäminen) Hallinnan prosessit: arkkitehtuurin johtaminen (kehittäminen, viestintä ja käytön varmistaminen) arkkitehtuurin hallinta kehittämisprojekteissa (arkkitehtuurin hyödyntäminen ratkaisuiden toteutuksessa) muutosten hallinta arkkitehtuurin hallinnan kytkeminen osaksi toiminnan johtamista ja strategista kehittämistä Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

14 Hallinta- ja johtamismalli/ roolit Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmä - johtaa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä Johtaminen, ohjaus, hyväksyntä Julkisen hallinnon arkkitehtuurista vastaava - johtaa arkkitehtuuriryhmää Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä - hallinnoi arkkitehtuurityötä raportoi Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin omistaja on Valtiovarainministeriö, nimeää arkkitehtuurivastaavan ja johtoryhmän ja arkkitehtuuriryhmän Julkishallinnon johtoryhmä ja arkkitehtuuriryhmä koostuvat julkisen hallinnon keskeisistä toimijoista ja sidosryhmistä. raportoi raportoi Valmistelu, suunnittelu, seuranta, tuki, linjaukset Kohdealueen ohjausryhmä Tukee ja ohjaa Hankkeet Kohdealueen arkkitehtuurivastaava Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä - vastaa arkkitehtuurityön etenemisestä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista raportoi raportoi Luo vaatimuksia ja muutostarpeita Arkkitehtuurien täsmäsuunnittelu ja toteuttaminen Julkisen hallinnon organisaatio Julkisen hallinnon KA-kohdealueet ja -hallintosektorit Hallintosektorin ohjausryhmä Hallintosektorin arkkitehtuurivastaava Hallintosektorin arkkitehtuuriryhmä - vastaa arkkitehtuurityön etenemisestä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista Tukee ja ohjaa Luo vaatimuksia ja muutostarpeita Julkisen hallinnon organisaation arkkitehtivastaavat Hankkeet Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

15 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallinta Julkisen hallinnon KA Kohdealueen KA Kohdealueen osan KA Hallintosektorin KA Hallintosektorin osan KA Arkkitehtuurin johtaminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin hyödyntäminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin johtaminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin hyödyntäminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin johtaminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin hyödyntäminen Julkisen hallinnon KA luo julkisen hallinnon yhteiset menetelmät, linjaukset yms. Kohdealueen KA määrittää ydintoiminnasta johdetut vaatimukset arkkitehtuurille kehitetään toiminnan tarpeista yhdessä toimintaa toteuttavien organisaatioiden kanssa Kohdealueen mahdolliset osa-alueet tarkentavat arkkitehtuurilinjauksia ja kuvauksia vastaavilla periaatteilla kuin kohdealue eri tasojen hallinta muodostetaan yhdenmukaisilla periaatteilla Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

16 Julkisen hallinnon KA-jäsennyksen sidokset 1 2 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Muutosten hallinta Terveys- ja hyvinvointi Muutosten hallinta Hallintosektorin KA 3 Viestintä Opetus, tiede ja kulttuuri 1. Velvoittava sidosarkkitehtuuri 2. Ohjaava sidosarkkitehtuuri 3. Seurattava sidosarkkitehtuuri Muut kohdealueet ja hallintosektorit kuvataan kyseessä olevan kohdealueen tai hallintosektorin sidosarkkitehtuuriksi, jonka merkittävyys asetetaan joko: velvoittavaksi (kohdealueella / hallintosektorilla on huomioitava velvoittavan sidosarkkitehtuurin tarpeet ja siihen kohdistuva muutos ennen kun kohdealueen / hallintosektorin arkkitehtuuria muutetaan) ohjaavaksi (kohdealueella / hallintosektorilla huomioidaan ohjaavan sidosarkkitehtuurin tarpeet kun kohdealueen / hallintosektorin arkkitehtuuria muutetaan) seurattavaksi (kohdealueella / hallintosektorilla seurataan sidosarkkitehtuurin kehittymistä kohdealueen / hallintosektorin arkkitehtuurin muutostarpeen arvioimiseksi) tavoitteena estää arkkitehtuurityön eriytyminen julkisen hallinnon / kohdealueiden / hallintosektorin sisäiseksi Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

17 Arkkitehtuuriryhmien rajapinnat Julkisen hallinnon yhteinen arkkitehtuuritoiminta Organisaation arkkitehtuuritoiminta Julkisen hallinnon KA Organisaation KA Arkkitehtuuriryhmä Arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen KA Arkkitehtuuriryhmä Organisaatioyksikön KA Organisaatioyksikön KA Hallintosektorin KA Arkkitehtuuriryhmä Organisaatioyksikön KA Organisaatioyksikön KA Julkisen hallinnon organisaatioihin nimetään arkkitehtuuriryhmä joka toimii rajapintana yhteiseen arkkitehtuurityöhön tavoitteena yhdenmukaistaa yhteisten linjausten ja kuvausten viestintä arkkitehtuurityön kohteena oleville organisaatioille (toimii myös päinvastoin tarpeiden välittämisessä organisaatioista yhteiseen työhön) Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

18 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin osat Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri 1. Julkisen hallinnon KA-suunnittelumenetelmät Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaus 2. Julkisen hallinnon KA-hallintamalli 3. Julkisen hallinnon KA-kohdealuejako 4. Julkisen hallinnon KA-linjaukset ja - kuvaukset 5. Julkisen hallinnon KA-kehittämispolku 3. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealuejako Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueet kehittävät ja hallinnoivat toimintansa tarpeista muodostuvaa kohdealuearkkitehtuuria. Kohdealuearkkitehtuurityössä suunnitellaan yhteisiä toiminnan tavoitteita sekä ylläpidetään keskeisiä toimintaympäristön nykytilan kuvauksia. Kehittämisen vastuut sekä yhteistyössä tehtävään toteutukseen osallistuvat vastuutahot määritellään kohdealuejaon avulla. 4. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin linjaukset ja kuvaukset kuvaavat yleiset kehittämisen periaatteet ja hyödynnettävät yhteiset arkkitehtuurin elementit, joita käytetään tukemaan organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista. Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

19 Julkisen hallinnon KA kuvaukset / periaatetaso Periaatetaso Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet Julkisen hallinnon yhteiset standardit Periaatetason kuvaukset: Periaatetason kuvaukset ovat tavoitetilan kuvauksia ja niiden avulla pyritään muodostamaan julkisen hallinnon toiminnan kehittymiselle yhtenäinen tavoitetila arkkitehtuurin osalta, johon jokainen organisaatio omassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan tukeutuu. Periaatetason kuvaukset, kuten kaikki julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä julkisen hallinnon organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa. Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

20 Tavoitetilan arkkitehtuurikuvausten liittymät Tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset JHS-suositukset ja -standardit Strateginen johtaminen ja ohjaus Muutostarpeet JHS 152 Julkisen hallinnon toiminta-arkkitehtuuri Lainsäädäntö Asiakkaiden tarpeet Strategia, arvot ja visio Liikenteen ja viestinnän prosessit Työ- ja elinkeinon prosessit Ympäristö- ja yhdyskuntarakenteen prosessit Opetuksen, tieteen ja kulttuurin prosessit Hyvinvoinnin ja terveyden prosessit Oikeusturvan ja demokratian prosessit Puolustuksen ja ulkosuhteiden prosessit Sisäisen turvallisuuden prosessit Tukiprosessit Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat Tavoitteet, vaatimukset Tavoitetilan viitearkkitehtuurikuvaukset Muutostarpeet... JHS 170 JHS 176 JHS 182 JHS suositushanke JHS standardihanke Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Muutostarpeet Tavoitteet, vaatimukset Tukipalvelut Liikenne Elinkeino Tietovarannot Infra Asiakkaan palvelutarve ja tavoitetilan prosessi näkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Ympäristö Sähköisen asioinnin peruspalvelut Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Sivistys Terveys Perustietovarannot MDS:t MDS:t Tukipalvelut Turvallisuus Tavoitteet, vaatimukset Tavoitteet, vaatimukset Muutostarpeet Julkisen hallinnon yhteiset ICT-palvelut Muutostarpeet Muutostarpeet Hankkeet Kohdearkkitehtuurit ja arkkitehtuurinmukaiset toteutukset Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

21 Arkkitehtuurikuvausten liittyminen toisiinsa Tukipalvelut näkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Tukipalvelut Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Sähköisen asioinnin peruspalvelut Asiakaspalvelun palvelut Tietovarannot Tietovarannot Viitearkkitehtuurin kuvaus Tukipalvelut Liikenne Elinkeino Tietovarannot Infra Asiakkaan palvelutarve ja tavoitetilan prosessi näkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Ympäristö Sähköisen asioinnin peruspalvelut Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Sivistys Terveys Tukipalvelut Turvallisuus Kohdearkkitehtuurin kuvaus Tukipalvelut Perustietovarannot MDS:t MDS:t Tietovarannot Yhteentoimivuuden kuvaus Käyttötarkoitus Tietosisältö Toiminnallisuus Sanomarakenne Toteutusteknologia JHS-järjestelmä Toteutusprojektit Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Suunnittelu Organisointi Arviointi Suunnittelu Arviointi Tavoitetilan viitearkkitehtuuri Tavoitetilan päivitys Tavoitetilan päivitys n arkkitehtuuri Hankinta n kehitys Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

22 Ehdotus nro 1: asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri Asiakkaan palvelutarve ja tavoitetilan prosessi Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri Tukipalvelut näkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Sähköisen asioinnin peruspalvelut Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Asiakaspalvelun prosessit Asiakaspalvelun palvelut Tukipalvelut Tietovarannot Tietovarannot prosessit Liikenne Elinkeino Ympäristö Sivistys Terveys Turvallisuus Tietovarannot Perustietovarannot MDS:t MDS:t Infra Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

23 Ehdotus nro 2: Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Tiedon hyödyntäjä Tietovarasto Käyttötarkoitus/-ehdot A Käsitteet Henkilö Tiedon tuottaja Organisaatio Asiakas tapahtuma Tietovarasto Tietopalvelu / ylläpitorajapinnat B Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

24 Ehdotus nro 3: Kansallisen tilastoinnin viitearkkitehtuuri Tilastoinnin viitearkkitehtuuri Tiedon hyödyntäjä Tietotarpeet Tilastopalvelu A P=NP Raportti Mittari Käsitteet Tietovarasto Henkilö Organisaatio Asiakas tapahtuma Tilastopalvelu B Tiedon tuottaja Tiedon tuotanto ja jakelu Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

25 Yhteisten viitearkkitehtuurien kytkeytyminen hallintosektoreiden arkkitehtuurityöhön (esim. kuntasektori) Kunnan johtamisjärjestelmän viitearkkitehtuuri Raportti Tietovarasto Mittari Julkisen hallinnon yhteinen tavoitetila viitearkkitehtuuri Tilastoinnin viitearkkitehtuuri Tiedon hyödyntäjä Tietotarpeet Tilastopalvelu A P=NP Kunnan MD/MDM viitearkkitehtuuri Raportti Mittari Tietovarasto Henkilö Organisaatio Käsitteet Asiakas tapahtuma Tilastopalvelu B Tiedon tuottaja Tiedon tuotanto ja jakelu Tietovarasto Hallintosektoreiden arkkitehtuurityö tarkentaa yhteistä tavoitetilaa sektorin tarpeilla Tukee yhteisellä hallintosektorin tavoitetilan suunnittelulla julkisen hallinnon yhteisen tavoitteen (julkisen hallinnon viitearkkitehtuuri) toteutusta Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

26 Julkisen hallinnon KA kuvaukset / nykytila Toiminta Tieto Tieto-järjestelmä Teknologia Käsitteellinen taso Julkisen hallinnon palvelukartta Julkisen hallinnon yhteinen käsitemalli Looginen taso Julkisen hallinnon prosessikartta Julkisen hallinnon yhteiset tietovarannot Julkisen hallinnon yhteiset tietojärjestelmäpalvel ut Fyysinen taso Julkisen hallinnon ydinsanasto Julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen/tietojär jestelmien rajapinnat Nykytilan kuvaukset: Tavoitteena muodostaa riittävä kuva koko julkisen hallinnon toiminnasta, tiedosta, yhteisistä tietovarannoista ja järjestelmistä sekä niiden käyttömahdollisuuksista koko yhteiskunnalle Tuotokset muodostetaan kohdealueiden arkkitehtuurituotosten pohjalta kohdealueet kuvaavat vastaavat nykytilan kuvaukset Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

27 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin osat Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri 1. Julkisen hallinnon KA-suunnittelumenetelmät Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaus 2. Julkisen hallinnon KA-hallintamalli 3. Julkisen hallinnon KA-kohdealuejako 4. Julkisen hallinnon KA-linjaukset ja - kuvaukset 5. Julkisen hallinnon KA-kehittämispolku 5. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten julkisen hallinnon arkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten julkisen hallinnon arkkitehtuuritoimintaa kehitetään seuraavina vuosina. Lisäksi kehittämispolussa on kuvattu yleisellä tasolla myös julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja hallintosektoreiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämissuunnitelman ns. kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku rakenne, jota kukin kohdealue ja hallintosektori hyödyntävät oman arkkitehtuurinsa kehittämisen suunnittelussa. Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

28 KA-kehittämispolku Kuvaa KA kehittämisen: V päävaiheet päävaiheiden tehtävät tehtävät, aikataulut, vastuut ja tuotokset Tehtävä KA-kehittämispolun ohjaus Kypsyystasomittaukset KA-kehittämispolun päivitys 2011 Kehittämiskohde Julkisen hallinnon KA-kypsyystasoarvioinnit Kuvaus Aika: Vuosikellon mukaan kunkin vuoden helmikuussa Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä määrittää julkisen hallinnon KAkypsyystasomallin avulla julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kypsyystason. Tuloksia ja mallia voidaan hyödyntää KA-kehittämispolun sisällön täsmentämiseen Vastuu: julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä Osallistujat: kohdealueiden arkkitehtuuriryhmät Tuotokset: Julkisen hallinnon KAkypsyystasomittaus Julkisen hallinnon KA-hallinnan käyttöönotto Arkkitehtuuriomistajan nimeäminen KA johtoryhmän nimeäminen Arkkitehtuuriryhmän nimeäminen Arkkitehtuuriryhmän tehtävien täsmentäminen KA osaamisen kehittämisen suunnittelu KA-dokumenttivaraston perustaminen KA-hallinnan ulottamisen avainprojekteihin KA-hallinnan ulottaminen muihin projekteihin Hallinnon kehittämisosasto - KuntaIT - & ValtIT & ValtIT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Esityksen sisältö Tietohallintolaki Julkisen ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurit

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa - seminaari Kuopio 4.12.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtio Expo 20.5.2014 Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus-palvelut Mitä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007 Raportti 21.12.2010 VM125:05/2007 Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti 1 Hankkeen tausta Tämä on Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen loppuraportti. Raportissa kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Kurttu - talviseminaari 15.3.2012 Tommi Oikarinen Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Yhdistetty avoin tieto Suomessa -- Linked Open Data in Finland 26.3.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015 30.11.2011 1 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus 18.4.2013 Tommi Oikarinen Sisältö Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset Ohjaus ja hallinta Tuotosten julkaisu / jakelu 2 Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin merkitys ICT-palvelujen kehittämisessä. JHS-seminaari 24.11.2009 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Kokonaisarkkitehtuurin merkitys ICT-palvelujen kehittämisessä. JHS-seminaari 24.11.2009 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuurin merkitys ICT-palvelujen kehittämisessä JHS-seminaari 24.11.2009 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Esityksen sisältö Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? Miten kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset- yksikkö 3.12.2014 JHKA-jaosto ja -sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Jarmo Heinonen ICT-päällikkö Kuntasektorin KA Kuntasektorin KA Organisointi Kuntaliitto toimii kuntasektorin

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt. Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies

Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt. Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies 12.10.2011 Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT) valmistelee asiat,

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri. Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri. Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon yhteinen arkkitehtuuri Valtion IT-jory 29.4.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo Paikka: B 3.3

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo Paikka: B 3.3 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo 13.00-13.45 Paikka: B 3.3 Jo Vuodesta 2012! JHS-179 V2.0 suositus - Kokonaisarkkitehtuurin Rosettan kivi julkishallinnolle o o KA-menetelmä:

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (24) Tiivistelmä Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri Yleiskuvaus 1.11.2011 Mikko Huovila Antero Lehmuskoski Versio Päiväys Kohdat Muutoksen sisältö Tekijät 1.0 1.11.2011 Johtoryhmän 1.11.2011 hyväksymä MH,

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä 10.2.2015 Kea Kangas-Lång kea.kangas-lang@tiera.fi KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin Kuntasektorin arkkitehtuuriryhmä Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Versio 1.0 19.12.2013 Helsinki 2013 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurin hallinta... 3 2.1 Arkkitehtuurin päätöksentekotasot...

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari 2.10.2012 Tiina Pesonen tietojohtaja STM Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä. KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari Jaana Kilkki, Kansallisarkisto

KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä. KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari Jaana Kilkki, Kansallisarkisto KAM-sektori yhteisen tiedon hallinnan edelläkävijänä KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän seminaari 30.1.2018 Jaana Kilkki, Kansallisarkisto Kansallinen Digitaalinen Kirjasto OKM:n hanke 2008-2017 toteuttaa kansallisia

Lisätiedot

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA Kaisa Paavola KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1 KOKONAISARKKITEHTUURI MENETELMÄT... 3 1.1 JHS 179... 3 1.2 Kartturi-malli...

Lisätiedot

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri. VITKO neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT VALTASA-hanke Valtionhallinnon yhteinen ICTarkkitehtuuri (työversio 31.12.2009) VITKO 11.2.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kuvaustasot VALTASA-hankkeen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Parku-projekti Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää

Parku-projekti Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää Parku-projekti 7.4.-30.9.2014 Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää hyödyntäen Tavoitteena Löytää kehittämiskohteita päivähoidon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa 5.4.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri yhteinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAKETTI-KOKOAkoordinaatioryhmän kokous Korkeakoulujen ja opetus- ja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset JulkICT-toiminto Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset 2012 2014 www.yhteentoimivuus.fiwww.julkict.fi Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti toiminnan

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kehittämispolku 2017 Määrittely 2.9 Päiväys 17.3.2017 Tiivistelmä 17.3.2017 2 (11) Tämä kehittämispolku on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot