Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen"

Transkriptio

1 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen

2 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta Keino: julkisen hallinnon viranomaisella on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi lakiin perustuva velvollisuus suunnitella ja kuvata kokonaisarkkitehtuurinsa julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 2

3 Valtiovarainministeriö Huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kuvausten laatiminen ja ylläpito Yhteisten palveluiden ohjaus Tietohallintolain KA-velvoitteet Ministeriöt Toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden ohjaus tietohallintolain mukaisesti Huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Julkisen hallinnon organisaatiot Suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria Saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia Käytettävä yhteisiä palveluita Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 3

4 Arkkitehtuurilla on eri tasoja Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusarkkitehtuuri Toteutus Kansallinen / seudun viitearkkitehtuuri Organisaation viitearkkitehtuuri Kohdearkkitehtuuri Ratkaisuarkkitehtuuri / toteutussuunnitelma Toteutettu palvelu ja ratkaisu Kokonaisarkkitehtuuria voidaan hyödyntää tavoitteet varmistavana suunnittelumenetelmänä kaikilla toiminnan tasoilla aina kansallisista linjauksista kunta- ja hallintokuntatasoiseen soveltamiseen. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 4

5 Arkkitehtuurilla on eri käyttötarkoituksia (yhteentoimivuus) Kuvaa toiminnallisen kokonaisuuden teknologia- ja toimittajariippumattoman tavoitetilan - MIKSI YHTEENTOIMIVUUTTA - Kuvaa toiminnallisesta kokonaisuudesta rajatun kohteen teknologia- ja toimittajariippumattoman tavoitetilan - MITÄ YHTEENTOIMIVAKSI - Kuvaa vaatimukset toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvien tietojärjestelmien/-palvelujen väliselle yhteentoimivuudelle - MITEN YHTEENTOIMIVAKSI - Kuvaa toiminnalliseen kokonaisuuteen kehitettävän tietojärjestelmän tavoitteenmukaisen toteutuksen -MILLÄ YHTEENTOMIVAKSI - Viitearkkitehtuurit Kohdearkkitehtuurit Yhteentoimivuuden kuvaus Ratkaisuarkkitehtuuri Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri luo perustan tunnistaa, kohdentaa ja määrittää tietohallintolain tavoitetta yhteentoimivuuden toteuttamiselle. JHS-suositus JHTSstandardi Asetus Yhteentoimivuutta edistävästä arkkitehtuurikuvauksesta tai määrityksestä voidaan valmistella julkisen hallinnon suositus, -standardi tai asetus Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 5

6 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Oikeusturva ja demokratia Työ ja elinkeinot Liikenne ja viestintä Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Terveys ja hyvinvointi Koulutus, tiede ja kulttuuri Sisäinen turvallisuus Puolustus ja ulkosuhteet Valtiontalous Hallinto ja yhteiset palvelut Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu kaikille julkisen hallinnon organisaatioille yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista sekä kohdealueiden yhteisistä kokonaisarkkitehtuureista Yhteisessä arkkitehtuurissa suunnitellaan ja toteutetaan ne ratkaisut, joita alueen toimijoiden kannattaa yhteisesti hyödyntää. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 6

7 JHKA -rakenteen tarkoitus Asiakas Kaikille YHTEINEN arkkitehtuuri Periaatteellinen taso - MILLÄ EHDOILLA Palvelu Toimintaarkkitehtuu ri Tietoarkkite htuuri Tietojärjest elmä Käsitteellinen taso - MITÄ Looginen taso - MITEN Fyysinen taso - MILLÄ Teknologiai Arkkitehtuurityö joka kannattaa tehdä kaikkien yhteistyönä Julkisen hallinnon palvelut Palvelu Toiminnallisen kokonaisuuden YHTEINEN arkkitehtuuri Periaatteellinen taso - MILLÄ EHDOILLA Toimintaarkkitehtuur i Tietoarkkite htuuri Tietojärjest elmä- Käsitteellinen taso - MITÄ Looginen taso - MITEN Fyysinen taso - MILLÄ Teknologia Arkkitehtuurityö joka kannattaa tehdä yhteistyönä kaikkien toimintaan osallistuvien kesken Palvelu Toiminnallisen kokonaisuuden arkkitehtuuri Asiakas Periaatteellinen taso - MILLÄ EHDOILLA Toiminta Tieto Tietojärj estelmä Teknolo gia Käsitteellinen taso - MITÄ Looginen taso - MITEN Fyysinen taso - MILLÄ Arkkitehtuurityö joka kannattaa tehdä toiminnan toteutusta varten Osasto JulkICT-toiminto 7 pp.kk.vvvv

8 Arkkitehtuurihierarkia Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Kohdealueen arkkitehtuuri Kohdealueen osan arkkitehtuuri Organisaation arkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri toimii yhteisen arkkitehtuurihierarkian ylimpänä arkkitehtuurina. määrittää julkisen hallinnon arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen, ohjaa ja linjaa alempien tasojen (kohdealueet ja niiden osa-alueet) ja yksittäisten julkisen hallinnon organisaatioiden arkkitehtuurien kehittämistä sekä tarjoaa käytettäväksi yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 8

9 Arkkitehtuurien ohjausvaikutus Yhteiset arkkitehtuurit Organisaation arkkitehtuuri Organisaation KA Organisaation osa-alueen KA Organisaation osa-alueen KA Ohjaus, hyödyntäminen Organisaation osa-alueen KA Organisaation osa-alueen KA Kokonaisarkkitehtuuriaan suunnitellessaan julkisen hallinnon organisaation on otettava huomioon, noudatettava ja hyödynnettävä julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria sekä kaikkia niitä kohdealueiden arkkitehtuureja, joiden kohdealueiden toiminnassa organisaatio on mukana Lisäksi valtionhallinnon organisaation on hyödynnettävä ja noudatettava valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria, ja kuntaorganisaation on suositeltua hyödyntää ja noudattaa kuntasektorin yhteistä kokonaisarkkitehtuuria. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 9

10 Kuntasektorin arkkitehtuuri Kunnan tiedonhallinta Yhteisen kokonaisarkkitehtuurin tarkoitus Yhteinen arkkitehtuuri Tiedot, tiedon jakelu Organisaation arkkitehtuuri Tietopalvelu Perustieto Esimerkki: tavoitteen julkisen hallinnon tietojen yhteiskäytön lisääminen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelma julkisen hallinnon muodostaman kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta ja osien välisistä suhteista. kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 10

11 Toiminnallisten kokonaisuuksien arkkitehtuurien tavoitteet Kohdealueiden ja kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri: suunnitelma rajatun kohteen muodostaman kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta ja osien välisistä suhteista tuottaa ja tarkentaa kohteet joita ei kannata / pysty tekemään koko julkisen hallinnon tasolla Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 11

12 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaus Julkisen hallinnon KA-suunnittelumenetelmät Julkisen hallinnon KA-hallintamalli Julkisen hallinnon KA-kohdealuejako Julkisen hallinnon KAkypsyystasomalli Julkisen hallinnon yhteisen KA:n sisällön yleiskuvaus Julkisen hallinnon KAkehittämispolku KA työn mittarit Kohdealueiden tehtävät KA-kyvykkyyden arviointilomake Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältö Julkisen hallinnon KA:n käsitteitä ja termejä Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet... Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset muodostuvat kahdesta kokonaisuudesta: Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenteen ja hallinnan kuvaus julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältö, eli varsinaiset yhteiset arkkitehtuurikuvaukset. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

13 Hallintamallin pääjäsennys KA hallintaprosessit KAtyöjärjestys ja vuosikello Liityntä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen KA hallintamalli KA-toiminnan mittarit ja jatkuva kehittäminen KA-hallinnan roolit KA-hallinnan organisointi Hallintamalli kuvaa julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurityön toteutuksessa ja ylläpidossa käytettävät yhteisesti sovitut toimintamallit ja ohjauskäytännöt sekä rakenteet Hallintamallin tarkoituksena on määrittää arkkitehtuurityölle asetettujen tavoitteiden ja hyötyjen saavuttamisessa tarvittavan toiminnan niin, että arkkitehtuurityöhön osallistuvilla sekä sen tuloksia hyödyntävät tahot pystyvät seuraamaan työn etenemistä sekä vaikuttamaan yhteisen arkkitehtuurin kehittymiseen toiminnan tavoitteita vastaavaksi. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 13

14 Yhteisen KA:n ohjausrakenne Kaikille yhteiset Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuurin hallintamalli Julkista hallintoa koskevat yhteiset arkkitehtuurilinjaukset Kohdealueen arkkitehtuuri Kohdealuetta koskevat arkkitehtuurilinjaukset Yhteiset linjaukset Kohdealueen osan arkkitehtuuri Kohdealueen osaa koskevat arkkitehtuurilinjaukset Kohdealuetta koskevat arkkitehtuurilinjaukset Yhteiset linjaukset Rakenteen ohjausvaikutus perustuu hierarkkisuuteen ylemmällä tasolla tehdyt linjaukset ohjaavat alempia tasoja Toiminnan tarpeista johdetut kuvaukset kohdealueilla huomioivat yhteiset linjaukset Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 14

15 Johtaminen ja arkkitehturinhallinta Strateginen johtaminen Strategiset painopisteet, hankkeet, mittarit Missio, Visio, Arvot Arkkitehtuuriperiaatteet Sidosarkkitehtuurit KA-kehittämispolku Strateginen arkkitehtuurisuunnittelu Taktinen johtaminen Vuosibudjetti Projektisalkku Vuositason mittarit Vuosisuunnittelu KA-mittarit KA-projektisalkku Arkkitehtuurityön johtaminen Operatiivinen johtaminen Toteutukset Seuranta Arkkitehtuurilinjausten mukaiset toteutukset Arkkitehtuurinhallinta projekteissa Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 15

16 Julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin ohjaus Arkkitehtuurin ohjaus Julkisen hallinnon KA:n ohjaus Toiminnan johtaminen Kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmä Arkkitehtuuriryhmä Tavoitteet Tuloksellisuus Ohjaus Seuranta Ohjaus Kohdealueen KA ohjausryhmä KA-tavoitteiden asettaminen Seuranta Arkkitehtuuriryhmä Hallinta Ohjaus Seuranta Kohdentaminen ja ohjeistus Raportointi Kehittäminen / tuotanto Kohdealueen osan KA ohjausryhmä Arkkitehtuuriryhmä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 16

17 Kohdealueiden arkkitehtuurin ohjaus Kohdealueen arkkitehtuurin ohjaus Kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmä Arkkitehtuuriryhmä Kohdealueen KA-ohjausryhmän rooli yhteisen arkkitehtuurityön ohjauksessa ja seurannassa Rajapinta kohdealueen osa-alueen arkkitehtuuriin Kohdealueen osa-alueen arkkitehtuuriryhmän rooli yhteisen arkkitehtuurityön ohjauksessa ja seurannassa Ohjaus Kohdealueen KA ohjausryhmä Ohjaus Seuranta Arkkitehtuuriryhmä Seuranta Kohdealueen osan KA ohjausryhmä Arkkitehtuuriryhmä Rajapinta julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuuriin Kohdealueen arkkitehtuuriryhmän rooli yhteisen arkkitehtuurityön ohjauksessa ja seurannassa Kohdealueen osa-alueen KA-ohjausryhmän rooli yhteisen arkkitehtuurityön ohjauksessa ja seurannassa Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

18 Arkkitehtuuriryhmien rajapinnat Julkisen hallinnon yhteinen arkkitehtuuritoiminta Organisaation arkkitehtuuritoiminta Julkisen hallinnon KA Arkkitehtuuriryhmä Arkkitehtuurivastaava / -ryhmä Organisaation KA Kohdealueen KA Arkkitehtuuriryhmä Organisaation osa-alueen KA Organisaation osa-alueen KA Valtion hallinnon / kuntasektorin KA Arkkitehtuuriryhmä Organisaation osa-alueen KA Organisaation osa-alueen KA Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

19 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin johtaminen Strategia Lakimuutokset Sidosarkkitehtuurit Budjetti Uudet teknologia Uudet standardit Uusi osaaminen Hallintorakenteiden muutokset Nykytilan haasteetet Tarpeet Arkkitehtuurin johtaminen Muutostekijöiden seuranta ja arviointi Arkkitehtuuritoiminnan organisointi Jatkuva kehittäminen Projektisalkun hallinta Arkkitehtuuritoiminnan ja KA-linjausten viestintä Arkkitehtuuritoiminnan ja KA-linjausten koulutus Muutostekijät Organisaatio, vastuut KA-kehittämispolku Arkkitehtuurilausunnot Kehittämisideat ja -projektit Mittarit ja mittaukset Viestintä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 19

20 KA-hallinnan vuosikello KA-hallinnan vuosikello Seuraavan vuoden kehittämiskohteiden viestintä Marras Joulu Tammi Arkkitehtuurikyvykkyyden arviointi Seuraavan vuoden kehittämiskohteiden käynnistyspäätökset Loka Helmi Arkkitehtuuritoiminnan arviointi Tulosmittareiden asettaminen Seuraavan vuoden budjetointi Syys Kehittämis- Polun päivitys Maalis Sidosarkkitehtuurien käsittely Seuraavan vuoden kehittämistarpeiden koostaminen Yhteisen arkkitehtuuritoiminnan väliarviointi Kehittämissuunnitelman tarkennus Elo Huhti Seuraavan vuoden kehittämiskohteiden kuvaaminen ja arviointi Heinä Kesä Touko Arkkitehtuuritoiminnan vuosiraportointi/ seminaari Kehittämiskohteiden konkretisointi Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

21 KA-projektisalkku Julkisen hallinnon KA-projektisalkku Viitearkkitehtuurit KAkehittämisprojektit Kohdealueen KA-projektisalkku Kehittämisprojektit Viitearkkitehtuurit Kehittämisprojektit Yhteisen näkymän luominen KA -kehitystyöhön Arkkitehtuurin kehittämisprojektit Arkkitehtuurin kehittämisen perustana olevat toiminnan kehittämisen projektit Keskeiset arkkitehtuuria hyödyntävät ja edelleen kehittävät projektit Tiedot kaikista julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin rakenteista (julkisen hallinnon yhteinen, kohdealueiden, valtion hallinnon ja kuntasektorin yhteiset) Keskeiset tiedot; toteutussuunnitelmat, tuotokset, aikataulut, liittymät ja sidokset Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

22 Projektinhallinnan näkökulmat Ulkoinen ohjaus- ja arviointiprosessi (mm. salkun hallinta) Kaikkien kohdeprojektien ulkoinen laadunvarmistus (Ohjauksessa käytetty projektisalkunhallintamalli sekä muut ladunhallinta ja arviointitoiminnot) Arkkitehtuurinmukaisuuden ulkoinen arviointi Ratkaisun elinkaariprosessi Projektin hallintaprosessi Projektin sisäinen hallinta ja laadunvarmistus (kehitystyössä käytetty projektimalli) Arkkitehtuurin hallinta projektissa Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 22

23 KA toiminnan mittarit Arkkitehtuurin hyödyntäminen Arkkitehtuurityön organisointi Arkkitehtuurin kehittäminen Tavoitteet Tavoitteet Tavoitteet I Arkkitehtuuritoiminnan mittarit II Arkkitehtuurin kehittämisprojektin mittarit III Arkkitehtuurin avulla saatavan hyödyn mittarit Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 23

24 Tuotokset Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 24

25 Arkkitehtuurikuvaukset Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteellinen taso - MILLÄ EHDOILLA Tietoarkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Looginen taso - MITEN Fyysinen taso - MILLÄ Kohdealueen yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Tavoitetilan kuvaukset ja ohjaavat periaatteet Periaatteellinen taso - MILLÄ EHDOILLA Nykytilan kuvaukset ja muutos- ja kehitystarpeet Tietoarkkitehtuuri Käsitteellinen taso - MITÄ Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Looginen taso - MITEN Fyysinen taso - MILLÄ Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 25

26 Yhteiset ylläpidettävät kuvaukset Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Rajaukset ja reunaehdot Strategiat Standardisalkku Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Sidosarkkitehtuurit Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelut Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Tilannekuva Looginen Taso - MITEN Fyysinen Taso - MILLÄ Sidosryhmät - tiedot Prosessilista/kartta Tietomallit Prosessikuvaukset Tietovirrat Prosessit-tiedot Päätietoryhmät Loogiset tietovarannot Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Järjestelmät-tietovarannot Järjestelmät-prosessit Järjestelmäsalkku Integraatiokartta Liittymät ja rajapinnat Teknologiakomponentit Verkkokaavio Sijoituskaavio Teknologiasalkku Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 26

27 Julkisen hallinnon yhteiset viitearkkitehtuurit Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri asiakkaan palvelutarve ja sitä vastaavat palvelut periaatteet saumattomille palveluketjuille Tiedonhallinnan viitearkkitehtuuri Tiedolla johtaminen, tiedon hallinta, avoin tieto Sisällön hallinta / Asianhallinta 3-12/2012 4/ /2013 Kansalliset viitearkkitehtuurit Paikkatiedon viitearkkitehtuuri kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen tavoitetila Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri yhdenmukainen tavoitetila kansallisten tietovarantojen palvelumalleista, tietosisällöistä ja rakenteista Yhteisten ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut, palvelujen käyttö Palveluväylän viitearkkitehtuuri periaatteet integraatiokerroksen palveluille palveluympäristöjen välinen integraatio Tietoliikenne-/verkkoinfra tavoitetila yhteisestä / kansallisesta tietoliikenneja verkkoinfrastruktuurista 1-5/2012 9/ / /2012 9/2012 6/2013 9/2012 6/2013 Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 27

28 Yhteisen KA:n tavoitteet ja ohjausmekanismit Velvoittava Lainsäädäntö JHKA Julkisen hallinnon yhteinen Kohdealueen yhteinen Yhteisen tavoitteen saavuttaminen on niin merkittävä, että jokaisen on sitä noudatettava Yhteistä tavoitetta ei saavuteta ellei jokainen sitä noudata Yhteisen tavoitteen toteutuminen tuo tavoitellun hyödyn Yhteinen tavoite saavutetaan kun jokainen kehittää toimintaansa tavoitteen mukaisesti Ohjaava JHTS- Standardit JHSsuositukset Yhteiset KAlinjaukset Valtionhallinnon / kuntasektorin yhteinen Tavoitteen mukaisella kehittämisellä / muutoksella on mahdollista saavuttaa tavoiteltuja hyötyjä Yhteinen tavoite saavutetaan kun jokainen kehittää toimintaan tavoitteen suuntaan Hyvä käytäntö Yhteiset KAkuvaukset Esimerkkitoteutuksia ja linjauksia joita kehittämällä tavoite on mahdollista toteuttaa Esimerkki Yhteiset KAkuvaukset Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 28

29 KA-etenemispolku Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 29

30 Arkkitehtuurin hallinnan organisointi Tehtävä viikko Julkisen hallinnon KA-hallinnan käyttöönotto Arkkitehtuuriomistajan nimeäminen KA johtoryhmän nimeäminen Arkkitehtuuriryhmän nimeäminen Arkkitehtuuriryhmän tehtävien täsmentäminen KA osaamisen kehittämisen suunnittelu KA-projektisalkun kokoaminen KA-dokumenttivaraston perustaminen KA-kuvausvälineen käyttöönotto Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Arkkitehtuurin ohjaus Julkisen hallinnon KA:n ohjaus Arkkitehtuurin hallinnan organisointi Ohjausrakenteen asettaminen Arkkitehtuuriryhmän kokoaminen Työsuunnitelmien tarkentaminen KA-projektisalkun kokoaminen Yhteisten välineiden käyttöönotto Dokumenttivarasto (Yhteentoimivuus.fi) KA-kuvausvälineen käyttöönotto (QPR ) Tavoitteet KA-tavoitteiden asettaminen Kohdentaminen ja ohjeistus Omistajat Ohjaus Hallinta Tuloksellisuus Seuranta Raportointi Kehittäminen / tuotanto Kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmä Arkkitehtuuriryhmä Ohjaus Seuranta Kohdealueen KA ohjausryhmä Arkkitehtuuriryhmä Ohjaus Seuranta Kohdealueen osan KA ohjausryhmä Arkkitehtuuriryhmä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

31 Kohdealueiden arkkitehtuurityön käynnistäminen 2012 Tehtävä viikko Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys KA kohdealueiden arkkitehtuurityön käynnistäminen Kohdealueiden KA-työn käynnistyksen suunnittelu KA-menetelmäkoulutus kohdealuevastaaville KA-menetelmäkoulutus kohdealueen KA-ryhmille Kohdealueiden KA-toiminnan tuen toteutuksen suunnittelu Kohdealueiden KA-toiminnan käynnistämisen tuki Kohdealueen KA-työn suunnittelu Organisoinnin tarkentaminen Toteutussuunnitelman laatiminen Kohdealueen KA-työn käynnistäminen KA-työn organisointi Tavoitteiden määrittely Rajausten, reunaehtojen ja sidosten määrittely Olemassa olevan kuvausaineiston kokoaminen Kehittämiskohteiden suunnittelu Kohdealueen arkkitehtuurin suunnittelu, kuvaaminen ja ylläpito Oikeusturva ja demokratia Terveys ja hyvinvointi Valtiontalous Työ ja elinkeinot Koulutus, tiede ja kulttuuri Hallinto ja yhteiset palvelut Liikenne ja viestintä Sisäinen turvallisuus Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Puolustus ja ulkosuhteet Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

32 Arkkitehtuurin hallinnan ulottaminen projekteihin Tehtävä viikko KA-hallinnan ulottamisen avainprojekteihin SADe-ohjelma IT-hankkeiden arviointi Yhteisten ratkaisujen ohjaus Toimialakohtaiset yhteiset palvelut Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Arkkitehtuurin hallinnan ulottaminen keskeisiin kehittämisprojekteihin arkkitehtuurilinjausten käyttö arkkitehtuurin suunnittelun tuki Keskeiset projektit / toiminnot SADe-ohjelma Valtion IT-hannkeiden arviointi Yhteisten ratkaisujen ohjaus (JulkICT YRO) Toimialakohtaiset yhteiset palvelut Ulkoinen ohjaus- ja arviointiprosessi (mm. salkun hallinta) Kaikkien kohdeprojektien ulkoinen laadunvarmistus (Käytetty projektisalkunhallintamalli, IT-hankkeiden arviointitoiminto) Ulkoinen arkkitehtuurinmukaisuuden arviointi Ratkaisun elinkaariprosessi Projektin hallintaprosessi Projektin sisäinen hallinta ja laadunvarmistus (sisältyy käytettävään projektimalliin) Arkkitehtuurin hallinta projektissa Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

33 Julkisen hallinnon KA toiminnan käynnistyksen tuki Tehtävä viikko Julkisen hallinnon KA toiminnan käynnistyksen tuki Käynnistystoimenpiteiden suunnittelu KA-menetelmäkoulutus julkiselle hallinnolle Julkisen hallinnon KA-tuen ja sen toteutuksen suunnittelu Julkisen hallinnon KA toiminnan käynnistämisen tuki Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Koulutus räätälöidään eri kohderyhmien tarpeisiin (modulaarinen malli): Kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin mukaiset roolit: julkisen hallinnon, kohdealueen, valtionhallinnon tai kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmät, kohdealueiden arkkitehtuurivastaavat sekä arkkitehtuuriryhmät Organisaation johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät roolit: organisaation johto, toiminnan kehittäjä, arkkitehti, asiantuntija ja suunnittelija, joka joutuu työssään laatimaan kuvauksia Hanke- ja projektitoimintaan liittyvät roolit: hankkeen ohjausryhmän jäsen, hanke- ja projektipäällikkö Suunnitellut koulutusmoduulit: Kokonaisarkkitehtuurin yleisesittely Kokonaisarkkitehtuurin menetelmäkoulutus Kokonaisarkkitehtuurin toiminnallinen kuvaaminen Kokonaisarkkitehtuurin tekninen kuvaaminen Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv

34 Yhteisten arkkitehtuurien suunnittelu 2012 Tehtävä viikko Arkkitehtuurilinjausten ja -kuvausten laatiminen Viitearkkitehtuurit Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri Tiedolla johtamisen / asianhallinnan viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Paikkatietojen viitearkkitehtuuri Yhteisten ICT-palveluiden viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon palveluväylän viitearkkitehtuuri Tietoliikenne- ja verkkoinfrastrukstuurin viitearkkitehtuuri Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kohdealuearkkitehtuurit SADE-ohjelma Tavoitetilan viitearkkitehtuurit: Asiakaspalvelu Tiedolla johtaminen, avoin tieto, sisällönhallinta, asianhallinta, Paikkatiedot Perustietovarannot Yhteiset ICT-palvelut Palveluväylä Tietoliikenne- ja verkkoinfra SADe ohjelman palvelukokonaisuudet (kuvaus osaksi yhteistä arkkitehtuuria) Osasto JulkICT-toiminto Yhteisten ICTpalvelujen viitearkkitehtuuri Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri asiakkaan palvelutarve ja sitä vastaavat palvelut periaatteet saumattomille palveluketjuille Palveluväylän viitearkkitehtuuri periaatteet integraatiokerroksen palveluille palveluympäristöjen välinen integraatio Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri yhdenmukainen tavoitetila kansallisten tietovarantojen palvelumalleista, tietosisällöistä ja rakenteista Tietoliikenne-/verkkoinfra tavoitetila yhteisestä / kansallisesta tietoliikenneja verkkoinfrastruktuurista pp.kk.vvvv Tiedon hallinnan viitearkkitehtuurit Tietojohtamisen viitearkkitehtuuri Asianhallinnan viitearkkitehtuuri

35 Kiitos! Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 35

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa - seminaari Kuopio 4.12.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtio Expo 20.5.2014 Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus-palvelut Mitä

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kurttu talviseminaari Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli

Kurttu talviseminaari Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli Kurttu talviseminaari 2012 Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli 15.3.2012 Talviseminaarin sisältö Aika: torstai 15.3.2012, klo 10.00 15.00 Paikka: Kuntatalo (Toinen linja 14) Aamupäivä alustus: 10.00

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt. Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies

Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt. Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies 12.10.2011 Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT) valmistelee asiat,

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (24) Tiivistelmä Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

ATT-viitearkkitehtuuri

ATT-viitearkkitehtuuri ATT-viitearkkitehtuuri Ville Tenhunen, 17.3.2016 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.f Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Kokonaiskuva muodostuu osakuvauksista

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus 18.4.2013 Tommi Oikarinen Sisältö Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset Ohjaus ja hallinta Tuotosten julkaisu / jakelu 2 Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset- yksikkö 3.12.2014 JHKA-jaosto ja -sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA Kaisa Paavola KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1 KOKONAISARKKITEHTUURI MENETELMÄT... 3 1.1 JHS 179... 3 1.2 Kartturi-malli...

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X>

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

JulkiICT toiminto 5.2.2013 Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu -hanke Hankesuunnitelma Versio 1.0 5.2.2013 Valtiovarainministeriö 2 (18) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria...

Lisätiedot

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015 30.11.2011 1 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: 2.0 Julkaistu: 7.2.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...2

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelun ohjausryhmä

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelun ohjausryhmä 1 (2) Kirje 109/00.01.00.01/2013 Nimeämispyyntö VM008:00/2013 22.01.2013 Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelun ohjausryhmä Valtiovarainministeriö on asettamassa ohjausryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAKETTI-KOKOAkoordinaatioryhmän kokous Korkeakoulujen ja opetus- ja

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö. Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014

Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö. Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014 Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö Johtamisen arkkitehtuuri JHS 179 uudistaminen LMK 10.10.2014 Kokonaisvaltainen toimintatapa on aina jokin siilo KA-siilo on toimiala, mutta se on hallinnonalaa

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu -hanke

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu -hanke JulkiICT toiminto 18.4.2013 Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu -hanke Hankesuunnitelma Versio 1.1 18.4.2013 Valtiovarainministeriö 2 (18) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset JulkICT-toiminto Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset 2012 2014 www.yhteentoimivuus.fiwww.julkict.fi Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti toiminnan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 1 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen... 2 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston arkkitehtuuriseminaari 10.11.2014 Markus Merenmies Kansallisarkisto Seminaarin lupaus Seminaari on kohdennettu

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011

KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 KA-menetelmistä käytännön KA-työhön IT-2011 Korkeakoulujen IT-päivät Helsinki Metropolia 2.11.2011 Jaakko Riihimaa Tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu KA-menetelmistä käytännön KA-työhön

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä 10.2.2015 Kea Kangas-Lång kea.kangas-lang@tiera.fi KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut. Ilmari Hyvönen

Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut. Ilmari Hyvönen Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut Ilmari Hyvönen 10.10.2013 Aiheita Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä julkisessa hallinnossa mistä tämä nyt oikein tuli? Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 2 Arkkitehtuuriperiaatteet Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet... 2 1.1 Sidosarkkitehtuurit,

Lisätiedot