Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus"

Transkriptio

1 Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä Kea Kangas-Lång

2 KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? Mihin sitä käytetään ja missä sitä voi hyödyntää? Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessi Osa 2 Julkisen hallinnon KA- työ Mikä tärkeää ja hyödynnettävää kuntien näkökulmasta? Keskeiset viitearkkitehtuurit kunnille Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen kuvauksissa Kehittyvä lainsäädäntö - Tietohallintolain velvoitteet ja muu huomioitava keskeinen lainsäädäntö kuntien KA- kehittämisessä Osa 3 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Keskustelua kuntakohtaisista esimerkeistä Nykytilan kuvaaminen ja tavoitetilan suunnittelu prosessi, ja miten käytännössä kannattaa edetä. Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten läpikäynnit (JHS179) mitkä ovat keskeisiä tuotos/mallipohjia hyödynnettäväksi kunnissa. Käytännön kuvauksia (Tieran mallinnuspalveluympäristön avulla esitellen) Osa 4 Käyttöönotto ja jatkuvuus Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja jatkuvuuden varmistaminen Ryhmätyö - Miten konkreettisesti lähteä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä Keski-Suomen kunnissa? Copyright Kuntien Tiera Oy 3

4 Esittelyt

5 Osa 1 Perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? Mihin sitä käytetään ja missä sitä voi hyödyntää? Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessi

6 Mitä kokonaisarkkitehtuuri on?

7 Kokonaisarkkitehtuuri on tapa ajatella, ei sen kummempaa: tapa ajatella kaikkia asioita koko ajan osana suurempaa kokonaisuutta. Kokonaisarkkitehtuuri EI ole ICT- tai tietohallintojuttu! Copyright Kuntien Tiera Oy 7

8 Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. (JHS179) Kokonaisarkkitehtuurin avulla kuvataan toiminnan, prosessien ja palvelujen tietojen tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 IT-arkkitehtuuri vs. kokonaisarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on vain jäävuoren huippu 10% Tietojärjestelmien kehittäminen edellyttää selkeää kuvaa Toiminnan tarpeista Palveluista Toimijoista, käyttäjistä, rooleista Prosesseista Toiminnanohjauksesta Käsitteistä, tiedoista 90% eli: kokonaisarkkitehtuuri on kaikkea paitsi ICT- tai tietohallintojuttu! Copyright Kuntien Tiera Oy 9 9

10 Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? 1/2 Kokonaisarkkitehtuuri on konkreettista kokonaisuuden suunnittelua ja hallintaa Organisaatiossa toimintaa ja tietohallintoa kehitetään usealla tasolla ja taholla. Kun kehitys tapahtuu yksittäisinä kehityshankkeina, syntyy osa-optimointia, päällekkäisiä ratkaisuja, keskenään yhteen toimimattomia ratkaisuja, resurssien tuhlausta. Kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtana on laajempi katsantokanta ja kokonaissuunnittelu. Kokonaisarkkitehtuurin menetelmät tarjoavat systemaattisen lähestymistavan kuvata toimintaa, toiminnassa tarvittavaa ja tuotettavaa tietoa sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmien nykytilaa sekä tavoitetilaa. Kokonaisarkkitehtuuria voidaan käyttää sekä koko käsiteltävää organisaatiota koskevan palveluympäristön että rajatumpien kohteiden kohdealueiden - suunnitteluun. Kokonaisarkkitehtuurilla kuvataan moniselitteisiä asioita konkreettisesti Työssä tuotetaan yhteisiä karttoja ja malleja, joiden avulla tiedetään Missä ollaan - nykytila Mihin halutaan päästä - tavoitetila Mitä reittejä voidaan käyttää - tiekartat Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? 2/2 Näkökulmat: Kokonaisarkkitehtuurin avulla kuvataan, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Kehittäminen on toimintalähtöistä ja lähtee liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja kuntalaisille tarjottavien palveluiden parantamisesta. Kokonaisarkkitehtuurin keinoin tuotetaan kuvaukset, joiden avulla päästään toiminnan ja IT-ratkaisujen optimaaliseen yhteistoimintaan: kuvaukset tavoitetilasta, nykytilasta ja siirtymäpolusta tavoitetilaan (kehityspolku) toiminta- ja hallintamalli, jonka avulla ohjataan suunnittelua, tunnistetaan riippuvuudet ja poistetaan päällekkäinen kehittämistyö, varmistetaan laatu ja saadaan tehdyt suunnitelmat laajasti uudelleen käytettäviksi Toiminta Palvelut Prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmäratkaisut Tiedot Käsitteet Tietomallit Teknologia Teknologiaratkaisut Tietoturva ja integraatio Arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuuden ja sen osien rakennetta ja osien välisiä suhteita, sekä periaatteita ja suuntaviivoja niiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Kokonaisarkkitehtuuri on tehokas, kokonaisvaltainen suunnitelumenetelmä Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Mihin kokonaisarkkitehtuuria käytetään ja missä sitä voi hyödyntää?

13 Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt realisoituvat pitkällä aikavälillä Ymmärrys lisääntyy, riskit pienenevät Arkkitehtuurimenetelmän käyttöönotto Parempi yhteentoimivuus Enemmän samalla rahalla Tavoitetilan suunnittelu Palvelut ja prosessit Tietojärjestelmät Parempi palvelu asiakkaille Tehokkaampi toiminta Elinkaarikustannukset pienenevät Toimintaprosessien toteutus Tietojärjestelmien toteutus Tavoitetilan toimintaprosessit käytössä Tietojärjestelmät hallitusti käytössä Aika Hyöty kasvaa Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Kunnan toiminnot ja tietohallinnon palvelut liittyvät irrottamattomasti toisiinsa Vaiheen tarvitsema tieto Vaiheen tarvitsema tieto Vaiheen tarvitsema tieto Prosessivaihe A Prosessivaihe B Prosessivaihe C Prosessivaihe D Prosessivaihe E Vaiheen tuottama tieto Vaiheen tuottama tieto Vaiheen tuottama tieto Vaiheen tuottama tieto Käyttäjien toimintatapakuvaukset Toiminnalliset vaatimukset Ei-toiminnalliset vaatimukset Toiminnan tueksi tarvittava tietojärjestelmä Copyright Kuntien Tiera Oy 14

15 Miten kokonaisarkkitehtuuria käytetään Kokonaisarkkitehtuuriajattelumallia soveltamalla työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan toiminnan kehityksen sekä tietojärjestelmien kehittämisen kautta Lainsäädäntö, asetukset Asiakkaat ja heidän tarpeensa Palvelun X tuottaminen Alueelliset, seudulliset ja kuntakohtaiset tarpeet sekä rajoitteet Työntekijät ja heidän tarpeensa Sovellettu kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Nykytila: Nykytoiminnan kuvaus ( = prosessit, palvelut) asiakas- ja tarvelähtöisesti Nykytila: Tekijät, roolit, toimintaympäristö Tavoitetilan kuvaus Johtopäätökset ja suositukset toiminnan organisoinniksi. Mitä tietoa tarvitaan palvelussa ja toiminnan tukemiseksi eri rooleissa? Mistä tarvittava tieto saadaan, kuka tuottaa tiedon? Mitä tiedolla tehdään prosessin eri vaiheissa? Kuka tarvitsee mitäkin tietoa toimintaansa / palvelun tuottamiseen? Nykytila: mitä järjestelmiä on käytössä, mikä on niiden elinkaaren vaihe? Tavoitetila: Mitä ICT-ratkaisuja tarvitaan palvelun tuottamiseen asiakas- ja tarvelähtöisesti, toiminnan tukemiseen ja palvelun sähköistämiseen. Johtopäätökset ja suositukset ratkaisujen kehittämiseksi. Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Arkkitehtuurityön hyödyt kunnan johtamiselle ja toiminnan kehittämiselle Arkkitehtuurin suunnittelu tukee muutoksia kunnan johtamisessa ja toiminnassa Päätöksenteon pohjana käytettävä tieto paranee Muutosten vaikutuksia voidaan hallita Kehittämisen kokonaisvaltainen suunnittelu poistaa päällekkäisen kehittämisen Arkkitehtuurin suunnittelu varmistaa kunnan toimintaa ja johtamista tukevat tietojärjestelmät Järjestelmäsuunnittelu on osa toiminnan kehittämistä Järjestelmät tukevat arjen työtä ja kunnan palveluiden käyttöä Syntyy yhteinen tapa toimia ja käyttää järjestelmiä Työn tuottavuus ja tehokkuus paranevat ja työn kuormittavuus vähenee Mieti ennen kuin hankit tai teetät uusia ratkaisuja ja malleja: Mitä tarkkaan ottaen tarvitaan ja mihin sitä käytetään ja erityisesti onko meillä tällainen jo? Copyright Kuntien Tiera Oy 16

17 Tietohallinnon on tuettava kuntien toimintaa ja toiminnan tehostamista ja kehittämistä Tietohallinnon palveluiden ja järjestelmien kehittämisen lähtökohtana oltava kuntatoimijoiden prosessit ja toimintavavat Tietohallinnon tehtävänä on tukea kunnan johtamista ja toiminnan sujumista ja kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri on keskeinen väline, jonka avulla tietohallinto saadaan tukemaan toiminnan tehostamista ja kehittämistä Copyright Kuntien Tiera Oy 17

18 Kunnan työntekijät Hyvä arkkitehtuurin suunnittelu mahdollistaa kunnan toiminnan kehittämisen kohti parempia ja tehokkaampia palveluita Kuntalaiset Sosiaali ja terveys Opetus ja kulttuuri Asuminen ja ympäristö Hallintotoiminnot Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessi

20 Toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan KA-koulutusprojekti Lähde: JHS 179 Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Kokonaisarkkitehtuuri kehittämisprosessin vaiheet PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan 1. Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu (mihin tähdätään?) 2. Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi (missä nyt mennään?) 3. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu (millaisilla ratkaisulla tavoite saavutetaan?) 4. Toimeenpanon suunnittelu (miten ratkaisuun päästään?) työstämisen Lähde: JHS 179 Copyright Kuntien Tiera Oy 21

22 Kokonaisarkkitehtuuri työstämisen valmistelu Vaiheen tarkoituksena on mm: tunnistaa sidosryhmät ja niiden tavoitteet. tunnistaa ja määritellä kehittämisen tavoitteet. perustella työstämisen tavoitetila. varmistaa toiminnan ja ICT-johdon tuki. rajata ja suunnitella arkkitehtuurin suunnitteluprojekti. tunnistaa olemassa oleva kokonaisarkkitehtuurin sisältö PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan työstämisen Copyright Kuntien Tiera Oy 22

23 Kokonaisarkkitehtuuri nykytilan analysointi Lähde liikkeelle organisaation nykytilan toiminnan analysoinnista. Selvitä organisaation toiminnan, käytettävien tietojen, tietojärjestelmien ja teknologioiden nykytila. Nykytilan analysointi ja sen kuvaus toimivat pohjana tavoitetilan suunnittelulle. työstämisen PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan Copyright Kuntien Tiera Oy 23

24 Kokonaisarkkitehtuuri tavoitetilan suunnittelu Jos kehityskohteen arkkitehtuurisuunnitteluun tarvitaan useampia näkökulmia, suositeltu suunnittelujärjestys on: 1. Toiminta-arkkitehtuuri 2. Tietoarkkitehtuuri 3. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 4. Teknologia-arkkitehtuuri työstämisen PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan Copyright Kuntien Tiera Oy 24

25 Toimeenpanon suunnittelu Määrittele tavoitetilaan pääsemiseksi vaadittavat kehittämisalueet Laadi ylätason toimeenpanosuunnitelma Muista koko ajan organisaation kokonaiskehittäminen Tarkenna sovitut kehittämisalueet yksityiskohtaisemmiksi kehittämishankkeiksi ja -projekteiksi Arvioi niiden hyödyt ja riskit. PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan työstämisen Copyright Kuntien Tiera Oy 25

26 KA-menetelmän käyttö Kuka tarvitsee ja mitä? Toiminnan tarpeet Miten tukee strategiaa? Mihin tämä muutos vaikuttaa? Miten toimitaan? Yhteentoimivuuden tarpeet Mitä on jo olemassa? Kansalliset määritykset? Mitä tietoa tähän liittyy? Pitäisi kehittää X:ää Tiedon tarpeet Mikä on tiedon päälähde? Mitä tietoa tarvitaan johtamiseen? Mitä tukijärjestelmiä tarvitaan? Tietosuojatarpeet? Teknologian tarpeet Miten korkeaa käytettävyyttä tarvitaan? Mitä ylläpitoa teknologia edellyttää Järjestelmien tarpeet Miten ratkaisut integroidaan? Tietoturvatarpeet Copyright Kuntien Tiera Oy 26

27 Osa 2 Julkisen hallinnon KA- työ Mikä tärkeää ja hyödynnettävää kuntien näkökulmasta? Keskeiset viitearkkitehtuurit kunnille Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen kuvauksissa Kehittyvä lainsäädäntö - Tietohallintolain velvoitteet ja muu huomioitava keskeinen lainsäädäntö kuntien KAkehittämisessä

28 Mikä tärkeää ja hyödynnettävää kuntien näkökulmasta? Keskeiset viitearkkitehtuurit kunnille Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen kuvauksissa

29 Tärkeää ja hyödynnettävää kuntien näkökulmasta JHS-suositukset ICT-palvelujen kehittäminen sarja: JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Näitä täydentää JHS 152 Prosessien kuvaaminen Kuntasektorin viitearkkitehtuurit ja kansalliset viitearkkitehtuurit Copyright Kuntien Tiera Oy 29

30 Kohdearkkitehtuuri, viitearkkitehtuuri, sidosarkkitehtuuri, ratkaisuarkkitehtuuri?? Viitearkkitehtuuri kuvaa toiminnallisen kokonaisuuden teknologia- ja toimittajariippumattoman tavoitetilan Kohdearkkitehtuuri kuvaa toiminnallisesta kokonaisuudesta rajatun kohteen tavoitetilan Kohteet ovat suuria, toiminnallisesti yhteenkuuluvia kokonaisuuksia Arkkitehtuurin kohdealuejako ei ole yhdenmukainen hallinnon organisaatiorakenteen kanssa. Sidosarkkitehtuuri on muualla määritetty arkkitehtuurilinjaus, joilla on tai voi olla vaikutusta kyseisen organisaation tai toimialueen arkkitehtuurityöhön ja linjauksiin Ratkaisuarkkitehtuuri kuvaa teknologian huomioiden, miten jolla toteutus tehdään Copyright Kuntien Tiera Oy 30

31 Viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuuri on rajatun arkkitehtuurikokonaisuuden toimittaja- ja toteutusneutraali rakenne Viitearkkitehtuurilla ohjataan kehitettäviä ratkaisuja halutunlaiseen rakenteeseen Viitearkkitehtuuri kuvaa ratkaisussa tarvittavat loogiset rakenneosat (sis. kaikki näkökulmat), niiden suhteet toisiinsa ja sen, miksi niitä tarvitaan Tietyn, tärkeän osa-alueen malliarkkitehtuuri Copyright Kuntien Tiera Oy 31

32 Viitearkkitehtuurien hyötyjä Hyödynnetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä Ei keksitä pyörää uudelleen Luodaan yhteinen käsitteistö, ymmärretään asiat samalla tavalla Viitearkkitehtuurin avulla täsmennetään yhteiset tavoitteet Arkkitehtuurien ja ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen nopeutuu ja niiden laatu paranee Copyright Kuntien Tiera Oy 32

33 Julkisen hallinnon yhteisiä viitearkkitehtuureja Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta asiakkaan palvelutarve ja sitä vastaavat palvelut periaatteet saumattomille palveluketjujen toteutukselle Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri periaatteet integraatiokerroksen palveluille palveluympäristöjen välinen integraatio Asianhallinnan viitearkkitehtuuri asianhallinnan yhdenmukaiset prosessit ja käsitteet toteutusratkaisujen pohjaksi Paikkatiedon viitearkkitehtuuri kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen tavoitetila Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri henkilöstöhallinnon yleistettyjen toimintaprosessien, sidosryhmien, roolien, päätietojen ja tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuuden kuvaus. Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri sähköisen asiakaspalvelun suunnittelun tueksi Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri yhdenmukainen tavoitetila kansallisten tietovarantojen hyödyntämiselle ja palvelumalleille Taloushallinnon viitearkkitehtuuri Talous yleistettyjen toimintaprosessien, sidosryhmien, roolien, päätietojen ja tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuuden kuvaus. Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri käyttövaltuushallinnan prosessien ja käsitteiden kuvaus toteutusratkaisun yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi Yhteentoimivuus-portaalissa MDM-viitearkkitehtuuri master datan hallinnoinnin toimivuus ja yhdenmukaisuus ohje kunnan MDM-kyvykkyyden pystyttämiseksi Julkisen hallinnon yhteinen metatietopalvelun esiselvitys Suuntaviivat yhteisen metatietopalvelun kehittämiselle Kunnat.net-sivustolla Copyright Kuntien Tiera Oy 33

34 Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen kuvauksissa Katsotaan ajan salliessa käytännön tasolla osan 3 lopuksi Viitearkkitehtuurilla ohjataan kehitettäviä ratkaisuja halutunlaiseen rakenteeseen. Viitearkkitehtuuri kuvaa ratkaisussa tarvittavat loogiset rakenneosat (sis. kaikki näkökulmat), niiden suhteet toisiinsa ja sen, miksi niitä tarvitaan. Ei tarvitse tehdä asioita alusta asti itse Lukemalla viitearkkitehtuurin ymmärtää yleensä varsin pitkälle, mitä kannattaa tehdä ja miten kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä tekeminen vaatii Copyright Kuntien Tiera Oy 34

35 Kehittyvä lainsäädäntö Tietohallintolain velvoitteet ja muu huomioitava keskeinen lainsäädäntö kuntien KA- kehittämisessä

36 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta /634 Tavoite tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta Keino julkisen hallinnon viranomaisella on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi lakiin perustuva velvollisuus suunnitella ja kuvata kokonaisarkkitehtuurinsa julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. KA-koulutusprojekti v. 1.0 Copyright Kuntien Tiera Oy 36 36

37 Tietohallintolain KA-velvoitteet Valtiovarainministeriö Huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kuvausten laatiminen ja ylläpito Yhteisten palveluiden ohjaus Ministeriöt Toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden ohjaus tietohallintolain mukaisesti Huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Julkisen hallinnon organisaatiot Suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria Saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia Käytettävä yhteisiä palveluita 37 Copyright Kuntien Tiera Oy

38 Kokonaisarkkitehtuuri ja tietohallintolaki Tietohallintolaki painottuu valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen Laista aiheutuvat velvoitteet kunnille: 1. Suunnitella ja kuvata tietohallintonsa julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Aloitus 6 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta, ensimmäinen kehityssykli tulee saattaa valmiiksi 3 vuoden kuluessa. 2. Noudattaa tietojärjestelmien yhteen toimivuuden mahdollistamiseksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteen toimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia kuvauksia ja määrityksiä, joiden sisältö määritellään asetuksissa. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön tuotoksena on syntynyt ja syntyy suuri määrä eri kohdealueita ohjaavia ja yhtenäistäviä periaatteita ja linjauksia. Näiden periaatteiden ja linjausten tarkoituksena on kehittää julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteen toimivuutta kautta linjan. Organisaatioiden tulee ymmärtää ja sisäistää omaa kohdealuetta ohjaavat sidosarkkitehtuurit. Copyright Kuntien Tiera Oy

39 Kokonaisarkkitehtuuri ja tietohallintolaki Tietohallintolaki painottuu valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen 3. Ottaa käyttöön sellaisia sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, jotka luovat edellytykset yhteen toimivuudelle. Tietojärjestelmähankkeissa kokonaisarkkitehtuurituotosten ymmärrys ja sidosarkkitehtuurien sisäistäminen tulevat olemaan huomattavassa osassa 4. Käyttää yhteisiä valtion tarjoamia sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, mikäli painavaa perustetta muulle ei ole. Asettaa rajoituksia tietojärjestelmähankkeiden teknologioille esim. julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaate avoimesta lähdekoodista sekä valtiohallinnon tarjoamat infrapalvelut Copyright Kuntien Tiera Oy 39

40 Kokonaisarkkitehtuuri ja uudistunut kuntalaki Lakiin on lisätty säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Kunnan ja kuntakonsernin sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää ja työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä Olennaista on, että kunnalla on toimintaansa nähden riittävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mekanismit Kunta tarvitsee kokonaisvaltaisen ymmärryksen toiminnastaan ja sen kehittämistarpeista Copyright Kuntien Tiera Oy

41 Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvä tiedonhallintatapa (julkisuuslaki 18 ) Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että viranomaisen tulee pitää luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä; viranomaisen pitää selvittää tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia valmisteltaessa suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus asiakirjojen julkisuuteen, salassapitoon ja suojaan sekä tietojen laatuun samoin kuin ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tietoon liittyvien oikeuksien ja tiedon laadun turvaamiseksi sekä asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen suojan järjestämiseksi. Kunta tarvitsee kokonaisvaltaisen ymmärryksen toiminnastaan ja tietojärjestelmien kehittämisen vaikutuksesta Copyright Kuntien Tiera Oy

42 Kokonaisarkkitehtuuri ja lainsäädäntö Kasvavat velvoitteet asettavat kuntien johdolle ja tietohallinnoille huomattavasti lisää johtamis- ja osaamishaasteita Jotta kunnat voivat suoriutua velvoitteista tarvitaan Mahdollisimman tehokasta kansallisen työn hyödyntämistä Organisaation johdon tukea ja osallistumista Työtä ei kannata (edes yrittää) tehdä yksin, vaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kaikki kansalliset mallit ja yhteiset ratkaisut Hyvään lopputulokseen päästäkseen kunnan on sitouduttava tiettyihin periaatteisiin ja noudatettava niitä kaikissa tietohallinnon toimenpiteissään mahdollisimman hyvin Copyright Kuntien Tiera Oy

43 Osa 3 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Nykytilan kuvaaminen ja tavoitetilan suunnittelu prosessi, ja miten käytännössä kannattaa edetä Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten läpikäynnit (JHS179) mitkä ovat keskeisiä tuotos/mallipohjia hyödynnettäväksi kunnissa Käytännön kuvauksia

44 Nykytilan kuvaaminen ja tavoitetilan suunnittelu prosessi, ja miten käytännössä kannattaa edetä

45 Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen organisaatiossa Sitouta johto Nimeä vastuutaho työn käynnistämiselle Hanki ymmärrys kokonaisarkkitehtuurista Organisoi ja resursoi kokonaisarkkitehtuurityö Hanki osaaminen Kuvaa arkkitehtuurin nykytila Valitse arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaamisen ensimmäinen kohde Suunnittele arkkitehtuurin kehittämispolku Katsotaan käytännön tasolla osan 4 ryhmätyössä Kytke arkkitehtuurin kehittäminen organisaation johtamiseen Käynnistä kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Copyright Kuntien Tiera Oy 45

46 Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten läpikäynnit (JHS179) mitkä ovat keskeisiä tuotos/mallipohjia hyödynnettäväksi kunnissa

47 JHS 179 kuvauspohjat ja -matriisit JHS 179 Liite 8: Kokonaisarkkitehtuurin kuvauspohjat JHS 179 Liite 9: Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmatriisit Se, mitä kannattaa hyödyntää, riippuu siitä, mitä ollaan tekemässä. Mallipohjia kannattaa käyttää, mutta vain niitä, joista oikeasti on työlle hyötyä. Copyright Kuntien Tiera Oy 47

48 Käytännön kuvauksia

49 Osa 4 Käyttöönotto ja jatkuvuus Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja jatkuvuuden varmistaminen Ryhmätyö Miten konkreettisesti lähteä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä Keski-Suomen kunnissa?

50 Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja jatkuvuuden varmistaminen

51 Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja jatkuvuuden varmistaminen miksi? Tehdään kerran ja sitten pidetään ajan tasalla Jatketaan kehitystä Varmistetaan KA-tekemisen ja toiminnan tarpeen kohtaaminen Copyright Kuntien Tiera Oy 51

52 Arkkitehtuurin hallinnan tarkoitus Arkkitehtuurin hallinnan ei tarvitse olla raskasta, byrokraattista kokoustamista! Varmistaa kehittämisen alkaminen ja jatkuminen Varmistaa kehittämisen johdonmukaisuus Ohjeistaa arkkitehtuurilinjausten soveltaminen projekteissa Määritellä kehittämisen, ylläpidon ja hyödyntämisen vastuut Copyright Kuntien Tiera Oy 52

53 Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Perusperiaatteet Arkkitehtuurinhallinta on prosessilähtöistä Arkkitehtuurilinjauksia noudatetaan ja hyödynnetään Arkkitehtuurilinjausten vastaisia ratkaisuja ei tehdä, kaikki poikkeamat hyväksytään muutoksenhallintamenettelyn kautta Arkkitehtuurin johtamisprosessit sijoitetaan etukäteen määritettyyn vuosikelloon Jatkuvan kehittämisen periaate. 53 Copyright Kuntien Tiera Oy

54 Arkkitehtuurihallinnan vuosikello 54 Copyright Kuntien Tiera Oy

55 Ryhmätyö Miten konkreettisesti lähteä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä Keski-Suomen kunnissa?

56 Ryhmätyön lähtökohta Sähköistä asiointia päätetään lähteä kehittämään: Miten lähtisit liikkeelle KA-suunnittelukehikkoa käyttäen? Kenelle puhuisit ensin? organisaatiorajojen ylittäminen yhteistyö Keski-Suomen liiton ICT-strategia johdon sitouttaminen työn käynnistämisen vastuutaho työn resursoinnin varmistaminen Keitä muita ottaisit mukaan? sidosryhmien tunnistus Mistä lähtisit liikkeelle itse työssä? osaamisen hankkiminen (lukeminen / koulutus) työn resursointi nykytilan kuvaaminen mitä valmista materiaalia hyödyntäisit? tavoitetilan kuvaaminen mitä valmista materiaalia hyödyntäisit? Miten jatkaisit työtä? ratkaisuarkkitehtuurin kuvaaminen ratkaisuarkkitehtuurin toteuttaminen Mitä muuta? miten sidot tekemisen laajempaan kokonaisuuteen? miten sidot tekemisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen? Entä sitten? Copyright Kuntien Tiera Oy 56

57 Entäs sitten ihan oikeasti? Kaksi käytännön esimerkkiä Mitä halutaan? Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Kaikille osapuolille yhtenäinen käsitys siitä, miten kehitys tehdään ja mihin pyritään Miksi haluttaisiin luoda kaikille yhteinen käsitys siitä, miten kehitys tehdään ja mihin pyritään? Siksi, että voidaan paremmin kohdentaa vähäisiä resursseja keskeiseen ja tärkeään kehittämiseen Siksi, että halutaan vähentää osaoptimointia ja erillään/siiloissa tapahtuvaa kehittämistä Siksi, että pystytään luomaan koko organisaatiota hyödyttäviä ja koko organisaation käytettävissä olevia ratkaisuja Vähentää päällekkäistä kehittämistä Miksi haluttaisiin vähentää päällekkäistä kehittämistä? Siksi, että saadaan käytettävissä olevilla resursseilla aikaan enemmän hyötyä ja tarpeellista muutosta Copyright Kuntien Tiera Oy 57

58 Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Mihin tähdätään? Ensin pitää hahmottaa, mikä on työn kohteena/tavoitteena Kaikille osapuolille yhtenäinen käsitys siitä, miten kehitys tehdään ja mihin pyritään Päällekkäisen kehittämisen vähentäminen Sitten pitää miettiä, mitä tarvitaan, jotta tavoitetta kohti päästään Tarvitaan yhteiset linjaukset, yhteinen päätöksenteko ja yhteinen toimintatapa kehittämiselle Yhteisten linjausten luomiseksi tarvitaan 1) arkkitehtuuriperiaatteet Yhteisten päätösten tekemiseksi ja yhteisen toimintatavan aikaansaamiseksi tarvitaan 2) arkkitehtuurin hallinta Tarvitaan näkyvyys kaikkeen organisaatiossa tapahtuvaan kehittämiseen Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Jotta voidaan saada näkyvyys kehittämistoimiin, kehittämistoimien täytyy olla ainakin jossain määrin organisoituja 1) kehittämisen projektointi Näkyvyyden saavuttamiseksi tarvitaan tapa keskitetysti käydä läpi eri alueiden kehittämistoimia/projekteja 2) projektihallinta Copyright Kuntien Tiera Oy 58

59 Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Missä nyt mennään? Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Sen jälkeen pitää ymmärtää, mikä on tämän hetken tilanne Onko meillä selkeitä, yksinkertaisia periaatteita, jotka ohjaavat (kaikkea) kehittämistä? Jos ei, niin onko meillä jotain sen suuntaista? Mitä? Onko naapurilla jotain? Mitä? Onko meillä tahoa, joka linjaa (kaikkea) kehittämistä? Mitkä ovat sen toimintatavat? Kattaako se koko organisaation? Jos ei, onko meillä jotain sen suuntaista? Mitä? Keitä siellä on mukana? Projektoidaanko meillä (sisäistä) kehittämistä? Miten? Jos ei, niin onko meillä jotain sen suuntaista? Mitä? Onko naapurilla jotain? Mitä? Seulotaanko meillä projekteja jollain tavalla yhtenäisesti? Miten? Kenen toimesta? Seurataanko meillä projekteja jollain tavalla yhtenäisesti? Miten? Kenen toimesta? Copyright Kuntien Tiera Oy 59

60 Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Minne halutaan päästä? Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Seuraavaksi pitää miettiä, mikä on se tila, jonne lopulta halutaan päästä 1. Kunnassa on yhtenäiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat kehittämistä 2. Kunnassa hallitaan arkkitehtuuria, mikä varmistaa periaatteiden olevan pätevät ja edistää niiden noudattamista 1. Kunnassa tehtävät kehitystoimet tehdään projekteina 2. Kaikkea kehitystä ohjataan ja seurataan yhtenäisen projektihallinnan avulla Copyright Kuntien Tiera Oy 60

61 Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Miten tavoitteeseen päästään? Ja lopulta päätetään, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa lähdetään toteuttamaan tavoitetta 1. Luotaan ensin arkkitehtuurille hallinta Luodaan malli, jolla arkkitehtuuria hallitaan ja luodaan hallinnalle vuosikello Sekä toisissa kunnissa että muualla on paljon valmiita malleja Varmistetaan, että toiminta lähtee liikkeelle ja luodaan sille jatkumisen edellytykset Selkeä mandaatti, selkeät roolit, vastuulliset rooleihin 2. Luodaan hallinnan rooleja hyödyntäen yhtenäiset arkkitehtuuriperiaatteet Luodaan tai viimeistellään kehittämistä ohjaavat arkkitehtuuriperiaatteet Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Sekä toisissa kunnissa että muualla on paljon valmista materiaalia Tämä ei ole vaikeaa kyse on siitä, halutaanko tehdä organisoidusti vai jotenkin muuten Copyright Kuntien Tiera Oy 61

62 Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Miten ratkaisuun päästään? Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Ja lopulta päätetään, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa lähdetään toteuttamaan tavoitetta 1. Projektointi Luodaan tai viimeistellään kehityshankkeiden projektointikäytäntö Sekä toisissa kunnissa että muualla on paljon käytössä olevia malleja Varmistetaan, että projektointi todella otetaan käyttöön ei enää linjatyönä tapahtuvaa kehittämistä 2. Projektihallinta Luodaan tai viimeistellään projektihallintamalli Sekä toisissa kunnissa että muualla on paljon käytössä olevia malleja Varmistetaan, että toiminta lähtee liikkeelle ja luodaan sille jatkumisen edellytykset Tämä ei ole vaikeaa kyse on siitä, halutaanko tehdä organisoidusti vai jotenkin muuten Copyright Kuntien Tiera Oy 62

63 Jatko Mitä seuraavaksi? Mikäli kuvatunlainen kokonaisarkkitehtuurityö saadaan käyntiin, syntyvät uudet kehityskohteet kuin itsestään, esim. Jotta kehitysprojekteja voidaan ohjata paremmin, huomataan, että Halutaan parempi kuva siitä, mitä tietoja missäkin tietojärjestelmissä käytetään. Näin löydetään päällekkäisen tiedon ylläpidon ja luomisen paikat ja voidaan kehittyä hyödyntämään samaa tietoa monessa paikassa -> tietovirtakuvaus Halutaan parempi kuva siitä, mitä toiminnallisuuksia missäkin järjestelmässä on. Näin pystytään keskittämään ja laajentamaan sopivien järjestelmien käyttöä uusien hankkimisen sijaan > looginen tietojärjestelmäkuvaus Copyright Kuntien Tiera Oy 63

64 Esimerkkejä nykytilan kuvauksista Nykytila Tavoitetila Kehittämissuunnitelmat Tietojärjestelmärekisteri keskeisten järjestelmien osalta Ylätason listaus keskeisistä tietojärjestelmistä JHS 179 -suositusten mukaisesti (Excel-dokumentointi) Tietojärjestelmäkartta tietojärjestelmärekisterin perusteella Dokumentointi QPR:llä tai sopivalla välineellä Tietovirtakuvaus Päätietoryhmäkuvaus Ylätason prosessikuvaukset Eri arkkitehtuurin näkökulmien kuvausten välisten riippuvuuksien kuvaus (prosessit järjestelmät, prosessit tiedot,..) Sidosryhmäanalyysi Looginen järjestelmäjäsennys Copyright Kuntien Tiera Oy 64

65 Esimerkkejä tavoitetilan työstä Nykytila Tavoitetila Kehittämissuunnitelmat Tavoitetilan prosessien kuvaaminen Tavoitetilan looginen tietojärjestelmäkuvaus Arkkitehtuurin hallintamallin kuvaaminen Arkkitehtuuriperiaatteet Yksittäisten arkkitehtuurialueiden kehittämistarpeiden kuvaaminen Perustiedon hallinta Arkkitehtuurivisio Copyright Kuntien Tiera Oy 65

66 Esimerkkejä kehittämissuunnitelmista Nykytila Tavoitetila Kehittämissuunnitelmat Arkkitehtuurin hallintamalli Projektisalkun hallinta Projektin hallintamalli Copyright Kuntien Tiera Oy 66

67 Kysymyksiä? Kommentteja? Kiitos Copyright Kuntien Tiera Oy 67

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa - seminaari Kuopio 4.12.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtio Expo 20.5.2014 Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus-palvelut Mitä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kurttu talviseminaari Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli

Kurttu talviseminaari Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli Kurttu talviseminaari 2012 Ryhmätyö: Työpaja, kunnan KA-hallintamalli 15.3.2012 Talviseminaarin sisältö Aika: torstai 15.3.2012, klo 10.00 15.00 Paikka: Kuntatalo (Toinen linja 14) Aamupäivä alustus: 10.00

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: 2.0 Julkaistu: 7.2.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...2

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

Parku-projekti Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää

Parku-projekti Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää Parku-projekti 7.4.-30.9.2014 Päivähoidon hallinnon ja asiakasrajapinnan hallinnan prosessien arviointi kuntaliitosnäkökulmasta KAmenetelmää hyödyntäen Tavoitteena Löytää kehittämiskohteita päivähoidon

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset- yksikkö 3.12.2014 JHKA-jaosto ja -sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA Kaisa Paavola KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1 KOKONAISARKKITEHTUURI MENETELMÄT... 3 1.1 JHS 179... 3 1.2 Kartturi-malli...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 2 Arkkitehtuuriperiaatteet Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet... 2 1.1 Sidosarkkitehtuurit,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Kurttu - talviseminaari 15.3.2012 Tommi Oikarinen Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden eri näkökulmat

Yhteentoimivuuden eri näkökulmat Yhteentoimivuuden eri näkökulmat - sirpaleita sieltä täältä Tarja Myllymäki, MML/Mitpa/Tietohallinto Paikkatiedon viitearkkitehtuurin infotilaisuus 13.10.2016 Miten kerron Pihtiputaan mummolle yhteentoimivuudesta?

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Turun seudun KA- koulu

Turun seudun KA- koulu Turun seudun KA- koulu Kurttu-seminaari 2.10.2012 Jaakko Ståhlberg Kokonaisarkkitehtuurit Turun kaupunki jaakko.stahlberg@turku.fi 1 Agenda Taustaa KA- koulun sisältö Osallistujien kommentit: Tavoitteet

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015 30.11.2011 1 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 1 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen... 2 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset JulkICT-toiminto Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset 2012 2014 www.yhteentoimivuus.fiwww.julkict.fi Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti toiminnan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot