Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus"

Transkriptio

1 Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä Kea Kangas-Lång

2 KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? Mihin sitä käytetään ja missä sitä voi hyödyntää? Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessi Osa 2 Julkisen hallinnon KA- työ Mikä tärkeää ja hyödynnettävää kuntien näkökulmasta? Keskeiset viitearkkitehtuurit kunnille Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen kuvauksissa Kehittyvä lainsäädäntö - Tietohallintolain velvoitteet ja muu huomioitava keskeinen lainsäädäntö kuntien KA- kehittämisessä Osa 3 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Keskustelua kuntakohtaisista esimerkeistä Nykytilan kuvaaminen ja tavoitetilan suunnittelu prosessi, ja miten käytännössä kannattaa edetä. Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten läpikäynnit (JHS179) mitkä ovat keskeisiä tuotos/mallipohjia hyödynnettäväksi kunnissa. Käytännön kuvauksia (Tieran mallinnuspalveluympäristön avulla esitellen) Osa 4 Käyttöönotto ja jatkuvuus Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja jatkuvuuden varmistaminen Ryhmätyö - Miten konkreettisesti lähteä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä Keski-Suomen kunnissa? Copyright Kuntien Tiera Oy 3

4 Esittelyt

5 Osa 1 Perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? Mihin sitä käytetään ja missä sitä voi hyödyntää? Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessi

6 Mitä kokonaisarkkitehtuuri on?

7 Kokonaisarkkitehtuuri on tapa ajatella, ei sen kummempaa: tapa ajatella kaikkia asioita koko ajan osana suurempaa kokonaisuutta. Kokonaisarkkitehtuuri EI ole ICT- tai tietohallintojuttu! Copyright Kuntien Tiera Oy 7

8 Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. (JHS179) Kokonaisarkkitehtuurin avulla kuvataan toiminnan, prosessien ja palvelujen tietojen tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 IT-arkkitehtuuri vs. kokonaisarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on vain jäävuoren huippu 10% Tietojärjestelmien kehittäminen edellyttää selkeää kuvaa Toiminnan tarpeista Palveluista Toimijoista, käyttäjistä, rooleista Prosesseista Toiminnanohjauksesta Käsitteistä, tiedoista 90% eli: kokonaisarkkitehtuuri on kaikkea paitsi ICT- tai tietohallintojuttu! Copyright Kuntien Tiera Oy 9 9

10 Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? 1/2 Kokonaisarkkitehtuuri on konkreettista kokonaisuuden suunnittelua ja hallintaa Organisaatiossa toimintaa ja tietohallintoa kehitetään usealla tasolla ja taholla. Kun kehitys tapahtuu yksittäisinä kehityshankkeina, syntyy osa-optimointia, päällekkäisiä ratkaisuja, keskenään yhteen toimimattomia ratkaisuja, resurssien tuhlausta. Kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtana on laajempi katsantokanta ja kokonaissuunnittelu. Kokonaisarkkitehtuurin menetelmät tarjoavat systemaattisen lähestymistavan kuvata toimintaa, toiminnassa tarvittavaa ja tuotettavaa tietoa sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmien nykytilaa sekä tavoitetilaa. Kokonaisarkkitehtuuria voidaan käyttää sekä koko käsiteltävää organisaatiota koskevan palveluympäristön että rajatumpien kohteiden kohdealueiden - suunnitteluun. Kokonaisarkkitehtuurilla kuvataan moniselitteisiä asioita konkreettisesti Työssä tuotetaan yhteisiä karttoja ja malleja, joiden avulla tiedetään Missä ollaan - nykytila Mihin halutaan päästä - tavoitetila Mitä reittejä voidaan käyttää - tiekartat Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Mitä kokonaisarkkitehtuuri on? 2/2 Näkökulmat: Kokonaisarkkitehtuurin avulla kuvataan, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Kehittäminen on toimintalähtöistä ja lähtee liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja kuntalaisille tarjottavien palveluiden parantamisesta. Kokonaisarkkitehtuurin keinoin tuotetaan kuvaukset, joiden avulla päästään toiminnan ja IT-ratkaisujen optimaaliseen yhteistoimintaan: kuvaukset tavoitetilasta, nykytilasta ja siirtymäpolusta tavoitetilaan (kehityspolku) toiminta- ja hallintamalli, jonka avulla ohjataan suunnittelua, tunnistetaan riippuvuudet ja poistetaan päällekkäinen kehittämistyö, varmistetaan laatu ja saadaan tehdyt suunnitelmat laajasti uudelleen käytettäviksi Toiminta Palvelut Prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmäratkaisut Tiedot Käsitteet Tietomallit Teknologia Teknologiaratkaisut Tietoturva ja integraatio Arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuuden ja sen osien rakennetta ja osien välisiä suhteita, sekä periaatteita ja suuntaviivoja niiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Kokonaisarkkitehtuuri on tehokas, kokonaisvaltainen suunnitelumenetelmä Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Mihin kokonaisarkkitehtuuria käytetään ja missä sitä voi hyödyntää?

13 Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt realisoituvat pitkällä aikavälillä Ymmärrys lisääntyy, riskit pienenevät Arkkitehtuurimenetelmän käyttöönotto Parempi yhteentoimivuus Enemmän samalla rahalla Tavoitetilan suunnittelu Palvelut ja prosessit Tietojärjestelmät Parempi palvelu asiakkaille Tehokkaampi toiminta Elinkaarikustannukset pienenevät Toimintaprosessien toteutus Tietojärjestelmien toteutus Tavoitetilan toimintaprosessit käytössä Tietojärjestelmät hallitusti käytössä Aika Hyöty kasvaa Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Kunnan toiminnot ja tietohallinnon palvelut liittyvät irrottamattomasti toisiinsa Vaiheen tarvitsema tieto Vaiheen tarvitsema tieto Vaiheen tarvitsema tieto Prosessivaihe A Prosessivaihe B Prosessivaihe C Prosessivaihe D Prosessivaihe E Vaiheen tuottama tieto Vaiheen tuottama tieto Vaiheen tuottama tieto Vaiheen tuottama tieto Käyttäjien toimintatapakuvaukset Toiminnalliset vaatimukset Ei-toiminnalliset vaatimukset Toiminnan tueksi tarvittava tietojärjestelmä Copyright Kuntien Tiera Oy 14

15 Miten kokonaisarkkitehtuuria käytetään Kokonaisarkkitehtuuriajattelumallia soveltamalla työn tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan toiminnan kehityksen sekä tietojärjestelmien kehittämisen kautta Lainsäädäntö, asetukset Asiakkaat ja heidän tarpeensa Palvelun X tuottaminen Alueelliset, seudulliset ja kuntakohtaiset tarpeet sekä rajoitteet Työntekijät ja heidän tarpeensa Sovellettu kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Nykytila: Nykytoiminnan kuvaus ( = prosessit, palvelut) asiakas- ja tarvelähtöisesti Nykytila: Tekijät, roolit, toimintaympäristö Tavoitetilan kuvaus Johtopäätökset ja suositukset toiminnan organisoinniksi. Mitä tietoa tarvitaan palvelussa ja toiminnan tukemiseksi eri rooleissa? Mistä tarvittava tieto saadaan, kuka tuottaa tiedon? Mitä tiedolla tehdään prosessin eri vaiheissa? Kuka tarvitsee mitäkin tietoa toimintaansa / palvelun tuottamiseen? Nykytila: mitä järjestelmiä on käytössä, mikä on niiden elinkaaren vaihe? Tavoitetila: Mitä ICT-ratkaisuja tarvitaan palvelun tuottamiseen asiakas- ja tarvelähtöisesti, toiminnan tukemiseen ja palvelun sähköistämiseen. Johtopäätökset ja suositukset ratkaisujen kehittämiseksi. Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Arkkitehtuurityön hyödyt kunnan johtamiselle ja toiminnan kehittämiselle Arkkitehtuurin suunnittelu tukee muutoksia kunnan johtamisessa ja toiminnassa Päätöksenteon pohjana käytettävä tieto paranee Muutosten vaikutuksia voidaan hallita Kehittämisen kokonaisvaltainen suunnittelu poistaa päällekkäisen kehittämisen Arkkitehtuurin suunnittelu varmistaa kunnan toimintaa ja johtamista tukevat tietojärjestelmät Järjestelmäsuunnittelu on osa toiminnan kehittämistä Järjestelmät tukevat arjen työtä ja kunnan palveluiden käyttöä Syntyy yhteinen tapa toimia ja käyttää järjestelmiä Työn tuottavuus ja tehokkuus paranevat ja työn kuormittavuus vähenee Mieti ennen kuin hankit tai teetät uusia ratkaisuja ja malleja: Mitä tarkkaan ottaen tarvitaan ja mihin sitä käytetään ja erityisesti onko meillä tällainen jo? Copyright Kuntien Tiera Oy 16

17 Tietohallinnon on tuettava kuntien toimintaa ja toiminnan tehostamista ja kehittämistä Tietohallinnon palveluiden ja järjestelmien kehittämisen lähtökohtana oltava kuntatoimijoiden prosessit ja toimintavavat Tietohallinnon tehtävänä on tukea kunnan johtamista ja toiminnan sujumista ja kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri on keskeinen väline, jonka avulla tietohallinto saadaan tukemaan toiminnan tehostamista ja kehittämistä Copyright Kuntien Tiera Oy 17

18 Kunnan työntekijät Hyvä arkkitehtuurin suunnittelu mahdollistaa kunnan toiminnan kehittämisen kohti parempia ja tehokkaampia palveluita Kuntalaiset Sosiaali ja terveys Opetus ja kulttuuri Asuminen ja ympäristö Hallintotoiminnot Toiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessi

20 Toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan KA-koulutusprojekti Lähde: JHS 179 Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Kokonaisarkkitehtuuri kehittämisprosessin vaiheet PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan 1. Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu (mihin tähdätään?) 2. Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi (missä nyt mennään?) 3. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu (millaisilla ratkaisulla tavoite saavutetaan?) 4. Toimeenpanon suunnittelu (miten ratkaisuun päästään?) työstämisen Lähde: JHS 179 Copyright Kuntien Tiera Oy 21

22 Kokonaisarkkitehtuuri työstämisen valmistelu Vaiheen tarkoituksena on mm: tunnistaa sidosryhmät ja niiden tavoitteet. tunnistaa ja määritellä kehittämisen tavoitteet. perustella työstämisen tavoitetila. varmistaa toiminnan ja ICT-johdon tuki. rajata ja suunnitella arkkitehtuurin suunnitteluprojekti. tunnistaa olemassa oleva kokonaisarkkitehtuurin sisältö PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan työstämisen Copyright Kuntien Tiera Oy 22

23 Kokonaisarkkitehtuuri nykytilan analysointi Lähde liikkeelle organisaation nykytilan toiminnan analysoinnista. Selvitä organisaation toiminnan, käytettävien tietojen, tietojärjestelmien ja teknologioiden nykytila. Nykytilan analysointi ja sen kuvaus toimivat pohjana tavoitetilan suunnittelulle. työstämisen PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan Copyright Kuntien Tiera Oy 23

24 Kokonaisarkkitehtuuri tavoitetilan suunnittelu Jos kehityskohteen arkkitehtuurisuunnitteluun tarvitaan useampia näkökulmia, suositeltu suunnittelujärjestys on: 1. Toiminta-arkkitehtuuri 2. Tietoarkkitehtuuri 3. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 4. Teknologia-arkkitehtuuri työstämisen PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan Copyright Kuntien Tiera Oy 24

25 Toimeenpanon suunnittelu Määrittele tavoitetilaan pääsemiseksi vaadittavat kehittämisalueet Laadi ylätason toimeenpanosuunnitelma Muista koko ajan organisaation kokonaiskehittäminen Tarkenna sovitut kehittämisalueet yksityiskohtaisemmiksi kehittämishankkeiksi ja -projekteiksi Arvioi niiden hyödyt ja riskit. PIDÄ KOKO AJAN MIELESSÄ: Kokonaisarkkitehtuuria voidaan ja on syytäkin tehdä pieni pala kerrallaan työstämisen Copyright Kuntien Tiera Oy 25

26 KA-menetelmän käyttö Kuka tarvitsee ja mitä? Toiminnan tarpeet Miten tukee strategiaa? Mihin tämä muutos vaikuttaa? Miten toimitaan? Yhteentoimivuuden tarpeet Mitä on jo olemassa? Kansalliset määritykset? Mitä tietoa tähän liittyy? Pitäisi kehittää X:ää Tiedon tarpeet Mikä on tiedon päälähde? Mitä tietoa tarvitaan johtamiseen? Mitä tukijärjestelmiä tarvitaan? Tietosuojatarpeet? Teknologian tarpeet Miten korkeaa käytettävyyttä tarvitaan? Mitä ylläpitoa teknologia edellyttää Järjestelmien tarpeet Miten ratkaisut integroidaan? Tietoturvatarpeet Copyright Kuntien Tiera Oy 26

27 Osa 2 Julkisen hallinnon KA- työ Mikä tärkeää ja hyödynnettävää kuntien näkökulmasta? Keskeiset viitearkkitehtuurit kunnille Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen kuvauksissa Kehittyvä lainsäädäntö - Tietohallintolain velvoitteet ja muu huomioitava keskeinen lainsäädäntö kuntien KAkehittämisessä

28 Mikä tärkeää ja hyödynnettävää kuntien näkökulmasta? Keskeiset viitearkkitehtuurit kunnille Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen kuvauksissa

29 Tärkeää ja hyödynnettävää kuntien näkökulmasta JHS-suositukset ICT-palvelujen kehittäminen sarja: JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Näitä täydentää JHS 152 Prosessien kuvaaminen Kuntasektorin viitearkkitehtuurit ja kansalliset viitearkkitehtuurit Copyright Kuntien Tiera Oy 29

30 Kohdearkkitehtuuri, viitearkkitehtuuri, sidosarkkitehtuuri, ratkaisuarkkitehtuuri?? Viitearkkitehtuuri kuvaa toiminnallisen kokonaisuuden teknologia- ja toimittajariippumattoman tavoitetilan Kohdearkkitehtuuri kuvaa toiminnallisesta kokonaisuudesta rajatun kohteen tavoitetilan Kohteet ovat suuria, toiminnallisesti yhteenkuuluvia kokonaisuuksia Arkkitehtuurin kohdealuejako ei ole yhdenmukainen hallinnon organisaatiorakenteen kanssa. Sidosarkkitehtuuri on muualla määritetty arkkitehtuurilinjaus, joilla on tai voi olla vaikutusta kyseisen organisaation tai toimialueen arkkitehtuurityöhön ja linjauksiin Ratkaisuarkkitehtuuri kuvaa teknologian huomioiden, miten jolla toteutus tehdään Copyright Kuntien Tiera Oy 30

31 Viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuuri on rajatun arkkitehtuurikokonaisuuden toimittaja- ja toteutusneutraali rakenne Viitearkkitehtuurilla ohjataan kehitettäviä ratkaisuja halutunlaiseen rakenteeseen Viitearkkitehtuuri kuvaa ratkaisussa tarvittavat loogiset rakenneosat (sis. kaikki näkökulmat), niiden suhteet toisiinsa ja sen, miksi niitä tarvitaan Tietyn, tärkeän osa-alueen malliarkkitehtuuri Copyright Kuntien Tiera Oy 31

32 Viitearkkitehtuurien hyötyjä Hyödynnetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä Ei keksitä pyörää uudelleen Luodaan yhteinen käsitteistö, ymmärretään asiat samalla tavalla Viitearkkitehtuurin avulla täsmennetään yhteiset tavoitteet Arkkitehtuurien ja ratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen nopeutuu ja niiden laatu paranee Copyright Kuntien Tiera Oy 32

33 Julkisen hallinnon yhteisiä viitearkkitehtuureja Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta asiakkaan palvelutarve ja sitä vastaavat palvelut periaatteet saumattomille palveluketjujen toteutukselle Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri periaatteet integraatiokerroksen palveluille palveluympäristöjen välinen integraatio Asianhallinnan viitearkkitehtuuri asianhallinnan yhdenmukaiset prosessit ja käsitteet toteutusratkaisujen pohjaksi Paikkatiedon viitearkkitehtuuri kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen tavoitetila Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri henkilöstöhallinnon yleistettyjen toimintaprosessien, sidosryhmien, roolien, päätietojen ja tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuuden kuvaus. Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri sähköisen asiakaspalvelun suunnittelun tueksi Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri yhdenmukainen tavoitetila kansallisten tietovarantojen hyödyntämiselle ja palvelumalleille Taloushallinnon viitearkkitehtuuri Talous yleistettyjen toimintaprosessien, sidosryhmien, roolien, päätietojen ja tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuuden kuvaus. Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri käyttövaltuushallinnan prosessien ja käsitteiden kuvaus toteutusratkaisun yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi Yhteentoimivuus-portaalissa MDM-viitearkkitehtuuri master datan hallinnoinnin toimivuus ja yhdenmukaisuus ohje kunnan MDM-kyvykkyyden pystyttämiseksi Julkisen hallinnon yhteinen metatietopalvelun esiselvitys Suuntaviivat yhteisen metatietopalvelun kehittämiselle Kunnat.net-sivustolla Copyright Kuntien Tiera Oy 33

34 Viitearkkitehtuurien hyödyntäminen kuvauksissa Katsotaan ajan salliessa käytännön tasolla osan 3 lopuksi Viitearkkitehtuurilla ohjataan kehitettäviä ratkaisuja halutunlaiseen rakenteeseen. Viitearkkitehtuuri kuvaa ratkaisussa tarvittavat loogiset rakenneosat (sis. kaikki näkökulmat), niiden suhteet toisiinsa ja sen, miksi niitä tarvitaan. Ei tarvitse tehdä asioita alusta asti itse Lukemalla viitearkkitehtuurin ymmärtää yleensä varsin pitkälle, mitä kannattaa tehdä ja miten kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä tekeminen vaatii Copyright Kuntien Tiera Oy 34

35 Kehittyvä lainsäädäntö Tietohallintolain velvoitteet ja muu huomioitava keskeinen lainsäädäntö kuntien KA- kehittämisessä

36 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta /634 Tavoite tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta Keino julkisen hallinnon viranomaisella on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi lakiin perustuva velvollisuus suunnitella ja kuvata kokonaisarkkitehtuurinsa julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. KA-koulutusprojekti v. 1.0 Copyright Kuntien Tiera Oy 36 36

37 Tietohallintolain KA-velvoitteet Valtiovarainministeriö Huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kuvausten laatiminen ja ylläpito Yhteisten palveluiden ohjaus Ministeriöt Toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden ohjaus tietohallintolain mukaisesti Huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Julkisen hallinnon organisaatiot Suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria Saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia Käytettävä yhteisiä palveluita 37 Copyright Kuntien Tiera Oy

38 Kokonaisarkkitehtuuri ja tietohallintolaki Tietohallintolaki painottuu valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen Laista aiheutuvat velvoitteet kunnille: 1. Suunnitella ja kuvata tietohallintonsa julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Aloitus 6 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta, ensimmäinen kehityssykli tulee saattaa valmiiksi 3 vuoden kuluessa. 2. Noudattaa tietojärjestelmien yhteen toimivuuden mahdollistamiseksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteen toimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia kuvauksia ja määrityksiä, joiden sisältö määritellään asetuksissa. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön tuotoksena on syntynyt ja syntyy suuri määrä eri kohdealueita ohjaavia ja yhtenäistäviä periaatteita ja linjauksia. Näiden periaatteiden ja linjausten tarkoituksena on kehittää julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteen toimivuutta kautta linjan. Organisaatioiden tulee ymmärtää ja sisäistää omaa kohdealuetta ohjaavat sidosarkkitehtuurit. Copyright Kuntien Tiera Oy

39 Kokonaisarkkitehtuuri ja tietohallintolaki Tietohallintolaki painottuu valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen 3. Ottaa käyttöön sellaisia sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, jotka luovat edellytykset yhteen toimivuudelle. Tietojärjestelmähankkeissa kokonaisarkkitehtuurituotosten ymmärrys ja sidosarkkitehtuurien sisäistäminen tulevat olemaan huomattavassa osassa 4. Käyttää yhteisiä valtion tarjoamia sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, mikäli painavaa perustetta muulle ei ole. Asettaa rajoituksia tietojärjestelmähankkeiden teknologioille esim. julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaate avoimesta lähdekoodista sekä valtiohallinnon tarjoamat infrapalvelut Copyright Kuntien Tiera Oy 39

40 Kokonaisarkkitehtuuri ja uudistunut kuntalaki Lakiin on lisätty säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Kunnan ja kuntakonsernin sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää ja työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä Olennaista on, että kunnalla on toimintaansa nähden riittävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mekanismit Kunta tarvitsee kokonaisvaltaisen ymmärryksen toiminnastaan ja sen kehittämistarpeista Copyright Kuntien Tiera Oy

41 Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvä tiedonhallintatapa (julkisuuslaki 18 ) Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että viranomaisen tulee pitää luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä; viranomaisen pitää selvittää tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia valmisteltaessa suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus asiakirjojen julkisuuteen, salassapitoon ja suojaan sekä tietojen laatuun samoin kuin ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tietoon liittyvien oikeuksien ja tiedon laadun turvaamiseksi sekä asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen suojan järjestämiseksi. Kunta tarvitsee kokonaisvaltaisen ymmärryksen toiminnastaan ja tietojärjestelmien kehittämisen vaikutuksesta Copyright Kuntien Tiera Oy

42 Kokonaisarkkitehtuuri ja lainsäädäntö Kasvavat velvoitteet asettavat kuntien johdolle ja tietohallinnoille huomattavasti lisää johtamis- ja osaamishaasteita Jotta kunnat voivat suoriutua velvoitteista tarvitaan Mahdollisimman tehokasta kansallisen työn hyödyntämistä Organisaation johdon tukea ja osallistumista Työtä ei kannata (edes yrittää) tehdä yksin, vaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kaikki kansalliset mallit ja yhteiset ratkaisut Hyvään lopputulokseen päästäkseen kunnan on sitouduttava tiettyihin periaatteisiin ja noudatettava niitä kaikissa tietohallinnon toimenpiteissään mahdollisimman hyvin Copyright Kuntien Tiera Oy

43 Osa 3 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Nykytilan kuvaaminen ja tavoitetilan suunnittelu prosessi, ja miten käytännössä kannattaa edetä Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten läpikäynnit (JHS179) mitkä ovat keskeisiä tuotos/mallipohjia hyödynnettäväksi kunnissa Käytännön kuvauksia

44 Nykytilan kuvaaminen ja tavoitetilan suunnittelu prosessi, ja miten käytännössä kannattaa edetä

45 Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen organisaatiossa Sitouta johto Nimeä vastuutaho työn käynnistämiselle Hanki ymmärrys kokonaisarkkitehtuurista Organisoi ja resursoi kokonaisarkkitehtuurityö Hanki osaaminen Kuvaa arkkitehtuurin nykytila Valitse arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaamisen ensimmäinen kohde Suunnittele arkkitehtuurin kehittämispolku Katsotaan käytännön tasolla osan 4 ryhmätyössä Kytke arkkitehtuurin kehittäminen organisaation johtamiseen Käynnistä kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Copyright Kuntien Tiera Oy 45

46 Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten läpikäynnit (JHS179) mitkä ovat keskeisiä tuotos/mallipohjia hyödynnettäväksi kunnissa

47 JHS 179 kuvauspohjat ja -matriisit JHS 179 Liite 8: Kokonaisarkkitehtuurin kuvauspohjat JHS 179 Liite 9: Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmatriisit Se, mitä kannattaa hyödyntää, riippuu siitä, mitä ollaan tekemässä. Mallipohjia kannattaa käyttää, mutta vain niitä, joista oikeasti on työlle hyötyä. Copyright Kuntien Tiera Oy 47

48 Käytännön kuvauksia

49 Osa 4 Käyttöönotto ja jatkuvuus Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja jatkuvuuden varmistaminen Ryhmätyö Miten konkreettisesti lähteä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä Keski-Suomen kunnissa?

50 Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja jatkuvuuden varmistaminen

51 Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja jatkuvuuden varmistaminen miksi? Tehdään kerran ja sitten pidetään ajan tasalla Jatketaan kehitystä Varmistetaan KA-tekemisen ja toiminnan tarpeen kohtaaminen Copyright Kuntien Tiera Oy 51

52 Arkkitehtuurin hallinnan tarkoitus Arkkitehtuurin hallinnan ei tarvitse olla raskasta, byrokraattista kokoustamista! Varmistaa kehittämisen alkaminen ja jatkuminen Varmistaa kehittämisen johdonmukaisuus Ohjeistaa arkkitehtuurilinjausten soveltaminen projekteissa Määritellä kehittämisen, ylläpidon ja hyödyntämisen vastuut Copyright Kuntien Tiera Oy 52

53 Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Perusperiaatteet Arkkitehtuurinhallinta on prosessilähtöistä Arkkitehtuurilinjauksia noudatetaan ja hyödynnetään Arkkitehtuurilinjausten vastaisia ratkaisuja ei tehdä, kaikki poikkeamat hyväksytään muutoksenhallintamenettelyn kautta Arkkitehtuurin johtamisprosessit sijoitetaan etukäteen määritettyyn vuosikelloon Jatkuvan kehittämisen periaate. 53 Copyright Kuntien Tiera Oy

54 Arkkitehtuurihallinnan vuosikello 54 Copyright Kuntien Tiera Oy

55 Ryhmätyö Miten konkreettisesti lähteä liikkeelle kokonaisarkkitehtuurityössä Keski-Suomen kunnissa?

56 Ryhmätyön lähtökohta Sähköistä asiointia päätetään lähteä kehittämään: Miten lähtisit liikkeelle KA-suunnittelukehikkoa käyttäen? Kenelle puhuisit ensin? organisaatiorajojen ylittäminen yhteistyö Keski-Suomen liiton ICT-strategia johdon sitouttaminen työn käynnistämisen vastuutaho työn resursoinnin varmistaminen Keitä muita ottaisit mukaan? sidosryhmien tunnistus Mistä lähtisit liikkeelle itse työssä? osaamisen hankkiminen (lukeminen / koulutus) työn resursointi nykytilan kuvaaminen mitä valmista materiaalia hyödyntäisit? tavoitetilan kuvaaminen mitä valmista materiaalia hyödyntäisit? Miten jatkaisit työtä? ratkaisuarkkitehtuurin kuvaaminen ratkaisuarkkitehtuurin toteuttaminen Mitä muuta? miten sidot tekemisen laajempaan kokonaisuuteen? miten sidot tekemisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen? Entä sitten? Copyright Kuntien Tiera Oy 56

57 Entäs sitten ihan oikeasti? Kaksi käytännön esimerkkiä Mitä halutaan? Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Kaikille osapuolille yhtenäinen käsitys siitä, miten kehitys tehdään ja mihin pyritään Miksi haluttaisiin luoda kaikille yhteinen käsitys siitä, miten kehitys tehdään ja mihin pyritään? Siksi, että voidaan paremmin kohdentaa vähäisiä resursseja keskeiseen ja tärkeään kehittämiseen Siksi, että halutaan vähentää osaoptimointia ja erillään/siiloissa tapahtuvaa kehittämistä Siksi, että pystytään luomaan koko organisaatiota hyödyttäviä ja koko organisaation käytettävissä olevia ratkaisuja Vähentää päällekkäistä kehittämistä Miksi haluttaisiin vähentää päällekkäistä kehittämistä? Siksi, että saadaan käytettävissä olevilla resursseilla aikaan enemmän hyötyä ja tarpeellista muutosta Copyright Kuntien Tiera Oy 57

58 Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Mihin tähdätään? Ensin pitää hahmottaa, mikä on työn kohteena/tavoitteena Kaikille osapuolille yhtenäinen käsitys siitä, miten kehitys tehdään ja mihin pyritään Päällekkäisen kehittämisen vähentäminen Sitten pitää miettiä, mitä tarvitaan, jotta tavoitetta kohti päästään Tarvitaan yhteiset linjaukset, yhteinen päätöksenteko ja yhteinen toimintatapa kehittämiselle Yhteisten linjausten luomiseksi tarvitaan 1) arkkitehtuuriperiaatteet Yhteisten päätösten tekemiseksi ja yhteisen toimintatavan aikaansaamiseksi tarvitaan 2) arkkitehtuurin hallinta Tarvitaan näkyvyys kaikkeen organisaatiossa tapahtuvaan kehittämiseen Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Jotta voidaan saada näkyvyys kehittämistoimiin, kehittämistoimien täytyy olla ainakin jossain määrin organisoituja 1) kehittämisen projektointi Näkyvyyden saavuttamiseksi tarvitaan tapa keskitetysti käydä läpi eri alueiden kehittämistoimia/projekteja 2) projektihallinta Copyright Kuntien Tiera Oy 58

59 Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Missä nyt mennään? Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Sen jälkeen pitää ymmärtää, mikä on tämän hetken tilanne Onko meillä selkeitä, yksinkertaisia periaatteita, jotka ohjaavat (kaikkea) kehittämistä? Jos ei, niin onko meillä jotain sen suuntaista? Mitä? Onko naapurilla jotain? Mitä? Onko meillä tahoa, joka linjaa (kaikkea) kehittämistä? Mitkä ovat sen toimintatavat? Kattaako se koko organisaation? Jos ei, onko meillä jotain sen suuntaista? Mitä? Keitä siellä on mukana? Projektoidaanko meillä (sisäistä) kehittämistä? Miten? Jos ei, niin onko meillä jotain sen suuntaista? Mitä? Onko naapurilla jotain? Mitä? Seulotaanko meillä projekteja jollain tavalla yhtenäisesti? Miten? Kenen toimesta? Seurataanko meillä projekteja jollain tavalla yhtenäisesti? Miten? Kenen toimesta? Copyright Kuntien Tiera Oy 59

60 Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Minne halutaan päästä? Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Seuraavaksi pitää miettiä, mikä on se tila, jonne lopulta halutaan päästä 1. Kunnassa on yhtenäiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat kehittämistä 2. Kunnassa hallitaan arkkitehtuuria, mikä varmistaa periaatteiden olevan pätevät ja edistää niiden noudattamista 1. Kunnassa tehtävät kehitystoimet tehdään projekteina 2. Kaikkea kehitystä ohjataan ja seurataan yhtenäisen projektihallinnan avulla Copyright Kuntien Tiera Oy 60

61 Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Miten tavoitteeseen päästään? Ja lopulta päätetään, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa lähdetään toteuttamaan tavoitetta 1. Luotaan ensin arkkitehtuurille hallinta Luodaan malli, jolla arkkitehtuuria hallitaan ja luodaan hallinnalle vuosikello Sekä toisissa kunnissa että muualla on paljon valmiita malleja Varmistetaan, että toiminta lähtee liikkeelle ja luodaan sille jatkumisen edellytykset Selkeä mandaatti, selkeät roolit, vastuulliset rooleihin 2. Luodaan hallinnan rooleja hyödyntäen yhtenäiset arkkitehtuuriperiaatteet Luodaan tai viimeistellään kehittämistä ohjaavat arkkitehtuuriperiaatteet Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Sekä toisissa kunnissa että muualla on paljon valmista materiaalia Tämä ei ole vaikeaa kyse on siitä, halutaanko tehdä organisoidusti vai jotenkin muuten Copyright Kuntien Tiera Oy 61

62 Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Miten ratkaisuun päästään? Kokonaisarkkitehtuurin työstämisen valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Työstettävän kokonaisuuden toimeenpanon suunnittelu Ja lopulta päätetään, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa lähdetään toteuttamaan tavoitetta 1. Projektointi Luodaan tai viimeistellään kehityshankkeiden projektointikäytäntö Sekä toisissa kunnissa että muualla on paljon käytössä olevia malleja Varmistetaan, että projektointi todella otetaan käyttöön ei enää linjatyönä tapahtuvaa kehittämistä 2. Projektihallinta Luodaan tai viimeistellään projektihallintamalli Sekä toisissa kunnissa että muualla on paljon käytössä olevia malleja Varmistetaan, että toiminta lähtee liikkeelle ja luodaan sille jatkumisen edellytykset Tämä ei ole vaikeaa kyse on siitä, halutaanko tehdä organisoidusti vai jotenkin muuten Copyright Kuntien Tiera Oy 62

63 Jatko Mitä seuraavaksi? Mikäli kuvatunlainen kokonaisarkkitehtuurityö saadaan käyntiin, syntyvät uudet kehityskohteet kuin itsestään, esim. Jotta kehitysprojekteja voidaan ohjata paremmin, huomataan, että Halutaan parempi kuva siitä, mitä tietoja missäkin tietojärjestelmissä käytetään. Näin löydetään päällekkäisen tiedon ylläpidon ja luomisen paikat ja voidaan kehittyä hyödyntämään samaa tietoa monessa paikassa -> tietovirtakuvaus Halutaan parempi kuva siitä, mitä toiminnallisuuksia missäkin järjestelmässä on. Näin pystytään keskittämään ja laajentamaan sopivien järjestelmien käyttöä uusien hankkimisen sijaan > looginen tietojärjestelmäkuvaus Copyright Kuntien Tiera Oy 63

64 Esimerkkejä nykytilan kuvauksista Nykytila Tavoitetila Kehittämissuunnitelmat Tietojärjestelmärekisteri keskeisten järjestelmien osalta Ylätason listaus keskeisistä tietojärjestelmistä JHS 179 -suositusten mukaisesti (Excel-dokumentointi) Tietojärjestelmäkartta tietojärjestelmärekisterin perusteella Dokumentointi QPR:llä tai sopivalla välineellä Tietovirtakuvaus Päätietoryhmäkuvaus Ylätason prosessikuvaukset Eri arkkitehtuurin näkökulmien kuvausten välisten riippuvuuksien kuvaus (prosessit järjestelmät, prosessit tiedot,..) Sidosryhmäanalyysi Looginen järjestelmäjäsennys Copyright Kuntien Tiera Oy 64

65 Esimerkkejä tavoitetilan työstä Nykytila Tavoitetila Kehittämissuunnitelmat Tavoitetilan prosessien kuvaaminen Tavoitetilan looginen tietojärjestelmäkuvaus Arkkitehtuurin hallintamallin kuvaaminen Arkkitehtuuriperiaatteet Yksittäisten arkkitehtuurialueiden kehittämistarpeiden kuvaaminen Perustiedon hallinta Arkkitehtuurivisio Copyright Kuntien Tiera Oy 65

66 Esimerkkejä kehittämissuunnitelmista Nykytila Tavoitetila Kehittämissuunnitelmat Arkkitehtuurin hallintamalli Projektisalkun hallinta Projektin hallintamalli Copyright Kuntien Tiera Oy 66

67 Kysymyksiä? Kommentteja? Kiitos Copyright Kuntien Tiera Oy 67

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Turun seudun KA- koulu

Turun seudun KA- koulu Turun seudun KA- koulu Kurttu-seminaari 2.10.2012 Jaakko Ståhlberg Kokonaisarkkitehtuurit Turun kaupunki jaakko.stahlberg@turku.fi 1 Agenda Taustaa KA- koulun sisältö Osallistujien kommentit: Tavoitteet

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015 30.11.2011 1 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Sisältö Tietohallinnon selkeät rakenteet ja tietohallinnon vastuut: Kuka vastaa kokonaisuudesta? Miten ohjausta ja

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA MDM-viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2012 2.10.2012 Helsinki Kea Kangas-Lång

Kuntasektorin yhteinen KA MDM-viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2012 2.10.2012 Helsinki Kea Kangas-Lång Kuntasektorin yhteinen KA MDM-viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 2012 2.10.2012 Helsinki Kea Kangas-Lång Sisältö Master datan hallinta mitä se on, miksi sitä tarvitaan ja miksi asioita pitäisi tehdä yhdessä

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan?

Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Millainen julkinen tietoarkkitehtuuri Suomessa tarvitaan? Avoin tieto ja World Wide Web tietoyhteiskunnan palveluksessa 5.4.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri yhteinen

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Toimintakertomus VM006:03/2013 366/00.01.00.01/2013 JulkICT-osasto 15.1.2016 JHKA-sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Versio: v. 0.23 20.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN JA PAIKALLISEN KOKONAISARKKITEHTUURIN HALLINTAMALLI. TAPAS-osaprojektin lopputuotos

TERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN JA PAIKALLISEN KOKONAISARKKITEHTUURIN HALLINTAMALLI. TAPAS-osaprojektin lopputuotos TERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN JA PAIKALLISEN KOKONAISARKKITEHTUURIN HALLINTAMALLI TAPAS-osaprojektin lopputuotos versio 1.01 30.12.2011 2 (46) 1. JOHDANTO... 4 1.1. TAUSTA JA DOKUMENTIN TARKOITUS... 4 1.2.

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013 Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Säätytalo 10.9.2013 Tiistai 10.9.2013, klo 12.00 14.00 Tilaisuuden ohjelma Säätytalo, Sali 15 (Snellmaninkatu 9, 00170 Helsinki) klo 12.00 12.15

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Esityksen sisältö Tietohallintolaki Julkisen ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurit

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa

Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Valtiotason arkkitehtuurit Suomessa Yhdistetty avoin tieto Suomessa -- Linked Open Data in Finland 26.3.2010 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 0.9 30.12.2013 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä...

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP Mikä ihmeen G4? Yliopistosairaanhoitopiirit paitsi HUS: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois- Pohjanmaa,

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri

Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin aineistohallinnan viitearkkitehtuuri Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston arkkitehtuuriseminaari 10.11.2014 Markus Merenmies Kansallisarkisto Seminaarin lupaus Seminaari on kohdennettu

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet -

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - ASIAKIRJAHALLINNASTA TIETOJEN HALLINTAAN Mikkelin ammattikorkeakoulu 4.10.2012 Tommi Oikarinen, VM hallinta TIEDON OHJAUS TIETO PROSESSI

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014

Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu. Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014 Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014 Avoimen tiedon politiikka on linjattu Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011 Hallitusohjelma Julkisin varoin

Lisätiedot