Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010"

Transkriptio

1 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto

2 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita Julkisen hallinnon ICT-haasteita Painopistealueet Tietohallintolakiesitys Yhteiset palvelut Kokonaisarkkitehtuuri Tietojärjestelmähankkeiden arviointi Sähköisen asioinnin ja demokratian edistäminen Tietoturva Turvallisuusviranomaisten verkosto Valtion IT-palvelukeskus Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

3 Julkishallinnon ICT vuonna 2009 (arvio) Menot M 1000 Kunnat 911 Valtio 150 Välillinen valtionhallinto 2061 Yhteensä Suurimmat käyttäjät 1. Sosiaali- ja terveystoimi 2. Henkilöstö- ja taloushallinto 3. Sivistystoimi 4. Puolustus ja turvallisuus Menot % kohteittain 75% Käyttö, tuki ja ylläpito 25% Uudet järjestelmät 100% Yhteensä Menot % lajeittain 52% Palvelujen ostot 27% Palkat ja palkkiot 21% Laitteistot ja ohjelmistot 100% Yhteensä Julkishallinnon ICT on noin 23% Suomen koko ICT-markkinoista. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

4 Valtion IT hallintotapa VALTIO Valtion IT ohjaus Valtion IT johtaja Valtion IT palvelukeskus Valtion IT palvelut Valtion IT johtoryhmä Administrative Areas Ministeriö1 M2 M3 M4 M5 IT päällikkö IT päällikkö IT päällikkö IT päällikkö IT päällikkö V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 Virastot V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

5 Valtion tietohallinto Valtiovarainministeriö vastaa valtion yhteisten IT palveluiden kehityksestä ja ohjauksesta. Ministeriöt vastaavat omien alueidensa tietohallinnosta. Valtion IT palvelukeskus toimii yhteistyössä kaikkien ministeriöiden kanssa. Valtiovarainministeriö vastaa kaikille yhteisten palveluiden tuottamisesta. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

6 Valtion IT strategia Haasteet Strategiset tavoitteet Kehitysohjelmat Lippulaivaprojektit -Vaihtuvat Asiakastarpeet -Hallinnon luotettavuus ja läpinäkyvyys -Globalisaatio ja EU:n Integraatio -Tuottavuus -Ikääntyminen -Eläköityminen -Palveluiden varmistaminen koko maassa -Palveluiden varmista minen kaikissa olosuhteissa Tyytyväinen asiakas, Joustavat palvelut Tehokas, turvallinen, verkottunut hallinto Asiakaslähtöiset E-palvelut Yhteistoiminta Yhteiset IT järjestelmät Harmonisoidut peruspalvelut Tietoturvallisuus -Henkilöiden ja yritysten tunnistus Yhteinen e-palvelualusta -Yhteinen IT-arkkitehtuuri Yhteiset rajapinnat Kansallisiin tietovarantoihin -Resurssienhallintajärjestelmä -Dokumenttien hallinta ja arkis -tointi -Virkamiesten tunnistus ja oikeuksienhallinta -Yhteinen, jaettu ja turvallinen kommunikointiverkko -Sähköposti, kalenteri -Tietoturvallisuus ja jatkuvuudenhallinta ja jatkuvuuden suunnittelu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

7 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita Veroehdotus Veroilmoitusta ei sähköistetty, vaan koko prosessi poistettiin Hallinnon kuorman vähennys kansalaisille Paljon pienempi työ verotoimistoissa Virkatodistuksettomuus Virkatodistusta ei sähköistetty, vaan koko lomake poistettiin Viranomaiset saavat ja jakavat perustiedot keskenään taustalla Meritilannekuva Useat eri viranomaiset useasta eri maasta tuottavat ja jakavat reaaliaikaista meritilannekuvaa Suomenlahdella ja Itämerellä Ainutlaatuinen kansainvälinen menestystarina Poliisit social mediassa 3 täyspäiväistä IRC-galleria poliisimiestä: fobba, mane ja jutta yli fania Facebookissa Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

8 Julkisen hallinnon ICT-haasteita Hierarkinen hallinta Hallinnon heikkous paikallis- ja keskushallinnossa Paikallis- ja keskushallinnon IT:t eivät ole yhteydessä toisiinsa. Terveydenhuollon IT Ei keskitettyä potilas- ja hoitotietokantaa Useita erillisiä kehitysohjelmia Päällekkäinen tiedonkeruu Nimi, osoite yms. Tietoja kysytään usein vaikka ne voitaisiin tallentaa yhteiseen tietokantaan Prosessien kehitys vs. teknologian käyttöönotto Liian usein ICT otetaan käyttöön kehittämättä toimintaa tukevia prosesseja ja käytäntöjä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

9 Painopistealueet Virkamiesten ICT palvelut Kansalaisen asiointitili ja kansalaisen kotisivut Julkisen tiedon käyttö Valtion tietoverkko Tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus Tietoturvallisuus ja ICT:n jatkuvuudenhallinta Ohjelmistojen hallinta ja elinkaarimalli Arkkitehtuuri Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

10 Tietohallintolakiesitys Kokonaisarkkitehtuuri Toiminto-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit Valtiovarainministeriön lausunto Yli 5 M tai laaja toiminnallinen merkitys Yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Julkinen hallinto Toimialat Tallennettujen tietojen hyödyntäminen VTJ, yhdistys-, kauppa- ja säätiörekisterit, KTJ, YTJ ja maastotietojärjestelmä Yhteiset palvelut Sähköisen asioinnin yhteiset tietotekniset ratkaisut (jh) Perustietotekniikka (valtio) Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

11 Yhteiset palvelut Asiakkaat (kansalaiset, yritykset ja yhteisöt, viranomaiset) Palveluihin ohjaavat palvelut Yhteiset tekniset tukipalvelut - Portaalit - Asiointitili - Kansalaisen kotisivu Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut - Tunnistaminen - Maksaminen - Sähköinen allekirjoitus - Kertakirjautuminen - Valtuuksien hallinta Yhteiset tietovarannot Yhteiset alustapalvelut - Integraatiopalvelu - Sähköisen asioinnin palvelualusta - Yhteisten tietovarantojen rajapinta - Henkilöstöhallinto - Taloushallinto - Asianhallinta - Arkistointi - Raportointi Organisaation omat tietojärjestelmäpalvelut - Perustietovarannot - Muut keskeiset tietovarannot - Organisaation omat tietojärjestelmät - Organisaation omat tietovarannot Yhteiset perustietotekniikkapalvelut - Yhteinen tietoliikenneratkaisu - Yhteinen työasemaratkaisu - Yhteinen viestintäratkaisu Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

12 Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, organisaatioyksiköt, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Kehittämisen tulee olla toimintalähtöistä ja lähteä liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja kansalaisille tarjottavien palveluiden parantamisesta. Kokonaisarkkitehtuuri on suunnittelumenetelmä, jolla tuotetaan toiminnan ja IT-ratkaisujen tavoitetilan kuvaukset. kuvaukset tavoitetilasta, nykytilasta ja siirtymäpolusta tavoitetilaan. toiminta- ja hallintamalli, jonka avulla ohjataan suunnittelua, tunnistetaan ja poistetaan päällekkäinen kehittämistyö, varmistetaan laatu ja saadaan tehdyt suunnitelmat laajasti uudelleen käytettäviksi. Toiminta Palvelut Prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmäratkaisut Tiedot Käsitteet Tietomallit Teknologia Teknologiaratkaisut Tietoturva ja integraatio Arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuuden ja sen osien rakennetta ja osien välisiä suhteita, sekä periaatteita ja suuntaviivoja niiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

13 Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointi ja ohjaus Mitä arvioidaan? Hyöty: Elinkaaren mittaiset hyödyt tulevat riittävällä varmuudella olemaan suuremmat kuin elinkaaren mittaiset kustannukset, kansantalouden tasolle laskettuna. Arkkitehtuurinmukaisuus: Ratkaisu on valtion ja hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin mukainen Toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri Strategianmukaisuus: Hanke kuuluu valtion ja/tai hallinnonalan strategiaan ja toiminnan kehittämiseen Onnistumisen edellytykset: Hankkeen onnistuminen ja sen tuloksen saaminen suunniteltuun käyttölaajuuteen on todennäköistä. Riskit on kartoitettu ja minimoitu. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

14 Uudet Suuntaviivat ja Toimintasuunnitelma Sähköisen Asioinnin ja Demokratian Vauhdittamisohjelman (SADe) toteuttamissuunnitelma vuosille julkaistiin vuonna Suuntaviivat ovat: Monikanavainen julkisten palveluiden kehitys Kattavuus koko julkisen sektorin kannalta Sähköisten palveluiden korkea kehitysaste Asiakaslähtöisyys Elämäntilanteeseen perustuva palvelukokonaisuus Hallinnollisen taakan minimointi Kansallisten porttaalien yhtenäinen näkyvyys Tietohallinnon kehittäminen osana julkista kehitystyötä Tuottavuuden ja kannattavuuden kehittäminen Yhteiset palvelut koko julkiselle sektorille Ohjausmetodien kehittäminen ja tehostaminen Kehitystyön yhteistoiminta Kansalaisten osallistuminen ja edemokratia Julkisen sektorin IT markkinoiden kehittäminen ja hyödyntäminen Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

15 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

16 Tietoturva Valtioneuvoston periaatepäätös voimaan Tietoturvallisuusasetus annettu , voimaan Valtionhallintoa ohjataan kehittämään tietoturvallisuutta tärkeänä osana johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä hallinnon kehittämistä ja toimintaa. Tietoturvan perustaso on saavutettava tiettyjen palveluiden käytön ehtona 3 vuoden siirtymäajan jälkeen Luokittelupakkoa ei ole, mutta jos luokitellaan, on käytettävä asetuksen määrittelemää luokitusta 5 vuoden siirtymäaika Kansainvälisissä ja NATO-yhteistyössä käytetään tiukempaa KATAKRI-kriteeristöä Valmistellaan valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisohjelma vuosille Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

17 Valtion tietoliikennekokonaisuus Korkeampi varautumisen aste Suuremmat kustannukset Matalampi varautumisen aste Pienemmät kustannukset PV Verkko Valtion yhteinen, turvallinen tietoliikenneratkaisu Julkiset verkot kuten internet Sotilaallinen maanpuolustus Turvallisuudesta vastaavat viranomaiset hlöä Muu valtionhallinto hlöä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

18 ValtIT VIP työnjako Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

19 Valtion IT-palvelukeskuksen palvelut VIESTINTÄRATKAISUT - Valtion yhteinen viestintäratkaisu HALLINNON JÄRJESTELMÄT Asian- ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmä VALDA Matkahallintajärjestelmä M2 Tilaustenhallintajärjestelmä Tilha Rekrytointijärjestelmä Heli Laskujen ja asiakirjojen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondo KANSALAISILLE SUUNNATUT PALVELUT Suomi.fi-portaali Kansalaisen asiointitili Sähköisen asioinnin palvelualusta Verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu Vetuma Lomake.fi-alusta ASIANTUNTIJA- PALVELUT Tietoturvapalvelut YHTEENTOIMIVUUS Integraatiopalvelu Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu PERUSTIETOTEKNIIKKA Valtion yhteinen verkko VY-verkko Tietoverkko- ja puhepalvelut valtioneuvostolle Tietojärjestelmät ja käyttöpalvelut valtioneuvostolle Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

20 Kiitos! Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö ValtIT

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus

Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Valtion tietojärjestelmäpalvelut ja turvallisuus Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS journalistiseminaari 31.3.2014 Jyväskylä Kari Pessi Toimitusjohtaja Esityksen sisältö Valtorin esittely Tietojärjestelmien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 Pivotal Consulting Oy 2 Sisältö 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Tietohallinnon tilannekuva... 4 3. Strategiset linjaukset... 9 3.1.

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008

ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008 ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008 VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta ICT-VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta Riskienhallinta Riskienhallinta Valmius Johtaminen Tilannetietoisuus Tiedon turvaaminen Häiriö-

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot