Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA"

Transkriptio

1 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala

2 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Kokonaisarkkitehtuuri Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Organisaation kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 2

3 Kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 3

4 Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan tavoitteet Tehtävät, toiminnot ja prosessit tavoitteiden saavuttamiseksi Toiminnan tarvitsemat ja tuottamat tiedot Prosesseja ja tiedon hallintaa palvelevat tietojärjestelmät Toteutusteknologiat ja tekninen ympäristö Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 4

5 Mitä kokonaisarkkitehtuurilla voidaan saavuttaa Tehdään asiat kerran - ei moneen kertaan tai päällekkäin Toiminnan ja teknologian eri osat toimivat kokonaisuutena yhteen Käytetään resurssit oikeiden asioiden tekemiseen Kehitettävät ratkaisut palvelevat organisaation toiminnan tarpeita Siirrytään osaoptimoinnista harkittuun kokonaisuuden optimointiin Muistetaan kysyä oikeat kysymykset oikeaan aikaan Ei ajauduta, vaan edetään suunnitelmallisesti ja johdetusti Kokonaisarkkitehtuuri on pysyvä ajattelutapa, sen suurimmat edut syntyvät pitkäjänteisestä hyödyntämisestä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 5

6 Arkkitehtuuria käytetään keskeisenä ohjausvälineenä Visio ja strategia Toiminnan ja talouden suunnittelu Toiminnan kehittäminen Arkkitehtuurin hallinta Hankesalkun hallinta Hankehallinta Toiminnan kehittämishanke Tiedon hallinnan kehittämishanke Tietojärjestelmien kehittämishanke Visio, strategia ja muut toiminnan tavoitteet ohjaavat arkkitehtuurin kehittämistä. Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan kehittämiskohteiden valintaa hankesalkkuun. Arkkitehtuuri on yksi väline muiden joukossa organisaation johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Arkkitehtuurin hallinta on kytkettävä organisaation johtamisen ja päätöksenteon rakenteisiin. Arkkitehtuurilla ohjataan hankkeissa kehitettävien toimintaprosessien ja tietojärjestelmien suunnittelua. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 6

7 IT-arkkitehtuuri vs. kokonaisarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on vain jäävuoren huippu 10% Tietojärjestelmien kehittäminen edellyttää selkeää kuvaa Toiminnan tarpeista Palveluista Toimijoista, käyttäjistä, rooleista Prosesseista Toiminnanohjauksesta Käsitteistä, tiedoista 90% Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 7 7

8 Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Kehittämisen tulee olla toimintalähtöistä ja lähteä liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja kansalaisille tarjottavien palveluiden parantamisesta. Näin saadaan parempia tuloksia kuin lähtemällä liikkeelle teknologian näkökulmasta. Kokonaisarkkitehtuuri on suunnittelumenetelmä, jolla tuotetaan toiminnan ja IT-ratkaisujen tavoitetilan kuvaukset. kuvaukset tavoitetilasta, nykytilasta ja siirtymäpolusta tavoitetilaan. toiminta- ja hallintamalli, jonka avulla ohjataan suunnittelua, tunnistetaan ja poistetaan päällekkäinen kehittämistyö, varmistetaan laatu ja saadaan tehdyt suunnitelmat laajasti uudelleen käytettäviksi. Näkökulmat: Toiminta Palvelut Prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmäratkaisut Tiedot Käsitteet Tietomallit Teknologia Teknologiaratkaisut Tietoturva ja integraatio Arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuuden ja sen osien rakennetta ja osien välisiä suhteita, sekä periaatteita ja suuntaviivoja niiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 8

9 JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -suositus Suosituksessa määritellään menetelmä, jolla organisaation kokonaisarkkitehtuuri suunnitellaan sekä annetaan suositukset kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueiden kuvausten laatimisesta. Suosituksen tarkoituksena on antaa yhtenäinen suunnittelumenetelmä, suunnittelun viitekehys sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa. Suositus on osa ICT-palvelujen kehittäminen suositussarjaa. Muut osat ovat: JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen. JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys. JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 9

10 KA-menetelmän käyttö Toiminnan tarpeet Kuka tarvitsee ja mitä? Miten tukee strategiaa? Miten toimitaan? Tiedon tarpeet Mitä tietoa tähän liittyy? Mikä on tiedon päälähde? Mitä tietoa tarvitaan johtamiseen? Tietosuojatarpeet? Mitä tukijärjestelmiä tarvitaan? Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa, että siirrytään osaoptimoinnista harkittuun optimointiin Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa, että muistetaan kysyä oikeat kysymykset oikeaan aikaan Pitäisi kehittää X:ää Tietoturvatarpeet Yhteentoimivuuden tarpeet Teknologian tarpeet Järjestelmien tarpeet Miten korkeaa käytettävyyttä tarvitaan? Mitä ylläpitoa teknologia edellyttää Mihin tämä muutos vaikuttaa? Kansalliset ja Mitä on jo alueelliset olemassa? määritykset? Miten ratkaisut integroidaan? Ei ajauduta, vaan edetään suunnitelmallisesti ja johdetusti Kehittäminen tehdään hankkeissa ja projekteissa KA tulee kiinnittää kiinteästi ja systemaattisesti kehittämissalkun hallintaan Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 10

11 KA-hallintamalli Toiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen Arkkitehtuurin kehittämisen suunnittelu ja johtaminen Arkkitehtuurin johtaminen Jatkuva kehittäminen Muutosten hallinta Arkkitehtuurin viestintä ja käytön varmistaminen Arkkitehtuurin hallinta kehittämishankkeissa (arkkitehtuurin hyödyntäminen) KA-hallintamalli luo edellytykset ohjata KAsuunnittelua ja varmistaa, että tavoitetilakuvausten mukaiseen päämäärään päästään Liittää arkkitehtuurityön osaksi organisaation johtamista ja toiminnan ja talouden suunnittelua Varmistaa, että arkkitehtuurityöllä tuetaan toiminnan tavoitetta Ylläpitää arkkitehtuurin, kun toiminnan tavoitteet muuttuvat (muutostenhallinta) Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 11

12 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 12

13 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta Keino: julkisen hallinnon viranomaisella on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi lakiin perustuva velvollisuus suunnitella ja kuvata kokonaisarkkitehtuurinsa julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 13

14 Valtiovarainministeriö Huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden kuvausten laatiminen ja ylläpito Yhteisten palveluiden ohjaus Tietohallintolain KA-velvoitteet Ministeriöt Toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden ohjaus tietohallintolain mukaisesti Huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Julkisen hallinnon organisaatiot Suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria Saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia Käytettävä yhteisiä palveluita Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 14

15 Keskeisimmät velvoitteet Viranomaisille kohdistuvat keskeisimmät velvoitteet ovat: suunnitella ja kuvata tietohallintonsa julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti (7 ) noudattaa tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia kuvauksia ja määrityksiä, joiden sisältö määriteltäisiin asetuksissa (7 ) ottaa käyttöön sellaisia sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, jotka luovat edellytykset yhteentoimivuudelle (11 ) Lisäksi laki antaa VM:lle puitteet arvioida valtion yli 5M euron IThankkeita hankearviointimenettelyn mukaisesti. Laki koskee myös kunnallisia viranomaisia, jotka hoitavat laissa säädettyjä tehtäviä sekä julkisen hallinnon tehtäviä hoitavia yhteisöjä ja säätiöitä näiden käyttäessä julkista valtaa. Lain toimeenpanon painopiste on tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurien kuvaamisessa, jolla tarkoitetaan julkisen hallinnon palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen sekä käytettyjen tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteen ja sen osien välisten suhteiden kuvaamista. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 15

16 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 16

17 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri - joukko yhteisiä arkkitehtuureja Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) Oikeusturva ja demokratia Työ ja elinkeinot Liikenne ja viestintä Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Terveys ja hyvinvointi Koulutus, tiede ja kulttuuri Sisäinen turvallisuus Puolustus ja ulkosuhteet Valtiontalous Hallinto ja yhteiset palvelut Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu kaikille julkisen hallinnon organisaatioille yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista sekä kohdealueiden yhteisistä kokonaisarkkitehtuureista Yhteisessä arkkitehtuurissa suunnitellaan ja toteutetaan ne ratkaisut, joita alueen toimijoiden kannattaa yhteisesti hyödyntää. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 17

18 Yhteisen KA:n ohjausrakenne Kaikille yhteiset Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuurin hallintamalli Julkista hallintoa koskevat yhteiset arkkitehtuurilinjaukset Kohdealueen arkkitehtuuri Kohdealuetta koskevat arkkitehtuurilinjaukset Yhteiset linjaukset Kohdealueen osan arkkitehtuuri Kohdealueen osaa koskevat arkkitehtuurilinjaukset Kohdealuetta koskevat arkkitehtuurilinjaukset Yhteiset linjaukset Rakenteen ohjausvaikutus perustuu hierarkkisuuteen ylemmällä tasolla tehdyt linjaukset ohjaavat alempia tasoja Toiminnan tarpeista johdetut kuvaukset kohdealueilla huomioivat yhteiset linjaukset Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 18

19 Julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin ohjaus Arkkitehtuurin ohjaus Julkisen hallinnon KA:n ohjaus Toiminnan johtaminen Julkisen hallinnon yhteisen KA:n johtoryhmä Tavoitteet Tuloksellisuus Arkkitehtuuriryhmä KA-tavoitteiden asettaminen Ohjaus Seuranta Ohjaus Seuranta Kohdealueen KA ohjausryhmä Arkkitehtuuriryhmä Hallinta Ohjaus Seuranta Kohdentaminen ja ohjeistus Raportointi Kohdealueen osan KA ohjausryhmä Kehittäminen / tuotanto Arkkitehtuuriryhmä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 19

20 JHKA organisointi (suunnitelma 2012) JUHTA JUHTA toimii vuoden 2012 JHKA johtoryhmänä (organisointi vuodesta 2013 eteenpäin suunnitellaan syksyllä 2012) Perustietovaranto -jaosto Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) KA-jaosto JHS-jaosto JHKA arkkitehtuuriryhmäksi perustetaan JUHTA:n alaisuuteen KAjaosto (synergia JHS- ja perustietovarantojaostojen kanssa) KA-jaoston kokoonpanon tulee edustaa kattavasti yhteisen arkkitehtuurin eri rakenteita (tärkeintä kuitenkin saada ryhmä kokoon ja työ käyntiin) Oikeusturva ja demokratia Työ ja elinkeinot Liikenne ja viestintä Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Valtiontalous Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Terveys ja hyvinvointi Koulutus, tiede ja kulttuuri Sisäinen turvallisuus Puolustus ja ulkosuhteet Hallinto ja yhteiset palvelut Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 20

21 Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Menetelmät Toteutussuunnitelma Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Rajaukset ja reunaehdot Tietoarkkitehtuuri Strategiat Sisältö Standardisalkku Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Sidosarkkitehtuurit Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri KA-menetelmä KA-menetelmä luo edellytykset suunnitella ja kuvata kokonaisarkkitehtuurin keinoin kattava toiminnallis-tekninen tavoitetila tai lähtötilanne yhdenmukaisella tavalla (JHS 179) KA-hallintamalli luo edellytykset ohjata KAsuunnittelua ja varmistaa, että tavoitetilakuvausten mukaiseen päämäärään päästään (julkisen hallinnon KA-hallintamalli) KA-kypsyystasomalli mahdollistaa arkkitehtuuritoiminnan kehittymisen mittaamisen ja antaa eväitä arkkitehtuuritoiminnan kehittämiselle Käsitteellinen Taso - MITÄ Nykytila Looginen Taso - MITEN Fyysinen Taso - MILLÄ Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelut Käsitemalli KA- hallintamalli Kypsyys- taso- malli Kehityspolku KA- periaatteet Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Tietojärjestelmäpalvelut Järjestelmäsalkku Integraatiokartta Teknologiapalvelut Tavoitetila Sidosryhmät - tiedot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden Teknologiakomponentit Prosessilista/kartta Tietomallit jäsennys Prosessikuvaukset Tietovirrat Prosessit-tiedot Järjestelmät-tietovarannot Päätietoryhmät Järjestelmät-prosessit Loogiset tietovarannot Liittymät ja rajapinnat Verkkokaavio Sijoituskaavio Teknologiasalkku Nykytilan kuvaus on yhteinen tilannekuva julkisen hallinnon toiminnasta, toiminnassa tarvittavasta tiedosta sekä toimintaa ja tiedon hallintaa tukevista tietojärjestelmistä Yhteiset KA-periaatteet ovat linjauksia, jotka ohjaavat julkisen hallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä Yhteisten tavoitetilan arkkitehtuurikuvausten tarkoitus on luoda koko julkisen hallinnon toimintaa ja kaikkia julkisen hallinnon organisaatioita ohjaavia ja velvoittavia tiettyyn kohteeseen sovellettavia arkkitehtuurilinjauksia Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 21

22 Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin dokumentaation rakenne Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaus Julkisen hallinnon KA-suunnittelumenetelmät (JHS 179) Julkisen hallinnon KA-hallintamalli Julkisen hallinnon KA-kohdealuejako Julkisen hallinnon KA-kypsyystasomalli Julkisen hallinnon yhteisen KA:n sisällön yleiskuvaus Julkisen hallinnon KA-kehittämispolku Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältö Julkisen hallinnon KA:n käsitteitä ja termejä Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet JHKA Tietoarkkitehtuuri + liitteet JHKA Yhteisten ICTpalveluiden arkkitehtuuri + liitteet Kansalliset viitearkkitehtuurit Ratkaisuarkkitehtuurit / toteutussuunnitelmat Yhteentoimivuuden kuvaukset Kohdearkkitehtuurit Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 22

23 Tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset Tavoitetilaa jäsentävät arkkitehtuurikuvaukset Julkisen hallinnon toiminta-arkkitehtuuri Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteiset ICT-palvelut Lainsäädäntö Asiakkaiden tarpeet Strategia, arvot ja visio Strateginen johtaminen ja ohjaus Liikenteen ja viestinnän prosessit Työ- ja elinkeinon prosessit Ympäristö- ja yhdyskuntarakenteen prosessit Opetuksen, tieteen ja kulttuurin prosessit Hyvinvoinnin ja terveyden prosessit Oikeusturvan ja demokratian prosessit Puolustuksen ja ulkosuhteiden prosessit Sisäisen turvallisuuden prosessit Tukiprosessit Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri (tämä on esimerkki, ei todellinen suunnitelma) Viitearkkitehtuurin kuvaus Tu ki pal velu t Palvelu Palvelu L iiken ne Palvelu Palvelu Palvelu Elin kein o Tietovarannot Infra Palvelu Asiakkaan palvelutarve ja tavoitetilan prosessi Palvelunäkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Ympäristö Palvelu Sähköisen asioinnin peruspalvelut Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Palvelu Palvelu Sivistys Tietovaranto Tietovaranto Tietovaranto Tietovaranto Suunnittelu Tukipalvelut Palvelu Palvelu Tietovaranto Tietovarannot Tietovaranto Palvelu Palvelu Terveys Palvelu Tukip alve lut Palvelu Turvallisuus Palvelu Palvelu Palvelu Kohdearkkitehtuurin kuvaus Tukipalvelut Palvelu Palvelu Perustietovarannot MDS:t MDS :t Tietovaranto Tietovarannot Tietovaranto Yhteentoimivuuden kuvaus Käyttötarkoitus Tietosisältö Toiminnallisuus Sanomarakenne Toteutusteknologia JHS-järjestelmä Toteutusprojektit Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Organisointi Tavoitetilan viitearkkitehtuuri Palvelunäkymät, sähköinen työpöytä, käyttäjärajapinta Sähköisen asioinnin peruspalvelut Integraatiopalvelu, prosessimoottori, palvelujen ohjaus Asiakaspalvelun palvelut Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tavoitetilan päivitys Arviointi Tukipalvelut Palvelu Palvelu Tietovaranto Tietovarannot Tietovaranto Suunnittelu Tavoitetilan päivitys Arviointi Palvelun arkkitehtuuri Hankinta Palvelun kehitys Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 23

24 Yhteinen arkkitehtuuri ja tietohallintolain yhteentoimivuus Kuvaa toiminnallisen kokonaisuuden teknologia- ja toimittajariippumattoman tavoitetilan - MIKSI YHTEENTOIMIVUUTTA - Kuvaa toiminnallisesta kokonaisuudesta rajatun kohteen tavoitetilan - MITÄ YHTEENTOIMIVAKSI - Kuvaa vaatimukset toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvien tietojärjestelmien/-palvelujen väliselle yhteentoimivuudelle - MITEN YHTEENTOIMIVAKSI - Kuvaa toiminnalliseen kokonaisuuteen kehitettävän tietojärjestelmän tavoitteenmukaisen toteutuksen -MILLÄ YHTEENTOMIVAKSI - Kansalliset viitearkkitehtuurit Kohdearkkitehtuurit Yhteentoimivuuden kuvaus Ratkaisuarkkitehtuuri Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri luo perustan tunnistaa, kohdentaa ja määrittää tietohallintolain tavoitteena olevat yhteentoimivuuden kuvaukset yhteentoimivuuden toteuttamista tukeviin kohtiin tavoitteiden mukaisella tavalla. JHS-suositus JHTS - standardi Asetus Yhteentoimivuutta edistävästä arkkitehtuurikuvauksesta tai määrityksestä voidaan valmistella julkisen hallinnon suositus, standardi tai asetus Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 24

25 Julkisen hallinnon yhteiset viitearkkitehtuurit Kansalliset viitearkkitehtuurit Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri asiakkaan palvelutarve ja sitä vastaavat palvelut periaatteet saumattomille palveluketjujen toteutukselle Tiedonhallinnan viitearkkitehtuuri tiedolla johtaminen, tiedon hallinta, avoin tieto sisällön hallinta / asianhallinta Paikkatiedon viitearkkitehtuuri kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen tavoitetila Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri yhdenmukainen tavoitetila kansallisten tietovarantojen hyödyntämiselle ja palvelumalleille ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri yhteiset tietojärjestelmäpalvelut, palvelujen käyttö Palveluväylän viitearkkitehtuuri periaatteet integraatiokerroksen palveluille palveluympäristöjen välinen integraatio Tietoliikenne-/verkkoinfra tavoitetila yhteiselle / kansalliselle tietoliikenneja verkkoinfrastruktuurille 6/ /2012 6/2013 Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 25

26 Yhteiset tavoitetilan kuvaukset Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Palvelut, prosessit Tiedon hyödyntäminen Tiedot Tiedon välitys Tietojärjestelmät ja -varannot Valtionhallinto Yritykset Ulkoiset tietolähteet Asiakkaat Rakennuslupa Opintoihin haku Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri Sisäinen arviointi Strateginen johtaminen Kehittämistoiminta Palvelutoiminta Tiedon analysointi Tiedon jalostus Optimointi Tiedon luonti Simulointi Tiedon keruu Kunnat, Kuntayhtymät Tiedon operatiivinen käyttö Tiedon jakelu Tiedolla johtamisen arkkitehtuuri Palvelusisältö Palvelualue Palveluluokka Käsitemalli Palvelutuote VM Ministeriöt Tilastokeskus THL Kuntaliitto VATT VRK, MML Ministeriöt Ulkoinen ohjaus ja arviointi Tilastointi Tutkimus Valtion hallinto Tietoarkkitehtuuri Palveluväylän/tietoliikenteen viitearkkitehtuuri Perustieto Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Tiedon hallinnan viitearkkitehtuuri Yhteisten ICT palvelujen viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelma julkisen hallinnon muodostaman kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta ja osien välisistä suhteista. viitearkkitehtuuri kuvaa, kuinka kyseessä olevan rajatun kohteen toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena; yhteinen viitearkkitehtuuri jäsentää yhteisesti muodostetun tavoitteen kohteen rakenteiden välillä Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 26

27 JHKA Yleinen toteutusaikatauluhahmotelma Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis JHKA v. 1.0 KA-hallinnan käyttöönotto KA-hallinta Hallintamallin organisointi Hallintamallin tarkennus Yhteisen arkkitehtuurin ohjaus Arkkitehtuurilinjausten ja kuvausten laatiminen Asiakaspalvelun viitearkkitehtuuri Palveluväylän viitearkkitehtuuri Tiedonhallinnan viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri Yhteisten ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon metatietopalvelun esiselvitys Tietoliikenne- ja verkkoinfran viitearkkitehtuuri Kohdealueiden KA-työn käynnistäminen Kohdealueiden KA-hallinta KA-työn tuen käynnistäminen KA-työn tuki Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 27

28 Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 28

29 JHKA:n jako komponenteiksi Yhteentoimivuusportaalissa Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaus JHS 179 KA-kehittäminen JHKA Hallintamalli JHKA Kohdealuejako + liitteet JHKA Kypsyystasomalli + liitteet JHKA Yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisällön yleiskuvaus JHKA Kehittämispolku Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältö JHKA Käsitteitä ja termejä JHKA Arkkitehtuuriperiaatteet JHKA Tietoarkkitehtuuri + liitteet JHKA Yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri + liitteet JHKA PERAmäärittely + liitteet JHKA Sähköisen asiakaspalvelun ViiteA... + liitteet Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 29

30 VHKA:n jako komponenteiksi Yhteentoimivuusportaalissa Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaus Valtionhallinnon KA-hallintamalli Valtionhallinnon yhteisen KA:n osa-aluejako Valtionhallinnon yhteisen KA:n sisällön yleiskuvaus Valtionhallinnon KA-kehittämispolku VHKA Arkkitehtuuriperiaatteet VHKA Valtionhallinnon yhteinen toimintaarkkitehtuuri VHKA Tietoarkkitehtuuri + liitteet VHKA Yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri + liitteet VHKA Valtioneuvoston KA... Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 30

31 Strateginen johtaminen Kehittämistoiminta Palvelutoiminta Tied on luo nti Tie don jalo stus Tied on a nalyso inti Sisäin en arviointi O ptimoint i Simuloint i Tiedon keruu Kunnat, Kuntayhtymät Tiedo n op er at ivine n käyt tö Tied on jakelu Valtionhalli nto Yritykset VM Ministeriöt Tilastokeskus THL Kuntaliitto VATT VRK, M ML Mi ni steriöt Ulkoiset tiet oläh tee t Ulkoinen ohjaus ja arviointi Tilast ointi Tutkimus Valtion hallint o Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tarkoitus JHKA Yhteiset KA linjaukset Julkisen hallinnon yhteinen KA Asiakkaat Rakennuslupa Opintoihin haku Palvelusisältö Palvelutuote Palvelualue Pal veluluokka Käsitemalli Perustieto Kohdealueiden yhteiset kokonaisarkkitehtuurit Yhteiset palvelut Periaatteellinen Taso MILLÄ EHDOILLA Arkkitehtuuriperiaatteet Rajaukset ja reunaehdot Strategiat Standardisalkku Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet Sidosarkkitehtuurit Tietoarkkitehtuuri Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Käsitteellinen Taso - MITÄ Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Käsitemalli Tietojärjestelmäpalvelut Teknologiapalvelut Palvelut Organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurit Looginen Taso - MITEN Fyysinen Taso - MILLÄ Sidosryhmät - tiedot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Teknologiakomponentit Prosessilista/kartta Tietomallit Prosessikuvaukset Tietovirrat Prosessit-tiedot Järjestelmät-tietovarannot Päätietoryhmät Järjestelmät-prosessit Loogiset tietovarannot Liittymät ja rajapinnat Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Järjestelmäsalkku Verkkokaavio Integraatiokartta Sijoituskaavio Teknologiasalkku Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri luo kaikille yhteisen (sovitun) tavoitteen, jota kohdealueiden kokonaisarkkitehtuurit tarkentavat ja täydentävät Organisaation kokonaisarkkitehtuuri hyödyntää yhteistä arkkitehtuuria oman arkkitehtuurin toteutuksessa Kun yhteisen arkkitehtuurin mukaisten palvelujen kehittäminen perustuu sovituille linjauksille, ne ovat linjassa organisaation tarpeiden kanssa Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 31

32 Arkkitehtuurien ohjausvaikutus Yhteiset arkkitehtuurit Organisaation arkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Organisaation KA Oikeusturva ja demokratia Työ ja elinkeinot Liikenne ja viestintä Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Terveys ja hyvinvointi Koulutus, tiede ja kulttuuri Sisäinen turvallisuus Puolustus ja ulkosuhteet Organisaation osa-alueen KA Organisaation osa-alueen KA Valtiontalous Hallinto ja yhteiset palvelut Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Ohjaus, hyödyntäminen Organisaation osa-alueen KA Organisaation osa-alueen KA Kokonaisarkkitehtuuriaan suunnitellessaan julkisen hallinnon organisaation on otettava huomioon, noudatettava ja hyödynnettävä julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria sekä kaikkia niitä kohdealueiden arkkitehtuureja, joiden kohdealueiden toiminnassa organisaatio on mukana. Lisäksi valtionhallinnon organisaation on hyödynnettävä ja noudatettava valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria, ja kuntaorganisaation on suositeltua hyödyntää ja noudattaa kuntasektorin yhteistä kokonaisarkkitehtuuria. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 32

33 Organisaation kokonaisarkkitehtuuri Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 33

34 Yhteinen arkkitehtuuri Yhteisen arkkitehtuurin ohjausvaikutus (esimerkki) Arkkitehtuuriperiaatteet Viitearkkitehtuuri Asiakaspalvelun arkkitehtuuri Kohdearkkitehtuuri Sähköinen asioinnin arkkitehtuuri Ratkaisuarkkitehtuuri Sähköisen asioinnin alustan arkkitehtuuri Yhteinen arkkitehtuuri; tavoitteena muodostaa arkkitehtuurin avulla yhteinen käsitys toiminnasta, sen tarpeista sekä ratkaisujen toteutusperiaatteista joilla tavoitteita tuetaan (vaihtoehto = kukin tekee itse kuten tähänkin saakka) Arkkitehtuuriperiaatteet; arkkitehtuurilinjauksia, jotka ohjaavat julkisen hallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä Viitearkkitehtuuri; yhteisen viitearkkitehtuurikuvauksen tarkoitus on luoda yhteinen näkemys ja tavoitetila tiettyyn kohteeseen sovellettavasta arkkitehtuurista ohjaamaan ja velvoittamaan toimintaa sekä organisaatioita Kohdearkkitehtuuri; Kohdearkkitehtuuri on rajatun toiminnallisen osa-alueen (esim. prosessin tai toiminnon) arkkitehtuurikokonaisuus. Kohdearkkitehtuuri on kuten viitearkkitehtuuri, mutta usein konkreettisempi ja täsmällisempi ja se kuvaa tyypillisesti yhden toteutettavan rajatun alueen arkkitehtuurin Ratkaisuarkkitehtuuri; Toteutettavan tietojärjestelmän / tietojärjestelmäkokonaisuuden arkkitehtuurikuvaus Organisaation arkkitehtuuri Organisaation palveluympäristön arkkitehtuuri Palvelupyynnön vastaanotto Ydinprosessi / palvelualuekohtaiset palvelut Asiakkaat Käsittely ja päätöksenteko Käyttöliittymät Sähköisen asioinnin peruspalvelut Integraatio, palvelujen ohjaus Organisaation yhteiset toiminnalliset palvelut Tietovarannot Organisaation palveluympäristö Toimeenpano Organisaation yhteiset tekniset palvelut Toteutettu alusta Yhteisen arkkitehtuurin hyödyt organisaatiolle Ratkaisun toteutuksessa hyödynnetään yhteisesti sovittuja periaatteita ja vaatimuksia (ei tarvitse lähteä liikkeelle 0-tilanteesta) Eri toimijoiden ratkaisut yhdenmukaistuvat (vaikutus toteutuskustannuksiin, palvelunkehitykseen ja markkinatarjontaan) Voidaan paremmin hyödyntää yhteisiä ratkaisuja Pystytään soveltamaan paremmin muualla tehtyjä hyviä käytäntöjä Varmistetaan paremmin oman ympäristön sisäinen sekä sidostoiminnan / -palvelujen välinen yhteentoimivuus Luodaan yhteistyötä toimijoiden välille Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 34

35 Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sitouta johto organisaatiossa Nimeä vastuutaho työn käynnistämiselle Hanki ymmärrys kokonaisarkkitehtuurista Organisoi ja resursoi kokonaisarkkitehtuurityö Hanki osaaminen Kuvaa arkkitehtuurin nykytila Valitse arkkitehtuurin tavoitetilan kuvaamisen ensimmäinen kohde Suunnittele arkkitehtuurin kehittämispolku Kytke arkkitehtuurin kehittäminen organisaation johtamiseen Käynnistä kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Ohje Yhteentoimivuusportaalissa (yhteentoimivuus.fi) Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 35

36 Mitä kannattaa kuvata? Tavoitetila: Organisaation toiminnan kehittämiskohteet (KA kehitystyön tukena) Tavoitetila tai tavoitetilat (skenaariot) KA kuvausten liittäminen osaksi muuta päätöksentekomateriaalia (tavoitteet, hyöty, kustannukset jne.) KA kuvausten kautta helpompi perustella mistä pitäisi päättää ja miksi? Nykytila: Kehittämiskohteista riittävästi jotta nähdään muutos ja sen vaikutukset Organisaation osalta esim. JHS 179 suosittelema kokonaisuus: arkkitehtuuriperiaatteet asiakkaat ja sidosryhmät palveluiden kuvaukset prosessien kuvaukset informaatiosalkku tietojärjestelmäsalkku prosessien, tietojen ja tietojärjestelmien suhteiden kuvaus integraatioratkaisut. Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 36

37 Organisaation KA:n kuvaaminen (esimerkki) Tavoitteet joita organisaation toiminnalle Periaatteellinen on asetettu Arkkitehtuuriperiaatteet (lainsäädäntö, Taso omat Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet strategiset MILLÄ tavoitteet) EHDOILLA Tehtävät Strategiat jotka organisaationrajaukset ja reunaehdot on toteutettava tavoitteen saavuttamiseksi Standardisalkku Sidosarkkitehtuurit (lakisääteiset, Itse asetetut) Toiminnan asiakkaat ja toimintaan liittyvät sidosryhmät Käsitteellinen Taso - MITÄ Sidosryhmät Sidosryhmien vaatimukset ja tavoitteet Palvelut Tietoarkkitehtuuri Käsitemalli Palvelut / suoritteet joilla tehtävät toteutetaan Tietojärjestelmäpalvelut Toimintaarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Teknologiaarkkitehtuuri Teknologiapalvelut Sidosryhmät - tiedot Looginen tietojärjestelmäpalveluiden jäsennys Teknologiakomponentit Prosessi jolla Prosessilista/kartta Tietomallit palvelu / suorite tuotetaan Tietojärjestelmät joilla Looginen Prosessikuvaukset Tietovirrat Taso - MITEN toimintaa tuetaan Tieto jota prosessin Prosessit-tiedot Järjestelmät-tietovarannot Liittymät joilla tietoa toteutuksessa tarvitaan tai Päätietoryhmät Järjestelmät-prosessit järjestelmien välillä prosessissa tuotetaan Loogiset tietovarannot siirretään Liittymät ja rajapinnat Tietovarannot joista Fyysiset tietovarannot Koodistot, sanastot Fyysinen tieto hyödynnetään Järjestelmien Taso - MILLÄ Järjestelmäsalkku Verkkokaavio teknologiaratkaisut Miten järjestelmät Integraatiokartta Sijoituskaavio liittyvät toisiinsa Teknologiasalkku Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 37

38 Kiitos! Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 38

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA ValtioExpo 15.5.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen neuvotteleva virkamies Hannu Ojala Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa - seminaari Kuopio 4.12.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0. Kurttu - talviseminaari Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 1.0 Kurttu - talviseminaari 15.3.2012 Tommi Oikarinen Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Valtio Expo Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Yhteentoimivuus.fi ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtio Expo 20.5.2014 Baltica, 12:00 12:30 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus-palvelut Mitä

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset- yksikkö 3.12.2014 JHKA-jaosto ja -sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma

Lisätiedot

ATT-viitearkkitehtuuri

ATT-viitearkkitehtuuri ATT-viitearkkitehtuuri Ville Tenhunen, 17.3.2016 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.f Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Kokonaiskuva muodostuu osakuvauksista

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT kokonaisarkkitehtuuri OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä 22.3.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Esityksen sisältö Tietohallintolaki Julkisen ja valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurit

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset

Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset JulkICT-toiminto Kokonaisarkkitehtuurikoulutukset 2012 2014 www.yhteentoimivuus.fiwww.julkict.fi Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan kehittämismalli, joka varmistaa eri näkökulmien ja erityisesti toiminnan

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus 18.4.2013 Tommi Oikarinen Sisältö Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset Ohjaus ja hallinta Tuotosten julkaisu / jakelu 2 Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä 10.2.2015 Kea Kangas-Lång kea.kangas-lang@tiera.fi KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

JulkiICT toiminto 5.2.2013 Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu -hanke Hankesuunnitelma Versio 1.0 5.2.2013 Valtiovarainministeriö 2 (18) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X>

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt. Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies

Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt. Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies Kokonaisarkkitehtuurin perustelut ja tavoitellut hyödyt Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies 12.10.2011 Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT) valmistelee asiat,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet -

Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - Julkisen hallinnon tiedon hallinnan kehittäminen - Kehittämiskohteet - ASIAKIRJAHALLINNASTA TIETOJEN HALLINTAAN Mikkelin ammattikorkeakoulu 4.10.2012 Tommi Oikarinen, VM hallinta TIEDON OHJAUS TIETO PROSESSI

Lisätiedot

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA Kaisa Paavola KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1 KOKONAISARKKITEHTUURI MENETELMÄT... 3 1.1 JHS 179... 3 1.2 Kartturi-malli...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelun ohjausryhmä

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelun ohjausryhmä 1 (2) Kirje 109/00.01.00.01/2013 Nimeämispyyntö VM008:00/2013 22.01.2013 Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelun ohjausryhmä Valtiovarainministeriö on asettamassa ohjausryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: 2.0 Julkaistu: 7.2.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...2

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015 30.11.2011 1 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kehittämispolku 2017 Määrittely 2.9 Päiväys 17.3.2017 Tiivistelmä 17.3.2017 2 (11) Tämä kehittämispolku on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu -hanke

Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu -hanke JulkiICT toiminto 18.4.2013 Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnittelu -hanke Hankesuunnitelma Versio 1.1 18.4.2013 Valtiovarainministeriö 2 (18) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria...

Lisätiedot

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007

Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti. 1 Hankkeen tausta. Raportti VM125:05/2007 Raportti 21.12.2010 VM125:05/2007 Valtiotason arkkitehtuurit -hankkeen loppuraportti 1 Hankkeen tausta Tämä on Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen loppuraportti. Raportissa kuvataan hankkeen

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Tietohallintolain tulokset. Hannele Kerola, Jari Kallela

Tietohallintolain tulokset. Hannele Kerola, Jari Kallela Tietohallintolain tulokset Hannele Kerola, Jari Kallela EK:n lausuma 331/2010 Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lainsäädännön tavoitteiden, kuten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden,

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Asettamispäätös 1 (5) VM130:01/2015 12.5.2016 JulkICT-osasto JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASIANTUNTIJAJAOSTON ASETTAMINEN Tausta Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta

Lisätiedot