Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari Tiina Pesonen tietojohtaja STM

2 Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien tietojen ja järjestelmien kokonaisvaltaisen johtamisen ja kehittämisen työkalu kokoelma yhteisesti sovittuja ratkaisuja palveluiden ja järjestelmien toteuttamiseksi toimintatapa kokonaisuuden hallintaan ja kehityksen johtamiseen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi

3 Terveys ja hyvinvointi - keskeiset toimijat Terveys ja hyvinvointi -kohdealue STM:n hallinnonala Sosiaali- ja terveysministeriö Säteilyturvakeskus STUK Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Terveyden ja hyvinvoinnin THL Työterveyslaitos TTL Muut keskeiset toimijat kunnat ja Kuntaliitto Sairaanhoitopiirit muut STM:n toimialan toimijat, kuten Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Aluehallintovirastot useat muut hallinnonalat vaikuttaa laajaan joukkoon muita alueella toimivia organisaatioita ja yrityksiä

4 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri sisältää Terveys ja hyvinvointi -kohdealue Kohdealueen yhteinen arkkitehtuuri STM:n hallinnonala ministeriön, virastojen ministeriön, ja virastojen ja virastojen laitosten ja laitosten arkkitehtuurit laitosten arkkitehtuurit arkkitehtuurit kohdealueen organisaatiorajat ylittävät arkkitehtuurit sosiaali- ja terveydenhuolto sosiaaliturva ympäristöterveydenhuolto työsuojelu

5 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli VM ja Julkisen hallinnon KA koord.ryhmä (JUHTA) Konsernijohtoryhmä Kansliapäällikkö kokonaisarkkitehtuurin koordinointiryhmä STM Jory Kuntaliitto STM jory arkkitehtuuriryhmä arkkitehtuuriryhmä arkkitehtuuriryhmä Fimea jory STUK jory TTL jory Valvira jory THL jory arkkitehtuuriryhmä arkkitehtuuriryhmä arkkitehtuuriryhmä Sosiaaliturva Ympäristöterveydenhuolto Työsuojelu Sosiaali -ja terveydenhuollon valtakunnallinen ohjaus Kansallisen Alueelliset tason toimijat sidosryhmät HALLINNONALA OSA-ALUEET 5

6 Ympäristöterveydenhuollon KA Toiminnot terveydensuojelu geeni-, bio- ja nanoteknologioiden valvonta kemikaali ja säteilyvalvonta ja terveyshaittojen ehkäisy kuluttajaturvallisuus elintarviketurvallisuus eläinlääkintä ja -suojelu Liikkeelle kahdesta keskeisestä hankkeesta Ympäristöterveydenhuollon (YTH) kohdetietojärjestelmän kehittäminen: ympäristöterveydenhuollon valvontakohteet ja -tiedot Tekaisu-hanke ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arvioinnista suunnittelun ja päätöksenteon lähtökohtana Etunimi Sukunimi

7 Ympäristöterveydenhuollon osa-alue STM-Jory Kansliapäällikkö kokonaisarkkitehtuurin koordinointiryhmä Hallinnonalan koordinointi Hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin yhteentoimivuuden varmistaminen ja kohdealueiden arkkitehtuurityön ohjaaminen YTH -ohry YMP.TH. KA-ohry Arkkitehtuurivastaava Ympäristöterveydenhuollon johtaminen ja koordinointi Ympäristöterveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityön ohjaaminen ja valvonta, linjausten hyväksyminen sekä toiminta-arkkitehtuurin kehittäminen. YTH Arkkitehtuuriryhmä Tekaisu STM, TEM, MMM TUKES, YM, Valvira, STUK, THL, Evira AVIt kunnat Ympäristöterveydenhuollon vastuualue ja sidosryhmät Ympäristöterveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin toteuttaminen ja hyödyntäminen sekä muutostarpeiden viestiminen. 7

8 Työsuojelun KA Toiminnot lainsäädäntö, linjaukset, kansainvälinen yhteistyö työhyvinvointi työsuojelu työpaikoilla viranomaistoiminta ja valvonta Tiedonhallinnan näkökulmasta Työsuojeluhallinnon uuden yhteisen valvontatietojärjestelmän (Valtimo) käyttöönotto, kehittäminen ja tiettyjen erillisjärjestelmien purkaminen yhteistyössä Aluehallintovirastojen sekä AHTIn kanssa Etunimi Sukunimi

9 Työsuojelun osa-alue valmistelu STM-Jory Arkkitehtuurivastaava päätöksenteko Osaston johto Arkkitehtuuriryhmä Kansliapäällikkö Sidosryhmät Viranomaiset (SM, TEM, Vero, Poliisi ym.) Tutkimuslaitokset (TTL, VTT, yliopistot) Työmarkkinat (SAK, EK, ym.) Kv (ILO ja EU:n työsuojeluvirasto) Muut (Tilastokeskus, TTK, ym.) Työsuojeluosasto Aluehallintovirastot kokonaisarkkitehtuurin koordinointiryhmä Johtajien kokous ark. ryhmä valmistelu AHTI Hallinnonalan koordinointi Hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin yhteentoimivuuden varmistaminen ja kohdealueiden arkkitehtuurityön ohjaaminen Työsuojelun johtaminen ja koordinointi Työsuojelun kokonaisarkkitehtuurityön ohjaaminen ja valvonta, linjausten hyväksyminen sekä toiminta-arkkitehtuurin kehittäminen. Arkkitehtuuriryhmä koostuu STM:n työsuojeluosaston ja tietoyksikön sekä avien työsuojeluvastuualueen ja henkilöistä Työsuojelun vastuualue ja sidosryhmät Työsuojelun kokonaisarkkitehtuurin toteuttaminen ja hyödyntäminen sekä muutostarpeiden viestiminen. 9

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueen hallintamalli kokonaisarkkitehtuurin koordinointiryhmä Kansallinen Alueellinen ja paikallinen SoTe TVTneuvottelukunta Kuntaliitto/ Kuntasektorin KA NVK sihteeristö Ohry: Kansalliset palvelut ja yhteentoimivuus Ohry: Alueelliset linjaukset Kansallisten hankkeiden pääarkkitehdit SoTe kansalliset palvelut ja yhteentoimivuus ark.ryhm. SoTe alueellisen KA-työn koordinaatioryhmä Esim. KanTa, KanSa, SADe ja KEJO/Erica Hankkeen / projektin Hankkeen / projektin ohjausryhmä Hankkeen / projektin ohjausryhmä ohjausryhmä Alueelliset hankkeet Hankkeen Hankkeen / Hankkeen / projektin ark.vast. / projektin projektin ark.vast. ark.vast. Yksityinen ja kolmas sektori Kunnat ja kuntayhtymät 10

11 SoTe - KA tilanne vahva säädöspohja varmistaa yhteentoimivuuden keskeisin KA- työn painopistealue on KanTa KA-kehittämispolkua laaditaan, dokumentaatiota täydennetään ja muutetaan KA-kielelle, ja muutoshallinnassa käytetään KAmenetelmää. VM:n kanssa pilotoidaan QPR:ää eli Tikesos -kuvaukset viedään yhteentoimivuus- portaaliin. STM ja THL pilotoivat VM:n hankesalkkua. yhteistyö käynnistetty aluetasolla Kuntaliiton kanssa (APOTTI + AVAUS) Ensi vuoden alkupuolella lähetetään kommentoitavaksi STM:n ja THL:n valmistelevia asiakastietolakiin liittyviä KA-kuvauksia, jotka liittyvät KanTa/KanSa- kokonaisuuksiin. STM on mukana VM:n käynnistämässä Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tukiohjelmassa Etunimi Sukunimi

12 Työsuunnitelma - kohdealueen yhteinen arkkitehtuuri Q3/2012 Q4/2012 Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Koordinointiryhmän kokoukset Muut kokoukset Kons JoRy Suunnittelu ja ohjaus Työsuunnittelu, Työsuunnittelu, yhteiset osat Hallintamallin tarkentaminen ml. raportointi ja hankehallinta Viestintäsuunnitelman laadinta Raportoinnin käynnistys Hankesalkunhallinnan kehittäminen ja koekäyttö Kypsyysarviointi 2012 yhteenveto 2013 tavoitteet, vuosikello ja suunnittelu Työtilojen kehitys (extranet ja QPR) Arkkitehtuurikuvaukset Tuki Arkkitehtuuriperiaatteiden viimeistely Tavoitteet ja kehityspolku 2015 laadinta Nykytilan laajuuskartoitus Yhteisen arkkitehtuurin rakenteen ja sisällön sekä periaatetason (mm. sidosarkkit, integraatio) suunnittelu Tietoarkkitehtuurin / perustietovarantojen Tietoarkkitehtuurin / perustieto- käsittelyn suunnittelu varantojen kuvaaminen Tukitarpeen selvitys ja tuen suunnittelu Asiantuntijatukipalvelun käynnistys Mahdollinen menetelmien ja työkalujen jatkokehitys Koulutukset KA yleiskuva Menetelmät yleisesti Kuvaaminen Työkalun käyttö KA-hallinta projekteissa KA-kehityspolkujen suunnittelu 12

13 Hyödyt terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueella Asiakkaat yhtenäinen palveluprosessi käyttäjälähtöiset palvelut ajasta ja paikasta riippumattomat sähköiset palvelut valinnanvapaus ja liikkuvuus Ammattikäyttäjät / viranomaiset työtä tukevat ja nopeuttavat sähköiset palvelut tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset prosessit keskittyminen asiakastyöhön ja liikkuvan työn tuki Johtaminen kokonaisuuksien hallinta läpinäkyvyys oikeat ja ajantasaiset tiedot päätöksentekoon rakenneuudistusten johtamisen yksi menetelmä Tietojärjestelmät menetelmä toimintalähtöiseen kehittämiseen kansalliset rajapinnat ja yhteentoimivuuden kuvaukset kokonaisuuksien hallinta viitearkkitehtuurit modulaarisuus ja yhteiset palvelut tehokkuus ja säästöt Etunimi Sukunimi

14 Kiitos! Tilaa sähköpostiisi STM:n tiedotteet ja Kuntainfot: Sote-uutiskirjeen tilaus:

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta nyt - hyvä tilanne Kansainvälisesti Suomi on huipputasoa

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi

Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi Arkkitehtuuriyhteistyö Pohjois-Suomessa mitä tavoitellaan ja pitää saada aikaiseksi KA-suunnittelija Marko Pylkkänen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri VGB.Studios modulaarinen hallittu monitoimittajamalli?

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Kiila. Terveydenhuollon ATK-päivät 12.5.2015 Ari Pätsi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tietohallintojohtaja

Kiila. Terveydenhuollon ATK-päivät 12.5.2015 Ari Pätsi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tietohallintojohtaja Kiila Terveydenhuollon ATK-päivät 12.5.2015 Ari Pätsi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tietohallintojohtaja Tavoitteita tulevaisuuden sote-palveluille ja tietojärjestelmille Sähköinen asiointi ja omahoito

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää?

Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpaja B - Kuinka kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta voidaan integroida osaksi korkeakoulun laatujärjestelmää? Työpisteessä pohdittiin, mitä on kokonaisarkkitehtuurin laadunhallinta ja miten se voidaan

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Riitta Konttinen 21.5.2013 Riitta Konttinen 1 Esityksen

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot