KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä Puhelin Kotisivu: Julkaisu: B 194 ISBN: (sähköinen) ISSN: Jyväskylä 2013 Kannen valokuvat: Stock.XCHNG,

3 Sisällys 1. JOHDANTO ARKKITEHTUURIN HALLINTA YLEISESTI DOKUMENTIN TARKOITUS KENELLE ARKKITEHTUURIN HALLINTAMALLI ON TARKOITETTU SITOVUUS YLEISIÄ KOKONAISARKKITEHTUURIN KÄSITTEITÄ JA TERMEJÄ Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ja kuvaustasot: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JULKISEN SEKTORIN JA KUNTIEN ARKKITEHTUURIN HALLINTA ARKKITEHTUURIHIERARKIA ARKKITEHTUURINHALLINNAN TAVOITTEET ARKKITEHTUURIN HALLINTA PROSESSINA YLEINEN KA HALLINTAPROSESSI KOHDEORGANISAATION ARKKITEHTUURITIIMIN TYÖPROSESSI ARKKITEHTUURITOIMINNAN ORGANISOINTI ALUSTAVA TIEKARTTA ARKKITEHTUURITOIMINTEEN KÄYNNISTÄMISEKSI JA VAKIINNUTTAMISEKSI ARKKITEHTUURINHALLINNAN ROOLIT ARKKITEHTUURIN HALLINNAN ORGANISOINTI JÄMSÄN KAUPUNGISSA KOKONAISARKKITEHTUURIN PROJEKTISALKUN OHJAUS PROJEKTIEN VALINTA JA SUUNNITTELU PROJEKTIEN KOKOAMINEN ETENEMISSUUNNITELMAAN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖN JOHTAMINEN ARKKITEHTUURIN HALLINNAN VUOSIKELLO ARKKITEHTUURIDOKUMENTAATION TALTIOINTI ARKKITEHTUURILINJAUKSET ARKKITEHTUURIKEHITTÄMISEN OHJAUS VIESTINTÄ JA KOULUTUS ARKKITEHTUURITYÖN SEURANTA JA JATKUVA KEHITTÄMINEN ARKKITEHTUURILINJAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN ARKKITEHTUURILINJAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN YLEISESTI ARKKITEHTUURINHALLINTA PROJEKTEISSA MUUTOKSENHALLINTA MUUTOKSENHALLINTAPROSESSIT VIITTEET

4 Dokumentin versiohistoria VERSIO PÄIVÄMÄÄRÄ LAATIJA MUUTOKSEN KUVAUS Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy Ensimmäinen versio Keski Suomen kokonaisarkki tehtuurityön projektiryhmän kommentoitavaksi Projektiryhmän kommenttien ja Tieran sisäisen katselmointiryhmän kommenttien perusteella kehitetty versio. Lisätty ohjausryhmän evästykset sekä Jämsän loppuseminaarista esille tulleet uudet asiat. Sisällön tarkistuksia ja pieniä korjauksia. Versio ohjausryhmälle kommentoitavaksi Jaana Siitari Kuntien Tiera Oy Keski Suomen KA palvelun ohjausryhmän hyväksymä versio. 3

5 1. JOHDANTO Jämsän kaupunki on käynnistämässä kokonaisarkkitehtuurityötä, joka tukee kaupungin toiminnan ja toimintaa tukevien tietojärjestelmien kehitystä. Kokonaisarkkitehtuurin idean ja ajattelumallin oppimiseen ja organisoimiseen on varattava aikaa ja riittävät resurssit. Arkkitehtuurityössä tarvittaville henkilöille on annettava mahdollisuus arkkitehtuurityöhön liittyvän osaamisensa kehittämiseen. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen on saatava aktiivisesti mukaan eri sidosryhmät, jotta arkkitehtuurityölle asetetut tavoitteet toteutuvat. Arkkitehtuurityön merkityksen ja vaikuttavuuden osalta on erityisen tärkeää kunnan johdon ja toiminnan kehityksen vastuuhenkilöiden sitouttaminen kokonaisarkkitehtuurityön ja menetelmän hyödyntämiseen. Jämsän kaupungin ensimmäisen vaiheen kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteet on kuvattu seuraavasti: Kokonaiskuvan saaminen koko toimintaympäristöstä (esim. mitä ja miten järjestelmiä toiminnassa hyödynnetään) Tehostaa tärkeimpien kehityskohteiden tunnistamista Toiminnan ja tietohallinnon yhteistyön tehostaminen Palvelujen ja ratkaisujen yhteentoimivuuden ja paremman kustannustehokkuuden varmistaminen Arkkitehtuurin kytkeminen toiminnan johtamiseen ja kaupungin strategiseen suunnitteluun Arkkitehtuurin hallintamalli kattaa koko kaupungin toiminnan. Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen ja vakiinnuttaminen tapahtuu vaiheittain. Tämän hetkinen suunnitelma kattaa syksyn 2012 ja kevään 2014 välisen ajankohdan ARKKITEHTUURIN HALLINTA YLEISESTI 2.1 Dokumentin tarkoitus Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata Jämsän kaupungille suunnitellun arkkitehtuurin hallintamallin keskeiset osat. Kokonaisarkkitehtuurin toiminta ja ohjausmallia ja tähän liittyviä organisatorisia rakenteita kutsutaan yhteisesti arkkitehtuurin hallintamalliksi. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli on kuvaus siitä, miten kokonaisarkkitehtuurin hallinta organisoidaan, mitä rooleja ja tehtäviä siihen kuuluu ja millä ylätason prosesseilla arkkitehtuuria suunnitellaan ja kehitetään ja miten sitä käytännön tasolla hallitaan. Dokumentti kuvaa organisoinnin ja tehtävien lisäksi myös kehityspolun, jonka mukaisesti kokonaisarkkitehtuurityössä edetään. Dokumentissa esitellään keskeiset käsitteet ja menetelmät, jotka tukevat kokonaisarkkitehtuuriin tutustumista. Nämä osiot löytyvät kursivoituina ja lihavoituina väliotsikkojen jälkeen. 1 Raporttia laadittaessa ko. asioita ei ole vielä toteutettu, johtuen hankkeen aikataulumuutoksista 4

6 Arkkitehtuurin hallintamallia on työstetty osana Keski Suomen kuntien kokonaisarkkitehtuurityötä. Jämsän kaupunki on ollut esimerkkikohteena Keski Suomen muille kunnille kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämiseksi maakunnassa. Dokumenttia voidaan hyödyntää myös käytännönläheisenä esimerkkinä muille Keski Suomen kunnille kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen tukemiseksi ja tarvittavan arkkitehtuurin hallintamallin määrittämiseksi. 2.2 Kenelle arkkitehtuurin hallintamalli on tarkoitettu Arkkitehtuurin hallintamalli on tarkoitettu ohjeistukseksi niin kuntien tietohallinnolle kuin toimialueillekin kokonaisarkkitehtuurityön nivomiseksi osaksi kunnan johtamista ja vuosikelloon sidottuja toiminnan ja taloussuunnittelun tehtäviä. Myös kunnan johdon olisi hyvä ymmärtää kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteet ja hyödyt ja kuinka arkkitehtuurityön avulla voidaan tukea kunnan päätöksentekoa eri tasoilla. Kuvassa 1 esitetään johtamisen ja arkkitehtuurityön yhteyttä ja kuvassa 2 siitä saavutettavia hyötyjä. Kuva 1. Johtaminen ja kokonaisarkkitehtuurin yhteys (George S. Paras) 5

7 Kuva 2. Kokonaisarkkitehtuurityön hyödyt (Valtiovarainministeriö) 2.3 Sitovuus Arkkitehtuurin hallintamalli on tarkoitettu ohjeistukseksi kunnille ja kuntakonsernin muille toimijoille niin tietohallinnolle kuin toimialueillekin. Lähtökohtana on nivoa kokonaisarkkitehtuurityö osaksi organisaation johtamista ja vuosikelloon sidottuja toiminnan ja talouden suunnittelun tehtäviä. Arkkitehtuurin hallintamalli on sitova, kun se on hyväksytty ja käsitelty päätöksentekoprosessin mukaisesti tarvittavissa johto ja ohjausryhmissä. Arkkitehtuurihallinnan tehtävät ja vastuut tulisi määritellä ja sisällyttää kunnan hallintosääntöön, jotta kokonaisarkkitehtuurityön jalkauttaminen etenisi mahdollisimman nopeasti. Kuvassa 3 on esitetty tiivistetysti keskimääräinen kunnan toimintaympäristö, toimintaan vaikuttavat ulkoiset tekijät, miten kokonaisarkkitehtuurityö tukee toiminnan johtamista ja kehitystä ja toiminnan tueksi tarvittavan ICT:n kehitystä. 6

8 Kuva 3. Kunnan johtamisen ja kehittämisen toimintaympäristö Jämsän kaupungissa kaupunginhallitus päättää kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisestä. Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen jälkeen kaupungin johtoryhmä (kokonaisarkkitehtuurityön johtoryhmä) toimii kokonaisarkkitehtuurityön ylimpänä päätöksentekoryhmänä. 2.4 Yleisiä kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuuden ja sen osien rakennetta ja osien välisiä suhteita, sekä periaatteita ja suuntaviivoja niiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Arkkitehtuurin kehittämisen tulee olla toimintalähtöistä ja lähteä liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista ja kansalaisille tarjottavien palveluiden parantamisesta. Näin saadaan parempia tuloksia kuin lähtemällä liikkeelle teknologian näkökulmasta. 7

9 Kokonaisarkkitehtuuri on: suunnittelumenetelmä, jolla tuotetaan toiminnan ja IT ratkaisujen tavoitetilan kuvaukset. kuvauksia eri arkkitehtuurin näkökulmista (kuva 4) nykytilasta, tavoitetilasta sekä siirtymäpolusta tavoitetilaan. toiminta ja hallintamalli, jonka avulla ohjataan suunnittelua, tunnistetaan ja poistetaan päällekkäinen kehittämistyö, varmistetaan laatu ja saadaan tehdyt suunnitelmat laajasti uudelleen käytettäviksi Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ja kuvaustasot: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä jakaa kokonaisarkkitehtuurin näkökulmiin (arkkitehtuurin kuvaamisen näkökulmat) ja tasoihin (arkkitehtuurin kuvaamisen tasot). Yleisesti näkökulmat on jaettu neljään pääluokkaan, samoin kuin kuvaustasot. Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ovat: Kuva 4.Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat Toiminta arkkitehtuuri, jossa kuvataan toiminnan ja asiakkuuksien näkökulmaa. Tietoarkkitehtuuri, jossa kuvataan tietoa, käsitteitä ja tietovarantoja. Järjestelmäarkkitehtuuri, jossa kuvataan tietojärjestelmien, tietojärjestelmäpalveluiden ja sovellusten näkökulmaa. Teknologia arkkitehtuuri, jossa kuvataan tekniikan, laitteiden ja teknisten ratkaisujen sekä ylläpidon näkökulma. 8

10 Kuvaustasot, eli tietosisällön mukaiset abstraktiotasot ovat: Periaatetaso: linjataan tulevia valintoja eri näkökulmista (Vastataan kysymykseen MIKSI) Käsitteellinen taso: kuvataan asioita käsitteellisellä ja abstraktilla tasolla, pyrkien vastaamaan kysymykseen, mitä ollaan tavoittelemassa. (Vastataan kysymykseen MITÄ) Looginen taso: jäsennetään arkkitehtuuria loogisilla malleilla eri näkökulmista. (Vastataan kysymykseen MITEN) Fyysinen taso: kuvataan toteutusta teknisellä tasolla (Vastataan kysymykseen MILLÄ) Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää voidaan käyttää sekä koko käsiteltävää organisaatiota koskevan palveluympäristön arkkitehtuurikuvaukseen että rajatumpien kohteiden arkkitehtuurikuvaukseen. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä voidaan kuvata sekä nykytilaettä tavoitetilakuvauksia. Kokonaisarkkitehtuuri ei korvaa yksityiskohtaista tarkempaa systeemisuunnittelua. Kokonaisarkkitehtuurin avulla saadaan laaja ylätason kuvaus nykytai tavoitetilasta, jossa keskitytään kuvauksessa huomioitujen eri osaalueiden kattavuuteen ja yhteentoimivuuteen. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä antaa näin karkeistetun mutta kokonaisvaltaisen kuvauksen kohteesta. Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin menetelmistö [REF JHKA], ja sen pohjalta kehitetty Kartturi (Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmä) ovat yleisesti sovellettuja menetelmistöjä. [REF KARTTURI] Keski Suomen kokonaisarkkitehtuurityössä hyödynnettiin lähinnä Kartturi menetelmistöä, sekä kehitettiin sovellettu kokonaisarkkitehtuurimenetelmä kuntien palveluprosessien ja niitä tukevien sovellusten kehittämiseen. Sovellettua mallia on hyödynnetty viitearkkitehtuurin määrittelyssä (esimerkkikohteena kotihoidon palvelu ja palvelua tukevien sovellusten kehittäminen). 9

11 Kuva 5. Sovellettu malli, palveluprosessit ja niitä tukevien sovellusten nykytilan ja tavoitetilan selvitys. Kuva 6.Kartturi kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaiset tuotokset. 10

12 3. JULKISEN SEKTORIN JA KUNTIEN ARKKITEHTUURIN HALLINTA Arkkitehtuurin hallinnan avulla kuvataan mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään. Hyvin suunniteltu arkkitehtuurin hallintamalli tukee aidosti kunnan toiminnan kehitystä sekä suunnittelua liittyen erinäisiin muutostilanteiden hallintaan. 3.1 Arkkitehtuurihierarkia Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin tarkoituksena on varmistaa yhteentoimivuus eri arkkitehtuurityön tasoilla sekä näkökulmista, ja mahdollistaa sitä kautta yhteisten palvelujen käyttöönotto. Tietohallintolain mukaisesti julkisen hallinnon organisaatioiden, kuten kuntien, on suunniteltava ja kuvattava oma kokonaisarkkitehtuurinsa kehityshankkeiden yhteydessä, sekä noudatettava ja ylläpidettävä laadittua kokonaisarkkitehtuuri kuvausta. Organisaatioiden on myös saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia. Lisäksi organisaatioiden on käytettävä yhteisiä palveluita. Kuva 7. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli yhteentoimivuuden varmistamiseksi Kuntasektorin yhteisen arkkitehtuurin hallintamallin tavoitteena on toimia kunnille yhteisten tarpeiden välittäjänä sekä julkisen hallinnon yhteisessä arkkitehtuurityössä että kohdealueiden 11

13 arkkitehtuurien toteutuksessa. Kuntien yhteiseen arkkitehtuuriin on myös sovitettu julkisen hallinnon arkkitehtuurin ja sen kohdealueiden linjausten mukaiset vaatimukset kunnille sekä pyritty ottamaan huomioon kuntien ja alueellisen yhteistyön erilaiset rakenteet. Kuntasektorin yhteisten viitearkkitehtuurien tavoitteena on tukea kuntatoimijan oman toiminnan kehittämistä ja samalla myös auttaa kuntatoimijaa suunnittelemaan itselleen arkkitehtuurin tavoitetila, hallintamalli ja kehittämispolku. Kehittämispolun avulla kunta ja kuntatoimijat pystyvät paremmin huomioimaan julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin ja toiminnallisten kohdealueiden yhteisten arkkitehtuurien vaikutuksen omaan toimintaansa. Erityisesti terveydenhoidon alueella on huomioitava alueelliset ja seudulliset yhteistyömallit ja sekä yhteistoiminta alueiden arkkitehtuurin hallintamallit [REF TAPAS]. Lisätietoja kuntasektorin yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista ja sen hallintamallista on saatavilla Kuntaliitosta tai Kuntasektorin KA ryhmän jäsenten kautta, tai Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri sivustolta Kuntaliiton Extranet palvelusta [REF EKSAITTI]. 3.2 Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Julkisen hallinnon yhteisiä arkkitehtuuriperiaatteita pitää noudattaa kaikissa julkisen hallinnon organisaatioissa. Arkkitehtuuriperiaatteet ohjaavat organisaation toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä. [REF PERIAATTEET] Jämsän kaupungin osalta arkkitehtuurin hallinnan tavoitteet on määritelty kaksivaiheisesti: 1. Vaihe: käynnistykseen ja jalkauttamiseen liittyvät tavoitteet 2. Vaihe: perusperiaatteiden kautta pidemmän tähtäimen tavoitteet toiminteelle Ensimmäisen vaiheen tavoitteet: Saadaan kokonaiskuva koko toimintaympäristöstä (esim. mitä ja miten järjestelmiä toiminnassa hyödynnetään o Tehostaa tärkeimpien kehityskohteiden tunnistamista Toiminnan ja tietohallinnon yhteistyön tehostuminen Varmistaa palvelujen ja ratkaisujen yhteen toimivuuden ja paremman kustannustehokkuuden Arkkitehtuuri kytketään toiminnan johtamiseen ja kaupungin strategiseen suunnitteluun Hallintamalli kattaa koko kaupungin toiminnan Arkkitehtuurityössä noudatettavat perusperiaatteet: Pyritään pitämään ja varmistamaan arkkitehtuurilinjausten ja kuvausten ajantasaisuus ja kattavuus. Arkkitehtuurilinjauksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittämisen ohjauksessa (viitearkkitehtuurit, sidosarkkitehtuurit, Jämsän kaupungin omat arkkitehtuurilinjaukset). 12

14 Jatkuva kehittämisen periaate: Arkkitehtuurilinjaukset, menetelmät ja itse arkkitehtuurin hallintamalli ovat eläviä malleja, joita arvioidaan säännöllisesti ja joita muutetaan toimintaympäristön ja/tai tarpeiden muuttuessa. Arkkitehtuurin hallintamalli on yhteensopiva julkishallinnon ja kuntasektorin arkkitehtuurinhallinnan kanssa 4. ARKKITEHTUURIN HALLINTA PROSESSINA 4.1 Yleinen KA hallintaprosessi Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti arkkitehtuurin hallintaprosessi jaetaan seuraavasti: Kuva 8.: Arkkitehtuurin hallinnan prosessit 4.2 Kohdeorganisaation arkkitehtuuritiimin työprosessi Kuvataan tarkemmin syksyn 2012 aikana Jämsässä. Tällä hetkellä suunnitellut arkkitehtuuritiimin tehtävät on kuvattu kappaleessa 4.1 (Arkkitehtuurihallinnan roolit) 13

15 5. ARKKITEHTUURITOIMINNAN ORGANISOINTI Jämsän kaupungille ehdotettu arkkitehtuuritoiminnan organisointimalli on kuvattu roolien ja vastuiden sekä päätehtävien kautta. Jämsän kaupungin arkkitehtuuritoiminteen hallitun käynnistämisen varmistamiseksi alustava tiekartta on laadittu osaamisen kehittämiseksi sekä toiminnan vakiinnuttamiseksi ja jalkauttamiseksi. 5.1 Alustava tiekartta arkkitehtuuritoiminteen käynnistämiseksi ja vakiinnuttamiseksi 1. TUTUSTU (kevät 2012 alkusyksy 2012) (Tehty osana Keski Suomen kokonaisarkkitehtuurityötä) Aseta tavoitteet Pilotti (case kotihoito palvelu) menossa, valmis 06/2012 Kiinnitä normaali suunnittelu, johtamis ja laatutyöhön (arkkitehtuurin vuosikello) Kiinnitä normaali suunnittelu, johtamis ja laatutyöhön (arkkitehtuurin vuosikello) Esittely hallintojohtaja / arkkitehtuuritoiminnan omistaja 2. KÄYNNISTÄ (syksy 2012 kevät 2013): Haetaan organisointimallia, harjoitellaan tekemistä oman pilotin kautta sekä jalkautetaan toimintaa laajemmin Jämsän kaupungin toimialueille) Syksy 2012: Tee selkeä päätös toiminnan käynnistämisestä (Kaupunginhallitus) Huomioi prosessissa sidokset projektihallinnan menetelmistön kehittämiseen ICT ohjausryhmä työn käynnistäminen: Kokonaisarkkitehtuurisuunnitelman kommunikointi ja nimitysten varmistaminen ohjausryhmään Arkkitehtuuriryhmän työskentelyn käynnistäminen: Valmistelutyö: rekrytointi / hankinta osaamiseen kasvattamiseksi, roolien/ tehtäväkuvien päivitykset, osaamisen kehittäminen, nimitykset rooleihin Yleiset ja yhteiset arkkitehtuurilinjaukset ja periaatteet 14

16 Esimerkinomaiset arkkitehtuuriryhmän valmistelemana, ja hyväksyttäväksi ICT ohjausryhmälle Kaupungin johtoryhmälle. Kevät 2013: Oma pilotti valitulla kohdealueella: Palaute pilotista, päätös seuraavaan vaiheeseen etenemisestä ja toiminnan laajentamisesta kattamaan useamman toimialueen. Seuraavan vuoden kehitystarpeiden kerääminen ja arviointi toiminta ja taloussuunnitelmaa varten. 3. VAKIINNUTA (syksy 2013: Kehitetään & vakiinnutetaan) Toiminta ja taloussuunnitelma prosessin tukeminen Arkkitehtuuriviestintä ja koulutussuunnitelman päivitys Kehitysprojektien katselmointi, ja varmistaminen, että yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, periaatteita ja linjauksia noudatetaan 4. YLLÄPIDÄ jatkuvan kehittämisen menetelmin ( kevät 2014 ) Arkkitehtuurityön ja prosessin kypsyystason arviointi. Seuraavan vuoden kehitystarpeiden kerääminen ja arviointi toiminta ja taloussuunnitelmaa varten. 5.2 Arkkitehtuurinhallinnan roolit Kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmä = Kaupungin johtoryhmä Strateginen päätöksenteko Johtoryhmä hyväksyy toiminta arkkitehtuurin ja sitä ohjaavat periaatteet. Johtoryhmä päättää kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisestä, ja toimii kokonaisarkkitehtuurityön ylimpänä päätöksentekoryhmänä. Arkkitehtuuritoiminnan omistaja = Hallintopäällikkö Esittelee Jämsän kaupungin arkkitehtuuritoiminteen keskeiset tuotokset ja kehittämisehdotukset kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmälle. Toimii kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmän puheenjohtajana. 15

17 Arkkitehtuurivastaava = Tietohallintopäällikkö Arkkitehtuurivastaava vastaa arkkitehtuurinhallintaprosessista sekä arkkitehtuurimenetelmän soveltamisesta kehittämistyöhön Jämsän kaupungissa. Ohjaa arkkitehtuuriryhmän toimintaa, toimii ryhmän kokousten puheenjohtajana. Osallistuu tarvittaessa kansalliseen, maakunnalliseen tai seudulliseen yhteistyöhön. Arkkitehtuuriryhmä (Operatiivinen toiminta) Arkkitehtuurin linjausten ja periaatteiden valmistelu ja hallinta Toimii resurssipoolina Jämsän kaupungin arkkitehtuurikehittämisen tehtävissä. Tukee sekä Jämsän kaupungin yhteisten & toimialuekohtaisten hankintapäätösten valmistelua arkkitehtuurityön avulla. Osallistuu tarvittaessa maakunnalliseen tai seudulliseen yhteistyöhön. Arkkitehtuuriryhmän kokoonpano: Arkkitehtuurivastaava, puheenjohtaja Kohdealueiden arkkitehtuurista vastaava(t) = Jämsän kaupungin toimialueiden ICT-vastaavat: Sivistystoimen edustaja Yhdyskuntatoimen edustaja Sosiaali- ja terveystoimen edustaja Taloustoimen edustaja Henkilöstötoimen edustaja Yhdyskuntatoimen edustaja? Yleishallinnon edustaja Tietoarkkitehtuurivastaava (arkistonhoitaja) Järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurista vastaava eli joku tietohallinnosta Tytäryhteisöjen edustajat Keskeiset toimittajat, yhteistyökumppanit tarvittaessa Ulkopuoliset KA eri näkökulmien osaajat tarvittaessa Kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmä = Jämsän kaupungin ICTohjausryhmä Taktinen ja operatiivinen päätöksenteko Hyväksyy arkkitehtuurilinjaukset ja arkkitehtuurien tavoitetilat sekä arkkitehtuurin kehittämispolun ja projektit. Seuraa toteutumista ja varmistaa vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden. Ohjaa arkkitehtuurin muutoksenhallintaprosessia. 16

18 5.3 Arkkitehtuurin hallinnan organisointi Jämsän kaupungissa Jämsän kaupungin kokonaisarkkitehtuurin hallinnan eri roolien ja ryhmien suhteet on kuvattu oheisessa organisaatiokaaviossa (kuva 9). Kuva 9.: Jämsän kaupungin arkkitehtuurin hallinnan organisaatiokaavio 6. KOKONAISARKKITEHTUURIN PROJEKTISALKUN OHJAUS 6.1 Projektien valinta ja suunnittelu Prosessi määritellään syksyn 2012 aikana Jämsässä. 6.2 Projektien kokoaminen etenemissuunnitelmaan Tällä hetkellä tunnistettuja kehittämiskohteita arkkitehtuurityön omalle pilotille syksyn 2012 aikana Jämsässä ovat: eresepti SoTe / raportoinnin kehittäminen (perustietojen hallinta, raportoinnin koostaminen, uusien raportointityökalujen käyttöönotto). Uusi Intranet 17

19 HelpDesk sovelluksen käyttöönotto Tietoturva ja tietohallintostrategia Sähköisten palvelujen kehittäminen (esim. älykkäät sähköiset lomakkeet) Tietoliikennearkkitehtuurin suunnittelu Käyttövaltuushallinnan prosessit Asiahallinnan kehittäminen (sähköinen tiedon ohjaus) päätöksenteon tukijärjestelmien ja prosessin kehitys Sähköinen arkistointi (Tiedon hallinta) Kokonaisuus Kartalle seminaarin yhteydessä Jämsässä tehtiin päätös käyttövaltuushallinnan prosesseihin keskittymisestä ensimmäiseksi. Tähän liittyen Jämsän kunnan arkkitehtuurivastaava on osallistunut myös Kuntasektorin yhteisen käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuurin määrittelyyn, ja tämän työn seurantaan. 7. KOKONAISARKKITEHTUURITYÖN JOHTAMINEN 7.1 Arkkitehtuurin hallinnan vuosikello Jämsän arkkitehtuurin hallinnan vuosikello on jaettu kahteen osaan Syksy 2012 kevät 2013: Haetaan organisointimallia, harjoitellaan tekemistä oman pilotin avulla ja jalkautetaan toiminta kattamaan laajempaa osaa koko kunnan toimintakentästä. Syksy 2013 kevät 2014: Kehitetään, vakiinnutetaan ja ylläpidetään jatkuvan kehittämisen menetelmin. Seuraavissa kuvissa on esitetty tärkeimmät tehtävät vuosikelloissa välisenä aikana. Jälkimmäisessä kuvassa on kellon ympärillä olevia aikataulutettuja tehtäviä vähemmän, koska toiminnan vakiintuessa toiminteet muuttuvat yleensä enemmän vakiintuneiksi käytänteiksi, joita tehdään tarpeen mukaan. Tärkein aikataulua sitova prosessi arkkitehtuurityön osalta on kuitenkin linkitys kunnan toiminta ja taloussuunnittelu prosessiin (TTS prosessi). 18

20 Kuva 10.: Syksy 2013 Kevät 2014 arkkitehtuurin vuosikello Kuva 11.: Syksy 2013 Kevät 2014 arkkitehtuurin vuosikello 19

21 7.2 Arkkitehtuuridokumentaation taltiointi Tässä kohdassa kuvataan, mihin kaupungin/kunnan arkkitehtuuridokumentaatio taltioidaan ja mitä työvälineitä, mallipohjia ja notaatioita käytetään erityyppisiin kuvauksiin. Suosituksena Keski Suomen kokonaisarkkitehtuurityön ensimmäisestä vaiheesta on, että Keski Suomen kunnat pyrkisivät löytämään yhteisiä kuvaustapoja ja työvälineitä käyttöönsä, joka mahdollistaisi tuotosten jaettavuuden ja uudelleenkäytettävyyden parhaiten. Suositellut mallipohjat: Kartturin Excel pohjaiset taulukot (pohjautuen JHS 179 mallipohjiin) Suositellut notaatiot: Archimate notaatioon pohjautuvat kuvaukset (myös useat ilmaisohjelmistot tukevat tätä notaatiota, kuten esim. Archi). Julkisen hallinnon yhteisessä arkkitehtuurikuvausten osalta hyödynnetään myös samaa Archimatenotaatiota, jolloin siirto yhteisestä viitearkkitehtuurista kunnan omaan kokonaisarkkitehtuurin kuvausympäristöön helpottuu, ja sitä kautta kuvausten yhteensopivuutta saadaan myös varmistettua Jyväskylän kaupungilla on käytössä QPR ohjelmisto ja sitä tukeva tietovarasto. Yhtenä vaihtoehtona jatkossa Keski Suomen kuntien osalta voitaisiin harkita myös kyseisen ohjelmiston ja sitä tukevan yhteisen tietovaraston hyödyntämistä. 7.3 Arkkitehtuurilinjaukset Määritellään ensimmäiset osana syksyn 2012 arkkitehtuuriryhmän työskentelyä. 7.4 Arkkitehtuurikehittämisen ohjaus Määritellään Jämsässä osana tarkempia rooli ja tehtäväkuvauksia syksyn 2012 aikana. 7.5 Viestintä ja koulutus Alustavat toimenpiteet sovittu Jämsässä syksyn 2012 osalle, sekä vuosikellon mukaisesti viestintä ja koulutussuunnitelmia tarkennetaan kesä heinäkuun aikana. 7.6 Arkkitehtuurityön seuranta ja jatkuva kehittäminen Määritellään Jämsässä osana prosessimäärittelyjä sekä oman pilotoinnin jälkeen toimintaa vakiinnuttaessa. 20

22 8. ARKKITEHTUURILINJAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN 8.1 Arkkitehtuurilinjausten hyödyntäminen yleisesti Arkkitehtuurilinjausten ja periaatteiden määrittelyllä tuetaan kehitysprojektien toteutusta sekä kokonaisuuden hallintaa ja varmistetaan yhteensopivuus kyseisen kohdeorganisaation kokonaisarkkitehtuurin määritysten kanssa. 8.2 Arkkitehtuurinhallinta projekteissa Arkkitehtuurilinjausten noudattaminen projekteissa, sekä tarvittavien arkkitehtuurikuvausten laadinta projekteissa varmistetaan arkkitehtuurityön suunnittelun ja tuotosten katselmoinnilla projektien päätöksentekopisteissä. Arkkitehtuurin katselmointikäytännöt ja tarvittavat tuotokset sidottuna projektin päätöksentekopisteisiin tullaan määrittelemään Jämsässä yhteistä projektihallinta menetelmistöä kehitettäessä. Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurissa arkkitehtuurin katselmointi on kuvattu seuraavasti: Kuva 12.Arkkitehtuurin hallinta projekteissa 21

23 9. MUUTOKSENHALLINTA 9.1 Muutoksenhallintaprosessit Muutoksenhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että arkkitehtuurilinjauksia noudatetaan mahdollisimman hyvin ja arkkitehtuurilinjauksia kehitetään ja muutetaan hallitusti, mikäli arkkitehtuurilinjaukset eivät täytä tarpeita tai markkinoiden reunaehtoja riittävän hyvin. Kaikki hyväksytyistä linjauksista poikkeavat arkkitehtuuritarpeet käsitellään muutoksenhallinnan kautta. Muutoksenhallinnan lähtökohtana on, että arkkitehtuurilinjauksista ei ole poikkeamia, vaan tarvittaessa arkkitehtuurilinjauksia täydennetään tai muutetaan muutoksenhallinta prosessin kautta. 10. VIITTEET VIITTEET VIITE KUVAUS SISÄLLÖSTÄ LINKKI SISÄLTÖÖN REF EKSAITTI REF JHKA REF KARTTU RI mm. Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurisivustot. Käyttöoikeus rajattu, oikeudet Kuntaliitolta Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmän ja hallintamallin kuvaus Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäopas https://eksaitti.kunnat.net/tyk/kunta ka/default.aspx https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/arkkitehtuurimalli.xht ml 22

24 REF PERI AATTEET Julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet https://www.yhteentoimivuus.fi/view/asset/asset.singleview.xht ml%3bjsessionid=6aaacbcc4e6aee824f4e27216db373c5?id= REF TAPAS Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli TAPAS osaprojektin lopputuotos, versio 1.01, _dokumentaatio_1_01.pdf 23

25 Keski-Suomen liitto I Sepänkatu 4 I Jyväskylä I Keski-Suomen Talo puh: I fax: I Virallinen posti:

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin Kuntasektorin arkkitehtuuriryhmä Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Versio 1.0 19.12.2013 Helsinki 2013 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurin hallinta... 3 2.1 Arkkitehtuurin päätöksentekotasot...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Jarmo Heinonen ICT-päällikkö Kuntasektorin KA Kuntasektorin KA Organisointi Kuntaliitto toimii kuntasektorin

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Helsinki 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurinhallinnan prosessit... 2 2.1 Yleinen KA- hallintaprosessi... 2 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

TAPAS arkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti

TAPAS arkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti TAPAS arkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti Liite 2 30.12.2011 Versio: 1.01 12.9.2011 2 (15) 1. Referenssihallintamallien vertailu 1.1. Tarkasteltavat hallintamallit Julkisen hallinnon KA-hallintamalli

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA

KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA Kaisa Paavola KOKONAISARKKITEHTUURIMALLIEN VERTAILUA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1 KOKONAISARKKITEHTUURI MENETELMÄT... 3 1.1 JHS 179... 3 1.2 Kartturi-malli...

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus

Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Keski-Suomen liiton kokonaisarkkitehtuurikoulutus Jyväskylä 10.2.2015 Kea Kangas-Lång kea.kangas-lang@tiera.fi KARSTULAN KUNTA Copyright Kuntien Tiera Oy 2 Päivän ohjelma Osa 1 perusteet Mitä kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Sisältö Projektin asetus ja tavoitteet Käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari 2.10.2012 Tiina Pesonen tietojohtaja STM Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet ja tilanne Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa - seminaari Kuopio 4.12.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 2 Arkkitehtuuriperiaatteet Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet... 2 1.1 Sidosarkkitehtuurit,

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Käyttövaltuushallinnan (KVH)- viitearkkitehtuuri. Kurttu seminaari 2.10.2012 Heini Holopainen, Janne Ollenberg

Kuntasektorin yhteinen KA Käyttövaltuushallinnan (KVH)- viitearkkitehtuuri. Kurttu seminaari 2.10.2012 Heini Holopainen, Janne Ollenberg Kuntasektorin yhteinen KA Käyttövaltuushallinnan (KVH)- viitearkkitehtuuri Kurttu seminaari 2.10.2012 Heini Holopainen, Janne Ollenberg KVH mitä se on ja miksi sitä tarvitaan Käyttövaltuushallinta 3 Kohti

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015 30.11.2011 1 Sisältö Strategian kohde Maakunnan ICT-toiminnan toiminta-ajatus ja visio Strategiset muutostekijät Kokonaisarkkitehtuuri merkittävänä muutostekijänä Strategiset painopistealueet Strateginen

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN JA PAIKALLISEN KOKONAISARKKITEHTUURIN HALLINTAMALLI. TAPAS-osaprojektin lopputuotos

TERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN JA PAIKALLISEN KOKONAISARKKITEHTUURIN HALLINTAMALLI. TAPAS-osaprojektin lopputuotos TERVEYDENHUOLLON ALUEELLISEN JA PAIKALLISEN KOKONAISARKKITEHTUURIN HALLINTAMALLI TAPAS-osaprojektin lopputuotos versio 1.01 30.12.2011 2 (46) 1. JOHDANTO... 4 1.1. TAUSTA JA DOKUMENTIN TARKOITUS... 4 1.2.

Lisätiedot

Turun seudun KA- koulu

Turun seudun KA- koulu Turun seudun KA- koulu Kurttu-seminaari 2.10.2012 Jaakko Ståhlberg Kokonaisarkkitehtuurit Turun kaupunki jaakko.stahlberg@turku.fi 1 Agenda Taustaa KA- koulun sisältö Osallistujien kommentit: Tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 0.9 30.12.2013 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä...

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kurttu-seminaari, Kuntatalo 2.10.2012 Leena Kononen

Kurttu-seminaari, Kuntatalo 2.10.2012 Leena Kononen Koulutuksen/opetustoimen kokonaisarkkitehtuuri - esi-, perus-, lukio-, ammatillisen- ja aikuiskoulutuksen osakohdealueella - miten KA-työ tukee Oppijan palvelutuotantoa ja muita kohdealueen toimijoita?

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Tilannekatsaus Tommi Oikarinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus 18.4.2013 Tommi Oikarinen Sisältö Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset Ohjaus ja hallinta Tuotosten julkaisu / jakelu 2 Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri 26.5.2015 Matti Sarmela Keskeisiä muutostekijöitä KDK-kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (24) Tiivistelmä Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/ / Julkinen. JulkICT-osasto

Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/ / Julkinen. JulkICT-osasto Asettamispäätös 1 (5) VM130:02/2015 VM/959/00.01.00.01/2016 23.6.2016 Julkinen JulkICT-osasto Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) työryhmä Julkisen hallinnon toimintaympäristö on

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Toimintakertomus VM006:03/2013 366/00.01.00.01/2013 JulkICT-osasto 15.1.2016 JHKA-sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot