Uuden julkisten asiakaspalvelujen mallin kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden julkisten asiakaspalvelujen mallin kehittäminen"

Transkriptio

1 Uuden julkisten asiakaspalvelujen mallin kehittäminen Timo Kietäväinen Varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Hallinto- ja kuntaministerin asettama selvitysmies

2 Selvitysmiehen toimeksianto julkisten paikallispalvelujen uudistamisesta Hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemen allekirjoittama asettamispäätös Taustalla: Yhteispalvelun tehostamishanke Hallitusohjelman tavoitteet kehittää yhteispalvelua, sähköistä asiointia ja puhelinpalveluja koko maassa Kunta- ja palvelurakennehankkeen puitelain samansisältöiset tavoitteet Valtion tuloksellisuushanke Kuntaliiton hallituksen aloite selvittää eräiden valtion paikallispalvelujen siirtämistä kuntien hoidettavaksi täyttä korvausta vastaan Avustajat: Tanja Rantanen (KL), Mika Paavilainen (KL) ja ( asti) Eino Hosia (VM) Timo Kietäväinen

3 Selvitysmiehen toimeksianto julkisten paikallispalvelujen uudistamisesta Selvitystehtävä: 1. Selvittää yhteispalvelumallin kehittämismahdollisuuksia, erit. miten ypp:ssä voitaisiin tehdä valtion ja kuntien asiakaspalvelupäätöksiä 2. Tehdä ehdotuksia yhteispalveluna tuotettavien asiakaspalvelujen laajentamiseksi ja palvelupisteiden määrän lisäämiseksi 3. Tehdä ehdotus suositukseksi kuntien yhteispalvelusta sekä kustannusten jaon perusteista 4. Selvittää, mitä muita kuin avustavia asiakaspalvelutehtäviä kunnat voisivat hoitaa toimeksiantotehtävinä ja näitä koskevat säädösmuutostarpeet ja kustannusten jako 5. Selvittää uusien palvelujen järjestämis- ja tuottamistapojen tarjoamia mahdollisuuksia palvelujärjestelmän asiakaslähtöiseksi kehittämiseksi Timo Kietäväinen

4 Havaintoja haasteista Kukaan ei kanna kokonaisvastuuta julkishallinnon asiakkaista tai koordinoi asiakaspalvelujen kehittämistä. Valtion tuottavuusvaatimusten toteuttaminen uhkaa tehdä valtion paikallispalveluista maakuntapalveluita. Kuntien rakennemuutos asettaa kuntien palveluille suuria uusia haasteita. Aiemmat yhteispalvelukonseptin kehittämisyritykset ovat kaatuneet eri viranomaisten toimivaltarajojen rikkomattomuuteen. Timo Kietäväinen

5 Uusi julkisten palvelujen asiakaspalvelumalli Avustavasta asiakaspalvelusta asiakaspalveluun Vajaasta 200:sta yhteispalvelupisteestä runsaaseen 400:aan yhteispalvelutoimistoon Julkisten palvelujen yhteinen yleisneuvonta kuntoon puhelinpalvelukeskuksella ja verkkopalvelulla VM:n hallinnon alalle. Timo Kietäväinen

6 Yhteispalvelutoimiston palveluvalikoima Kunnan vakiopalvelut ja muut palvelut KELA:n, poliisin, verohallinnon, työ- ja elinkeinohallinnon, maistraattien ja maahanmuuttoviraston palvelut omana toimintana yhteispalvelutoimistossa toimivaltainen viranomainen läsnä kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai ajanvarauksella taikka palvelun hoitaminen kuvapuhelinyhteydellä toimivaltaiseen viranomaiseen Mahdollisesti myös yksityisten tahojen palveluita yhteispalvelutoimiston yhteydessä Järjestöt, yritykset ja muut toimijat Timo Kietäväinen

7 Kuvapuhelin arjen työkaluksi ja kommunikointivälineeksi yhteispalveluun Timo Kietäväinen

8 Yhteispalvelutoimistomallit Täyden palvelun tai räätälöity (työvoiman palvelukeskus tai palvelukeskus esim. maahanmuuttajille tai terveysasema) Aikasidonnaisia palveluja tarjoava Etäasiantuntijuudelle perustuva Timo Kietäväinen

9 Asiakaspalvelu yhteispalvelutoimistossa Palveluasiantuntijat virkasuhteessa kuntaan Mahdollistaa julkisen vallan käytön ja toimivallan delegoinnin Palveluasiantuntijat voivat kunnan tehtävien hoitamisen ohella käyttää asiakkaan antamalla valtuutuksella muita palveluita Esim. täyttää valtion viranomaisten sähköisiä lomakkeita asianosaisen puolesta Valtion viranomaisten ja KELA:n edustajat palvelussuhteessa kukin omaan organisaatioonsa Eivät kunnan palveluksessa Toimivaltarajoja ei muuteta Johtamisjärjestelmää ei muuteta Timo Kietäväinen

10 Kunnat vastaavat yhteispalvelutoimistojen toimitilojen järjestämisestä sekä palveluasiantuntijoiden palkkaamisesta. Laskennallisiin kustannuksiin 50 % valtionavustusta. Valtakunnallisena palvelukeskuksena (esim. maahanmuuttajien palvelut) toimiminen oikeuttaisi korotettuun valtionavustukseen. Suurissa kaupungissa valtionavustus maksettaisiin korotettuna johtuen korkeammista tilakustannuksista. Toimitiloja haettaessa kunta neuvottelee eri osapuolien kanssa toimivan ratkaisun löytämiseksi. Hyviä tiloja ovat esimerkiksi kunnantalo, virastotalo, kirjasto tai ostoskeskus. Kunta sitoutuu siirtämään vähintään vakiopalvelut omalta osaltaan yhteispalvelutoimistoon. Timo Kietäväinen

11 Kunnan vakiopalvelut yhteispalvelussa Yleisneuvonta, asioiden vireillepanoa koskeva neuvonta, aloitteiden tekemiseen ja lupa-asioihin liittyvä neuvonta sekä lomakkeiden jakelu Ilmoitustaulu Asiakirjojen nähtävänäpito ja lain edellyttämät julkipanot Ilmoittautumiset kunnan palveluihin Vähintään hakemusten jättö ja neuvonta, mahdollisimman monessa paikassa myös päätös toimeentulotuki päivähoito koulu vanhusten palveluasuminen Timo Kietäväinen

12 Rakennuspiirustusten ja muiden asiakirjojen tarkastaminen (kuvapuhelimitse dokumenttikameran avulla) Ilmoittautumiset (tilaisuudet, matkat, leirit, harrastukset) Osallistumis- sekä matkojen ja muiden maksujen vastaanotto Kokous-, liikunta- ja muiden tilojen varaus, vuokraus ja maksujen vastaanotto Kassapalvelut Kirjastopalvelut (tilauskirjasto ja lainojen palautus) Ennakkoäänestys Kunnan vuokra-asunnon hakeminen (jos kunnan omaa toimintaa) Kuvapuhelinyhteys kunnan asiantuntijoille Ohjaus kunnan eri toimialojen asiantuntijapalveluihin sekä muiden viranomaisten palveluihin Timo Kietäväinen

13 Lähilogistiikkayrittäjyys Yrittäjä omistaa ja tuottaa infran eli auton varusteluineen sekä toteuttaa erilaisilla sopimuksilla sovitut palvelut sekä tuotteiden toimitukset. Auton varustelu mahdollistaa sekä lämpö-, kylmä- että pakastetuotteiden kuljettamisen. Auto sisältää verkkoyhteydet sekä asiakaspäätteen, johon yrittäjä tarjoaa myös teknisen tuen. Autoon soveltuvia palveluita ja tuotteita esim. kirjaston osalta lainaaineiston toimittaminen asiakkaalle ja palautusten vastaanotto, ruokapalvelu, apuvälineiden jakelu sekä lääkejakelu, kaupasta tilattujen elintarvikkeiden kuljetukset sekä pakettien jakelu ja vaikkapa Veikkaus Oy:n pelien myynti. Pilotointi muutamalla alueella Itä- ja Pohjois-Suomessa Timo Kietäväinen

14 Yhteispalvelun sopimukset ja perustettavat toimielimet VM:n yhteyteen yhteispalvelun neuvottelukunta voisi antaa suositusluonteisia ratkaisuja tehtävänä olisi huolehtia yhteispalvelutoimistojen verkostosta ja yhteispalvelun kehittämisestä valtakunnallisella tasolla (kansallinen sopimus, suositus yhteispalvelutoimistosta ja riita-asioiden käsittely) Valtakunnallisella yhteispalvelujen järjestämissopimuksella sovitaan yhteispalveluna tuotettavista palveluista

15 Yhteispalvelun sopimukset ja perustettavat toimielimet (jatkoa) Paikalliselle tasolle perustetaan tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa kokoontuvia toimielimiä, yhteispalvelutoimiston yhteistyöryhmiä toimisi yhteispalvelutoimistoon sitoutuneiden tahojen ja palveluasiantuntijoiden edustajien foorumina, jonka tehtävänä olisi yhteispalvelutoimiston toiminnan seuranta ja kehittäminen Paikallisella tasolla tehdään yhteispalvelutoimiston ylläpitosopimus Timo Kietäväinen

16 Sopimusprosessi Kunnat tekevät halutessaan esityksen yhteispalvelutoimiston perustamisesta. Montako yhteispalvelutoimistoa kunnan alueelle tulisi, mihin ne sijoitettaisiin ja millä tavalla kunta tahtoisi valtion viranomaisten osallistuvan yhteispalveluun. Valtion viranomaiset päättävät kukin omalta osaltaan, suostuvatko ne palvelun toteuttamiseen kunnan esittämällä tavalla vai eivät. Valtion viranomaiset voivat tehdä kunnalle vastaehdotuksen. Niiden on kuitenkin osallistuttava yhteispalveluun vähintään minimikonseptin mukaisella tavalla, jos kunta sitoutuu valtakunnallisessa järjestämissopimuksessa kunnalta edellytettäviin toimenpiteisiin. Timo Kietäväinen

17 Hankkeen jatkovalmistelu Esitysten yksityiskohtaisempaa jatkovalmistelua varten on perustetaan valtiovarainministeriön johdolla toimiva virastojen johdosta koostuva johtoryhmä, johon nimetään edustus VM:n lisäksi Kansaneläkelaitoksesta, poliisista, verohallinnosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, maistraateista, maahanmuuttovirastosta liikenne- ja viestintäministeriöstä oikeusministeriöstä sekä kuntien osalta edustus Suomen Kuntaliitosta. Johtoryhmän alaisuuteen perustetaan joukko asiantuntija- tai valmisteluryhmiä yksittäisiä hankkeita kehittämään. Johtoryhmä tulisi perustaa mahdollisimman pian ensi syksyn aikana

18 Jatkovalmisteluun esitetään otettavaksi: valtakunnallisen yhteispalvelujen järjestämissopimuksen ja yhteispalvelutoimiston mallisopimusluonnosten sekä yhteispalvelutoimiston yksityiskohtaisemman suosituksen valmistelu julkisten palvelujen yleisneuvonnan, eli yleisneuvontapuhelinkeskuksen sekä verkkopalvelujen valmistelu kuvapuhelinjärjestelmän ja muiden yhteispalvelutoimiston tietojärjestelmien sekä niiden pilotoinnin ja kilpailutuksen valmistelu etätulkkausjärjestelmän valmistelu yleisneuvonnan rahoituksen ja yhteispalvelutoimistojen valtionapujärjestelmän valmistelu lähilogistiikkayrittäjyysmallin yksityiskohtainen valmistelu ja pilotoinnin käynnistäminen selvitysmiehen esitysten toteuttamisen lainsäädännöllisten edellytysten tarkempi kartoitus ja säädösmuutosten tarpeen arviointi Timo Kietäväinen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Sisältö Lukijalle 3 Esitys ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla 4 1 Ruotsinkielinen alueellinen asukasportaali

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

-luonnos- VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ TORI-hanke lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Muistio -luonnos- 10.12.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION YHTEISTEN TIETO- JA VIESTINTÄTEK- NISTEN PALVELUJEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois?

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? 1 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Lisää arkijärkeä ja vastuuta 2 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus:

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot