VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

2 SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 16 VALION ELÄKEKASSA Toimintakertomus Tuloslaskelma 24 Tase 25 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 35 Hallintoelimet ja asiantuntijat Henkilökunta 38 Tilastotietoja tapaturma- ja eläkevakuutuksista 39 Tilinpäätöskäsitteitä KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA SEASIDE HOTEL 48

3 VUOSIKOKOUKSET Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous sekä Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään keskiviikkona 17. huhtikuuta 2002 klo alkaen Helsingissä Seaside Hotellissa, Ruoholahdenranta 3:ssa.

4 YLEISTÄ Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Valion Eläkekassa ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä vakuutuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kustannuksin osakkaidensa erikoispiirteet huomioon ottaen. Vakuutusyhtiö ja eläkekassa eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1 17 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutusta. Vuonna 2001 hoidettuja vakuutuslajeja olivat palo-, luotto-, vastuu-, matka-, elonturva- ja salmonellavakuutukset. Lisäksi yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja jälleenvakuutusta. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi. Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Nykyinen Valion Eläkekassa on muodostunut , jolloin vuonna 1962 perustetun Osuusmeijerien Eläkekassan ja vuonna 1920 perustetun Meijeriväen Eläkekassan toiminnat yhdistettiin sulauttamalla ne yhdeksi eläkekassaksi. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Eläkekassaksi. Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. Jäseneksi pääsevät vain työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijäin eläkelaissa (TEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Lisäksi eläkekassassa voidaan TEL-vakuuttaa osakkaiden luottamushenkilöt. Eläkekassan sijoitusomaisuuteen kuuluvat Seaside Hotel (Merikampin Hotelli Oy) sekä 20 kokonaan tai miltei kokonaan omistettua kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiötä ovat myös eläkekassan toimintapiirissä. Eläkekassa ja nämä yhtiöt eivät muodosta konsernia. 1

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tämän vuoden helmikuussa sai sosiaali- ja terveysministeriön asettama lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita selvitellyt jatkotyöryhmä toimenpideehdotuksensa valmiiksi. Eräistä julkisuudessa esiintyneistä vähättelyistä huolimatta ainakin työryhmän ehdotukset uusien eläkelaitosten perustamismahdollisuuksien parantamisesta ovat työnantajien kannalta työeläkelakien 40-vuotisen historian aikana merkittävin päänavaus todellisen kilpailun aikaansaamiseksi. Tietysti ehdotuksissa on puutteita, mutta uudistussuunnitelman merkittävyyttä ne eivät vähennä. Todellisen kilpailun mahdollistuminen avaa, toivottavasti, mahdollisuuden myös olemassa olevien työnantajakohtaisten eläkelaitosten eli eläkekassojen ja -säätiöiden toimintaa ohjaavien säännösten kehittämiseen. Esimerkiksi osakkaiden kannatusmaksujen vuodesta toiseen tapahtuvien suurten heilahtelujen estämiseksi on syytä kehittää eläkekassoihin ja -säätiöihin maksuntasoituspuskuri. Kovin monesti vuosien varrella tällaisen puskurin puuttuminen on johtanut kilpailun kaventumiseen eli työnantaja on kannatusmaksujen suuren vuotuisen vaihtelun vuoksi lyhytnäköisesti lakkauttanut eläkekassansa tai säätiönsä ja siirtynyt eläkevakuutusyhtiön asiakkaaksi. Samalla yritys on menettänyt kilpailukykyään, kun on luopunut mahdollisuudesta keskimääräistä edullisempaan eläkevakuuttamiseen omassa eläkekassassa tai säätiössä. Vasta toimintapääomasäännösten myötä vuodesta 1998 lähtien eläkekassat ovat voineet jossain määrin varautua pahan päivän varalle. On toivottavaa, että hyvän alun jälkeen säännösten kehittäminen eläkekassojen ja säätiöiden erityispiirteet huomioon ottaen jatkuisi. Säännösten pitää mahdollistaa työnantajakohtaisten eläkelaitosten kilpailukykyisyyden kehittäminen jotta ne säilyisivät elinkelpoisina koventuvilla eläkevakuutusmarkkinoilla. Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön tulos eli osakkailta perittävien vakuutusmaksujen taso voitiin kertomusvuonna pitää kohtuullisena sijoitustuottojen vähenemisestä huolimatta. Myös Valion Eläkekassan sijoitustulos oli olosuhteet huomioon ottaen tyydyttävä, vaikka se olikin n. 20 prosenttia edellisvuotta pienempi. Osakkaiden lisäpanostus eläkekassan vakavaraisuuden lisäämiseksi hieman korotetulla B-osaston kannatusmaksulla on tervetullut toimenpide ja osoittaa valiolaisten työnantajien vastuuntuntoa ja uskoa omaan eläkekassaan. Toimintapääoman kasvattaminen mahdollistaa varovaisen pörssiosakkeiden lisähankinnan. Kiitän yhteistyökumppaneitamme sekä osakkaitamme, jäseniämme ja henkilökuntaamme hyvästä yhteistyöstä vaiherikkaana vuonna

6 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ YHTIÖN 81. TOIMINTAVUOSI 2001 Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön virallinen tilinpäätös on nähtävissä yhtiön toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

7 4 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

8 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Vuoden päättyessä vakuutusyhtiössä oli 42 (45) osakasta. Niiden palveluksessa oli keskimäärin tapaturmavakuutettua työntekijää ja toimihenkilöä. Lisäystä edellisvuodesta oli 205 henkilöä. Lisäys johtui osaksi siitä, että Kainuun Osuusmeijerin ja Osuuskunta Maito-Pirkan henkilöstövakuutukset palasivat yhtiöömme. VAKUUTUSTOIMINTA Vahinkovakuutuksen osalta kulunut vuosi oli edellisen vuoden kaltainen. Vakuutusmaksutuotot pysyivät lähes samalla tasolla. Maksetut korvaukset laskivat n. 6 %. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausmeno pysyi edellisen vuoden tasolla. Tapaturmia ilmoitettiin kuitenkin 478 eli 33 enemmän kuin vuonna Palovakuutuksen perusteella korvasimme kuusi vahinkoa, yhteismäärältään markkaa. Suurin korvaus oli asuintalossa sattunut vesivuotovahinko markkaa. Salmonellavakuutuksen vahinkokehitys jatkui edelleen myönteisenä. Vuoden aikana korvasimme viisi vahinkoa. Vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma oli markkaa. Luottovakuutuksessa ei tilivuonna sattunut vahinkoja. Osakkaiden luottovakuutustarve alenee edelleen. Vastuuvakuutuskorvauksia maksoimme markkaa kolmesta uudesta vahingosta. Yksi vahinko oli korvausmäärältään markkaa. Muut vahingot olivat varsin pieniä. Valio Oy:n vastuuvakuutustarpeita arvioitiin uudelleen ja lisääntyneen ulkomaan toiminnan vuoksi vakuutusmääriä nostettiin. Elonturvavakuutuksen korvaukset olivat kertomusvuonna 4,2 milj. markkaa. Elonturvavakuutuksesta maksetaan viimeiset korvaukset syksyllä Työsuojelu- ja tyky-toiminnan edistämiseksi ja kannustamiseksi Valio Oy ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ovat perustaneet sekä työsuojelupalkinnon että tyky-palkinnon. Työsuojelupalkinto jaettiin 10. kerran vuonna 2001 ja sen sai työsuojelupäällikkö Juhani Jussila Joensuusta. Valion tyky-toiminta täytti viime vuonna viisi vuotta. Tyky-palkinto annettiin tällä kertaa työterveyshoitaja Ritva-Liisa Qvarnbergille Jyväskylästä. Lisäksi juhlavuoden kunniaksi jokaisen toimipaikan työsuojelutoimikunta nimesi yhden Tyky-standaarin saajan. Standaareja jaettiin 19 henkilölle. Standaarin on suunnitellut Tuula Hepo-oja ja se on huomionosoitus tyky-toiminnassa ansioituneille. RISKIENHALLINTA Hallitus on vahvistanut riskienhallintasuunnitelman sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 5

9 SIJOITUSTOIMINTA Vakuutusyhtiön sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo kasvoi tilikauden aikana 7,4 milj. markkaa ja oli vuoden lopussa 97,0 (89,5) milj. markkaa. Rahoitusmarkkinavälineiden osuus sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvosta pieneni 42 %:iin ja niiden kirjanpitoarvo oli tilikauden päättyessä 40,5 (50,1) milj. markkaa. Pörssiosakkeiden kirjanpitoarvo oli 9,1 (7,2) milj. markkaa ja niiden osuus sijoitusomaisuudesta kasvoi 9 (8) prosenttiin. Vuoden 2001 aikana suunnattiin sijoituksia uutena kohteena myös sijoitusrahastoihin ja niiden kirjanpitoarvo kasvoi 15,6 milj. markkaan ja osuus sijoitusomaisuudesta 16 %:iin. Lainasaamiset vähenivät edelleen ja olivat tilinpäätöksessä 13,8 (14,2) milj. markkaa. Pitkäaikaisten lainojen korkotaso ei muuttunut tilikauden aikana. Kiinteistösijoituksissa ei tapahtunut muutoksia ja ne olivat edelleen 16,0 milj. markkaa. JÄSENYYDET Vakuutusyhtiö on Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton, Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton, Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkopoolin, Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin, Vakuutusalan Työnantajayhdistyksen, Suomen Riskienhallintayhdistyksen, Ympäristövakuutuskeskuksen, Ympäristövahinkovakuutuspoolin ja Veronmaksajain Keskusliiton jäsen. Lisäksi vakuutusyhtiö on osakkaana Autovahinkokeskus Oy:ssä. EURO Kirjanpito ja tilinpäätös on laadittu markkamääräisenä päättyneeltä tilikaudelta. Euroon on siirrytty vuoden 2002 alusta lukien. Pohjarahastoa ja takuupääomaa korotettiin pidetyssä yhtiökokouksessa yhteensä ,76 markalla, jotta euron käyttöön siirryttäessä sekä pohjarahasto että takuupääoma ovat tuhansilla euroilla jaollisia. KOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat ja päätettiin eräistä yhtiöjärjestysmuutoksista. Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Hallitus piti toimintavuonna kahdeksan kokousta. HENKILÖKUNTA Yhtiön henkilökunta on osittain yhteinen Valion Eläkekassan kanssa. Korvaus- ja vakuutusasioita hoiti yhtiössä kolme henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin kuusi henkilöä. 6 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

10 EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA (1 000 mk) Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -2-7 Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut takuupääoman korot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön vapaa oma pääoma, joka sisältää tilikauden voiton, 0,98 markkaa, oli ,27 markkaa. Hallitus esittää, että tilikaudelta maksetaan korkoa takuupääomalle ,00 markkaa. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 7

11 TULOSLASKELMA (1 000 mk) VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Yhteistakuuerän muutos Liikekulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Muut tuotot Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tuloverot Tilikauden verot Tilikauden voitto VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

12 TASE (1 000 mk) VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Rahat ja pankkisaamiset Muu omaisuus Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Pohjarahasto Takuupääoma Muut rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Tasoitusmäärä Yhteistakuuerä Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta 1 7 Muut velat Siirtovelat VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 9

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 mk) Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Vakuutusmaksuvero Palosuojelumaksu Työturvallisuusmaksu Valtiolle perittävä sairaanhoitomaksu Yhteensä Tuloslaskelman erä "liikekulut" Vakuutusten hankintamenot Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet Muut vakuutusten hankintamenot Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ( ) Yhteensä Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Muut kulut Yhteensä Toimintokohtaiset suunnitelmapoistot Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Muut kulut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Hallintoneuvoston, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan hyväksi annetut eläkesitoumukset, rahalainat, vakuudet - - Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 6 6 Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

14 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot 2 5 Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Osinkotuottoihin sisältyvä yhtiöveron hyvitys VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 11

15 SIJOITUSTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta (+/-) -214 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia - Muita arvonkorotuksia - Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) 597 KIINTEISTÖSIJOITUSTEN MUUTOKSET Kiinteistöosakkeet Hankintameno Lisäykset - Vähennykset - Hankintameno Kirjanpitoarvo suunnitelmapoistojen / arvonalennusten jälkeen VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

16 OMA PÄÄOMA Oman pääoman muutokset Pohjarahasto Pohjarahaston korotus 1 71 Takuupääoma Takuupääoman korotus Yhteensä Muut rahastot Varmuusrahasto Edellisten tilikausien voitto Takuupääoman korko Tilikauden voitto 0 Yhteensä Oma pääoma yhteensä Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen Pohjarahasto ja takuupääoma Muu oma pääoma Ehdotettu voitonjako takuupääoman omistajille -408 Vakuutuksenottajien osuus ehdotetun voitonjaon jälkeen Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Tilikauden voitto 0 Muu vapaa oma pääoma Varmuusrahasto 114 Edellisten tilikausien voitto Voitonjakokelpoiset varat yhteensä ERITTELY VELOISTA Muut velat Ostovelat Tilitykset viranomaisille Muut velat 2 2 Muut velat yhteensä Siirtovelat Vuosilomapalkkavelat Verovelat Muut siirtovelat Siirtovelat yhteensä VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 13

17 VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Kuluksi merkitsemättömät vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) Vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 :n mukainen toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä (%) 89,93 % 84,83 % Vastuunkantokyky prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta (%) 510,78 % - vuodelta ,99 % - vuodelta ,34 % - vuodelta ,09 % - vuodelta ,63 % Vakavaraisuuspääoma prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) 114,20 % - vuodelta ,61 % - vuodelta ,16 % - vuodelta ,31 % - vuodelta ,98 % OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeiden Osuus kaikista Nimellisarvo Kirjanpitoarvo lukumäärä osakkeista % Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Merikampin Hotelli Oy A-sarja , Kiinteistöpalvelu Oy Emmental 5 33, Muut sijoitukset Muut Yhteensä Muu omaisuus Muut 3 5 Yhteensä 5 VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä ATK-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden pituisia. 14 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

18 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja vakuutusvalvontaviraston kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä. Vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta on muutettu vertailukelpoisiksi tilikauden lukujen kanssa. SIJOITUSTEN ARVOSTUS JA KIRJAUSPERIAATTEET Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on vähennetty tehdyt arvonalennukset vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella. Päättyneeltä tilikaudelta ei ole tehty arvonalennuksia. Arvonkorotuksia ei ole tehty päättyneeltä eikä aikaisemmilta tilikausilta. Pörssiosakkeet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöshetken viimeisen kaupantekokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenon suuruisina, joista arvonalennuksia tai arvonkorotuksia ei ole tehty. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu hankintahintaan. Hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu hankintahinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. Lainasaamiset on kirjattu taseeseen nimellisarvoon. VAKUUTUSMAKSUSAAMISTEN ARVOSTAMINEN Vakuutusmaksusaamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Suunnitelman mukaisiin poistoihin siirryttiin alkaen menojäännöksestä Aineettomien hyödykkeiden poistot on tehty viiden vuoden taloudellisen käyttöajan mukaisin tasapoistoin. Koneiden ja kaluston poistot on tehty EVL:n säännösten mukaisesti. HENKILÖKUNNAN ELÄKETURVA Henkilökunta on vakuutettu TEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2002 Keijo Rautio Heikki Halkilahti Seppo Hakola Pasi Heikkilä Katariina Pouta VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 15

19 TILINTARKASTUSKERTOMUS VALION KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tarkastaneet Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilivuoden aikaisesta tarkastuksesta on vastannut KHT Pentti Savolainen, joka on antanut siitä erillisen valvontakertomuksen. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta vakuutusyhtiötä koskevien säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot vakuutusyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys taseen mukaisen vapaan oman pääoman käytöstä on vakuutusyhtiölain mukainen. Helsingissä 18. maaliskuuta 2002 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Pentti Savolainen KHT Ulla Holmström KHT HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Tarkastettuamme vuoden 2001 tilinpäätöksen ilmoitamme lausuntonamme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja vakuutusyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Toteamme samalla, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautuksia tilinpäätöksen, kirjanpidon eikä yhtiön hallinnon johdosta. Yhdymme hallituksen ylijäämän käyttöä koskevaan ehdotukseen. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa: 1. vakuutettujen valitsemista meijeristi Paula Koivisto ja puhelinmyyjä Asta Lainio, molemmat A-osaston jäseniä. 2. osakkaiden valitsemista maanviljelijä Kalle Eskola ja maanviljelijä Hannu Kainu. Helsingissä 25. maaliskuuta 2002 Tapio Malmiharju Jukka Kalliokoski Sirpa-Liisa Ahonen Kalle Eskola Hannu Kainu Arja Kauhanen Paula Koivisto Olavi Kuusela Asta Lainio Jaakko Rouhiainen Jussi Saarela Esa Sonkeri 16 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

20 VALION ELÄKEKASSA YHTIÖN 81. TOIMINTAVUOSI 2001 Valion Eläkekassan virallinen tilinpäätös on nähtävissä kassan toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

21 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Kassassa oli vuoden 2001 lopussa 33 (35) osakasta. A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Jäseniä Jäseniä A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun sekä työntekijät, jotka ovat saaneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä 1. Työsuhteessa olevat Lukumäärä Lukumäärä Luottamustoimen haltijat Lukumäärä Lukumäärä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TEL-vakuutettavat työntekijät sekä osakkaiden hallintohenkilöt, jotka on haluttu TEL-vakuuttaa. VAKUUTUSTOIMINTA Vuoden 2001 vakuutettujen palkkasumma on noussut n. 10 % viime vuodesta. Lisäys johtui osaksi siitä, että Kainuun Osuusmeijerin ja Osuuskunta Maito-Pirkan henkilöstövakuutukset palasivat kassaamme. TEL-INDEKSI Vuoden 2002 alussa eläkkeitä nostettiin alle 65-vuotiaille 3,7 % ja yli 65-vuotiaille 2,9 %. Vuonna 2001 vastaavat korotukset olivat 4,1 % ja 4,0 %. 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % työikäiset (alle 65 v.) eläkeläiset (yli 65 v.) 0 % VALION ELÄKEKASSA

22 ELÄKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, A-OSASTO Eläkelaji Vuoden Myönnetyt Lakanneet Vuoden alussa kpl kpl kpl lopussa kpl Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Myönnettyihin vanhuuseläkkeisiin sisältyy 34 (25) työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen muuttaminen vanhuuseläkkeeksi. Vastaavasti ne sisältyvät lakanneisiin työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeisiin. MAKSETUT ELÄKKEET, A-OSASTO Eläkelaji Muutos-% Muutos-% vuodesta 2000 vuodesta 2000 kpl kpl mk mk Vanhuuseläke , ,6 Työkyvyttömyyseläke 93-4, ,2 Työttömyyseläke 44 37, ,3 Perhe-eläke 297 2, ,8 Yhteensä , ,7 MAKSETUT AVUSTUKSET, A-OSASTO Avustukset Muutos-% Muutos-% vuodesta 2000 vuodesta 2000 kpl kpl mk mk Sairausavustus 26 8, ,0 Hautausavustus 33-21, ,3 Yhteensä 59-10, ,8 Sairausavustuksia maksettiin yhteensä (1 730) päivältä. Hautausavustuksia maksettiin eläkkeellä olleiden entisten jäsenten jälkeen. VALION ELÄKEKASSA 19

23 ELÄKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, B-OSASTO Eläkelaji Vuoden Myönnetyt Lakanneet Vuoden alussa kpl kpl kpl lopussa kpl Vanhuuseläke, uudet 30 Vanhuuseläke, muutetut Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä, uudet 357 Yhteensä, muutetut Muutettuja vanhuuseläkkeitä on 297 (275) tapausta, jotka on myönnetty työkyvyttömyys-, työttömyystai osaaikaeläkkeen jatkona eläkkeensaajan saavutettua vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän. Suoraan työstä TEL:n mukaiselle vanhuuseläkkeelle 65 vuotta täytettyään jäi vain 4 (6) henkilöä. Vapaakirjaoikeuden perusteella vanhuuseläkkeelle jäi 26 (26) henkilöä. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle suoraan työsuhteesta siirtyi 9 (10) henkilöä, jotka jäivät myös A-osaston mukaiselle vanhuuseläkkeelle ennen 65. ikävuottaan. Varhennettuna vanhuuseläkkeensä otti 17 (18) henkilöä vapaakirjaoikeutensa perusteella. MYÖNNETYT UUDET ELÄKKEET KESKIMÄÄRIN, B-OSASTO Eläkelaji mk/kk % eläkepalkasta v v v v Vanhuuseläke ,1 55,0 Varhennettu vanhuuseläke ,5 40,5 Työkyvyttömyyseläke ,0 53,7 Yksilöllinen varhaiseläke ,8 57,6 Työttömyyseläke ,0 51,9 Osa-aikaeläkkeet ,7 23,2 Kuntoutus ,9 Perhe-eläke ,6 24,6 Keskimäärin ,5 47,5 Luvuissa ovat mukana vain sellaiset eläkkeet, jotka on myönnetty suoraan työsuhteesta eläkkeelle jääneille. Ns. vapaakirjaeläkkeet eivät sisälly lukuihin. 20 VALION ELÄKEKASSA

24 MAKSETUT ELÄKKEET JA KUNTOUTTAMISET, B-OSASTO Eläkelaji Muutos-% Muutos-% vuodesta 2000 vuodesta 2000 kpl kpl mk mk Vanhuuseläke , ,3 Varhennettu vanhuuseläke 478 1, ,6 Työkyvyttömyyseläke , ,9 Yksilöllinen varhaiseläke , ,9 Työttömyyseläke 748 5, ,5 Osa-aikaeläke 35 9, ,9 Kuntoutusraha 3-50, ,2 Perhe-eläke , ,9 Yhteensä , ,3 TYÖKYVYTTÖMYYSSYYT 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyshäiriöt Verenkiertoelinten sairaudet Muut Tavallisimmat työkyvyttömyyttä aiheuttavat sairausryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyshäiriöt sekä verenkiertoelinten sairaudet. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella myönnettävien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut. Kuitenkin näiden sairauksien vuoksi eläkkeellejääminen on toimintapiirissämme yleisempää kuin koko TEL-järjestelmässä. Verenkiertoelinten sairaudet aiheuttavat yhä harvemmin työkyvyttömyyttä. TEL:n osalta tilanne on samansuuntainen. Sen sijaan mielenterveyshäiriöt, joista merkittävimpiä ovat eriasteiset masennustilat, ovat lisääntyneet viime vuosina. Tilanne on TEL:n osalta samanlainen. Masennuksen oikea-aikainen ja tehokas hoito asettaa merkittäviä haasteita sekä terveydenhuoltojärjestelmälle että työyhteisölle. VALION ELÄKEKASSA 21

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002. w w w. t a p i o l a. f i

Vuosikertomus 2002. w w w. t a p i o l a. f i Vuosikertomus 2002 w w w. t a p i o l a. f i Vuosikertomus 2002 Tapiola-ryhmän yhtiöiden viralliset tilinpäätökset ovat nähtävissä Internetissä www.tapiola.fi tai Tapiolan pääkonttorissa, Revontulentie

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot