SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet"

Transkriptio

1 VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi Tunnuslukuja Tunnuslukujen määritelmät

2 VERITAS VAHINKOVAKUUTUS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus) perustettiin vuonna 1925 ja toimintavuosi oli yhtiön seitsemäskymmenesyhdeksäs. Yhtiö on kuulunut Veritas-ryhmään vuodesta Muut ryhmään kuuluvat yhtiöt ovat Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas ja Rahastotori Oy. Veritas Vahinkovakuutuksen asiakaskunta koostuu pääasiallisesti yksityistalouksista, yrittäjistä sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Vuoden lopussa Veritas-ryhmällä oli kuusi aluekonttoria sekä 28 piirikonttoria ja palvelupistettä. Veritas Vahinkovakuutuksella, jonka suurin markkina-alue on kaksikielinen rannikkoalue, oli omaa henkilökuntaa ryhmän 26 konttorissa. Veritas Vahinkovakuutuksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Vahinkovakuutusala Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton ennakkotietojen mukaan vahinkovakuutusalan ensivakuutuksen kokonaismaksutulo oli 2,8 miljardia euroa vuonna 2004 (+6,1 % vuoteen 2003 verrattuna). Lakisääteisten vakuutusten osuus maksutulosta oli noin 40 %. Moottoriajoneuvovastuuvakuutuksen (liikennevakuutus) kokonaismaksutulo ylsi 588 miljoonaan euroon (+9,8 %) ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 547 miljoonaan euroon (+5,9 %). Muiden vakuutuslajien maksutulot olivat: maa-ajoneuvot (vapaaehtoinen autovakuutus) 455 miljoonaa euroa (+7,4 %) sekä palo- ja muu omaisuusvakuutus 638 miljoonaa euroa (+4,5 %). Vakuutusmaksutuotot ja vakuutuskanta Veritas Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuonna 2004 nousivat 50,3 miljoonaan euroon verrattuna 42,2 miljoonan euroon vuonna 2003 (+19,3 %). Kokonaismaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 57,4 miljoonaa euroa (+24,4 %). Kokonaismaksutulo muodostui ensivakuutuksen 56,2 miljoonasta eurosta (+25,6 %) ja saadun jälleenvakuutuksen 1,2 miljoonasta eurosta ( 13,2 %). Vakuutusluokista moottoriajoneuvovastuun maksutuotot, ennen jälleenvakuuttajien osuutta, nousivat 12,7 miljoonaan euroon (+20,5 %), maa-ajoneuvojen 12,5 miljoonaan euroon (+45,7 %), paloja muun omaisuusvakuutuksen 11,2 miljoonaan euroon (+3,6 %) ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 8,6 miljoonaan euroon (+22,1 %). Huomattava osa maksutulon kasvusta on peräisin Veritas Vahinkovakuutuksen vuonna 2003 aloittamasta, uudesta ns. liikennekaskovakuutustoiminnasta. Liikennekaskovakuutuksia myydään autorahoitus- ja -leasingtoimintaa harjoittavien yhtiöiden asiakkaille. Maksutulon kasvusta 6,5 miljoonaa euroa tulee juuri tästä vakuutussalkusta, ja vuonna 2004 tämän liiketoiminnan osuus yhtiön koko maksutulosta oli lähes viidennes. Yhtiön markkinaosuus ensivakuutuksessa oli 2,0 % verrattuna edellisen vuoden 1,7 %:iin. Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta kasvoi 1,7 miljoonasta eurosta 2,1 miljoonaan euroon (+21,8 %). Vakuutusmaksuvastuu, netto jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen, oli vuoden vaihteessa 19,9 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa vuonna 2003). Vakuutusmaksusaatavista kertyi luottotappiota 0,2 miljoonaa euroa (+3,4 %). Vuoden lopussa yli kolme kuukautta vanhoja ensivakuutussaatavia oli 0,8 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2003 oli 0,7 miljoonaa euroa. Vakuutuksenottajilta on vakuutusmaksujen yhteydessä peritty yhteensä 10,3 miljoonaa euroa siirtotuloja, joista 8,7 miljoonaa euroa oli vakuutusmaksuveroja ja 0,8 miljoonaa euroa sairaanhoitomaksuja. Lakisääteisten tapaturmavakuutusmaksujen yhteydessä ovat vakuutuksenottajat maksaneet 12,0 miljoonaa euroa työttömyysvakuutusmaksuja ja 0,5 miljoonaa euroa ryhmähenkivakuutusmaksuja. Nämä vakuutusmaksut peritään ja välitetään eteenpäin, joten luvut eivät sisälly vahinkovakuutusyhtiön tilinpäätökseen.

3 VERITAS VAHINKOVAKUUTUS MAKSUTULO JA LIIKEVAIHTO Veritas Vahinkovakuutus Maksutulo Liikevaihto M MAKSUTULO ASIAKASRYHMITTÄIN Veritas Vahinkovakuutus Yksityishenkilöt 57 % Yritykset ja yrittäjät 38 % Muut 5 % Korvauskulut Veritas Vahinkovakuutuksen maksamat korvaukset kasvoivat 34,4 miljoonasta eurosta 42,5 miljoonaan euroon (+23,7 %) ja korvauskulut, ennen jälleenvakuuttajien osuutta, kasvoivat 39,6 miljoonasta eurosta 51,7 miljoonaan euroon (+30,6 %). Yksittäisistä vakuutusluokista korvauskulut kasvoivat eniten maa-ajoneuvoissa. Omalla vastuulla olevat korvauskulut nousivat 37,6 miljoonasta eurosta 50,6 miljoonaan euroon (+34,8 %). Vahinkosuhde (korvauskulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin) oli 100,6 %. Vuonna 2003 vahinkosuhde oli 89,1 %. Yhtiö sai ensivakuutuksen piiriin kuuluvaa vahinkoilmoitusta, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli Lukumäärän kasvusta noin viisituhatta vahinkoilmoitusta kuului ajoneuvovakuutusten piiriin (moottoriajoneuvovastuu ja maa-ajoneuvot). Vahingoista 25 ylitti 0,1 miljoonan euron korvauskulumäärän, vastaava luku vuonna 2003 oli 27. Ainoastaan yhden vahingon aiheuttamat korvauskulut olivat niin korkeat, että yhtiön suurvahinkoja varten ottamaa jälleenvakuutussuojaa tarvittiin. Yhtiö on jäsen liikennevahinkojen suurvahinkopoolissa yhdessä kolmen muun kotimaisen yhtiön kanssa, ja sai osakseen maksettavaksi poolin kautta korkeammat korvauskulut kuin edellisenä vuonna. Suurin yksittäinen poolivahinko oli Konginkankaan bussionnettomuus maaliskuussa Yhtiön korvausvastuu, netto jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen, oli vuoden lopussa 59,1 miljoonaa euroa (50,0 miljoonaa euroa vuonna 2003). Yli puolet tästä summasta koostuu tapaturma-, moottoriajoneuvovastuu- ja potilasvakuutusten elinkoroista ja eläkkeistä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Liikennevakuutuskeskuksen kesäkuussa 2004 julkaiseman selvityksen mukaan, väestön keskimääräinen elinikä on noussut vastaavaan vuonna 1998 tehtyyn tutkimukseen verrattuna. Veritas Vahinkovakuutus on sen vuoksi muuttanut käyttämiään henkilövahinkojen korvausvastuun laskentaperusteita ja yhtiö soveltaa

4 VERITAS VAHINKOVAKUUTUS laskelmissaan tilivuodesta 2004 alkaen nk. uutta kuolleisuusmallia. Samanaikaisesti yhtiö on laskenut elinkorkojen ja eläkkeiden korvausvastuun laskentaperusteista korkokantaa 4,0 %:sta 3,5 %:iin. Lisäksi yhtiö on vahvistanut kollektiivivaraustaan maa-ajoneuvojen korvausvastuussa, siltä osin kuin se liittyy liikennekaskovakuutuksiin. Nämä tehdyt muutokset lisäävät korvausvastuuta 2,7 miljoonalla eurolla verrattuna laskentaperusteisiin, joita yhtiö sovelsi edellisessä tilinpäätöksessään ja heikentävät vastaavasti vahinkosuhdetta. Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan nettotulos oli 5,1 miljoonaa euroa verrattuna 6,4 miljoonaan euroon vuonna Tuotoista 1,6 miljoonaa euroa oli korkotuottoja. Osingot ja voitto-osuudet tuottivat 1,6 miljoonaa euroa, kun taas kiinteistösijoitusten nettotuotto kertomusvuonna oli 0,8 miljoonaa euroa rakennusten suunnitelmapoistojen jälkeen. Myyntivoittoa kertyi 1,1 miljoonaa euroa. Palautuneet arvonalennukset lisäsivät sijoitustuottoja 0,7 miljoonalla eurolla. Arvonalennukset olivat 0,5 miljoonaa euroa. Sijoitusten kirjanpidollinen arvo ylsi vuoden lopussa 100,7 miljoonaan euroon. Vastaava luku vuonna 2003 oli 90,2 miljoonaa euroa. Yhtiön omistamissa kiinteistöissä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2003 jälkeen kun taas nettomuutos yhtiön omistamissa kiinteistöosakkeissa oli +4,4 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen kokonaispinta-ala oli noin neliömetriä, josta neliömetriä oli omassa käytössä ja muut tilat vuokrattuina. Kiinteistösijoitusten kirjanpidollinen arvo oli 24,2 miljoonaa euroa ja käypä arvo 35,6 miljoonaa euroa. SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO Veritas Vahinkovakuutus M Arvostuserot, tasoitusmäärä ja vakavaraisuus Sijoitusten käypä arvo oli vuoden lopussa 123,1 miljoonaa euroa, arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) oli 22,4 miljoonaa euroa, vastaavasti 17,0 miljoonaa euroa vuonna Kertomusvuoden korkean vahinkosuhteen takia tasoitusmäärästä otettiin 8,3 miljoonaa euroa nettosiirtona tilinpäätökseen. Tasoitusmäärä on siirron jälkeen 22,4 miljoonaa euroa. Yhtiön takuupääoma on 1,5 miljoonaa euroa. Takuupääoman haltijoina ovat Aktia Säästöpankki Oyj, Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, kukin samansuuruisilla osuuksilla. Toimintapääoma oli tilivuoden lopussa 34,0 miljoonaa euroa ja vastaava vähimmäismäärä oli 10,2 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut edellisenä tilivuonna olivat: toimintapääoma 26,7 miljoonaa euroa ja vähimmäismäärä (laskettuna uusien määräysten mukaan) 8,2 miljoonaa euroa. Vakavaraisuuspääoma (toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhteenlaskettu summa) oli 56,4 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuutta kuvaava vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoman suhde vakuutusmaksutuottoihin) oli kertomusvuonna 112,1 % verrattuna 136,1 % vuonna 2003.

5 VERITAS VAHINKOVAKUUTUS VAKAVARAISUUSPÄÄOMA Veritas Vahinkovakuutus Tasoitusmäärä Toimintapääoma M Liikekulut ja henkilökunta Vakuutustoiminnan liikekulut kasvoivat 11,1 miljoonaan euroon (+13,0 %). Vuonna 2003 liikekulut olivat 9,8 miljoonaa euroa. Liikekulujen nousu johtui liiketoimintavolyymin voimakkaasta kasvusta. Yhdistetty kulusuhde (korvaus- ja liikekulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin) oli kertomusvuonna 122,6 prosenttia, kun se vuonna 2003 oli 112,3 prosenttia. Yhtiön palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 180 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi kahdellatoista vuoteen 2003 verrattuna. Henkilökunnan keski-ikä oli 40,9 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika 10,8 vuotta, vastaavasti vuonna 2003 keski-ikä oli 41,2 ja palvelusaika 11,3 vuotta. Henkilökunnasta 65 % on naisia ja 35 % miehiä sukupuolijakautuma on vakuutusalalle tyypillinen. Henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 7,7 miljoonaa euroa (+8,6 %). Vuonna 2003 henkilöstökulut olivat 7,1 miljoonaa euroa. YHDISTETTY KULUSUHDE Veritas Vahinkovakuutus Liikekulusuhde Vahinkosuhde %

6 VERITAS VAHINKOVAKUUTUS HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Veritas Vahinkovakuutus Vakuutustekninen kate, liiketulos, varaukset ja tilivuoden tulos Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta heikentyi 5,2 miljoonasta eurosta 11,4 miljoonaan euroon. Liiketulos (ennen tasoitusmäärän muutosta lasketun vakuutusteknisen katteen ja ennen arvonkorotuksia lasketun sijoitustoiminnan nettotuoton summa) oli 6,3 miljoonaa euroa. Vastaava luku vuonna 2003 oli 1,2 miljoonaa euroa. Poistoero (verotuksellisten ja suunnitelmallisten poistojen erotus) väheni 0,1 miljoonalla eurolla 1,9 miljoonaan euroon. Tilikauden ylijäämä oli 1,9 miljoonaa euroa ja yhtiön oma pääoma nousi 8,2 miljoonasta eurosta 10,0 miljoonaan euroon. Takuupääomalle ehdotetaan maksettavaksi korkoa 5 % eli euroa. Muu tilikauden informaatio ja vuoden 2005 näkymät Yhtiön merkittävästi heikentynyt vahinkosuhde ja yhdistetty kulusuhde liittyy kiinteästi liikennekaskotoimintaan, jota yhtiö alkoi harjoittaa vuonna Vuonna 2004 hinnoittelu osoittautui liian alhaiseksi korvauskustannuksiin suhteutettuna. Hinnoittelu yhdistettynä liikennekaskotoiminnan voimakkaaseen kasvuun on vaikuttanut yhtiön vakuutustoiminnan avainlukuihin kokonaisuudessaan. Autorahoitus- ja -leasingtoimintaa harjoittavien yritysten kanssa solmitut sopimukset neuvotellaan uudelleen siten, että liikennekaskotoiminnan tulos paranee. Veritas Vahinkovakuutus aloittaa määrätietoiset toimenpiteet, joilla vahinkosuhdetta pyritään alentamaan vähintään kymmenellä prosenttiyksiköllä, jotta yhdistetty kulusuhde muutamien lähivuosien aikana saadaan alle 105. Veritas Vahinkovakuutus on päivittänyt vuoden aikana riskienhallintasuunnitelmansa. Suunnitelma, joka tehdään Vakuutusvalvontaviraston yleisten määräysten mukaan, kattaa yhtiön kaikki toiminnat kuten vakuutus-, sijoitus- ja operatiiviset toiminnat. Yhtiön johto Veritas Vahinkovakuutuksen toimitusjohtajana toimi diplomiekonomi Torbjörn Jakas. Yhtiön hallitukseen kuuluivat toimitusjohtaja Sture Kackur (puheenjohtaja), kamarineuvos Henry Wiklund (varapuheenjohtaja), tiedotuspäällikkö Ulla Achrén, maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, pankinjohtaja Yngve Lindberg asti, asiamies Bo Linde, varatoimitusjohtaja Robert Sergelius alkaen, varatoimitusjohtaja Thor Sourander asti sekä toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman alkaen. Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa.

7 VERITAS VAHINKOVAKUUTUS Hallituksen vuoden 2005 järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Wiklund ja varapuheenjohtajaksi Achrén. Hallintoneuvostossa oli 27 jäsentä. Puheenjohtajana toimi valtiotieteiden maisteri Lars Rönn ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Ove Grandell toukokuun yhtiökokoukseen asti. Hallintoneuvoston kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Grandell ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Anders Ahlvik. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Konserni Veritas Vahinkovakuutus muodostaa konsernin kokonaan omistamansa kiinteistöyhtiö Malmgatan 20 Ab:n kanssa. Konsernitilinpäätöksessä on emoyhtiön osakeomistus eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttämällä. Konsernin yhteenlasketut jakokelpoiset varat ovat 4,0 miljoonaa euroa.

8 Tuloslaskelma Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksutuotot yhteensä Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Vastaanotettu vakuutuskanta 0 12 Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut yhteensä Yhteistakuuerän muutos Liikekulut Muut vakuutustekniset kulut 0-7 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Tasoitusmäärän muutos Tasoitusmäärän muutos Vastaanotettu vakuutuskanta Vakuutustekninen kate Muu kuin vakuutustekninen laskelma Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tulos varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilikauden tulos

9 Tase Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Jälleenvakuutustalletesaamiset 4 6 Sijoitukset yhteensä Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

10 Tase Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vastattavaa Oma pääoma Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto Tilikauden tulos Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Tasoitusmäärä Yhteistakuuerä Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Siirtovelat Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot 47 0 Kertyneet lomapalkat Muut siirtovelat Vastattavaa yhteensä

11 Tuloslaskelman liitteet Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakuutusluokkaryhmäkohtainen tulos Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksu- Korvauskulut Liikekulut Jälleen- Vakuutustekninen kate ennen jälleen- tuotot ennen ennen jälleen- ennen jälleen- vakuuttajien ennen yhteistakuuerän ja vakuuttajien jälleenvakuut- vakuuttajien vakuuttajien osuus tasoitusmäärän muutosta osuutta tajien osuutta osuutta palkkiota ja sekä ennen muita voitto-osuuksia vakuutusteknisiä kuluja Ensivakuutus Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Muut vakuutusluokat Ensivakuutus yhteensä Jälleenvakuutus Yhteensä Yhteistakuuerän muutos Muut vakuutustekniset kulut Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate

12 Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot konserniyritykseltä 9 7 Vuokrat Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Voitto-osuudet Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Rakennusten suunnitelmapoistot Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

13 Taseen liitteet Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Sijoitukset Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä hankinta- arvo arvo hankinta- arvo arvo meno meno Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Konserniyhtiöosakkeet Muut kiinteistöosakkeet Lainasaamiset konserniyhtiöltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Jälleenvakuutustalletesaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: - korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Muita arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

14 Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Muutos Oman pääoman muutokset Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto Tilikauden tulos Tilikauden tulos Muutos Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto Tilikauden tulos Tilikauden tulos Jakokelpoiset varat Emoyhtiö Konserni Tilikauden tulos Vararahasto Käyttörahasto Vapaaehtoisista varauksista ja poistoerosta omaan pääomaan siiretty osuus Edellisten tilikausien tulokset Määrä, joka konserniin kuuluvien yhteisöjen tilinpäätössiirroista on konsernitilinpäätöksessä merkitty omaan pääomaan Jakokelpoiset varat yhteensä Tilikauden tulos Hallitus ehdottaa, että vuoden 2004 tulos euroa käytetään seuraavasti: Takuupääomalle maksetaan 5 % korko 75 Käyttörahastoon siirretään Mikäli hallintoneuvosto ja yhtiökokous hyväksyvät hallituksen ehdotuksen, yhtiön oma pääoma jakautuu seuraavasti: Pohjarahasto Takuupääoma Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto

15 Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Aineettomat hyödykkeet Vakuutusyhtiölain 11 luvun 7 :n toimintapääoman vähimmäismäärä Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä - vuodelta ,0 % - vuodelta ,9 % - vuodelta ,5 % - vuodelta ,0 % - vuodelta ,1 % Toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta - vuodelta ,1 % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,3 % - vuodelta ,1 % Toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä - vuodelta ,4 % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,0 % - vuodelta ,1 % - vuodelta ,9 %

16 Tulosanalyysi Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Yhteistakuuerän muutos Liikekulut Muut vakuutustekniset kulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Sijoitustoiminnan nettotuotot ennen arvonkorotuksia Liikevoitto/-tappio Tasoitusmäärän muutos Arvonkorotukset Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Verot ja tilinpäätössiirrot Tilikauden tulos

17 Tunnuslukuja Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Liikevaihto Kokonaisvakuutusmaksutulo Liikevoitto/-tappio prosentteina liikevaihdosta -10,5 % 2,2 % -13,0 % 8,5 % 12,0 % Vahinkosuhde 100,6 % 89,1 % 79,9 % 78,5 % 80,4 % Liikekulusuhde 22,0 % 23,2 % 25,4 % 24,9 % 23,1 % Yhdistetty kulusuhde 122,6 % 112,3 % 105,3 % 103,4 % 103,5 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Toimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vastuunkantokyky 112,1 % 136,1 % 144,1 % 174,3 % 188,1 %

18 Tunnuslukujen määritelmät Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Liikevaihto Kokonaisvakuutusmaksutulo Liikevoitto/-tappio Vahinkosuhde Liikekulusuhde Yhdistetty kulusuhde Vakuutusmaksutuotot ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan tuotot + muut tuotot + myynnin yhteydessä realisoituneet tuloutetut arvonkorotukset Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta Voitto / tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, sijoitusten arvonkorotuksia ja niiden oikaisuja, satunnaiseriä, varauksia ja veroja Korvauskulut / vakuutusmaksutuotot Liikekulut / vakuutusmaksutuotot (Korvauskulut + liikekulut) / vakuutusmaksutuotot Toimintapääoma Katso sivu 15 Tasoitusmäärä Runsasvahinkoisten vuosien varalle arvioitu varaus Vakavaraisuuspääoma Vastuunkantokyky Toimintapääoma + tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tapiolan hallintoelimien tehtävät... 6. Vahinko-Tapiola... 15. Eläke-Tapiola...

Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tapiolan hallintoelimien tehtävät... 6. Vahinko-Tapiola... 15. Eläke-Tapiola... S ISÄLTÖ Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tapiolan hallintoelimien tehtävät... 6 Vahinko-Tapiola... 15 Eläke-Tapiola... 49 Henki-Tapiola... 81 Yritysten Henki-Tapiola... 113 Henkilöstöraportti...

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93)

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) POHJOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2005 * Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 15,7 % ja olivat 744 milj. e (643 milj. e). * Vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot