KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006"

Transkriptio

1 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA

2 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma 3 Tase 4 Liitetiedot 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 9 Tositelajit ja säilytystapa 9 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 9 Tilinpäätösmerkintä 10 2

3 3 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,89 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,01 Varastojen muutos ,89 791,64 Ulkopuoliset palvelut , , , ,10 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,52 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,83 Muut henkilösivukulut , , , ,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,76 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,37 LIIKEVOITTO , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 8 916, ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,86 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,88 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,40 Tuloverot , ,49 TILIKAUDEN VOITTO , ,99 3

4 4 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,63 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,99 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , ,21 Koneet ja kalusto , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,05 Sijoitukset , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,61 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,21 Siirtosaamiset 7 581, , , ,06 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,63 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,76 Muu oma pääoma Liittymismaksut , ,62 Edellisten tilikausien voitto , ,29 Tilikauden voitto , , , ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,67 Muut velat , , , ,67 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Ostovelat , ,97 Muut velat , ,74 Siirtovelat , , , , , ,63 4

5 5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelmapoistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Saamisiin merkityt myynti- ja siirtosaamiset on arvostettu nimellisarvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelmat ovat seuraavat: - kaukolämpöverkostot 6 7 %:n, maakaasuverkostot 5 %:n ja muut pitkävaikutteiset menot %:n tasapoistot - rakennukset 5 7 %:n, mittauskeskukset 25 %:n, koneet ja kalusto 8 25 %:n ja muut aineelliset hyödykkeet %:n menojäännöspoistot. Taseen esittämistavan muutokset ja muutoksen vaikutukset Tilikaudella on muutettu taseen esittämistapaa palautuskelpoisten sähköliittymien ja ei palautettavien vesi- ja viemäriliittymien osalta. Ne on kirjattu aiemmin aineettomiin oikeuksiin. Nyt palautuskelpoiset sähköliittymät on esitetty kohdassa Sijoitukset. Palautuskelvottomat vesi- ja viemäriliittymät on esitetty kohdassa Maa- ja vesialueet. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta kirjanpitovelvollisen tuloksen ja taloudellisen aseman arviointiin. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,76 Muu oma pääoma Liittymismaksut , ,62 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa , ,29 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa , ,29 Tilikauden voitto , ,99 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,66 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtaja ja osa-aikainen käytönvalvoja. 5

6 6 MAAKAASUMARKKINALAIN TARKOITTAMAT LIITETIEDOT Maakaasuliiketoimintojen eriyttämisen periaatteet Eriyttäminen perustuu aiheuttamisperiaatteeseen ja toteutetaan kustannuslaskennan avulla suoraa liiketoiminnoille. Tuloslaskelma Ostot tilikauden aikana: Ostetun maakaasun energiamääristä ja hinnoista on erillinen selvitys. Ulkopuolisten palvelujen eri liiketoimintojen yhteiset kustannukset kohdistetaan liiketoiminnoille niiden liikevaihtojen suhteessa. Henkilöstö kulut on kohdistettu eri liiketoiminnoille liikevaihtojen suhteessa. Liiketoiminnan muiden kulujen yhteiset kustannukset on kohdistettu eri liiketoiminnoille liikevaihtojen suhteessa. Muut korko ja rahoitustuotot on kohdistettu eri liiketoiminnoille liikevaihtojen suhteessa. MAAKAASUN SIIRTOTOIMINTA TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,72 Ulkopuoliset palvelut , , , ,22 Henkilöstökulut , ,64 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,38 Liiketoiminnan muut kulut , ,46 LIIKEVOITTO/ -TAPPIO , ,57 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 1 531, ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,13 VOITTO/ TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,70 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 6 475, ,94 TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO , ,64 6

7 7 MAAKAASUN SIIRTOTOIMINNAN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,17 Koneet ja kalusto , , , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,06 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 912, ,11 Muu oma pääoma Liittymismaksut , ,66 Edellisten tilikausien voitto/ tappio , ,76 Tilikauden voitto/ tappio , , , ,37 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,75 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksislta , ,67 Muut velat , , , ,67 Lyhytaikainen Rahalaitoslainat , ,60 Ostovelat , ,90 Muut velat 0,00 527,56 Siirtovelat , ,21 Sisäiset velat 0, , , , , ,06 7

8 8 MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,65 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,82 Ulkopuoliset palvelut , , , ,72 Henkilöstökulut , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,67 LIIKEVOITTO , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 2 176, ,28 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,79 Tuloverot , ,81 TILIKAUDEN VOITTO , ,98 MAAKAASUN MYYNTITOIMINNAN TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,27 Sisäiset saamiset 0, , , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 895, ,19 Edellisten tilikausien voitto , ,08 Tilikauden voitto , , , ,25 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,42 Muut velat 0,00 714,32 Siirtovelat 2 556, , , , , ,32 8

9 9 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT Yhtiössä on kuusisataa samanlajista osaketta. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön tilikauden voitto oli ,23 euroa. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2006 osinkoa euroa. Loput tilikauden voitosta ,23 euroa esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto-tilille. KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja sidottuna kirjana ja tase-erittely nidottuna Tililuettelo Atk-päiväkirja Atk-pääkirja Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase per atk-tulosteena TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA Myyntitositteet Ostotositteet Palkkatositteet Tiliotetositteet Muistiotositteet Kaikki paperitositteina TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Kangasalla 22. päivänä maaliskuuta 2007 Pekka Lehtonen Raila Erkkola Jaakko Nurminen hallituksen pj hallituksen varapj. hallituksen vars. jäsen Paavo Piitulainen toimitusjohtaja 9

10 10 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kangasalla 13. päivänä huhtikuuta 2007 Oy Audiator Oy JHTT-yhteisö Jorma Kesä JHTT Antti Pitkäniemi KHT 10

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot