VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

2 SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 16 VALION ELÄKEKASSA Toimintakertomus Tuloslaskelma 24 Tase 25 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 35 Hallintoelimet ja asiantuntijat Henkilökunta 38 Avainlukuja 39 Tilinpäätöskäsitteitä KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA VUOSIKOKOUKSET Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous sekä Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 7. huhtikuuta 2003 klo alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Karamzininkatu 4:ssä.

3 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ JA VALION ELÄKEKASSA Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Valion Eläkekassa ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä vakuutuspalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kustannuksin osakkaidensa erikoispiirteet huomioon ottaen. Vakuutusyhtiö ja eläkekassa eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1 17 kuuluvat vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutusta. Vuonna 2002 hoidettuja vakuutuslajeja olivat palo-, luotto-, vastuu-, matka-, elonturva- ja salmonellavakuutukset. Lisäksi yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja jälleenvakuutusta. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Keskinäiseksi Vakuutusyhtiöksi. Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Nykyinen Valion Eläkekassa on muodostunut , jolloin vuonna 1962 perustetun Osuusmeijerien Eläkekassan ja vuonna 1920 perustetun Meijeriväen Eläkekassan toiminnat yhdistettiin sulauttamalla ne yhdeksi eläkekassaksi. Nimi muutettiin vuonna 2000 Valion Eläkekassaksi. Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. Osastoa ei ole suljettu. Jäseneksi pääsevät vain työnantajan ilmoittamat kassan säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvat toimihenkilöt. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijäin eläkelaissa (TEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä yksilöllisiä varhaiseläkkeitä. Vakuutettuja ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Lisäksi eläkekassassa voidaan TEL-vakuuttaa osakkaiden luottamushenkilöt. Eläkekassan sijoitusomaisuuteen kuuluu kaksikymmentäkolme kokonaan tai miltei kokonaan omistettua kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiötä. Ne eivät muodosta eläkekassan kanssa konsernia. 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vakuutuslaitoksemme 82. toimintavuosi oli taloudellisesti monimuotoinen. Vakuutustoimi onnistui hyvin; vältyimme yllättäviltä ja suurilta korvauskuluilta ja eläkemenot toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Sijoitustoimessa erityisesti osakesijoittaminen oli hyvin vaikeaa. Osakesijoitukset tuottivatkin tappioita, joiden kattamiseen sijoituspuskurimme eivät vielä olleet riittävän suuret. Kiinteistösijoitukset sen sijaan toivat arvioidun mukaisen tuoton ja joukkovelkakirjalainoissakin tulos oli tyydyttävä. Osakemarkkinoilla jatkui kurssien aleneva suunta jo kolmantena vuonna peräkkäin. On laskettu, että eurooppalaiset sijoittajat ovat menettäneet yksistään vuoden 2002 aikana noin 30 prosenttia osakkeidensa arvosta. Tämä pitkittynyt ja syventynyt lama osoittaa myös, että vasta vuonna 1997 muutetuista säännöksistä johtuen useimmat eläkekassat, me niiden mukana, eivät ole ehtineet kartuttaa toimintapääomapuskureitaan tarpeeksi suuriksi, jotta ne olisivat riittäneet näin kauan kestäneen laskukauden vaatimiin osakkeiden arvonalennuksiin. Mekään emme voineet välttyä osakkeiden arvonalennuksilta ja seuraukset tietenkin näkyvät tilinpäätöksissämme vakuutusmaksujen korotuksina. Elleivät yhtiömme ja eläkekassamme olisi vuosien varrella hankkineet omistukseensa merkittävää määrää erilaatuisia kiinteistöjä pääkaupunkiseudulta, olisi kertomusvuoden tulonmuodostus ollut paljon huonompi kuin nyt. Lähes kaikki tilat olivat vuokralla ja vuokratuottojen taso oli kohtuullinen. Lisäksi kiinteistöihin on vuosien kuluessa muodostunut positiivisia arvostuseroja sillä niiden alkuperäiset tai aikoinaan alennetut kirjanpitoarvot ovat jääneet huomattavasti jälkeen käyvistä markkina-arvoista. Sen vuoksi olemme nyt voineet vakuutusmaksujen nousun hillitsemiseksi palauttaa kirjanpidossamme eräiden 1990-luvun kiinteistölaman aikana alennettuja kiinteistöjen arvoja osittain entiselleen ja olemme myös voineet korjata eräiden asuntojen ja muiden kiinteistöjen arvoja lähemmäs käypää tasoa. Ilman nykyisenlaista kiinteistökantaa olisi vakuutusmaksujen korottamistarve nyt toteutettuun verrattuna ollut kaksinkertainen. Marraskuun alussa luovuimme hotellin ja ravintolan pitovastuusta kun myimme yhdessä Valion kanssa omistamamme Seaside-hotelliyhtiön SOK:n omistamalle Sokotel Oy:lle. Hotellikiinteistö on meille edelleen iso ja tärkeä sijoituskohde, joten toivomme luonnollisesti, että Radisson SAS Seasideksi uusiutuva hotelli voisi säilyä osakaskuntamme hallinnon ja henkilökunnan tuttuna kantapaikkana Helsingin matkoilla. Maailman arvopaperimarkkinoilla jatkuu laskukausi. Vuodelle 2002 eläkelaitoksille määrätyn laskuperustekoron 5,25 prosentin saavuttaminen osoittautui osakkeiden arvonalennusten vuoksi mahdottomaksi. Myöskään vuodelle 2003 määrätty 4,25 prosentin tuottotavoite ei ole sen helpompi, sillä se ylittää selvästi markkinoilta saatavat uusien joukkovelkakirjalainojen korot osakesijoitustuotoista puhumattakaan. Kiitän asiakkaitamme ja hallintoamme sekä henkilökuntaamme onnistuneesta yhteistyöstä vaikeana vuotena 2002 ja toivotan kaikille parempaa alkanutta vuotta. 2

5 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ YHTIÖN 82. TOIMINTAVUOSI 2002 Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön virallinen tilinpäätös on nähtävissä yhtiön toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

6 4 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

7 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Vuoden päättyessä vakuutusyhtiössä oli 38 (42) osakasta. Alavuden, Lammin ja Nilsiän Osuusmeijereiden vakuutukset päättyivät niiden sulauduttua muihin osuuskuntiin. Merikampin Hotelli Oy:n vakuutukset päättyivät, koska yhtiö myytiin. Osakkaiden palveluksessa oli keskimäärin tapaturmavakuutettua työntekijää ja toimihenkilöä. Vähennystä edellisvuodesta oli 17 (+205) henkilöä. VAKUUTUSTOIMINTA Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot nousivat noin 16 %, mutta maksetut korvaukset vain noin 6 %. Korvauksien nousu johtui pääasiassa yhdestä isosta palovakuutuskorvauksesta. Lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen ilmoitettiin 507 vahinkoa eli 29 enemmän kuin vuonna Yleisin syy tapaturmiin oli kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen. Noin 40 %:lla näistä tapauksista oli sairausloman kesto enimmillään 14 päivää eli tapaturmat olivat suhteellisen lieviä. Vuonna 2002 sattui yksi vakava, kuolemaan johtanut työtapaturma. Tapaturmien lukumäärän lisääntymisestä huolimatta maksetut tapaturmakorvaukset alenivat 11,2 %. Vuoden 2003 alusta Suomessa otettiin käyttöön uusi EU:n tilastotoimiston laatima työpaikkatapaturmien luokittelumenetelmä. Sen tavoitteena on tapaturmien torjuntatyön tehostaminen ja entistä parempi kohdistaminen ongelma-alueille. Palovakuutuksen perusteella korvasimme kolme (6) vahinkoa, yhteismäärältään (63 000) euroa. Maksettujen korvausten kasvu johtui Alueosuuskunta Promilkin Nilsiässä sijaitsevan varastorakennuksen tuhopoltosta. Siitä vahingosta olemme tähän mennessä korvanneet euroa. Mikäli Alueosuuskunta Promilk rakentaa vastaavan rakennuksen, tulee maksettavaksi vielä palaneen varastorakennuksen jälleenhankintahinnan ja nyt maksetun päivänarvon erotus, mikä on suuruudeltaan noin euroa. Salmonellavakuutuksen perusteella korvasimme kuusi (5) vahinkoa. Vahinkojen yhteenlaskettu korvaussumma oli (83 800) euroa. Eläinten menetykset ovat lukumäärältään nykyään selkeästi vähäisempiä kuin vakuutuksen alkuaikoina. Aika, jolta korvauksia maksetaan on lyhentynyt eli saneeraukset on tehty nopeammin. Luottovakuutuksessa ei tilivuonna sattunut vahinkoja. Osakkaiden luottovakuutustarve on pienentynyt. Vastuuvakuutuskorvauksia maksoimme (29 300) euroa kolmesta (3) uudesta vahingosta. Korvauksista yli 90 % oli esinevahinkokorvauksia. Suurin vahinko oli euroa. Elonturvavakuutuksen korvaukset olivat kertomusvuonna ( ) euroa. Korvauspäätöksiä annettiin kaikkiaan 77 (106) ja ne olivat enimmäkseen kolmansia eli viimeisen erän korvauksia. Elonturvavakuutuksen perusteella maksetaan viimeiset korvaukset syksyllä Työsuojelu- ja tyky-toiminnan edistämiseksi ja kannustamiseksi Valio Oy ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ovat perustaneet sekä työsuojelupalkinnon että tyky-palkinnon. Työsuojelupalkinto jaettiin 11. kerran ja sen sai Tampereen työsuojelutoimikunta. Tyky-palkinto jaettiin 6. kerran ja se annettiin tällä kertaa työterveyshoitaja Virpi Komulaiselle Sotkamosta. Tyky-standaarin on suunnitellut Tuula Hepo-oja ja se on huomionosoitus tyky-toiminnassa ansioituneille. Standaareja jaettiin seitsemälle henkilölle. RISKIENHALLINTA Yhtiöllä on asetuksessa edellytetty riskienhallintasuunnitelma. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 5

8 SIJOITUSTOIMINTA Vakuutusyhtiön sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 15,0 (16,3) milj. euroa. Lainasaamiset osakkailta vähenivät edelleen ja olivat tilinpäätöksessä enää 1,4 (2,3) milj. euroa. Lainojen korkoja alennettiin vuoden 2002 alusta 0,5 prosenttiyksiköllä. Kiinteistösijoitukset tuottivat arvioiden mukaisesti. Kahden Helsingin keskustassa olevan huoneiston kirjanpitoarvoa korotettiin vastaamaan niiden käypää arvoa. Korotusten määrä oli 0,3 milj. euroa. Ulkomaansijoitusten määrää kasvatettiin lisäämällä euromääräisten sijoitusrahastojen osuutta 36 prosenttiin sijoitusomaisuudesta. Vuoden lopussa rahoitusmarkkinavälineiden ja korkorahastojen yhteenlaskettu osuus oli 7,7 milj. euroa, mikä on 51 prosenttia sijoitusomaisuudesta. Pörssiosakkeiden ja osakerahastojen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 2,7 milj. euroa ja osuus sijoitusomaisuudesta 18 prosenttia. Sijoitustoimen nettotuotot ennen arvonmuutoksia pienenivät noin puoleen edellisvuodesta ja kun vielä osakesijoitusten arvonalennustappio oli 0,8 milj. euroa, painui sijoitustoimen nettotuotto 0,3 milj. euroa tappiolle, kun se edellisenä vuotena oli 1,2 milj. euroa voitollinen. Kiinteistöjen arvonkorotukset pienensivät sijoitustoimen nettotuoton tappiota euroon. JÄSENYYDET Vakuutusyhtiö on Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton, Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton, Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkopoolin, Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin, Vakuutusalan Työnantajayhdistyksen, Suomen Riskienhallintayhdistyksen, Ympäristövakuutuskeskuksen, Ympäristövahinkovakuutuspoolin ja Veronmaksajain Keskusliiton jäsen. Lisäksi vakuutusyhtiö on osakkaana Autovahinkokeskus Oy:ssä. KOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa. Hallitus piti toimintavuonna seitsemän kokousta. HENKILÖKUNTA Yhtiön henkilökunta on osittain yhteinen Valion Eläkekassan kanssa. Korvaus- ja vakuutusasioita hoiti yhtiössä kolme henkilöä. Toimitusjohtaja ja osastopäälliköt sekä kassa-, laina-, kirjanpito- ja kiinteistöasioita hoitavat henkilöt ovat yhteisiä. Yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin kuusi henkilöä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Valio Oy:n pitkäaikainen työsuojelu- sekä vahingontorjuntatyö ovat vuosien kuluessa pienentäneet merkittävästi vakuutettavia omaisuus- ja henkilövakuutusriskejä. Osakaskunnan tarpeet hyvin kattava vahinkovakuutustoiminta on osakkaille edelleen myös taloudellisesti edullista. 6 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

9 EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA (1 000 ) Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot 4 0 Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut takuupääoman korot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa HALLITUKSEN EHDOTUS TAPPION KATTAMISESTA Valion Keskinäisellä Vakuutusyhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja, eikä korkoa takuupääomalle näin ollen esitetä maksettavaksi. Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,75 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 7

10 TULOSLASKELMA (1 000 ) VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos 7-13 Jälleenvakuuttajien osuus Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Yhteistakuuerän muutos -6-6 Liikekulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen kate MUU KUIN VAKUUTUSTEKNINEN LASKELMA Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotus Sijoitustoiminnan kulut Muut tuotot 3 3 Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 30 5 Tuloverot Tilikauden verot -8-9 Tilikauden tappio VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

11 TASE (1 000 ) VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Rahat ja pankkisaamiset Muu omaisuus Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Pohjarahasto Takuupääoma Muut rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tappio/ voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset - 30 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu Jälleenvakuuttajien osuus Tasoitusmäärä Yhteistakuuerä Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta 16 0 Muut velat Siirtovelat VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 9

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (1 000 ) Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Vakuutusmaksuvero Palosuojelumaksu 8 8 Työturvallisuusmaksu Valtiolle perittävä sairaanhoitomaksu Yhteensä Tuloslaskelman erä "liikekulut" Vakuutusten hankintamenot Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet Muut vakuutusten hankintamenot Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ( ) Yhteensä Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Yhteensä Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut 6 34 Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

13 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot - 0 Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitusten arvonkorotus Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Osinkotuottoihin sisältyvä yhtiöveron hyvitys 7 9 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 11

14 SIJOITUSTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä arvo hankintameno arvo hankintameno arvo Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut kiinteistöosakkeet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta (+/-) Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) KIINTEISTÖSIJOITUSTEN MUUTOKSET Kiinteistöosakkeet Hankintameno Lisäykset 90 Hankintameno Arvonalentumiset Arvonalentumisen palautukset 65 Arvonalentumiset Arvonkorotukset Lisäykset 267 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

15 OMA PÄÄOMA Oman pääoman muutokset Pohjarahasto Takuupääoma Yhteensä Muut rahastot Varmuusrahasto Edellisten tilikausien voitto Takuupääoman korko Tilikauden tappio -843 Yhteensä Oma pääoma yhteensä Oman pääoman jakautuminen ehdotetun tappion kattamisen jälkeen Pohjarahasto ja takuupääoma Muu oma pääoma -571 Vakuutuksenottajien osuus ehdotetun tappiokirjauksen jälkeen Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Tilikauden tappio -843 Muu vapaa oma pääoma Varmuusrahasto 19 Edellisten tilikausien voitto 252 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä -571 ERITTELY VELOISTA Muut velat Ostovelat Tilitykset viranomaisille Muut velat 1 0 Muut velat yhteensä Siirtovelat Vuosilomapalkkavelat Verovelat 7 4 Muut siirtovelat 7 18 Siirtovelat yhteensä VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 13

16 VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero - 30 Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Kuluksi merkitsemättömät vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) Vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 :n mukainen toimintapääomavaatimus Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä (%) 91,49 % 89,93 % Vastuunkantokyky prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin 12 edeltävältä kuukaudelta (%) 415,64 % - vuodelta ,78 % - vuodelta ,99 % - vuodelta ,34 % - vuodelta ,09 % Vakavaraisuuspääoma prosentteina eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) 107,10 % - vuodelta ,20 % - vuodelta ,61 % - vuodelta ,16 % - vuodelta ,31 % OSAKESIJOITUSTEN OMISTUS Kirjanpitoarvo Käypäarvo Osakkeet yhteensä Sijoitusrahastot yhteensä Muut osakkeet ja osuudet yhteensä Osakkeet ja osuudet yhteensä VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 9 10 Yhteensä ATK-laitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden pituisia. 14 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

17 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja vakuutusvalvontaviraston kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia päätöksiä, ohjeita ja määräyksiä. Vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta on muutettu vertailukelpoisiksi tilikauden lukujen kanssa. SIJOITUSTEN ARVOSTUS JA KIRJAUSPERIAATTEET Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on vähennetty tehdyt arvonalennukset vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella. Päättyneeltä tilikaudelta on tehty arvonkorotuksia ja palautettu arvonalennuksia, sen sijaan arvonalennuksia ei ole tehty. Pörssiosakkeet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöshetken viimeisen kaupantekokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenon suuruisina, joista arvonalennuksia tai arvonkorotuksia ei ole tehty. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu hankintahintaan. Hankintahinnan ja nimellisarvon erotus on jaksotettu hankintahinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. Lainasaamiset on kirjattu taseeseen nimellisarvoon. VAKUUTUSMAKSUSAAMISTEN ARVOSTAMINEN Vakuutusmaksusaamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Suunnitelman mukaisiin poistoihin siirryttiin alkaen menojäännöksestä Aineettomien hyödykkeiden poistot on tehty viiden vuoden taloudellisen käyttöajan mukaisin tasapoistoin. Koneiden ja kaluston poistot on tehty EVL:n säännösten mukaisesti. HENKILÖKUNNAN ELÄKETURVA Henkilökunta on vakuutettu TEL-eläkkeiden osalta Valion Eläkekassan B-osastossa ja lisäeläkkeiden osalta A-osastossa. Eläkemaksut on jaksotettu maksettujen palkkojen mukaisesti. Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2003 Keijo Rautio Heikki Halkilahti Seppo Hakola Pasi Heikkilä Katariina Pouta VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 15

18 TILINTARKASTUSKERTOMUS VALION KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tarkastaneet Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilikauden aikaisesta tarkastuksesta on vastannut KHT Pentti Savolainen, joka on antanut siitä erillisen valvontakertomuksen. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta vakuutusyhtiötä koskevien säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot vakuutusyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys taseen mukaisen vapaan oman pääoman käytöstä on vakuutusyhtiölain mukainen. Tehdyt arvonkorotukset ovat asianmukaisesti perusteltuja. Helsingissä 17. maaliskuuta 2003 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Pentti Savolainen KHT Markku Marjomaa KHT HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tarkastanut vuoden 2002 tilinpäätöksen ja ilmoittaa lausuntonaan, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja vakuutusyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Hallintoneuvosto toteaa samalla, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautuksia tilinpäätöksen, kirjanpidon eikä yhtiön hallinnon johdosta ja yhtyy hallituksen tappion kattamista koskevaan ehdotukseen. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa: 1. vakuutettujen valitsemista tankkipesulanhoitaja Jussi Saarela ja vahtimestari Esa Sonkeri. 2. osakkaiden valitsemista maanviljelijä Tapio Malmiharju ja maanviljelijä Jaakko Rouhiainen. Helsingissä 27. maaliskuuta 2003 Hallintoneuvoston puolesta Tapio Malmiharju puheenjohtaja 16 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

19 VALION ELÄKEKASSA KASSAN 82. TOIMINTAVUOSI 2002 Valion Eläkekassan virallinen tilinpäätös on nähtävissä kassan toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki.

20 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAPIIRI Kassassa oli vuoden 2002 lopussa 29 (33) osakasta. Kolme osakasta eli Alavuden, Lammin ja Nilsiän Osuusmeijerit poistuivat sulauduttuaan toisiin osuuskuntiin. Merikampin Hotelli Oy:n osakkuus päättyi yhtiön myynnin johdosta. A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä Jäseniä Jäseniä A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun sekä työntekijät, jotka ovat saaneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä 1. Työsuhteessa olevat Lukumäärä Lukumäärä Luottamustoimen haltijat Lukumäärä Lukumäärä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TEL-vakuutettavat työntekijät sekä osakkaiden hallintohenkilöt, jotka on haluttu TEL-vakuuttaa. VAKUUTUSTOIMINTA Myönnettyjen TEL-eläkkeiden yhteismäärässä ei tapahtunut oleellista muutosta vuoteen 2001 verrattuna. Työttömyyseläkkeitä myönnettiin edelleen eniten, mutta lukumäärässä on kuitenkin n. 15 %:n vähennys edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pienentynyt hieman enemmän. Sen sijaan osa-aikaeläkkeiden lukumäärä on kaksinkertaistunut, tosin lukumäärä on silti vähäinen. Yksilöllisten varhaiseläkkeiden osuus on varsin pieni. Vuoden 2002 aikana vahvistetusta lainsäädännöstä voidaan mainita osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muutokset sekä työttömyyseläkesäännöksien ja kansaneläkkeen pohjaosan yhteensovittamisen tarkistaminen. Osa-aikaeläkkeen keskeisin muutos koskee ikärajaa. Se nousee vuoden 1946 jälkeen syntyneillä 56 vuodesta 58 vuoteen. Lisäksi osa-aikaeläkkeen jälkeinen vanhuuseläke pienenee. Muutoksia sovelletaan alkaen. Yksilölliseen varhaiseläkkeeseen ei jatkossa ole oikeutta vuoden 1943 jälkeen syntyneillä. Koko eläkelaji lakkaa , kun alusta aletaan 60 vuotta täyttäneisiin soveltaa työkyvyttömyyden uutta arviointitapaa. Kansaneläkkeen pohjaosan ja työeläkkeen yhteensovittamista koskevan lakimuutoksen johdosta lasketaan uudelleen ne eläkkeet, jotka ovat alkaneet välisenä aikana ja joiden määrään yhteensovitus on vaikuttanut. Kassassamme lasketaan uudelleen lähes 300 eläkettä. Korotettuja eläkkeitä maksetaan alkaen. 18 VALION ELÄKEKASSA

21 TEL-INDEKSI Vuoden 2003 alussa alle 65-vuotiaiden eläkkeitä nostettiin 2,4 % ja yli 65-vuotiaiden 1,7 %. Vuonna 2002 vastaavat korotukset olivat 3,7 % ja 2,9 %. 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % työikäiset (alle 65 v.) eläkeläiset (yli 65 v.) ELÄKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, A-OSASTO Eläkelaji Vuoden Myönnetyt Lakanneet Vuoden alussa kpl kpl kpl lopussa kpl Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Myönnettyihin vanhuuseläkkeisiin sisältyy 35 (34) työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen muuttaminen vanhuuseläkkeeksi. Vastaavasti ne sisältyvät lakanneisiin työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeisiin. MAKSETUT ELÄKKEET, A-OSASTO Eläkelaji Muutos-% Muutos-% vuodesta 2001 vuodesta 2001 kpl kpl euroa Vanhuuseläke , ,5 Työkyvyttömyyseläke 77-17, ,6 Työttömyyseläke 44 0, ,3 Perhe-eläke 307 3, ,1 Yhteensä , ,3 VALION ELÄKEKASSA 19

22 MAKSETUT AVUSTUKSET, A-OSASTO Avustukset Muutos-% Muutos-% vuodesta 2001 vuodesta 2001 kpl kpl euroa Sairausavustus 37 42, ,7 Hautausavustus 36 9, ,6 Yhteensä 73 23, ,0 Sairausavustuksia maksettiin yhteensä (1 794) päivältä. Hautausavustuksia maksettiin eläkkeellä olleiden entisten jäsenten jälkeen. ELÄKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, B-OSASTO Eläkelaji Vuoden Myönnetyt Lakanneet Vuoden alussa kpl kpl kpl lopussa kpl Vanhuuseläke, uudet 39 Vanhuuseläke, muutetut Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha Perhe-eläke Yhteensä, uudet 348 Yhteensä, muutetut Muutettuja vanhuuseläkkeitä on 228 (297) tapausta, jotka on myönnetty työkyvyttömyys-, työttömyystai osa-aikaeläkkeen jatkona eläkkeensaajan saavutettua vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän. Suoraan työstä TEL:n mukaiselle vanhuuseläkkeelle 65 vuotta täytettyään jäi vain 12 (4) henkilöä. Vapaakirjaoikeuden perusteella vanhuuseläkkeelle jäi 27 (26) henkilöä. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle suoraan työsuhteesta siirtyi 10 (9) henkilöä, jotka jäivät myös A-osaston mukaiselle vanhuuseläkkeelle ennen 65. ikävuottaan. Varhennettuna vanhuuseläkkeensä otti 10 (17) henkilöä vapaakirjaoikeutensa perusteella. MYÖNNETYT UUDET ELÄKKEET KESKIMÄÄRIN, B-OSASTO Eläkelaji /kk % eläkepalkasta v v v v Vanhuuseläke ,1 57,1 Varhennettu vanhuuseläke ,4 44,5 Työkyvyttömyyseläke ,3 51,0 Yksilöllinen varhaiseläke ,5 55,8 Työttömyyseläke ,8 53,0 Osa-aikaeläkkeet ,3 22,7 Kuntoutus ,9 0,0 Perhe-eläke ,9 27,6 Keskimäärin ,9 44,5 Luvuissa ovat mukana vain sellaiset eläkkeet, jotka on myönnetty suoraan työsuhteesta eläkkeelle jääneille. Ns. vapaakirjaeläkkeet eivät sisälly lukuihin. 20 VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot